• XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
11
34
G.7
332
781
G.6
8871
4781
0403
4802
6704
3728
G.5
3289
4136
G.4
90227
16260
18248
01523
82561
71678
28384
99501
28678
85801
38139
07764
41261
17800
G.3
83071
48855
24760
04564
G.2
01699
99617
G.1
46806
22406
DB6
542977
567574

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
56
36
G.7
124
021
G.6
4951
2716
2760
5908
3841
6414
G.5
6256
3910
G.4
27554
31686
44919
61922
21048
38390
53015
03155
22766
27609
60355
36935
10426
45451
G.3
31110
77701
23771
03293
G.2
51611
07582
G.1
05759
86351
DB6
395753
454513

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
98
48
G.7
134
734
G.6
5589
5993
7533
6632
5971
3432
G.5
4785
4919
G.4
18931
88277
16495
81451
14721
05982
91124
48825
58354
37681
99615
43080
25020
83366
G.3
16974
50224
95027
60769
G.2
54747
98565
G.1
27621
76049
DB6
414494
013110

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
16
88
G.7
634
420
G.6
4186
9015
1951
6450
4230
5023
G.5
6963
1686
G.4
52499
94518
33482
88918
79756
50403
47095
21119
18504
93995
38401
86993
77388
01263
G.3
55970
00713
14279
67608
G.2
42613
71788
G.1
28937
75339
DB6
297238
051830

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
47
16
G.7
260
013
G.6
4153
1612
3375
6419
6660
9392
G.5
1574
6110
G.4
34428
89255
00941
54044
55448
63328
34616
51226
56638
64406
65295
55505
75225
88661
G.3
67017
74514
67083
04475
G.2
90522
81200
G.1
83134
28762
DB6
930866
544277

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
59
58
G.7
110
307
G.6
9217
4090
0463
2300
5632
3081
G.5
0972
0897
G.4
40495
40941
48679
65020
64366
06460
04357
23022
51435
71017
76635
89524
17354
79278
G.3
10771
22597
17422
64724
G.2
23976
03085
G.1
52995
77560
DB6
170587
871615

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
12
24
G.7
101
365
G.6
9399
0224
4714
7058
3651
2227
G.5
0270
5830
G.4
41502
37488
07007
34236
32858
96228
45113
29505
09428
35450
28155
64350
04971
98753
G.3
13758
65507
70296
55741
G.2
51350
78187
G.1
24320
14858
DB6
449424
886252

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
77
98
G.7
479
311
G.6
5888
4261
6080
7921
6845
1473
G.5
9254
1746
G.4
99417
62547
28614
53713
93786
13999
89003
75424
69402
94134
32985
41926
79429
11940
G.3
59790
50632
62094
55692
G.2
50916
44515
G.1
57003
69018
DB6
922288
148637

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
60
55
G.7
814
703
G.6
5912
3738
5391
0144
2396
4869
G.5
2927
5742
G.4
55146
61249
86668
50235
25103
20020
68970
62544
49425
41887
05054
18382
56741
87924
G.3
92913
39941
16897
84576
G.2
82001
82748
G.1
18720
98141
DB6
270295
376161

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
11
97
G.7
037
645
G.6
2315
4728
3142
8267
1347
5232
G.5
2232
5872
G.4
13989
71418
63597
76885
72343
61684
54086
50741
88581
96364
49243
05874
47704
02682
G.3
80725
56225
86381
41598
G.2
83620
55637
G.1
38859
91009
DB6
366856
378232

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 98