• XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
91
84
G.7
352
384
G.6
5687
0247
6500
7602
4752
3585
G.5
3194
4406
G.4
15337
79007
75936
73245
16004
86600
66389
40124
28100
12322
06990
78741
64731
88971
G.3
11330
34164
94276
57102
G.2
60301
29179
G.1
70743
67589
DB6
264821
029735

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
48
03
G.7
888
614
G.6
9181
4015
3096
7709
9901
1735
G.5
3334
3043
G.4
29260
79090
84705
91828
43531
31825
21449
18590
19186
41338
17028
45085
34121
24277
G.3
52707
05559
13153
07509
G.2
71115
79341
G.1
18778
42134
DB6
172492
060496

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
64
93
G.7
164
423
G.6
0571
5622
3564
0610
0783
4410
G.5
4474
7307
G.4
72275
31204
49916
03762
07006
76362
29951
32651
88412
39006
66241
65245
05344
25332
G.3
19243
85903
67114
21218
G.2
95135
86152
G.1
24873
93524
DB6
972427
247502

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
74
01
G.7
942
993
G.6
8522
4334
7463
4103
8900
5232
G.5
7465
5523
G.4
05313
18959
47062
28818
77570
13148
30684
03575
49811
45954
70236
48340
92305
60059
G.3
15273
95233
09307
92129
G.2
06619
92618
G.1
93257
66650
DB6
834357
269193

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
21
00
G.7
861
674
G.6
6107
5833
4745
2102
2131
7680
G.5
8842
6389
G.4
13992
75495
21285
42696
50601
93599
76302
83256
66675
70928
97237
80583
67832
82281
G.3
25934
52302
72033
82661
G.2
29012
06245
G.1
11208
07348
DB6
436484
878512

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
33
89
G.7
183
141
G.6
4905
5407
5392
0313
1876
8259
G.5
6899
6944
G.4
69262
65681
71125
68907
19873
44465
89418
93545
21580
88468
76571
19111
46463
84393
G.3
85302
50342
92963
02912
G.2
50230
22040
G.1
11891
45105
DB6
510945
100822

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Huế
Phú Yên
G.8
87
06
G.7
694
338
G.6
4821
6668
6688
0056
4908
6054
G.5
2403
9825
G.4
63566
63479
38210
46828
56903
85702
42486
86249
79621
28177
48700
73348
27037
02269
G.3
96563
72713
65288
49359
G.2
91127
47547
G.1
82608
01495
DB6
250770
278719

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
79
29
G.7
147
173
G.6
2721
0713
7301
6448
2251
8462
G.5
7710
3005
G.4
45440
87030
90177
76840
12921
24602
32992
86921
47712
35478
89255
99640
82574
94095
G.3
49097
35339
27598
18917
G.2
34169
56817
G.1
51737
05402
DB6
452510
177256

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
82
93
G.7
743
737
G.6
6123
9443
8959
6511
8942
2540
G.5
2149
1365
G.4
52221
82339
18488
68520
79208
11923
69853
37661
54649
10600
40701
41019
67828
49631
G.3
01868
66320
71093
98732
G.2
56420
60025
G.1
54108
94639
DB6
950274
033149

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
53
27
G.7
737
436
G.6
5233
3922
4522
9647
0533
3530
G.5
6970
3565
G.4
35733
81171
54041
49320
77694
43085
20890
62575
63350
97296
60892
65742
56173
35827
G.3
14539
55904
31031
71395
G.2
57182
81899
G.1
76982
08366
DB6
205149
701633

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 89