• XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
35
28
64
83
G.7
696
415
045
393
G.6
2452
8344
5875
4839
3292
1778
0926
9424
3909
0579
6032
1466
G.5
9529
8121
6525
9878
G.4
22807
96943
42742
92392
74448
71259
08495
46154
44986
74436
65344
41352
24594
21832
09193
52755
38784
72482
80037
78659
89011
95968
95497
25178
37473
66612
70906
57219
G.3
47471
80378
12904
70170
71435
41080
98712
90658
G.2
56745
70495
89776
82468
G.1
23331
63417
14687
15365
DB6
776702
122006
052345
382454

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
92
71
67
80
G.7
176
187
698
700
G.6
6741
1564
9287
5067
2804
5538
8359
4459
7672
0599
6283
9506
G.5
7840
8783
9546
4052
G.4
55141
26396
16289
75197
21882
11086
19338
98359
08113
25369
52640
85371
83541
74854
81504
96499
92477
26430
39123
66654
18893
86386
05394
94254
00357
83498
21966
24924
G.3
41804
11822
65652
68962
34217
41861
20311
89425
G.2
73541
89667
07342
23156
G.1
86284
39891
03544
58079
DB6
921098
763607
833758
820295

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
20
44
21
48
G.7
186
870
183
873
G.6
4444
1231
0036
3387
5903
1522
7523
0652
8844
0598
6186
4862
G.5
7134
5038
2627
5909
G.4
20270
38068
52478
88115
25775
72123
33742
93166
38230
56090
95875
15382
52817
49662
68267
71597
72606
84853
77528
48809
57752
76091
15402
56886
16316
23883
45909
68955
G.3
27103
88089
54709
86876
34966
10802
45786
01078
G.2
43024
69834
81711
36576
G.1
80925
12968
61986
06159
DB6
368196
146119
285293
584539

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
03
28
16
15
G.7
881
393
688
934
G.6
6928
6044
5291
7079
7340
4959
0375
4075
5381
7787
6174
0865
G.5
9996
1545
1949
2237
G.4
74224
88775
92771
19778
35217
46528
19321
84700
28782
44535
17357
28171
14779
53789
03609
22457
44516
69966
52036
70323
87313
76019
22315
46121
73136
88283
59298
35236
G.3
08272
49306
77250
15252
30955
13765
93180
20976
G.2
84706
80368
58419
98691
G.1
96697
33265
48534
09700
DB6
585916
736463
178926
031192

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
90
75
73
91
G.7
558
440
689
983
G.6
4877
6687
0653
0189
9752
4714
3755
7156
1218
9098
8095
4000
G.5
2759
1429
6182
2334
G.4
00461
03817
74431
76215
02661
35423
85009
99552
19622
42754
57309
27504
58546
07953
86164
21178
27719
40008
52279
10824
93378
99495
70522
14726
12844
23631
49041
64614
G.3
65147
42954
65955
47521
83472
72710
23438
16297
G.2
53797
03358
82496
54833
G.1
46075
88994
64694
33439
DB6
463881
619250
397460
334053

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
24
14
44
87
G.7
087
942
460
049
G.6
7174
4009
7023
9644
5938
0116
6607
3897
6544
5662
8774
7389
G.5
0744
4283
2063
8966
G.4
09965
19224
68223
24835
91305
63654
46153
99065
97116
44534
57437
30750
83331
50134
86681
79848
30000
08990
21868
74623
63933
82961
93396
97709
34904
28132
52579
89136
G.3
07137
29813
47510
80484
80151
18710
63996
93531
G.2
26031
70996
57409
10981
G.1
67947
40379
93661
54508
DB6
516979
717791
129255
949729

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
61
46
14
34
G.7
901
561
413
601
G.6
2237
2037
0008
9384
7185
3291
9961
7940
2607
3023
3734
0176
G.5
1195
1448
4827
7559
G.4
18770
54552
53337
52934
71789
50494
76253
59277
68867
30407
46413
86599
38368
06840
68689
17197
43015
11272
13750
13634
50664
10456
92044
81643
23771
03305
88295
22553
G.3
20110
82064
09070
07719
75553
36761
72287
88621
G.2
48151
32324
10699
56590
G.1
38745
20812
25727
06514
DB6
571649
626994
350010
582188

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
05
60
91
77
G.7
224
748
989
050
G.6
5345
1123
6305
7390
6974
9439
5114
9611
2881
8641
0284
7562
G.5
1157
2493
9325
4577
G.4
19889
30089
41862
24718
95006
87277
02662
60035
02347
61730
03555
38777
14740
18239
01035
42023
32697
97131
83691
07498
32341
78716
88901
27198
17339
89465
72078
79880
G.3
73906
10089
88957
96153
57157
95104
55964
90148
G.2
78682
83977
69155
22362
G.1
52777
38603
28645
37768
DB6
777553
622004
567442
779952

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
73
60
45
43
G.7
516
672
855
224
G.6
0606
6212
5694
0909
6032
0389
6071
2783
8798
7327
7489
3981
G.5
6369
4748
7972
3679
G.4
06887
14732
16018
36117
20096
17107
83693
32487
17948
27340
75863
07946
14623
99177
10476
85615
91264
33116
35390
94013
41251
34478
93108
97293
47512
25818
93386
93516
G.3
65015
59992
66453
09897
25455
41546
03343
30758
G.2
83160
17359
77918
32510
G.1
40348
68664
57037
74212
DB6
010277
961108
429778
783106

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
37
06
98
35
G.7
408
012
330
269
G.6
9421
6272
1584
7532
6602
9073
9628
0332
9303
9389
9088
7292
G.5
3806
2569
6840
9615
G.4
72464
04336
41072
20351
12422
03557
36475
35227
87591
06561
64293
19873
51231
05707
50662
95251
21024
48222
29315
90379
86145
56796
87397
49865
13993
37572
12888
65268
G.3
75742
20079
08554
16824
38344
69421
88161
00192
G.2
67239
92560
13159
74914
G.1
66841
43483
78345
45702
DB6
674067
178777
699828
236733

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 189