• XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
G.8
16
21
19
69
G.7
684
968
767
711
G.6
3168
3299
3529
6563
2305
8695
6063
5639
4576
2892
2495
8213
G.5
5296
0961
0247
8060
G.4
63463
21548
53555
51364
01727
70001
84684
81205
28694
44058
76138
13982
01788
12090
96356
23867
76259
73728
65279
57479
15773
26805
13498
81190
71532
50967
55018
69788
G.3
53095
17717
09811
22838
23742
47173
22493
50268
G.2
64269
60265
20567
55386
G.1
71060
12681
54465
59050
DB6
346206
694115
556479
016452

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
74
97
67
90
G.7
301
678
433
948
G.6
3734
2138
8963
8344
5130
7014
3737
3866
9910
2803
4657
0125
G.5
4810
3294
6352
6350
G.4
17532
40609
98998
63993
77717
30184
08398
04965
38221
48183
23290
16817
46500
76660
34443
16618
73277
09756
99285
46557
17644
66901
10178
04745
15891
18701
94929
54563
G.3
92327
06416
09605
34135
87216
81879
95186
26822
G.2
77210
24099
87544
73144
G.1
68495
38786
84217
71261
DB6
983009
126157
418922
932091

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
59
47
12
34
G.7
748
276
488
088
G.6
8859
2101
6942
7829
7335
9656
6731
4710
8156
7060
7168
0509
G.5
5061
2318
7492
5719
G.4
70900
99591
13400
56987
00764
97406
99407
46774
05233
74816
52280
41612
96517
96936
51314
87138
29125
85373
17422
70348
73812
89681
68313
97535
58142
08584
99762
33279
G.3
81365
00530
51290
26187
05155
20628
60536
92093
G.2
59686
26428
57969
01456
G.1
08602
44812
62570
19919
DB6
580844
971528
541136
173107

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
42
35
34
89
G.7
329
330
475
510
G.6
3987
3225
2572
2269
2263
4076
8095
1358
4860
4561
3564
1292
G.5
9083
6004
8713
1319
G.4
47291
49777
95096
18189
63633
20104
70024
75867
62664
87123
97775
15945
85190
87205
78158
35409
64166
27846
49754
52714
49599
63588
57223
05489
56199
32813
61084
36307
G.3
14278
40452
99703
71912
30407
91761
25793
55901
G.2
02883
02041
49186
83241
G.1
86420
69518
63376
41519
DB6
250350
466291
872546
030928

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
46
13
85
33
G.7
425
292
174
423
G.6
6933
9337
9558
7902
1463
0978
1149
0756
6928
9254
3905
1531
G.5
4025
1519
5115
6351
G.4
24669
78438
20642
42749
81176
80033
00396
48693
94107
65554
31566
81928
51655
12731
56406
28704
84434
90620
30520
33788
94275
77681
02862
71749
46024
99001
45698
55480
G.3
99254
79620
37883
74138
19119
78064
79055
70274
G.2
22198
38321
56432
47488
G.1
53699
78184
56704
11323
DB6
401424
347375
854874
612319

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
01
76
01
92
G.7
267
578
747
304
G.6
1690
5268
6770
8770
7947
0761
1344
4053
8062
1705
3902
4644
G.5
3446
2121
2350
9929
G.4
37306
50525
52430
38566
58780
89273
72795
40911
56513
68325
34035
90412
32598
40635
95651
92578
13895
54480
51593
25698
25935
01053
39037
33842
14039
30082
60795
07551
G.3
47112
79833
51808
83012
62257
07917
24120
72618
G.2
46162
12608
02416
41302
G.1
23367
86403
85439
52305
DB6
832802
930736
041602
461847

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
36
54
36
12
G.7
053
754
605
225
G.6
5871
5380
0721
3993
7259
7691
3712
4924
6783
7468
9559
1481
G.5
1915
3516
8542
2695
G.4
66921
69409
55529
75133
66775
24557
66882
07400
55074
68657
24337
26413
88741
38215
33082
57761
32295
00604
93795
21534
79554
12240
68648
09533
41999
72480
97320
21722
G.3
04284
85164
44578
31890
43073
79158
38522
16960
G.2
46360
93817
75288
64097
G.1
92704
63708
56779
30033
DB6
181065
702528
507386
840226

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
11
07
14
40
G.7
337
158
774
629
G.6
6925
3909
7650
8895
1860
4811
2169
5325
7238
3541
5565
3272
G.5
4602
6587
3992
7216
G.4
37414
16675
16740
31802
75884
65188
75963
17753
36171
35556
84211
10169
43339
47901
51983
81386
44772
81170
46370
60464
28681
06575
79667
80533
23249
69303
97454
60150
G.3
55202
09370
44251
25038
99187
83819
86887
22467
G.2
66004
82732
94329
79560
G.1
74187
55053
42297
60190
DB6
400167
736848
940304
882594

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
G.8
49
27
73
71
G.7
735
606
989
952
G.6
8931
8636
3779
0566
3613
0184
5834
6979
7012
0338
8631
5798
G.5
6727
9202
7535
9058
G.4
97099
56067
24843
66487
53745
87082
60293
77118
23026
60139
58253
63056
67427
38244
04620
30508
10224
51053
45459
05987
23464
16513
66940
55042
58310
05870
26817
31444
G.3
80093
27232
80519
46587
13624
27250
34286
08561
G.2
67991
15713
22490
54684
G.1
88580
66092
36345
96179
DB6
108707
540909
029637
693047

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
G.8
18
75
27
38
G.7
400
702
341
282
G.6
0136
9843
5123
1389
1285
0972
8090
1711
2052
0978
0485
7082
G.5
4374
6625
4404
6025
G.4
41725
40760
26455
35134
52916
29423
47646
40238
41420
54180
72479
97675
42659
71175
37770
84196
17085
38798
52648
10101
67319
79861
18858
60412
28725
38714
10912
91945
G.3
45500
32892
36669
33022
51549
60620
29917
48065
G.2
64321
38538
84418
97620
G.1
72981
03662
99047
08083
DB6
717635
824868
794044
576455

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 128