• XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 2

, ngày 20/08/2018
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
11
99
G.7
660
798
G.6
7217
0666
3243
0175
0043
6624
G.5
6212
3504
G.4
94587
56679
22987
34266
19595
30988
99297
04301
53792
78709
06834
43572
47717
79281
G.3
78158
18041
73712
18092
G.2
86378
08890
G.1
27205
73595
DB6
207209
778369

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 2

, ngày 13/08/2018
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
26
51
G.7
689
378
G.6
2964
3577
9123
1400
3360
5811
G.5
3039
1695
G.4
09903
60854
35362
27523
66386
23740
12361
53469
87427
03468
61252
86855
40007
43787
G.3
94781
11148
53228
30703
G.2
67674
42556
G.1
31017
11764
DB6
273318
608452

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 2, XSMT ngày 06/08/2018

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
81
72
G.7
847
061
G.6
8696
3527
7414
3566
0823
9963
G.5
7791
5131
G.4
95970
46112
47874
62842
82222
48238
74302
35640
19877
98688
40230
23661
20894
76610
G.3
00133
24291
94482
86525
G.2
81946
81784
G.1
58163
88482
DB6
405541
601466

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 2

, ngày 30/07/2018
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
60
47
G.7
508
147
G.6
4871
2213
0401
7566
7216
7471
G.5
0785
4855
G.4
55555
37539
99626
93176
97466
93771
06840
11955
08030
69856
80347
85190
45825
27987
G.3
27435
78695
70213
62863
G.2
93169
27794
G.1
46450
62905
DB6
406822
269191

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 2

, ngày 23/07/2018
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
41
47
G.7
142
233
G.6
0998
7725
8817
0404
9888
4132
G.5
9967
9342
G.4
07412
28606
83441
93191
55979
58518
33352
60727
17143
07165
92850
05816
06939
35762
G.3
88564
65317
66238
40914
G.2
37919
59403
G.1
41947
22704
DB6
273097
626397

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 2, XSMT ngày 16/07/2018

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
01
47
G.7
492
956
G.6
1279
0587
6542
8043
8867
6182
G.5
2151
8097
G.4
43604
53052
98377
79434
69897
70787
95942
57537
42637
45768
27430
19269
90243
85022
G.3
44878
23620
92769
11414
G.2
82693
82494
G.1
01080
20369
DB6
280360
151219

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 2, XSMT ngày 09/07/2018

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
71
82
G.7
784
116
G.6
6275
6447
5882
4583
3847
9769
G.5
3457
5174
G.4
41641
50264
85469
67682
24491
24785
71268
36855
13176
18903
23587
11643
73198
78486
G.3
34962
90279
16812
73728
G.2
34655
04543
G.1
37044
70135
DB6
682401
711522

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 2, ngày 02/07/2018

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
60
17
G.7
069
067
G.6
4090
6097
4717
1280
0548
6851
G.5
4242
0166
G.4
91928
23265
23217
24581
98803
34552
95258
40350
57203
42114
33257
76067
58334
22649
G.3
78532
73026
69303
13175
G.2
00745
21283
G.1
22013
58635
DB6
255140
862425

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 2, XSMT ngày 25/06/2018

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
29
78
G.7
504
118
G.6
6840
2531
4027
4357
0518
4134
G.5
8931
6601
G.4
59576
03101
74475
22471
32801
47646
19301
62688
84881
36106
37143
10853
11932
59304
G.3
12176
37274
45953
63764
G.2
91444
46740
G.1
71507
52604
DB6
874526
784510

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 2, XSMT ngày 18/06/2018

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
10
33
G.7
208
680
G.6
5509
0413
0188
1274
5386
5693
G.5
0425
9537
G.4
21093
21316
96322
41063
08015
92373
97030
82939
85544
43134
37096
41687
34208
28416
G.3
90492
64891
32740
56623
G.2
85295
46061
G.1
26488
95302
DB6
554472
622943

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 32