Quay thưởng hôm nay

  • XSMT Thu 5, KQ Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
60
32
34
G.7
627
119
945
G.6
0754
8031
4213
5946
9186
7254
4040
3931
6757
G.5
0491
6066
0464
G.4
70967
19435
67776
91202
85852
39791
99630
91816
23560
61392
88187
00443
37967
46687
81662
30455
81644
52626
23734
76417
77287
G.3
47344
95358
48591
74143
20767
42554
G.2
89769
04094
93751
G.1
51886
63499
43459
DB
30160
71976
31984

XSQB Nhận KQXS Quảng Bình, soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBDI Nhận KQXS Bình Định, soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSQT Nhận KQXS Quảng Trị, soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G.8
13
53
87
G.7
700
167
606
G.6
9858
2314
0068
5320
8857
2361
5232
4644
0042
G.5
5785
8327
8524
G.4
84297
72263
73201
79333
65352
81118
89343
42823
10617
21676
27769
43781
18027
91455
83112
21932
76013
99536
56336
59369
18348
G.3
22806
35602
79351
08847
32658
32245
G.2
81592
64540
54232
G.1
90030
44608
75583
DB
90177
60607
54144

XSBDI Nhận KQXS Bình Định, soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSQB Nhận KQXS Quảng Bình, soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSQT Nhận KQXS Quảng Trị, soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
82
97
28
G.7
601
349
466
G.6
2037
3438
9717
8651
5248
0015
7196
6585
3665
G.5
4282
4719
5057
G.4
53809
94915
12444
44485
89292
15629
05762
97694
00340
73603
75091
54765
06410
33550
09199
23737
89130
75270
48727
10797
44141
G.3
39077
53921
19240
34544
57668
88367
G.2
98206
35881
96345
G.1
21546
89358
72257
DB
55462
84024
88777

XSQB Nhận KQXS Quảng Bình, soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBDI Nhận KQXS Bình Định, soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSQT Nhận KQXS Quảng Trị, soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
36
26
60
G.7
405
113
029
G.6
8508
4738
2292
1973
9199
7399
9180
7246
5093
G.5
5353
6365
0683
G.4
27092
50281
03422
36930
48447
36376
47192
95864
87671
43775
82165
18897
14542
80778
03476
48124
28931
71193
49538
01809
96211
G.3
72555
55049
85190
76879
13090
69656
G.2
56206
60254
50125
G.1
21209
58831
59236
DB
16828
21061
44903

XSQB Nhận KQXS Quảng Bình, soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBDI Nhận KQXS Bình Định, soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSQT Nhận KQXS Quảng Trị, soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
66
44
31
G.7
085
559
013
G.6
7537
0139
0828
2240
7724
1808
3596
3153
5387
G.5
9674
4124
4995
G.4
46910
79159
61434
31160
81212
41712
70720
89691
81376
91081
37871
98976
49394
89661
35064
58266
76538
44386
99929
51105
86001
G.3
25332
45792
13982
24583
33031
09569
G.2
35398
97648
33816
G.1
37349
33492
33162
DB
17386
86088
21131

XSQB Nhận KQXS Quảng Bình, soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBDI Nhận KQXS Bình Định, soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSQT Nhận KQXS Quảng Trị, soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
47
29
11
G.7
508
584
039
G.6
3384
1781
1937
6411
4360
7844
4155
4658
2365
G.5
0009
9476
1682
G.4
55611
11773
22548
36503
12555
07686
56901
11769
65515
11713
74992
13960
10234
81264
02524
92847
92957
51507
17314
14911
75178
G.3
71802
16910
63909
55881
17556
56169
G.2
57018
20090
56149
G.1
29779
25994
02509
DB
11992
93838
12419

XSQB Nhận KQXS Quảng Bình, soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBDI Nhận KQXS Bình Định, soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSQT Nhận KQXS Quảng Trị, soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
43
30
65
G.7
369
380
749
G.6
2364
6844
0194
0936
2276
7040
8521
7036
3524
G.5
5763
7715
9452
G.4
15811
91853
18979
34450
36429
28149
95786
24561
13854
36008
78288
99310
31173
28154
70561
08388
15080
87249
46045
78990
73303
G.3
86538
59962
04915
65851
33979
71087
G.2
71396
86178
31797
G.1
42543
64453
41644
DB
89056
77092
52583

XSQB Nhận KQXS Quảng Bình, soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBDI Nhận KQXS Bình Định, soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSQT Nhận KQXS Quảng Trị, soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G.8
77
30
66
G.7
297
639
705
G.6
7987
7979
6851
8360
8367
5995
0327
5050
3408
G.5
0543
6935
8045
G.4
63404
17503
48287
60614
33121
22276
59812
38552
32524
85337
26025
28732
28040
52118
59680
07265
51056
28604
79983
30179
12510
G.3
82065
93294
65373
33612
65824
79494
G.2
36791
73059
83548
G.1
20314
62542
91323
DB
88451
43211
14947

XSBDI Nhận KQXS Bình Định, soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSQB Nhận KQXS Quảng Bình, soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSQT Nhận KQXS Quảng Trị, soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 169