• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
39.917.681.400đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.949.531.300đ
Kỳ quay thưởng: #00347, Thứ Ba, ngày 22-10-2019
40
27
16
02
36
26
31
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
0
0
0
Giá trị giải (đồng)
39.917.681.400
3.949.531.300
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00346, Thứ Bảy, ngày 19-10-2019
01
10
21
43
42
26
25
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
403
8806
Giá trị giải (đồng)
39.917.681.400
3.949.531.300
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00345, Thứ Năm, ngày 17-10-2019
51
53
34
14
05
11
16
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
1
350
8007
Giá trị giải (đồng)
38.474.598.450
3.789.188.750
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00344, Thứ Ba, ngày 15-10-2019
46
48
29
09
53
12
03
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
414
9615
Giá trị giải (đồng)
36.880.715.100
3.612.090.600
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00343, Thứ Bảy, ngày 12-10-2019
21
48
55
53
39
51
05
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
379
7262
Giá trị giải (đồng)
35.556.777.750
3.464.986.450
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00342, Thứ Năm, ngày 10-10-2019
42
55
17
04
53
51
29
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
347
7445
Giá trị giải (đồng)
34.070.500.650
3.299.844.550
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00341, Thứ Ba, ngày 08-10-2019
08
48
39
36
43
50
40
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
408
8288
Giá trị giải (đồng)
32.751.516.900
3.153.290.800
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00340, Thứ Bảy, ngày 05-10-2019
37
51
29
10
31
30
50
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
3
353
7098
Giá trị giải (đồng)
31.371.899.700
3.359.683.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00339, Thứ Năm, ngày 03-10-2019
26
08
44
04
07
37
29
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
9
763
14074
Giá trị giải (đồng)
80.834.053.800
3.207.249.950
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00338, Thứ Ba, ngày 01-10-2019
38
41
22
47
49
05
29
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
9
545
13180
Giá trị giải (đồng)
78.968.804.250
4.610.358.600
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00337, Thứ Bảy, ngày 28-09-2019
43
21
04
23
40
08
44
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
505
11879
Giá trị giải (đồng)
76.640.721.150
4.351.682.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00336, Thứ Năm, ngày 26-09-2019
55
43
38
51
07
12
15
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
515
11395
Giá trị giải (đồng)
74.541.701.100
4.118.458.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00335, Thứ Ba, ngày 24-09-2019
12
48
53
40
33
39
35
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
609
12588
Giá trị giải (đồng)
72.724.240.650
3.916.518.200
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 2947

DMCA.com Protection Status