• XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 6

, ngày 23/06/2017
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
49
85
G.7
918
944
G.6
1276
9150
6634
7645
3186
7665
G.5
7428
9666
G.4
84799
94280
30903
20498
30962
68066
84480
07103
03153
14615
42156
89090
84038
23769
G.3
67246
26537
31912
01308
G.2
34697
07403
G.1
08184
36863
DB6
091819
565488

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 6

, ngày 16/06/2017
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
17
41
G.7
347
356
G.6
9380
6510
7519
0676
0127
2460
G.5
6726
3690
G.4
51088
97581
05652
79473
19298
41188
22932
50215
58889
15789
55080
76902
10838
05060
G.3
96332
49310
01706
40820
G.2
47987
04837
G.1
48728
74214
DB6
750161
737983

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 6, XSMT ngày 09/06/2017

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
81
03
G.7
030
928
G.6
6777
1083
0780
8630
3631
2315
G.5
1668
5436
G.4
29959
84278
05435
91338
84536
45753
85168
80325
46350
21032
92900
89019
46272
88845
G.3
08049
65375
55744
60921
G.2
38124
52640
G.1
49982
20644
DB6
607072
754769

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 6

, ngày 02/06/2017
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
98
85
G.7
339
403
G.6
0795
8873
6708
8603
4472
4746
G.5
2350
1962
G.4
02068
08652
03517
68563
48555
08369
58534
69886
76981
26633
18517
55748
23868
19033
G.3
10567
82521
12264
73887
G.2
05581
76054
G.1
31681
82031
DB6
649061
213839

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 6

, ngày 26/05/2017
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
05
54
G.7
945
230
G.6
0692
0684
5305
5393
9362
8575
G.5
0252
6623
G.4
73831
55741
25441
88687
70543
52696
33802
28605
14023
89026
13733
81736
90791
29703
G.3
97995
27409
22959
38564
G.2
35592
04667
G.1
84241
51902
DB6
925327
187804

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 6, XSMT ngày 19/05/2017

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
65
30
G.7
596
731
G.6
2511
8638
1563
2372
3170
5120
G.5
3858
9908
G.4
98953
11526
45132
58937
88252
56036
36751
13193
68596
20551
24595
21773
58838
59662
G.3
24752
17384
59530
44695
G.2
31829
73162
G.1
45898
44423
DB6
762471
258605

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 6, XSMT ngày 12/05/2017

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
93
93
G.7
672
200
G.6
3352
8811
1712
8646
9658
5296
G.5
3192
8908
G.4
87262
53750
53643
30010
53661
27096
26414
04405
61722
14283
18198
41606
85386
02753
G.3
77302
46638
14357
94327
G.2
81259
85780
G.1
58237
74597
DB6
539810
287944

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 6, ngày 05/05/2017

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
16
52
G.7
975
412
G.6
9397
2942
5507
8765
9174
8423
G.5
1262
7674
G.4
45573
03384
68183
76080
82664
95037
07373
78560
26212
57682
78810
15136
24747
85118
G.3
56543
56538
62149
73330
G.2
44491
58844
G.1
06312
92477
DB6
663389
094332

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 6, XSMT ngày 28/04/2017

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
21
83
G.7
024
194
G.6
0081
8443
5318
0292
1086
6884
G.5
6688
1075
G.4
81110
80033
15433
79129
91931
28194
97627
66392
87143
31353
07111
88705
35464
88521
G.3
38923
09195
94881
08674
G.2
33364
81250
G.1
88143
77772
DB6
617457
555461

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 6, XSMT ngày 21/04/2017

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
87
16
G.7
505
566
G.6
0221
3918
2143
4667
9582
2028
G.5
8021
8476
G.4
62346
02910
17458
89452
34845
42086
30060
95170
29136
71361
12569
20511
98392
98779
G.3
11009
82836
22723
33672
G.2
13229
68486
G.1
92576
95215
DB6
770969
288805

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 55