• XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
13
99
G.7
605
149
G.6
5531
9436
8912
0984
0464
4275
G.5
5473
5869
G.4
33291
36286
94060
27150
09066
11754
39681
65383
83045
84591
30730
17738
00735
63317
G.3
74899
89191
38622
35684
G.2
32732
53683
G.1
51069
33316
DB6
834388
920143

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
26
73
G.7
217
543
G.6
2949
8071
1787
2986
2068
8493
G.5
3325
9097
G.4
51882
31450
51479
00809
34287
31282
91629
59835
91572
89916
38637
61801
04051
14947
G.3
48961
42473
71340
28694
G.2
91943
59630
G.1
27377
25510
DB6
042296
825912

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
94
29
G.7
254
729
G.6
4796
4061
0741
2857
7686
8273
G.5
8777
8044
G.4
28391
33333
08054
94407
77407
29307
07129
13830
28430
12334
88088
11004
65631
66302
G.3
49312
39538
29179
51400
G.2
48094
30339
G.1
79940
04798
DB6
981117
662001

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
34
76
G.7
610
556
G.6
4662
0290
5694
7105
8719
8326
G.5
5278
2966
G.4
50841
33951
07183
70742
63324
76898
85398
60610
57486
21207
43766
73833
13805
64691
G.3
23757
30338
75220
62655
G.2
91205
79812
G.1
94251
21753
DB6
274525
249539

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
22
18
G.7
888
384
G.6
3358
1777
7573
9850
5041
6378
G.5
8100
5666
G.4
88370
88543
71323
02889
88916
00615
13475
73447
66195
63013
46929
40870
63855
47015
G.3
98010
28043
41140
72878
G.2
43272
46267
G.1
51528
20991
DB6
867368
759801

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
56
36
G.7
207
993
G.6
0114
3154
9493
1852
9352
7013
G.5
8039
2611
G.4
41264
69554
54963
38078
81286
26300
54348
51160
16450
93051
06726
08378
80708
41468
G.3
35270
00334
74511
13858
G.2
73263
84928
G.1
01443
39505
DB6
702948
444589

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
07
56
G.7
742
188
G.6
2031
3224
5117
8576
0480
3677
G.5
0126
4624
G.4
17852
48133
05892
26813
84446
52036
69823
09502
97759
63823
83412
55000
91358
23795
G.3
58674
53660
47761
04141
G.2
13760
96884
G.1
45917
27903
DB6
075450
796239

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
19
66
G.7
281
627
G.6
6695
2382
9829
1829
4012
0569
G.5
8760
7674
G.4
60229
49760
66376
22716
22389
79611
03818
93593
98975
19889
41964
14152
49814
19273
G.3
38085
65849
00298
97377
G.2
72461
05258
G.1
73781
68914
DB6
393930
692613

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
06
63
G.7
695
217
G.6
2570
1389
0623
8209
1690
7963
G.5
3729
1535
G.4
28302
86103
09804
00708
37915
61657
42249
85775
07576
90303
63404
10085
01080
26042
G.3
16989
07045
18810
07829
G.2
93933
11166
G.1
28094
97033
DB6
137619
481060

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
50
61
G.7
478
680
G.6
9922
1463
8593
6642
9624
0009
G.5
2951
8213
G.4
66360
13378
48329
65589
22568
26089
91181
79903
84814
17916
68890
65240
49610
42542
G.3
52323
34797
35666
05353
G.2
10123
34543
G.1
15548
30964
DB6
964956
572412

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 277