• XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 2

, ngày 16/04/2018
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
24
91
G.7
024
797
G.6
3948
0889
7997
6653
6865
7540
G.5
4077
3974
G.4
49740
36049
32687
65187
53797
05433
25675
62268
24914
19311
09737
76271
12165
99047
G.3
85598
27347
48266
76028
G.2
93422
68037
G.1
24648
48786
DB6
711303
330998

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 2

, ngày 09/04/2018
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
85
63
G.7
898
037
G.6
7014
5303
9313
8484
1366
4520
G.5
1064
2907
G.4
59572
05978
43706
43314
00919
50976
55951
29156
91438
37248
71501
28036
06657
63235
G.3
41131
35138
21850
74608
G.2
76392
44979
G.1
22838
52209
DB6
262641
615602

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 2, XSMT ngày 02/04/2018

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
96
83
G.7
699
798
G.6
5256
5344
3421
4212
8258
7226
G.5
9731
9093
G.4
32437
31006
15106
19382
30040
75888
49004
33529
74436
86188
91800
27835
69893
44051
G.3
88131
53302
95321
12744
G.2
65120
22833
G.1
15433
82670
DB6
952938
676810

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 2

, ngày 26/03/2018
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
77
40
G.7
153
784
G.6
5583
5877
0680
5327
6528
5737
G.5
3031
7023
G.4
58089
63526
50762
96914
64974
11613
65863
63303
48306
92951
07379
56577
68405
71166
G.3
31017
89650
24559
08261
G.2
49616
66959
G.1
32717
07256
DB6
447294
826089

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 2

, ngày 19/03/2018
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
71
16
G.7
082
162
G.6
3371
1851
6733
2258
3590
9430
G.5
8337
1951
G.4
29250
50767
11327
14244
15888
27265
19658
95961
58561
27545
22001
37839
59942
62769
G.3
55289
37300
79135
98663
G.2
24567
67489
G.1
68391
44225
DB6
579483
586993

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 2, XSMT ngày 12/03/2018

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
41
33
G.7
960
442
G.6
8557
6159
2290
1963
0431
3573
G.5
0185
5402
G.4
73012
96218
84947
15765
71094
01154
27830
05704
57573
63214
79811
28407
48170
95384
G.3
59033
78839
13248
29128
G.2
38354
11385
G.1
53905
48120
DB6
096438
414686

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 2, XSMT ngày 05/03/2018

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
48
01
G.7
152
983
G.6
2335
9831
4535
6278
0542
3674
G.5
1987
6900
G.4
04519
88880
48705
97404
57235
82929
16482
14442
98611
08291
01044
62424
58868
69245
G.3
74820
10559
63381
59232
G.2
91908
15193
G.1
65048
84583
DB6
735244
956319

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 2, ngày 26/02/2018

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
69
90
G.7
907
393
G.6
8376
9115
6304
2117
2547
1256
G.5
2865
1230
G.4
52024
95090
85162
93927
52834
81563
13084
50823
66645
22686
76570
37565
74138
98718
G.3
99031
48794
64583
69142
G.2
26464
00528
G.1
88029
04973
DB6
318937
233776

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 2, XSMT ngày 19/02/2018

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
86
15
G.7
212
782
G.6
3724
8244
9067
2160
4552
8972
G.5
3779
8554
G.4
16632
12428
34037
17432
73548
03591
39511
27401
42356
56189
72196
21936
57690
93496
G.3
37680
04407
01677
33199
G.2
14576
16652
G.1
05750
86429
DB6
564934
450730

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 2, XSMT ngày 12/02/2018

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
74
32
G.7
115
101
G.6
3784
0334
2071
8117
2308
3593
G.5
4526
4648
G.4
43635
93027
53891
35394
88135
33653
20871
53731
15790
04949
73431
32078
23245
46865
G.3
34800
40931
93758
79275
G.2
33086
01678
G.1
89462
07844
DB6
264621
548775

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 38