• XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 2

, ngày 19/02/2018
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
86
15
G.7
212
782
G.6
3724
8244
9067
2160
4552
8972
G.5
3779
8554
G.4
16632
12428
34037
17432
73548
03591
39511
27401
42356
56189
72196
21936
57690
93496
G.3
37680
04407
01677
33199
G.2
14576
16652
G.1
05750
86429
DB6
564934
450730

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 2

, ngày 12/02/2018
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
74
32
G.7
115
101
G.6
3784
0334
2071
8117
2308
3593
G.5
4526
4648
G.4
43635
93027
53891
35394
88135
33653
20871
53731
15790
04949
73431
32078
23245
46865
G.3
34800
40931
93758
79275
G.2
33086
01678
G.1
89462
07844
DB6
264621
548775

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 2, XSMT ngày 05/02/2018

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
04
66
G.7
626
887
G.6
0686
3256
6388
0804
7295
4439
G.5
5260
6467
G.4
30612
31951
90438
25976
71215
18881
72759
03635
30533
24125
01515
27873
51677
95758
G.3
23095
66211
41375
10995
G.2
79684
68467
G.1
78565
45582
DB6
603990
040132

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 2

, ngày 29/01/2018
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
00
65
G.7
729
238
G.6
7065
1706
4026
6829
6447
4468
G.5
4269
7040
G.4
28049
94856
82237
41078
17712
88860
01492
56582
81365
52222
14003
83273
06255
44776
G.3
02286
53607
49744
12808
G.2
90593
84842
G.1
01412
98808
DB6
624921
593556

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 2

, ngày 22/01/2018
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
45
13
G.7
734
966
G.6
7557
3812
3055
6344
0154
7978
G.5
4386
3502
G.4
29625
10375
53095
38546
24215
72238
35556
10783
69392
14645
32294
34741
40888
24322
G.3
19183
06751
37418
68037
G.2
93625
82445
G.1
59651
83345
DB6
087310
914038

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 2, XSMT ngày 15/01/2018

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
50
96
G.7
815
233
G.6
0480
4701
0469
6665
8238
4760
G.5
9920
0019
G.4
55632
11086
14493
61422
03707
09521
24706
40126
02395
52284
42928
97863
56130
47692
G.3
83263
97213
05347
91995
G.2
68378
47071
G.1
65885
69194
DB6
626982
646015

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 2, XSMT ngày 08/01/2018

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
33
79
G.7
838
515
G.6
1224
5963
5345
2756
7893
5194
G.5
5216
5772
G.4
69773
72619
64941
98459
87346
43919
21660
68570
74082
97599
99935
44321
13231
19212
G.3
40765
44784
41284
93607
G.2
94220
96221
G.1
46196
61495
DB6
045874
031309

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 2, ngày 01/01/2018

Giải thưởng
Huế
Phú Yên
G.8
56
21
G.7
650
743
G.6
4899
8637
7426
0786
9993
4525
G.5
2618
5001
G.4
44466
18660
66790
69906
08460
98760
79984
28968
58572
19221
95078
72848
50275
64498
G.3
21992
72977
80434
25638
G.2
12588
05337
G.1
77239
92986
DB6
394881
652817

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 2, XSMT ngày 25/12/2017

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
10
47
G.7
864
047
G.6
1878
1440
1976
6853
3461
9974
G.5
0772
3161
G.4
70510
77109
30810
51113
57994
77506
34838
81823
54789
62839
16481
85818
42777
91295
G.3
75329
84680
88507
19655
G.2
94538
07937
G.1
40097
39616
DB6
155614
450610

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 2, XSMT ngày 18/12/2017

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
81
68
G.7
976
544
G.6
5216
2744
7106
4057
2130
6862
G.5
2812
2805
G.4
64086
01120
38139
83423
58935
31407
49567
22397
56495
58666
55611
08521
02048
34913
G.3
36550
16493
04822
76730
G.2
11665
79201
G.1
25184
62253
DB6
713215
145607

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 46