• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
300.000.000.000 đồng
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.000.000.000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00092, Thứ Năm, ngày 22-02-2018
42
36
48
32
11
14
20
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
21
1544
30453
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000
40.973.178.500
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00091, Thứ Ba, ngày 20-02-2018
52
24
02
50
21
01
33
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
1138
25741
Giá trị giải (đồng)
324.942.454.200
5.771.383.800
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00090, Thứ Bảy, ngày 17-02-2018
35
22
29
28
16
43
45
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
33
1519
29772
Giá trị giải (đồng)
316.828.524.450
4.869.836.050
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00089, Thứ Ba, ngày 13-02-2018
30
26
42
09
54
25
19
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
24
1637
33896
Giá trị giải (đồng)
307.948.444.500
3.883.160.500
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00088, Thứ Bảy, ngày 10-02-2018
36
25
08
46
10
19
07
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
2
20
1769
37307
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000
22.350.630.500
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00087, Thứ Năm, ngày 08-02-2018
37
29
41
22
50
21
33
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
17
1364
29319
Giá trị giải (đồng)
307.756.203.150
3.861.800.350
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00086, Thứ Ba, ngày 06-02-2018
01
20
29
31
43
53
16
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
26
1509
31864
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000
13.248.804.500
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00085, Thứ Bảy, ngày 03-02-2018
29
12
42
55
48
54
18
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
2
15
1505
32743
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000
23.238.831.500
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00084, Thứ Năm, ngày 01-02-2018
08
01
43
09
39
07
52
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
41
2447
47716
Giá trị giải (đồng)
306.891.445.800
3.765.716.200
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00083, Thứ Ba, ngày 30-01-2018
55
51
19
53
24
15
29
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
33
1802
38531
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000
10.505.465.350
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00082, Thứ Bảy, ngày 27-01-2018
21
50
38
26
40
36
11
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
1185
25473
Giá trị giải (đồng)
290.823.421.800
6.859.255.550
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00081, Thứ Năm, ngày 25-01-2018
01
10
30
44
45
50
04
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
23
1372
28003
Giá trị giải (đồng)
281.341.050.600
5.805.658.750
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00080, Thứ Ba, ngày 23-01-2018
41
23
03
53
10
15
35
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
26
1542
32811
Giá trị giải (đồng)
271.952.211.000
4.762.454.350
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 62

DMCA.com Protection Status