• XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
62
12
66
95
G.7
477
384
313
395
G.6
5887
9262
0934
9888
1373
5174
4314
2819
4923
4031
0383
9160
G.5
9081
2820
0037
2431
G.4
37486
53798
45266
27235
18764
41176
01351
06560
02047
94613
96356
07074
88912
04370
14751
15948
53751
31988
98216
87052
53719
25986
99609
18311
03873
86351
63458
09424
G.3
41030
43986
01672
04485
94723
69852
41228
80232
G.2
04869
52949
46695
14837
G.1
23153
52899
63446
94065
DB6
541854
907062
953080
823490

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
29
38
49
26
G.7
465
458
937
987
G.6
8502
8302
9068
1095
4845
0111
4661
7966
3611
6055
2963
3274
G.5
1429
5724
6673
2386
G.4
32447
28842
42684
78201
95725
03410
59605
56821
48395
51123
87013
13613
20770
90819
43219
70616
43110
73306
14582
93870
76209
75113
38328
72269
57178
22845
57440
18386
G.3
91729
66560
73112
17829
73893
75155
18842
87146
G.2
60324
29295
19889
69205
G.1
68196
06146
53666
79170
DB6
971775
988247
926185
927913

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
71
67
05
12
G.7
131
934
223
348
G.6
7804
1428
0094
8435
1244
8732
9738
4189
6049
6265
5921
2457
G.5
2518
5170
7000
1556
G.4
06858
64255
31492
53949
42316
24958
99618
79285
09284
58441
10963
89396
28861
64872
70579
27998
91612
38715
74509
50969
13395
98594
38418
90688
90184
81771
12861
79968
G.3
45099
19394
96005
33412
44668
86379
56836
18734
G.2
07332
66403
53959
33207
G.1
83889
82713
51143
84432
DB6
476066
634248
456776
055584

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
91
88
39
09
G.7
370
420
119
985
G.6
8226
6191
7831
6216
0480
4015
3582
7710
0570
4342
8122
5430
G.5
6412
7163
0965
2060
G.4
62242
97075
63771
46752
92765
25465
42241
60065
25436
60748
22918
31660
07983
49102
64043
34576
06873
43469
97731
85050
80520
98127
48867
77772
81697
10648
58397
47927
G.3
45023
52393
49048
34373
31334
96881
16707
22180
G.2
89996
32461
99709
60415
G.1
77320
30332
13066
39860
DB6
453558
917768
386023
545706

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
06
46
43
23
G.7
137
580
378
558
G.6
6515
1062
0210
0453
4853
2351
4874
7404
5707
6866
5199
0059
G.5
3934
9700
6288
1447
G.4
86385
26099
40669
17402
34308
34421
92315
71743
17025
73961
94307
91563
68107
59679
55787
94593
24384
49140
46240
28459
70554
85145
03939
17356
04777
73677
39678
92988
G.3
65407
98060
28802
47844
09984
64803
34572
53913
G.2
88191
86920
49032
17551
G.1
77455
25343
77314
85678
DB6
610924
072445
140838
916438

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
76
61
99
22
G.7
558
228
983
726
G.6
9341
1170
1425
8220
3939
2203
1557
4903
4510
8604
4365
4564
G.5
4704
6926
6946
6463
G.4
80906
70634
49118
76543
50161
84394
46367
67325
28510
33171
61383
56590
85479
01965
23210
57202
13391
43551
21310
01781
08929
93426
53687
45152
41442
46067
38106
80258
G.3
03150
53058
29491
40040
89718
14246
02625
90067
G.2
43121
90811
52491
79719
G.1
23320
67840
94908
24440
DB6
076451
151529
074741
733413

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
48
01
61
01
G.7
552
345
821
191
G.6
8373
7538
8698
1474
2033
5430
6131
6734
9075
8124
2973
1449
G.5
1312
6895
2263
9759
G.4
95653
99808
13254
71824
55834
63180
89121
12041
38083
27661
58037
96927
04648
56270
52998
65042
81470
71278
43054
02572
35208
11459
06982
19521
09928
12111
33466
98245
G.3
89495
34866
13024
84466
83057
52231
83594
57786
G.2
39548
93655
39556
53534
G.1
00417
04906
33983
92608
DB6
097198
018490
403077
460814

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
90
54
58
29
G.7
671
938
623
244
G.6
8276
5584
4914
2504
1505
4816
9639
9944
4384
6993
9798
4868
G.5
6553
4475
4515
7609
G.4
98967
60372
49992
07288
49203
30273
25908
76615
39169
14000
46485
61648
12923
59500
17535
56298
96017
11899
47080
56307
64134
45337
70783
04064
91023
15387
28763
38552
G.3
61738
75498
89614
39746
34037
61080
37922
54657
G.2
97226
96864
64838
01293
G.1
59861
33008
59430
00062
DB6
602590
791918
495711
118817

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
30
93
57
29
G.7
658
416
407
497
G.6
2034
7355
1293
8799
3993
5259
2225
7359
4455
9964
1814
6189
G.5
7104
0552
6644
8730
G.4
49746
24634
40668
03226
59461
06454
87349
30398
09312
07036
64954
21931
83313
10084
35575
60813
95331
11221
75634
03307
86174
79925
99013
89255
10827
61934
13374
52242
G.3
72230
44186
39937
39802
23515
96089
59381
58987
G.2
40560
48307
37330
97416
G.1
27003
37070
55850
27602
DB6
666427
710089
037307
455871

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
32
64
54
87
G.7
766
085
576
965
G.6
5117
1410
6435
5893
4109
7820
2440
8108
7547
2359
3894
4338
G.5
5175
5358
3232
9472
G.4
73496
95471
62679
27335
96558
26833
77903
87202
43010
03813
15311
82052
49319
70039
71630
43194
31279
99236
53559
48470
47400
24952
35523
78660
11087
02852
26551
41014
G.3
52958
63391
55917
98118
01026
17356
88057
64918
G.2
63183
67308
81556
97705
G.1
07834
96427
40236
21422
DB6
190990
599965
987452
234541

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 342