• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
43.029.773.850đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.250.251.650đ
Kỳ quay thưởng: #00568, Thứ Ba, ngày 20-04-2021
51
38
47
18
43
25
11
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
671
14176
Giá trị giải (đồng)
43.029.773.850
3.250.251.650
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00567, Thứ Bảy, ngày 17-04-2021
42
04
16
29
15
46
36
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
12
565
11320
Giá trị giải (đồng)
40.777.509.000
3.617.048.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00566, Thứ Năm, ngày 15-04-2021
51
05
47
42
27
08
36
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
489
10916
Giá trị giải (đồng)
38.923.540.050
3.411.051.450
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00565, Thứ Ba, ngày 13-04-2021
49
55
33
45
39
25
36
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
14
656
13616
Giá trị giải (đồng)
37.115.385.600
3.210.145.400
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00564, Thứ Bảy, ngày 10-04-2021
13
12
16
27
47
17
49
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
11
508
11017
Giá trị giải (đồng)
35.224.077.000
4.190.158.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00563, Thứ Năm, ngày 08-04-2021
11
08
22
16
30
28
45
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
718
12249
Giá trị giải (đồng)
33.504.099.600
3.999.050.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00562, Thứ Ba, ngày 06-04-2021
48
33
38
46
27
34
05
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
450
10386
Giá trị giải (đồng)
32.069.373.600
3.839.636.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00561, Thứ Bảy, ngày 03-04-2021
34
41
38
55
02
04
19
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
24
1207
28371
Giá trị giải (đồng)
141.891.526.200
3.609.705.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00560, Thứ Năm, ngày 01-04-2021
24
54
18
38
13
34
08
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
2
20
1637
34013
Giá trị giải (đồng)
136.404.173.550
1.776.739.125
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00559, Thứ Ba, ngày 30-03-2021
11
51
17
47
19
02
22
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
28
1687
35629
Giá trị giải (đồng)
131.422.869.300
3.578.628.150
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00558, Thứ Bảy, ngày 27-03-2021
37
20
17
26
05
11
12
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
2
27
1911
35881
Giá trị giải (đồng)
126.215.215.950
9.548.033.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00557, Thứ Năm, ngày 25-03-2021
24
19
20
29
39
36
22
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
27
2071
37515
Giá trị giải (đồng)
121.944.966.150
9.073.561.650
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00556, Thứ Ba, ngày 23-03-2021
53
13
33
09
34
17
31
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
26
1768
36333
Giá trị giải (đồng)
117.790.059.900
8.611.905.400
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 208

DMCA.com Protection Status