• XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
09
36
G.7
866
290
G.6
4543
0983
2206
4644
5353
8693
G.5
9445
2263
G.4
17455
52012
68245
92739
41238
87586
24266
13812
01771
14613
68337
00787
98967
16895
G.3
50704
14888
41395
47148
G.2
08840
90495
G.1
47118
21650
DB6
091778
014540

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
43
06
G.7
992
711
G.6
3207
7606
7425
6183
3545
9672
G.5
4159
1248
G.4
91781
71666
00532
54285
73633
02398
99344
20630
16030
24963
84009
88839
69875
50503
G.3
96703
29596
06775
49203
G.2
01528
56435
G.1
42525
83645
DB6
656418
941402

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
06
11
G.7
482
430
G.6
1188
0002
4250
0922
1276
4182
G.5
2683
9953
G.4
58387
78146
44785
33774
49175
99722
27188
46777
96999
16461
38726
29057
82289
10610
G.3
65033
56510
07141
58747
G.2
42981
14720
G.1
03615
13842
DB6
720642
121302

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
30
26
G.7
008
969
G.6
4386
8131
3255
2824
3937
7030
G.5
2148
3936
G.4
46743
26491
35478
66652
71666
44182
73206
51597
91755
61562
88688
86026
42313
82758
G.3
16048
16054
18458
25085
G.2
44681
60013
G.1
27740
80103
DB6
372195
677611

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
86
79
G.7
301
024
G.6
8885
1245
4299
7029
4261
5077
G.5
1598
9784
G.4
77768
12831
12000
97509
24924
85667
37000
96886
45252
74052
07100
51167
58731
80986
G.3
41868
86684
56927
40694
G.2
43158
76263
G.1
01870
79896
DB6
877764
505535

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
38
84
G.7
888
023
G.6
6702
1869
3247
2422
7656
4961
G.5
7735
3762
G.4
14915
45082
97932
16291
56494
80333
25607
69578
97301
16071
44065
92879
15034
44512
G.3
58293
92586
67622
21087
G.2
00244
88302
G.1
65953
87781
DB6
753493
556335

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
08
37
G.7
381
737
G.6
7639
0779
3436
2580
8051
2711
G.5
9562
7205
G.4
99645
38489
49964
62319
01531
17831
02432
50974
51986
07386
14859
33119
94736
02154
G.3
54121
13377
28342
19169
G.2
45880
56321
G.1
07836
65143
DB6
703559
613578

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
68
51
G.7
957
909
G.6
6036
4827
4408
2005
4745
0815
G.5
5382
0837
G.4
06172
42002
39721
44231
36134
83457
71002
07382
86522
43339
58117
03022
32969
30282
G.3
22587
39753
59639
58074
G.2
26602
29857
G.1
12356
86525
DB6
265750
726241

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
69
94
G.7
115
441
G.6
1257
3047
3317
9702
1250
1814
G.5
6641
6540
G.4
66641
30223
28179
41984
13886
54459
08410
03558
54282
67127
22812
12512
90207
18457
G.3
25246
19731
12019
42416
G.2
46383
01274
G.1
54500
21018
DB6
970325
681318

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
98
43
G.7
363
545
G.6
9004
6932
2544
9546
2853
3071
G.5
4564
1569
G.4
00642
21586
74925
79386
48097
38284
50606
66076
91467
11737
48150
22876
33737
26725
G.3
63660
10324
95957
37730
G.2
27453
78230
G.1
87276
59385
DB6
363921
480458

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 192