Quay thưởng hôm nay

  • XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 5

, ngày 23/03/2017
Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
60
78
44
G.7
430
343
549
G.6
5166
2089
0646
3115
9423
6831
6831
6042
9180
G.5
3704
9143
0112
G.4
37178
88572
93043
40476
18439
33428
54269
31244
94761
77325
90848
23720
18998
29406
03035
27527
86118
40451
20242
52692
98895
G.3
90280
50053
02090
27769
26212
95009
G.2
98175
80302
47353
G.1
20016
78777
69613
DB6
775868
850052
921156

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 5

, ngày 16/03/2017
Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
60
87
29
G.7
232
181
452
G.6
8634
3440
5428
8457
3856
8201
0003
5585
5311
G.5
9402
9856
6382
G.4
41626
47235
02239
53984
71715
65782
31470
83588
94897
73504
69167
23008
27371
39494
61905
00421
93228
14151
94362
60579
07500
G.3
93010
37313
67188
35319
19079
46395
G.2
25849
01668
97655
G.1
41119
77567
93484
DB6
018259
650557
796595

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 5, XSMN ngày 09/03/2017

Giải thưởng
Bình Thuận
An Giang
Tây Ninh
G.8
63
03
64
G.7
787
915
593
G.6
2909
1812
7263
9865
7792
2880
7821
2662
2775
G.5
0671
9081
0015
G.4
71393
05923
58692
58254
95195
21825
85623
07666
15620
15134
48715
86638
40178
70169
30143
41816
02506
68550
28021
26972
64242
G.3
62818
39241
28105
07103
13845
49265
G.2
82658
93129
09770
G.1
03024
32163
31489
DB6
840892
973447
531115

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 5

, ngày 02/03/2017
Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
54
44
60
G.7
149
803
953
G.6
6440
4150
8692
9871
5248
8240
0731
0787
3896
G.5
0014
4583
1544
G.4
13346
82603
46485
97247
72064
87536
57651
33316
12883
56693
28026
34210
49330
29414
69268
41145
86627
05574
36932
67993
49092
G.3
04216
97415
17346
47927
31663
79197
G.2
92009
64341
15564
G.1
73970
01080
32133
DB6
391310
186535
405629

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 5

, ngày 23/02/2017
Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
50
54
60
G.7
032
130
557
G.6
4664
6605
3991
1455
7418
3396
8982
7096
6372
G.5
0350
8920
3959
G.4
88244
83880
99182
62630
78031
28130
09345
85829
03021
58261
84171
87616
13911
06601
40554
58588
83558
44883
41904
06340
86027
G.3
76037
37855
63405
14538
11872
83862
G.2
29839
15056
40881
G.1
70623
65371
38759
DB6
464115
668746
092836

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 5, XSMN ngày 16/02/2017

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
26
39
09
G.7
357
704
463
G.6
6067
1639
7365
5461
8287
2377
9077
9516
9948
G.5
2754
2652
5087
G.4
22861
67086
02744
07204
41915
44431
01963
98603
93624
04488
17752
00706
15220
56830
20888
42017
44324
37452
86823
35279
82227
G.3
30251
76178
39923
27681
09450
55532
G.2
87529
64706
79574
G.1
86744
64304
90094
DB6
852839
336967
559815

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 5, XSMN ngày 09/02/2017

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
46
54
50
G.7
240
804
742
G.6
6515
6755
1684
0086
9768
2830
6999
6743
1174
G.5
6473
7083
0993
G.4
22497
96373
33161
71007
38349
75225
63049
60042
66296
85568
10818
65205
35494
81107
89752
87841
30740
29466
35109
56664
78468
G.3
84049
07466
51618
55636
85568
03630
G.2
96957
19936
63272
G.1
74365
79811
12630
DB6
467949
524135
744772

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 5, ngày 02/02/2017

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
15
05
44
G.7
813
206
822
G.6
6746
5456
1834
2024
4327
0851
9339
9478
1324
G.5
8488
4396
7760
G.4
83248
80683
20531
22707
38626
88187
05248
28662
14510
58904
19233
90115
28724
04686
00225
91070
03560
01482
83232
58422
45632
G.3
84851
08888
09231
10510
06698
58508
G.2
29940
40518
12984
G.1
60554
68365
50707
DB6
061218
673995
007969

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 5, XSMN ngày 26/01/2017

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
20
68
43
G.7
877
603
839
G.6
9208
0794
4790
5632
7244
4113
8976
2240
6301
G.5
0987
8278
4781
G.4
53012
78870
19980
03041
14763
57789
39528
82145
87990
92977
39891
81976
41638
01638
39007
82507
71022
53316
85850
82696
38915
G.3
04350
27101
16417
90153
68012
16932
G.2
68354
16952
62413
G.1
65307
94335
47120
DB6
886148
322763
892090

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 5, XSMN ngày 19/01/2017

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
65
53
71
G.7
582
103
323
G.6
9697
7634
4839
3328
3879
7070
1672
6560
2749
G.5
9553
8042
0678
G.4
59682
31513
59847
74516
99209
88397
54300
35610
50782
29415
46574
01092
04156
88476
40848
13549
76688
76399
84591
61643
48665
G.3
06456
86143
02865
41760
46017
64656
G.2
29419
41513
04111
G.1
65349
98236
12031
DB6
550554
608197
649726

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 103