• XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
17
25
G.7
070
015
G.6
1722
9470
2238
6672
0044
6951
G.5
2564
6568
G.4
67711
77789
99698
73212
99298
17053
52257
26574
23628
15076
72171
82352
51393
76816
G.3
97690
42257
97857
58376
G.2
45739
69224
G.1
15943
92257
DB6
519735
139336

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
05
11
G.7
443
713
G.6
3599
6839
9599
3430
0896
2084
G.5
0230
9746
G.4
83425
24592
79843
31268
73596
92880
63572
70765
81787
75162
63633
20034
47314
62457
G.3
45394
04831
57773
87718
G.2
93476
32811
G.1
73066
06753
DB6
512228
258093

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
26
42
G.7
136
767
G.6
7883
0055
0780
0559
5863
4073
G.5
9207
7932
G.4
81413
22178
45761
62015
60466
47768
00802
09841
95053
57946
64563
84689
79229
03961
G.3
83924
96396
81936
84886
G.2
53785
52490
G.1
74968
14531
DB6
571868
199984

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
74
22
G.7
983
549
G.6
0138
6277
4822
4380
7585
8282
G.5
7940
8616
G.4
54218
96596
18277
60132
08880
92285
81838
93733
47576
59518
79454
05498
16224
91889
G.3
67599
62638
06120
48152
G.2
78844
81398
G.1
43128
48647
DB6
607819
577739

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
91
18
G.7
835
195
G.6
5387
6507
8270
6814
4014
4422
G.5
5776
5805
G.4
54351
12849
54352
10151
16215
46183
69552
58831
75199
85897
69243
47471
53269
23817
G.3
93643
01296
23309
50131
G.2
99562
14726
G.1
38734
35116
DB6
043467
302130

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
54
55
G.7
157
673
G.6
6690
4539
2013
9497
8712
3076
G.5
2278
1882
G.4
23099
51279
31224
93193
31738
91434
42588
35572
92688
11094
21158
20952
98506
64047
G.3
81163
62558
51247
74842
G.2
59717
12766
G.1
19612
98776
DB6
466520
843071

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
07
61
G.7
378
371
G.6
1421
6675
6440
2888
0939
0856
G.5
4083
3810
G.4
29384
08127
79689
44268
60044
79047
09458
09316
86882
20613
24889
47061
13059
65054
G.3
65526
71148
29939
46062
G.2
54198
99614
G.1
71056
39293
DB6
613891
265767

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
64
32
G.7
688
100
G.6
4329
3002
3918
4914
1229
5609
G.5
2013
1210
G.4
36276
61249
90529
63105
05996
94311
52001
57617
06762
87268
20783
50745
87661
46218
G.3
05291
51063
22923
22328
G.2
19305
95392
G.1
58403
21582
DB6
654806
998948

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
17
08
G.7
585
634
G.6
8462
7261
2317
1656
3002
7548
G.5
2369
5358
G.4
49001
89357
81872
67318
23020
02701
73652
99681
06311
38996
82066
88989
64277
67880
G.3
69025
66958
64463
17588
G.2
22126
07762
G.1
64518
41606
DB6
397053
209582

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
21
93
G.7
512
309
G.6
7516
9285
7313
7660
5960
0451
G.5
8177
2187
G.4
82918
65574
57309
18493
47035
38962
55054
90386
11955
15686
52657
67045
16555
16030
G.3
42218
28069
93342
40933
G.2
47162
01479
G.1
88460
26242
DB6
868354
314076

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 70