• XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 6

, ngày 13/10/2017
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
18
29
G.7
553
567
G.6
7772
8827
4040
1510
9344
3805
G.5
5934
9914
G.4
39114
65634
04344
12906
39077
01060
78145
34063
49812
73084
63198
43487
68154
17031
G.3
62301
29767
00640
26333
G.2
62002
25120
G.1
15033
62105
DB6
338435
020031

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 6

, ngày 06/10/2017
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
63
61
G.7
266
650
G.6
4110
1693
6506
2685
5289
8540
G.5
2905
4026
G.4
41176
94782
87040
52941
77768
88429
88249
21705
29147
82212
55107
16109
89919
83832
G.3
02921
40417
29839
36171
G.2
80483
42121
G.1
34741
64307
DB6
389702
164965

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 6, XSMT ngày 29/09/2017

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
26
58
G.7
512
784
G.6
9576
7118
8142
3098
8133
1619
G.5
9910
4678
G.4
67396
19469
62761
81633
41935
40454
09912
14616
87837
01195
20261
40290
10870
24596
G.3
01985
57471
45746
40456
G.2
64167
96444
G.1
20614
23048
DB6
780699
789299

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 6

, ngày 22/09/2017
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
84
78
G.7
526
379
G.6
4091
4831
6655
3333
5014
3744
G.5
5854
4207
G.4
84165
16276
98642
66665
95795
45804
44824
21951
43233
38849
54610
20277
60068
12076
G.3
55153
26608
08546
28175
G.2
02122
63182
G.1
70783
95315
DB6
136737
636066

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 6

, ngày 15/09/2017
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
34
85
G.7
432
026
G.6
9003
1069
9829
2746
4955
1119
G.5
0946
9414
G.4
07901
49288
55109
02693
42416
96393
98763
22346
92970
80769
61592
45874
95743
28120
G.3
74019
92388
30419
80807
G.2
76329
47655
G.1
13442
11039
DB6
066250
711509

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 6, XSMT ngày 08/09/2017

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
39
45
G.7
292
910
G.6
3118
8034
2122
4331
3354
8915
G.5
8721
9092
G.4
21546
96405
77610
22436
28234
70887
30051
62926
51555
27625
67539
16319
59930
35634
G.3
21611
55917
81510
75463
G.2
75760
70399
G.1
28612
08387
DB6
623416
321622

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 6, XSMT ngày 01/09/2017

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
38
57
G.7
276
883
G.6
3770
9869
7788
2746
2555
0695
G.5
3795
4711
G.4
77621
12579
16064
49140
70325
47523
14228
61525
83069
69159
88261
91966
45542
89152
G.3
52539
56867
01349
11756
G.2
79711
94015
G.1
93074
56214
DB6
113395
803529

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 6, ngày 25/08/2017

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
71
86
G.7
007
144
G.6
2426
5060
2661
3372
3112
2444
G.5
7297
0757
G.4
07842
68660
29897
86497
56663
19279
76739
09017
00152
63034
64573
58738
60292
39335
G.3
06567
22252
83819
24766
G.2
41611
61763
G.1
07586
84326
DB6
219012
302842

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 6, XSMT ngày 18/08/2017

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
40
31
G.7
510
267
G.6
6430
8224
7471
0540
2554
7119
G.5
3843
2716
G.4
27709
40835
01490
79521
57653
25227
88511
85218
81350
10551
59913
14865
71534
41639
G.3
82411
96163
62139
10685
G.2
14163
58491
G.1
78828
12594
DB6
249385
347808

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 6, XSMT ngày 11/08/2017

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
67
77
G.7
340
277
G.6
6937
2105
0778
3203
5130
0896
G.5
8704
4230
G.4
58182
76335
93524
89476
10222
01726
20676
80503
65621
29776
93032
22958
94915
80976
G.3
84888
45451
77132
63049
G.2
75393
71436
G.1
64030
88942
DB6
784857
753341

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 72