• XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
33
25
G.7
812
458
G.6
2838
4102
2585
6227
1238
2564
G.5
1912
5005
G.4
05855
29996
24437
98915
35772
64741
42527
31687
70653
62153
80397
71527
33493
97951
G.3
70979
46730
11287
20790
G.2
93048
11344
G.1
07691
52262
DB6
120655
434320

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
11
14
G.7
381
108
G.6
8537
4260
6536
3232
9603
0955
G.5
7854
3623
G.4
24890
95564
89105
96946
15697
70399
50300
13469
96275
25227
58506
99865
44202
08769
G.3
02185
28404
76959
49698
G.2
24514
06657
G.1
22566
56977
DB6
705153
502579

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
07
48
G.7
266
742
G.6
1878
5065
5651
2145
6522
0057
G.5
5710
1200
G.4
77798
74602
71143
96615
99040
96800
59887
40494
37108
10530
34474
78346
56747
89182
G.3
13883
30724
56671
52038
G.2
42391
84584
G.1
84080
14997
DB6
262598
941612

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
24
21
G.7
457
517
G.6
5087
0379
3685
5397
3183
2849
G.5
2525
9641
G.4
53945
43672
18600
77378
02107
84477
75978
82138
12076
38304
88981
33897
57311
71479
G.3
10304
95842
86649
51545
G.2
73219
09612
G.1
95038
29697
DB6
773108
967790

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
19
54
G.7
240
658
G.6
5756
5061
5641
4682
4786
6085
G.5
5598
6966
G.4
36120
13401
67761
94603
89207
23478
21684
40721
84959
60032
76800
63521
34308
38250
G.3
40084
44599
95454
68273
G.2
01593
01430
G.1
86231
27684
DB6
528350
032094

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
17
81
G.7
638
469
G.6
4566
7868
9604
8646
0132
4455
G.5
8260
5983
G.4
20795
81948
42148
64458
50249
86710
12927
32598
96383
33826
27619
62633
45469
83581
G.3
72982
37496
42729
72836
G.2
86061
73298
G.1
95559
64076
DB6
602237
087343

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
85
56
G.7
926
870
G.6
7286
8580
5304
3220
3534
3692
G.5
5660
5138
G.4
75310
75061
53977
86058
64117
29614
40970
71229
55641
68610
25184
87568
36083
74269
G.3
35554
59080
51710
55450
G.2
51108
23646
G.1
93850
03499
DB6
483693
513219

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
23
52
G.7
620
062
G.6
4663
5261
2104
7997
0135
2542
G.5
2900
4259
G.4
24047
23293
20110
94231
22437
14760
96730
02942
80228
61127
70515
93202
82448
43670
G.3
44984
73270
29051
72094
G.2
04180
09479
G.1
13210
08420
DB6
589952
280802

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
94
12
G.7
852
708
G.6
9067
6934
8594
0556
6716
8210
G.5
4740
3795
G.4
64278
70283
15486
88325
55308
84800
49598
23596
40721
85818
25288
50224
51413
67411
G.3
07195
70039
24746
67528
G.2
21951
44777
G.1
42789
87169
DB6
794939
369904

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
92
98
G.7
322
045
G.6
7546
1564
3935
6729
7525
3111
G.5
0963
0753
G.4
28334
05710
94706
71176
13073
00692
07614
23187
06482
61558
47883
63056
79547
97809
G.3
18357
13293
68370
06363
G.2
82324
80214
G.1
18426
84161
DB6
266974
887976

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 62