• XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 6

, ngày 08/12/2017
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
52
88
G.7
279
735
G.6
6122
3587
2601
1687
9693
2424
G.5
5333
3417
G.4
18597
76739
70382
07359
63849
07244
14732
61287
64616
41437
16312
56651
48967
33538
G.3
66686
69073
69094
17348
G.2
68017
00303
G.1
35475
60453
DB6
757807
368115

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 6

, ngày 01/12/2017
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
95
29
G.7
027
132
G.6
4591
2595
5798
0899
7614
7624
G.5
0877
2887
G.4
50364
17597
74196
78388
57923
86842
22392
60189
85630
91673
79064
46032
34804
90886
G.3
91144
12958
58462
17907
G.2
77354
25884
G.1
62063
62483
DB6
721267
978036

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 6, XSMT ngày 24/11/2017

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
17
98
G.7
203
645
G.6
9459
8874
9499
6704
6871
0618
G.5
7500
9344
G.4
94298
01798
49319
44228
37928
19760
61073
34923
09723
78370
55860
73015
68743
42788
G.3
75753
74778
42187
22517
G.2
54801
40977
G.1
41644
98082
DB6
116394
010924

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 6

, ngày 17/11/2017
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
58
66
G.7
361
613
G.6
4325
7190
1735
5277
7981
4012
G.5
7838
3957
G.4
45537
76383
10169
18483
28570
42934
39755
36766
64361
98547
48873
14757
64425
68211
G.3
89825
10091
53955
03126
G.2
65880
82685
G.1
74557
93535
DB6
640891
292381

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 6

, ngày 10/11/2017
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
53
45
G.7
692
241
G.6
4043
4198
0081
6431
7267
2400
G.5
1124
4003
G.4
30575
79710
14192
42898
92089
23543
58624
90640
36186
79268
78493
50626
35206
65042
G.3
19027
45263
77130
77266
G.2
65705
89565
G.1
19375
53466
DB6
298345
649560

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 6, XSMT ngày 03/11/2017

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
44
21
G.7
019
304
G.6
9763
9115
2528
8217
9323
6500
G.5
2087
7780
G.4
50489
14774
84923
51500
11582
87452
65429
88660
88455
51062
03051
76058
16114
52087
G.3
03919
65137
23660
71655
G.2
14213
54774
G.1
30148
47284
DB6
162570
153920

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 6, XSMT ngày 27/10/2017

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
93
37
G.7
114
346
G.6
4671
9029
2349
4694
7791
5275
G.5
7843
7452
G.4
37953
19450
11596
40358
99831
07307
59030
94250
40458
36314
84128
06979
11938
30389
G.3
91650
06922
66871
59868
G.2
67246
52803
G.1
19077
25548
DB6
681527
443134

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 6, ngày 20/10/2017

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
71
53
G.7
600
470
G.6
5615
0609
4815
9631
0306
8224
G.5
4170
6651
G.4
33889
75844
24234
04366
58182
05233
27161
94874
58089
93474
15514
63872
36716
00925
G.3
75831
94058
08901
70976
G.2
15176
64119
G.1
02129
62267
DB6
905201
874854

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 6, XSMT ngày 13/10/2017

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
18
29
G.7
553
567
G.6
7772
8827
4040
1510
9344
3805
G.5
5934
9914
G.4
39114
65634
04344
12906
39077
01060
78145
34063
49812
73084
63198
43487
68154
17031
G.3
62301
29767
00640
26333
G.2
62002
25120
G.1
15033
62105
DB6
338435
020031

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 6, XSMT ngày 06/10/2017

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
63
61
G.7
266
650
G.6
4110
1693
6506
2685
5289
8540
G.5
2905
4026
G.4
41176
94782
87040
52941
77768
88429
88249
21705
29147
82212
55107
16109
89919
83832
G.3
02921
40417
29839
36171
G.2
80483
42121
G.1
34741
64307
DB6
389702
164965

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 41