• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
142.613.607.000 đồng
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.000.000.000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00061, Thứ Bảy, ngày 09-12-2017
05
52
35
34
49
42
21
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
10
689
14801
Giá trị giải (đồng)
142.613.607.000
3.293.227.850
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00060, Thứ Năm, ngày 07-12-2017
14
35
03
54
44
26
25
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
22
942
16767
Giá trị giải (đồng)
139.974.556.350
4.751.773.250
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00059, Thứ Ba, ngày 05-12-2017
55
40
27
38
42
46
05
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
607
15054
Giá trị giải (đồng)
135.897.635.550
4.298.782.050
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00058, Thứ Bảy, ngày 02-12-2017
53
45
37
09
50
54
40
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
696
15271
Giá trị giải (đồng)
130,389,001,500
3,686,711,600
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00057, Thứ Năm, ngày 30-11-2017
55
26
13
53
05
37
28
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
757
14706
Giá trị giải (đồng)
126,430,993,200
3,246,932,900
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00056, Thứ Ba, ngày 28-11-2017
53
51
39
19
49
02
20
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
2
16
873
16318
Giá trị giải (đồng)
124,208,597,100
1,846,275,500
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00055, Thứ Bảy, ngày 25-11-2017
09
55
02
46
16
52
50
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
551
13199
Giá trị giải (đồng)
120,250,718,850
3,252,786,750
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00050, Thứ Năm, ngày 23-11-2017
02
01
50
25
18
03
14
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
7
609
13225
Giá trị giải (đồng)
117.975.638.100
3.674.925.400
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00049, Thứ Ba, ngày 21-11-2017
23
08
54
05
38
37
55
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
727
16166
Giá trị giải (đồng)
114.313.083.150
3.267.974.850
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00048, Thứ Bảy, ngày 18-11-2017
50
12
11
42
54
26
17
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
8
583
12638
Giá trị giải (đồng)
111.901.309.500
3.621.198.450
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00047, Thứ Năm, ngày 16-11-2017
48
47
01
16
22
25
21
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
497
11529
Giá trị giải (đồng)
108.584.968.350
3.252.716.100
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00046, Thứ Ba, ngày 14-11-2017
41
49
47
24
20
29
22
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
11
598
12218
Giá trị giải (đồng)
106.310.523.450
3.610.320.500
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00045, Thứ Bảy, ngày 11-11-2017
44
33
26
36
35
12
01
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
735
14550
Giá trị giải (đồng)
102.765.805.950
3.216.463.000
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 55

DMCA.com Protection Status