• XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 7

, ngày 24/02/2018
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
46
94
51
92
G.7
031
338
791
458
G.6
3822
4758
5469
8716
9679
0786
4112
6414
0083
1675
3652
2894
G.5
3491
3858
1190
6209
G.4
54569
33440
53231
31374
63530
19599
95256
95740
65886
97974
70894
35235
74024
88208
19213
84447
94092
01746
27259
51797
39315
91845
74858
25400
13028
76852
25337
08216
G.3
04363
58829
07393
72187
90515
95539
18983
07559
G.2
26035
95192
85148
12703
G.1
03230
80991
79346
97564
DB6
106561
794393
800565
707763

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 7

, ngày 17/02/2018
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
29
97
31
46
G.7
868
629
839
702
G.6
4185
2763
0312
1370
5626
8206
8420
5400
4900
1538
0831
6403
G.5
5057
4791
8742
5468
G.4
25632
55432
33028
05410
85858
07564
22531
90566
60147
27996
38620
34954
47761
37411
23353
59042
63583
23530
23028
16917
77501
12532
03033
13407
42247
38970
57178
63604
G.3
94205
62564
81984
06958
90109
71084
34064
90107
G.2
58000
82306
20938
53281
G.1
55070
20577
12817
55876
DB6
620762
068586
879038
401155

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 7, XSMN ngày 10/02/2018

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
44
62
76
32
G.7
236
208
070
538
G.6
4108
4143
7057
6537
5205
1985
4340
4636
4194
8956
8505
3512
G.5
6192
5032
2169
3801
G.4
45315
04815
69525
87276
07131
06778
04729
98374
18491
56834
63012
66863
55603
12266
04590
99150
76554
45474
79467
37524
49534
81067
33828
52648
10388
12072
14915
83300
G.3
46767
96559
11506
81040
50157
64922
69019
04802
G.2
58144
42372
90875
96233
G.1
44831
01753
73410
97125
DB6
377323
985816
086719
070152

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 7

, ngày 03/02/2018
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
64
81
06
61
G.7
939
405
582
804
G.6
9737
3462
4275
3878
6446
0494
3902
4299
7751
4650
3969
9927
G.5
0444
5525
7248
3462
G.4
55230
04092
99219
99361
28099
06539
15855
90880
77857
26799
90525
76133
05125
74452
10959
89396
52241
42543
60989
04194
50009
45476
34968
75313
91140
86094
15657
85283
G.3
13473
76495
80043
95009
74133
14399
44398
19036
G.2
51514
08830
92312
05657
G.1
71777
72138
47065
70736
DB6
635316
585969
737084
639377

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 7

, ngày 27/01/2018
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
10
63
97
99
G.7
783
343
593
840
G.6
0005
3366
5500
4140
9655
8506
0366
6154
3297
8124
6301
8725
G.5
5317
0798
8426
4412
G.4
55282
92293
38066
35754
64829
63639
52773
24701
79072
22302
04410
58411
79319
49660
37118
20340
41753
04740
58490
77372
81401
09680
34974
96176
69385
39259
19305
94461
G.3
67258
29373
61765
12364
36188
83834
82423
40255
G.2
47619
00532
60501
93750
G.1
47540
42016
38109
71457
DB6
306051
619207
178363
657342

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 7, XSMN ngày 20/01/2018

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
58
16
96
85
G.7
861
842
287
525
G.6
8847
9543
3544
6460
8746
1676
5911
6202
0031
2346
6781
4581
G.5
5429
9602
6445
3794
G.4
02543
00821
06933
58773
45648
60251
47121
08264
56485
62379
64402
13155
95920
78145
09336
18467
75971
97572
66091
00414
03183
23723
28744
33470
58618
61598
69856
65367
G.3
55053
20256
98621
71792
37343
55750
47620
97051
G.2
85984
16465
72283
08776
G.1
93407
36374
20389
49519
DB6
287290
031091
122741
339924

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 7, XSMN ngày 13/01/2018

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
G.8
47
82
96
80
G.7
991
549
020
921
G.6
3978
8725
6029
9115
1239
0790
8948
5620
5594
2911
1879
0673
G.5
9969
1329
6652
5520
G.4
19162
66393
94516
76063
26654
71388
03383
64113
51576
54463
92473
16231
01989
35105
55584
56304
25821
51892
85690
75238
17382
39223
89410
70564
26623
02890
81651
97341
G.3
89213
87026
67623
32920
62162
22443
10004
99713
G.2
88661
00201
95339
74410
G.1
02819
67734
02889
73199
DB6
850085
527008
509417
452573

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 7, ngày 06/01/2018

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
52
96
80
05
G.7
273
176
589
407
G.6
6471
1805
7415
8242
3800
2535
8873
4961
3855
6057
9232
5009
G.5
8352
6423
2316
6360
G.4
94890
75845
72482
80745
77283
67616
62143
47266
13449
44905
31067
82005
05154
30640
27343
63776
55558
37195
30802
17137
80087
11062
42198
97995
59849
47465
79208
07934
G.3
80731
21628
70774
26121
32468
22340
23706
04100
G.2
95782
58115
54612
09738
G.1
96502
75870
71322
48774
DB6
367405
405014
613081
749837

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 7, XSMN ngày 30/12/2017

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
17
78
02
75
G.7
243
456
072
040
G.6
3734
4290
4788
5936
0959
9726
5103
2605
3604
2865
9053
4465
G.5
1072
3467
4636
0653
G.4
22911
36937
72974
73813
37853
55162
39778
21743
42808
91790
48061
85894
71527
65919
00065
49277
57708
45930
38508
45004
74480
59083
00144
70611
91675
78548
69424
92973
G.3
15257
15477
39516
86698
19888
61550
56901
27046
G.2
42914
04941
79656
55876
G.1
30633
09776
01467
42124
DB6
648470
243203
817602
208872

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 7, XSMN ngày 23/12/2017

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
94
76
59
14
G.7
352
446
808
315
G.6
7227
3652
8478
7845
4532
2765
3030
3326
3829
7015
4141
9600
G.5
5151
7946
9670
0713
G.4
52681
02305
18789
20701
70522
53509
97876
95712
36030
74293
31545
10501
25969
93204
25313
75808
93070
59184
84269
50675
97180
39990
65702
20820
24376
08044
82167
08317
G.3
59052
66166
10747
47655
03850
95959
15578
70534
G.2
86546
15397
04786
53933
G.1
68300
84761
68005
02918
DB6
483147
468484
402449
107329

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 25