Quay thưởng hôm nay

  • Xổ số Mega 6/45

Jackpot Mega 6/45 ước tính
17.152.877.000 đồng
Xổ số Mega Chủ Nhật, 15-01-2017
29 31 43 27 05 25
Xổ số Mega Thứ Sáu, 13-01-2017
12 37 24 29 32 39
Xổ số Mega Thứ Tư, 11-01-2017
29 21 08 45 02 37
Xổ số Mega Chủ Nhật, 08-01-2017
45 29 32 12 18 39
Xổ số Mega Thứ Sáu, 06-01-2017
43 22 30 45 34 36
Xổ số Mega Thứ Tư, 04-01-2017
31 27 25 04 29 19
Xổ số Mega Chủ Nhật, 01-01-2017
36 24 18 09 33 39
Xổ số Mega Thứ Sáu, 30-12-2016
37 07 35 29 23 27
Xổ số Mega Thứ Tư, 28-12-2016
02 25 38 43 33 22
Xổ số Mega Chủ Nhật, 25-12-2016
12 05 36 20 34 29
Xổ số Mega Thứ Sáu, 23-12-2016
24 25 43 37 01 17
Xổ số Mega Thứ Tư, 21-12-2016
06 12 40 18 03 14
Xổ số Mega Chủ Nhật, 18-12-2016
03 32 41 30 43 07
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 137

DMCA.com Protection Status