• XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
89
41
19
07
G.7
511
540
244
884
G.6
9316
4193
2075
8998
6707
3576
5861
0086
8917
7101
8953
8386
G.5
5263
8100
7676
3784
G.4
17686
43701
41785
68853
76778
26973
09884
67494
29989
76667
52488
45342
25918
63260
94590
26673
57725
64287
72736
28542
42130
07124
97494
59280
27019
99870
46305
54326
G.3
58446
90985
11401
76534
63605
86436
86609
31441
G.2
05166
16923
01849
30816
G.1
47776
06945
26109
07979
DB6
021628
268376
943293
694662

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
12
13
99
57
G.7
339
478
777
633
G.6
6653
4861
3807
9538
1497
1071
6192
2364
0542
1004
6750
4454
G.5
2599
7347
6647
2955
G.4
56533
27886
55899
18600
97026
45460
51488
16308
45243
03209
52932
36080
03719
76633
85462
85049
55677
68088
28917
79960
37252
24609
78991
29043
69812
65260
48953
49374
G.3
18449
26401
86066
77102
52111
54694
04373
84713
G.2
40217
19059
28728
79080
G.1
69065
67618
32794
23644
DB6
160248
639489
872304
568796

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
03
88
91
41
G.7
274
129
595
022
G.6
3958
0074
2897
9120
4049
9180
8935
9924
6247
5326
9078
7545
G.5
2622
5878
6010
9084
G.4
98915
59595
99146
43550
77834
27174
48167
55114
75839
66058
65562
77370
05935
78913
18291
36183
72835
36249
80371
18388
06709
35400
29984
78756
25548
14037
58926
41329
G.3
36856
70298
11099
88287
37846
74806
05183
74902
G.2
55789
76766
64309
42619
G.1
15119
31935
51473
14970
DB6
717105
228914
857942
920486

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
54
90
63
35
G.7
813
075
112
718
G.6
3052
9031
5320
5504
2795
5647
3898
1311
1172
3920
2872
3867
G.5
1742
9770
0987
1551
G.4
80289
15009
92473
30472
00233
93200
23146
19236
65530
02721
36952
37685
19071
99592
47714
45217
08766
66140
27301
90101
21332
06089
77939
76625
46477
69278
19195
50953
G.3
35833
52751
19348
02975
34487
91646
95882
03148
G.2
69103
83849
81864
21010
G.1
23585
47147
00813
19944
DB6
204767
138913
315906
507907

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
45
66
59
32
G.7
545
244
946
234
G.6
4829
7552
0990
1834
1249
8836
9104
6934
1886
0360
9726
0700
G.5
0081
6698
1992
8761
G.4
44241
42410
93961
71002
21126
57832
13517
24341
71725
74434
83661
01612
20679
44629
08393
71297
42385
57071
97864
17166
73268
54584
97917
19682
88626
54406
13985
15553
G.3
76219
79653
17627
72593
98715
79941
35810
94548
G.2
21020
48064
89348
97511
G.1
34705
95191
06096
76004
DB6
818600
590250
719126
325716

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
05
51
47
26
G.7
940
946
171
962
G.6
9312
9602
8661
1005
4923
5235
6266
9780
3874
9795
6946
7733
G.5
7643
2600
7805
8300
G.4
08353
33367
90968
52588
48569
00536
96909
47895
03514
48844
28251
45321
58092
62152
58977
95917
45029
22084
42305
11254
47015
19885
95841
72221
57950
94368
63485
31919
G.3
04461
00647
43438
35265
44475
06054
01117
23146
G.2
04281
65130
66286
20784
G.1
83178
79433
85918
09964
DB6
678501
876408
826349
536848

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
81
54
53
25
G.7
308
161
360
617
G.6
3110
5833
8715
4448
6976
7787
9933
2612
5823
8016
6925
2728
G.5
4039
3783
4237
3743
G.4
89260
48813
06588
69068
32810
80429
65465
61437
73495
32607
84028
63397
44364
94070
32725
20679
97862
34092
73340
57618
23784
69063
83411
76097
10400
24814
87621
98440
G.3
44224
22233
92754
93185
87877
05159
74575
04846
G.2
06799
17048
01388
35774
G.1
64517
62711
44224
20632
DB6
901987
575885
885163
315435

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
08
54
72
78
G.7
410
623
793
067
G.6
4088
7663
6453
1925
4476
3854
6275
1821
4018
4290
1913
2332
G.5
7664
6928
5712
4031
G.4
22724
47709
90161
17194
47783
07302
80107
50550
22268
72550
58890
94774
68005
52175
39190
36067
49374
12680
32697
22043
22539
59516
61020
22028
53062
92231
60728
22373
G.3
53137
26298
83940
63945
05398
11313
76970
60597
G.2
96345
54962
41648
78383
G.1
35881
99473
95672
41645
DB6
333208
198662
868268
031339

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
77
09
54
88
G.7
408
691
228
955
G.6
3212
4519
3217
2399
0668
4198
9637
0472
4764
2164
4282
7891
G.5
3066
5833
0307
3364
G.4
01263
23131
11754
91184
75371
42375
37832
19278
40209
24339
40648
46004
25379
19864
07389
66486
05310
89282
51183
96373
77183
75652
44271
09074
59313
19412
53198
85103
G.3
18640
88972
31076
87862
12741
73195
85668
12187
G.2
23850
61530
85158
55341
G.1
57824
25994
38200
22095
DB6
633850
696840
846977
086210

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
78
21
38
72
G.7
371
116
865
165
G.6
8969
7305
2340
3661
7989
7454
7988
3950
9126
1855
0326
2244
G.5
8442
8386
5952
2066
G.4
02864
95083
56022
51315
77483
65213
66760
29902
81807
04950
56407
31644
11499
93382
44240
99592
21782
52560
83982
39214
95550
95216
82539
87426
07832
36201
61156
56353
G.3
52456
89012
43324
53558
67832
34347
39227
79681
G.2
67821
55048
92901
19558
G.1
80744
97812
71926
64373
DB6
371449
987080
499992
076157

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 165