• XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
55
42
G.7
059
112
G.6
9548
8294
8497
6665
0895
6209
G.5
8892
7460
G.4
95362
31117
94978
97186
63722
79938
07553
32305
50783
54797
72748
98422
51373
51102
G.3
93469
20808
89580
06296
G.2
15858
45040
G.1
34697
94424
DB6
026730
995653

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
20
74
G.7
186
613
G.6
1855
1384
7462
8967
2777
1238
G.5
9566
3699
G.4
28898
69646
22851
04424
31323
40339
43265
70911
34236
75002
55431
54863
89318
52017
G.3
58518
09732
91043
42534
G.2
46719
11441
G.1
67808
07498
DB6
345189
502323

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
46
81
G.7
946
931
G.6
1566
4781
8199
8763
4777
9968
G.5
0459
5368
G.4
87955
26804
41908
98306
38917
34572
27015
19865
80210
36700
52290
78101
29847
29205
G.3
41260
86700
36523
02647
G.2
81803
00416
G.1
85509
89638
DB6
355904
340383

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
86
91
G.7
013
410
G.6
3970
7442
0553
5817
3217
1531
G.5
0646
5855
G.4
83500
15071
60315
27506
57960
91787
07255
33861
24433
85861
16851
99091
07762
52685
G.3
10118
35165
46250
16852
G.2
25352
18218
G.1
62883
61691
DB6
049823
966697

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
11
71
G.7
056
564
G.6
6707
9817
6937
7571
2654
1900
G.5
1234
9174
G.4
39088
65059
04993
60554
59574
46126
62832
95908
85167
34519
94972
50774
59483
82353
G.3
11271
36357
24218
65148
G.2
40568
90756
G.1
98915
40886
DB6
036854
049314

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
37
29
G.7
041
099
G.6
8073
5882
1290
0712
4895
7397
G.5
2590
3799
G.4
81537
34379
42391
60906
26840
33277
75067
78596
20161
14660
15955
69380
93346
57509
G.3
25057
13273
12761
65329
G.2
21830
03755
G.1
23792
77621
DB6
294969
979766

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
27
14
G.7
683
067
G.6
3406
1859
4455
7227
0790
6938
G.5
2011
0211
G.4
49868
28903
72405
10181
30263
17212
25221
51874
60195
04395
42916
65868
75873
39753
G.3
47648
01550
63476
98167
G.2
28687
93147
G.1
81715
77975
DB6
642847
150767

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
61
81
G.7
501
770
G.6
2045
6587
8385
7608
6030
3027
G.5
7480
1446
G.4
75787
61179
99392
44869
30506
87823
98320
60479
64986
90516
63429
59775
15821
78023
G.3
49464
47931
01104
84315
G.2
91154
74115
G.1
89653
36993
DB6
290258
316726

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
19
24
G.7
745
470
G.6
2190
2407
2267
1286
2003
7245
G.5
6405
3942
G.4
18911
36106
68681
08786
88360
86161
85404
02243
77381
48905
91604
31762
59631
19132
G.3
60257
55867
52015
99669
G.2
51129
80855
G.1
45495
63235
DB6
369268
862471

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
87
00
G.7
153
077
G.6
2988
6353
1619
5889
1569
6291
G.5
3757
0457
G.4
15394
43638
44561
26628
88046
22356
96369
42323
01606
64773
74853
29207
62801
93732
G.3
54432
15809
14224
29460
G.2
69309
15151
G.1
17719
53058
DB6
759135
438905

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 148