• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36.370.625.250 đồng
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.000.000.000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00169, Thứ Bảy, ngày 18-08-2018
33
39
55
51
36
07
11
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
10
428
9445
Giá trị giải (đồng)
36.370.625.250
3.156.157.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00168, Thứ Năm, ngày 16-08-2018
51
34
06
46
10
48
47
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
13
386
8437
Giá trị giải (đồng)
34.965.205.950
3.140.259.400
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00167, Thứ Ba, ngày 14-08-2018
38
36
45
52
29
30
46
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
11
428
9642
Giá trị giải (đồng)
33.702.871.350
3.596.064.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00166, Thứ Bảy, ngày 11-08-2018
33
17
31
44
42
16
14
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
393
8283
Giá trị giải (đồng)
32.194.626.150
3.428.481.450
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00165, Thứ Năm, ngày 09-08-2018
24
29
32
33
49
55
09
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
357
7708
Giá trị giải (đồng)
31.059.648.300 dong
3.302.372.800 dong
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00164, Thứ Ba, ngày 07-08-2018
03
09
15
20
39
49
04
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
13
776
14208
Giá trị giải (đồng)
47.175.342.150 dong
3.184.634.100 dong
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00163, Thứ Bảy, ngày 04-08-2018
11
12
24
32
41
48
03
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
6
559
11505
Giá trị giải (đồng)
45.513.635.250
3.631.662.050 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00162, Thứ Năm, ngày 02-08-2018
55
11
17
06
41
16
07
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
484
10484
Giá trị giải (đồng)
43.671.479.700
3.426.978.100 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00161, Thứ Ba, ngày 31-07-2018
01
05
47
27
50
31
41
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
511
11067
Giá trị giải (đồng)
41.892.910.050
3.229.359.250 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00160, Thứ Bảy, ngày 28-07-2018
11
16
22
25
30
40
09
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
8
476
9925
Giá trị giải (đồng)
39.828.676.800
4.683.462.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00159, Thứ Năm, ngày 26-07-2018
24
37
40
46
33
21
52
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
17
431
9181
Giá trị giải (đồng)
38.113.527.900
4.492.889.900
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00158, Thứ Ba, ngày 24-07-2018
18
34
53
37
11
50
20
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
497
10466
Giá trị giải (đồng)
36.779.450.250
4.344.659.050
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00157, Thứ Bảy, ngày 21-07-2018
31
52
37
07
46
33
28
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
2
513
9669
Giá trị giải (đồng)
34.751.723.250
4.119.356.050
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 45

DMCA.com Protection Status