• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
78.697.118.100đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.872.441.400đ
Kỳ quay thưởng: #00368, Thứ Bảy, ngày 07-12-2019
07
18
38
42
47
51
08
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
19
861
14872
Giá trị giải (đồng)
78.697.118.100
3.872.441.400
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00367, Thứ Năm, ngày 05-12-2019
27
16
11
09
35
40
51
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
662
14493
Giá trị giải (đồng)
76.939.767.750
3.677.180.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00366, Thứ Ba, ngày 03-12-2019
36
50
29
52
41
21
42
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
634
13394
Giá trị giải (đồng)
75.051.358.950
3.467.357.050
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00365, Thứ Bảy, ngày 30-11-2019
50
09
10
08
44
32
15
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
666
13883
Giá trị giải (đồng)
72.655.918.050
3.201.196.950
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00364, Thứ Năm, ngày 28-11-2019
53
28
26
55
18
01
14
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
13
567
12270
Giá trị giải (đồng)
70.845.145.500
3.209.152.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00363, Thứ Ba, ngày 26-11-2019
07
19
38
41
42
47
04
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
3
13
690
13562
Giá trị giải (đồng)
68.962.775.250
1.645.004.350
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00361, Thứ Bảy, ngày 23-11-2019
29
50
55
07
30
45
15
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
589
12158
Giá trị giải (đồng)
66.837.919.800
4.698.918.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00360, Thứ Năm, ngày 21-11-2019
38
24
21
47
35
42
34
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
180
11414
Giá trị giải (đồng)
64.726.581.900
4.464.324.900
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00359, Thứ Ba, ngày 19-11-2019
33
40
35
19
21
38
04
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
656
13532
Giá trị giải (đồng)
62.562.161.550
4.223.833.750
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00358, Thứ Bảy, ngày 16-11-2019
06
18
08
52
22
49
10
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
612
12301
Giá trị giải (đồng)
60.416.984.100
3.985.480.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00357, Thứ Năm, ngày 14-11-2019
41
36
55
16
12
09
35
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
550
12269
Giá trị giải (đồng)
58.593.943.200
3.782.920.600
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00356, Thứ Ba, ngày 12-11-2019
36
10
17
27
24
39
33
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
708
14597
Giá trị giải (đồng)
56.779.236.300
3.581.286.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00355, Thứ Bảy, ngày 09-11-2019
29
41
03
01
06
25
12
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
543
11339
Giá trị giải (đồng)
55.018.617.150
3.385.662.150
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 159

DMCA.com Protection Status