• XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 5

, ngày 07/12/2017
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
99
37
48
G.7
035
434
514
G.6
7405
9618
1730
5104
2278
0546
9867
1351
9805
G.5
3750
8975
1441
G.4
12309
96980
76662
86501
74953
38471
96418
47360
76537
23984
38801
55545
65427
28736
62429
72214
89743
00681
04640
53966
76529
G.3
25300
65980
10559
30050
27283
96047
G.2
32755
72449
83921
G.1
78812
29773
02045
DB6
987383
581114
505728

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 5

, ngày 30/11/2017
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
23
66
52
G.7
323
805
798
G.6
4021
6021
5851
3753
8809
0891
0359
3151
3712
G.5
5376
3375
0555
G.4
44102
42850
62846
63639
56886
57934
96831
10268
03554
95191
61425
23865
63882
00692
57746
83590
79050
20149
85687
80803
42520
G.3
62062
45251
88760
41449
75212
28039
G.2
89550
84007
88274
G.1
80242
75488
41705
DB6
512663
808960
167307

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 5, XSMT ngày 23/11/2017

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
52
75
19
G.7
313
648
481
G.6
9324
1398
9891
4117
3680
1053
1619
3013
1833
G.5
6314
0567
4458
G.4
51122
94622
80998
15872
64796
79041
52115
15993
08554
31288
98136
83728
02404
15816
23678
72635
14856
56903
46799
83305
53170
G.3
12946
08807
75589
13204
43258
82677
G.2
60722
10698
31832
G.1
82016
26637
97045
DB6
944525
522633
976769

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 5

, ngày 16/11/2017
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
66
66
58
G.7
668
938
156
G.6
5672
3095
7499
9676
0848
4730
8333
0359
8923
G.5
0719
1816
8669
G.4
39053
05332
23070
99866
91054
97689
75737
17850
12691
66125
11436
69801
31835
02050
53286
98426
20268
20300
30543
63409
00232
G.3
23305
92533
93408
58401
97737
59115
G.2
99286
72756
85001
G.1
35154
11531
04868
DB6
625704
794265
548369

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 5

, ngày 09/11/2017
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
03
13
40
G.7
999
227
534
G.6
4815
7412
8769
8963
9844
0904
0273
5423
1273
G.5
5989
4910
5522
G.4
26984
40432
07043
29036
60116
46413
33143
28362
40398
22788
96194
07636
92801
20387
59453
33664
43311
28699
16296
25700
77597
G.3
65014
11135
33669
80701
95108
30115
G.2
47679
89345
68688
G.1
74549
56438
63906
DB6
167042
652096
381106

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 5, XSMT ngày 02/11/2017

Giải thưởng
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G.8
20
56
53
G.7
879
862
260
G.6
4202
9830
0087
7711
9290
7686
6030
6333
3536
G.5
9851
4850
8572
G.4
55914
96233
41399
81714
32348
06309
05180
53554
33425
68810
15945
96882
42748
32919
41019
00313
18764
75953
79107
26894
25927
G.3
89840
52757
12740
79843
66199
60924
G.2
47561
76233
46648
G.1
60123
21875
33365
DB6
753343
037578
834694

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 5, XSMT ngày 26/10/2017

Giải thưởng
Quảng Trị
Bình Định
Quảng Bình
G.8
26
80
18
G.7
002
721
415
G.6
3644
2370
3719
8428
7814
5361
1166
3090
8611
G.5
2251
3248
7540
G.4
10380
12382
60315
89327
26713
78313
11862
06238
48024
76650
22146
85027
17985
60345
03132
43550
14215
29915
77280
40926
14855
G.3
33124
81950
34904
36643
84881
20019
G.2
51615
87149
67490
G.1
10131
83091
21480
DB6
254624
872674
023273

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 5, ngày 19/10/2017

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
10
27
17
G.7
413
712
499
G.6
5562
6465
7915
7847
9583
4858
7450
5066
2714
G.5
8705
5225
9053
G.4
01208
60577
08305
47765
18268
04844
61528
21850
55022
57781
69614
25751
90347
23009
76436
37986
12737
16696
25461
00733
28954
G.3
48129
39479
06916
47902
41091
86611
G.2
08526
36350
10268
G.1
55963
56404
73804
DB6
907432
932473
054460

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 5, XSMT ngày 12/10/2017

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
39
96
53
G.7
304
685
321
G.6
0844
5565
2561
7028
8953
9619
8595
4483
9641
G.5
2179
4134
8765
G.4
75530
13666
73130
66552
19739
26306
82303
74766
38553
56501
07519
06473
37170
32325
42042
62931
33063
85736
52593
83380
59948
G.3
18818
09422
56339
35293
30743
85077
G.2
02569
43147
29654
G.1
30537
22047
09358
DB6
929112
010387
945267

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 5, XSMT ngày 05/10/2017

Giải thưởng
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G.8
32
89
26
G.7
628
795
516
G.6
5611
1903
8229
1267
0750
8403
5019
6027
7146
G.5
2430
0784
9606
G.4
60948
84293
03894
45856
13044
15435
48072
34192
93719
28965
97874
78507
48758
25480
52877
84125
71128
05940
59427
28488
57270
G.3
25009
23188
55549
61603
21698
28715
G.2
69899
42497
33773
G.1
68556
73151
82307
DB6
219735
200647
936340

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 59