Quay thưởng hôm nay

  • XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 7

, ngày 29/04/2017
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
32
39
70
30
G.7
067
319
211
464
G.6
4541
3072
6381
2782
5757
8215
7458
8861
0992
4116
2929
0952
G.5
3164
7384
9130
7850
G.4
48149
31208
29904
12457
32914
61843
42074
27052
55383
30629
42110
38388
64494
44484
44700
46195
85403
92631
87022
32660
65374
13531
16779
82887
43619
30651
80432
61820
G.3
02199
40762
17937
92030
03605
81156
29200
73466
G.2
12996
44445
30098
08787
G.1
34121
63568
76402
10704
DB6
003506
629682
307812
430362

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 7

, ngày 22/04/2017
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
00
50
60
57
G.7
927
617
265
121
G.6
1077
2327
8523
5224
0204
7632
6381
5598
3656
3146
8642
9545
G.5
9095
3075
0673
6756
G.4
45533
49176
20943
95655
66300
96461
11146
68007
31721
41573
64231
77248
60632
51465
54767
00217
69448
88961
73664
75542
05103
21400
43502
09394
36029
29716
00988
85598
G.3
47472
66814
01808
36244
95407
02426
99293
03854
G.2
80079
63156
25479
94071
G.1
97899
68417
45456
26712
DB6
287691
116814
072447
629688

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 7, XSMN ngày 15/04/2017

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
05
96
70
05
G.7
851
459
508
970
G.6
4691
6531
0990
1602
7440
5518
8679
6312
7518
5081
1268
3007
G.5
6737
5447
0859
0082
G.4
48563
75586
34722
51938
28472
95463
66174
62748
91647
38816
30889
15030
63042
38341
13685
54853
72871
84638
48177
93528
04703
47458
61949
13320
17523
82130
78292
42182
G.3
76343
20608
36446
74546
50974
17426
06254
17536
G.2
18817
03671
08233
89098
G.1
17961
37823
81249
91280
DB6
044866
853787
404682
100358

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 7

, ngày 08/04/2017
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
89
39
72
19
G.7
626
649
270
976
G.6
7688
0787
0454
0362
8947
3039
1714
7734
5599
3687
8986
5100
G.5
4721
7005
6010
6045
G.4
91475
42547
44764
96147
98671
57670
40179
57713
33270
84634
61922
89402
40308
04062
63187
32128
91756
68733
99114
02688
13097
67921
33385
45145
64500
09139
42583
64254
G.3
16412
34839
56386
90365
54892
03040
77428
14077
G.2
69942
38052
25092
75085
G.1
56016
69475
88368
88121
DB6
120300
573700
433954
602254

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 7

, ngày 01/04/2017
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
84
08
04
25
G.7
720
028
213
208
G.6
0325
6789
6121
3972
4779
7691
6187
1067
9463
9777
0662
5502
G.5
5929
2206
4337
7809
G.4
59892
41462
24083
70009
47827
48181
86235
28903
19298
66747
60797
43946
58621
04834
44476
65375
77046
36325
94694
14815
60198
93747
87229
51783
54111
51884
30372
66343
G.3
39392
50823
69461
80072
09377
70232
61606
53817
G.2
69551
44163
01718
35115
G.1
44254
18397
12284
83170
DB6
116860
188131
273520
255995

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 7, XSMN ngày 25/03/2017

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
42
61
54
05
G.7
855
735
238
471
G.6
2404
8022
6395
7126
0044
0240
3939
6927
1138
1647
2237
2411
G.5
5521
9804
6058
9442
G.4
94217
97953
31008
29147
72181
83100
93723
29329
80309
48154
46021
37565
95656
35118
57387
24570
36784
86097
51290
16748
28998
09803
99118
96897
33176
05625
30900
27985
G.3
70545
44331
57025
74573
38115
49282
09589
38066
G.2
35552
58314
83579
07692
G.1
60020
96424
59852
22035
DB6
680230
258077
088088
565942

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 7, XSMN ngày 18/03/2017

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
G.8
73
36
80
25
G.7
727
179
645
878
G.6
5085
9846
7476
3046
8968
2536
1059
6739
3674
7745
5748
0133
G.5
5569
1504
5694
6362
G.4
52529
37533
51007
34521
05531
42127
55717
95385
75263
85551
04091
26882
23705
74004
57075
02356
59349
31913
36839
53039
03594
52864
90509
27669
27381
77281
00219
46180
G.3
91588
48735
23433
29787
64731
76025
90005
25503
G.2
87358
51768
13393
14808
G.1
92538
93062
16601
14341
DB6
269643
773934
373044
775470

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 7, ngày 11/03/2017

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
35
89
49
37
G.7
973
151
629
816
G.6
0042
5833
3569
7045
7682
1789
0079
1738
9682
8349
1236
5848
G.5
1410
5570
2586
9473
G.4
82731
17242
23967
81017
22955
66595
05533
30278
63876
09604
31254
84700
40137
68270
53981
65189
32722
07836
73296
11918
35723
72859
15922
16763
14590
21793
45513
70607
G.3
74891
42249
26090
19338
13373
94522
09688
69319
G.2
21471
84589
97393
23794
G.1
92778
28033
57734
83119
DB6
973435
006737
061013
823365

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 7, XSMN ngày 04/03/2017

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
41
19
41
87
G.7
216
827
171
414
G.6
3326
9723
3514
6194
8336
8853
1916
9639
7413
2474
6502
0570
G.5
6058
5936
4972
2289
G.4
10764
47524
61364
68837
76258
84725
07771
19504
07776
86129
83329
34376
26257
29247
26424
16348
41414
61400
05429
29043
80437
34010
41905
83925
38975
42365
92102
76180
G.3
59241
76077
10804
28827
16182
05201
50004
94628
G.2
13008
93147
60119
31931
G.1
74340
75761
50935
46372
DB6
992046
884964
597797
631185

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 7, XSMN ngày 25/02/2017

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
01
14
96
25
G.7
653
477
427
411
G.6
5241
0524
9780
1167
4244
5597
1012
2465
3349
0166
7444
1687
G.5
1510
4382
3581
2841
G.4
04647
02526
27918
16336
04368
02516
81654
17186
45368
29558
23244
90007
71476
00656
58330
56783
32043
12701
65769
57895
19147
48820
34051
87112
19314
75889
94417
74821
G.3
13628
68103
72345
04593
72133
39575
86818
30876
G.2
05500
74704
34224
65439
G.1
16663
85775
62292
20810
DB6
387753
702814
071787
926394

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 46