• XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 2

, ngày 18/06/2018
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
10
33
G.7
208
680
G.6
5509
0413
0188
1274
5386
5693
G.5
0425
9537
G.4
21093
21316
96322
41063
08015
92373
97030
82939
85544
43134
37096
41687
34208
28416
G.3
90492
64891
32740
56623
G.2
85295
46061
G.1
26488
95302
DB6
554472
622943

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 2

, ngày 11/06/2018
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
89
93
G.7
706
392
G.6
6785
6107
4714
5061
7900
6051
G.5
0882
0403
G.4
85954
37524
96819
13064
53224
24829
87195
35187
33883
94888
67390
53805
68876
21336
G.3
30144
78696
75927
12400
G.2
89499
77832
G.1
80861
06466
DB6
724086
721396

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 2, XSMT ngày 04/06/2018

Giải thưởng
Huế
Phú Yên
G.8
79
81
G.7
637
997
G.6
8815
5555
9995
0686
6749
4650
G.5
9936
3628
G.4
57239
06632
04776
88053
48565
42901
09601
80488
36133
24324
72929
67480
03772
48473
G.3
67338
29615
77108
08847
G.2
19636
51355
G.1
05368
85164
DB6
891936
055790

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 2

, ngày 28/05/2018
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
15
72
G.7
025
290
G.6
5097
0944
1833
9695
2209
1124
G.5
2305
1494
G.4
48008
89733
60087
58729
65368
20528
97178
35826
12877
75078
65799
82351
22509
32891
G.3
97271
63461
32872
71653
G.2
40072
71252
G.1
02203
42242
DB6
862143
729136

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 2

, ngày 21/05/2018
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
74
33
G.7
342
913
G.6
6289
7387
8022
2750
9424
4916
G.5
8162
6997
G.4
23486
82295
71090
69043
11647
20126
25158
97802
65815
97190
51011
41340
21976
82154
G.3
01265
68160
44166
71061
G.2
77121
93336
G.1
92733
59607
DB6
403476
941862

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 2, XSMT ngày 14/05/2018

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
14
53
G.7
735
741
G.6
0257
1394
0624
0630
2424
5600
G.5
1244
5652
G.4
14997
10465
81746
05743
16323
78533
23257
10618
81151
77310
55126
24834
45559
36947
G.3
78427
28837
97016
66412
G.2
35305
10423
G.1
07835
64424
DB6
231845
028901

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 2, XSMT ngày 07/05/2018

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
36
49
G.7
699
967
G.6
9790
4893
2242
4784
7019
8236
G.5
1008
6713
G.4
92457
88491
93464
41254
56861
03089
81685
26721
26725
64372
40228
32554
15275
36736
G.3
59715
83782
04115
40418
G.2
54716
37212
G.1
85505
77258
DB6
223393
771005

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 2, ngày 30/04/2018

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
66
73
G.7
953
302
G.6
0172
5352
8188
3516
7519
9516
G.5
8211
3391
G.4
93549
33471
84181
87992
50319
98188
81296
98830
81194
25656
50761
77861
98957
28029
G.3
24728
05540
54523
99238
G.2
26210
62254
G.1
68335
28616
DB6
988188
035503

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 2, XSMT ngày 23/04/2018

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
27
28
G.7
007
053
G.6
7494
8671
1072
5668
0545
8101
G.5
9781
3887
G.4
75047
14182
70474
29528
13469
37401
75603
61361
13098
16325
31468
93024
59953
80867
G.3
01778
20140
49886
31253
G.2
12784
80660
G.1
32237
49006
DB6
888607
788174

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 2, XSMT ngày 16/04/2018

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
24
91
G.7
024
797
G.6
3948
0889
7997
6653
6865
7540
G.5
4077
3974
G.4
49740
36049
32687
65187
53797
05433
25675
62268
24914
19311
09737
76271
12165
99047
G.3
85598
27347
48266
76028
G.2
93422
68037
G.1
24648
48786
DB6
711303
330998

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 188