• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
30.000.000.000đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.000.000.000đ
Kỳ quay thưởng: #00268, Thứ Bảy, ngày 20-04-2019
40
08
44
24
12
10
51
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
1
26
1193
22314
Giá trị giải (đồng)
119.957.842.650
4.699.731.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00267, Thứ Năm, ngày 18-04-2019
15
26
48
08
07
24
10
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
14
1079
22604
Giá trị giải (đồng)
117.272.637.300
4.401.375.550
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00266, Thứ Ba, ngày 16-04-2019
33
32
29
16
52
53
05
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
964
21556
Giá trị giải (đồng)
114.222.823.500
4.062.507.350
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00265, Thứ Bảy, ngày 13-04-2019
36
09
21
13
20
43
32
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
937
19103
Giá trị giải (đồng)
110.883.292.950
3.691.448.400
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00264, Thứ Năm, ngày 11-04-2019
32
08
31
37
55
01
53
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
875
18136
Giá trị giải (đồng)
107.805.747.000
3.349.498.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00263, Thứ Ba, ngày 09-04-2019
49
10
14
19
48
36
03
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
20
1024
21539
Giá trị giải (đồng)
104.660.257.350
3.705.261.050
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00262, Thứ Bảy, ngày 06-04-2019
01
50
46
41
20
30
48
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
702
15484
Giá trị giải (đồng)
101.454.269.700
3.349.040.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00261, Thứ Năm, ngày 04-04-2019
29
26
38
51
16
47
13
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
12
908
17031
Giá trị giải (đồng)
98.312.907.900
3.597.381.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00260, Thứ Ba, ngày 02-04-2019
22
26
01
04
20
09
48
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
1023
20461
Giá trị giải (đồng)
95.702.711.250
3.307.359.150
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00259, Thứ Bảy, ngày 30-03-2019
03
54
50
18
35
15
32
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
11
773
17828
Giá trị giải (đồng)
92.936.478.900
3.564.575.350
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00258, Thứ Năm, ngày 28-03-2019
43
37
49
23
44
03
27
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
868
17595
Giá trị giải (đồng)
90.282.744.300
3.269.715.950
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00257, Thứ Ba, ngày 26-03-2019
44
40
48
19
15
28
14
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
23
970
18583
Giá trị giải (đồng)
87.855.300.750
4.377.501.800
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00256, Thứ Bảy, ngày 23-03-2019
52
03
30
41
46
09
22
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
696
16397
Giá trị giải (đồng)
85.400.833.350
4.104.783.200
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 30

DMCA.com Protection Status