• XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
73
60
45
43
G.7
516
672
855
224
G.6
0606
6212
5694
0909
6032
0389
6071
2783
8798
7327
7489
3981
G.5
6369
4748
7972
3679
G.4
06887
14732
16018
36117
20096
17107
83693
32487
17948
27340
75863
07946
14623
99177
10476
85615
91264
33116
35390
94013
41251
34478
93108
97293
47512
25818
93386
93516
G.3
65015
59992
66453
09897
25455
41546
03343
30758
G.2
83160
17359
77918
32510
G.1
40348
68664
57037
74212
DB6
010277
961108
429778
783106

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
37
06
98
35
G.7
408
012
330
269
G.6
9421
6272
1584
7532
6602
9073
9628
0332
9303
9389
9088
7292
G.5
3806
2569
6840
9615
G.4
72464
04336
41072
20351
12422
03557
36475
35227
87591
06561
64293
19873
51231
05707
50662
95251
21024
48222
29315
90379
86145
56796
87397
49865
13993
37572
12888
65268
G.3
75742
20079
08554
16824
38344
69421
88161
00192
G.2
67239
92560
13159
74914
G.1
66841
43483
78345
45702
DB6
674067
178777
699828
236733

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
33
72
24
76
G.7
618
098
467
063
G.6
2088
8870
4609
9321
5754
1047
7704
3352
6228
8382
3339
0236
G.5
0705
8776
2110
6905
G.4
50439
97087
33423
20478
70303
78318
67647
12526
27648
65268
68605
05594
29054
80904
31799
43616
87757
75990
74454
22957
33774
06281
56037
29174
93183
68547
52744
68141
G.3
58892
92139
00345
38205
42553
41215
39504
80237
G.2
50340
66437
09300
94409
G.1
26214
84829
87256
20806
DB6
039714
257662
454836
052182

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
27
14
99
49
G.7
359
437
987
087
G.6
7207
8627
9296
1865
2079
6285
4726
0978
7082
7210
5537
0711
G.5
0706
2184
9909
3828
G.4
54642
51853
44516
90513
74302
49880
00004
02054
37198
14540
35586
48136
31292
10324
74229
37196
00374
56515
52793
00924
93746
17899
21587
74301
46310
19852
85832
81810
G.3
66934
64230
39455
03363
39588
59535
16550
75476
G.2
17866
03155
56780
80063
G.1
25695
32560
86495
52856
DB6
323841
246433
992887
760767

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
18
63
75
35
G.7
978
933
101
312
G.6
8799
8118
3357
4432
4515
7562
4246
1273
4671
5367
6220
5469
G.5
8610
3326
8296
7379
G.4
08594
74625
44415
27544
36963
02071
57395
92220
18480
01724
34630
07273
91305
87002
09417
31477
58546
07514
31749
92186
29070
24774
43838
34408
25729
21516
67654
22133
G.3
31943
11748
77129
19363
82330
67670
00502
85716
G.2
48761
65706
71486
37951
G.1
35865
79551
68531
21702
DB6
062866
081731
029975
644700

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
32
86
91
05
G.7
528
245
045
771
G.6
8711
7363
3757
6434
3243
8233
0487
2748
0384
4375
0593
6831
G.5
2513
1229
9001
5620
G.4
79374
38025
17120
98136
18006
81579
74326
12692
78404
39164
91227
73698
84165
78078
13112
08047
78553
31896
80896
97479
25679
45420
45782
39070
75101
44670
19167
34096
G.3
59271
78501
66434
74013
85565
55586
66356
76315
G.2
09655
44764
56364
67086
G.1
87025
66243
68967
49413
DB6
640400
775274
381788
188584

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
13
14
83
95
G.7
484
923
736
821
G.6
0448
0273
9130
4143
2513
6991
9183
4656
0588
5325
4661
4878
G.5
6775
3333
5875
6952
G.4
59606
39370
86862
23763
46329
06122
47366
54286
82218
42929
57249
59998
59918
94782
00561
26112
21335
59059
43600
87765
89776
22917
32886
72395
98088
46769
56608
26696
G.3
88515
00027
83139
76037
01577
30989
42329
55719
G.2
90016
58330
52163
12419
G.1
13798
35715
64399
17619
DB6
619465
335422
798011
638757

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
73
68
60
23
G.7
403
347
806
659
G.6
9625
7810
0661
3723
7653
3054
3589
8670
9662
1557
0342
0585
G.5
6636
6678
6265
4535
G.4
61132
53023
44119
39690
62929
40899
62049
02505
76797
59868
88068
98146
49350
09076
80272
88394
38602
91731
18935
78968
63468
85107
53283
53955
30946
90934
18968
93613
G.3
53675
90215
18190
74472
34522
50380
21311
39856
G.2
43915
13043
13737
61130
G.1
57585
36321
36574
16888
DB6
643967
322453
655563
316534

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
68
90
72
18
G.7
332
755
008
722
G.6
7600
5665
3829
2451
6276
5188
8256
6817
5787
2262
8047
8783
G.5
7634
6809
6656
7877
G.4
68893
64214
03631
45340
51924
39598
92107
81474
99127
64282
49345
34747
96374
33166
25026
42757
34323
22749
51245
39594
67521
29969
09718
61963
22076
74880
19920
54727
G.3
57352
72212
16442
63486
23969
07887
71935
59695
G.2
03185
45881
90349
19391
G.1
56925
73124
29030
20729
DB6
341107
556674
952227
744566

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Hậu Giang
Long An
Bình Phước
G.8
19
42
16
89
G.7
353
586
877
938
G.6
3458
3635
0449
5959
3435
2310
1049
8257
8079
0260
6645
6938
G.5
1997
2262
0626
8061
G.4
90105
51207
49892
93963
77851
42953
11070
16259
21239
48147
71834
67593
46425
14512
59077
38863
96720
01605
32321
97517
13504
84553
27255
79385
78395
21850
69623
13467
G.3
21374
13359
75219
14455
81743
96794
27549
47748
G.2
16850
52469
96153
56329
G.1
70259
15038
57886
23319
DB6
902939
045026
270020
502257

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 170