• XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 7

, ngày 24/06/2017
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
18
21
41
69
G.7
290
041
812
147
G.6
6816
3122
2878
3833
7518
3934
4864
7436
0120
2555
0955
2221
G.5
3049
1542
8370
7000
G.4
28319
64371
20471
06028
08649
27327
21871
69061
35192
38194
26029
46037
87407
21739
54405
11980
04830
49948
95347
71090
71215
46187
42100
55054
20027
36184
13631
92405
G.3
59044
94601
31038
53763
97166
58308
79901
63003
G.2
75269
40763
51426
60324
G.1
87044
54734
80315
22229
DB6
860045
539560
212130
566152

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 7

, ngày 17/06/2017
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
42
50
52
00
G.7
207
961
424
773
G.6
4568
9510
3208
3098
9039
2346
5217
2872
3050
5234
4407
9355
G.5
8842
4544
7926
4932
G.4
11277
83069
64831
64490
79542
47869
66287
96467
82756
31978
44180
67408
93461
79749
70027
59126
70846
47280
68345
98191
97412
57493
23631
34968
26709
48101
69731
23578
G.3
33539
60055
73447
20936
21120
72205
46943
55270
G.2
00588
02292
04961
00740
G.1
06494
50470
89758
34817
DB6
398156
550013
500509
449182

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 7, XSMN ngày 10/06/2017

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
19
45
61
38
G.7
608
079
585
589
G.6
8520
0589
0896
8024
1321
6193
8401
8493
6501
8266
7150
4378
G.5
9062
4971
0996
4967
G.4
39718
57677
40590
26648
57797
45751
97315
92429
07705
53204
36376
77649
47934
79890
67255
03484
61002
94241
95496
82902
06345
41599
36488
81759
51833
83022
36118
80024
G.3
06434
72165
34555
18365
16654
04656
64285
69407
G.2
04617
08006
65615
49689
G.1
67429
00000
05244
51500
DB6
440561
484401
477611
960266

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 7

, ngày 03/06/2017
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
69
47
79
75
G.7
538
392
493
842
G.6
4390
8099
5088
5040
3887
8080
5798
6462
1939
3823
0759
8030
G.5
9608
9556
9549
4055
G.4
80123
90272
92985
50954
40175
06114
96660
32340
23178
45066
05035
51507
54303
49063
98618
84226
26629
73879
25309
31442
61451
23657
93446
11571
95420
03619
90799
53635
G.3
15232
75244
54443
65195
71164
66767
38937
94740
G.2
79248
21864
16398
52142
G.1
51916
60783
65948
50915
DB6
784683
262188
358442
036254

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 7

, ngày 27/05/2017
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
95
40
54
00
G.7
490
947
432
426
G.6
0422
3400
0903
4597
4069
0556
1603
3810
4893
3540
1156
2579
G.5
9053
0647
4147
2320
G.4
65796
39111
92180
31087
87405
78219
56298
16696
44730
82973
01228
73278
87840
71239
90517
36348
46118
17734
83730
45138
13267
20682
90128
75232
68640
44744
37957
14678
G.3
68418
76720
02725
12244
95238
99549
54703
80657
G.2
45393
68494
61379
69071
G.1
71054
98671
66818
35859
DB6
285837
192292
575776
438065

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 7, XSMN ngày 20/05/2017

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
56
47
42
49
G.7
456
359
424
512
G.6
7892
7477
9701
2877
0610
2571
7511
8274
4248
7909
0876
6543
G.5
6711
0898
6523
0545
G.4
17109
51749
78659
82515
78775
50391
59553
93564
05759
31634
59450
96387
55990
02839
58149
23214
84797
82843
97634
49768
84051
01691
15737
24386
60226
23653
20176
16799
G.3
28501
16586
45471
60673
81406
51949
34062
09226
G.2
65635
77637
04956
97846
G.1
10058
32192
49163
20984
DB6
866168
477414
398981
149186

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 7, XSMN ngày 13/05/2017

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
13
63
53
44
G.7
307
774
812
364
G.6
6220
1931
0711
8417
4335
6233
0412
8267
5388
3554
3222
2348
G.5
7674
2545
1193
0862
G.4
64088
64823
94557
70684
87101
02248
75900
63481
60424
09662
60231
30654
86565
20380
88893
21896
03760
78622
57277
03093
92364
10944
34030
10703
51439
41952
66439
92337
G.3
81034
10120
76562
68411
54808
98176
98289
15680
G.2
66143
48472
64322
49237
G.1
98790
40125
18608
75436
DB6
617479
229779
984771
466926

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 7, ngày 06/05/2017

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
20
08
82
13
G.7
357
219
366
042
G.6
4121
2303
7072
4376
1357
9037
6677
3665
8695
8711
0376
8415
G.5
2875
9897
0889
3761
G.4
38027
40635
07333
54402
69601
95786
97762
39308
07639
16226
10108
04374
78140
46458
50481
03934
05104
16250
63375
88647
60820
93765
46234
27120
00319
93891
44656
90735
G.3
54561
28415
56424
36941
42859
34698
09395
42905
G.2
37930
30753
94408
45928
G.1
57376
14769
30089
11839
DB6
275651
387667
543776
939540

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 7, XSMN ngày 29/04/2017

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
32
39
70
30
G.7
067
319
211
464
G.6
4541
3072
6381
2782
5757
8215
7458
8861
0992
4116
2929
0952
G.5
3164
7384
9130
7850
G.4
48149
31208
29904
12457
32914
61843
42074
27052
55383
30629
42110
38388
64494
44484
44700
46195
85403
92631
87022
32660
65374
13531
16779
82887
43619
30651
80432
61820
G.3
02199
40762
17937
92030
03605
81156
29200
73466
G.2
12996
44445
30098
08787
G.1
34121
63568
76402
10704
DB6
003506
629682
307812
430362

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 7, XSMN ngày 22/04/2017

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
00
50
60
57
G.7
927
617
265
121
G.6
1077
2327
8523
5224
0204
7632
6381
5598
3656
3146
8642
9545
G.5
9095
3075
0673
6756
G.4
45533
49176
20943
95655
66300
96461
11146
68007
31721
41573
64231
77248
60632
51465
54767
00217
69448
88961
73664
75542
05103
21400
43502
09394
36029
29716
00988
85598
G.3
47472
66814
01808
36244
95407
02426
99293
03854
G.2
80079
63156
25479
94071
G.1
97899
68417
45456
26712
DB6
287691
116814
072447
629688

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 56