• XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
80
34
70
00
G.7
507
914
622
843
G.6
9911
8073
8562
8764
7234
0570
1121
7631
0078
9352
1259
4976
G.5
3449
9756
2333
4513
G.4
16906
93759
84593
54154
00242
10796
92737
89361
23873
98424
30890
32774
17065
36890
65142
26335
26749
09142
66319
15116
67388
77120
71885
34457
65996
74212
21417
68797
G.3
91776
44074
52930
12251
93152
07775
52776
06675
G.2
50846
49672
54186
87214
G.1
76277
30955
55761
19920
DB6
688375
990755
924661
605640

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
55
52
63
55
G.7
763
086
738
273
G.6
9450
9833
2074
2478
7810
4018
5521
1966
7644
0534
4205
1378
G.5
2855
8842
4170
3381
G.4
44167
06457
07009
59547
55212
55565
12564
28838
12326
24637
67166
60148
09058
97434
77145
69384
64871
00447
37052
05137
79574
51828
62336
52314
73566
10922
41597
07119
G.3
14875
66657
26505
43111
62051
09934
26533
24960
G.2
24437
85667
69949
44833
G.1
09805
91416
91493
83467
DB6
127113
891883
362839
434574

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
92
91
62
80
G.7
013
767
511
584
G.6
1039
1802
0725
7839
3726
4356
1824
3835
0208
5665
8769
0007
G.5
4660
0311
1991
9237
G.4
49923
29025
34640
39418
20827
52176
07884
53242
36260
43181
67015
07492
73672
20775
46260
17317
62880
54086
83758
27381
93116
19799
78487
91887
06965
34234
54047
82224
G.3
27197
52899
42287
74882
25048
00990
54241
86852
G.2
93890
17500
26894
98917
G.1
73014
46650
08539
80882
DB6
259425
701200
753378
112807

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
67
63
21
69
G.7
746
736
250
995
G.6
9829
5468
6908
3803
9152
2714
1062
5208
6504
1190
0298
7987
G.5
5566
8690
2361
3072
G.4
59501
56488
40289
36223
00471
01001
77337
44719
21956
05719
83994
57245
40408
85977
52391
43280
89717
00843
46144
59892
10918
72542
41287
66638
63242
53140
42839
55742
G.3
45105
46801
45256
76620
57219
46877
84484
29023
G.2
04712
28250
53274
94887
G.1
56624
49386
18324
89331
DB6
980266
088619
258596
100969

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
97
39
12
95
G.7
584
642
642
901
G.6
7210
4374
5659
8465
1340
6967
8283
7311
8062
6207
1009
4119
G.5
7226
3307
9437
1546
G.4
23898
29731
64761
62422
80010
96277
66811
99415
40888
49894
88814
84663
58484
60733
27271
26798
67101
37893
38997
35763
86965
56261
90168
62642
04571
76727
19984
78715
G.3
24994
76807
56817
40486
37023
44134
97438
38209
G.2
85976
04430
56944
99373
G.1
56587
68514
70519
63121
DB6
278799
596239
026008
994087

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
15
86
35
75
G.7
234
623
858
242
G.6
3738
8880
5167
3479
3075
6630
2865
0008
2313
0871
0276
0707
G.5
9687
0894
7249
2270
G.4
32680
76485
53757
88871
85803
23138
52842
91805
74768
19078
54697
23274
76889
59434
64874
35686
02753
33259
14421
20309
73320
88880
73189
43544
35808
51902
73028
00716
G.3
21265
53897
69109
47947
96792
66455
41255
46815
G.2
30040
24196
77038
83281
G.1
92576
44516
03332
64552
DB6
404033
759401
989730
152205

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
40
48
93
51
G.7
084
366
874
490
G.6
1391
8349
3587
9552
3533
3063
3376
9982
2940
2106
6768
8720
G.5
2423
0577
5026
8454
G.4
37829
66312
62346
46976
84932
63782
61490
64717
54104
96788
41714
73883
37392
43856
89755
09855
29855
70117
47456
46328
43999
40723
03539
69676
03579
14049
58548
61248
G.3
11707
22103
03195
54372
17846
44564
43666
51630
G.2
28698
47839
06079
51618
G.1
96884
29702
48894
46591
DB6
747201
305176
578599
206002

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
48
07
84
21
G.7
994
667
890
670
G.6
6475
9138
2884
2413
2559
4189
5282
0121
9061
6398
0907
3221
G.5
7453
8590
2097
6531
G.4
20797
53912
29050
34430
44987
03586
81816
20510
02563
24793
50650
04558
67996
41768
05402
29047
32864
70520
40755
80330
19671
94259
74348
01057
91993
13796
20088
16873
G.3
96057
69539
17435
60577
92887
96431
26240
57729
G.2
57104
86086
43821
83128
G.1
76402
15779
23088
34896
DB6
968116
714397
340847
564131

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
48
71
18
63
G.7
986
830
286
420
G.6
5045
6554
2092
8059
8331
0197
9133
0558
8053
4086
2550
3088
G.5
4875
0724
5964
0468
G.4
61537
92173
23173
57683
90761
70196
57100
55135
90541
69121
82093
22324
48548
17879
65431
51594
41199
59359
33287
82018
69423
14941
51970
59907
58437
84617
26815
44004
G.3
72881
68384
79304
79917
68980
54267
06294
65609
G.2
90895
15632
53444
60801
G.1
09106
26263
23095
96946
DB6
997872
328756
784945
101204

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
35
28
64
83
G.7
696
415
045
393
G.6
2452
8344
5875
4839
3292
1778
0926
9424
3909
0579
6032
1466
G.5
9529
8121
6525
9878
G.4
22807
96943
42742
92392
74448
71259
08495
46154
44986
74436
65344
41352
24594
21832
09193
52755
38784
72482
80037
78659
89011
95968
95497
25178
37473
66612
70906
57219
G.3
47471
80378
12904
70170
71435
41080
98712
90658
G.2
56745
70495
89776
82468
G.1
23331
63417
14687
15365
DB6
776702
122006
052345
382454

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 102