Quay thưởng hôm nay

  • XSMT Thu 6, KQ Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
96
58
G.7
244
118
G.6
6001
1773
2748
7050
5891
3517
G.5
9777
9896
G.4
97662
35681
93269
35485
73139
64027
58618
80272
08248
90241
26371
39904
31203
62902
G.3
49176
69338
81939
35636
G.2
61549
25457
G.1
33797
42443
DB
07220
00953

XSGL Nhận KQXS Gia Lai, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSNT Nhận KQXS Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
23
82
G.7
679
299
G.6
1076
1136
9767
5549
3303
5699
G.5
7536
8904
G.4
86320
78462
13376
81606
75954
47485
23379
46081
90067
08098
86714
30944
46277
93836
G.3
56535
15247
42157
91088
G.2
80255
96835
G.1
89880
07715
DB
30577
90636

XSGL Nhận KQXS Gia Lai, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSNT Nhận KQXS Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
37
28
G.7
955
957
G.6
6333
4712
6078
6794
5611
5195
G.5
8959
8693
G.4
95419
59356
37458
43286
88686
05752
76894
84601
72348
98203
92047
68149
44703
14000
G.3
81408
02139
40990
45859
G.2
70104
20957
G.1
60900
63642
DB
75752
27199

XSGL Nhận KQXS Gia Lai, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSNT Nhận KQXS Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
16
21
G.7
929
894
G.6
8204
4277
8021
0633
7432
9370
G.5
1666
3069
G.4
06708
02648
60643
09904
09592
51431
30671
04164
32201
09707
46372
23971
50542
59627
G.3
86747
38658
24376
01021
G.2
72278
90369
G.1
97870
97825
DB
15625
09509

XSGL Nhận KQXS Gia Lai, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSNT Nhận KQXS Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
33
69
G.7
758
986
G.6
1400
8972
7680
5251
3976
3368
G.5
1971
1253
G.4
65517
92947
79778
53814
21746
01970
31930
55785
63576
14106
81606
54306
51355
15490
G.3
83260
78202
69932
52079
G.2
72230
00963
G.1
05977
68544
DB
37001
03691

XSNT Nhận KQXS Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSGL Nhận KQXS Gia Lai, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
99
26
G.7
917
841
G.6
4942
5306
4024
2453
7302
8503
G.5
3552
3256
G.4
39935
78751
56905
27396
91040
60726
27150
96217
40939
77520
45403
00131
19789
54233
G.3
18589
63016
67197
16307
G.2
53560
19113
G.1
94915
85303
DB
96191
73077

XSGL Nhận KQXS Gia Lai, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSNT Nhận KQXS Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
52
12
G.7
651
315
G.6
4490
6741
3609
0775
9129
3116
G.5
5609
2134
G.4
93512
70261
05422
15794
72183
46158
07927
33045
43719
57303
70651
95665
89320
50537
G.3
51306
37008
81167
92937
G.2
28983
69210
G.1
31257
01303
DB
51004
37471

XSGL Nhận KQXS Gia Lai, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSNT Nhận KQXS Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
05
35
G.7
667
335
G.6
6763
2736
5362
4981
3100
3174
G.5
2032
8751
G.4
81488
90277
54400
64336
30691
05329
56841
15188
72543
66444
24238
06903
04278
63565
G.3
61511
07624
04876
02278
G.2
57605
20270
G.1
86303
68953
DB
82003
12589

XSGL Nhận KQXS Gia Lai, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSNT Nhận KQXS Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 183