• XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 7

, ngày 14/10/2017
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
20
77
17
49
G.7
414
387
667
556
G.6
4457
7015
0892
0870
8327
3920
0672
0697
7083
6572
0382
1078
G.5
5912
5039
1093
1828
G.4
49464
44159
15435
83114
77303
42587
41194
54655
05839
66642
92386
32845
32181
64703
81743
04547
24236
62306
90283
56003
24949
38644
06741
81708
16543
78006
14033
32980
G.3
16317
88272
90464
13025
52752
66588
25981
40344
G.2
46525
79714
87489
16864
G.1
83748
39421
01295
29554
DB6
707718
715563
959133
691302

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 7

, ngày 07/10/2017
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
15
07
04
86
G.7
278
782
212
048
G.6
5168
4165
3437
4394
7375
1770
0477
4035
9846
6060
6750
3730
G.5
5747
7443
6863
0372
G.4
16385
37942
31966
40028
60697
52695
16446
62260
14540
82363
27075
52081
79034
94995
85886
44089
88105
30022
66481
08550
69419
28933
38064
61840
43849
60535
43820
57178
G.3
73693
84063
96278
83117
45782
97593
11058
32867
G.2
10802
92362
48223
74187
G.1
77719
33944
14191
25037
DB6
454445
302482
036080
869628

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 7, XSMN ngày 30/09/2017

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
20
48
02
96
G.7
609
679
327
881
G.6
4074
1941
6962
8524
0518
0177
9347
1937
4456
7487
0796
0647
G.5
4465
1378
9742
9758
G.4
42435
77489
35204
27636
24576
33394
76465
45347
14278
87499
09429
99612
62064
10689
08576
74077
45816
12421
73271
89877
13379
11159
75449
43895
04068
96551
92906
49672
G.3
77962
70828
32122
85448
24075
05135
63094
94719
G.2
95274
71745
74675
90443
G.1
68117
64829
88135
64569
DB6
906163
373530
404785
610615

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 7

, ngày 23/09/2017
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
80
34
06
98
G.7
012
270
645
465
G.6
5684
1237
2470
3780
9295
3494
6821
1198
2977
3747
6787
6295
G.5
9133
6312
4156
1321
G.4
68147
29499
72039
37829
33208
37927
36732
17271
41218
40267
75248
76644
52068
84644
21292
19481
73162
35425
84409
15997
61009
89322
66631
35209
04536
18161
42155
92325
G.3
10185
92160
60803
37228
54738
49103
82185
88355
G.2
97962
67607
10608
12579
G.1
70698
99331
43832
29819
DB6
624153
265864
293934
120082

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 7

, ngày 16/09/2017
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
30
66
82
09
G.7
558
746
202
154
G.6
5724
7685
4802
3265
5817
1568
6114
8282
3442
8338
8410
1743
G.5
3329
5748
4063
0073
G.4
34428
87251
33306
30307
03602
29037
57498
17462
19402
39428
08642
14888
64038
05364
36898
61689
59367
34659
20255
38949
60855
00111
97545
46297
09040
69414
25115
35397
G.3
45321
08472
19472
52076
35747
80842
87855
26684
G.2
84305
11212
73808
24051
G.1
37937
60167
53027
91004
DB6
882724
564706
128447
167841

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 7, XSMN ngày 09/09/2017

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
29
59
96
54
G.7
571
087
047
688
G.6
9094
0628
6396
0343
4543
3167
6623
4183
3593
2394
1890
7852
G.5
2500
9689
8664
5109
G.4
45671
81673
45037
44277
45996
35190
96676
29793
56963
80158
26923
02622
76209
33569
28188
14209
60660
31696
35248
66856
96863
46732
08271
61683
55875
58455
59943
87346
G.3
09605
09449
69233
34650
32326
87342
03188
49437
G.2
44946
21674
20260
23264
G.1
98392
37813
01148
20221
DB6
609622
696357
531323
959188

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 7, XSMN ngày 02/09/2017

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
40
72
85
68
G.7
854
370
108
837
G.6
9763
3655
1525
1875
8442
8793
0154
1450
0373
5534
9993
6782
G.5
9317
1022
1496
4844
G.4
40880
23256
90811
62505
36745
25179
72444
59646
91601
73321
32897
14794
56626
55822
73552
67342
12249
82076
43181
24572
48073
82001
01347
44298
32681
11220
13202
75001
G.3
59825
95646
38302
28482
70767
86953
83030
35216
G.2
11175
44217
51881
21130
G.1
16390
59275
88845
49035
DB6
558048
103961
667472
928131

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 7, ngày 26/08/2017

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
54
60
45
45
G.7
382
742
770
333
G.6
4628
0725
4367
0513
7908
8416
5314
6939
2776
0296
6027
1761
G.5
8990
8539
8787
8631
G.4
65737
45209
54423
91591
16811
27999
15590
46846
17859
56179
10540
64394
59154
54876
24791
05769
04481
03854
82782
45211
99879
47609
43456
25230
84223
21736
78261
37343
G.3
74987
98112
33493
68836
62428
48863
17791
39573
G.2
57987
59452
12121
01995
G.1
84331
38464
17340
76292
DB6
350837
657608
158941
913127

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 7, XSMN ngày 19/08/2017

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
87
24
35
90
G.7
051
826
756
970
G.6
2559
5339
1645
8859
5096
1276
3010
8537
4031
7408
5772
7079
G.5
9908
6844
1095
4268
G.4
41934
04347
76340
01357
70808
14545
87273
79855
54820
85701
07564
14051
79277
64831
27836
26701
89725
10861
75017
61594
71287
36728
20961
90334
90064
62856
77655
98937
G.3
78843
71357
62077
92095
46901
70882
94357
26830
G.2
47820
86931
46773
61903
G.1
92628
47953
89674
53783
DB6
839926
383727
941027
959528

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 7, XSMN ngày 12/08/2017

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
91
92
84
93
G.7
447
810
034
809
G.6
1087
1844
5264
8882
6592
6016
9201
4206
2670
7268
2915
2274
G.5
0257
6387
9591
3998
G.4
88811
29657
85743
01150
51897
89854
54949
36648
07158
48796
41030
04833
90048
84280
78494
98237
15684
17598
19463
02248
22404
68630
46562
45020
82729
06203
82228
74483
G.3
20956
06593
72062
55603
90304
62199
89111
34700
G.2
97924
42660
29056
27886
G.1
31122
31251
45989
54250
DB6
686154
334195
739607
129334

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 84