Quay thưởng hôm nay

  • XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 7

, ngày 25/03/2017
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
42
61
54
05
G.7
855
735
238
471
G.6
2404
8022
6395
7126
0044
0240
3939
6927
1138
1647
2237
2411
G.5
5521
9804
6058
9442
G.4
94217
97953
31008
29147
72181
83100
93723
29329
80309
48154
46021
37565
95656
35118
57387
24570
36784
86097
51290
16748
28998
09803
99118
96897
33176
05625
30900
27985
G.3
70545
44331
57025
74573
38115
49282
09589
38066
G.2
35552
58314
83579
07692
G.1
60020
96424
59852
22035
DB6
680230
258077
088088
565942

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 7

, ngày 18/03/2017
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
G.8
73
36
80
25
G.7
727
179
645
878
G.6
5085
9846
7476
3046
8968
2536
1059
6739
3674
7745
5748
0133
G.5
5569
1504
5694
6362
G.4
52529
37533
51007
34521
05531
42127
55717
95385
75263
85551
04091
26882
23705
74004
57075
02356
59349
31913
36839
53039
03594
52864
90509
27669
27381
77281
00219
46180
G.3
91588
48735
23433
29787
64731
76025
90005
25503
G.2
87358
51768
13393
14808
G.1
92538
93062
16601
14341
DB6
269643
773934
373044
775470

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 7, XSMN ngày 11/03/2017

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
35
89
49
37
G.7
973
151
629
816
G.6
0042
5833
3569
7045
7682
1789
0079
1738
9682
8349
1236
5848
G.5
1410
5570
2586
9473
G.4
82731
17242
23967
81017
22955
66595
05533
30278
63876
09604
31254
84700
40137
68270
53981
65189
32722
07836
73296
11918
35723
72859
15922
16763
14590
21793
45513
70607
G.3
74891
42249
26090
19338
13373
94522
09688
69319
G.2
21471
84589
97393
23794
G.1
92778
28033
57734
83119
DB6
973435
006737
061013
823365

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 7

, ngày 04/03/2017
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
41
19
41
87
G.7
216
827
171
414
G.6
3326
9723
3514
6194
8336
8853
1916
9639
7413
2474
6502
0570
G.5
6058
5936
4972
2289
G.4
10764
47524
61364
68837
76258
84725
07771
19504
07776
86129
83329
34376
26257
29247
26424
16348
41414
61400
05429
29043
80437
34010
41905
83925
38975
42365
92102
76180
G.3
59241
76077
10804
28827
16182
05201
50004
94628
G.2
13008
93147
60119
31931
G.1
74340
75761
50935
46372
DB6
992046
884964
597797
631185

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 7

, ngày 25/02/2017
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
01
14
96
25
G.7
653
477
427
411
G.6
5241
0524
9780
1167
4244
5597
1012
2465
3349
0166
7444
1687
G.5
1510
4382
3581
2841
G.4
04647
02526
27918
16336
04368
02516
81654
17186
45368
29558
23244
90007
71476
00656
58330
56783
32043
12701
65769
57895
19147
48820
34051
87112
19314
75889
94417
74821
G.3
13628
68103
72345
04593
72133
39575
86818
30876
G.2
05500
74704
34224
65439
G.1
16663
85775
62292
20810
DB6
387753
702814
071787
926394

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 7, XSMN ngày 18/02/2017

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
64
39
18
64
G.7
471
003
795
815
G.6
8146
8663
6708
0973
8185
7393
6743
1966
0489
2127
9042
3069
G.5
9048
6145
4378
4525
G.4
78544
73444
36646
36480
69537
25078
96301
67468
90371
99367
42365
16622
75752
11392
94932
50667
91808
06048
10420
79256
11066
74619
64935
69218
80806
66262
21935
81172
G.3
75279
96172
08766
02856
90111
41484
57878
77454
G.2
05087
28890
49609
66736
G.1
30792
14680
31695
02020
DB6
164108
737976
981108
757345

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 7, XSMN ngày 11/02/2017

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
07
77
80
14
G.7
178
641
996
898
G.6
2610
9350
1197
9351
4543
0457
4792
7208
3101
2227
2975
9282
G.5
0069
9001
4809
5855
G.4
16720
56544
89365
11927
54041
00487
82506
01380
47514
43070
82097
23406
17348
80811
12565
38030
72207
77516
05649
20522
39212
48332
42923
56152
73353
46872
06330
14308
G.3
71283
66208
38433
42599
68818
09455
22234
72328
G.2
66066
80916
82036
69970
G.1
00145
39477
82302
12048
DB6
712662
669649
176200
675133

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 7, ngày 04/02/2017

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
32
85
62
73
G.7
372
413
182
237
G.6
1453
9363
8271
2980
6234
8327
6350
2183
9865
2883
9875
8622
G.5
0510
1460
4505
4464
G.4
71584
96845
83483
15718
07290
91955
67403
36642
52899
98998
16711
31363
18889
03893
24745
70804
26754
53218
28970
44044
86552
65000
97523
48492
39718
00877
60603
90923
G.3
07459
89586
40088
76718
39910
64160
16482
28336
G.2
64120
78134
57455
25290
G.1
56816
48742
87827
62869
DB6
319064
221316
960014
297122

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 7, XSMN ngày 28/01/2017

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
08
48
81
61
G.7
559
898
113
209
G.6
3424
5620
2632
0376
9303
4157
7869
4995
9392
3306
5524
9973
G.5
2330
3596
7760
5441
G.4
63103
18712
83355
22220
23162
03450
62563
84435
32225
75026
43579
37520
41895
86219
55953
05374
37383
35456
85533
61730
00725
64104
27773
34985
94866
69232
98006
98202
G.3
78504
69946
73591
76554
72818
62085
74027
61262
G.2
41768
03828
12636
69605
G.1
85205
65034
62162
21340
DB6
661071
795178
730052
001821

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 7, XSMN ngày 21/01/2017

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
33
65
98
42
G.7
974
612
149
033
G.6
1296
9603
5636
6057
3678
5251
7609
9282
1101
5200
4696
1187
G.5
1668
9301
9875
1874
G.4
95311
13201
44285
72222
05966
66485
12194
96240
60997
80474
39448
49875
70706
87455
29271
89768
97432
22918
40770
29570
66795
09645
02197
92014
57763
20752
71731
19854
G.3
32588
79599
66771
68912
51224
97451
29135
30986
G.2
05315
88988
56077
13414
G.1
55997
93593
68453
74852
DB6
627485
960976
460232
571779

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 88