• XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
19
59
11
41
G.7
139
894
060
996
G.6
4100
2070
6250
2208
0145
3828
8985
8410
3216
3323
9199
1518
G.5
8016
6555
0878
8682
G.4
50103
80835
26855
34199
62313
58440
33546
45358
49864
34732
66669
26782
94598
07560
26467
04240
81597
46176
53150
17345
84770
51136
73179
79232
45084
70327
51913
35790
G.3
48555
41156
48968
51661
87955
47381
23652
19185
G.2
61889
40043
58580
60038
G.1
93809
17468
07835
80901
DB6
087496
084653
716462
131804

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
84
32
77
17
G.7
740
617
930
857
G.6
9038
1939
1609
2039
5674
1083
5625
2127
6577
6173
4529
8741
G.5
6505
8709
3268
6817
G.4
21724
51850
41392
99727
50874
66726
38113
30699
28556
72726
06518
75067
36623
40118
65608
85970
70502
72942
44107
84801
79897
16776
52068
22828
83689
88881
94160
59283
G.3
91968
15748
13645
81697
85093
66230
28623
08985
G.2
80839
14988
50302
18103
G.1
41714
34860
38901
32767
DB6
982705
686629
184322
043635

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
08
10
84
03
G.7
436
626
533
350
G.6
2943
3958
2873
4450
9600
2537
6967
7120
4029
3179
7713
6594
G.5
6240
1835
8298
6237
G.4
80646
15806
58392
72515
03123
27783
76112
53970
01756
92440
12645
43836
23845
53258
82914
15755
84041
88645
82664
18158
86623
11456
47691
14635
20647
18824
83098
82212
G.3
14712
05110
28341
88788
74434
31538
69689
93436
G.2
87394
00454
80661
00466
G.1
25158
22175
10817
64421
DB6
085563
830331
532472
503775

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
21
37
20
77
G.7
794
984
096
569
G.6
7225
2644
4557
2397
4309
1772
0337
1780
0748
7480
7890
4667
G.5
2732
3763
5189
6320
G.4
37474
62310
13583
55740
07976
97646
75938
72492
28834
65989
77187
60350
49595
09723
72294
13759
22614
58557
88488
06838
31671
14602
21048
14654
93408
96000
96460
26766
G.3
09663
97916
57281
71196
27100
58184
32255
19753
G.2
17868
17747
35543
91482
G.1
66318
63236
43871
18442
DB6
429969
176494
269745
504096

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
45
67
40
80
G.7
319
886
876
248
G.6
1628
7833
6575
6216
0523
1266
7137
1680
8280
2615
8416
4186
G.5
9889
1257
3679
5450
G.4
59692
92086
50614
65136
83096
85076
26260
15683
25052
78083
97570
67214
42485
28384
93274
59629
77581
55711
56086
51118
63788
94971
96979
31120
10281
63393
39794
68711
G.3
85267
37314
23125
31845
28060
49901
32935
00230
G.2
14785
05515
36226
00153
G.1
44223
52786
00526
82983
DB6
831395
808453
580565
186015

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
48
23
81
07
G.7
670
114
880
353
G.6
8467
8734
3152
0804
0893
0062
5212
4444
3904
5147
4298
5648
G.5
6675
6564
2605
9431
G.4
90291
61261
66397
24570
40168
72100
96149
93870
31775
61783
53805
47135
70439
02743
04339
85736
28237
18341
49585
10762
18699
49180
90420
60055
60729
50068
73711
84044
G.3
95679
70542
25203
08593
58900
93444
81007
22837
G.2
41159
67076
17115
30217
G.1
85813
51393
23032
06567
DB6
938745
570849
410825
299264

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
41
05
57
01
G.7
606
141
552
448
G.6
8761
4794
2928
5439
5809
5432
4019
1486
8188
6562
6634
4745
G.5
0303
2217
5575
1941
G.4
85824
64495
38497
08048
56184
76178
94910
82160
25021
38256
10301
46588
18751
59754
71526
59535
89830
87326
06970
87813
65554
12917
62838
78805
37159
31373
10246
50948
G.3
78901
29086
32096
01323
82624
42136
32071
31700
G.2
52442
45055
81659
62356
G.1
60058
22402
27994
47714
DB6
725918
212270
344908
717295

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
00
90
77
94
G.7
468
650
328
551
G.6
8839
5085
8550
6051
4071
1824
3193
0920
5176
0777
5371
6361
G.5
4069
9470
7880
1761
G.4
94736
31660
11666
83889
91113
38165
49806
62906
20199
16906
01174
90232
37479
89124
84538
53767
18068
68059
26880
37085
48525
03520
69846
23391
88974
98301
42168
06654
G.3
30763
59512
12341
80232
28724
90772
81348
05683
G.2
62163
06173
57275
00693
G.1
14177
39447
71527
00659
DB6
283598
677360
702771
373937

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
02
81
95
24
G.7
564
937
388
108
G.6
8327
9437
1507
0357
0580
2750
3691
8676
9806
6949
2051
6358
G.5
8331
9276
0977
8687
G.4
78620
47754
06221
12233
33409
19617
37723
55493
38256
03808
32446
03618
36314
22301
38611
26183
77541
37028
09819
44004
55691
06245
95899
98438
84148
97885
61446
52103
G.3
88228
69394
21604
20483
98365
51683
15253
65546
G.2
03167
55677
04189
72902
G.1
27801
59966
15612
01068
DB6
590423
163147
351399
719456

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Hậu Giang
TPHCM
Long An
Bình Phước
G.8
16
92
38
81
G.7
390
765
101
298
G.6
3656
3412
0200
3983
4176
5653
1378
5140
7772
9765
6942
4942
G.5
4079
2421
6544
4678
G.4
43690
77593
93142
88444
19771
70770
02241
79455
61089
17121
29877
13956
54720
90053
73645
15255
77012
05671
11024
00563
32940
30954
42676
10970
80677
86255
93666
49231
G.3
71631
16414
56656
62903
15259
19399
50621
45234
G.2
39724
51822
59506
50872
G.1
37797
84815
88701
09779
DB6
044287
975043
472626
718663

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 104