• XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
88
26
G.7
068
741
G.6
1804
6989
4119
4785
2917
6445
G.5
8498
5268
G.4
11085
82838
51262
34952
22959
03468
92888
03461
19274
97306
09463
43078
47202
41005
G.3
29920
10927
65011
89978
G.2
68351
64993
G.1
10374
30899
DB6
469241
257587

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
92
15
G.7
150
044
G.6
3627
9594
2968
4697
5389
2840
G.5
0350
8187
G.4
86228
17919
75512
78363
35679
49807
88147
43029
12315
22526
96176
62466
06053
73035
G.3
75672
22189
44183
69404
G.2
59022
47732
G.1
53748
69994
DB6
601539
863098

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Huế
Phú Yên
G.8
80
41
G.7
531
267
G.6
1628
4890
8851
3615
6633
5370
G.5
9604
8573
G.4
54975
28269
96659
98975
12254
99199
47251
64072
57994
21263
87356
84069
88592
29588
G.3
38930
06782
67234
61300
G.2
19661
34463
G.1
92908
25275
DB6
155685
640228

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
99
07
G.7
313
906
G.6
4474
5811
1201
7769
4704
1416
G.5
7233
1374
G.4
40567
12866
05829
98731
29543
53685
11999
53133
18044
51090
69664
68592
13360
31744
G.3
92758
06456
37629
85611
G.2
06896
70062
G.1
49841
48586
DB6
086404
640656

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
42
49
G.7
731
627
G.6
4734
0987
7341
1865
7024
1707
G.5
5811
9105
G.4
98671
62279
73005
03050
10829
79468
99515
28210
39719
39278
36643
61899
64466
28439
G.3
06278
44171
15897
91688
G.2
87930
96660
G.1
93865
70912
DB6
755052
190010

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
64
48
G.7
787
763
G.6
4305
7614
8905
3799
7735
9584
G.5
1958
5251
G.4
49502
63971
26175
73515
25971
36321
96762
54612
09729
83728
98886
87279
59399
94425
G.3
66349
94888
80468
29337
G.2
81830
07947
G.1
74347
58585
DB6
070681
840693

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
87
75
G.7
512
073
G.6
8643
8468
5751
9348
2993
9150
G.5
2729
2771
G.4
63405
70985
06058
78411
78076
10246
48663
57228
06439
45165
36616
70217
19074
60825
G.3
87016
84376
67691
97713
G.2
56422
03592
G.1
27181
94618
DB6
347938
099297

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
73
10
G.7
073
021
G.6
1524
8361
0036
8632
3266
5791
G.5
3977
4140
G.4
89662
60785
46930
91915
79934
24179
10027
64666
89010
04547
66087
74463
58369
02324
G.3
64661
08168
08286
76590
G.2
93526
56443
G.1
72116
57353
DB6
357965
476089

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
11
99
G.7
660
798
G.6
7217
0666
3243
0175
0043
6624
G.5
6212
3504
G.4
94587
56679
22987
34266
19595
30988
99297
04301
53792
78709
06834
43572
47717
79281
G.3
78158
18041
73712
18092
G.2
86378
08890
G.1
27205
73595
DB6
207209
778369

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
26
51
G.7
689
378
G.6
2964
3577
9123
1400
3360
5811
G.5
3039
1695
G.4
09903
60854
35362
27523
66386
23740
12361
53469
87427
03468
61252
86855
40007
43787
G.3
94781
11148
53228
30703
G.2
67674
42556
G.1
31017
11764
DB6
273318
608452

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 95