• XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 7

, ngày 14/07/2018
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
39
57
68
03
G.7
324
088
625
712
G.6
1620
3977
9135
0730
3688
8343
5243
3463
8072
4483
5920
5176
G.5
9849
8968
3494
7017
G.4
84184
34451
86148
64711
01221
00421
10216
41250
30054
48471
17068
55842
03494
95326
72281
09410
39230
67650
39814
66024
84553
65378
86192
91067
35676
40371
55177
81222
G.3
62450
64370
81570
87938
26303
56398
09883
74891
G.2
88120
33764
09179
78257
G.1
47317
81073
08128
48259
DB6
402031
442422
646130
484979

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 7

, ngày 07/07/2018
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
47
73
90
61
G.7
489
470
787
483
G.6
4393
8701
6051
0247
6124
8733
4720
9492
0508
0874
0891
7653
G.5
9835
5675
9000
4960
G.4
47061
22274
38546
73011
93430
66049
51452
23094
91317
64786
21941
31327
90752
47357
60918
18377
06168
94547
53082
23763
61928
58587
46232
59640
49114
82785
09025
53424
G.3
99069
70993
71312
61774
36670
15051
31364
82512
G.2
14848
47595
31430
98758
G.1
88437
75585
28286
70394
DB6
532915
594675
665624
949304

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 7, XSMN ngày 30/06/2018

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
06
80
33
65
G.7
204
650
545
926
G.6
1061
6610
0326
3388
6841
0284
4574
8032
3174
5871
2486
2243
G.5
7283
3517
8982
3533
G.4
36583
36406
29414
24193
02954
13684
14629
07994
42561
19711
96945
76827
94359
98427
58349
80630
61111
74159
62547
90214
31282
81420
50734
21393
14927
34711
83204
09433
G.3
41487
50780
77985
41431
68853
33139
46059
73913
G.2
09492
76789
14863
61718
G.1
23632
31913
13407
84429
DB6
893243
312445
546675
471250

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 7

, ngày 23/06/2018
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
55
61
50
52
G.7
416
600
789
183
G.6
0074
3304
6542
2666
7146
0630
6783
8077
7017
9951
9424
8232
G.5
0406
4394
3117
1143
G.4
93633
97080
58279
18517
02153
95958
97146
70603
74265
76547
92448
92822
93571
50061
53795
59844
84098
63038
97536
35140
34748
56191
31673
49836
91431
03992
96308
66006
G.3
18487
90390
72763
99882
61432
69249
02723
16756
G.2
91011
61364
41872
94732
G.1
33186
33401
27205
62729
DB6
503172
336236
823416
414760

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 7

, ngày 16/06/2018
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
45
95
05
11
G.7
065
863
962
806
G.6
7885
4775
8155
5395
2277
8931
0091
1215
6323
7432
9171
2798
G.5
2551
7257
5997
4591
G.4
34251
98011
29598
69447
92649
43257
34770
11095
29055
84444
67765
94817
85164
40828
04942
03087
01546
64135
12774
41580
85420
45048
59481
08749
18839
34248
84056
11190
G.3
25102
50976
97183
49157
39601
46397
19567
76466
G.2
74584
75081
23397
71520
G.1
10726
45023
09831
77828
DB6
098140
614857
605964
272437

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 7, XSMN ngày 09/06/2018

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
71
69
11
06
G.7
564
936
409
278
G.6
5517
6941
8963
6898
8614
4318
4816
0071
8315
7622
8083
4843
G.5
7739
2819
8055
9029
G.4
74299
27626
19279
83502
43731
71542
84970
10681
21589
11063
73462
38191
14860
65543
79836
66221
81241
40469
11712
77305
42965
58706
55635
31282
31719
76470
10901
92829
G.3
47059
84779
46566
67638
96282
12420
90626
99946
G.2
80602
11277
68549
28244
G.1
68243
06757
38841
99465
DB6
056533
297752
555710
539487

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 7, XSMN ngày 02/06/2018

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
71
13
04
86
G.7
342
478
827
772
G.6
3937
4101
4007
0412
2447
3245
6338
2472
0683
7896
1662
8857
G.5
9436
3107
2834
3374
G.4
23566
57701
31817
94995
84185
89717
64676
70675
74200
50878
71473
97665
32195
39239
43629
61751
36560
36194
55609
25423
46571
16496
48486
16729
24609
07449
34021
79358
G.3
91151
23268
22005
69746
18706
85197
14682
26942
G.2
25024
49427
21432
62124
G.1
65871
61873
89359
86146
DB6
501091
066836
327362
063684

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 7, ngày 26/05/2018

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
54
55
20
20
G.7
951
171
792
878
G.6
4015
5744
1451
6139
0604
4877
1923
1621
3319
6687
0387
5796
G.5
6098
5370
9753
7882
G.4
51848
20493
59247
76987
96192
83293
94301
23733
74779
79634
48910
41246
15485
62921
76528
64769
44012
77147
28947
65805
18806
39378
43576
87635
00406
60658
71665
83310
G.3
21853
47038
65669
55900
49068
23065
00111
06782
G.2
24064
60715
15731
90474
G.1
66049
40498
69743
52522
DB6
122345
218256
820456
907183

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 7, XSMN ngày 19/05/2018

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
17
72
66
73
G.7
732
844
048
543
G.6
8526
7505
4115
6800
7666
9936
1624
0900
0505
2792
7334
7512
G.5
3353
3501
4476
1333
G.4
57730
80757
89799
88783
91112
63303
07912
19768
39593
20176
30489
56486
35945
43822
23027
41434
18215
30378
15191
17212
80807
73979
68517
13135
65355
44527
87510
40813
G.3
63236
90396
73601
41346
14303
14958
95763
39098
G.2
85013
77597
95601
40793
G.1
94177
61654
65749
62785
DB6
516387
837750
806861
055443

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 7, XSMN ngày 12/05/2018

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
44
80
51
70
G.7
714
280
149
861
G.6
4804
7269
6115
3501
3015
2676
6513
1728
3611
2401
3299
1381
G.5
4468
2610
9673
5459
G.4
15752
91761
14370
01574
10493
60161
35972
54361
79375
28698
45210
36092
51498
22663
08006
64012
96163
31589
02607
83270
86758
65942
07862
08658
95400
44921
86284
85659
G.3
28954
61737
92903
26848
90875
65820
05372
72401
G.2
06914
77693
95155
30070
G.1
77743
85610
30506
50886
DB6
063815
425911
377118
260083

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 79