• XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
48
72
74
34
G.7
108
436
515
176
G.6
0491
7256
8031
7263
6038
1492
4295
1345
9608
8848
8211
6432
G.5
9937
1447
5301
3739
G.4
03115
13349
17942
18070
91523
13691
12447
67221
61957
62331
45474
35425
66489
83995
32989
86541
59595
87047
90733
27506
78628
20759
05931
75863
62773
68913
94426
26509
G.3
46372
85331
21253
63542
93042
88404
04797
52082
G.2
67044
30851
80815
70795
G.1
80724
91036
12014
40932
DB6
393629
601679
629901
952688

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
11
83
77
96
G.7
833
196
973
827
G.6
6042
0354
9946
1092
8915
0924
5242
0538
3706
8031
5526
7248
G.5
6185
5126
8641
9148
G.4
91553
26545
39987
38269
07584
36917
80181
71414
29201
78461
24315
51764
40827
48945
79693
89667
13895
48086
79759
46566
06802
86241
95129
77244
61099
88783
99428
60416
G.3
21235
69611
44825
58490
15567
57815
96967
20201
G.2
90198
12839
48292
64011
G.1
21834
73661
40289
56379
DB6
481593
160815
380130
545210

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
85
83
53
62
G.7
946
080
132
964
G.6
7690
3115
8099
4321
5159
8820
0340
8228
0082
5619
9920
0237
G.5
0439
2296
4212
1731
G.4
81086
36786
57920
93808
02194
54849
74208
33322
52090
72902
88452
25917
51207
36707
40657
38473
25891
30596
21997
35369
24815
10963
46822
42728
45372
76336
93792
10858
G.3
58286
12340
17094
67874
16708
30429
55900
74896
G.2
38492
88649
19325
33572
G.1
03281
92534
11040
62702
DB6
670845
376601
671567
319644

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
61
70
68
33
G.7
574
229
360
850
G.6
2670
2006
5292
3751
7361
8199
4110
9955
3364
9248
0531
7720
G.5
3430
3781
1624
4056
G.4
92874
82405
63219
16871
31765
20483
70325
23397
18304
44263
64238
21610
34131
67459
48484
02739
67053
25744
25229
86680
73587
90200
75571
55659
24467
17072
48455
79862
G.3
89948
42785
89847
47112
54392
49374
87469
78043
G.2
39118
54944
31667
32327
G.1
88781
72539
33461
86719
DB6
039862
090664
654767
133310

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
72
99
40
54
G.7
273
460
156
283
G.6
0090
2319
7055
8934
2531
0623
8672
7019
1520
2152
1056
6968
G.5
6653
2784
4891
4449
G.4
95177
68940
70696
01334
43228
38433
29684
28424
60882
45245
69644
03613
74465
44503
92612
21425
95243
00339
61051
32446
86923
86311
85075
33806
02130
59725
39507
28418
G.3
02017
71590
88220
85044
43468
66306
94139
40172
G.2
14895
08962
69973
68387
G.1
75058
87587
03940
64405
DB6
701332
042869
570766
888196

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
65
48
18
47
G.7
279
480
654
493
G.6
1642
9437
4511
4689
2248
3131
6173
3395
9885
8937
5951
7436
G.5
5600
7806
4770
8732
G.4
35406
45590
79501
66088
92358
01473
35276
48475
18486
87966
62516
77543
85579
55980
59507
43286
99189
36814
22604
99066
97695
89511
34813
07518
89769
86750
45936
48302
G.3
26255
74490
21318
20966
38656
54722
42605
42108
G.2
15884
21283
05393
35713
G.1
62636
88427
92831
18665
DB6
320441
925877
676757
077209

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
55
48
93
27
G.7
862
990
461
166
G.6
8323
7793
1281
7083
0237
1185
2627
5870
4229
1048
3738
0059
G.5
7477
8912
5687
9509
G.4
97704
43421
23511
13149
41374
55624
84772
95963
90163
93639
54091
35164
15040
71634
09850
06919
84566
46753
72089
48399
20896
41029
13242
07549
95809
17559
90656
88093
G.3
15118
06547
76651
07070
35762
81871
45543
30845
G.2
08668
26380
78517
75802
G.1
63633
95650
75378
10409
DB6
514750
777809
269792
452301

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
29
75
08
48
G.7
895
680
467
340
G.6
6967
1703
2465
1260
3942
5695
3120
6292
8795
2482
3935
4678
G.5
6721
7375
6384
1031
G.4
54111
93144
16876
92829
55975
90172
80837
45853
45973
82323
15159
00957
03089
37487
83585
54952
27402
89752
96628
08551
66335
77650
03906
79482
53043
39522
25157
52655
G.3
04049
73555
95117
49526
39643
25731
66764
24561
G.2
41254
32555
97011
55284
G.1
22578
11942
90932
55239
DB6
376616
612652
732534
150476

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
26
74
75
32
G.7
807
930
421
320
G.6
0907
8765
7529
6431
0089
3271
6233
6102
4707
2392
8087
1691
G.5
0925
8420
9705
1700
G.4
87033
63343
69754
32062
44910
08318
75885
76083
09284
37278
51908
81917
48566
32767
03656
74184
51530
95740
81083
43517
39129
65741
08498
61860
01440
95934
13081
07637
G.3
78688
02493
92295
26098
80419
00316
62980
75420
G.2
96823
26781
48324
64404
G.1
52110
46271
66583
91640
DB6
001723
504948
788316
238691

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
33
46
75
91
G.7
789
883
752
831
G.6
8203
8964
1197
8253
3163
2391
1941
1760
7359
0488
5716
3985
G.5
5336
1881
6465
2190
G.4
16097
20404
53589
63340
01982
84821
97736
61888
86607
93626
79275
19078
96638
72529
13051
93593
50153
09326
91920
16395
00441
05846
42192
65526
92018
86880
50624
77919
G.3
30527
26707
49553
43269
25592
64932
77444
21709
G.2
62044
25255
43901
99281
G.1
72420
24476
02942
73531
DB6
346015
949865
910568
786234

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 197