• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
77.375.046.900 đồng
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5.469.424.100 đồng
Kỳ quay thưởng: #00035, Thứ Năm, ngày 19-10-2017
45
24
40
06
15
17
39
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
447
8816
Giá trị giải (đồng)
77.375.046.900
5.469.424.100
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00034, Thứ Ba, ngày 17-10-2017
50
40
26
36
54
01
31
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
418
8938
Giá trị giải (đồng)
74.830.295.100
5.186.673.900
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00033, Thứ Bảy, ngày 14-10-2017
29
35
49
44
18
14
54
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
387
7970
Giá trị giải (đồng)
72.079.404.600
4.881.019.400
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00032, Thứ Năm, ngày 12-10-2017
37
05
11
42
08
31
52
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
420
9496
Giá trị giải (đồng)
69.615.950.250
4.607.302.250
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00031, Thứ Ba, ngày 10-10-2017
44
29
33
50
45
43
41
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
363
8017
Giá trị giải (đồng)
67.375.253.100
4.358.335.900
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00030, Thứ Bảy, ngày 07-10-2017
42
49
40
31
34
43
16
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
258
5963
Giá trị giải (đồng)
64.573.341.150
4.047.012.350
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00029, Thứ Năm, ngày 05-10-2017
14
35
41
03
01
19
20
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
377
7866
Giá trị giải (đồng)
62.814.288.900
3.851.562.100
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00028, Thứ Ba, ngày 03-10-2017
46
21
50
35
41
31
23
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
305
6654
Giá trị giải (đồng)
61.575.921.300
3.713.965.700
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00027, Thứ Bảy, ngày 30-09-2017
04
25
17
23
34
46
24
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
418
8170
Giá trị giải (đồng)
60.155.334.750
3.556.122.750
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00026, Thứ Năm, ngày 28-09-2017
20
27
47
31
28
39
10
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
284
6634
Giá trị giải (đồng)
59.174.588.100
3.447.150.900
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00025, Thứ Ba, ngày 26-09-2017
18
14
15
49
30
36
19
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
2
379
8369
Giá trị giải (đồng)
57.928.236.150
3.308.667.350
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00024, Thứ Bảy, ngày 23-09-2017
53
07
27
08
36
44
49
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
408
8526
Giá trị giải (đồng)
56.305.734.600
3.128.389.400
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00023, Thứ Năm, ngày 21-09-2017
09
24
51
43
16
12
39
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
9
501
8634
Giá trị giải (đồng)
55.150.230.000
5.794.470.000
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 17

DMCA.com Protection Status