• XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 2

, ngày 19/06/2017
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
66
96
G.7
464
263
G.6
2770
6624
2673
3759
3442
3245
G.5
3815
3240
G.4
57646
94734
96113
92298
63537
08352
67308
97877
82647
38753
13923
47041
15666
09258
G.3
83918
38492
42288
67547
G.2
28500
47877
G.1
36177
46916
DB6
719790
804751

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 2

, ngày 12/06/2017
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
37
45
G.7
005
311
G.6
5996
0328
0610
1428
9852
0880
G.5
6263
8554
G.4
74587
36282
73064
05422
04676
16084
13470
69056
52183
97019
41035
38990
85173
30806
G.3
12102
44825
88444
67575
G.2
96650
91709
G.1
19215
75716
DB6
769569
313528

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 2, XSMT ngày 05/06/2017

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
54
43
G.7
993
254
G.6
7666
1563
1389
7277
5853
8328
G.5
9333
7954
G.4
36122
97892
55111
08375
83466
37810
65043
47723
03024
75567
65300
72013
51653
39214
G.3
07578
13642
70162
14908
G.2
16993
03278
G.1
66871
19343
DB6
592253
696153

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 2

, ngày 29/05/2017
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
10
22
G.7
712
178
G.6
6215
3249
0997
9545
1345
6773
G.5
6341
9435
G.4
74803
66743
04705
69265
43631
32239
95596
22743
90688
55065
97390
93981
49600
13476
G.3
71799
56830
19923
00610
G.2
76002
63087
G.1
76609
95387
DB6
345374
576832

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 2

, ngày 22/05/2017
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
41
27
G.7
442
813
G.6
0846
1155
8999
0600
0651
2618
G.5
5825
5929
G.4
88060
18176
87748
34598
65269
29531
87638
64379
75582
24981
14983
61648
34811
64373
G.3
69462
86877
99215
43033
G.2
28135
70292
G.1
41720
55004
DB6
723824
845413

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 2, XSMT ngày 15/05/2017

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
50
54
G.7
593
294
G.6
1886
0726
4726
2758
7348
2466
G.5
8050
3904
G.4
72198
35217
66498
01387
67123
47309
11056
03352
94023
23767
97768
96600
34074
41256
G.3
72612
05384
00394
10487
G.2
46747
48736
G.1
38186
98556
DB6
130391
877559

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 2, XSMT ngày 08/05/2017

Giải thưởng
Huế
Phú Yên
G.8
53
85
G.7
059
482
G.6
7241
4901
6161
3395
5904
4689
G.5
1033
6140
G.4
67446
56190
17546
01291
46991
08507
95766
69862
10761
25205
78456
81201
68287
83416
G.3
04354
62350
59304
43716
G.2
62752
05664
G.1
89732
72249
DB6
036965
546619

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 2, ngày 01/05/2017

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
64
33
G.7
838
573
G.6
6829
1058
5896
0394
2868
9534
G.5
2192
6754
G.4
31983
34274
09204
88073
97732
78457
72212
26338
60889
45505
53384
86112
13781
68829
G.3
62877
55859
69149
24174
G.2
98798
28297
G.1
04313
24341
DB6
314735
337458

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 2, XSMT ngày 24/04/2017

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
55
49
G.7
770
248
G.6
2856
9545
3283
9962
9334
1332
G.5
5013
5236
G.4
59010
44292
18699
56882
70999
92994
37745
30017
49527
76654
30060
22061
35160
28862
G.3
39105
02499
23549
42253
G.2
40506
85255
G.1
05561
82785
DB6
871216
659545

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 2, XSMT ngày 17/04/2017

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
41
49
G.7
493
370
G.6
4402
2837
7758
6897
6095
4246
G.5
0294
1562
G.4
56915
36128
90519
02947
74073
84479
48615
62428
83860
57664
18376
40527
56789
76606
G.3
14584
59374
79756
32391
G.2
61499
89188
G.1
47079
64848
DB6
182714
559636

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 39