• XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
16
38
23
G.7
902
273
084
G.6
6387
9044
8662
2273
4075
6968
9017
6910
9760
G.5
4110
2806
7578
G.4
67182
77446
12536
06884
21329
01389
18423
67294
08250
01142
34308
12030
00638
67512
71679
01094
25035
88696
97314
47577
56824
G.3
30528
79376
89581
44490
82103
15396
G.2
32118
52591
45677
G.1
22354
96684
99217
DB6
548238
403055
433425

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
60
58
32
G.7
911
301
690
G.6
9164
1174
9377
9723
1569
9238
7473
8441
6469
G.5
4854
5088
1337
G.4
20046
85456
20864
11498
53665
09797
89245
78279
28220
66444
73633
80975
23512
90167
46907
38472
68891
90862
03389
62655
27181
G.3
61621
96065
09767
02067
70499
91557
G.2
41124
07973
82369
G.1
72610
75607
04842
DB6
805535
758459
295216

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
An Giang
Tây Ninh
Bình Thuận
G.8
34
05
15
G.7
344
495
908
G.6
4782
8879
9051
5716
1375
5018
8020
4074
1578
G.5
4125
7270
9332
G.4
25722
77621
82919
75270
96677
55070
64559
44849
97171
59993
66068
55232
72995
14910
14615
77311
38001
73507
89042
43293
42411
G.3
83381
56105
39505
69514
14436
52718
G.2
81555
32539
99588
G.1
09420
43161
64171
DB6
372154
856847
933420

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
81
76
09
G.7
015
987
826
G.6
2571
7675
6657
1140
2522
8993
1503
1986
1075
G.5
8711
7536
0840
G.4
53412
78600
28261
88113
06283
04831
29537
35828
94218
62867
43882
35028
11591
29697
84474
27898
38454
41576
52324
97486
17958
G.3
06919
25684
39936
35078
48978
50522
G.2
63253
26682
81699
G.1
71074
32679
90468
DB6
636659
333702
932855

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
31
95
10
G.7
916
971
165
G.6
2237
7863
9036
9061
8719
2567
6075
9947
8232
G.5
7061
7970
2930
G.4
21488
63722
46666
62809
05525
79855
55971
81818
46099
82346
18573
60181
09502
09172
04625
17322
44479
23683
87093
23513
85680
G.3
64940
01942
39747
87422
91762
48704
G.2
67558
16966
85153
G.1
75194
93338
51215
DB6
301299
915471
818548

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
An Giang
Tây Ninh
Bình Thuận
G.8
78
18
79
G.7
392
072
634
G.6
6614
7982
1560
5191
0626
4945
3828
0163
8790
G.5
9889
1135
6484
G.4
46259
33714
10985
51424
79684
02185
64821
13799
36369
07570
49683
16954
80969
51214
47402
97591
93270
90325
63330
63533
59736
G.3
67933
11627
86388
87750
29968
94645
G.2
46785
06636
73622
G.1
09866
55937
80979
DB6
993561
434743
763487

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
36
87
08
G.7
912
887
509
G.6
9279
3198
3312
0799
8295
9594
1611
5281
7564
G.5
4181
1677
2422
G.4
05605
27679
28662
27923
17015
13564
84333
80052
76726
75413
56945
89514
30566
16494
58607
95075
18326
98121
04331
92235
49397
G.3
54105
68703
72630
11019
48155
53496
G.2
88549
50730
84053
G.1
39502
37741
02759
DB6
278929
148835
797741

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
16
59
30
G.7
296
624
653
G.6
1693
8987
2997
0870
1611
7896
4239
9052
3751
G.5
5885
1370
8596
G.4
05637
20718
87625
46928
16222
62628
90240
00438
79269
30969
09126
58706
82551
03535
17912
66450
97353
35818
51989
36048
82665
G.3
89984
86992
70842
49460
68953
24003
G.2
42709
96218
24221
G.1
94270
68277
67151
DB6
259641
476211
362211

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
36
92
96
G.7
815
711
897
G.6
5551
3771
8584
5786
8077
4908
0344
4751
4671
G.5
5368
9985
2057
G.4
54372
95207
16517
19540
16193
16115
78251
70287
32953
64886
25219
90267
98496
32883
16452
94756
73523
56061
68339
85285
72798
G.3
40825
36028
33173
76660
64651
50244
G.2
56217
79173
59856
G.1
70688
39756
40091
DB6
769718
662427
705826

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
15
17
37
G.7
360
622
658
G.6
2957
9688
1844
2580
5066
8595
3018
8191
5012
G.5
3735
0114
7232
G.4
52626
02493
35304
18143
86280
39725
99657
49827
63077
28439
78280
98393
24908
55513
50756
01737
24724
25940
02450
93938
38215
G.3
27287
89287
06635
99668
24266
20085
G.2
65616
69503
83625
G.1
30754
17551
97656
DB6
845513
558314
061560

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 40