Quay thưởng hôm nay

  • XSMN Thu 5, KQ Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
49
25
67
G.7
758
484
425
G.6
5553
8682
4810
1385
4422
6105
6961
9295
1722
G.5
3793
8483
6255
G.4
54704
51623
20105
92427
93127
72553
34954
61517
66660
96231
65488
54397
97744
39048
37980
19292
73767
53593
74314
50980
05355
G.3
86644
82338
34281
01804
21637
37146
G.2
56501
39054
78275
G.1
29351
85370
43836
DB6
874770
109525
471990

XSAG Nhận KQXS An Giang, soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBTH Nhận KQXS Bình Thuận, soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSTN Nhận KQXS Tây Ninh, soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
04
99
31
G.7
615
142
250
G.6
2232
7100
0612
0488
6909
3326
9242
0273
8240
G.5
0918
7984
4594
G.4
97768
90898
93188
09908
36384
52277
89184
26006
30794
88857
66376
67178
79083
75319
32998
81185
75461
82038
65146
78642
22101
G.3
03105
87744
72244
98726
63575
90337
G.2
55235
37143
36829
G.1
43275
63136
52428
DB6
223012
669752
348276

XSAG Nhận KQXS An Giang, soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBTH Nhận KQXS Bình Thuận, soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSTN Nhận KQXS Tây Ninh, soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
08
59
85
G.7
038
386
169
G.6
8263
9308
3173
1130
4426
1149
3509
2306
1645
G.5
5860
0543
0667
G.4
64005
08570
41117
23893
06846
01507
45430
82919
80836
81693
89562
74882
10197
24740
86922
12602
16156
65312
96298
24233
81729
G.3
38821
96513
72178
49181
72376
21445
G.2
02440
41583
98412
G.1
20637
64969
64029
DB6
989555
559390
644960

XSAG Nhận KQXS An Giang, soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBTH Nhận KQXS Bình Thuận, soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSTN Nhận KQXS Tây Ninh, soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
59
34
08
G.7
412
836
670
G.6
5059
7438
3161
7587
9192
7878
5020
8284
2020
G.5
2195
1110
2353
G.4
60844
05000
35410
05082
23021
75532
44049
50252
94644
88978
67161
00686
46125
01704
34191
23292
05705
29797
80425
59226
62082
G.3
43834
21264
83022
32189
12083
04354
G.2
41927
10643
45232
G.1
55953
83290
00615
DB6
442386
351508
149331

XSAG Nhận KQXS An Giang, soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBTH Nhận KQXS Bình Thuận, soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSTN Nhận KQXS Tây Ninh, soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
53
50
55
G.7
160
143
626
G.6
7426
4129
5005
7185
0296
3511
4897
1972
7505
G.5
5174
3345
7358
G.4
18248
69380
38333
58404
19518
90242
25939
50667
37554
20586
28496
47615
59139
79346
58686
75914
45626
38840
03538
01767
88732
G.3
31259
57090
05321
92965
30990
71792
G.2
04834
23627
06123
G.1
69573
02427
40068
DB6
088546
778989
895117

XSAG Nhận KQXS An Giang, soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBTH Nhận KQXS Bình Thuận, soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSTN Nhận KQXS Tây Ninh, soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
62
20
77
G.7
032
425
651
G.6
4867
6557
1930
6336
2103
3396
5650
2035
2598
G.5
2072
6008
7205
G.4
55957
80457
59852
28778
64018
04392
42864
06570
40232
44194
07338
86589
01671
24539
67073
86378
65622
63890
04835
96676
25760
G.3
38334
61862
92735
46927
38536
80302
G.2
93387
35150
78744
G.1
70536
21009
98073
DB6
880962
310324
523780

XSAG Nhận KQXS An Giang, soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBTH Nhận KQXS Bình Thuận, soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSTN Nhận KQXS Tây Ninh, soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
99
78
13
G.7
669
191
377
G.6
9313
1268
7649
7535
1431
6437
6451
2598
8099
G.5
2134
6298
0599
G.4
61601
60139
50894
11394
62932
18480
62344
36976
78605
57972
20037
60170
49225
01184
00421
16804
44263
53805
08295
42424
69611
G.3
14733
57913
54223
42438
26944
17012
G.2
28372
28583
53197
G.1
90996
72798
52501
DB6
118542
055159
657093

XSAG Nhận KQXS An Giang, soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBTH Nhận KQXS Bình Thuận, soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSTN Nhận KQXS Tây Ninh, soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
44
23
02
G.7
310
705
272
G.6
1289
9680
2794
1000
3582
3281
8514
2067
3197
G.5
4275
9289
6923
G.4
05304
78355
63288
45256
45550
61275
66911
82237
10166
88120
36954
07560
68658
18693
95082
73763
94941
11646
20599
00439
74737
G.3
99840
69401
06955
80193
90991
28011
G.2
38968
79199
53767
G.1
39377
70452
96441
DB6
797121
229788
744037

XSAG Nhận KQXS An Giang, soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBTH Nhận KQXS Bình Thuận, soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSTN Nhận KQXS Tây Ninh, soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 180