• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36.344.638.200đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.704.959.800đ
Kỳ quay thưởng: #00461, Thứ Bảy, ngày 08-08-2020
24
43
36
03
12
26
08
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
2
16
554
9730
Giá trị giải (đồng)
36.344.638.200
3.704.959.800
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00460, Thứ Năm, ngày 06-08-2020
02
24
26
21
05
27
11
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
390
8173
Giá trị giải (đồng)
35.484.039.300
3.609.337.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00459, Thứ Ba, ngày 04-08-2020
10
21
20
15
51
32
08
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
474
9509
Giá trị giải (đồng)
34.160.517.300
3.462.279.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00458, Thứ Bảy, ngày 01-08-2020
40
30
13
18
47
29
04
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
1
294
6782
Giá trị giải (đồng)
32.664.333.450
3.296.037.050
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00457, Thứ Năm, ngày 30-07-2020
07
54
29
06
16
26
04
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
432
8491
Giá trị giải (đồng)
31.179.786.600
3.131.087.400
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00456, Thứ Ba, ngày 28-07-2020
54
03
11
20
44
34
16
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
1
20
1133
20565
Giá trị giải (đồng)
108.125.269.950
6.969.310.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00455, Thứ Bảy, ngày 25-07-2020
54
02
19
55
34
21
24
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
14
861
17607
Giá trị giải (đồng)
102.347.224.500
6.327.304.950
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00454, Thứ Năm, ngày 23-07-2020
49
52
31
12
47
04
02
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
653
15244
Giá trị giải (đồng)
97.175.363.250
5.752.653.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00453, Thứ Ba, ngày 21-07-2020
06
44
31
38
14
37
04
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
792
17598
Giá trị giải (đồng)
91.825.726.800
5.158.249.650
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00452, Thứ Bảy, ngày 18-07-2020
30
03
28
13
22
53
16
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
15
667
14629
Giá trị giải (đồng)
86.441.982.150
4.560.055.800
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00451, Thứ Năm, ngày 16-07-2020
32
24
02
11
20
05
06
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
793
16442
Giá trị giải (đồng)
82.008.822.450
4.067.482.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00450, Thứ Ba, ngày 14-07-2020
43
34
22
51
05
32
12
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
17
753
15356
Giá trị giải (đồng)
77.917.521.900
3.612.893.550
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00449, Thứ Bảy, ngày 11-07-2020
06
03
38
04
14
20
35
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
692
14975
Giá trị giải (đồng)
74.543.157.300
3.237.964.150
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 210

DMCA.com Protection Status