• XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
32
08
G.7
997
549
G.6
9616
7218
7932
3554
3640
1072
G.5
1310
0576
G.4
17907
52725
61478
64663
82058
06244
15937
81959
49342
22420
51830
61329
67971
42853
G.3
41425
53206
42682
55135
G.2
79556
59512
G.1
98925
32014
DB6
986361
830132

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
38
54
G.7
884
127
G.6
6071
5597
7870
2486
5164
0373
G.5
3514
8884
G.4
49036
09295
08618
72894
36131
97675
73121
44696
08911
77527
21477
08996
11220
13236
G.3
66069
12429
74518
52175
G.2
24873
35423
G.1
33072
11982
DB6
805250
068129

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
08
28
G.7
760
187
G.6
7698
8191
4862
4445
1053
2882
G.5
1289
7070
G.4
61104
59043
47607
89663
78970
11129
08120
11191
50747
19314
61175
97245
31600
39094
G.3
79629
37156
18588
48500
G.2
78720
07081
G.1
89443
56518
DB6
277008
441012

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
58
81
G.7
403
724
G.6
1311
1524
2145
0932
7457
3663
G.5
0724
3243
G.4
73338
75001
78901
83681
89848
87903
03314
74396
65810
25968
84632
86864
41321
15862
G.3
70871
47676
38469
12170
G.2
12090
28512
G.1
29294
83830
DB6
036040
087214

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
49
67
G.7
305
549
G.6
0272
3046
2729
7409
4900
2810
G.5
7112
7595
G.4
82953
37569
69024
27814
06110
79730
23736
45067
03378
82367
75031
69373
55637
91833
G.3
67093
17950
65493
29953
G.2
95688
98238
G.1
46183
22894
DB6
378493
968010

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
97
25
G.7
851
516
G.6
4377
8897
9674
5811
3216
2003
G.5
8576
6489
G.4
54437
12061
32351
68323
80841
36537
61535
37131
23442
61654
31709
26011
12637
32539
G.3
37673
86081
60200
19578
G.2
79250
47579
G.1
82774
40705
DB6
242845
274697

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
68
47
G.7
896
293
G.6
7017
0069
2476
5990
5993
7767
G.5
6714
0262
G.4
29894
08879
79589
49046
45703
92840
53814
40779
87717
86911
10328
45854
29487
60601
G.3
91592
99108
30322
55041
G.2
97462
26384
G.1
85459
67084
DB6
325724
261151

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
43
76
G.7
705
994
G.6
2111
7951
0134
1017
2256
4092
G.5
7859
9173
G.4
07231
87420
79047
33408
27807
05863
90234
81348
56872
05251
40228
53834
63664
40135
G.3
46964
68671
39407
13458
G.2
42980
75310
G.1
04303
38218
DB6
078621
634422

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
06
67
G.7
398
295
G.6
3684
0685
2601
0944
3855
7334
G.5
5469
9491
G.4
21955
51327
50756
55397
75328
08265
03754
48527
65014
99223
77405
93363
30688
92221
G.3
69376
45804
38956
59915
G.2
91021
22601
G.1
62704
22078
DB6
299589
374369

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
73
65
G.7
044
729
G.6
9376
2037
6157
0632
2424
5480
G.5
6884
2170
G.4
37535
41410
20130
73345
70098
73636
83844
69416
22047
52024
91052
47606
77224
14517
G.3
89256
28571
51863
08730
G.2
19310
01396
G.1
08504
42401
DB6
137187
871213

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 235