• XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
71
80
17
23
G.7
413
086
336
044
G.6
1338
6055
4609
7698
2354
9609
5215
1953
2933
6275
8105
4983
G.5
2766
1858
0910
7244
G.4
46269
20634
79917
29884
86351
94401
34775
26900
75280
99341
00642
51840
25232
28703
18237
69053
38058
70245
01983
96953
74635
32444
49492
59513
42489
35904
16236
31932
G.3
84488
35126
98395
59593
06353
49012
89768
33039
G.2
98675
48527
92412
57774
G.1
91211
13775
94440
97635
DB6
907577
900163
448245
541505

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
32
95
74
79
G.7
442
012
984
946
G.6
4092
6284
7553
3045
5798
9779
7400
1268
9222
6806
8580
6261
G.5
7861
7082
8467
1680
G.4
36625
89494
69203
40350
62024
33185
42919
09123
59561
77354
80165
02861
75497
20975
94084
40197
86672
39244
36350
80293
52032
03603
01833
23021
17785
12563
28957
96922
G.3
93877
99886
48892
55497
16204
24048
11614
35191
G.2
60466
26624
10735
99679
G.1
87620
14885
01411
05215
DB6
813192
488480
351737
313812

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
24
25
84
59
G.7
974
242
759
710
G.6
8023
8679
8278
1489
7363
1745
7092
9963
4138
7922
6086
4047
G.5
6142
9239
5475
1326
G.4
90432
92251
09317
66133
80214
89969
33738
15658
38580
25725
65554
20411
78901
93136
64077
02438
98199
14782
90462
97719
87528
60429
62332
13220
38119
80905
77253
56832
G.3
18706
14307
82832
01455
20303
03682
75700
21283
G.2
90342
73647
85470
90083
G.1
65452
69207
74938
69402
DB6
723711
134729
562668
278080

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
99
75
93
43
G.7
072
932
830
955
G.6
9801
6828
9830
8609
0024
6065
0782
6341
9515
3277
9738
9908
G.5
2699
4544
6514
5226
G.4
65634
12170
44844
82448
32280
26796
05704
95102
29908
15289
72106
75028
76388
10681
97760
68876
18022
90915
17646
41917
25028
92770
73603
84996
72564
60601
11136
21205
G.3
40920
56890
35336
84088
60761
45726
54663
91439
G.2
74366
44252
06381
14317
G.1
17636
01146
42180
97078
DB6
113671
028667
143843
619429

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
56
83
92
51
G.7
272
928
010
022
G.6
2005
1907
6335
3376
8718
8674
3871
9185
5099
4936
7238
6557
G.5
5077
5398
0282
1474
G.4
35104
04920
82208
39171
92473
88419
66866
63118
63979
00865
55995
46182
55915
54983
71236
10163
37533
98249
64790
22898
21394
69390
46048
71133
17280
54810
19704
73788
G.3
13649
37270
17555
47014
66819
79745
94115
33961
G.2
23195
98179
28309
18345
G.1
57874
00809
71510
49178
DB6
027935
972272
090724
772297

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
55
63
79
53
G.7
177
446
283
937
G.6
2572
4499
4053
1744
9251
7395
5069
9154
5565
5507
5373
9888
G.5
1961
2646
8795
6824
G.4
66062
29327
74288
15854
22935
86253
61684
79692
74070
15683
37588
16040
08583
65439
61085
20807
13065
61853
24490
03472
53450
75461
28059
04497
78459
68229
72518
87758
G.3
85053
15425
48393
53028
30223
40482
90011
26272
G.2
68518
48313
05296
31137
G.1
15386
29029
42744
15406
DB6
902358
548713
851421
472520

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
16
69
61
28
G.7
397
320
650
467
G.6
9912
6705
9612
7434
2105
0169
2936
2840
8957
2560
8986
8848
G.5
4449
5976
5973
2229
G.4
38005
08938
61899
10916
07762
91241
33231
49527
46571
33153
40995
48743
64763
15839
10233
73285
12976
26223
88272
24581
58775
85710
48674
28093
00976
66385
96766
98065
G.3
18664
74938
25373
35185
63354
41557
87803
81122
G.2
30167
48416
45038
86307
G.1
53219
75862
32084
12722
DB6
200391
584482
555859
417037

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
67
55
90
67
G.7
216
217
098
268
G.6
1582
3759
0042
7606
0546
5369
1991
0730
7660
9027
9035
7325
G.5
4665
9385
0534
6957
G.4
68733
31531
29362
33825
34706
66869
24632
60811
86591
81757
41349
38221
19824
17839
12866
91655
53759
69174
15854
69441
35654
60036
74549
50211
60546
99587
37940
60886
G.3
70139
09212
70250
62101
11224
77528
12214
36283
G.2
79653
90073
04110
61855
G.1
07417
37038
51063
17874
DB6
025319
175139
171795
415870

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
51
15
30
07
G.7
060
224
630
737
G.6
8153
4240
6374
6985
7611
2143
9910
2473
5672
8346
6886
7689
G.5
1800
0049
8949
9265
G.4
49979
84430
70206
73295
74253
93099
85912
02283
06006
22716
07016
93655
13047
07394
96207
44696
61743
69468
00714
29260
45357
98901
62823
08056
37932
41945
07567
69583
G.3
14574
40384
04680
38961
47005
63378
93083
85390
G.2
66440
04580
01075
38405
G.1
57305
78895
19930
74310
DB6
231706
939074
630929
747641

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
19
54
70
82
G.7
325
155
703
355
G.6
5116
8602
3405
1540
0978
5129
6343
3927
1576
5945
6048
1429
G.5
8919
9819
9762
0622
G.4
85321
20574
74197
02595
18091
93057
68803
86699
57253
12828
58814
30929
39734
19663
04953
95425
45994
76283
16714
80536
73864
54344
75389
28279
65918
99332
60869
64415
G.3
59399
51223
04977
89160
93981
02248
72165
75309
G.2
32644
17398
09945
60228
G.1
79504
87477
66386
12045
DB6
049184
339274
271998
747524

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 124