• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
50.622.710.700đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5.739.437.500đ
Kỳ quay thưởng: #00240, Thứ Năm, ngày 14-02-2019
08
15
26
41
43
53
46
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
623
13514
Giá trị giải (đồng)
50.622.710.700
5.739.437.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00239, Thứ Ba, ngày 12-02-2019
01
12
17
34
48
49
47
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
14
836
15780
Giá trị giải (đồng)
48.334.463.400
5.485.187.800
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00238, Thứ Bảy, ngày 09-02-2019
44
50
46
14
02
15
18
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
2
307
7734
Giá trị giải (đồng)
46.036.778.250
5.229.889.450
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00236, Thứ Bảy, ngày 02-02-2019
46
36
23
35
27
11
37
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
525
10836
Giá trị giải (đồng)
42.935.678.850
4.885.322.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00235, Thứ Năm, ngày 31-01-2019
10
20
44
34
28
19
29
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
486
10752
Giá trị giải (đồng)
41.293.427.700
4.702.850.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00234, Thứ Ba, ngày 29-01-2019
15
20
26
41
45
55
10
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
461
10784
Giá trị giải (đồng)
39.668.776.950
4.522.333.750
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00233, Thứ Bảy, ngày 26-01-2019
20
43
27
33
53
54
48
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
398
8306
Giá trị giải (đồng)
37.689.645.000
4.302.430.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00232, Thứ Năm, ngày 24-01-2019
31
55
49
35
38
44
24
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
325
8630
Giá trị giải (đồng)
36.240.081.150
4.141.367.550
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00231, Thứ Ba, ngày 22-01-2019
01
40
55
14
52
22
21
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
385
9470
Giá trị giải (đồng)
34.615.289.550
3.960.835.150
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00230, Thứ Bảy, ngày 19-01-2019
46
42
51
29
13
53
36
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
314
7444
Giá trị giải (đồng)
32.903.474.700
3.770.633.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00229, Thứ Năm, ngày 17-01-2019
13
14
22
34
35
55
54
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
368
7787
Giá trị giải (đồng)
31.343.414.700
3.597.293.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00228, Thứ Ba, ngày 15-01-2019
06
29
22
13
30
04
52
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
13
721
15791
Giá trị giải (đồng)
77.234.333.700
3.448.025.200
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 91

DMCA.com Protection Status