• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
49.539.451.350đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4.260.938.500đ
Kỳ quay thưởng: #00214, Thứ Năm, ngày 13-12-2018
11
14
49
36
02
55
53
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
498
10572
Giá trị giải (đồng)
49.539.451.350
4.260.938.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00213, Thứ Ba, ngày 11-12-2018
11
37
01
44
39
05
31
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
702
13818
Giá trị giải (đồng)
47.620.664.400
4.047.739.950
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00212, Thứ Bảy, ngày 08-12-2018
03
06
09
31
48
54
53
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
504
10771
Giá trị giải (đồng)
45.711.703.650
3.835.633.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00211, Thứ Năm, ngày 06-12-2018
13
09
42
39
27
23
49
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
18
712
12905
Giá trị giải (đồng)
43.892.386.050
3.633.486.800
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00210, Thứ Ba, ngày 04-12-2018
10
13
16
23
30
49
24
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
506
11140
Giá trị giải (đồng)
42.768.578.550
3.508.619.300
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00209, Thứ Bảy, ngày 01-12-2018
03
05
12
20
25
33
41
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
20
617
12195
Giá trị giải (đồng)
40.936.775.250
3.305.085.600
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00208, Thứ Năm, ngày 29-11-2018
51
23
27
42
10
52
20
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
1
378
8714
Giá trị giải (đồng)
39.994.410.450
3.200.378.400
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00207, Thứ Ba, ngày 27-11-2018
03
05
23
28
35
44
08
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
11
582
11811
Giá trị giải (đồng)
38.191.004.850
3.290.607.600
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00206, Thứ Bảy, ngày 24-11-2018
03
10
11
25
40
54
17
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
466
9517
Giá trị giải (đồng)
36.820.442.100
3.138.322.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00205, Thứ Năm, ngày 22-11-2018
17
22
24
28
37
44
06
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
6
544
9719
Giá trị giải (đồng)
35.575.536.450
3.984.511.300
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00204, Thứ Ba, ngày 20-11-2018
49
40
23
09
44
33
17
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
441
9390
Giá trị giải (đồng)
34.256.649.000
3.837.968.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00203, Thứ Bảy, ngày 17-11-2018
12
29
45
22
47
26
15
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
406
8357
Giá trị giải (đồng)
32.831.024.250 đồng
3.679.565.500 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00202, Thứ Năm, ngày 15-11-2018
21
40
13
52
49
16
54
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
3
302
7191
Giá trị giải (đồng)
31.465.133.850
3.527.799.900 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 24

DMCA.com Protection Status