• XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
85
65
G.7
501
208
G.6
9263
5113
0939
7467
8011
0065
G.5
0721
0331
G.4
78274
07058
45198
57307
47585
23731
51294
59299
48675
52953
44034
66540
33174
15401
G.3
84805
10423
77953
61794
G.2
25444
15188
G.1
56944
61860
DB6
501156
646431

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
02
33
G.7
502
698
G.6
7577
4297
9980
0721
1438
6788
G.5
1108
2871
G.4
89689
36902
01407
33725
20706
86422
18009
18140
91954
41297
89001
38111
67404
51470
G.3
67199
69662
81023
45470
G.2
23469
79283
G.1
72277
21776
DB6
637975
507610

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
57
72
G.7
791
048
G.6
7252
7846
4164
9129
4647
2769
G.5
5244
0498
G.4
92379
40618
86135
28442
90570
72626
36901
63127
57648
84599
76805
77246
14505
67113
G.3
29253
62481
76611
15967
G.2
57933
14674
G.1
22985
86997
DB6
428204
020753

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
98
56
G.7
737
202
G.6
8050
6675
2480
8176
2933
1327
G.5
4914
9081
G.4
05528
94870
30045
78628
48797
90924
36071
12232
57302
29830
54629
83484
23002
80625
G.3
62219
79739
55793
96304
G.2
39215
22480
G.1
91161
95765
DB6
530518
807480

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
43
57
G.7
486
230
G.6
1605
8454
7007
2259
4269
5389
G.5
5745
4407
G.4
12636
31548
92507
66967
88464
73765
86889
38311
37971
66928
76317
00313
02707
07992
G.3
15790
57884
55659
07803
G.2
35314
10932
G.1
57664
91267
DB6
098284
682650

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
27
88
G.7
754
235
G.6
9583
4008
3249
0206
6428
7838
G.5
9487
2682
G.4
21621
25776
72853
00228
07103
37459
52641
38638
58518
60474
96918
14408
94046
11840
G.3
91236
84885
24160
60454
G.2
74096
93726
G.1
51891
29452
DB6
132909
144734

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
16
07
G.7
630
988
G.6
2319
4821
6546
6544
1686
0713
G.5
2513
5691
G.4
20905
03663
72915
52579
47442
02604
23694
69188
70020
29952
71761
92899
25895
92801
G.3
64821
27022
30035
54363
G.2
27998
12985
G.1
19465
90114
DB6
265687
979227

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
12
11
G.7
594
455
G.6
3591
3781
9528
4652
8679
2334
G.5
1393
4461
G.4
03462
36413
09837
77356
81712
77728
94567
90817
54050
36671
42326
00880
52508
41296
G.3
08861
14277
78930
76245
G.2
42114
32201
G.1
78709
33861
DB6
530280
699103

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
80
69
G.7
682
439
G.6
9246
0462
5572
0378
4113
2578
G.5
9763
9426
G.4
63243
78658
01909
24068
04670
25490
73046
99389
10439
80703
10067
08676
58196
47908
G.3
23552
96228
15893
09122
G.2
35502
70821
G.1
43931
88150
DB6
213815
515487

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
94
13
G.7
933
664
G.6
3975
9296
9031
1036
4939
9457
G.5
0795
8895
G.4
01271
28805
79486
18397
01298
03963
39961
89940
95852
66806
82980
82712
24556
94807
G.3
12116
64669
49354
99349
G.2
71116
67954
G.1
26133
59784
DB6
286057
216755

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 196