• XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
83
03
G.7
568
852
G.6
1885
7137
7997
0414
6645
4960
G.5
5608
5894
G.4
85559
56019
12325
32778
48425
51163
85938
02509
04401
27268
57942
17882
70751
70653
G.3
76085
23943
10788
67278
G.2
72319
02473
G.1
99074
72827
DB6
325302
750515

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
20
95
G.7
693
100
G.6
1588
4111
2366
5832
5512
4191
G.5
3804
5327
G.4
49758
59094
14476
61873
18246
90304
82819
62350
98157
59388
05859
06066
03977
67138
G.3
48091
72913
39692
46390
G.2
10466
21622
G.1
13448
29865
DB6
943245
702202

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
33
08
G.7
475
269
G.6
6952
3826
3250
1097
3243
2847
G.5
6419
3693
G.4
78480
81357
75247
81063
67278
51601
26134
44272
69546
21576
58807
97151
34485
06276
G.3
86122
49474
70761
04977
G.2
00491
54795
G.1
48181
60106
DB6
271620
426387

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
73
61
G.7
422
854
G.6
8525
5635
3314
9819
2233
0049
G.5
4934
0449
G.4
58290
04404
88422
53117
30195
19041
25927
60909
91143
40355
89313
31148
26176
90143
G.3
66646
26770
34533
69662
G.2
85994
14644
G.1
32393
51469
DB6
852712
122718

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
85
15
G.7
005
830
G.6
0553
5943
1884
4364
6128
8908
G.5
7191
2753
G.4
73595
01725
43809
98030
06590
20018
90837
01300
85011
79099
19079
14929
01532
61342
G.3
09616
20268
88335
00467
G.2
43541
72540
G.1
52681
47248
DB6
001177
521394

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
57
47
G.7
445
586
G.6
5058
8895
8554
1313
5015
1106
G.5
9094
2403
G.4
21465
16130
75486
87137
73787
99604
09858
27700
42922
12597
00571
94033
76368
54875
G.3
87331
77352
60317
19547
G.2
40110
71660
G.1
85742
12992
DB6
923316
677482

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
52
82
G.7
306
938
G.6
9772
2750
7070
1214
9993
7996
G.5
6603
5440
G.4
40258
89267
45022
28925
74834
67650
68840
90083
34717
91725
09095
38130
83046
47454
G.3
27524
83453
56811
12395
G.2
93614
39775
G.1
88072
89562
DB6
075034
039885

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
92
07
G.7
868
129
G.6
1007
7883
7816
4817
4082
9136
G.5
4754
7847
G.4
75683
04191
24869
17003
56267
50751
42423
71569
47994
68539
68197
84822
50015
86815
G.3
94264
96636
42642
64855
G.2
89623
18236
G.1
82966
85081
DB6
322168
895652

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
73
42
G.7
847
954
G.6
3554
4951
9716
2623
2785
2447
G.5
0042
3793
G.4
28701
79680
30369
07026
97551
18566
90809
13838
95311
40410
72658
48251
66464
29782
G.3
73850
22877
35907
50008
G.2
97742
00296
G.1
48323
03392
DB6
720272
176854

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
39
31
G.7
418
418
G.6
7287
6029
9718
2762
6650
7219
G.5
0603
3692
G.4
51050
55130
19689
25915
78468
71686
06452
51605
60186
41628
75783
74271
72967
16820
G.3
57467
33360
98843
64165
G.2
14938
96434
G.1
67560
73311
DB6
921332
401568

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 169