• XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
50
56
G.7
907
862
G.6
6307
8550
5439
0085
8964
9484
G.5
9271
4867
G.4
10138
90572
74465
67669
12984
57262
49244
34670
46614
02093
81440
14739
92160
01537
G.3
16458
80743
24287
35961
G.2
73810
60372
G.1
86390
55350
DB6
462115
920735

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
00
92
G.7
615
135
G.6
4660
7358
0420
3653
3034
4956
G.5
5784
4092
G.4
94003
76916
04710
96355
03117
72176
93509
38558
68715
59182
57834
83686
99040
53013
G.3
54736
38096
57043
61894
G.2
19334
82004
G.1
39552
14021
DB6
975126
621863

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
43
90
G.7
352
040
G.6
7741
0432
0943
7290
7502
5985
G.5
6583
9600
G.4
91166
30359
30490
58208
84616
41202
75600
55621
51501
75534
47030
68939
26365
13653
G.3
35672
73762
54670
51915
G.2
65267
43444
G.1
40306
62635
DB6
607775
505261

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
49
32
G.7
559
565
G.6
6485
6525
3644
5765
1792
3939
G.5
8077
1572
G.4
46129
78748
51535
55077
35252
71810
07913
19872
84793
10977
01145
21854
89981
75938
G.3
67803
42059
18521
04297
G.2
91433
79386
G.1
83516
61065
DB6
448134
140049

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
98
20
G.7
991
547
G.6
0504
8670
7881
8899
3340
7155
G.5
7167
2373
G.4
89385
39186
03613
73652
17742
78242
04640
88182
02898
21554
09879
36499
47582
92504
G.3
26534
24476
22935
95756
G.2
76477
79574
G.1
53210
32695
DB6
872881
502761

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
72
96
G.7
023
493
G.6
7763
6417
0543
8176
2127
4392
G.5
3094
6932
G.4
47586
12837
53661
65428
41552
23106
17344
81510
51090
22016
47659
82116
36882
62254
G.3
52647
77493
51280
67950
G.2
11623
45931
G.1
93419
62226
DB6
409306
114163

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
23
53
G.7
058
678
G.6
6241
7261
8551
8663
6543
9446
G.5
8097
7019
G.4
26696
90159
44597
67905
96240
93759
39001
67215
67153
99482
18469
02479
97523
86580
G.3
62095
75572
98090
93560
G.2
97743
93724
G.1
86208
31755
DB6
821213
871743

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
40
15
G.7
986
248
G.6
6293
3573
9905
6377
3203
3186
G.5
7971
9676
G.4
85662
74623
11912
54460
13823
18153
86069
41946
60806
93240
19810
97141
07265
08011
G.3
73777
46398
42321
69236
G.2
05042
21711
G.1
53821
52695
DB6
007720
429599

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
47
27
G.7
779
209
G.6
0868
9320
3940
0407
9445
9620
G.5
5264
4620
G.4
53522
48899
50063
15768
08318
01231
21126
80782
27053
03567
37289
40209
47006
13506
G.3
49164
37889
03744
50980
G.2
90729
94333
G.1
65543
18539
DB6
237334
332632

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
79
46
G.7
695
274
G.6
9814
9839
4245
2271
1902
4881
G.5
5720
1346
G.4
17724
99807
38404
45507
68518
64736
10051
00220
84051
66827
44755
13007
46620
37453
G.3
61492
02424
19721
02096
G.2
29608
08615
G.1
19090
01323
DB6
028920
908526

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 36