• XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 5

, ngày 21/06/2018
Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
82
09
21
G.7
291
193
216
G.6
5194
2149
0586
7103
9018
2933
2113
9906
8955
G.5
6701
6354
8192
G.4
70122
81163
47969
82368
94322
12952
79238
70772
59099
95412
57010
62464
05786
08498
22311
44352
37957
22300
55441
09036
36459
G.3
55897
01025
35918
51998
96666
06111
G.2
08825
88117
99613
G.1
66125
39227
70428
DB6
091186
380453
128772

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 5

, ngày 14/06/2018
Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
06
17
26
G.7
337
079
503
G.6
9097
4960
9378
5478
8255
7655
6521
9566
2425
G.5
2004
0325
2908
G.4
57937
20751
58349
46085
99168
27497
99186
03738
95657
67471
54535
26443
46872
86008
04593
49681
13122
75265
47257
42886
08337
G.3
84621
79134
44660
86107
75213
43834
G.2
47478
72500
51328
G.1
01954
56172
20581
DB6
682341
327266
160628

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 5, XSMN ngày 07/06/2018

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
11
42
56
G.7
356
479
173
G.6
9620
8822
9658
8633
3180
2675
4170
0819
6348
G.5
1356
8054
6117
G.4
05640
79948
21824
14483
71873
56091
45672
56329
82563
38265
76090
91496
65772
96384
32358
72143
47148
52704
21514
78632
81665
G.3
22855
38398
79331
12264
62868
44444
G.2
66226
38647
83283
G.1
28353
95488
99477
DB6
893294
805996
501566

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 5

, ngày 31/05/2018
Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
65
57
69
G.7
067
624
181
G.6
2690
5992
1214
4455
2678
5538
6900
0917
3345
G.5
4833
0213
4906
G.4
40555
73554
91653
78139
50607
07009
23969
07407
18818
59298
51893
65671
83749
79326
14504
46474
09096
81406
60675
24380
46519
G.3
12148
34056
40815
98590
03547
05164
G.2
17371
77840
02209
G.1
31340
47166
41419
DB6
362151
251312
719267

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 5

, ngày 24/05/2018
Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
69
71
60
G.7
665
100
586
G.6
5140
3308
1360
4348
9392
3964
8908
6583
8954
G.5
0271
6157
3702
G.4
27734
70204
36634
24802
69670
29777
57372
88682
49218
45941
16929
34583
57601
15960
15934
29619
04654
96746
41170
98994
89288
G.3
27754
02149
85513
05662
38847
18065
G.2
93033
72926
47429
G.1
43389
35416
85282
DB6
245787
158020
598291

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 5, XSMN ngày 17/05/2018

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
74
57
88
G.7
869
153
967
G.6
1044
7984
2942
2010
6583
1173
3518
0591
6093
G.5
7802
0059
3379
G.4
47435
82120
74793
58931
38300
68963
42988
49118
93962
39111
43927
64837
42950
92552
69375
10092
59277
86682
56008
38743
96116
G.3
91186
99520
33427
15263
23103
72148
G.2
32990
11703
31074
G.1
04955
39283
27535
DB6
046984
641919
268378

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 5, XSMN ngày 10/05/2018

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
52
65
64
G.7
932
418
688
G.6
3623
4593
4384
0312
9128
3209
6407
3101
6357
G.5
2262
1971
2315
G.4
45457
15597
79475
32808
44451
07640
06155
47031
34801
63126
75945
39134
06160
57141
92331
12204
09469
18618
41193
16730
75205
G.3
09383
08366
75258
12882
10671
61843
G.2
31879
38951
90852
G.1
23741
29188
79720
DB6
450580
172096
535419

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 5, ngày 03/05/2018

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
94
27
83
G.7
794
663
767
G.6
0187
4573
3878
3645
3468
2176
4239
3652
9645
G.5
3312
7737
5423
G.4
20138
93334
90095
35491
35696
02050
03079
62771
04263
36750
69320
62382
73465
65376
31471
50394
77260
02009
22903
97308
89899
G.3
34572
72987
59577
32743
32127
39143
G.2
37368
52100
82382
G.1
12953
47715
23176
DB6
005462
824830
281533

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 5, XSMN ngày 26/04/2018

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
09
94
46
G.7
180
078
839
G.6
3283
3367
2634
5977
1401
4489
9432
4348
3548
G.5
8556
4981
0359
G.4
15009
83493
56786
37546
36841
56478
21562
48465
83764
26663
70622
24211
78567
24599
76444
11187
00395
22880
49301
04512
36088
G.3
15280
64362
39659
95481
90649
15646
G.2
93191
62224
14690
G.1
31355
61930
74949
DB6
507492
757007
434112

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 5, XSMN ngày 19/04/2018

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
68
09
53
G.7
585
746
756
G.6
9409
0260
0926
3688
0204
4278
6096
4991
4444
G.5
2591
8433
5784
G.4
32652
02215
34758
98637
22937
37082
03220
19537
77608
43906
78858
18812
64146
77036
42256
53537
32806
51307
65810
82749
87994
G.3
07050
49325
71749
40393
59611
07396
G.2
89839
73784
22834
G.1
95496
62986
13376
DB6
105489
596705
039146

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 183