• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
49.866.250.350đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.000.000.000đ
Kỳ quay thưởng: #00321, Thứ Năm, ngày 22-08-2019
04
07
17
30
39
16
27
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
11
501
10439
Giá trị giải (đồng)
49.866.250.350
4.174.804.800
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00320, Thứ Ba, ngày 20-08-2019
10
48
54
55
38
30
46
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
380
9409
Giá trị giải (đồng)
48.546.543.000
4.028.170.650
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00319, Thứ Bảy, ngày 17-08-2019
11
26
53
09
24
38
41
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
507
10722
Giá trị giải (đồng)
46.901.064.450
3.845.339.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00318, Thứ Năm, ngày 15-08-2019
39
47
25
31
32
19
08
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
468
9593
Giá trị giải (đồng)
45.290.687.700
3.666.408.950
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00317, Thứ Ba, ngày 13-08-2019
27
16
40
04
32
08
23
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
15
580
11066
Giá trị giải (đồng)
43.839.772.950
3.505.196.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00316, Thứ Bảy, ngày 10-08-2019
50
36
07
43
17
42
44
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
419
9059
Giá trị giải (đồng)
42.504.716.100
3.356.856.550
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00315, Thứ Năm, ngày 08-08-2019
01
18
41
21
06
17
22
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
3
371
9075
Giá trị giải (đồng)
40.878.482.250
3.176.163.900
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00314, Thứ Ba, ngày 06-08-2019
20
42
19
09
26
11
17
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
14
621
11635
Giá trị giải (đồng)
39.293.007.150
4.032.556.350
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00313, Thứ Bảy, ngày 03-08-2019
27
25
26
24
13
30
04
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
400
8435
Giá trị giải (đồng)
38.078.447.700
3.897.605.300
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00312, Thứ Năm, ngày 01-08-2019
49
18
39
48
45
01
26
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
328
7909
Giá trị giải (đồng)
36.751.522.800
3.750.169.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00311, Thứ Ba, ngày 30-07-2019
32
08
21
03
51
12
07
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
461
9521
Giá trị giải (đồng)
35.273.732.250
3.585.970.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00310, Thứ Bảy, ngày 27-07-2019
50
02
44
33
25
03
17
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
372
7867
Giá trị giải (đồng)
33.976.192.350
3.441.799.150
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00309, Thứ Năm, ngày 25-07-2019
03
31
34
41
52
53
16
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
2
312
6720
Giá trị giải (đồng)
32.670.348.600
3.296.705.400
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 149

DMCA.com Protection Status