• XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
55
94
G.7
862
257
G.6
2215
3161
8115
4531
2248
7777
G.5
0956
5170
G.4
66733
29344
69319
15846
39499
72072
12281
35306
42425
94297
39187
52863
94220
90273
G.3
47463
95888
74285
08708
G.2
57666
42696
G.1
74022
99600
DB6
306578
927731

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
77
62
G.7
428
630
G.6
9263
8425
4494
4493
4821
5728
G.5
5774
9343
G.4
55058
57648
16658
99821
85019
45556
63603
00723
60233
74407
47220
12325
28989
06857
G.3
69435
66963
55183
12621
G.2
82521
14315
G.1
37642
16747
DB6
755767
056098

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
53
53
G.7
998
367
G.6
0883
3183
5449
8999
7011
2269
G.5
4308
9418
G.4
94787
04341
22706
23088
69294
14903
63553
95652
88224
95739
71528
99795
02372
26485
G.3
90034
18218
69331
92273
G.2
68066
16029
G.1
66137
01043
DB6
717265
774014

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
75
37
G.7
060
761
G.6
8820
7339
5522
9400
9386
2677
G.5
4246
7259
G.4
31777
13544
23826
41539
96199
22076
07176
92491
60039
12264
09716
73741
37493
41991
G.3
47620
90019
37084
95269
G.2
39195
58775
G.1
90503
57782
DB6
777028
886801

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
24
56
G.7
777
270
G.6
8203
4214
6780
8032
5957
3772
G.5
3081
3129
G.4
25710
32986
00456
36156
18915
87796
41381
59820
37042
00756
24912
24848
70543
52232
G.3
31084
31923
43862
17613
G.2
00184
35783
G.1
81283
65650
DB6
717244
900540

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
06
06
G.7
108
123
G.6
6978
1177
1595
1612
7310
9908
G.5
8124
6576
G.4
28747
51839
88404
31369
39191
58976
26234
04848
77573
10007
18318
53797
12228
13033
G.3
86826
06241
35061
79588
G.2
01955
36860
G.1
82302
07946
DB6
469897
338929

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
54
71
G.7
577
921
G.6
7968
0366
4655
1439
8035
8153
G.5
9176
3656
G.4
80189
45433
81634
69085
32883
63594
21225
99353
54049
73861
54180
97802
38456
19120
G.3
44210
50582
25164
84886
G.2
06739
17908
G.1
46962
51933
DB6
949641
543636

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
17
11
G.7
551
251
G.6
1875
8234
5789
2896
1061
3297
G.5
5474
5475
G.4
69323
66660
78145
08886
87165
56350
63971
09615
18882
90538
98449
73903
25379
37760
G.3
41825
54250
82408
10136
G.2
33501
23148
G.1
58449
16194
DB6
519093
884904

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
32
62
G.7
977
236
G.6
3368
9848
8521
6827
0521
1711
G.5
6869
0581
G.4
49888
38205
56596
12492
01932
57899
99157
79807
45768
87152
55603
62503
84206
71378
G.3
39481
14744
33993
97235
G.2
53859
00708
G.1
47656
75794
DB6
843096
499092

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
03
17
G.7
058
380
G.6
5408
0954
9786
4353
2971
2900
G.5
5518
6534
G.4
84727
56459
15088
31844
43897
78642
19526
74220
74049
65810
53906
45549
53278
67371
G.3
82783
69509
40655
89852
G.2
31833
41502
G.1
81975
56660
DB6
433236
100360

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 343