• XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 5

, ngày 17/08/2017
Giải thưởng
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G.8
62
42
64
G.7
808
466
927
G.6
5269
9969
5613
9929
7417
9054
6531
5765
8551
G.5
2373
6354
5538
G.4
07190
96006
72250
90311
47370
24082
88855
44628
81764
54129
35755
43071
07956
21625
70542
65287
59721
95782
74682
51807
78048
G.3
31815
44991
22685
08060
47319
37005
G.2
55203
57454
88000
G.1
36672
20747
41936
DB6
466901
319939
971117

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 5

, ngày 10/08/2017
Giải thưởng
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G.8
36
01
32
G.7
043
007
897
G.6
6440
7930
7850
7758
3030
2875
1748
2836
6843
G.5
7051
0125
3683
G.4
66891
34153
41108
47908
39106
35365
77562
38642
81092
63297
62934
64321
47957
10122
49658
13641
22409
24804
67250
35694
25096
G.3
25051
23913
63625
73420
02113
85107
G.2
88870
13405
26644
G.1
56576
32106
70883
DB6
687018
417542
300292

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 5, XSMT ngày 03/08/2017

Giải thưởng
Quảng Trị
Quảng Bình
Bình Định
G.8
67
51
52
G.7
418
708
164
G.6
7121
5103
3952
2699
7646
8703
5765
3374
5247
G.5
2776
4268
8566
G.4
37435
79462
95353
65333
02251
75088
77181
68188
18293
00985
09353
91304
79104
76674
82526
42291
94747
50852
49226
60627
93781
G.3
97062
20511
31308
52440
46607
71548
G.2
20060
17238
75448
G.1
24610
56923
60065
DB6
650752
536081
295341

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 5

, ngày 27/07/2017
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
00
75
45
G.7
425
438
042
G.6
5724
5059
8698
7246
5038
3690
6874
6702
2478
G.5
5231
7860
6611
G.4
26739
03394
33645
55346
92970
22058
13314
65561
23002
87329
98214
16650
47830
93611
53669
01917
00340
11401
21806
83015
45246
G.3
93686
63584
25137
47287
52203
77167
G.2
84793
96190
01486
G.1
95707
02120
69132
DB6
344306
675944
272365

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 5

, ngày 20/07/2017
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
04
46
20
G.7
593
901
222
G.6
8133
6473
1495
0580
1295
7095
8824
9841
3829
G.5
7859
8136
5530
G.4
72526
80694
86436
64883
00946
69251
46431
90994
86623
13021
14611
03328
43093
66792
00337
33246
88347
15609
32563
29564
19303
G.3
62129
12362
33826
98696
71576
11912
G.2
74674
93808
03049
G.1
69399
31074
92842
DB6
944087
193947
616019

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 5, XSMT ngày 13/07/2017

Giải thưởng
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G.8
77
66
86
G.7
514
946
654
G.6
2364
6152
2324
8142
5514
8441
3505
6118
7493
G.5
0533
7094
3052
G.4
20480
60847
64675
04773
62534
61793
85034
92780
42269
89986
94719
39325
35324
82258
17114
25608
90734
13214
77078
63562
92573
G.3
61195
26022
73210
09027
91838
53518
G.2
48019
13312
30128
G.1
73982
47973
53757
DB6
396582
393207
344518

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 5, XSMT ngày 06/07/2017

Giải thưởng
Quảng Trị
Quảng Bình
Bình Định
G.8
98
83
50
G.7
827
551
767
G.6
3026
1961
7048
8345
8355
1731
4847
4870
0478
G.5
3594
9781
1470
G.4
22080
48974
45800
96882
63096
55922
11277
93707
57804
76551
59992
00597
60882
25617
27684
00621
92749
00400
63946
96399
62038
G.3
47521
10833
90317
60465
53107
86049
G.2
72611
64364
65718
G.1
83656
63620
13034
DB6
603092
920911
015237

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 5, ngày 29/06/2017

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
18
56
06
G.7
853
394
770
G.6
3887
5301
5432
8162
4247
8647
0661
2391
3428
G.5
2673
7953
7662
G.4
17892
85439
33417
06579
09475
64726
10841
95890
00650
02279
09113
18018
91490
68911
23683
20374
45553
37618
98439
67822
73161
G.3
11653
61762
31595
72291
52208
76436
G.2
60928
00228
98599
G.1
01365
88480
29831
DB6
830241
255481
793464

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 5, XSMT ngày 22/06/2017

Giải thưởng
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G.8
63
95
14
G.7
423
115
867
G.6
9226
2150
3082
8110
2215
6956
7368
1590
4164
G.5
9066
6903
7474
G.4
45776
88410
35317
54816
49926
37091
49176
17197
44395
88823
07242
82876
94345
94726
21153
68300
26502
34413
28181
93958
28849
G.3
95463
80109
83620
91066
95200
74425
G.2
57325
65734
91299
G.1
77298
40356
62958
DB6
602522
482498
241474

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 5, XSMT ngày 15/06/2017

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
43
02
20
G.7
478
983
956
G.6
4580
9651
8922
1676
1808
3837
0287
5217
3581
G.5
0285
8710
7797
G.4
10653
92018
23236
20498
04569
57890
47268
58537
97391
81812
09577
28969
77571
62351
05944
13235
83696
22244
24281
63613
80726
G.3
00379
30082
21063
03821
50615
77101
G.2
43511
30379
68733
G.1
13139
29749
41814
DB6
539147
514158
123979

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 44