• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
89.122.986.750 đồng
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.496.895.600 đồng
Kỳ quay thưởng: #00191, Thứ Bảy, ngày 20-10-2018
35
10
17
41
05
02
21
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
743
15905
Giá trị giải (đồng)
89.122.986.750
3.496.895.600
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00190, Thứ Năm, ngày 18-10-2018
42
22
01
11
47
34
30
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
17
601
13107
Giá trị giải (đồng)
86.856.031.200
3.245.011.650
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00189, Thứ Ba, ngày 16-10-2018
05
29
34
46
42
28
17
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
2
11
816
16509
Giá trị giải (đồng)
84.650.926.350
2.466.750.750
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00188, Thứ Bảy, ngày 13-10-2018
12
21
23
44
47
48
43
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
607
13405
Giá trị giải (đồng)
82.070.152.050
4.646.748.800
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00187, Thứ Năm, ngày 11-10-2018
05
16
17
37
46
49
35
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
661
13452
Giá trị giải (đồng)
79.704.990.300
4.383.953.050
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00186, Thứ Ba, ngày 09-10-2018
50
46
10
27
51
55
01
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
707
14341
Giá trị giải (đồng)
77.724.187.950
4.163.863.900
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00185, Thứ Bảy, ngày 06-10-2018
05
06
16
42
48
51
03
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
518
12337
Giá trị giải (đồng)
75.218.555.100
3.885.460.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00184, Thứ Năm, ngày 04-10-2018
03
12
09
34
17
42
46
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
677
14370
Giá trị giải (đồng)
72.901.033.500
3.627.957.850 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00183, Thứ Ba, ngày 02-10-2018
28
37
32
03
07
33
22
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
744
15526
Giá trị giải (đồng)
71.233.011.300
3.442.622.050 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00182, Thứ Bảy, ngày 29-09-2018
03
07
12
32
34
55
38
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
630
13025
Giá trị giải (đồng)
67.249.412.850
3.000.000.000 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00181, Thứ Năm, ngày 27-09-2018
12
35
29
54
51
08
34
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
9
572
12078
Giá trị giải (đồng)
67.249.412.850
3.213.103.350 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00180, Thứ Ba, ngày 25-09-2018
13
17
14
02
03
06
09
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
17
683
14038
Giá trị giải (đồng)
65.331.482.700
3.884.290.450 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00179, Thứ Bảy, ngày 22-09-2018
50
40
08
17
01
28
21
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
513
12015
Giá trị giải (đồng)
63.494.160.150
3.680.143.500 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 53

DMCA.com Protection Status