• XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 2

, ngày 16/10/2017
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
03
11
G.7
551
628
G.6
3192
0211
1013
8344
7212
8356
G.5
7271
4191
G.4
82761
44907
60117
31686
02797
98811
38513
51706
32598
46532
30883
32846
43593
27937
G.3
35002
87839
59193
45501
G.2
62510
72188
G.1
93716
33701
DB6
571159
365682

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 2

, ngày 09/10/2017
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
93
71
G.7
743
743
G.6
3644
7758
9297
2173
5189
9480
G.5
5428
4658
G.4
36166
00096
14112
08022
51849
00587
72776
42691
22064
84042
77591
22909
38256
27542
G.3
87532
44152
63181
99420
G.2
26104
46361
G.1
84762
77528
DB6
056636
675180

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 2, XSMT ngày 02/10/2017

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
86
45
G.7
673
840
G.6
3647
2687
1492
9882
1407
1184
G.5
3085
3558
G.4
83313
58028
11818
63554
46061
07786
10570
30144
41182
37170
78665
52213
71923
83645
G.3
25628
12118
53699
55412
G.2
71776
39848
G.1
28282
69028
DB6
437936
280358

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 2

, ngày 25/09/2017
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
90
53
G.7
881
624
G.6
5929
6382
1089
0755
6713
5057
G.5
8477
0919
G.4
56808
07992
14237
94570
12841
12252
52773
07752
09826
56268
95349
57074
31812
67888
G.3
15608
41183
06250
25776
G.2
59677
06803
G.1
89934
15081
DB6
095647
700482

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 2

, ngày 18/09/2017
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
96
67
G.7
516
204
G.6
0739
2903
9498
6545
7823
3062
G.5
9344
7066
G.4
49459
28861
58428
65138
61169
17204
78947
35839
62152
54165
63671
50682
36262
21419
G.3
92697
52492
12453
77524
G.2
73164
56477
G.1
57346
32251
DB6
591977
728912

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 2, XSMT ngày 11/09/2017

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
71
33
G.7
629
042
G.6
3378
8925
8357
7425
1229
1090
G.5
0039
0926
G.4
57857
80942
59108
10044
04389
48270
83409
26123
36984
61777
58813
77888
37138
43325
G.3
74198
83412
18534
21237
G.2
10034
50337
G.1
17084
69687
DB6
599777
239110

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 2, XSMT ngày 04/09/2017

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
68
68
G.7
173
693
G.6
4574
7317
7519
5649
1786
1411
G.5
7981
2195
G.4
74221
33863
55868
38995
64555
86453
42009
72981
90888
85248
84987
96721
56387
36512
G.3
46075
74393
27060
92809
G.2
61621
02923
G.1
11849
30238
DB6
119359
112929

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 2, ngày 28/08/2017

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
21
68
G.7
432
162
G.6
5297
0220
9219
8437
9235
1193
G.5
3179
1097
G.4
97724
68383
83585
69360
79281
44840
44780
87900
70150
37958
94096
65067
35813
43580
G.3
83360
28346
10035
00897
G.2
37349
66378
G.1
40692
56970
DB6
542739
060635

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 2, XSMT ngày 21/08/2017

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
95
51
G.7
390
604
G.6
6732
3259
5550
9941
5506
8536
G.5
9210
0996
G.4
36156
98356
38038
63113
60116
34566
38785
64489
44367
82372
83070
16521
52630
09740
G.3
30549
03807
96673
25342
G.2
46456
37268
G.1
79047
74746
DB6
887664
343208

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 2, XSMT ngày 14/08/2017

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
50
46
G.7
508
621
G.6
2370
4249
0060
6026
9909
5834
G.5
2597
5080
G.4
07368
87885
14700
28108
52908
24503
74648
72354
05657
22205
37824
62048
07010
87507
G.3
34406
48576
47049
09410
G.2
09118
23037
G.1
53265
00256
DB6
626239
077873

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 58