• XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
37
73
13
42
G.7
315
444
191
665
G.6
6013
5058
4481
4315
7446
0930
4459
3924
5303
5003
9802
4722
G.5
4035
4238
0094
2280
G.4
34703
83463
26076
56405
29858
59269
63193
77149
53764
03922
45437
89492
66879
98092
60785
62382
93086
85856
35049
82352
51128
62262
53610
86728
71203
74897
04398
76571
G.3
01153
86122
94794
97673
61189
18082
62952
92496
G.2
95170
68218
82081
88886
G.1
95932
73897
57366
85903
DB6
284513
465810
368908
720492

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
71
39
55
66
G.7
863
261
467
925
G.6
2336
1139
5745
2066
8628
3242
8314
9382
3365
7191
3196
3809
G.5
4087
2890
1599
4330
G.4
03080
13688
22642
37463
18928
09645
06293
34467
36119
56868
12126
29962
52628
20084
21432
72943
56595
70478
16228
98205
62802
05387
51624
43885
10108
01398
71614
49785
G.3
47625
92885
94591
58086
73091
19667
56294
96441
G.2
28363
87839
44074
71828
G.1
24421
15077
19130
52141
DB6
282213
547780
866587
113999

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
00
08
21
27
G.7
061
373
115
561
G.6
9145
7343
8035
7686
8779
3614
2853
2527
3641
7251
9546
1799
G.5
6650
7897
1554
2059
G.4
27077
98268
52803
87810
92849
24837
13115
73834
90454
49470
72487
54013
54758
30482
52665
87666
66505
93070
72891
23222
98848
00669
44543
13846
28668
68206
10726
32011
G.3
37979
24680
46546
27579
36985
18622
94830
44724
G.2
34938
33862
01936
31543
G.1
04917
68132
73910
16852
DB6
970302
292180
995214
432753

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
24
80
36
04
G.7
591
957
824
883
G.6
0875
7167
0801
9584
1783
4045
0927
2029
8115
9253
1503
3771
G.5
8136
7489
3508
0897
G.4
66945
77708
42455
42805
56444
91910
58707
59792
01544
58289
64541
68521
60712
24169
19050
01439
09967
97264
61160
68440
10431
91956
56450
40922
98813
65389
66792
04445
G.3
54350
52520
40322
92983
06009
26133
42471
30580
G.2
68546
94080
86027
01011
G.1
32774
70617
63040
93747
DB6
483866
429149
214037
357329

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
61
55
70
56
G.7
232
732
937
923
G.6
8832
7949
3426
8235
2961
3753
2616
8116
2986
3536
4232
2067
G.5
3504
6013
9588
9477
G.4
70983
84039
13874
83401
72148
41017
48744
92081
92002
73187
68011
05793
29424
05105
03485
98414
90926
95155
21562
75009
21967
37046
53145
45554
11818
68280
11496
08240
G.3
66863
60373
83715
23647
75504
08962
59326
05407
G.2
39974
84499
44515
70037
G.1
37537
20006
10753
49056
DB6
111048
574866
644117
929534

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
14
82
85
85
G.7
679
885
598
555
G.6
6077
6789
5830
2953
6719
0997
6113
2882
8163
6699
1339
0641
G.5
5471
5805
2027
9642
G.4
88404
76235
42977
65157
62294
26125
67643
56896
35299
68108
76377
40039
07107
42729
31815
30505
00876
87991
65775
85923
68579
69103
23952
81244
80566
17908
18346
98017
G.3
03364
54465
77136
60893
40046
45756
50510
95716
G.2
44575
43808
34305
61346
G.1
95197
68153
95003
81291
DB6
196096
149289
980921
538489

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
68
38
39
62
G.7
783
279
670
917
G.6
6606
0654
7400
7076
5152
2296
2371
7941
0614
4545
3614
9370
G.5
6990
9840
1882
9864
G.4
26678
87944
73999
12266
22944
28623
63801
35641
15591
03619
30705
99993
36204
74553
13161
37846
27529
83310
96670
45215
81144
16619
66244
22491
03742
05180
08978
88920
G.3
18253
38763
42663
30772
33967
78519
00339
08220
G.2
82850
75104
39357
09209
G.1
33485
77282
35282
31927
DB6
855961
075811
610090
415049

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
52
83
64
63
G.7
318
286
186
785
G.6
7758
0014
9294
7789
1747
3495
3464
5540
6559
1651
9218
6243
G.5
8577
0623
6334
0987
G.4
14243
78052
44862
09307
86156
04831
79275
80612
14128
47432
01003
84574
59091
43673
57147
18076
21308
42301
45405
50609
64816
66663
13436
49936
60497
20857
70010
70722
G.3
46887
23386
65279
37340
70669
75983
01639
55272
G.2
47063
09553
94987
82556
G.1
30316
65387
57680
14770
DB6
272299
542013
287788
174910

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
27
03
64
89
G.7
138
828
796
634
G.6
0169
6337
5275
4353
8723
9661
9847
9995
1871
3737
3730
0816
G.5
4917
5538
1759
0865
G.4
03178
65433
80987
45255
03722
62909
72456
84592
83482
87308
65026
29292
63106
32434
62620
27877
72664
53428
04004
46712
09436
37323
35425
64523
86044
59654
47698
33445
G.3
06025
57739
14978
56926
24814
72117
33674
22136
G.2
92069
68054
04245
91450
G.1
94289
29017
30047
25547
DB6
002093
693159
861942
599369

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
03
21
34
35
G.7
676
468
633
147
G.6
6446
4801
5878
6352
0510
5886
8450
2870
7887
7929
2836
3936
G.5
6152
5768
9511
5550
G.4
15228
43812
90377
90679
16559
46927
43754
61661
66833
22471
03178
16211
28687
19685
44689
03422
71637
83332
42305
86347
79604
57809
28803
61481
65039
00251
44486
95232
G.3
18654
40094
92862
20738
69007
67639
21943
15092
G.2
03440
40389
59373
70346
G.1
25973
34403
19028
19972
DB6
449668
796722
670398
986373

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 140