• XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
68
90
72
18
G.7
332
755
008
722
G.6
7600
5665
3829
2451
6276
5188
8256
6817
5787
2262
8047
8783
G.5
7634
6809
6656
7877
G.4
68893
64214
03631
45340
51924
39598
92107
81474
99127
64282
49345
34747
96374
33166
25026
42757
34323
22749
51245
39594
67521
29969
09718
61963
22076
74880
19920
54727
G.3
57352
72212
16442
63486
23969
07887
71935
59695
G.2
03185
45881
90349
19391
G.1
56925
73124
29030
20729
DB6
341107
556674
952227
744566

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Hậu Giang
Long An
Bình Phước
G.8
19
42
16
89
G.7
353
586
877
938
G.6
3458
3635
0449
5959
3435
2310
1049
8257
8079
0260
6645
6938
G.5
1997
2262
0626
8061
G.4
90105
51207
49892
93963
77851
42953
11070
16259
21239
48147
71834
67593
46425
14512
59077
38863
96720
01605
32321
97517
13504
84553
27255
79385
78395
21850
69623
13467
G.3
21374
13359
75219
14455
81743
96794
27549
47748
G.2
16850
52469
96153
56329
G.1
70259
15038
57886
23319
DB6
902939
045026
270020
502257

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
97
08
02
72
G.7
051
738
054
256
G.6
8801
6339
5617
3406
0531
9018
2658
5950
7152
3783
2493
8181
G.5
2732
9697
8936
4144
G.4
22696
57024
06301
73763
80153
68327
47056
03724
68816
20006
39729
70714
57656
39344
75513
30452
01099
21226
72817
07193
80359
20872
96429
94411
41527
55219
08822
19571
G.3
18068
26134
81180
92817
44687
74639
71119
27155
G.2
23870
07035
35567
85654
G.1
84878
95826
30554
40839
DB6
901300
096908
956757
680435

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
92
67
71
27
G.7
284
998
234
165
G.6
2989
0011
2500
6662
1033
6827
5451
3950
3736
1662
9542
1958
G.5
8907
9345
5012
3129
G.4
34646
52491
69318
86357
91532
27895
83285
74196
15193
18044
11903
98935
19565
57093
90051
49237
82335
44170
07203
68044
10140
02936
88490
84527
93008
94710
81356
97701
G.3
13832
36053
66287
87110
64125
06400
12118
57873
G.2
94923
56216
17627
17910
G.1
69197
92804
76785
74735
DB6
630938
205144
295246
688017

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
00
34
08
40
G.7
738
563
719
640
G.6
3238
5636
9695
1794
0308
8591
9788
9264
9590
0255
8971
9760
G.5
3165
2796
2767
6507
G.4
04471
52985
34354
64194
77241
68085
61402
54743
55653
86141
64196
69488
84476
14933
09524
27741
52682
90461
16246
39012
45037
54652
13461
32928
11728
57380
28368
91334
G.3
76724
02573
53181
84012
88467
80758
35215
32107
G.2
74951
19456
96216
40260
G.1
91454
20723
30820
06299
DB6
851705
577248
879079
337221

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
34
59
55
48
G.7
657
647
510
217
G.6
7265
9881
4683
4399
1773
9897
9326
4674
0543
7383
0821
7052
G.5
3035
4880
1284
6428
G.4
51034
60206
75309
12685
41195
61587
96496
40076
97516
64790
05476
41216
77348
09608
20703
93758
17088
87600
75977
80640
24426
89319
66505
86830
32142
66429
21909
52492
G.3
73904
86177
14343
09230
92498
00127
31767
33036
G.2
01354
54077
83416
57433
G.1
28233
70483
37194
92076
DB6
987031
247259
551906
954909

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
14
08
67
05
G.7
356
009
055
531
G.6
6120
5999
7314
3890
6437
6531
1093
4706
2868
5768
0622
5635
G.5
4367
4242
3529
2192
G.4
24053
09965
76426
04916
15408
13746
33010
33369
41894
12442
58193
23278
24170
85769
45463
32330
11339
66957
56498
33358
53790
03546
03279
71845
44080
21920
58172
15750
G.3
76255
54341
95706
70725
39601
76063
82120
81289
G.2
26897
46058
74789
80782
G.1
39238
31239
58740
24501
DB6
974452
517735
895911
695366

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
65
34
57
41
G.7
740
841
263
845
G.6
4364
8835
5376
3445
1712
2293
5191
7096
7974
6547
7429
0550
G.5
3017
0652
3543
9204
G.4
73276
38819
70780
38772
76648
09093
96219
14996
87106
17775
80784
31807
33381
27765
68720
51092
17741
80752
94361
41005
30834
64662
26510
08289
52449
79373
90680
66766
G.3
26930
34640
52311
84959
77929
58236
53522
91881
G.2
28490
27058
46472
47795
G.1
34696
04323
14195
90526
DB6
258538
308255
306692
874804

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
61
61
63
06
G.7
601
136
401
804
G.6
9602
5554
0347
0044
4583
1438
2590
5462
9676
0722
6351
4885
G.5
8692
0358
4042
5671
G.4
59003
57314
68253
36472
23818
15170
24402
82283
86694
05210
17206
26333
47800
16423
68318
39616
83910
07610
02277
33022
57298
98089
72079
13925
08796
09804
68603
84188
G.3
36145
70194
77839
86623
88244
64699
65684
68296
G.2
50190
09814
24808
23701
G.1
36473
90238
51307
24042
DB6
234904
733844
047921
026159

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
38
69
08
29
G.7
661
887
461
609
G.6
1137
7029
5754
0775
8459
4102
2882
1551
5909
5397
2357
6295
G.5
1049
7169
7832
8060
G.4
44147
02239
62344
39496
35432
86230
63893
93447
83466
32212
56248
12299
07371
50394
00103
15702
47106
83851
90897
25168
99690
64485
29179
92495
53201
75001
29650
37016
G.3
66282
72876
60767
76286
28758
26604
56452
41362
G.2
42568
15198
68417
61703
G.1
07590
76692
44533
59762
DB6
265867
068479
303014
033769

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 218