• XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 5

, ngày 19/10/2017
Giải thưởng
Bình Thuận
An Giang
Tây Ninh
G.8
58
72
48
G.7
380
692
023
G.6
8936
4049
3881
7761
1113
6303
2516
2358
0710
G.5
5239
9382
9116
G.4
66907
03228
67626
56637
20353
13628
34879
43703
70630
46615
85248
09927
52531
19940
34960
78834
95441
85266
20985
84915
73247
G.3
89115
08946
96337
03482
03846
17519
G.2
48925
31873
10575
G.1
91895
95958
65194
DB6
064481
152041
421040

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 5

, ngày 12/10/2017
Giải thưởng
Bình Thuận
An Giang
Tây Ninh
G.8
12
65
37
G.7
060
341
474
G.6
3219
1051
9909
9388
3353
2060
5288
7909
2375
G.5
7573
4520
2006
G.4
75398
30027
98945
90883
07138
17040
00403
00659
41854
27688
06003
04920
65274
58304
53614
85808
33217
89275
89980
93231
11937
G.3
03299
37513
96331
29552
06497
68975
G.2
79082
51601
87952
G.1
44427
79648
66005
DB6
898178
207987
935598

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 5, XSMN ngày 05/10/2017

Giải thưởng
Bình Thuận
An Giang
Tây Ninh
G.8
49
07
02
G.7
430
459
277
G.6
6179
0705
5529
3393
5968
3084
0632
7233
9318
G.5
8282
8940
0885
G.4
74083
08380
34821
51456
87075
98647
34127
66022
37660
80797
63625
31480
59263
16596
61074
00499
26414
23308
48935
64709
95235
G.3
27747
71002
10668
19932
12422
08396
G.2
16306
24440
86472
G.1
73328
54314
31979
DB6
307490
425960
794569

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 5

, ngày 28/09/2017
Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
12
10
32
G.7
209
780
518
G.6
1880
6811
4334
7705
1829
7011
9897
2637
8283
G.5
4717
0064
9687
G.4
75014
07508
45523
46691
58729
42373
49240
33322
37179
87367
52430
67652
63377
91952
17185
08808
50550
23849
55468
48292
70858
G.3
99138
44941
43556
71837
52943
08621
G.2
03529
01404
96347
G.1
85598
56783
59034
DB6
986819
989165
529751

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 5

, ngày 21/09/2017
Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
73
65
38
G.7
836
566
830
G.6
2371
7681
6796
6346
3232
5504
0087
0589
4090
G.5
7288
9378
7087
G.4
96965
82137
18919
79039
31669
95742
28753
29715
41608
71113
93997
30421
33699
81467
82230
53395
64231
39582
55349
67443
50017
G.3
42554
45988
45278
73729
11592
73324
G.2
77096
47584
45845
G.1
85333
09360
94178
DB6
908153
163375
513479

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 5, XSMN ngày 14/09/2017

Giải thưởng
Bình Thuận
Tây Ninh
An Giang
G.8
84
07
70
G.7
625
752
629
G.6
8660
7286
6899
6144
5013
3349
0253
8439
8532
G.5
6142
6651
2518
G.4
28481
65637
54687
57914
93516
57247
74912
21013
75438
09205
54884
95163
89617
24560
38653
94659
99863
14108
07297
23186
54834
G.3
79315
15356
44706
27353
51692
45367
G.2
15982
59523
82310
G.1
00644
99062
74453
DB6
655963
753080
466816

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 5, XSMN ngày 07/09/2017

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
76
19
28
G.7
935
410
083
G.6
6726
7905
5024
2269
6541
6404
3197
3504
8055
G.5
5340
3355
6178
G.4
38290
55053
74657
40003
77224
01290
83422
49778
65880
16025
71548
77676
25139
31134
95100
99653
89329
41318
71696
99509
24236
G.3
04117
52259
10866
23823
67490
10895
G.2
10492
91953
97891
G.1
92027
39536
09726
DB6
061289
942778
557153

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 5, ngày 31/08/2017

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
88
90
89
G.7
566
269
565
G.6
0708
1901
0706
6073
7377
4934
8579
4432
8498
G.5
4792
2227
3884
G.4
75962
14641
92735
47247
22393
31430
62877
60311
39017
90768
90044
21802
79172
76589
54512
25426
99151
98483
49045
88985
36889
G.3
16118
40970
85574
18133
46127
41948
G.2
91814
44966
49994
G.1
60913
09319
01226
DB6
757663
435270
536343

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 5, XSMN ngày 24/08/2017

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
15
55
19
G.7
270
357
518
G.6
7789
8857
3599
7845
9564
2584
7760
6054
0734
G.5
2268
1181
7402
G.4
47960
58717
11326
64973
08483
06511
72355
18110
02392
19305
17110
10057
21862
29739
39787
56712
97661
97086
92816
09529
60168
G.3
93469
99808
89000
00969
74748
64932
G.2
99636
59410
15770
G.1
05228
77857
75691
DB6
990643
026064
995185

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 5, XSMN ngày 17/08/2017

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
53
36
00
G.7
798
152
251
G.6
5209
9020
1574
4298
9208
4293
1611
1896
5000
G.5
2355
9713
7507
G.4
62205
92714
34857
88934
49738
00601
24630
09851
04904
30864
84822
29166
97713
78127
42587
96925
94104
81147
66998
38403
43016
G.3
86559
39876
42419
49827
49932
26647
G.2
94902
20892
35861
G.1
37613
26930
06026
DB6
172890
710806
129617

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 70