Quay thưởng hôm nay

  • XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 5

, ngày 27/04/2017
Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
59
32
48
G.7
512
222
324
G.6
2666
2997
6963
7959
3051
9277
1299
9447
1138
G.5
3065
8754
8652
G.4
45570
16934
94129
43739
65476
27493
27635
90899
03111
25577
53010
76348
89920
99682
16979
58842
32618
16100
34637
34101
98113
G.3
64561
72592
73461
08825
61588
15877
G.2
94662
20670
75306
G.1
16174
74182
19011
DB6
688093
506626
867358

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 5

, ngày 20/04/2017
Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
92
53
88
G.7
795
513
554
G.6
3421
7679
8389
3569
7200
0358
8617
7647
3115
G.5
9020
5419
4717
G.4
14723
84344
87384
17889
57866
55883
93963
14329
46017
28386
84564
94019
51741
92600
34326
99874
25881
63402
26476
17290
42238
G.3
24077
25939
50717
27218
44604
62625
G.2
41796
19823
34209
G.1
32025
96755
35753
DB6
751631
609966
160207

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 5, XSMN ngày 13/04/2017

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
36
20
37
G.7
576
191
979
G.6
4303
0280
3340
8539
9548
3288
3686
3318
4213
G.5
0360
7819
3854
G.4
80695
54180
92825
63213
78699
60760
19188
12377
86814
14950
14736
16228
49588
29849
12420
41213
28446
75591
39617
88624
67818
G.3
34018
31779
78262
27277
50978
11905
G.2
76256
52047
50742
G.1
56335
71049
33658
DB6
547587
920286
148212

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 5

, ngày 06/04/2017
Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
97
45
24
G.7
360
627
644
G.6
0161
4373
5219
1489
5540
1096
1218
7313
5631
G.5
2192
6566
9553
G.4
08859
72434
37539
15644
20118
51239
58410
03771
93067
88996
83340
06562
38812
67250
75019
68448
51231
32515
83847
66737
60725
G.3
40627
80372
88902
01612
87817
93396
G.2
84607
44545
76001
G.1
60870
55882
08704
DB6
812131
781572
883743

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 5

, ngày 30/03/2017
Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
85
99
11
G.7
705
334
955
G.6
8877
4427
8239
8217
1238
0397
3779
6737
1870
G.5
6737
3048
6894
G.4
70453
56644
91525
88111
88175
32461
91743
28123
36019
99875
78104
78715
14210
75126
45617
71168
27051
28339
63890
09632
36730
G.3
74003
26427
48652
71520
12960
96103
G.2
82198
55536
92954
G.1
18580
26463
92423
DB6
482973
305770
624075

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 5, XSMN ngày 23/03/2017

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
60
78
44
G.7
430
343
549
G.6
5166
2089
0646
3115
9423
6831
6831
6042
9180
G.5
3704
9143
0112
G.4
37178
88572
93043
40476
18439
33428
54269
31244
94761
77325
90848
23720
18998
29406
03035
27527
86118
40451
20242
52692
98895
G.3
90280
50053
02090
27769
26212
95009
G.2
98175
80302
47353
G.1
20016
78777
69613
DB6
775868
850052
921156

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 5, XSMN ngày 16/03/2017

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
60
87
29
G.7
232
181
452
G.6
8634
3440
5428
8457
3856
8201
0003
5585
5311
G.5
9402
9856
6382
G.4
41626
47235
02239
53984
71715
65782
31470
83588
94897
73504
69167
23008
27371
39494
61905
00421
93228
14151
94362
60579
07500
G.3
93010
37313
67188
35319
19079
46395
G.2
25849
01668
97655
G.1
41119
77567
93484
DB6
018259
650557
796595

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 5, ngày 09/03/2017

Giải thưởng
Bình Thuận
An Giang
Tây Ninh
G.8
63
03
64
G.7
787
915
593
G.6
2909
1812
7263
9865
7792
2880
7821
2662
2775
G.5
0671
9081
0015
G.4
71393
05923
58692
58254
95195
21825
85623
07666
15620
15134
48715
86638
40178
70169
30143
41816
02506
68550
28021
26972
64242
G.3
62818
39241
28105
07103
13845
49265
G.2
82658
93129
09770
G.1
03024
32163
31489
DB6
840892
973447
531115

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 5, XSMN ngày 02/03/2017

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
54
44
60
G.7
149
803
953
G.6
6440
4150
8692
9871
5248
8240
0731
0787
3896
G.5
0014
4583
1544
G.4
13346
82603
46485
97247
72064
87536
57651
33316
12883
56693
28026
34210
49330
29414
69268
41145
86627
05574
36932
67993
49092
G.3
04216
97415
17346
47927
31663
79197
G.2
92009
64341
15564
G.1
73970
01080
32133
DB6
391310
186535
405629

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 5, XSMN ngày 23/02/2017

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
50
54
60
G.7
032
130
557
G.6
4664
6605
3991
1455
7418
3396
8982
7096
6372
G.5
0350
8920
3959
G.4
88244
83880
99182
62630
78031
28130
09345
85829
03021
58261
84171
87616
13911
06601
40554
58588
83558
44883
41904
06340
86027
G.3
76037
37855
63405
14538
11872
83862
G.2
29839
15056
40881
G.1
70623
65371
38759
DB6
464115
668746
092836

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 50