• XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
87
17
G.7
591
924
G.6
2439
2344
6587
6016
2671
5692
G.5
2059
4842
G.4
05170
19426
91063
69375
54970
80431
67077
55403
24975
24225
24048
15461
79113
99176
G.3
91511
21897
60537
64001
G.2
90444
46230
G.1
59328
57756
DB6
715990
381455

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
86
11
G.7
388
759
G.6
8114
1104
6670
9608
1123
0723
G.5
6360
1922
G.4
16376
69355
61345
27544
59181
96175
68610
90634
23117
58143
29719
20247
34011
26904
G.3
67783
60202
16402
30197
G.2
96133
60108
G.1
85085
03770
DB6
804688
524007

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
71
96
G.7
162
341
G.6
6875
6379
9092
0439
0770
6755
G.5
0813
4411
G.4
55852
71931
02823
31660
70595
31870
92874
85795
18782
16869
87538
49636
20942
11579
G.3
91787
47236
53341
80017
G.2
87514
94866
G.1
86584
48928
DB6
625200
690355

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
27
39
G.7
605
632
G.6
3030
5369
3471
0968
5209
0361
G.5
9176
2913
G.4
47504
53781
94903
04698
05753
01313
50654
12186
58507
89869
72527
45195
38259
65209
G.3
95833
72416
34277
05285
G.2
00717
99688
G.1
16697
46948
DB6
787724
745361

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
51
28
G.7
622
523
G.6
1643
6354
8056
5054
0869
0647
G.5
1176
0708
G.4
09992
80109
58078
04956
92238
00107
80017
50293
77665
51128
20866
04520
28185
63294
G.3
44443
40839
19037
99877
G.2
65939
70971
G.1
50112
04724
DB6
469743
737783

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
76
85
G.7
548
609
G.6
5126
6444
5786
0094
2568
0424
G.5
9752
3441
G.4
50696
12373
51992
60041
96389
63490
79307
61591
06317
72638
23625
60697
09763
11162
G.3
95979
40502
55308
79455
G.2
47443
90330
G.1
02956
07017
DB6
949351
828017

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
61
96
G.7
916
000
G.6
1985
4550
2955
3000
3948
5545
G.5
2226
0194
G.4
59281
36267
18366
65376
42192
18206
14305
41445
19194
84050
20029
23429
76908
58146
G.3
84003
46282
56762
47911
G.2
52293
36074
G.1
31532
15356
DB6
737521
658149

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
35
25
G.7
084
101
G.6
1915
7966
8791
7117
9928
8852
G.5
6811
6325
G.4
37393
84997
48115
13864
04908
36470
91887
77130
30171
79398
11844
54967
27449
23225
G.3
31548
42769
49802
68191
G.2
00259
88382
G.1
58577
63805
DB6
563049
986281

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
88
19
G.7
573
330
G.6
1030
0302
6708
1535
8540
2270
G.5
3441
4019
G.4
58101
21957
06817
67185
32008
72339
49426
16015
83955
38377
85836
55040
15638
95041
G.3
31875
35438
60291
95587
G.2
23148
01391
G.1
06162
28060
DB6
901237
810522

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
18
70
G.7
893
872
G.6
5145
9569
5298
2087
1907
5025
G.5
8586
8206
G.4
32651
14316
24397
01257
74393
34788
08274
51169
74994
46319
51630
10600
21128
01592
G.3
42022
02320
67637
54058
G.2
94487
11902
G.1
86156
63677
DB6
307324
467901

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 108