Quay thưởng hôm nay

  • XSMT Thu 2, KQ Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
18
24
G.7
425
419
G.6
7559
2687
7904
5227
0368
0035
G.5
8826
5027
G.4
99450
28405
52777
04160
08454
91511
61594
77842
29659
07488
03453
78452
04497
76687
G.3
38120
64335
75374
31840
G.2
07029
02731
G.1
60060
96619
DB
22185
44919

XSPY Nhận KQXS Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSTTH Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
30
02
G.7
825
758
G.6
3915
3947
0179
3164
0685
2139
G.5
0685
0550
G.4
58998
10940
26710
35177
39904
33609
32172
22879
03322
87656
90730
30368
08326
74112
G.3
68803
05737
46036
18888
G.2
92586
04119
G.1
42017
21606
DB
30818
80959

XSPY Nhận KQXS Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSTTH Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
44
73
G.7
090
017
G.6
0753
1373
7234
3919
1002
2537
G.5
2499
8352
G.4
49849
51448
37098
37100
65618
12486
59944
95065
59152
73499
12152
24903
12034
50466
G.3
16679
15793
18143
10656
G.2
20591
65584
G.1
66371
05135
DB
15741
73298

XSPY Nhận KQXS Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSTTH Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
85
78
G.7
281
622
G.6
4935
7773
8967
9688
5203
0032
G.5
8442
5619
G.4
45482
22952
92331
97464
24671
30977
64872
53014
84886
84011
30794
60563
27617
32510
G.3
74810
10815
98276
16371
G.2
79192
22602
G.1
23576
18475
DB
19006
55951

XSPY Nhận KQXS Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSTTH Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
02
22
G.7
686
060
G.6
9264
0428
3239
0751
1760
5466
G.5
4502
5820
G.4
38610
18375
32111
54252
41550
75269
99665
60390
91603
91439
56847
05989
65188
70998
G.3
08342
87027
45739
54613
G.2
35677
67278
G.1
77285
54888
DB
93368
80537

XSPY Nhận KQXS Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSTTH Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
04
00
G.7
677
896
G.6
1448
7560
6762
4649
2158
4478
G.5
8442
5898
G.4
32717
28716
96520
37312
04225
12303
91982
02043
14709
25246
55810
47133
24990
27187
G.3
39074
44046
46326
11816
G.2
14106
68053
G.1
86744
65562
DB
18807
36040

XSPY Nhận KQXS Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSTTH Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
54
13
G.7
161
788
G.6
7495
2917
4342
0977
6946
4077
G.5
2218
6561
G.4
12417
38389
61266
23661
66025
82765
36036
06617
30480
40114
76982
05789
94181
62695
G.3
45490
87000
41523
65404
G.2
49748
58814
G.1
84429
84310
DB
93000
05156

XSPY Nhận KQXS Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSTTH Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
14
73
G.7
445
426
G.6
3280
4348
8842
1701
8799
8258
G.5
4975
5430
G.4
46866
34497
98791
91676
40496
44313
50386
41004
87102
29009
27250
32770
40994
45727
G.3
40150
53909
87509
30134
G.2
70631
34478
G.1
58750
59671
DB
51626
95922

XSPY Nhận KQXS Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSTTH Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 159