• XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
79
29
G.7
147
173
G.6
2721
0713
7301
6448
2251
8462
G.5
7710
3005
G.4
45440
87030
90177
76840
12921
24602
32992
86921
47712
35478
89255
99640
82574
94095
G.3
49097
35339
27598
18917
G.2
34169
56817
G.1
51737
05402
DB6
452510
177256

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
82
93
G.7
743
737
G.6
6123
9443
8959
6511
8942
2540
G.5
2149
1365
G.4
52221
82339
18488
68520
79208
11923
69853
37661
54649
10600
40701
41019
67828
49631
G.3
01868
66320
71093
98732
G.2
56420
60025
G.1
54108
94639
DB6
950274
033149

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
53
27
G.7
737
436
G.6
5233
3922
4522
9647
0533
3530
G.5
6970
3565
G.4
35733
81171
54041
49320
77694
43085
20890
62575
63350
97296
60892
65742
56173
35827
G.3
14539
55904
31031
71395
G.2
57182
81899
G.1
76982
08366
DB6
205149
701633

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
36
75
G.7
679
970
G.6
8507
3984
9073
7708
8955
0026
G.5
1278
5942
G.4
59222
96816
29671
42657
50948
86321
55310
93994
48474
91617
74686
05634
74725
22819
G.3
84112
80778
71090
92169
G.2
72512
05402
G.1
12839
48462
DB6
574558
592903

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
11
09
G.7
480
354
G.6
1652
1790
8335
5133
8607
5611
G.5
9835
0362
G.4
87051
53436
69924
16095
59999
31506
12458
83959
48932
40295
80325
28460
30528
52895
G.3
06199
79100
06064
64564
G.2
62734
39675
G.1
97810
98538
DB6
113722
767153

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
46
23
G.7
349
683
G.6
6839
2538
5395
2522
6614
9403
G.5
8043
0991
G.4
17189
30038
91739
82157
94590
96818
75289
24682
99193
03368
29480
47673
09503
34370
G.3
41369
74866
59826
04951
G.2
38559
25058
G.1
04740
15083
DB6
812502
292436

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
85
65
G.7
501
208
G.6
9263
5113
0939
7467
8011
0065
G.5
0721
0331
G.4
78274
07058
45198
57307
47585
23731
51294
59299
48675
52953
44034
66540
33174
15401
G.3
84805
10423
77953
61794
G.2
25444
15188
G.1
56944
61860
DB6
501156
646431

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
02
33
G.7
502
698
G.6
7577
4297
9980
0721
1438
6788
G.5
1108
2871
G.4
89689
36902
01407
33725
20706
86422
18009
18140
91954
41297
89001
38111
67404
51470
G.3
67199
69662
81023
45470
G.2
23469
79283
G.1
72277
21776
DB6
637975
507610

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
57
72
G.7
791
048
G.6
7252
7846
4164
9129
4647
2769
G.5
5244
0498
G.4
92379
40618
86135
28442
90570
72626
36901
63127
57648
84599
76805
77246
14505
67113
G.3
29253
62481
76611
15967
G.2
57933
14674
G.1
22985
86997
DB6
428204
020753

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
98
56
G.7
737
202
G.6
8050
6675
2480
8176
2933
1327
G.5
4914
9081
G.4
05528
94870
30045
78628
48797
90924
36071
12232
57302
29830
54629
83484
23002
80625
G.3
62219
79739
55793
96304
G.2
39215
22480
G.1
91161
95765
DB6
530518
807480

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 144