• XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
78
72
G.7
558
504
G.6
4679
7673
1173
7822
9956
0849
G.5
7977
5562
G.4
74843
55369
70035
84056
73058
64992
16019
61525
39981
10851
63973
88232
56346
65164
G.3
01281
25737
81442
66085
G.2
81062
52592
G.1
93616
68427
DB6
238239
033246

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
16
33
G.7
039
727
G.6
9695
9253
4060
0266
3454
8823
G.5
0729
8201
G.4
12953
38234
00820
01517
72027
79528
07234
77808
20207
99323
21237
98002
79554
29443
G.3
91911
93041
91202
22843
G.2
56398
35504
G.1
56237
32398
DB6
676108
472264

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
03
29
G.7
943
643
G.6
1805
7468
5438
0101
4830
5853
G.5
3415
9288
G.4
60659
12825
38747
68779
90604
04679
76344
84242
70198
59446
34391
33025
10087
23055
G.3
61412
65626
87525
75972
G.2
17647
06152
G.1
25077
25480
DB6
138037
804785

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
87
25
G.7
561
528
G.6
4347
7630
3144
5280
8281
6237
G.5
6679
3932
G.4
32458
74536
91396
38073
87703
09962
99924
48745
74160
62285
52040
70793
63291
86973
G.3
14926
35992
31001
43419
G.2
03344
52784
G.1
57040
84822
DB6
204650
848394

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
10
49
G.7
704
846
G.6
5349
1591
9711
8984
7513
5779
G.5
5986
3910
G.4
64760
86480
66827
82343
59302
47017
80988
39804
00014
95086
66399
72245
20279
23746
G.3
09300
27162
32392
66557
G.2
96398
22598
G.1
95853
33209
DB6
288526
138528

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
92
17
G.7
720
181
G.6
0857
6641
3970
7053
7572
4500
G.5
0858
3875
G.4
00423
76552
83137
21432
92848
18358
27659
90231
68549
05711
83668
58062
52129
97215
G.3
35931
64042
21950
63814
G.2
37324
19455
G.1
69531
99755
DB6
575992
563072

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
67
77
G.7
986
090
G.6
0738
9015
8028
3294
5874
3750
G.5
0417
5102
G.4
41778
25229
74981
78564
74643
76917
85114
04627
87310
71969
23247
09191
85337
48330
G.3
36757
33126
29826
24395
G.2
94316
27947
G.1
62599
17614
DB6
066164
820285

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
82
75
G.7
048
339
G.6
7352
4090
4324
3104
1671
6057
G.5
7413
6229
G.4
88880
03018
02914
08907
94554
46200
08472
97769
45421
70632
84292
19114
81772
92393
G.3
73590
82952
17254
07084
G.2
84343
93360
G.1
50907
49058
DB6
253712
285988

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
57
01
G.7
150
555
G.6
5678
5750
9510
6892
1616
5639
G.5
5714
6567
G.4
46237
58855
63381
67823
00869
88895
49535
07841
28063
83757
40245
33352
91945
80446
G.3
61302
89882
65039
62105
G.2
95888
77499
G.1
13522
91218
DB6
334181
008221

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
55
42
G.7
059
112
G.6
9548
8294
8497
6665
0895
6209
G.5
8892
7460
G.4
95362
31117
94978
97186
63722
79938
07553
32305
50783
54797
72748
98422
51373
51102
G.3
93469
20808
89580
06296
G.2
15858
45040
G.1
34697
94424
DB6
026730
995653

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 2239