• XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 7

, ngày 09/12/2017
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
55
72
57
93
G.7
856
488
575
920
G.6
1741
5936
6201
1696
0067
5778
9673
7879
2864
4113
3429
9673
G.5
6520
5626
4073
4745
G.4
51994
29943
08230
55316
64676
83064
07518
66913
60404
79041
04914
35607
67412
67721
18964
85264
48976
51104
38367
04305
64240
67152
20541
21282
78651
45010
04936
88695
G.3
00567
01451
26750
03006
54142
01769
73352
15724
G.2
61837
69666
25316
03015
G.1
27790
29141
14832
51175
DB6
364103
143479
760731
363940

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 7

, ngày 02/12/2017
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
48
20
35
21
G.7
160
863
004
268
G.6
9266
1697
8056
4469
5526
1999
2851
0220
8634
3176
1906
9327
G.5
3911
2192
7483
6363
G.4
22508
56036
36809
49065
92420
89464
29467
60380
36834
55373
44824
31647
58321
95545
81935
34539
23232
50929
80063
09095
84273
81991
73257
47167
81622
54972
15004
94114
G.3
98493
29363
04140
43815
82258
41843
28811
08506
G.2
04664
20393
42074
77223
G.1
08328
03484
54207
73319
DB6
711351
182526
456820
047745

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 7, XSMN ngày 25/11/2017

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
98
50
66
19
G.7
199
554
001
196
G.6
0274
6275
0665
2531
0806
7430
5752
2805
3874
7503
4452
9721
G.5
9401
8168
8014
8567
G.4
25041
34139
05202
04925
85950
04118
76149
94844
38409
70178
74584
78099
80746
35607
12620
16774
88470
94405
60330
11014
74011
22252
64685
25446
91645
39030
92108
10148
G.3
21191
09610
53738
96591
48754
00056
61480
99686
G.2
58475
13179
11654
96618
G.1
55638
62534
13616
17529
DB6
774581
408077
657228
244835

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 7

, ngày 18/11/2017
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
93
28
71
82
G.7
757
829
999
763
G.6
7642
9604
1678
6869
0597
7676
1803
0440
4244
4640
6162
6955
G.5
3033
9583
4101
9110
G.4
06563
09805
68271
23722
10807
51453
73025
86734
94621
46535
37356
01203
63035
41863
36066
68883
59616
04692
16735
43288
39018
72479
62000
11967
34673
75480
64471
75653
G.3
17334
89952
77697
82946
28797
92100
79613
71882
G.2
66134
28875
02832
08503
G.1
36537
33230
49279
71483
DB6
015571
678289
284799
961761

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 7

, ngày 11/11/2017
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
23
58
70
01
G.7
950
344
785
877
G.6
4161
3018
6156
8067
4478
7551
6405
3476
9484
8130
3704
1157
G.5
1532
1260
1200
3855
G.4
99155
25823
62403
70213
39288
72200
96693
96550
58551
70045
14411
97766
79433
05570
27330
85200
22590
38411
40497
28123
83527
18151
62858
46794
96472
84639
88246
22084
G.3
29939
50052
80503
64753
22249
72215
84586
64300
G.2
05333
49705
77321
75468
G.1
31159
36691
00617
54972
DB6
987028
030563
712585
083956

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 7, XSMN ngày 04/11/2017

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
33
92
86
70
G.7
507
470
658
289
G.6
5153
7554
2476
2325
8739
8793
5943
4090
5912
5074
9740
3581
G.5
3022
6020
8703
2954
G.4
25397
85736
95915
40335
66152
90191
45430
47427
32473
00538
41681
57209
40160
51533
63585
81153
23198
11764
27004
08165
22211
95297
27110
87811
33395
15136
63115
37145
G.3
76083
10853
40348
33427
44500
17892
52082
95560
G.2
27098
63193
71368
34137
G.1
23782
57389
08379
87126
DB6
716606
581420
102962
242878

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 7, XSMN ngày 28/10/2017

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
99
71
63
02
G.7
476
341
818
322
G.6
9444
1776
7685
3669
7805
6479
3721
5888
3903
5064
8064
2446
G.5
8215
1379
9407
1084
G.4
36253
95671
00545
42691
97861
82561
92797
24906
76618
89407
81066
53963
74944
76347
98811
60417
26878
35159
49739
30157
84650
18328
61813
59296
15252
30225
78485
17251
G.3
11308
85459
01743
73430
32586
66433
92341
92527
G.2
35079
95666
47562
89607
G.1
57145
81289
66620
54927
DB6
226898
338632
561412
263059

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 7, ngày 21/10/2017

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
17
16
30
93
G.7
750
821
324
864
G.6
5032
9350
7370
1666
8172
2787
4748
0840
3683
9241
7134
0287
G.5
0730
0741
8709
9353
G.4
16806
12479
39776
85662
77565
39213
93097
17935
39159
01030
96499
27949
98695
23167
48597
60345
27353
58452
67432
53450
05843
26725
54334
98206
25704
53186
08520
71959
G.3
65049
76764
44441
18453
71158
05175
19595
19104
G.2
42907
69103
41856
79317
G.1
29422
37677
92327
20192
DB6
572653
242726
473714
864907

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 7, XSMN ngày 14/10/2017

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
20
77
17
49
G.7
414
387
667
556
G.6
4457
7015
0892
0870
8327
3920
0672
0697
7083
6572
0382
1078
G.5
5912
5039
1093
1828
G.4
49464
44159
15435
83114
77303
42587
41194
54655
05839
66642
92386
32845
32181
64703
81743
04547
24236
62306
90283
56003
24949
38644
06741
81708
16543
78006
14033
32980
G.3
16317
88272
90464
13025
52752
66588
25981
40344
G.2
46525
79714
87489
16864
G.1
83748
39421
01295
29554
DB6
707718
715563
959133
691302

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 7, XSMN ngày 07/10/2017

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
15
07
04
86
G.7
278
782
212
048
G.6
5168
4165
3437
4394
7375
1770
0477
4035
9846
6060
6750
3730
G.5
5747
7443
6863
0372
G.4
16385
37942
31966
40028
60697
52695
16446
62260
14540
82363
27075
52081
79034
94995
85886
44089
88105
30022
66481
08550
69419
28933
38064
61840
43849
60535
43820
57178
G.3
73693
84063
96278
83117
45782
97593
11058
32867
G.2
10802
92362
48223
74187
G.1
77719
33944
14191
25037
DB6
454445
302482
036080
869628

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 55