• XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 2

, ngày 14/08/2017
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
50
46
G.7
508
621
G.6
2370
4249
0060
6026
9909
5834
G.5
2597
5080
G.4
07368
87885
14700
28108
52908
24503
74648
72354
05657
22205
37824
62048
07010
87507
G.3
34406
48576
47049
09410
G.2
09118
23037
G.1
53265
00256
DB6
626239
077873

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 2

, ngày 07/08/2017
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
89
14
G.7
582
813
G.6
8110
4039
9289
7116
5269
8168
G.5
9363
2175
G.4
92248
82904
17038
90841
83490
45537
59200
89520
44169
41206
63447
00535
81459
05849
G.3
88610
42813
61719
05448
G.2
27386
91307
G.1
23942
55678
DB6
857317
296550

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 2, XSMT ngày 31/07/2017

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
01
65
G.7
756
641
G.6
8021
5653
0863
4728
6582
8249
G.5
4681
4614
G.4
90518
09736
43596
34530
34358
53271
64974
94604
25592
36663
78539
88315
94045
07279
G.3
56767
35049
32054
02809
G.2
54316
32398
G.1
99358
97327
DB6
722735
297745

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 2

, ngày 24/07/2017
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
65
66
G.7
696
641
G.6
8365
3276
4184
3703
3174
1754
G.5
8346
4363
G.4
62638
12921
51292
96053
25055
93711
55215
64921
80453
15721
34592
50831
49392
17240
G.3
63448
53650
67039
65537
G.2
00234
26406
G.1
98900
61484
DB6
956653
431621

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 2

, ngày 17/07/2017
Giải thưởng
Huế
Phú Yên
G.8
44
39
G.7
297
497
G.6
0928
5540
8852
1973
8595
0204
G.5
8816
9660
G.4
33489
90889
40323
55361
90267
11219
93114
45860
15437
13431
58162
85360
74366
76440
G.3
29950
13070
54661
75669
G.2
45333
46022
G.1
88486
25192
DB6
567044
534508

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 2, XSMT ngày 10/07/2017

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
18
41
G.7
888
334
G.6
3253
4444
1487
2437
8090
2346
G.5
6993
7589
G.4
72281
64576
48757
37938
52270
39087
09890
75335
42813
84470
18082
40837
36543
86849
G.3
88852
87971
03128
50492
G.2
82340
63371
G.1
09840
01642
DB6
963487
457832

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 2, XSMT ngày 03/07/2017

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
30
57
G.7
998
055
G.6
6224
6354
9137
1783
2817
2190
G.5
3304
4160
G.4
19943
89048
66551
48548
24464
87798
54798
78991
36633
84714
88239
72011
72102
34378
G.3
94455
95260
55826
06637
G.2
58869
22043
G.1
55289
91976
DB6
354581
761975

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 2, ngày 26/06/2017

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
68
45
G.7
829
522
G.6
6729
2681
7580
4632
9172
9110
G.5
4651
9929
G.4
42946
93349
14898
01143
68030
34896
31957
57575
82525
75620
65517
43904
83288
06209
G.3
45733
52383
99325
30004
G.2
97779
52972
G.1
01440
29936
DB6
470129
782546

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 2, XSMT ngày 19/06/2017

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
66
96
G.7
464
263
G.6
2770
6624
2673
3759
3442
3245
G.5
3815
3240
G.4
57646
94734
96113
92298
63537
08352
67308
97877
82647
38753
13923
47041
15666
09258
G.3
83918
38492
42288
67547
G.2
28500
47877
G.1
36177
46916
DB6
719790
804751

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 2, XSMT ngày 12/06/2017

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
37
45
G.7
005
311
G.6
5996
0328
0610
1428
9852
0880
G.5
6263
8554
G.4
74587
36282
73064
05422
04676
16084
13470
69056
52183
97019
41035
38990
85173
30806
G.3
12102
44825
88444
67575
G.2
96650
91709
G.1
19215
75716
DB6
769569
313528

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 36