Quay thưởng hôm nay

  • XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 5

, ngày 23/02/2017
Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
50
54
60
G.7
032
130
557
G.6
4664
6605
3991
1455
7418
3396
8982
7096
6372
G.5
0350
8920
3959
G.4
88244
83880
99182
62630
78031
28130
09345
85829
03021
58261
84171
87616
13911
06601
40554
58588
83558
44883
41904
06340
86027
G.3
76037
37855
63405
14538
11872
83862
G.2
29839
15056
40881
G.1
70623
65371
38759
DB6
464115
668746
092836

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 5

, ngày 16/02/2017
Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
26
39
09
G.7
357
704
463
G.6
6067
1639
7365
5461
8287
2377
9077
9516
9948
G.5
2754
2652
5087
G.4
22861
67086
02744
07204
41915
44431
01963
98603
93624
04488
17752
00706
15220
56830
20888
42017
44324
37452
86823
35279
82227
G.3
30251
76178
39923
27681
09450
55532
G.2
87529
64706
79574
G.1
86744
64304
90094
DB6
852839
336967
559815

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 5, XSMN ngày 09/02/2017

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
46
54
50
G.7
240
804
742
G.6
6515
6755
1684
0086
9768
2830
6999
6743
1174
G.5
6473
7083
0993
G.4
22497
96373
33161
71007
38349
75225
63049
60042
66296
85568
10818
65205
35494
81107
89752
87841
30740
29466
35109
56664
78468
G.3
84049
07466
51618
55636
85568
03630
G.2
96957
19936
63272
G.1
74365
79811
12630
DB6
467949
524135
744772

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 5

, ngày 02/02/2017
Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
15
05
44
G.7
813
206
822
G.6
6746
5456
1834
2024
4327
0851
9339
9478
1324
G.5
8488
4396
7760
G.4
83248
80683
20531
22707
38626
88187
05248
28662
14510
58904
19233
90115
28724
04686
00225
91070
03560
01482
83232
58422
45632
G.3
84851
08888
09231
10510
06698
58508
G.2
29940
40518
12984
G.1
60554
68365
50707
DB6
061218
673995
007969

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 5

, ngày 26/01/2017
Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
20
68
43
G.7
877
603
839
G.6
9208
0794
4790
5632
7244
4113
8976
2240
6301
G.5
0987
8278
4781
G.4
53012
78870
19980
03041
14763
57789
39528
82145
87990
92977
39891
81976
41638
01638
39007
82507
71022
53316
85850
82696
38915
G.3
04350
27101
16417
90153
68012
16932
G.2
68354
16952
62413
G.1
65307
94335
47120
DB6
886148
322763
892090

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 5, XSMN ngày 19/01/2017

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
65
53
71
G.7
582
103
323
G.6
9697
7634
4839
3328
3879
7070
1672
6560
2749
G.5
9553
8042
0678
G.4
59682
31513
59847
74516
99209
88397
54300
35610
50782
29415
46574
01092
04156
88476
40848
13549
76688
76399
84591
61643
48665
G.3
06456
86143
02865
41760
46017
64656
G.2
29419
41513
04111
G.1
65349
98236
12031
DB6
550554
608197
649726

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 5, XSMN ngày 12/01/2017

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
49
25
67
G.7
758
484
425
G.6
5553
8682
4810
1385
4422
6105
6961
9295
1722
G.5
3793
8483
6255
G.4
54704
51623
20105
92427
93127
72553
34954
61517
66660
96231
65488
54397
97744
39048
37980
19292
73767
53593
74314
50980
05355
G.3
86644
82338
34281
01804
21637
37146
G.2
56501
39054
78275
G.1
29351
85370
43836
DB6
874770
109525
471990

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 5, ngày 05/01/2017

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
04
99
31
G.7
615
142
250
G.6
2232
7100
0612
0488
6909
3326
9242
0273
8240
G.5
0918
7984
4594
G.4
97768
90898
93188
09908
36384
52277
89184
26006
30794
88857
66376
67178
79083
75319
32998
81185
75461
82038
65146
78642
22101
G.3
03105
87744
72244
98726
63575
90337
G.2
55235
37143
36829
G.1
43275
63136
52428
DB6
223012
669752
348276

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 5, XSMN ngày 29/12/2016

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
08
59
85
G.7
038
386
169
G.6
8263
9308
3173
1130
4426
1149
3509
2306
1645
G.5
5860
0543
0667
G.4
64005
08570
41117
23893
06846
01507
45430
82919
80836
81693
89562
74882
10197
24740
86922
12602
16156
65312
96298
24233
81729
G.3
38821
96513
72178
49181
72376
21445
G.2
02440
41583
98412
G.1
20637
64969
64029
DB6
989555
559390
644960

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 5, XSMN ngày 22/12/2016

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
59
34
08
G.7
412
836
670
G.6
5059
7438
3161
7587
9192
7878
5020
8284
2020
G.5
2195
1110
2353
G.4
60844
05000
35410
05082
23021
75532
44049
50252
94644
88978
67161
00686
46125
01704
34191
23292
05705
29797
80425
59226
62082
G.3
43834
21264
83022
32189
12083
04354
G.2
41927
10643
45232
G.1
55953
83290
00615
DB6
442386
351508
149331

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 55