Quay thưởng hôm nay

  • XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 5

, ngày 27/04/2017
Giải thưởng
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G.8
34
24
47
G.7
915
623
915
G.6
2080
7857
6020
6460
7335
3607
7896
3192
7879
G.5
9853
0860
9352
G.4
07911
74434
96612
00863
58222
00829
44024
64354
87400
19411
08621
95193
23398
01794
85764
15243
00740
26303
82238
62344
46423
G.3
80263
41851
96332
54573
94580
47035
G.2
52662
15192
64225
G.1
90036
49033
37873
DB6
368205
248290
588171

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 5

, ngày 20/04/2017
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
97
12
73
G.7
729
603
567
G.6
0894
3752
0807
6084
2561
1735
7593
7927
6775
G.5
5337
6679
0152
G.4
30171
32266
40021
48703
41799
81055
04357
21974
20989
54849
67585
55300
26734
30268
59770
40671
75712
84836
49999
52947
28321
G.3
22769
82441
37637
10339
99309
60473
G.2
75827
94130
27056
G.1
58735
17367
63045
DB6
788334
604472
354190

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 5, XSMT ngày 13/04/2017

Giải thưởng
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G.8
44
34
48
G.7
856
236
985
G.6
7434
0670
3312
9386
4096
0941
0653
3850
8767
G.5
4733
8596
2449
G.4
02906
84931
40384
41959
36408
38887
99260
86697
89943
99652
42747
35076
41742
22686
71266
97799
71705
84349
70622
02824
07622
G.3
58274
08880
14333
07925
06010
19889
G.2
48656
74904
09183
G.1
02621
61503
26781
DB6
322416
074531
820800

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 5

, ngày 06/04/2017
Giải thưởng
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G.8
97
92
86
G.7
330
916
131
G.6
9958
4906
4395
3725
0577
5906
7607
3908
7347
G.5
0886
7106
7070
G.4
70355
81909
70500
88053
60693
00374
08820
89327
86423
97392
59029
79922
41225
46211
71406
03011
99432
67618
82237
83290
25749
G.3
22941
32851
22314
69899
64549
32791
G.2
94761
61000
75222
G.1
84628
05515
53465
DB6
664157
563669
617662

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 5

, ngày 30/03/2017
Giải thưởng
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G.8
26
06
51
G.7
158
030
205
G.6
6189
7410
5981
4440
8017
7709
8689
2014
5904
G.5
8998
7683
1422
G.4
90854
52417
19424
66043
03990
00995
31791
38197
90962
07149
34792
85348
59080
40411
12108
66791
38763
49635
55026
65276
70819
G.3
18647
19845
47079
20251
38767
89231
G.2
24342
25969
00684
G.1
94692
39673
52751
DB
42254
71712
87490

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 5, XSMT ngày 23/03/2017

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
06
70
36
G.7
669
978
917
G.6
4983
7332
5262
2391
9035
8102
3593
2635
6066
G.5
0674
0087
0691
G.4
50028
31006
06974
89934
10784
63750
52733
82173
90702
43597
51708
39472
84118
06784
57123
65712
31467
07676
64871
13257
41465
G.3
59227
52662
88000
82087
27252
22386
G.2
81046
29249
39199
G.1
15132
89416
78947
DB
71379
07510
85310

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 5, XSMT ngày 16/03/2017

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
15
82
86
G.7
571
743
083
G.6
4624
0372
4023
2055
6205
1677
6804
0987
6880
G.5
7322
4136
9838
G.4
22749
67725
62554
63629
26917
17268
34609
66833
09970
71225
25632
98277
01041
33919
16242
65312
79960
14298
52604
89759
99791
G.3
47239
35466
95026
84759
39190
81319
G.2
80601
30864
90848
G.1
30700
51341
28370
DB
33333
69816
19937

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 5, ngày 09/03/2017

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
44
64
38
G.7
340
016
509
G.6
6534
2372
9832
0189
6763
1029
6279
6592
8373
G.5
7544
7505
4871
G.4
25868
99599
90489
64972
59197
45955
99069
62660
82393
77781
37772
61019
79660
67047
38071
56828
79687
19650
15407
26487
27536
G.3
33549
29177
38697
41521
81887
90108
G.2
73328
31795
64229
G.1
19338
82364
90802
DB
67760
30275
46661

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 5, XSMT ngày 02/03/2017

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
22
11
74
G.7
314
755
789
G.6
2186
9047
2118
5598
8830
2708
6157
6392
4677
G.5
3316
1148
9718
G.4
09529
49802
02018
32952
17859
04758
78581
50218
68767
26372
54667
02557
71632
48971
58292
85586
53434
52086
65219
96013
71802
G.3
27039
76188
94837
65884
92719
78796
G.2
40866
79677
42409
G.1
06426
76124
75926
DB
39762
02646
37562

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 5, XSMT ngày 23/02/2017

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
81
73
93
G.7
579
459
331
G.6
2120
2369
7987
6526
3545
7784
9892
6711
1296
G.5
2035
0683
9345
G.4
02655
75272
19298
83866
80858
32404
22681
40832
95467
27255
88128
47021
60670
95607
52280
01713
72494
33479
14100
81972
10196
G.3
03761
11509
10303
62935
26119
40732
G.2
62299
40050
87368
G.1
13834
57788
87725
DB
82705
91843
02256

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 71