Quay thưởng hôm nay

  • XSVL KQ SXVL - Xổ số Vĩnh Long hôm nay - KQXSVL

icon

XSVL Thứ 6

, XS VL ngày 28/04/2017
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
66
427
5931
1155
8593
8329
49077
47727
83950
84385
83105
55634
39827
10867
86779
17200
92656
410493
ĐầuĐuôi
05,0
1-
27,9,7,7
31,4
4-
55,0,6
66,7
77,9
85
93,3

XSVL KQ SXVL - Xổ số Vĩnh Long hôm nay - KQXSVL Nhận KQXS VL, soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSVL KQ SXVL - Xổ số Vĩnh Long hôm nay - KQXSVL Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

SXVL Thứ 6

, SXVL ngày 21/04/2017
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
84
914
1669
1450
7792
0586
28089
73657
75905
22431
19556
63037
39370
31035
12195
98231
32385
912779
ĐầuĐuôi
05
14
2-
31,7,5,1
4-
50,7,6
69
70,9
84,6,9,5
92,5
XSVL KQ SXVL - Xổ số Vĩnh Long hôm nay - KQXSVL Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
56
825
7026
1595
6047
7230
14060
64924
00369
52146
96765
99677
72650
29266
26744
16492
65469
702181
ĐầuĐuôi
0-
1-
25,6,4
30
47,6,4
56,0
60,9,5,6,9
77
81
95,2
XSVL KQ SXVL - Xổ số Vĩnh Long hôm nay - KQXSVL Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

XSVL Thứ 6

, XS VL ngày 07/04/2017
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
18
510
8863
5206
6356
6655
49756
61668
04645
07866
38155
98361
39674
88733
44704
30118
42020
788129
ĐầuĐuôi
06,4
18,0,8
20,9
33
45
56,5,6,5
63,8,6,1
74
8-
9-
XSVL KQ SXVL - Xổ số Vĩnh Long hôm nay - KQXSVL Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

SXVL Thứ 6

, SXVL ngày 31/03/2017
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
42
826
9671
8089
8261
9390
78748
93563
21442
22190
94914
69102
46874
85620
03924
45193
65921
275320
ĐầuĐuôi
02
14
26,0,4,1,0
3-
42,8,2
5-
61,3
71,4
89
90,0,3
XSVL KQ SXVL - Xổ số Vĩnh Long hôm nay - KQXSVL Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
03
318
2094
4597
6213
7403
59417
42349
38934
71844
78842
08712
57143
63897
60266
14213
80820
232758
ĐầuĐuôi
03,3
18,3,7,2,3
20
34
49,4,2,3
58
66
7-
8-
94,7,7
XSVL KQ SXVL - Xổ số Vĩnh Long hôm nay - KQXSVL Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

XSVL Thứ 6, XS VL ngày 17/03/2017

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
79
921
4688
2864
4824
0647
55481
48882
10074
24557
84384
42533
92441
29259
73628
45074
88861
076903
ĐầuĐuôi
03
1-
21,4,8
33
47,1
57,9
64,1
79,4,4
88,1,2,4
9-
XSVL KQ SXVL - Xổ số Vĩnh Long hôm nay - KQXSVL Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Xổ số Vĩnh Long - XSVL, SXVL
Thông tin Xổ số Vĩnh Long :

Tường thuật kết quả Xổ số Vĩnh Long trực tiếp từ trường quay Nhanh và chính xác, KQXSVL truc tiep, XS VL
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 84