• XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
46
75
G.7
828
221
G.6
6655
8993
5720
2305
5147
0831
G.5
4016
6160
G.4
08627
85789
88938
47685
46440
44745
85614
12936
72822
98432
72275
12860
69298
19245
G.3
01442
24160
49071
50303
G.2
97508
94848
G.1
91251
88814
DB6
807520
872664

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
22
93
G.7
444
733
G.6
4104
3406
3856
6101
4292
0190
G.5
2496
2378
G.4
71420
16221
53714
45507
67173
34930
25025
10491
53936
36276
18979
55738
49496
81016
G.3
28637
53241
86434
50533
G.2
30443
25226
G.1
11048
48166
DB6
776463
740688

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
59
13
G.7
385
618
G.6
4758
1108
5130
8703
8632
6449
G.5
8950
7760
G.4
55106
52748
97311
56998
92853
49038
60361
70991
39849
75499
87985
04012
56214
73153
G.3
48887
72178
11504
62527
G.2
49636
03609
G.1
02919
63923
DB6
651692
390844

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
36
90
G.7
461
824
G.6
3938
1295
4426
3490
9355
9171
G.5
6481
9923
G.4
40053
46360
34884
58022
04920
14342
93338
78860
28629
07343
36145
96662
66456
18346
G.3
73074
43512
73427
22854
G.2
33071
89244
G.1
70942
73107
DB6
155679
501845

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
76
17
G.7
704
182
G.6
1266
5369
7680
3189
7348
4882
G.5
0574
5846
G.4
41347
23109
15284
86439
50353
62054
84173
74098
76880
82388
74045
00231
66203
67143
G.3
82165
59154
77083
97818
G.2
43406
45768
G.1
59420
38152
DB6
959266
242619

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
36
21
G.7
941
045
G.6
5741
1634
9751
9722
0204
4952
G.5
6834
7278
G.4
65610
14526
30634
16719
71789
16450
53617
29733
61950
19803
84118
65878
41343
53149
G.3
69599
75536
37239
61213
G.2
17406
18641
G.1
48301
17067
DB6
235808
209263

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
05
01
G.7
061
343
G.6
2107
9681
2304
3127
4253
5120
G.5
2570
7560
G.4
53377
68269
71931
54920
60706
43293
84020
74940
84058
61331
89548
09261
82331
19457
G.3
67308
32067
78054
85496
G.2
98584
35536
G.1
19579
54407
DB6
130795
658056

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
78
13
G.7
099
377
G.6
7547
0364
9886
6963
1131
2769
G.5
6234
5118
G.4
52833
20021
82314
99022
91803
09456
37867
73163
87360
88285
45178
21219
06941
30661
G.3
80241
76635
33776
98705
G.2
64521
65187
G.1
93152
47804
DB6
598886
752417

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
25
17
G.7
183
610
G.6
2568
6965
2702
5320
2210
2398
G.5
5481
4000
G.4
32786
36056
75881
58991
45414
62206
02880
12745
83811
36377
00310
07864
08389
78890
G.3
54641
76685
20665
77958
G.2
70816
69991
G.1
54761
47118
DB6
174177
813129

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
43
81
G.7
748
998
G.6
9795
6145
1248
0678
3164
1097
G.5
2976
2112
G.4
56495
30590
23008
98503
11262
15341
39530
08438
86109
85394
78609
46394
99085
14603
G.3
43449
03420
55010
54751
G.2
11687
49682
G.1
48624
32827
DB6
053681
038849

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 29