• XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
65
66
G.7
553
681
G.6
9354
4688
8783
2968
9476
9611
G.5
9826
8041
G.4
26299
33346
45784
18471
35852
26099
34513
71712
11244
64503
92266
04795
61648
70958
G.3
55779
08548
18561
30329
G.2
80026
21956
G.1
07877
62076
DB6
273660
911230

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
96
12
G.7
009
013
G.6
0246
1308
3477
1366
9376
4720
G.5
4931
4842
G.4
05769
07167
38034
29736
98141
42819
05476
92701
66519
99838
68172
42250
86665
72318
G.3
44622
97108
03341
93043
G.2
30009
84767
G.1
94063
09268
DB6
491921
940335

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
10
50
G.7
249
529
G.6
2867
1555
4997
4411
4262
8641
G.5
1182
5764
G.4
11792
24834
31847
45429
42637
08753
18805
88848
97732
35578
92321
02972
24780
25544
G.3
54749
46159
64747
37377
G.2
23099
95274
G.1
55664
55478
DB6
158150
990073

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
13
48
G.7
409
389
G.6
9721
7638
4999
5887
4756
9934
G.5
5975
2330
G.4
54916
44290
91518
91176
51213
05330
76378
83528
06026
50974
60380
01116
63864
95538
G.3
72495
34566
83814
12379
G.2
68924
90767
G.1
66282
21780
DB6
894614
250419

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
21
00
G.7
374
164
G.6
1527
1399
0551
9622
9555
2615
G.5
7148
8573
G.4
28244
08208
18232
84276
40382
88064
94401
94277
49338
43772
70756
98078
46989
68162
G.3
79536
67723
24579
66863
G.2
22282
47432
G.1
25468
70241
DB6
291738
760625

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
73
50
G.7
159
017
G.6
6002
8239
9915
0789
8423
0539
G.5
9143
7385
G.4
21247
00477
27611
88920
94799
46228
15127
49801
99427
97820
60945
46659
26106
05490
G.3
39194
63259
72290
69844
G.2
01757
91606
G.1
46028
65274
DB6
591499
543114

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
94
56
G.7
216
241
G.6
4542
3434
4432
1654
9690
2413
G.5
8502
2039
G.4
82997
69146
08158
77941
66472
27884
80476
12721
31680
41652
47232
21676
88637
21755
G.3
23011
21659
63417
38113
G.2
78994
98975
G.1
15706
78303
DB6
551931
472124

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
30
74
G.7
949
537
G.6
0424
4220
7828
5027
2143
1957
G.5
2151
5137
G.4
01659
87907
69141
89741
00997
24356
11733
43727
91746
16650
27610
39686
18247
68473
G.3
13982
32045
67417
17545
G.2
49803
08467
G.1
99052
56845
DB6
703904
668590

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
03
97
G.7
634
023
G.6
5682
2179
6233
6198
5323
5866
G.5
9403
0504
G.4
60139
84995
04917
90382
58374
64046
44265
23550
37362
27181
09308
86621
50592
03337
G.3
96417
40992
15452
73811
G.2
44915
02513
G.1
23736
29404
DB6
560669
969577

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
33
25
G.7
812
458
G.6
2838
4102
2585
6227
1238
2564
G.5
1912
5005
G.4
05855
29996
24437
98915
35772
64741
42527
31687
70653
62153
80397
71527
33493
97951
G.3
70979
46730
11287
20790
G.2
93048
11344
G.1
07691
52262
DB6
120655
434320

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 33