Quay thưởng hôm nay

  • XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 6

, ngày 24/02/2017
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
40
36
G.7
171
284
G.6
0035
4526
8556
0849
2919
6207
G.5
4583
0404
G.4
86433
30947
49597
86062
60142
56156
38624
72998
29748
67334
13995
82309
51402
97678
G.3
12650
49803
61974
69450
G.2
56840
87067
G.1
32887
08166
DB
43985
29824

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 6

, ngày 17/02/2017
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
18
43
G.7
389
237
G.6
6531
9965
9406
0812
9945
5956
G.5
1598
5513
G.4
07174
03081
11037
81204
62897
37572
97084
64135
68172
96698
19896
31591
25260
01051
G.3
48944
23281
17175
17469
G.2
56587
20333
G.1
35536
33042
DB
86895
14514

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 6, XSMT ngày 10/02/2017

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
04
44
G.7
887
648
G.6
4339
2331
7338
8751
3290
0989
G.5
7703
6118
G.4
53509
71189
24352
16732
17773
78958
73742
85717
59747
80931
44008
62086
79682
16823
G.3
31776
90084
55163
32815
G.2
64663
26026
G.1
24485
88407
DB
51635
71819

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 6

, ngày 03/02/2017
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
36
29
G.7
803
315
G.6
7207
3143
1936
4716
2679
7054
G.5
9659
5427
G.4
36356
99819
64416
51035
37727
03559
77768
53759
08887
28349
17029
52510
84750
53461
G.3
87215
67385
84728
54537
G.2
05759
42148
G.1
66494
94933
DB
50530
29270

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 6

, ngày 27/01/2017
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
50
04
G.7
600
742
G.6
2963
4240
8634
4874
7082
7646
G.5
6194
9041
G.4
53185
70984
23071
18517
61332
45417
80843
14239
25926
99971
51916
69694
97878
71403
G.3
56603
66450
00518
91763
G.2
85765
09998
G.1
24008
25894
DB
68202
46748

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 6, XSMT ngày 20/01/2017

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
41
52
G.7
701
507
G.6
6588
0005
9066
1167
6050
7416
G.5
4812
2303
G.4
71663
52514
81486
92310
75373
71039
65743
96334
41242
10135
41386
18009
23953
44389
G.3
20383
51436
31156
93009
G.2
60024
74163
G.1
31498
44879
DB
24440
28427

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 6, XSMT ngày 13/01/2017

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
96
58
G.7
244
118
G.6
6001
1773
2748
7050
5891
3517
G.5
9777
9896
G.4
97662
35681
93269
35485
73139
64027
58618
80272
08248
90241
26371
39904
31203
62902
G.3
49176
69338
81939
35636
G.2
61549
25457
G.1
33797
42443
DB
07220
00953

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 6, ngày 06/01/2017

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
23
82
G.7
679
299
G.6
1076
1136
9767
5549
3303
5699
G.5
7536
8904
G.4
86320
78462
13376
81606
75954
47485
23379
46081
90067
08098
86714
30944
46277
93836
G.3
56535
15247
42157
91088
G.2
80255
96835
G.1
89880
07715
DB
30577
90636

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 6, XSMT ngày 30/12/2016

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
37
28
G.7
955
957
G.6
6333
4712
6078
6794
5611
5195
G.5
8959
8693
G.4
95419
59356
37458
43286
88686
05752
76894
84601
72348
98203
92047
68149
44703
14000
G.3
81408
02139
40990
45859
G.2
70104
20957
G.1
60900
63642
DB
75752
27199

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 6, XSMT ngày 23/12/2016

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
16
21
G.7
929
894
G.6
8204
4277
8021
0633
7432
9370
G.5
1666
3069
G.4
06708
02648
60643
09904
09592
51431
30671
04164
32201
09707
46372
23971
50542
59627
G.3
86747
38658
24376
01021
G.2
72278
90369
G.1
97870
97825
DB
15625
09509

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 33