• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40.085.895.450đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5.768.690.500đ
Kỳ quay thưởng: #00385, Thứ Bảy, ngày 18-01-2020
32
18
19
13
23
43
11
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
591
12650
Giá trị giải (đồng)
40.085.895.450
5.768.690.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00384, Thứ Năm, ngày 16-01-2020
10
46
44
26
11
33
55
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
520
11815
Giá trị giải (đồng)
38.298.729.900
5.570.116.550
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00383, Thứ Ba, ngày 14-01-2020
04
39
51
50
17
03
53
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
480
11183
Giá trị giải (đồng)
36.634.873.800
5.385.243.650
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00382, Thứ Bảy, ngày 11-01-2020
11
47
19
17
25
08
53
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
694
12360
Giá trị giải (đồng)
34.734.762.300
5.174.120.150
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00381, Thứ Năm, ngày 09-01-2020
54
21
20
17
29
52
51
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
374
8222
Giá trị giải (đồng)
33.409.526.250
5.026.871.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00380, Thứ Ba, ngày 07-01-2020
54
16
22
11
42
08
13
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
502
11047
Giá trị giải (đồng)
31.673.873.550
4.834.021.400
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00379, Thứ Bảy, ngày 04-01-2020
26
14
55
44
42
04
48
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
41
1097
21435
Giá trị giải (đồng)
111.099.202.950
4.648.035.450
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00378, Thứ Năm, ngày 02-01-2020
40
29
33
26
12
14
50
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
920
19392
Giá trị giải (đồng)
108.639.141.150
4.374.695.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00377, Thứ Ba, ngày 31-12-2019
55
22
02
28
26
44
27
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
14
936
21608
Giá trị giải (đồng)
105.104.974.350
3.982.010.050
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00376, Thứ Bảy, ngày 28-12-2019
17
26
10
32
29
28
21
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
14
862
19970
Giá trị giải (đồng)
101.245.855.800
3.553.219.100
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00375, Thứ Năm, ngày 26-12-2019
54
05
12
06
18
23
26
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
1127
21393
Giá trị giải (đồng)
98.509.997.550
3.249.234.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00374, Thứ Ba, ngày 24-12-2019
55
30
03
34
50
16
48
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
2
18
793
17237
Giá trị giải (đồng)
96.266.883.900
4.100.571.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00373, Thứ Bảy, ngày 21-12-2019
05
42
37
34
20
08
51
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
0
0
0
Giá trị giải (đồng)
93.381.149.550
3.779.934.700
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 101

DMCA.com Protection Status