• XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 2

, ngày 04/12/2017
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
19
34
G.7
326
015
G.6
7457
8177
8367
4117
7088
7444
G.5
5021
5598
G.4
78053
88312
32554
28625
32430
16409
69863
49138
93056
77243
11756
01764
93229
39205
G.3
92025
61620
72622
53495
G.2
78203
58716
G.1
08451
45325
DB6
300254
281649

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 2

, ngày 27/11/2017
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
78
66
G.7
226
951
G.6
4891
1337
2778
7921
7164
2679
G.5
3338
4679
G.4
17568
18678
10377
25812
31901
34199
88631
23433
90261
84057
01646
07602
64929
83278
G.3
19192
51411
18468
77741
G.2
31229
54286
G.1
77727
01816
DB6
769941
303037

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 2, XSMT ngày 20/11/2017

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
92
52
G.7
966
767
G.6
8973
6240
0800
5554
7558
6823
G.5
2583
2206
G.4
23673
62986
65632
03501
10428
04784
46157
32113
90767
04966
78179
78740
71720
99577
G.3
47538
76086
28916
80644
G.2
70596
03672
G.1
98983
33706
DB6
589977
884641

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 2

, ngày 13/11/2017
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
13
95
G.7
371
896
G.6
0457
0945
3003
1575
6026
3109
G.5
0686
1982
G.4
28760
97264
05012
83173
75928
88199
25559
40833
98080
30403
90240
54650
68518
17429
G.3
07985
99548
52475
44236
G.2
53089
50258
G.1
88344
25946
DB6
239252
242294

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 2

, ngày 06/11/2017
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
36
53
G.7
983
200
G.6
8204
5235
9842
7619
9638
3512
G.5
7417
2181
G.4
65384
53433
82638
44589
72986
16251
52128
10405
13103
47975
12583
21692
84532
34019
G.3
60150
93724
59763
45318
G.2
90430
43571
G.1
99841
27320
DB6
232160
879010

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 2, XSMT ngày 30/10/2017

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
44
93
G.7
466
246
G.6
6124
0585
8380
2917
0867
5732
G.5
0179
8592
G.4
67473
35391
56402
43564
73602
30003
15438
72214
21013
75575
45527
62749
79252
38062
G.3
42103
60063
83984
92884
G.2
29912
20601
G.1
10483
15758
DB6
677129
278331

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 2, XSMT ngày 23/10/2017

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
88
10
G.7
810
700
G.6
8077
5606
3418
2607
4421
5089
G.5
8399
9269
G.4
45266
08177
15856
56243
87504
02240
47939
95919
94666
62782
16695
12625
95636
57888
G.3
48419
81850
38250
75717
G.2
13745
25769
G.1
11443
61602
DB6
626973
953874

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 2, ngày 16/10/2017

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
03
11
G.7
551
628
G.6
3192
0211
1013
8344
7212
8356
G.5
7271
4191
G.4
82761
44907
60117
31686
02797
98811
38513
51706
32598
46532
30883
32846
43593
27937
G.3
35002
87839
59193
45501
G.2
62510
72188
G.1
93716
33701
DB6
571159
365682

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 2, XSMT ngày 09/10/2017

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
93
71
G.7
743
743
G.6
3644
7758
9297
2173
5189
9480
G.5
5428
4658
G.4
36166
00096
14112
08022
51849
00587
72776
42691
22064
84042
77591
22909
38256
27542
G.3
87532
44152
63181
99420
G.2
26104
46361
G.1
84762
77528
DB6
056636
675180

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 2, XSMT ngày 02/10/2017

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
86
45
G.7
673
840
G.6
3647
2687
1492
9882
1407
1184
G.5
3085
3558
G.4
83313
58028
11818
63554
46061
07786
10570
30144
41182
37170
78665
52213
71923
83645
G.3
25628
12118
53699
55412
G.2
71776
39848
G.1
28282
69028
DB6
437936
280358

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 47