• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
300.000.000.000 đồng
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.000.000.000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00117, Thứ Bảy, ngày 21-04-2018
55
16
43
46
18
41
35
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
10
871
19482
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000
7.716.697.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00116, Thứ Năm, ngày 19-04-2018
35
04
17
19
49
55
09
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
11
1157
23632
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000
7.032.403.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00115, Thứ Ba, ngày 17-04-2018
27
02
10
31
38
26
39
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
24
1269
27418
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000
66.969.623.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00114, Thứ Bảy, ngày 14-04-2018
02
14
54
45
10
26
20
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
30
1482
28802
Giá trị giải (đồng)
348.542.745.600
8.393.638.400
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00113, Thứ Năm, ngày 12-04-2018
35
54
37
04
42
29
19
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
22
1363
27060
Giá trị giải (đồng)
341.100.719.850
7.566.746.650
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00112, Thứ Ba, ngày 10-04-2018
36
48
22
25
31
01
41
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
1118
25787
Giá trị giải (đồng)
333.842.446.200
6.760.271.800
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00111, Thứ Bảy, ngày 07-04-2018
33
12
24
34
36
53
05
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
26
1511
27205
Giá trị giải (đồng)
324.541.622.100
5.726.846.900
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00110, Thứ Năm, ngày 05-04-2018
17
31
32
25
09
07
06
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
18
1365
26937
Giá trị giải (đồng)
317.878.643.550
4.986.515.950
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00109, Thứ Ba, ngày 03-04-2018
51
53
21
39
20
42
01
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
0
0
0
Giá trị giải (đồng)
303.276.464.400
3.364.051.600
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00108, Thứ Bảy, ngày 31-03-2018
51
53
07
43
31
03
26
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
27
1395
25725
Giá trị giải (đồng)
303.276.464.400
3.364.051.600
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00107, Thứ Năm, ngày 29-03-2018
52
27
05
39
35
46
31
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
20
1173
24297
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000
7.207.922.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00106, Thứ Ba, ngày 27-03-2018
09
15
55
13
14
54
22
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
27
1219
25937
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000
25.040.212.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00105, Thứ Bảy, ngày 24-03-2018
45
30
38
01
48
50
12
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
918
21031
Giá trị giải (đồng)
311.943.369.900
4.327.041.100
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 315

DMCA.com Protection Status