• XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 6

, ngày 18/08/2017
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
40
31
G.7
510
267
G.6
6430
8224
7471
0540
2554
7119
G.5
3843
2716
G.4
27709
40835
01490
79521
57653
25227
88511
85218
81350
10551
59913
14865
71534
41639
G.3
82411
96163
62139
10685
G.2
14163
58491
G.1
78828
12594
DB6
249385
347808

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 6

, ngày 11/08/2017
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
67
77
G.7
340
277
G.6
6937
2105
0778
3203
5130
0896
G.5
8704
4230
G.4
58182
76335
93524
89476
10222
01726
20676
80503
65621
29776
93032
22958
94915
80976
G.3
84888
45451
77132
63049
G.2
75393
71436
G.1
64030
88942
DB6
784857
753341

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 6, XSMT ngày 04/08/2017

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
76
01
G.7
942
133
G.6
1484
3481
2117
1091
0138
4507
G.5
4052
0652
G.4
71015
62511
64342
30655
83665
75753
79398
58386
43728
35109
16098
23468
56535
13309
G.3
00028
96174
27667
10622
G.2
75045
97365
G.1
33242
97135
DB6
964609
570076

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 6

, ngày 28/07/2017
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
36
31
G.7
051
334
G.6
9066
3829
9381
0230
3036
4335
G.5
9773
6705
G.4
73003
78938
62508
29788
86429
30458
86611
07161
80448
99891
71842
47961
97539
94877
G.3
81848
63804
89210
40328
G.2
52114
89851
G.1
01032
67161
DB6
194094
933032

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 6

, ngày 21/07/2017
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
54
94
G.7
865
088
G.6
7950
4044
2047
8285
3569
6015
G.5
9523
5618
G.4
91452
81858
80340
29161
75061
18333
15237
97132
54234
27395
66888
69139
59248
95323
G.3
14096
51242
63351
64915
G.2
10471
57135
G.1
10872
05559
DB6
344474
617008

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 6, XSMT ngày 14/07/2017

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
43
97
G.7
823
824
G.6
3792
1146
8352
5743
1700
2155
G.5
3456
9094
G.4
07113
59137
52595
75298
33874
06551
14219
60613
68972
57111
57656
09209
02644
77082
G.3
32560
79152
32955
53591
G.2
28724
60450
G.1
17405
81430
DB6
897842
877913

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 6, XSMT ngày 07/07/2017

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
56
24
G.7
595
286
G.6
7710
2152
4378
0796
8738
3315
G.5
6803
1756
G.4
51360
17531
64608
72787
13928
36387
28550
30761
31909
86391
93697
17750
16575
52583
G.3
52847
94809
77660
64433
G.2
03141
09586
G.1
14661
38515
DB6
650366
503238

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 6, ngày 30/06/2017

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
92
25
G.7
854
766
G.6
5033
9461
2641
1854
6061
8101
G.5
2520
5314
G.4
92342
64870
66075
45522
10708
41936
07144
66479
69085
17271
71574
53363
47562
63610
G.3
82170
62968
07311
35553
G.2
57813
51205
G.1
95840
06690
DB6
767311
054825

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 6, XSMT ngày 23/06/2017

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
49
85
G.7
918
944
G.6
1276
9150
6634
7645
3186
7665
G.5
7428
9666
G.4
84799
94280
30903
20498
30962
68066
84480
07103
03153
14615
42156
89090
84038
23769
G.3
67246
26537
31912
01308
G.2
34697
07403
G.1
08184
36863
DB6
091819
565488

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 6, XSMT ngày 16/06/2017

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
17
41
G.7
347
356
G.6
9380
6510
7519
0676
0127
2460
G.5
6726
3690
G.4
51088
97581
05652
79473
19298
41188
22932
50215
58889
15789
55080
76902
10838
05060
G.3
96332
49310
01706
40820
G.2
47987
04837
G.1
48728
74214
DB6
750161
737983

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 47