Quay thưởng hôm nay

  • XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 2

, ngày 27/03/2017
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
97
65
G.7
343
812
G.6
5414
1617
8614
2382
5318
5536
G.5
7030
9286
G.4
83416
81760
36042
58018
82375
07571
45604
54411
45319
04147
64448
44141
89750
66500
G.3
40616
05398
07614
09470
G.2
09495
99866
G.1
13613
77522
DB
43531
86815

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 2

, ngày 20/03/2017
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
79
69
G.7
583
346
G.6
3991
8969
4321
0590
8348
2447
G.5
8139
8285
G.4
60412
38714
09527
69217
83533
47649
95627
13846
37366
77097
97722
73394
65495
36692
G.3
20170
55444
57379
70333
G.2
76615
77064
G.1
45569
84386
DB
36487
41616

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 2, XSMT ngày 13/03/2017

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
39
74
G.7
476
152
G.6
4982
5815
2483
6315
2191
9787
G.5
4564
8996
G.4
52024
25673
61927
78764
80512
76556
43579
66632
25473
17083
82657
32847
73733
86980
G.3
70411
59970
47827
08871
G.2
89355
55884
G.1
63725
46146
DB
19179
18378

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 2

, ngày 06/03/2017
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
68
80
G.7
343
058
G.6
4885
8513
7279
4711
6056
0133
G.5
0156
9709
G.4
58818
10946
43375
83565
10917
85991
27113
54612
46790
32576
90448
63501
96918
68959
G.3
69609
68687
50741
84945
G.2
93124
02449
G.1
52315
38872
DB
41659
38127

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 2

, ngày 27/02/2017
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
61
94
G.7
296
669
G.6
1243
0100
1699
5282
0056
2098
G.5
8512
3392
G.4
66930
60265
88532
56666
14879
57517
34271
94926
67852
53795
73991
07320
01839
47035
G.3
46508
74093
32626
94104
G.2
69229
70214
G.1
96340
46603
DB
83683
90466

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 2, XSMT ngày 20/02/2017

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
28
44
G.7
794
653
G.6
9358
1691
3791
6170
6579
4520
G.5
7705
7420
G.4
20889
11701
21710
35309
93692
18450
44330
38200
72435
28667
33729
77938
57628
80169
G.3
40342
10209
61224
86890
G.2
23646
39239
G.1
55765
57859
DB
93460
40358

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 2, XSMT ngày 13/02/2017

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
10
10
G.7
231
489
G.6
1310
1033
5946
9175
6804
7451
G.5
0866
8682
G.4
16697
86604
34567
20904
35478
62003
10091
17977
19430
39779
07994
73445
34709
69907
G.3
55205
77657
53494
75531
G.2
75044
79160
G.1
32487
92808
DB
61311
48397

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 2, ngày 06/02/2017

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
27
18
G.7
952
249
G.6
4317
4586
3155
8239
9130
2023
G.5
1238
6854
G.4
61274
99062
74394
86637
96464
74676
97789
98622
63052
18917
34537
85605
30183
09834
G.3
55632
72997
09265
23515
G.2
82615
90679
G.1
65041
91646
DB
40470
81227

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 2, XSMT ngày 30/01/2017

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
41
05
G.7
257
221
G.6
2199
6193
3296
3979
6685
9997
G.5
8856
3773
G.4
64669
23831
17958
56773
23769
70157
68435
72352
71777
21179
26003
01179
07646
84149
G.3
35872
78958
12129
80977
G.2
20815
60464
G.1
59919
05910
DB
90178
35063

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 2, XSMT ngày 23/01/2017

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
58
81
G.7
907
955
G.6
1154
4672
6837
7677
6476
9605
G.5
8756
5515
G.4
71682
40384
27219
45433
65933
69238
88710
73744
44914
65375
73330
76917
74222
72772
G.3
87196
59174
88332
59027
G.2
58940
22860
G.1
81733
44590
DB
06976
98418

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 89