• XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7

Giải thưởng
Hậu Giang
TPHCM
Long An
Bình Phước
G.8
16
92
38
81
G.7
390
765
101
298
G.6
3656
3412
0200
3983
4176
5653
1378
5140
7772
9765
6942
4942
G.5
4079
2421
6544
4678
G.4
43690
77593
93142
88444
19771
70770
02241
79455
61089
17121
29877
13956
54720
90053
73645
15255
77012
05671
11024
00563
32940
30954
42676
10970
80677
86255
93666
49231
G.3
71631
16414
56656
62903
15259
19399
50621
45234
G.2
39724
51822
59506
50872
G.1
37797
84815
88701
09779
DB6
044287
975043
472626
718663

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
00
63
93
45
G.7
827
468
767
955
G.6
8187
8337
3662
5761
2558
0953
7127
7753
4503
9190
4894
3534
G.5
6027
0832
7296
2044
G.4
30314
56275
54113
80009
35008
65897
37223
99301
24641
61976
39350
26763
31801
70651
78728
93286
75882
81350
95794
95098
44584
57976
96538
69201
40325
37262
75678
81392
G.3
73036
40993
51876
47190
17492
46484
16880
32109
G.2
43879
21950
84267
49855
G.1
97364
80507
73643
40053
DB6
282578
051708
719603
695244

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
66
07
20
56
G.7
364
736
991
154
G.6
4297
2441
5058
8755
4634
1924
6279
5494
1746
1065
7045
1521
G.5
9400
4650
6849
6711
G.4
38645
72292
69585
74954
93983
18315
49896
06023
58028
37198
24645
25203
49388
17929
72470
62730
28192
09489
93577
43779
82365
66778
49339
71787
03754
59481
45641
72316
G.3
04045
61732
17675
21103
36380
29095
53176
72766
G.2
81053
46001
66437
13125
G.1
80683
22070
66452
45395
DB6
051036
460942
947208
414398

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
37
34
25
07
G.7
018
421
348
382
G.6
6526
4135
8703
5210
2158
9893
7274
8225
7833
1311
5143
1975
G.5
9181
8997
9825
6306
G.4
76596
25167
62374
38156
18409
59742
06493
79910
42047
08002
30192
35778
12234
27010
15735
54847
94720
12914
96723
34982
48478
43348
16031
02248
24282
11240
24365
32390
G.3
32827
53668
38813
92753
06746
67784
29665
44916
G.2
85044
83431
84167
71237
G.1
96343
60538
06847
74386
DB6
117429
823624
185098
387181

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
44
78
81
63
G.7
627
172
415
729
G.6
6052
9569
0001
2809
7721
0394
7207
1227
1877
9405
8308
0519
G.5
8684
6654
5526
7983
G.4
78226
32353
99117
45671
75128
69303
60060
35033
23771
79044
01612
08507
79322
87876
31318
34989
50128
00683
37920
70483
94811
08688
98774
94453
44154
45276
33255
03812
G.3
94274
36161
22384
29108
97200
87087
80323
70560
G.2
24898
92965
72935
95970
G.1
91814
04276
46886
13496
DB6
580743
261785
656772
109532

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
14
77
99
13
G.7
461
296
649
865
G.6
7245
1524
0550
0948
9632
9249
3693
6143
3881
4542
0820
8823
G.5
3444
2915
9127
9731
G.4
64363
00085
96246
92861
11192
67912
59800
87682
82212
52981
81047
83516
11897
45822
99028
89597
19598
16409
15461
22971
75957
00110
37691
19063
18976
42243
81165
51941
G.3
37305
22581
72081
80609
43540
26017
14524
89988
G.2
46272
78850
15422
31323
G.1
91047
54897
01824
77634
DB6
464318
974596
618849
260844

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
91
83
04
88
G.7
598
538
422
423
G.6
2268
1648
0935
9369
1289
1734
4055
9570
1662
5348
9495
8123
G.5
9768
8992
3504
9679
G.4
58659
47342
42692
32958
83526
35717
86841
45305
41746
13991
42052
27749
49154
44742
37109
20820
17134
63920
58279
73248
92241
12694
39242
75809
74508
04652
19832
73230
G.3
98871
08001
47585
98023
60683
36665
88007
37794
G.2
78002
03350
33042
22408
G.1
61522
61124
20281
40144
DB6
879834
473262
234444
564880

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
62
13
44
29
G.7
455
749
932
599
G.6
1601
7957
4205
8265
3600
1075
6830
6618
9477
9636
7578
6435
G.5
4086
2862
4270
7303
G.4
32511
01994
45294
41928
31104
30250
25367
14914
07021
65008
05143
99508
41961
79513
06485
41886
56554
94810
55755
40125
36358
45149
66622
20803
05299
47671
62752
70915
G.3
27317
76961
25477
86993
37474
98937
80966
93999
G.2
09195
10976
02356
31460
G.1
26269
39989
39710
25465
DB6
266549
371524
023329
992558

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
41
50
42
46
G.7
027
698
410
398
G.6
0206
0640
4061
5117
2099
6722
3263
5663
3537
5154
6843
3440
G.5
4621
3111
4415
6711
G.4
19287
75319
50071
44430
43063
49842
03723
27127
28597
68498
80698
38722
03122
16682
28246
22696
62333
92768
17004
24089
59620
98192
01948
41150
95238
80330
97745
04497
G.3
40920
58473
34089
17901
94641
89114
61715
14969
G.2
22992
05488
88350
32434
G.1
79525
43400
48811
56586
DB6
391303
564248
722433
595044

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
80
34
70
00
G.7
507
914
622
843
G.6
9911
8073
8562
8764
7234
0570
1121
7631
0078
9352
1259
4976
G.5
3449
9756
2333
4513
G.4
16906
93759
84593
54154
00242
10796
92737
89361
23873
98424
30890
32774
17065
36890
65142
26335
26749
09142
66319
15116
67388
77120
71885
34457
65996
74212
21417
68797
G.3
91776
44074
52930
12251
93152
07775
52776
06675
G.2
50846
49672
54186
87214
G.1
76277
30955
55761
19920
DB6
688375
990755
924661
605640

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 113