• XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
94
13
G.7
933
664
G.6
3975
9296
9031
1036
4939
9457
G.5
0795
8895
G.4
01271
28805
79486
18397
01298
03963
39961
89940
95852
66806
82980
82712
24556
94807
G.3
12116
64669
49354
99349
G.2
71116
67954
G.1
26133
59784
DB6
286057
216755

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
97
03
G.7
989
075
G.6
2746
1246
2152
0465
8922
9385
G.5
6364
5414
G.4
30952
57079
33532
52383
97944
65467
97229
68436
23196
68265
96917
83535
22970
72818
G.3
85765
42800
72251
01649
G.2
62807
07692
G.1
94987
66415
DB6
191762
216746

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
63
48
G.7
920
077
G.6
3511
2663
3694
3194
3056
9005
G.5
8348
3943
G.4
58580
35633
37171
27820
78536
52332
28839
91374
95919
83520
12158
85273
76928
96822
G.3
81918
48791
33817
95313
G.2
72114
53769
G.1
52672
05015
DB6
396978
083164

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
19
64
G.7
428
698
G.6
5051
3607
6653
7905
7661
9305
G.5
8520
5972
G.4
97335
90490
63512
88723
19646
07611
94063
83624
89798
82120
23120
26018
54756
14202
G.3
26505
87962
66476
12209
G.2
56748
16794
G.1
83337
48138
DB6
272586
779096

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
37
95
G.7
647
887
G.6
6905
7842
0731
9441
3601
9736
G.5
0208
0517
G.4
99709
76548
88378
88750
77565
76641
70709
15364
28839
38656
44543
72456
39706
96590
G.3
34465
56189
27343
32659
G.2
59805
96919
G.1
92911
70197
DB6
839940
871125

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
04
17
G.7
446
946
G.6
3490
1204
9553
2985
6340
6119
G.5
1846
7231
G.4
02520
79910
12614
81080
38116
93604
54145
98129
76594
36090
52224
90816
07070
13448
G.3
50962
16549
73900
73210
G.2
03271
55294
G.1
38466
04299
DB6
211345
578805

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
84
87
G.7
832
870
G.6
4081
5387
8769
3588
0889
7833
G.5
2449
0149
G.4
69839
77229
27785
04260
46185
86266
53367
89056
54818
77681
49723
06481
37499
42064
G.3
05182
87866
26818
78631
G.2
59771
40553
G.1
83711
28911
DB6
071266
783804

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
26
62
G.7
804
220
G.6
3041
9357
5057
5236
0670
7444
G.5
5987
7804
G.4
79772
05028
20375
58593
42643
19666
69063
95793
05768
81636
56447
59727
99486
64191
G.3
70918
83125
93036
74611
G.2
73998
67656
G.1
23470
79917
DB6
652740
547501

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
62
47
G.7
116
793
G.6
2800
0595
5087
1917
0145
9543
G.5
0958
4010
G.4
78734
48626
80815
46772
87737
97684
16885
43164
75373
93749
35260
40887
11615
71339
G.3
32900
27296
44039
15376
G.2
24904
71867
G.1
59125
05037
DB6
621024
971585

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
26
62
G.7
754
584
G.6
1316
1514
7144
8341
1422
0226
G.5
6808
3037
G.4
62597
38936
42576
80942
98354
23426
54004
85666
27374
93620
50035
88527
50545
91865
G.3
90763
59848
68568
97369
G.2
09532
01317
G.1
95803
80534
DB6
750557
070963

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 110