• XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
62
47
G.7
116
793
G.6
2800
0595
5087
1917
0145
9543
G.5
0958
4010
G.4
78734
48626
80815
46772
87737
97684
16885
43164
75373
93749
35260
40887
11615
71339
G.3
32900
27296
44039
15376
G.2
24904
71867
G.1
59125
05037
DB6
621024
971585

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
26
62
G.7
754
584
G.6
1316
1514
7144
8341
1422
0226
G.5
6808
3037
G.4
62597
38936
42576
80942
98354
23426
54004
85666
27374
93620
50035
88527
50545
91865
G.3
90763
59848
68568
97369
G.2
09532
01317
G.1
95803
80534
DB6
750557
070963

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
83
50
G.7
153
292
G.6
6783
6408
7481
4051
3777
1329
G.5
2516
2200
G.4
15085
29569
05929
48144
81882
54932
05382
23521
60058
93106
32413
00646
38163
60075
G.3
84362
07365
38393
72197
G.2
83837
77517
G.1
52587
12114
DB6
357153
268217

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
53
05
G.7
857
230
G.6
1106
1555
1575
6871
0560
1444
G.5
0854
0844
G.4
79309
66204
03244
80498
50400
41219
43111
64805
57661
12046
51433
04619
81865
17324
G.3
47415
79172
61244
67392
G.2
24672
78816
G.1
54054
04581
DB6
877780
619156

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
27
43
G.7
295
256
G.6
2792
3366
2846
8489
7508
5683
G.5
1628
8250
G.4
20789
84824
79944
64581
12510
83617
90003
16170
64551
42259
98708
76478
25283
13319
G.3
98877
35881
09672
71011
G.2
03129
28304
G.1
44451
11894
DB6
543798
519719

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
83
81
G.7
600
635
G.6
4441
2052
6553
0385
5015
1159
G.5
9912
2531
G.4
68040
14825
90592
26879
31605
75243
59876
18901
96192
70573
07597
75145
12204
29440
G.3
21876
01680
47151
00859
G.2
82306
66515
G.1
12804
67698
DB6
809931
837951

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
14
14
G.7
396
279
G.6
2456
4868
6907
5717
3775
6819
G.5
0983
1079
G.4
48615
99205
35176
15250
29466
53432
59497
28537
17736
00916
50839
48186
59113
07880
G.3
36575
96680
32830
31911
G.2
78348
32546
G.1
81381
08773
DB6
075434
066198

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
98
91
G.7
545
715
G.6
7216
9637
0903
2542
8996
1060
G.5
6817
7096
G.4
85243
30445
14575
68298
23173
31297
54742
43923
13056
75806
97521
92404
52567
02914
G.3
06882
70251
50591
74904
G.2
04017
23869
G.1
44381
44127
DB6
906661
305846

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
91
66
G.7
735
730
G.6
5649
0966
5019
1919
9543
4965
G.5
3451
1340
G.4
57393
53004
13102
28300
59136
53596
39178
78189
50352
43375
07034
74526
25451
51894
G.3
27631
70983
70903
17073
G.2
87711
20241
G.1
17154
13812
DB6
219617
080043

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
42
29
G.7
484
944
G.6
2411
1191
0169
0715
6115
7273
G.5
1669
1416
G.4
31383
03086
10210
70330
80945
43095
52094
74189
07530
73981
10442
62295
93407
99203
G.3
73633
31209
24461
64261
G.2
83994
20352
G.1
07915
86127
DB6
389672
188864

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 30