• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
42.364.771.950đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6.709.863.200đ
Kỳ quay thưởng: #00432, Thứ Ba, ngày 02-06-2020
19
42
55
04
48
31
22
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
0
0
0
Giá trị giải (đồng)
42.364.771.950
6.709.863.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00431, Thứ Bảy, ngày 30-05-2020
12
13
41
42
48
53
20
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
420
9378
Giá trị giải (đồng)
42.364.771.950
6.709.863.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00430, Thứ Năm, ngày 28-05-2020
01
49
08
44
04
21
52
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
434
10046
Giá trị giải (đồng)
40.722.802.950
6.527.422.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00429, Thứ Ba, ngày 26-05-2020
23
12
34
24
11
47
43
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
586
11715
Giá trị giải (đồng)
39.110.032.200
6.348.225.450
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00428, Thứ Bảy, ngày 23-05-2020
04
55
13
27
47
50
31
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
462
9492
Giá trị giải (đồng)
37.457.550.750
6.164.616.400
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00427, Thứ Năm, ngày 21-05-2020
46
30
22
25
15
02
10
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
408
8899
Giá trị giải (đồng)
35.786.056.800
5.978.894.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00426, Thứ Ba, ngày 19-05-2020
16
15
19
05
55
49
03
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
705
12963
Giá trị giải (đồng)
34.151.397.600
5.797.266.050
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00425, Thứ Bảy, ngày 16-05-2020
55
49
19
52
35
38
01
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
369
8702
Giá trị giải (đồng)
32.685.784.500
5.634.420.150
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00424, Thứ Năm, ngày 14-05-2020
23
29
51
55
47
07
12
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
511
9225
Giá trị giải (đồng)
31.171.245.600
5.466.138.050
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00423, Thứ Ba, ngày 12-05-2020
01
25
34
08
44
38
28
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
17
1295
27588
Giá trị giải (đồng)
192.141.839.100
5.335.999.650
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00422, Thứ Bảy, ngày 09-05-2020
39
30
46
45
19
18
11
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
1057
23958
Giá trị giải (đồng)
183.593.994.150
4.386.239.100
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00421, Thứ Năm, ngày 07-05-2020
32
28
19
09
54
30
22
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
1193
25534
Giá trị giải (đồng)
175.919.619.900
3.533.530.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00420, Thứ Ba, ngày 05-05-2020
15
20
01
18
13
04
22
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
20
1191
25294
Giá trị giải (đồng)
171.117.842.250
4.915.251.500
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 2073

DMCA.com Protection Status