• XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
92
98
G.7
322
045
G.6
7546
1564
3935
6729
7525
3111
G.5
0963
0753
G.4
28334
05710
94706
71176
13073
00692
07614
23187
06482
61558
47883
63056
79547
97809
G.3
18357
13293
68370
06363
G.2
82324
80214
G.1
18426
84161
DB6
266974
887976

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
86
23
G.7
047
573
G.6
0144
5951
5433
1488
2866
9222
G.5
0319
2463
G.4
14061
64361
32176
19024
14898
95646
87503
93416
37423
72121
44992
16214
16833
81964
G.3
46612
35405
93809
71120
G.2
84617
08900
G.1
89373
54270
DB6
112539
009918

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
05
49
G.7
223
269
G.6
4022
1208
1069
6260
3995
8140
G.5
4049
4174
G.4
89661
43005
12570
07614
61466
42955
16660
64380
48653
25061
84566
04482
60130
01343
G.3
47451
64704
30398
91274
G.2
69297
30162
G.1
43588
51616
DB6
120411
780323

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
44
23
G.7
565
962
G.6
6105
5038
8553
9205
1877
4821
G.5
1599
6640
G.4
40807
58434
85005
73739
54614
73832
77853
29465
22693
48998
21734
42237
29547
51953
G.3
62061
96409
56103
95520
G.2
85134
75359
G.1
89617
80114
DB6
388232
766403

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
85
24
G.7
101
074
G.6
7159
6647
4685
3424
7342
2304
G.5
8387
0550
G.4
35220
81757
54023
45414
10343
51530
35559
61508
74333
90357
28773
31835
46978
87997
G.3
22416
54956
83394
91987
G.2
22867
48442
G.1
81714
79655
DB6
349096
402469

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
91
60
G.7
409
608
G.6
0789
1051
4890
8850
2617
6814
G.5
3205
7213
G.4
22153
26601
79393
57239
68298
15676
27157
95688
49082
17841
54921
96169
18274
60510
G.3
59729
75371
79959
66025
G.2
98846
94145
G.1
92836
16728
DB6
596796
101059

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
48
89
G.7
607
348
G.6
5804
0436
1672
8575
9410
0400
G.5
1338
0083
G.4
44138
74519
03708
84810
27454
06752
99869
24906
17922
30469
91697
83520
00127
46964
G.3
06638
47921
67964
07301
G.2
57631
51351
G.1
03414
84290
DB6
133368
065667

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
92
95
G.7
919
538
G.6
4005
5022
6368
7903
0706
7992
G.5
9201
0050
G.4
85473
93303
24567
11670
90491
51302
87020
66991
72383
28530
12130
40949
29051
81784
G.3
01508
83620
75091
84096
G.2
65738
62147
G.1
04849
29783
DB6
051542
505155

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
88
26
G.7
068
741
G.6
1804
6989
4119
4785
2917
6445
G.5
8498
5268
G.4
11085
82838
51262
34952
22959
03468
92888
03461
19274
97306
09463
43078
47202
41005
G.3
29920
10927
65011
89978
G.2
68351
64993
G.1
10374
30899
DB6
469241
257587

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
92
15
G.7
150
044
G.6
3627
9594
2968
4697
5389
2840
G.5
0350
8187
G.4
86228
17919
75512
78363
35679
49807
88147
43029
12315
22526
96176
62466
06053
73035
G.3
75672
22189
44183
69404
G.2
59022
47732
G.1
53748
69994
DB6
601539
863098

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 41