• XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
03
21
34
35
G.7
676
468
633
147
G.6
6446
4801
5878
6352
0510
5886
8450
2870
7887
7929
2836
3936
G.5
6152
5768
9511
5550
G.4
15228
43812
90377
90679
16559
46927
43754
61661
66833
22471
03178
16211
28687
19685
44689
03422
71637
83332
42305
86347
79604
57809
28803
61481
65039
00251
44486
95232
G.3
18654
40094
92862
20738
69007
67639
21943
15092
G.2
03440
40389
59373
70346
G.1
25973
34403
19028
19972
DB6
449668
796722
670398
986373

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
70
00
84
01
G.7
476
063
371
701
G.6
4577
7839
0817
1161
6083
4539
0862
4681
7447
4928
8291
1801
G.5
9080
2941
2106
9202
G.4
13338
32880
79050
35355
74373
97162
70434
12838
70649
19005
44672
85134
80224
07067
74962
53190
36382
68403
58678
76700
55936
78283
77984
25266
62161
25142
04921
33966
G.3
64707
24480
73274
09354
27820
76794
31657
12602
G.2
25447
77791
53150
16163
G.1
03492
99397
74070
65928
DB6
727269
945367
018012
784953

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
68
86
26
57
G.7
004
781
287
804
G.6
7370
2996
5818
4823
9933
5768
0327
2803
9219
7851
0350
3003
G.5
0999
8550
7949
8678
G.4
66545
69341
22298
12364
49623
53977
41467
11705
90971
85186
26029
19369
02333
74120
28463
07410
81305
14320
17951
98257
02456
33230
94440
13511
11773
47576
45273
86978
G.3
27407
40676
25534
33613
90904
04798
86561
52926
G.2
09813
67092
83236
80069
G.1
75133
44797
84868
69617
DB6
042192
172422
358272
821118

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
07
52
75
80
G.7
369
423
489
689
G.6
2996
6526
2646
2625
4031
5240
2767
3963
4387
5226
7193
5423
G.5
0279
7885
6852
1694
G.4
41084
39574
88755
56876
39722
92221
04479
91441
50984
40779
35623
99927
02823
86083
20676
02152
69125
38721
14062
47925
25720
25262
65219
22962
37872
40780
14346
04577
G.3
64567
66442
94710
49008
41542
07046
07986
19679
G.2
64910
18177
50334
24632
G.1
16067
77960
26037
82379
DB6
841926
176686
382684
020632

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
08
90
53
93
G.7
345
647
402
578
G.6
7491
0704
2853
0483
5888
4162
6327
5678
2636
5427
2787
1133
G.5
2206
7981
9100
9115
G.4
97217
78169
43074
53155
07076
76981
50246
77635
08837
45871
70829
00982
78315
58652
40204
76493
54490
09390
51953
65373
04381
76056
78225
38584
16800
65439
21538
47370
G.3
80004
68367
79231
66628
32758
69567
13403
31417
G.2
64701
54166
00268
95779
G.1
77723
57438
90903
97892
DB6
747089
179744
352041
221480

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
34
52
84
76
G.7
741
393
316
675
G.6
6600
7018
6461
7125
6481
6068
3093
1269
3554
0860
9730
3103
G.5
2550
3064
1560
3325
G.4
85716
42572
81345
68896
90568
79573
36209
22485
18554
48584
27438
55776
63706
47850
01502
71882
14995
98167
10332
12316
40783
89469
73790
47372
39242
35913
94479
25249
G.3
29603
79273
13659
48770
07491
09845
21134
15910
G.2
98717
41234
65141
07230
G.1
06689
41273
27913
49822
DB6
434220
764384
488001
105240

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
67
37
65
93
G.7
713
385
259
825
G.6
1713
3528
8326
8829
1857
5964
8291
3625
2645
7679
9264
9383
G.5
7042
1957
5792
7981
G.4
34010
45497
98812
95932
98988
31990
79987
55826
85453
74616
04866
21608
96047
58041
32561
53239
69931
42355
49246
40303
44136
15585
75098
09742
26081
56316
45731
03934
G.3
01451
28941
41411
64108
86992
73612
37320
86056
G.2
27476
11930
12379
25917
G.1
90770
69466
93534
86746
DB6
479236
115395
661333
849565

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
55
22
70
60
G.7
518
953
539
122
G.6
2778
3576
9478
0289
0105
5316
6998
7324
8025
0789
6060
6532
G.5
8233
0902
2920
5365
G.4
06162
36330
78754
19361
33084
32135
42355
46064
92732
51752
85290
32074
94210
43858
99597
43008
11641
11783
34644
47961
81311
99400
03065
32285
71228
04913
18924
15395
G.3
92799
79520
05931
75075
47687
90021
90635
33413
G.2
19469
14724
83897
75147
G.1
33517
96943
90767
72192
DB6
211259
533258
028075
143980

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
45
05
18
83
G.7
911
118
246
001
G.6
6315
6844
7598
9822
8455
8586
5392
1605
6162
3338
9974
9429
G.5
7843
3295
3079
1136
G.4
32664
13607
66723
59368
78224
83268
55925
88356
29029
48555
51357
11100
98588
85623
86708
52757
11772
47454
77366
97048
21655
54003
23430
01584
32269
97501
66660
37091
G.3
39726
56764
94108
60117
93284
23184
69359
92915
G.2
02906
01382
81657
14231
G.1
46504
69509
98621
88156
DB6
348068
063439
500275
638961

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
39
57
68
03
G.7
324
088
625
712
G.6
1620
3977
9135
0730
3688
8343
5243
3463
8072
4483
5920
5176
G.5
9849
8968
3494
7017
G.4
84184
34451
86148
64711
01221
00421
10216
41250
30054
48471
17068
55842
03494
95326
72281
09410
39230
67650
39814
66024
84553
65378
86192
91067
35676
40371
55177
81222
G.3
62450
64370
81570
87938
26303
56398
09883
74891
G.2
88120
33764
09179
78257
G.1
47317
81073
08128
48259
DB6
402031
442422
646130
484979

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 41