Quay thưởng hôm nay

  • XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 7

, ngày 25/02/2017
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
01
14
96
25
G.7
653
477
427
411
G.6
5241
0524
9780
1167
4244
5597
1012
2465
3349
0166
7444
1687
G.5
1510
4382
3581
2841
G.4
04647
02526
27918
16336
04368
02516
81654
17186
45368
29558
23244
90007
71476
00656
58330
56783
32043
12701
65769
57895
19147
48820
34051
87112
19314
75889
94417
74821
G.3
13628
68103
72345
04593
72133
39575
86818
30876
G.2
05500
74704
34224
65439
G.1
16663
85775
62292
20810
DB6
387753
702814
071787
926394

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 7

, ngày 18/02/2017
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
64
39
18
64
G.7
471
003
795
815
G.6
8146
8663
6708
0973
8185
7393
6743
1966
0489
2127
9042
3069
G.5
9048
6145
4378
4525
G.4
78544
73444
36646
36480
69537
25078
96301
67468
90371
99367
42365
16622
75752
11392
94932
50667
91808
06048
10420
79256
11066
74619
64935
69218
80806
66262
21935
81172
G.3
75279
96172
08766
02856
90111
41484
57878
77454
G.2
05087
28890
49609
66736
G.1
30792
14680
31695
02020
DB6
164108
737976
981108
757345

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 7, XSMN ngày 11/02/2017

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
07
77
80
14
G.7
178
641
996
898
G.6
2610
9350
1197
9351
4543
0457
4792
7208
3101
2227
2975
9282
G.5
0069
9001
4809
5855
G.4
16720
56544
89365
11927
54041
00487
82506
01380
47514
43070
82097
23406
17348
80811
12565
38030
72207
77516
05649
20522
39212
48332
42923
56152
73353
46872
06330
14308
G.3
71283
66208
38433
42599
68818
09455
22234
72328
G.2
66066
80916
82036
69970
G.1
00145
39477
82302
12048
DB6
712662
669649
176200
675133

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 7

, ngày 04/02/2017
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
32
85
62
73
G.7
372
413
182
237
G.6
1453
9363
8271
2980
6234
8327
6350
2183
9865
2883
9875
8622
G.5
0510
1460
4505
4464
G.4
71584
96845
83483
15718
07290
91955
67403
36642
52899
98998
16711
31363
18889
03893
24745
70804
26754
53218
28970
44044
86552
65000
97523
48492
39718
00877
60603
90923
G.3
07459
89586
40088
76718
39910
64160
16482
28336
G.2
64120
78134
57455
25290
G.1
56816
48742
87827
62869
DB6
319064
221316
960014
297122

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 7

, ngày 28/01/2017
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
08
48
81
61
G.7
559
898
113
209
G.6
3424
5620
2632
0376
9303
4157
7869
4995
9392
3306
5524
9973
G.5
2330
3596
7760
5441
G.4
63103
18712
83355
22220
23162
03450
62563
84435
32225
75026
43579
37520
41895
86219
55953
05374
37383
35456
85533
61730
00725
64104
27773
34985
94866
69232
98006
98202
G.3
78504
69946
73591
76554
72818
62085
74027
61262
G.2
41768
03828
12636
69605
G.1
85205
65034
62162
21340
DB6
661071
795178
730052
001821

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 7, XSMN ngày 21/01/2017

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
33
65
98
42
G.7
974
612
149
033
G.6
1296
9603
5636
6057
3678
5251
7609
9282
1101
5200
4696
1187
G.5
1668
9301
9875
1874
G.4
95311
13201
44285
72222
05966
66485
12194
96240
60997
80474
39448
49875
70706
87455
29271
89768
97432
22918
40770
29570
66795
09645
02197
92014
57763
20752
71731
19854
G.3
32588
79599
66771
68912
51224
97451
29135
30986
G.2
05315
88988
56077
13414
G.1
55997
93593
68453
74852
DB6
627485
960976
460232
571779

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 7, XSMN ngày 14/01/2017

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
91
72
17
31
G.7
494
091
303
849
G.6
5002
7710
5996
2152
4283
6187
5841
7580
7032
0526
4615
2274
G.5
8485
1954
0240
4242
G.4
07258
41311
13337
07568
12639
19545
67508
84441
53375
96971
07302
81256
86057
95434
13635
96391
16606
32631
68118
32801
76408
61327
95318
22184
83991
53056
77929
63562
G.3
60471
30379
77203
88836
72788
28821
29903
29921
G.2
10701
26378
01864
59597
G.1
71061
97979
18985
08460
DB6
672499
163552
691128
755832

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 7, ngày 07/01/2017

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
G.8
93
69
88
23
G.7
087
965
913
738
G.6
2510
7706
9286
6327
6427
9300
6228
3946
0664
0418
0262
7143
G.5
4362
6129
1744
6493
G.4
74436
97435
42069
96989
81009
15195
65349
71737
86396
76263
94996
81427
66723
24723
95107
76509
02256
69391
76959
48888
89901
82383
48562
61946
86802
68634
52471
68602
G.3
41307
66939
45237
12501
71239
18538
82181
35594
G.2
29077
02403
26098
94629
G.1
18373
85944
24544
85801
DB6
010560
702844
456320
067719

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 7, XSMN ngày 31/12/2016

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
G.8
93
36
23
15
G.7
377
392
412
069
G.6
6055
6782
5357
8854
9015
6840
5033
7207
5305
8228
3991
8432
G.5
2849
9340
3982
7631
G.4
68924
54028
35006
09075
89833
76443
35378
73116
53514
09064
42071
65482
72145
36012
83229
92435
76195
20754
99744
30420
33133
17859
02285
53053
26226
82749
87984
30033
G.3
71563
88501
45673
03930
61200
00861
21823
25084
G.2
03753
55752
13063
29345
G.1
99694
89101
80708
97177
DB6
407277
067051
697161
331378

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 7, XSMN ngày 24/12/2016

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
G.8
27
43
73
42
G.7
541
207
122
609
G.6
6871
2097
6294
2587
1869
3474
7313
0918
3289
0812
0949
6094
G.5
3302
4239
5397
3509
G.4
08697
36011
39087
71785
83846
39720
12613
69641
74651
30760
64680
23312
74060
01682
82536
87072
91217
83737
79906
13840
28010
03968
35390
93954
49866
99360
83656
77723
G.3
59830
93526
96054
09262
91945
62483
44073
00429
G.2
27854
67410
56395
68697
G.1
08670
23450
03867
61703
DB6
862303
692843
190660
451110

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 37