• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
42.685.218.300 đồng
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.447.018.350 đồng
Kỳ quay thưởng: #00143, Thứ Ba, ngày 19-06-2018
17
41
31
16
52
37
34
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
522
11319
Giá trị giải (đồng)
42.685.218.300
3.447.018.350
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00142, Thứ Bảy, ngày 16-06-2018
21
30
47
15
14
44
48
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
531
10299
Giá trị giải (đồng)
40.558.167.300
3.210.679.350 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00141, Thứ Năm, ngày 14-06-2018
15
03
45
54
48
32
55
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
5
497
10996
Giá trị giải (đồng)
38.662.053.150
4.150.397.100
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00140, Thứ Ba, ngày 12-06-2018
04
13
23
35
27
29
14
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
722
14213
Giá trị giải (đồng)
36.793.704.900
3.942.802.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00139, Thứ Bảy, ngày 09-06-2018
09
52
39
53
23
25
38
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
616
12452
Giá trị giải (đồng)
35.057.037.900
3.749.839.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00137, Thứ Năm, ngày 07-06-2018
11
16
18
26
46
47
42
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
449
9965
Giá trị giải (đồng)
33.451.356.000
3.571.430.750
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00136, Thứ Ba, ngày 05-06-2018
26
51
21
11
52
32
05
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
586
11620
Giá trị giải (đồng)
31.656.701.100
3.372.024.650
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00135, Thứ Bảy, ngày 02-06-2018
17
22
32
07
05
33
06
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
8
503
11167
Giá trị giải (đồng)
40.421.556.750
3.187.946.750
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00134, Thứ Năm, ngày 31-05-2018
03
15
18
25
26
29
19
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
8
742
13208
Giá trị giải (đồng)
38.730.036.000
3.772.192.400
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00133, Thứ Ba, ngày 29-05-2018
17
46
09
18
13
50
26
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
694
14092
Giá trị giải (đồng)
37.041.107.700
3.584.533.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00132, Thứ Bảy, ngày 26-05-2018
40
07
31
12
44
28
15
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
567
11748
Giá trị giải (đồng)
35.144.050.350
3.373.749.550
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00131, Thứ Năm, ngày 24-05-2018
48
25
29
24
36
26
40
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
634
12330
Giá trị giải (đồng)
33.284.469.900
3.167.129.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00130, Thứ Ba, ngày 22-05-2018
04
08
35
47
17
05
39
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
11
610
14017
Giá trị giải (đồng)
31.780.304.400
3.647.009.800
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 23

DMCA.com Protection Status