Quay thưởng hôm nay

  • XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 2

, ngày 24/04/2017
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
55
49
G.7
770
248
G.6
2856
9545
3283
9962
9334
1332
G.5
5013
5236
G.4
59010
44292
18699
56882
70999
92994
37745
30017
49527
76654
30060
22061
35160
28862
G.3
39105
02499
23549
42253
G.2
40506
85255
G.1
05561
82785
DB6
871216
659545

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 2

, ngày 17/04/2017
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
41
49
G.7
493
370
G.6
4402
2837
7758
6897
6095
4246
G.5
0294
1562
G.4
56915
36128
90519
02947
74073
84479
48615
62428
83860
57664
18376
40527
56789
76606
G.3
14584
59374
79756
32391
G.2
61499
89188
G.1
47079
64848
DB6
182714
559636

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 2, XSMT ngày 10/04/2017

Giải thưởng
Huế
Phú Yên
G.8
38
36
G.7
009
985
G.6
3981
7250
4259
0392
7610
7789
G.5
8724
3953
G.4
90052
77262
00858
65795
35479
40634
20568
42848
65331
71170
67519
96411
25499
68930
G.3
48273
30658
85592
05339
G.2
62649
36594
G.1
97984
37668
DB6
600160
766740

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 2

, ngày 03/04/2017
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
85
91
G.7
757
127
G.6
7955
1092
0552
0895
5608
8909
G.5
9023
8761
G.4
64108
01432
67147
65754
11925
92443
72370
85489
84371
48914
35082
36520
69386
59606
G.3
21590
70009
13068
10222
G.2
81692
79550
G.1
77889
14001
DB6
085314
560973

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 2

, ngày 27/03/2017
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
97
65
G.7
343
812
G.6
5414
1617
8614
2382
5318
5536
G.5
7030
9286
G.4
83416
81760
36042
58018
82375
07571
45604
54411
45319
04147
64448
44141
89750
66500
G.3
40616
05398
07614
09470
G.2
09495
99866
G.1
13613
77522
DB
43531
86815

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 2, XSMT ngày 20/03/2017

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
79
69
G.7
583
346
G.6
3991
8969
4321
0590
8348
2447
G.5
8139
8285
G.4
60412
38714
09527
69217
83533
47649
95627
13846
37366
77097
97722
73394
65495
36692
G.3
20170
55444
57379
70333
G.2
76615
77064
G.1
45569
84386
DB
36487
41616

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 2, XSMT ngày 13/03/2017

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
39
74
G.7
476
152
G.6
4982
5815
2483
6315
2191
9787
G.5
4564
8996
G.4
52024
25673
61927
78764
80512
76556
43579
66632
25473
17083
82657
32847
73733
86980
G.3
70411
59970
47827
08871
G.2
89355
55884
G.1
63725
46146
DB
19179
18378

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 2, ngày 06/03/2017

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
68
80
G.7
343
058
G.6
4885
8513
7279
4711
6056
0133
G.5
0156
9709
G.4
58818
10946
43375
83565
10917
85991
27113
54612
46790
32576
90448
63501
96918
68959
G.3
69609
68687
50741
84945
G.2
93124
02449
G.1
52315
38872
DB
41659
38127

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 2, XSMT ngày 27/02/2017

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
61
94
G.7
296
669
G.6
1243
0100
1699
5282
0056
2098
G.5
8512
3392
G.4
66930
60265
88532
56666
14879
57517
34271
94926
67852
53795
73991
07320
01839
47035
G.3
46508
74093
32626
94104
G.2
69229
70214
G.1
96340
46603
DB
83683
90466

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 2, XSMT ngày 20/02/2017

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
28
44
G.7
794
653
G.6
9358
1691
3791
6170
6579
4520
G.5
7705
7420
G.4
20889
11701
21710
35309
93692
18450
44330
38200
72435
28667
33729
77938
57628
80169
G.3
40342
10209
61224
86890
G.2
23646
39239
G.1
55765
57859
DB
93460
40358

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 57