• XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
73
65
G.7
044
729
G.6
9376
2037
6157
0632
2424
5480
G.5
6884
2170
G.4
37535
41410
20130
73345
70098
73636
83844
69416
22047
52024
91052
47606
77224
14517
G.3
89256
28571
51863
08730
G.2
19310
01396
G.1
08504
42401
DB6
137187
871213

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
79
52
G.7
975
724
G.6
0905
2182
5309
3282
5483
4722
G.5
1421
0321
G.4
61984
61016
04435
08001
23058
40001
91172
16349
61327
10090
35527
18521
29929
38278
G.3
85282
81160
28957
58646
G.2
59071
36437
G.1
38423
38743
DB6
278818
509906

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
22
17
G.7
501
375
G.6
0929
4321
4676
0703
4815
8828
G.5
4018
8370
G.4
06651
08720
69990
55015
49451
77524
70239
42782
95585
77316
27970
24741
31382
28362
G.3
60659
54566
77976
55384
G.2
72731
64804
G.1
13468
50394
DB6
378557
589406

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
86
73
G.7
378
374
G.6
4621
1028
0527
7559
6501
0699
G.5
9635
5908
G.4
22047
54798
84450
53009
60131
02480
76623
54917
86693
88691
31244
32120
21074
81646
G.3
22828
84444
75105
56631
G.2
47742
29583
G.1
34857
88577
DB6
826016
702100

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
40
19
G.7
064
700
G.6
9788
4502
2257
2581
7661
4000
G.5
9220
8039
G.4
17514
52971
13533
96747
36100
60351
59346
72197
48313
45616
77835
58618
82717
42085
G.3
44155
39946
05125
40659
G.2
05173
39841
G.1
35358
00083
DB6
035469
301413

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
37
53
G.7
834
410
G.6
4047
2675
1434
3886
9117
9167
G.5
7758
8739
G.4
42727
13802
81463
44464
99793
88132
55748
08807
04891
60328
61278
36476
06786
77282
G.3
03266
67377
26545
11786
G.2
82141
15893
G.1
73221
87578
DB6
982136
857592

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
78
21
G.7
657
110
G.6
9653
5498
5521
5038
6667
6028
G.5
2900
7787
G.4
10776
14160
65563
95592
86552
29148
96975
23690
23216
39841
26782
04001
47795
19434
G.3
48509
33521
80662
97482
G.2
15569
07783
G.1
97322
13763
DB6
683553
988336

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
46
98
G.7
465
040
G.6
9646
9606
3729
5937
2136
6111
G.5
2295
5665
G.4
76748
49074
72487
04041
66833
93638
81783
76915
93641
84418
13226
49106
21276
60171
G.3
82997
95515
55851
21399
G.2
00108
02941
G.1
10313
72068
DB6
404590
006272

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
44
38
G.7
372
029
G.6
0663
7825
0578
3838
7667
3565
G.5
4978
7711
G.4
54024
79469
09832
00953
97760
74355
74080
26582
39089
97587
01250
79080
98404
37191
G.3
57945
22565
50217
89902
G.2
75624
98704
G.1
70729
99576
DB6
747637
059261

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
65
75
G.7
359
220
G.6
5025
9707
3995
3971
2623
2784
G.5
5422
1579
G.4
60939
62468
33562
23894
68090
05758
18101
15203
76005
95047
43729
21198
84835
30650
G.3
94718
04752
85909
41756
G.2
74529
10094
G.1
08659
09641
DB6
793798
481192

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 214