• XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
92
81
22
63
G.7
697
611
402
241
G.6
5758
7479
3907
8396
1418
0702
7285
1498
0211
4253
3635
9478
G.5
1736
3817
7925
6662
G.4
44925
58228
39503
75956
71478
49975
82152
73148
27491
78709
39446
08187
25758
89076
55829
24597
09473
19108
61566
75621
54609
52713
26063
76715
03913
99853
79612
95912
G.3
57839
84380
04000
72851
87555
92773
98082
96851
G.2
32995
72463
63455
63039
G.1
01660
15363
96292
17334
DB6
643631
925909
951718
664013

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
26
64
37
38
G.7
143
140
431
004
G.6
6910
1667
6594
1749
5608
0976
0584
5271
1475
1461
7442
1521
G.5
8580
8386
0327
2613
G.4
33720
90132
53727
78229
99988
76582
05132
35926
66780
88309
10969
34969
41088
50984
49252
44248
01857
29125
98973
83322
44213
40012
53460
18742
70385
12351
10359
45235
G.3
37542
63283
85434
52249
13683
02531
15069
72056
G.2
19928
27691
42283
43942
G.1
91886
93790
25760
48740
DB6
108196
040828
475269
028654

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
68
34
04
29
G.7
164
115
320
966
G.6
5490
1672
7159
9852
2785
8695
5415
0924
6454
1155
0777
7460
G.5
6198
5861
8115
3622
G.4
20399
15976
61345
32703
07790
12787
14289
29035
50283
11644
51838
78228
92210
52668
32353
75148
03655
26333
84680
26516
18401
56260
95113
29316
40693
97861
62886
88431
G.3
53233
05269
50155
95173
90769
31689
97845
49922
G.2
69334
70580
44403
43622
G.1
01152
45958
56267
21722
DB6
664980
915971
355910
887162

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
75
04
37
54
G.7
783
188
663
495
G.6
5863
4506
3853
2763
1913
7957
2708
0139
5874
4771
2237
9051
G.5
4780
9506
8069
4543
G.4
79243
09721
80940
06094
43689
20728
44158
27987
47741
63069
31967
26228
18272
45361
55219
74799
77471
16108
26593
70923
13267
01366
40992
44197
90048
93668
80898
80276
G.3
23911
35053
97087
32917
16547
95531
84433
24545
G.2
71771
82353
92616
33884
G.1
17815
61608
42260
85886
DB6
777481
062117
514345
836475

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
51
05
35
70
G.7
922
012
411
603
G.6
9995
9535
8800
2243
3074
1558
1158
8608
2427
5140
4787
0829
G.5
8738
5512
6851
9934
G.4
35768
72465
40475
62780
79385
82727
07339
55528
25221
04978
53275
98801
68986
17262
72892
83639
10950
73141
00557
66384
91369
95618
33439
02963
82748
22513
49916
39204
G.3
57555
36463
83455
92439
49414
65150
20366
25273
G.2
13347
62176
53760
18041
G.1
90825
75455
80513
33814
DB6
301978
156776
482668
386226

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
47
72
75
98
G.7
394
363
949
798
G.6
4762
9308
1708
4925
3690
0036
3912
4261
6618
9104
1135
0669
G.5
2209
9887
8642
0885
G.4
39268
98476
56237
02578
77467
54227
60307
52099
30429
70560
35630
73008
56829
50122
29785
13609
52392
31092
83924
27989
29110
13937
87688
35940
91344
29897
66059
50759
G.3
57477
89042
60241
42354
99265
37863
50475
57941
G.2
56998
88996
62505
59459
G.1
24205
96577
38027
22407
DB6
561270
932656
127077
227246

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
31
89
03
60
G.7
241
924
441
744
G.6
6104
7268
3768
3139
0293
0912
6172
0725
7338
4825
4797
3170
G.5
9611
8161
5983
2151
G.4
34706
74143
64399
61006
62935
74515
30075
78058
26713
10608
85062
28294
25937
25094
69885
55578
13393
23146
56033
97963
53863
33992
60497
47535
65503
48785
76422
20600
G.3
51168
42579
84126
49271
80985
01232
33437
77296
G.2
99307
51961
58535
86439
G.1
21049
59352
54733
35282
DB6
095548
830497
034070
361481

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
53
32
10
41
G.7
211
662
117
325
G.6
7652
6398
9818
8208
2375
1720
2493
9019
0173
6336
5633
7641
G.5
6983
9077
1507
2504
G.4
24659
74459
40782
95475
79349
30477
34636
60805
48087
38249
80990
66765
33886
09390
37549
59120
40782
09277
12532
88479
27669
07146
57580
04672
01332
25435
20981
03514
G.3
29405
64970
54769
66515
94054
10085
87737
64039
G.2
04671
43400
51850
56771
G.1
68391
68934
95513
80224
DB6
323053
144148
259699
714325

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
79
94
64
42
G.7
418
606
632
771
G.6
8262
8049
4999
7260
4960
4826
8270
6806
9225
6465
8942
6927
G.5
2549
9369
1225
6970
G.4
77645
55451
71546
82520
09878
27795
61975
36423
87239
20832
14975
52404
12317
45094
00654
03252
49204
58050
92035
74398
00806
63730
26490
23808
91400
36896
96951
33877
G.3
01753
07113
79677
08340
18737
22859
18940
61314
G.2
21704
59816
79016
20411
G.1
24518
44674
70258
57864
DB6
807073
671446
169022
028956

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
37
32
96
85
G.7
792
798
647
153
G.6
2117
6102
1481
4692
7245
9191
5244
8130
1104
7486
3658
5783
G.5
6763
4272
4838
2173
G.4
15033
91673
01504
55253
25044
86016
33649
18068
18835
14969
30502
91466
56585
19296
68821
95134
78991
35057
44258
43247
25303
14165
05099
97666
96886
76033
72950
08736
G.3
56039
20635
05951
27173
56173
14913
02172
32401
G.2
82716
91077
17767
62480
G.1
70544
79095
60857
76435
DB6
665363
971634
930599
547863

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 139