• XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
99
89
G.7
550
535
G.6
6611
9079
5517
8775
4748
7942
G.5
0203
3637
G.4
28625
62371
35688
78398
85232
26186
25740
60078
68671
50994
05437
11429
50105
80718
G.3
81617
68874
27020
55974
G.2
06202
46917
G.1
24620
37671
DB6
851226
379472

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
61
95
G.7
284
266
G.6
5483
5543
5443
7819
1261
2784
G.5
8875
6874
G.4
53853
21923
30340
44340
44254
58170
16949
81943
24349
81918
35974
89076
30038
11492
G.3
33005
16552
90752
83322
G.2
82891
28600
G.1
04574
37774
DB6
011607
367898

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
24
67
G.7
646
223
G.6
7453
4887
6504
1857
8045
2674
G.5
9040
1327
G.4
73780
88404
79465
79041
93878
10307
01735
49216
43617
52039
26013
47238
50844
32877
G.3
11098
78266
82843
94067
G.2
51416
45877
G.1
52624
89011
DB6
562273
330931

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
38
31
G.7
636
712
G.6
3805
6888
1097
0266
9274
2988
G.5
2063
9405
G.4
82718
08305
85039
19041
38286
57732
17732
90720
74685
11907
65615
87234
63990
49311
G.3
21409
59098
51051
07420
G.2
92127
81444
G.1
21353
52559
DB6
066277
167630

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
54
60
G.7
375
307
G.6
6369
8131
5816
1903
5724
2272
G.5
7348
2869
G.4
24996
44141
03417
26652
33217
81403
32592
68478
49553
98638
82600
24620
32497
32859
G.3
98564
53368
36906
20409
G.2
21413
31530
G.1
00953
97355
DB6
907119
744511

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
70
28
G.7
195
146
G.6
1802
6868
4325
8096
7863
1625
G.5
0662
0201
G.4
11118
36441
53802
95122
46206
31601
80540
02488
30993
70508
15625
30658
88148
09818
G.3
08407
64779
22143
81870
G.2
40918
17671
G.1
45849
60576
DB6
430430
546849

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
28
86
G.7
897
134
G.6
0328
9039
2582
7975
3654
8870
G.5
2817
1604
G.4
02070
27432
88346
73083
04145
01742
02754
88545
81486
04089
03602
38144
45279
98210
G.3
06546
62492
29729
05622
G.2
13513
82622
G.1
47189
94014
DB6
599612
489709

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
G.8
85
G.7
751
G.6
6334
3594
4029
G.5
8281
G.4
93979
00182
06410
50571
32932
49918
92839
G.3
87288
98375
G.2
00305
G.1
72194
DB6
996716

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
59
10
G.7
790
951
G.6
4500
8666
0321
7783
0561
1625
G.5
6559
1888
G.4
04337
59240
49523
83050
79058
40636
83677
25141
56204
28015
04728
38941
84309
20763
G.3
68773
69663
20095
91438
G.2
95232
28352
G.1
61231
96733
DB6
936876
903997

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
33
98
G.7
643
767
G.6
6502
7417
8308
4713
1170
2970
G.5
6652
4310
G.4
23757
55302
96875
49755
92834
45850
13759
65114
91524
12164
99125
08033
34245
76576
G.3
37928
57282
51070
40554
G.2
14462
54926
G.1
22133
22261
DB6
329346
289354

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 155