• XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 5

, ngày 22/06/2017
Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
75
46
22
G.7
035
659
219
G.6
9663
5073
3596
4029
4698
4864
8680
1966
3844
G.5
3128
1013
7992
G.4
40667
07404
52792
42356
26202
42733
41762
54205
64831
53663
08150
75850
34391
90433
93186
74607
95902
21480
78907
17945
03884
G.3
37219
94968
55945
67824
31426
53888
G.2
61117
03707
11878
G.1
60981
49710
31302
DB6
053706
360860
711201

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 5

, ngày 15/06/2017
Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
98
05
26
G.7
910
808
482
G.6
0410
3565
1544
2448
1744
0221
4052
5987
7537
G.5
2958
3674
3725
G.4
01713
11908
88732
11628
90015
71383
44332
75642
64588
35713
35789
63228
44667
54041
27345
81829
58297
14507
37633
64118
52158
G.3
86498
86324
05676
15013
30760
51667
G.2
74895
46102
05866
G.1
47186
62382
90101
DB6
285548
332568
663795

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 5, XSMN ngày 08/06/2017

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
44
88
62
G.7
818
044
633
G.6
3103
3164
8079
8743
3753
1794
5279
1533
9857
G.5
3997
8683
7650
G.4
49671
83110
08508
93772
50236
02173
23217
04352
80849
26727
94496
58132
74137
69019
10754
67599
40440
23301
49776
61468
39443
G.3
12077
00399
73279
46925
85879
92695
G.2
30934
43994
04378
G.1
60182
60052
32822
DB6
421894
627093
194868

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 5

, ngày 01/06/2017
Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
28
59
87
G.7
475
822
488
G.6
2870
9527
1783
7183
0154
1619
9454
4837
2224
G.5
4095
8373
8403
G.4
67269
85329
54891
12672
34930
81961
99858
48857
36987
35419
75167
98668
52733
26461
74196
40135
41020
42167
31220
52287
87779
G.3
66463
41208
50620
40190
74657
75069
G.2
05661
04047
64666
G.1
95670
68060
91604
DB6
907245
511546
293158

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 5

, ngày 25/05/2017
Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
03
19
34
G.7
371
588
910
G.6
1971
7198
0197
2897
9290
1780
3481
3053
7154
G.5
7478
1787
4592
G.4
29112
32208
70941
49854
18147
82452
08779
64415
77175
65848
74529
34037
95413
38123
31815
29531
80995
52530
20281
73757
55658
G.3
79307
63705
84224
99731
85859
29136
G.2
43021
55094
21505
G.1
19497
76491
36750
DB6
397608
773559
420703

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 5, XSMN ngày 18/05/2017

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
39
85
97
G.7
339
758
624
G.6
7299
2964
8464
6460
3102
7311
3771
0348
3094
G.5
5279
2990
6467
G.4
50493
17959
04487
27954
93975
25540
18006
24263
90408
56884
27389
83083
78369
25339
81382
50968
88342
53138
78265
96081
00895
G.3
01453
00965
30297
12403
72282
73469
G.2
36239
30630
31465
G.1
32967
68677
44737
DB6
452424
192257
691148

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 5, XSMN ngày 11/05/2017

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
70
32
24
G.7
558
902
272
G.6
9958
1382
5555
3759
6628
1503
3806
8475
5115
G.5
0047
6990
1070
G.4
25159
24313
38700
32543
96388
69893
88541
31708
09190
44534
38905
79074
82053
27963
96360
95827
72245
23312
60513
49879
55160
G.3
87485
77885
13562
67178
72281
91810
G.2
81458
23114
45328
G.1
31869
99286
26299
DB6
718022
201278
250494

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 5, ngày 04/05/2017

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
77
98
85
G.7
423
516
001
G.6
4627
7864
4744
0192
7836
2582
5324
6533
3986
G.5
4543
9476
0296
G.4
50138
24064
28499
23695
02953
29606
06557
42710
27499
87386
51793
62855
89888
82902
41544
64413
72840
01165
24562
79247
94493
G.3
82338
07497
67591
28810
12790
91225
G.2
51770
76335
75722
G.1
24684
38844
29682
DB6
520051
312805
319548

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 5, XSMN ngày 27/04/2017

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
59
32
48
G.7
512
222
324
G.6
2666
2997
6963
7959
3051
9277
1299
9447
1138
G.5
3065
8754
8652
G.4
45570
16934
94129
43739
65476
27493
27635
90899
03111
25577
53010
76348
89920
99682
16979
58842
32618
16100
34637
34101
98113
G.3
64561
72592
73461
08825
61588
15877
G.2
94662
20670
75306
G.1
16174
74182
19011
DB6
688093
506626
867358

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 5, XSMN ngày 20/04/2017

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
92
53
88
G.7
795
513
554
G.6
3421
7679
8389
3569
7200
0358
8617
7647
3115
G.5
9020
5419
4717
G.4
14723
84344
87384
17889
57866
55883
93963
14329
46017
28386
84564
94019
51741
92600
34326
99874
25881
63402
26476
17290
42238
G.3
24077
25939
50717
27218
44604
62625
G.2
41796
19823
34209
G.1
32025
96755
35753
DB6
751631
609966
160207

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 65