• XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 7

, ngày 19/08/2017
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
87
24
35
90
G.7
051
826
756
970
G.6
2559
5339
1645
8859
5096
1276
3010
8537
4031
7408
5772
7079
G.5
9908
6844
1095
4268
G.4
41934
04347
76340
01357
70808
14545
87273
79855
54820
85701
07564
14051
79277
64831
27836
26701
89725
10861
75017
61594
71287
36728
20961
90334
90064
62856
77655
98937
G.3
78843
71357
62077
92095
46901
70882
94357
26830
G.2
47820
86931
46773
61903
G.1
92628
47953
89674
53783
DB6
839926
383727
941027
959528

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 7

, ngày 12/08/2017
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
91
92
84
93
G.7
447
810
034
809
G.6
1087
1844
5264
8882
6592
6016
9201
4206
2670
7268
2915
2274
G.5
0257
6387
9591
3998
G.4
88811
29657
85743
01150
51897
89854
54949
36648
07158
48796
41030
04833
90048
84280
78494
98237
15684
17598
19463
02248
22404
68630
46562
45020
82729
06203
82228
74483
G.3
20956
06593
72062
55603
90304
62199
89111
34700
G.2
97924
42660
29056
27886
G.1
31122
31251
45989
54250
DB6
686154
334195
739607
129334

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 7, XSMN ngày 05/08/2017

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
49
53
38
36
G.7
189
098
936
415
G.6
7712
1682
3640
2205
9649
8046
6043
8206
1551
5551
9038
1162
G.5
7652
1376
1677
2398
G.4
10588
63765
77234
89040
67525
00512
72256
68615
62169
43225
75531
62637
71924
32524
85078
46475
01797
40288
17916
21986
46942
61532
25016
71469
39081
26730
39449
47218
G.3
92637
34816
94558
87744
22571
64928
91724
98395
G.2
26573
04434
90040
88666
G.1
84448
82764
50747
66862
DB6
870301
276983
004211
350135

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 7

, ngày 29/07/2017
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
48
38
55
50
G.7
452
485
519
409
G.6
0423
1382
7649
5256
4441
6246
5259
3952
9678
4756
1113
6389
G.5
0334
9712
6128
6662
G.4
34180
40079
73744
65193
86770
85327
46534
17997
29638
30608
57859
79930
61402
39264
57152
15723
12091
92969
59682
52109
41520
97253
80989
87175
72169
06910
09698
17624
G.3
19209
14504
41817
06407
44475
33133
47633
21337
G.2
98151
20367
40595
80265
G.1
46472
12304
07626
64000
DB6
156348
866376
039704
982280

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 7

, ngày 22/07/2017
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
63
27
70
50
G.7
243
781
832
790
G.6
1080
5924
3333
7638
2136
9890
1232
9871
1890
1062
0359
6315
G.5
0248
2405
4588
0112
G.4
36388
58566
46795
19291
26009
13506
52900
39378
79570
56320
63960
15779
65442
55916
49417
66199
78737
38620
17072
11814
32170
44849
30180
23123
04848
63393
58574
02913
G.3
82042
97706
42799
44039
16477
28246
60247
08263
G.2
88170
60724
33017
99094
G.1
02211
04096
24117
42397
DB6
568622
257058
165183
967196

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 7, XSMN ngày 15/07/2017

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
23
90
96
67
G.7
677
273
794
248
G.6
4920
5044
1843
5830
2789
0860
2953
8596
3383
5011
5941
2460
G.5
7342
3964
8679
2778
G.4
12225
17222
90675
27991
58553
34560
94354
77528
35787
33810
18324
97765
96488
92875
18666
96776
03767
26295
61956
78277
01417
41818
33012
48339
89150
72859
57772
91245
G.3
33444
95664
94670
36370
17360
04420
76074
06472
G.2
74981
30534
87144
49729
G.1
54817
01128
83353
47898
DB6
323313
344803
382446
569392

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 7, XSMN ngày 08/07/2017

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
41
51
63
66
G.7
870
466
151
834
G.6
4938
2019
7019
1088
1191
9060
3794
4208
8985
6557
5033
7313
G.5
8761
6390
8977
6653
G.4
74086
97752
01409
83005
57160
81586
38246
65203
99358
46764
67260
47506
34803
52353
89638
34403
28322
29686
12795
26800
52479
13493
22774
02754
56077
49645
02907
53025
G.3
60323
33828
45611
95146
34013
86342
15814
83077
G.2
48509
48746
01099
16846
G.1
25570
66599
27432
13589
DB6
750852
795943
205597
206925

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 7, ngày 01/07/2017

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
02
34
42
44
G.7
197
050
514
827
G.6
4454
4557
5687
7459
2038
9972
4989
0794
6279
4493
0176
4430
G.5
3560
8268
5459
1346
G.4
04175
07751
69039
30827
61913
71391
69697
86330
80871
88900
93732
93459
00746
18051
23298
07460
59604
04512
11952
90852
62353
23059
48931
11469
76928
44149
73490
95602
G.3
66362
28104
83576
56308
92531
10644
36832
06359
G.2
69237
20482
15887
04803
G.1
74925
33145
25519
87510
DB6
770601
256918
385344
443388

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 7, XSMN ngày 24/06/2017

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
18
21
41
69
G.7
290
041
812
147
G.6
6816
3122
2878
3833
7518
3934
4864
7436
0120
2555
0955
2221
G.5
3049
1542
8370
7000
G.4
28319
64371
20471
06028
08649
27327
21871
69061
35192
38194
26029
46037
87407
21739
54405
11980
04830
49948
95347
71090
71215
46187
42100
55054
20027
36184
13631
92405
G.3
59044
94601
31038
53763
97166
58308
79901
63003
G.2
75269
40763
51426
60324
G.1
87044
54734
80315
22229
DB6
860045
539560
212130
566152

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 7, XSMN ngày 17/06/2017

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
42
50
52
00
G.7
207
961
424
773
G.6
4568
9510
3208
3098
9039
2346
5217
2872
3050
5234
4407
9355
G.5
8842
4544
7926
4932
G.4
11277
83069
64831
64490
79542
47869
66287
96467
82756
31978
44180
67408
93461
79749
70027
59126
70846
47280
68345
98191
97412
57493
23631
34968
26709
48101
69731
23578
G.3
33539
60055
73447
20936
21120
72205
46943
55270
G.2
00588
02292
04961
00740
G.1
06494
50470
89758
34817
DB6
398156
550013
500509
449182

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 52