• XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 6

, ngày 25/05/2018
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
19
34
G.7
535
372
G.6
4952
3180
3212
4160
7194
2488
G.5
3685
3119
G.4
32859
90281
71150
12559
79044
50088
05836
13262
31766
10137
54466
21724
06376
37035
G.3
35931
62942
67317
72895
G.2
77168
82518
G.1
74026
48952
DB6
422916
511400

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 6

, ngày 18/05/2018
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
32
82
G.7
997
744
G.6
9511
3782
3511
0134
0070
1009
G.5
6780
1342
G.4
17466
18666
20043
73024
48027
44527
69466
02690
96072
85548
11037
84255
99485
88020
G.3
50908
99274
96735
67056
G.2
04664
81598
G.1
66162
89219
DB6
805946
345783

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 6, XSMT ngày 11/05/2018

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
84
81
G.7
517
124
G.6
2063
9732
2947
4002
5208
4004
G.5
4816
1676
G.4
12296
08531
32216
85239
13590
35722
82065
15192
36824
80730
95574
45283
65038
96123
G.3
84126
82758
72372
65554
G.2
62812
26362
G.1
16641
65147
DB6
965891
345309

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 6

, ngày 04/05/2018
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
67
40
G.7
094
760
G.6
7276
2815
4649
2762
8420
9232
G.5
9679
0957
G.4
26817
09655
20640
02520
63111
47650
52963
60244
79678
33745
92341
84275
01279
01989
G.3
71236
65623
10437
44609
G.2
52146
96053
G.1
06498
93152
DB6
231767
853509

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 6

, ngày 27/04/2018
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
36
82
G.7
254
300
G.6
6908
7263
4932
7523
1701
6486
G.5
3420
9219
G.4
38984
33463
23631
42776
02064
54865
44462
80809
90004
47513
41883
51240
35057
84337
G.3
48301
59020
70035
39901
G.2
42341
79597
G.1
99560
86885
DB6
575149
850523

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 6, XSMT ngày 20/04/2018

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
25
17
G.7
201
888
G.6
2445
6703
1494
7144
7331
1538
G.5
9514
7806
G.4
67225
64284
54417
73366
93716
05709
80474
00540
39544
60840
97122
94185
49581
31190
G.3
79866
51336
21294
24393
G.2
81016
89947
G.1
64313
41877
DB6
522579
407773

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 6, XSMT ngày 13/04/2018

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
46
42
G.7
112
637
G.6
5394
9240
0190
3748
1640
8041
G.5
6053
9065
G.4
95516
86442
86587
78827
83650
41666
18083
32619
59824
24364
23628
93480
52368
20302
G.3
57778
23757
90102
56292
G.2
53208
55317
G.1
87164
04055
DB6
996308
175677

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 6, ngày 06/04/2018

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
45
34
G.7
502
983
G.6
4699
3546
2427
0519
2347
8386
G.5
4901
1645
G.4
88249
85995
99933
05662
62629
63850
59029
48602
49063
83123
82562
66772
50665
08419
G.3
45855
84493
61954
77598
G.2
53572
40572
G.1
48651
71193
DB6
822017
925187

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 6, XSMT ngày 30/03/2018

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
46
88
G.7
842
297
G.6
5364
6561
7073
0022
6143
7663
G.5
7257
3876
G.4
02851
61886
25311
44678
87374
36547
60245
30508
20217
63156
96504
64179
32629
62949
G.3
25180
61720
03457
82289
G.2
30059
24961
G.1
97651
53318
DB6
420318
871647

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 6, XSMT ngày 23/03/2018

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
59
83
G.7
668
830
G.6
8203
3281
6619
0927
7531
9584
G.5
0143
7187
G.4
59827
01675
07001
89170
93099
23581
58110
12501
90166
74860
87742
63952
94257
15816
G.3
69919
00570
13108
88295
G.2
76272
87479
G.1
38855
27910
DB6
380596
215303

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 29