• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35.114.389.950đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.728.545.450đ
Kỳ quay thưởng: #00528, Thứ Năm, ngày 14-01-2021
44
01
42
50
04
46
09
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
328
8164
Giá trị giải (đồng)
35.114.389.950
3.728.545.450
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00527, Thứ Ba, ngày 12-01-2021
44
29
19
34
53
23
35
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
552
11510
Giá trị giải (đồng)
33.350.143.800
3.532.518.100
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00526, Thứ Bảy, ngày 09-01-2021
19
46
24
48
29
10
05
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
2
390
9004
Giá trị giải (đồng)
31.590.120.000
3.336.959.900
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00525, Thứ Năm, ngày 07-01-2021
11
51
38
07
22
48
53
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
8
477
9394
Giá trị giải (đồng)
34.330.228.050
3.160.279.900
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00524, Thứ Ba, ngày 05-01-2021
54
22
05
07
42
09
47
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
6
566
11579
Giá trị giải (đồng)
32.887.708.950
3.911.224.400
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00523, Thứ Bảy, ngày 02-01-2021
45
07
23
26
35
19
11
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
507
10458
Giá trị giải (đồng)
31.214.532.450
3.725.315.900
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00522, Thứ Năm, ngày 31-12-2020
15
37
27
51
25
02
53
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
17
931
16963
Giá trị giải (đồng)
81.778.372.050
3.590.367.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00521, Thứ Ba, ngày 29-12-2020
04
11
08
17
15
41
23
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
865
18766
Giá trị giải (đồng)
79.249.782.900
3.309.413.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00520, Thứ Bảy, ngày 26-12-2020
41
01
43
33
24
51
48
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
5
596
14052
Giá trị giải (đồng)
76.465.061.400
3.570.655.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00519, Thứ Năm, ngày 24-12-2020
34
44
19
41
11
48
43
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
640
14095
Giá trị giải (đồng)
73.684.926.750
3.261.751.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00518, Thứ Ba, ngày 22-12-2020
10
38
16
29
35
11
03
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
14
902
17657
Giá trị giải (đồng)
71.329.160.100
4.265.037.300
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00517, Thứ Bảy, ngày 19-12-2020
14
32
49
37
34
20
31
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
665
13113
Giá trị giải (đồng)
69.054.094.650
4.012.252.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00516, Thứ Năm, ngày 17-12-2020
25
35
48
15
40
27
45
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
618
13943
Giá trị giải (đồng)
66.665.164.800
3.746.815.600
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 128

DMCA.com Protection Status