Quay thưởng hôm nay

  • XSMN Thu 7, KQ Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
G.8
91
72
31
17
G.7
494
091
849
303
G.6
5002
7710
5996
2152
4283
6187
0526
4615
2274
5841
7580
7032
G.5
8485
1954
4242
0240
G.4
07258
41311
13337
07568
12639
19545
67508
84441
53375
96971
07302
81256
86057
95434
61327
95318
22184
83991
53056
77929
63562
13635
96391
16606
32631
68118
32801
76408
G.3
60471
30379
77203
88836
29903
29921
72788
28821
G.2
10701
26378
59597
01864
G.1
71061
97979
08460
18985
DB6
672499
163552
755832
691128

XSHCM Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSLA Nhận KQXS Long An, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBP Nhận KQXS Bình Phước, soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSHG Nhận KQXS Hậu Giang, soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
G.8
93
69
88
23
G.7
087
965
913
738
G.6
2510
7706
9286
6327
6427
9300
6228
3946
0664
0418
0262
7143
G.5
4362
6129
1744
6493
G.4
74436
97435
42069
96989
81009
15195
65349
71737
86396
76263
94996
81427
66723
24723
95107
76509
02256
69391
76959
48888
89901
82383
48562
61946
86802
68634
52471
68602
G.3
41307
66939
45237
12501
71239
18538
82181
35594
G.2
29077
02403
26098
94629
G.1
18373
85944
24544
85801
DB6
010560
702844
456320
067719

XSHCM Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSLA Nhận KQXS Long An, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBP Nhận KQXS Bình Phước, soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSHG Nhận KQXS Hậu Giang, soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
G.8
93
36
23
15
G.7
377
392
412
069
G.6
6055
6782
5357
8854
9015
6840
5033
7207
5305
8228
3991
8432
G.5
2849
9340
3982
7631
G.4
68924
54028
35006
09075
89833
76443
35378
73116
53514
09064
42071
65482
72145
36012
83229
92435
76195
20754
99744
30420
33133
17859
02285
53053
26226
82749
87984
30033
G.3
71563
88501
45673
03930
61200
00861
21823
25084
G.2
03753
55752
13063
29345
G.1
99694
89101
80708
97177
DB6
407277
067051
697161
331378

XSHCM Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSLA Nhận KQXS Long An, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBP Nhận KQXS Bình Phước, soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSHG Nhận KQXS Hậu Giang, soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
G.8
27
43
73
42
G.7
541
207
122
609
G.6
6871
2097
6294
2587
1869
3474
7313
0918
3289
0812
0949
6094
G.5
3302
4239
5397
3509
G.4
08697
36011
39087
71785
83846
39720
12613
69641
74651
30760
64680
23312
74060
01682
82536
87072
91217
83737
79906
13840
28010
03968
35390
93954
49866
99360
83656
77723
G.3
59830
93526
96054
09262
91945
62483
44073
00429
G.2
27854
67410
56395
68697
G.1
08670
23450
03867
61703
DB6
862303
692843
190660
451110

XSHCM Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSLA Nhận KQXS Long An, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBP Nhận KQXS Bình Phước, soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSHG Nhận KQXS Hậu Giang, soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
G.8
81
08
89
36
G.7
911
608
795
094
G.6
8065
0766
9841
0939
2604
8831
4705
4861
7304
3223
6099
6580
G.5
7408
9951
7172
8190
G.4
20734
11639
35659
00740
17372
56322
79326
75007
15632
45926
86218
80531
72323
98941
77927
29217
16251
36599
14283
16296
72820
40719
80337
91454
57641
06866
83201
73707
G.3
82012
15509
13721
87305
75838
53040
23132
91751
G.2
31994
63898
21964
04952
G.1
46269
69241
69057
60713
DB6
048232
210807
362478
744496

XSHCM Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSLA Nhận KQXS Long An, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBP Nhận KQXS Bình Phước, soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSHG Nhận KQXS Hậu Giang, soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
96
40
40
32
G.7
353
473
935
202
G.6
0318
4276
3302
8044
7854
0580
0041
8859
0804
2093
8287
6662
G.5
8039
3119
9345
8877
G.4
02603
24127
29622
79565
34614
08430
86785
86762
64072
37464
45510
87800
69134
80392
60928
53305
22448
35484
25018
90796
39742
46983
82671
47219
81237
75462
51871
65823
G.3
69549
35533
86136
97158
51285
64586
97538
00167
G.2
17315
92016
58059
59629
G.1
16190
27591
04946
94140
DB6
748424
681953
937740
589388

XSHCM Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSLA Nhận KQXS Long An, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSHG Nhận KQXS Hậu Giang, soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBP Nhận KQXS Bình Phước, soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
50
55
31
64
G.7
574
065
146
019
G.6
4789
5968
3205
4829
3409
6514
9837
5653
5492
7212
2966
0832
G.5
8011
1684
7761
2985
G.4
90174
46496
45688
47104
34745
27992
70474
90352
88853
38077
98263
31260
41143
20506
24164
82370
12855
99399
94552
26785
28998
38554
52120
55691
74836
91344
75196
46068
G.3
75374
60322
01225
07923
62104
03712
72463
75472
G.2
99884
37325
98372
21685
G.1
19368
15994
87713
36074
DB6
881250
075995
985142
440444

XSHCM Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSLA Nhận KQXS Long An, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSHG Nhận KQXS Hậu Giang, soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBP Nhận KQXS Bình Phước, soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
69
71
72
23
G.7
343
653
397
634
G.6
2485
2623
4572
4628
8964
3743
3925
2288
2209
8964
9202
2904
G.5
4723
9987
3271
5161
G.4
79272
69861
97239
57640
33179
11997
84756
29173
74913
12053
07748
87936
76778
35069
02029
77201
32773
53329
48871
42770
25501
43028
90526
06574
27789
28492
86064
42348
G.3
68139
03046
17442
07869
88618
13538
81216
27006
G.2
33892
62056
38485
96000
G.1
12620
76964
10309
27452
DB6
554564
655089
748755
701331

XSHCM Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSLA Nhận KQXS Long An, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSHG Nhận KQXS Hậu Giang, soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBP Nhận KQXS Bình Phước, soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 173