• XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 6

, ngày 23/02/2018
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
94
63
G.7
642
240
G.6
8393
4293
8955
9218
0997
2262
G.5
2529
3469
G.4
92086
25257
74120
40291
92349
53814
53407
52692
88187
64544
42868
08939
56724
86384
G.3
01627
58595
90719
90370
G.2
49020
11001
G.1
52781
12987
DB6
414815
538778

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 6

, ngày 16/02/2018
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
44
55
G.7
298
678
G.6
0535
4289
8667
1728
8816
7669
G.5
7254
1009
G.4
53629
58917
16614
26298
32417
40624
20617
05385
87444
47831
02880
96785
79099
43567
G.3
14795
89692
29282
76864
G.2
13455
52366
G.1
95597
65263
DB6
737179
406386

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 6, XSMT ngày 09/02/2018

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
45
51
G.7
322
788
G.6
1840
1420
7720
1579
3297
9948
G.5
6168
1420
G.4
83752
44284
66746
68270
62859
06256
96213
35938
61582
09771
80339
85621
30725
94943
G.3
70542
38673
09209
80924
G.2
49382
13612
G.1
36591
61581
DB6
193228
123210

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 6

, ngày 02/02/2018
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
55
80
G.7
926
791
G.6
7784
8477
7417
0927
6949
7853
G.5
8123
6073
G.4
86878
27592
03985
25878
52546
02409
95832
53398
91372
72710
67977
23329
32090
98854
G.3
61084
20574
89521
35512
G.2
73796
34799
G.1
28607
86062
DB6
826248
206563

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 6

, ngày 26/01/2018
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
73
32
G.7
035
492
G.6
4405
0270
6533
1224
5062
7703
G.5
4691
9024
G.4
07046
87082
64241
74107
49400
47841
81186
77836
66843
12939
81652
79901
08948
97737
G.3
81792
40542
93384
30367
G.2
95299
35662
G.1
59345
02350
DB6
159337
641164

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 6, XSMT ngày 19/01/2018

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
33
12
G.7
550
400
G.6
9426
6182
9659
7491
8023
7198
G.5
2889
8426
G.4
56727
43218
73173
94632
20822
55059
03906
09984
52158
19819
78121
95497
67366
06485
G.3
37539
00856
45766
18977
G.2
32235
15151
G.1
49343
98794
DB6
635919
827401

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 6, XSMT ngày 12/01/2018

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
65
37
G.7
376
818
G.6
1346
5804
2263
6790
1868
2206
G.5
0340
3188
G.4
00299
15241
49223
20245
84434
68552
72852
56551
49773
70770
41587
92597
21269
30555
G.3
54295
04593
91597
29228
G.2
63141
42610
G.1
51274
36842
DB6
867516
721517

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 6, ngày 05/01/2018

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
85
73
G.7
894
287
G.6
4750
4989
2195
4972
5183
8364
G.5
9923
6269
G.4
86660
69260
15184
14808
13479
53838
95507
84808
63379
00129
94120
81876
65555
58520
G.3
80483
82553
83656
87065
G.2
22771
61095
G.1
94693
53758
DB6
582780
315825

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 6, XSMT ngày 29/12/2017

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
58
19
G.7
863
006
G.6
5243
8607
6672
8425
8347
1110
G.5
7576
9002
G.4
97170
59970
34504
08589
49317
52723
80479
41108
00309
53402
90247
27526
58301
51940
G.3
29783
59011
41810
47709
G.2
60143
30724
G.1
23555
00676
DB6
429411
512784

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 6, XSMT ngày 22/12/2017

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
58
11
G.7
670
579
G.6
8333
1547
7337
7716
7430
5490
G.5
6722
6649
G.4
77373
47610
90177
90394
22136
56339
77098
67900
59804
24119
77277
04986
07645
66871
G.3
10043
24568
47725
12355
G.2
97222
58444
G.1
84920
78998
DB6
602001
857310

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 20