• XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
59
58
G.7
110
307
G.6
9217
4090
0463
2300
5632
3081
G.5
0972
0897
G.4
40495
40941
48679
65020
64366
06460
04357
23022
51435
71017
76635
89524
17354
79278
G.3
10771
22597
17422
64724
G.2
23976
03085
G.1
52995
77560
DB6
170587
871615

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
12
24
G.7
101
365
G.6
9399
0224
4714
7058
3651
2227
G.5
0270
5830
G.4
41502
37488
07007
34236
32858
96228
45113
29505
09428
35450
28155
64350
04971
98753
G.3
13758
65507
70296
55741
G.2
51350
78187
G.1
24320
14858
DB6
449424
886252

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
77
98
G.7
479
311
G.6
5888
4261
6080
7921
6845
1473
G.5
9254
1746
G.4
99417
62547
28614
53713
93786
13999
89003
75424
69402
94134
32985
41926
79429
11940
G.3
59790
50632
62094
55692
G.2
50916
44515
G.1
57003
69018
DB6
922288
148637

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
60
55
G.7
814
703
G.6
5912
3738
5391
0144
2396
4869
G.5
2927
5742
G.4
55146
61249
86668
50235
25103
20020
68970
62544
49425
41887
05054
18382
56741
87924
G.3
92913
39941
16897
84576
G.2
82001
82748
G.1
18720
98141
DB6
270295
376161

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
11
97
G.7
037
645
G.6
2315
4728
3142
8267
1347
5232
G.5
2232
5872
G.4
13989
71418
63597
76885
72343
61684
54086
50741
88581
96364
49243
05874
47704
02682
G.3
80725
56225
86381
41598
G.2
83620
55637
G.1
38859
91009
DB6
366856
378232

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
90
35
G.7
346
791
G.6
2425
6365
4396
5489
0772
9328
G.5
8297
3241
G.4
45963
95806
62496
46777
03214
35168
34046
18253
13608
25161
97155
19396
45333
08855
G.3
04861
89985
85926
25702
G.2
86369
47540
G.1
10838
27685
DB6
774015
144484

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
12
81
G.7
158
004
G.6
5365
0479
2015
9454
0022
4487
G.5
4722
6360
G.4
17273
73367
19141
26371
09624
53693
72702
06699
62030
96760
20923
35241
07034
54450
G.3
98940
35596
75850
65320
G.2
18557
13282
G.1
34720
11272
DB6
687607
246528

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
01
40
G.7
180
905
G.6
6596
1446
4022
1142
0549
2441
G.5
4968
0243
G.4
34760
27562
50186
00772
92796
35099
44040
78507
12407
83599
73139
71711
86312
44415
G.3
07920
94983
12256
45823
G.2
43136
50229
G.1
74563
36136
DB6
547914
336497

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
84
21
G.7
224
540
G.6
3138
4675
5431
1504
2248
0655
G.5
1130
2960
G.4
69922
73762
06762
85845
63332
97127
29922
08014
03714
52811
73626
60284
86599
04068
G.3
30858
30460
02378
81769
G.2
77500
00416
G.1
30462
44070
DB6
898384
592566

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
83
85
G.7
452
919
G.6
2035
2849
0186
9551
8558
3002
G.5
8735
3415
G.4
09897
58549
25647
15076
54484
46239
33338
87776
11390
85987
01326
72273
50562
24328
G.3
35783
64019
55075
11932
G.2
89649
04324
G.1
66281
89383
DB6
750822
433603

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 139