• XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 7

, ngày 19/05/2018
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
17
72
66
73
G.7
732
844
048
543
G.6
8526
7505
4115
6800
7666
9936
1624
0900
0505
2792
7334
7512
G.5
3353
3501
4476
1333
G.4
57730
80757
89799
88783
91112
63303
07912
19768
39593
20176
30489
56486
35945
43822
23027
41434
18215
30378
15191
17212
80807
73979
68517
13135
65355
44527
87510
40813
G.3
63236
90396
73601
41346
14303
14958
95763
39098
G.2
85013
77597
95601
40793
G.1
94177
61654
65749
62785
DB6
516387
837750
806861
055443

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 7

, ngày 12/05/2018
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
44
80
51
70
G.7
714
280
149
861
G.6
4804
7269
6115
3501
3015
2676
6513
1728
3611
2401
3299
1381
G.5
4468
2610
9673
5459
G.4
15752
91761
14370
01574
10493
60161
35972
54361
79375
28698
45210
36092
51498
22663
08006
64012
96163
31589
02607
83270
86758
65942
07862
08658
95400
44921
86284
85659
G.3
28954
61737
92903
26848
90875
65820
05372
72401
G.2
06914
77693
95155
30070
G.1
77743
85610
30506
50886
DB6
063815
425911
377118
260083

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 7, XSMN ngày 05/05/2018

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
13
06
33
67
G.7
763
267
088
965
G.6
5735
2650
9395
7118
9208
5086
9982
3416
4420
1695
9928
8916
G.5
3853
9244
6240
7285
G.4
13106
23340
90176
15614
23642
87545
32097
46016
81722
07227
62427
49270
31513
93637
59187
71216
38613
75620
40299
89214
63035
84710
05606
78237
97939
99657
89430
71291
G.3
12392
79917
46351
66340
57508
95761
50955
41193
G.2
43408
49272
91377
87111
G.1
22796
63360
41359
79999
DB6
863955
572903
275874
664905

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 7

, ngày 28/04/2018
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
47
41
84
89
G.7
501
860
335
890
G.6
1978
8165
4396
4247
5661
1375
9615
1381
4329
0627
5615
1246
G.5
2527
5573
0223
1349
G.4
50009
83944
82902
93897
70140
04950
47579
34645
31846
81206
26354
45719
49736
97279
61456
13808
42748
56489
17226
72163
98486
53431
58121
24378
10720
67531
58510
67718
G.3
57015
99292
71468
61826
23804
04563
76685
57234
G.2
67042
87464
63191
23134
G.1
70120
71093
59989
97961
DB6
247803
697378
551175
893361

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 7

, ngày 21/04/2018
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
42
31
24
21
G.7
679
165
049
905
G.6
9959
4681
7574
8520
7768
8989
4120
8116
1400
2010
4935
8527
G.5
9731
9145
3174
7255
G.4
30162
72450
79957
61786
12446
93978
26221
84593
41033
72913
41734
36332
04477
15456
27731
50319
11446
22179
51489
05049
21237
67431
88483
64618
66454
97344
04952
99975
G.3
04241
14583
77194
96122
22062
65247
98643
96927
G.2
15562
97596
29316
61269
G.1
50661
60539
41088
72396
DB6
198160
981394
127297
964150

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 7, XSMN ngày 14/04/2018

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
03
01
63
01
G.7
457
353
313
657
G.6
0320
6067
4422
0978
4444
8367
0495
5403
1384
6242
6606
7086
G.5
0212
9234
0464
6867
G.4
39162
40952
38114
67844
21971
76216
82955
07284
16249
87462
05199
05823
68801
75366
03815
62561
72528
21476
46258
33037
80125
29221
87377
99280
72868
04245
95500
16665
G.3
35197
71531
47474
89451
43177
47950
78873
73891
G.2
82350
57576
18908
62329
G.1
97592
05810
34133
57496
DB6
552116
825634
761317
847610

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 7, XSMN ngày 07/04/2018

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
14
70
30
91
G.7
422
004
916
815
G.6
0173
5945
8011
7177
6455
9990
1868
1246
5612
6502
4896
6845
G.5
3388
1481
8780
8321
G.4
06500
81025
87422
60344
01949
46344
85920
95967
21384
05204
41385
66295
02886
25635
78775
23410
46264
53266
63390
85856
87380
98670
20770
91984
25001
88162
72747
66561
G.3
04876
97082
83806
87933
56718
32519
63309
94500
G.2
07738
27078
39189
02256
G.1
12049
74099
46316
11851
DB6
026174
675643
531762
701079

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 7, ngày 31/03/2018

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
76
01
01
35
G.7
345
458
705
872
G.6
9469
8107
3886
2456
7724
8835
4990
6739
4094
6224
7303
8428
G.5
8439
6920
2722
7246
G.4
65612
86399
42860
37722
05119
62956
56110
86733
78331
31730
36495
18923
16181
33373
22257
50619
48970
59802
56094
32248
25441
06145
97625
38664
14860
27520
96051
60448
G.3
11992
11864
71333
71821
36377
32506
36894
16239
G.2
39520
60797
60445
46764
G.1
32672
44431
15162
84843
DB6
669251
600987
647683
648091

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 7, XSMN ngày 24/03/2018

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
49
60
18
60
G.7
042
663
226
567
G.6
6671
8247
9581
6239
2013
2004
2881
1197
6579
4085
2244
0208
G.5
2878
0247
1829
1258
G.4
33191
27054
22660
54761
31630
35935
26755
06857
02872
16813
02751
39744
13561
09001
05595
60419
75620
32126
47218
81953
50870
83076
27909
84288
83674
42563
36737
94825
G.3
42882
32219
03970
85066
27465
52086
70972
26284
G.2
11462
84816
73037
46787
G.1
39121
01234
15517
17056
DB6
311546
436211
128612
339723

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 7, XSMN ngày 17/03/2018

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
55
01
48
82
G.7
997
707
868
530
G.6
2343
2517
2034
4513
8685
9943
8698
6889
9986
8400
6489
1360
G.5
7394
0342
3757
6416
G.4
34436
26103
35442
47519
41804
00700
36775
60575
34577
81314
44948
85766
01118
46090
80364
67220
35675
63963
43896
33166
58036
52929
51176
00741
79034
87483
62345
99413
G.3
53656
61024
85791
12969
94981
93547
20722
30420
G.2
70911
00400
73409
94827
G.1
53352
34235
56608
42713
DB6
920923
353471
066068
414986

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 54