• XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 5

, ngày 19/04/2018
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
76
84
88
G.7
389
418
794
G.6
9756
9258
1836
6847
9089
9803
6414
9305
3766
G.5
1406
5887
5893
G.4
04927
47785
93278
92392
46546
24734
69185
37004
47811
29522
71435
71672
26136
07043
75952
12644
04517
77435
83886
65294
60085
G.3
86267
25517
06609
66228
78645
85128
G.2
03562
18790
08392
G.1
85163
67381
65284
DB6
625693
408151
018189

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 5

, ngày 12/04/2018
Giải thưởng
Quảng Bình
Quảng Trị
Bình Định
G.8
35
34
69
G.7
507
810
303
G.6
4238
9986
8871
5071
7673
6411
4187
8069
3400
G.5
5516
7874
5976
G.4
93616
38134
41753
95136
99346
80058
54624
35810
65117
19127
16934
99212
54974
18708
85274
74204
20690
31760
09502
84031
52525
G.3
07864
23614
22292
14121
02575
05160
G.2
98710
93406
51391
G.1
39646
04085
50542
DB6
002073
348708
683008

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 5, XSMT ngày 05/04/2018

Giải thưởng
Quảng Bình
Quảng Trị
Bình Định
G.8
92
14
62
G.7
192
109
979
G.6
1143
2992
9130
9898
5833
2479
1368
3816
9600
G.5
0827
1718
5284
G.4
04552
98787
14571
11942
46421
10068
36189
35030
64082
05666
41642
60096
56171
57819
04071
90482
28289
31057
46750
91982
30675
G.3
72029
64219
31446
28619
16054
75581
G.2
65074
54320
55864
G.1
65077
23908
20055
DB6
965704
733037
267112

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 5

, ngày 29/03/2018
Giải thưởng
Quảng Bình
Quảng Trị
Bình Định
G.8
67
26
59
G.7
950
927
296
G.6
2398
5887
3020
5877
0619
6703
8018
9903
5978
G.5
7437
9735
4529
G.4
80560
27913
95476
88964
92212
66956
99301
67892
10156
28537
75937
52359
24943
27463
97780
29525
59702
18625
48762
53651
22519
G.3
90993
65720
82615
07487
60816
89684
G.2
32532
58008
88280
G.1
68993
84876
59793
DB6
895708
423462
038805

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 5

, ngày 22/03/2018
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
11
02
88
G.7
529
783
458
G.6
4328
0610
1862
0533
9168
5880
0966
0867
7621
G.5
4833
4217
7030
G.4
12043
68556
55223
11851
94034
29267
83716
95786
29253
42265
88616
24926
49703
31070
75186
18417
58797
42700
08266
56022
86248
G.3
28432
79877
80539
80491
29518
21979
G.2
48409
79953
95855
G.1
61030
93216
45861
DB6
901469
317213
249680

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 5, XSMT ngày 15/03/2018

Giải thưởng
Quảng Trị
Bình Định
Quảng Bình
G.8
08
63
06
G.7
697
746
753
G.6
0147
4757
9332
0024
6990
2700
8853
1453
9601
G.5
2812
4726
8093
G.4
70856
58121
25054
01068
78931
26475
29334
09582
99199
98318
90218
49134
53090
08071
47101
03196
34374
60007
16340
92778
77436
G.3
61598
35287
29535
62417
97286
97852
G.2
61442
78060
17832
G.1
40001
61958
34108
DB6
280820
248051
981107

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 5, XSMT ngày 08/03/2018

Giải thưởng
Quảng Trị
Quảng Bình
Bình Định
G.8
11
78
50
G.7
828
667
157
G.6
4135
6050
8885
1262
2020
5943
9576
9163
6865
G.5
0402
3019
9190
G.4
02409
91713
61506
77531
56971
36083
97587
28127
66242
16811
96697
85125
42660
86844
50781
65652
82358
07296
75439
85572
08357
G.3
79591
65179
21745
66081
39732
50129
G.2
46487
20744
01017
G.1
62171
39754
46779
DB6
580292
023111
748866

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 5, ngày 01/03/2018

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
45
10
22
G.7
686
018
839
G.6
2111
0774
6661
2453
2423
7190
9254
6408
9495
G.5
7450
2896
7300
G.4
93838
35752
50472
15868
60351
86458
59160
02221
20897
22287
00536
10648
93148
72611
40051
96910
49882
35171
82768
78878
86382
G.3
11348
56253
66279
49367
69746
56442
G.2
62155
92407
49960
G.1
27469
88489
97864
DB6
977597
280325
862765

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 5, XSMT ngày 22/02/2018

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
15
35
83
G.7
650
581
476
G.6
5086
2647
4004
6115
1304
3278
1940
6400
0160
G.5
2545
7876
7736
G.4
90887
76500
79907
87473
40865
26944
94433
25792
41686
30624
08541
48513
84544
67267
32709
31971
02804
79861
70549
00897
90296
G.3
80269
01649
49665
65803
59424
50932
G.2
98225
19208
58220
G.1
46296
83225
66623
DB6
544684
480829
939882

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 5, XSMT ngày 15/02/2018

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
97
78
43
G.7
843
627
986
G.6
1009
6074
5410
4072
0246
6892
4272
9330
4593
G.5
0452
5070
1249
G.4
16843
78429
89371
65754
91361
66820
10990
17553
90118
03957
06611
61742
04272
51433
78792
51292
47706
33236
32117
28741
45451
G.3
18539
37106
97244
50965
35425
96881
G.2
69028
98931
12951
G.1
84389
90476
96290
DB6
290528
668303
542849

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 48