• XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
28
44
G.7
281
240
G.6
4858
5844
2473
1399
9726
9103
G.5
1889
5841
G.4
92753
12134
91470
38758
58062
26123
01264
01047
89614
00781
74526
20580
82453
55765
G.3
92631
63974
48320
42110
G.2
78931
17160
G.1
88987
42102
DB6
955686
320316

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
05
39
G.7
518
910
G.6
6432
4419
3447
2537
4582
1753
G.5
4229
9775
G.4
32900
18864
66726
08166
82920
52874
69464
88531
32693
89623
54275
87467
52333
92840
G.3
14750
65224
74448
30537
G.2
41908
92065
G.1
80675
65541
DB6
188377
255126

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
58
47
G.7
099
071
G.6
1781
3388
6347
4521
9348
6390
G.5
7877
8099
G.4
60618
14670
18025
79235
67504
40930
23448
49136
12541
60753
64183
98113
31918
46215
G.3
31556
34364
21515
50355
G.2
50564
05008
G.1
00461
37546
DB6
506682
832244

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
83
34
G.7
234
570
G.6
3756
7798
3568
8872
6481
7170
G.5
2220
3643
G.4
77302
94597
49189
01950
89165
55793
51059
21683
86738
39865
96191
84758
06339
22483
G.3
07446
02625
77273
96864
G.2
87181
03823
G.1
56144
83799
DB6
951309
136259

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
12
01
G.7
439
134
G.6
4895
4055
1816
8316
0398
0466
G.5
1305
8138
G.4
18483
87001
76872
55237
36478
46863
58930
63329
93804
37677
63169
35157
62105
95448
G.3
44735
31311
84537
95808
G.2
16131
80422
G.1
98968
61823
DB6
525986
177842

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
73
54
G.7
617
615
G.6
8556
6687
4109
0572
5401
1210
G.5
1755
5434
G.4
93097
35614
22670
16829
51771
59305
35528
68792
15344
61272
15900
24108
10390
15005
G.3
05244
52172
04088
28439
G.2
19325
57781
G.1
59988
57623
DB6
659229
370117

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
24
52
G.7
228
710
G.6
4349
2521
2860
6227
0252
7912
G.5
0488
6226
G.4
90202
41819
86765
71881
64351
30272
41158
42175
27730
88523
11963
83117
30431
77084
G.3
84338
36209
19183
74177
G.2
30623
56252
G.1
12836
19405
DB6
039647
928305

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
50
56
G.7
907
862
G.6
6307
8550
5439
0085
8964
9484
G.5
9271
4867
G.4
10138
90572
74465
67669
12984
57262
49244
34670
46614
02093
81440
14739
92160
01537
G.3
16458
80743
24287
35961
G.2
73810
60372
G.1
86390
55350
DB6
462115
920735

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
00
92
G.7
615
135
G.6
4660
7358
0420
3653
3034
4956
G.5
5784
4092
G.4
94003
76916
04710
96355
03117
72176
93509
38558
68715
59182
57834
83686
99040
53013
G.3
54736
38096
57043
61894
G.2
19334
82004
G.1
39552
14021
DB6
975126
621863

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
43
90
G.7
352
040
G.6
7741
0432
0943
7290
7502
5985
G.5
6583
9600
G.4
91166
30359
30490
58208
84616
41202
75600
55621
51501
75534
47030
68939
26365
13653
G.3
35672
73762
54670
51915
G.2
65267
43444
G.1
40306
62635
DB6
607775
505261

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 36