• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
76.160.770.950đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4.312.352.950đ
Kỳ quay thưởng: #00296, Thứ Ba, ngày 25-06-2019
49
14
35
40
03
34
23
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
565
13217
Giá trị giải (đồng)
76.160.770.950
4.312.352.950
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00295, Thứ Bảy, ngày 22-06-2019
42
09
01
54
28
23
49
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
584
12557
Giá trị giải (đồng)
73.896.412.800
4.060.757.600
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00294, Thứ Năm, ngày 20-06-2019
51
15
49
41
23
09
52
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
641
12883
Giá trị giải (đồng)
71.915.836.350
3.840.693.550
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00293, Thứ Ba, ngày 18-06-2019
31
24
47
54
46
45
04
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
511
12142
Giá trị giải (đồng)
70.095.625.050
3.638.447.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00292, Thứ Bảy, ngày 15-06-2019
40
13
55
52
45
23
09
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
509
11183
Giá trị giải (đồng)
67.915.717.950
3.396.235.950
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00291, Thứ Năm, ngày 13-06-2019
53
15
29
22
06
09
25
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
715
13177
Giá trị giải (đồng)
65.946.387.450
3.177.421.450
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00290, Thứ Ba, ngày 11-06-2019
30
49
05
02
20
13
35
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
14
605
12825
Giá trị giải (đồng)
64.349.594.400
4.397.402.900
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00289, Thứ Bảy, ngày 08-06-2019
02
27
10
08
23
35
47
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
659
12716
Giá trị giải (đồng)
62.484.145.050
4.190.130.750
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00288, Thứ Năm, ngày 06-06-2019
54
30
10
36
51
13
16
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
418
9540
Giá trị giải (đồng)
60.811.500.000
4.004.281.300
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00287, Thứ Ba, ngày 04-06-2019
41
20
18
24
33
26
55
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
507
11733
Giá trị giải (đồng)
59.020.828.950
3.805.317.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00286, Thứ Bảy, ngày 01-06-2019
24
42
41
31
10
47
20
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
435
9606
Giá trị giải (đồng)
56.962.077.600
3.576.567.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00285, Thứ Năm, ngày 30-05-2019
40
33
31
34
37
17
35
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
450
9756
Giá trị giải (đồng)
55.166.476.800
3.377.056.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00284, Thứ Ba, ngày 28-05-2019
32
31
33
22
15
37
51
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
606
12077
Giá trị giải (đồng)
53.501.940.750
3.192.108.050
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 54

DMCA.com Protection Status