• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
143.369.946.750đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.000.000.000đ
Kỳ quay thưởng: #00415, Thứ Ba, ngày 31-03-2020
19
53
12
43
40
41
23
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
2
26
1413
28079
Giá trị giải (đồng)
143.369.946.750
3.643.539.800
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00414, Thứ Bảy, ngày 28-03-2020
55
01
13
27
11
10
19
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
17
1425
25967
Giá trị giải (đồng)
137,578,088,550
8,574,074,450
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00413, Thứ Năm, ngày 26-03-2020
36
11
35
07
31
08
45
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
25
1124
24395
Giá trị giải (đồng)
130.391.512.500
7.775.566.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00412, Thứ Ba, ngày 24-03-2020
52
03
21
20
09
33
50
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
21
1396
26708
Giá trị giải (đồng)
123.683.187.000
7.030.196.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00411, Thứ Bảy, ngày 21-03-2020
14
29
17
12
53
10
25
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
14
1001
22170
Giá trị giải (đồng)
116.918.632.650
6.278.579.350
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00410, Thứ Năm, ngày 19-03-2020
42
03
43
41
49
35
31
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
756
16251
Giá trị giải (đồng)
110.372.538.000
5.551.235.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00409, Thứ Ba, ngày 17-03-2020
49
50
14
43
18
01
08
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
816
17703
Giá trị giải (đồng)
104.401.521.300
4.887.789.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00408, Thứ Bảy, ngày 14-03-2020
38
20
39
12
25
40
37
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
821
16256
Giá trị giải (đồng)
98.660.027.100
4.249.845.400
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00407, Thứ Năm, ngày 12-03-2020
27
19
24
02
34
14
48
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
786
16344
Giá trị giải (đồng)
93.827.290.800
3.712.874.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00406, Thứ Ba, ngày 10-03-2020
45
36
30
23
25
52
53
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
742
15525
Giá trị giải (đồng)
89.968.227.600
3.284.089.900
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00405, Thứ Bảy, ngày 07-03-2020
05
11
40
30
48
21
20
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
4
636
13392
Giá trị giải (đồng)
87.411.418.500
3.761.291.650
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00404, Thứ Năm, ngày 05-03-2020
41
54
09
34
40
08
13
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
560
13396
Giá trị giải (đồng)
83.145.846.450
3.287.339.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00403, Thứ Ba, ngày 03-03-2020
43
14
49
15
40
31
12
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
6
838
15293
Giá trị giải (đồng)
80.559.793.650
5.964.207.600
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 78

DMCA.com Protection Status