Quay thưởng hôm nay

  • XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 2

, ngày 27/02/2017
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
61
94
G.7
296
669
G.6
1243
0100
1699
5282
0056
2098
G.5
8512
3392
G.4
66930
60265
88532
56666
14879
57517
34271
94926
67852
53795
73991
07320
01839
47035
G.3
46508
74093
32626
94104
G.2
69229
70214
G.1
96340
46603
DB
83683
90466

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 2

, ngày 20/02/2017
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
28
44
G.7
794
653
G.6
9358
1691
3791
6170
6579
4520
G.5
7705
7420
G.4
20889
11701
21710
35309
93692
18450
44330
38200
72435
28667
33729
77938
57628
80169
G.3
40342
10209
61224
86890
G.2
23646
39239
G.1
55765
57859
DB
93460
40358

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 2, XSMT ngày 13/02/2017

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
10
10
G.7
231
489
G.6
1310
1033
5946
9175
6804
7451
G.5
0866
8682
G.4
16697
86604
34567
20904
35478
62003
10091
17977
19430
39779
07994
73445
34709
69907
G.3
55205
77657
53494
75531
G.2
75044
79160
G.1
32487
92808
DB
61311
48397

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 2

, ngày 06/02/2017
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
27
18
G.7
952
249
G.6
4317
4586
3155
8239
9130
2023
G.5
1238
6854
G.4
61274
99062
74394
86637
96464
74676
97789
98622
63052
18917
34537
85605
30183
09834
G.3
55632
72997
09265
23515
G.2
82615
90679
G.1
65041
91646
DB
40470
81227

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 2

, ngày 30/01/2017
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
41
05
G.7
257
221
G.6
2199
6193
3296
3979
6685
9997
G.5
8856
3773
G.4
64669
23831
17958
56773
23769
70157
68435
72352
71777
21179
26003
01179
07646
84149
G.3
35872
78958
12129
80977
G.2
20815
60464
G.1
59919
05910
DB
90178
35063

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 2, XSMT ngày 23/01/2017

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
58
81
G.7
907
955
G.6
1154
4672
6837
7677
6476
9605
G.5
8756
5515
G.4
71682
40384
27219
45433
65933
69238
88710
73744
44914
65375
73330
76917
74222
72772
G.3
87196
59174
88332
59027
G.2
58940
22860
G.1
81733
44590
DB
06976
98418

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 2, XSMT ngày 16/01/2017

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
18
24
G.7
425
419
G.6
7559
2687
7904
5227
0368
0035
G.5
8826
5027
G.4
99450
28405
52777
04160
08454
91511
61594
77842
29659
07488
03453
78452
04497
76687
G.3
38120
64335
75374
31840
G.2
07029
02731
G.1
60060
96619
DB
22185
44919

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 2, ngày 09/01/2017

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
30
02
G.7
825
758
G.6
3915
3947
0179
3164
0685
2139
G.5
0685
0550
G.4
58998
10940
26710
35177
39904
33609
32172
22879
03322
87656
90730
30368
08326
74112
G.3
68803
05737
46036
18888
G.2
92586
04119
G.1
42017
21606
DB
30818
80959

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 2, XSMT ngày 02/01/2017

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
44
73
G.7
090
017
G.6
0753
1373
7234
3919
1002
2537
G.5
2499
8352
G.4
49849
51448
37098
37100
65618
12486
59944
95065
59152
73499
12152
24903
12034
50466
G.3
16679
15793
18143
10656
G.2
20591
65584
G.1
66371
05135
DB
15741
73298

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 2, XSMT ngày 26/12/2016

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
85
78
G.7
281
622
G.6
4935
7773
8967
9688
5203
0032
G.5
8442
5619
G.4
45482
22952
92331
97464
24671
30977
64872
53014
84886
84011
30794
60563
27617
32510
G.3
74810
10815
98276
16371
G.2
79192
22602
G.1
23576
18475
DB
19006
55951

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 40