• XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
58
50
G.7
704
452
G.6
2669
4953
6101
2774
8167
6249
G.5
7977
8964
G.4
46867
54224
46682
25007
54041
97987
25650
78323
08470
44222
89883
05590
75577
54744
G.3
27985
92304
33283
27902
G.2
02367
80759
G.1
17481
27292
DB6
548917
068312

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
70
54
G.7
681
810
G.6
9414
2373
9591
1803
5764
2559
G.5
3836
2084
G.4
62589
85464
73676
58212
30977
87476
81259
66010
47013
33522
58094
78729
82799
30911
G.3
81127
81337
48003
10413
G.2
54177
54634
G.1
60505
92915
DB6
898292
175330

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
32
48
G.7
031
130
G.6
2212
0778
7234
4539
5876
5364
G.5
7689
6686
G.4
90281
52452
49647
68031
17421
35039
56927
61990
26244
50209
30927
63579
77701
84208
G.3
85372
67165
82436
24133
G.2
54888
48336
G.1
51527
21176
DB6
283299
969462

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
76
99
G.7
226
870
G.6
9591
2020
2848
5901
3736
2460
G.5
9099
4106
G.4
47556
12438
69408
84927
18517
51678
84240
33804
72142
04240
64147
20014
74628
47455
G.3
03632
11962
65968
91283
G.2
60191
05861
G.1
56885
22646
DB6
834088
333325

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
96
79
G.7
019
089
G.6
4405
8438
8122
5900
6472
4896
G.5
0623
7565
G.4
81955
61312
94862
69362
59313
20661
55719
42543
10003
71670
11770
97651
20553
88652
G.3
10381
19577
46152
88381
G.2
71763
87539
G.1
61184
95028
DB6
517744
476020

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
71
71
G.7
994
805
G.6
4190
7977
9351
8494
0409
2876
G.5
4586
8430
G.4
34775
17730
33198
31392
90071
61519
66907
80033
28418
34723
87457
18954
43839
93655
G.3
92107
66231
95401
48654
G.2
84520
70406
G.1
14129
43661
DB6
139151
125194

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
26
96
G.7
034
562
G.6
5553
4338
9518
3402
7911
4628
G.5
4656
3494
G.4
05350
10310
72949
90750
08003
16914
00440
78999
91290
07643
56078
41313
26909
22856
G.3
11034
22854
50967
75670
G.2
48727
48608
G.1
28321
37701
DB6
812973
976668

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
27
11
G.7
459
706
G.6
7981
0944
5701
5983
3165
4473
G.5
8971
4680
G.4
63617
18023
49193
59665
36619
68898
11469
10915
42508
91594
80892
22097
16624
10947
G.3
49082
65424
82902
99522
G.2
04617
49841
G.1
74590
82757
DB6
186700
119679

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
22
70
G.7
797
337
G.6
1830
5831
1869
1959
9614
6254
G.5
2971
7943
G.4
19542
83006
22177
38091
23392
47564
51411
79429
71706
84371
75547
10281
01626
95548
G.3
90644
36405
58268
09678
G.2
73302
48895
G.1
38546
21753
DB6
088205
784550

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
20
57
G.7
835
431
G.6
3060
9243
3521
8777
7315
2494
G.5
6511
6280
G.4
19414
64691
21492
16339
35318
80927
29710
35314
54773
54474
74269
41454
96873
41666
G.3
40012
80152
93848
01781
G.2
96434
52457
G.1
11574
35400
DB6
067749
308610

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 598