• XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
38
69
08
29
G.7
661
887
461
609
G.6
1137
7029
5754
0775
8459
4102
2882
1551
5909
5397
2357
6295
G.5
1049
7169
7832
8060
G.4
44147
02239
62344
39496
35432
86230
63893
93447
83466
32212
56248
12299
07371
50394
00103
15702
47106
83851
90897
25168
99690
64485
29179
92495
53201
75001
29650
37016
G.3
66282
72876
60767
76286
28758
26604
56452
41362
G.2
42568
15198
68417
61703
G.1
07590
76692
44533
59762
DB6
265867
068479
303014
033769

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
35
74
31
89
G.7
930
444
299
341
G.6
2440
7905
3287
3218
5048
1319
9100
4008
9316
7840
9617
3138
G.5
5411
7936
2293
6073
G.4
42189
57721
51996
39037
15451
24573
49286
30008
06744
23494
73040
42963
27368
38048
94787
14368
27501
08558
17958
31222
52535
78496
16324
92989
96661
87839
35232
68266
G.3
74759
04850
33678
32517
78142
01668
15478
41043
G.2
71711
38697
25854
19108
G.1
81209
04620
88328
44916
DB6
643358
207190
967531
332059

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
57
24
76
24
G.7
032
357
472
594
G.6
7359
5035
4147
5704
2640
4469
3054
9640
6565
8238
7607
9278
G.5
8311
0851
9377
6644
G.4
53647
42641
08070
63654
12274
40335
59934
84078
32738
46599
20898
47429
89895
42884
77311
25498
85372
05502
03512
32297
86562
70887
13543
74457
72215
44202
98713
64537
G.3
94549
73854
06050
03836
74198
89901
38047
23453
G.2
20547
72007
98844
53656
G.1
73155
34868
57760
33080
DB6
972507
347523
406311
232195

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
54
07
98
48
G.7
346
371
186
463
G.6
7277
7931
0402
4202
4693
9298
7801
6683
7667
3400
5786
1036
G.5
5312
8047
0811
0296
G.4
53658
92917
62324
25950
04145
18800
23408
13085
13250
65412
15903
86385
19960
67672
65935
79352
77526
05298
24540
28019
71493
75247
67892
65349
51936
73691
85393
25288
G.3
84727
48419
10271
35898
88273
36387
48236
85227
G.2
13059
27366
10507
47251
G.1
88555
82460
09168
71772
DB6
530596
736775
576831
571982

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
32
68
10
24
G.7
223
798
541
321
G.6
9899
4374
1385
4380
8321
9505
9323
3051
4490
8657
6256
2483
G.5
9444
4193
2506
1429
G.4
01186
44285
96004
13847
89084
36209
95774
84941
25884
68817
86147
06804
82278
96067
60670
85883
60827
18556
61435
00553
92779
30647
92214
17249
19236
07919
74350
67269
G.3
67683
40981
97330
56601
98155
69705
84428
72576
G.2
52007
55477
27401
54171
G.1
44089
31382
12215
97592
DB6
501714
145169
345768
330561

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
49
66
58
53
G.7
461
092
950
554
G.6
9131
6248
5253
5619
6411
8200
1654
0654
7030
6546
1898
7738
G.5
4792
9748
0535
6474
G.4
21743
55440
88890
71438
72818
30760
82063
64388
70051
99469
34162
08204
57364
54349
64605
76321
71640
03405
09552
78039
95136
96430
17810
57765
71454
33190
38080
78705
G.3
00779
30753
55309
93666
29342
73172
70524
91177
G.2
56158
11252
80029
06457
G.1
61292
65061
11717
35813
DB6
381459
204455
340341
564319

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
86
04
68
34
G.7
600
373
745
512
G.6
6002
0661
6743
4310
9357
1791
1144
2647
4907
4230
1622
1279
G.5
3645
2382
9284
7767
G.4
86000
64613
94321
42402
22400
36509
49781
26167
91522
72399
90634
56647
47489
27371
03715
61178
66927
75707
28024
17722
94249
91875
08754
64533
40143
79115
15148
45554
G.3
01437
49859
36063
92302
34955
50685
88041
97587
G.2
94773
57673
70721
28881
G.1
89746
12504
90284
71547
DB6
479881
115305
828126
409300

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
31
12
44
88
G.7
577
286
923
701
G.6
4405
2208
7873
6316
8952
7644
7307
2425
6254
8538
9529
0354
G.5
9213
1548
4476
4565
G.4
56470
66167
50194
59086
33398
55181
72052
28589
39182
83595
72589
17895
30858
63839
97750
91921
04617
67383
55622
49988
36901
22842
03400
57204
87831
35524
59111
97172
G.3
35707
48757
75306
14703
68160
95541
85185
12335
G.2
70770
71524
79389
19346
G.1
08620
55149
90523
14654
DB6
718492
407929
718658
731941

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
41
86
56
83
G.7
829
892
480
099
G.6
3567
2341
2864
1539
5375
7178
9709
5695
4177
5828
3814
0723
G.5
4088
5104
2620
0394
G.4
12069
66086
45097
13174
67831
61034
47836
72457
76604
48117
71608
15922
53496
90312
69336
16687
10152
90696
51483
45071
04732
13722
91201
54923
03377
78448
35949
48047
G.3
97074
49765
06914
30308
70516
63947
65937
70890
G.2
72963
21359
73944
35213
G.1
15666
18437
92581
08067
DB6
790755
618954
220250
842953

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
37
73
13
42
G.7
315
444
191
665
G.6
6013
5058
4481
4315
7446
0930
4459
3924
5303
5003
9802
4722
G.5
4035
4238
0094
2280
G.4
34703
83463
26076
56405
29858
59269
63193
77149
53764
03922
45437
89492
66879
98092
60785
62382
93086
85856
35049
82352
51128
62262
53610
86728
71203
74897
04398
76571
G.3
01153
86122
94794
97673
61189
18082
62952
92496
G.2
95170
68218
82081
88886
G.1
95932
73897
57366
85903
DB6
284513
465810
368908
720492

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 132