• XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
19
24
G.7
745
470
G.6
2190
2407
2267
1286
2003
7245
G.5
6405
3942
G.4
18911
36106
68681
08786
88360
86161
85404
02243
77381
48905
91604
31762
59631
19132
G.3
60257
55867
52015
99669
G.2
51129
80855
G.1
45495
63235
DB6
369268
862471

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
87
00
G.7
153
077
G.6
2988
6353
1619
5889
1569
6291
G.5
3757
0457
G.4
15394
43638
44561
26628
88046
22356
96369
42323
01606
64773
74853
29207
62801
93732
G.3
54432
15809
14224
29460
G.2
69309
15151
G.1
17719
53058
DB6
759135
438905

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
27
87
G.7
836
886
G.6
0698
3929
5778
4554
3947
3546
G.5
6684
1287
G.4
50718
23292
13655
36901
67861
58636
30046
81131
50325
69866
43239
49902
74161
16913
G.3
80409
24545
04350
68422
G.2
58675
88100
G.1
23628
83393
DB6
583902
985830

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
14
02
G.7
035
635
G.6
2496
9388
5919
8488
7249
1582
G.5
9153
2758
G.4
00723
87172
03470
68406
22828
14888
89647
62495
28265
28645
23200
03406
41612
51535
G.3
67834
82515
31926
89938
G.2
03172
70813
G.1
85625
00501
DB6
748600
190035

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
77
11
G.7
165
559
G.6
4438
4365
7948
6482
8062
8064
G.5
0799
4131
G.4
05076
32909
24149
41236
76377
13649
85822
23773
44036
83674
19842
33241
99545
65378
G.3
03409
78065
67552
83286
G.2
82582
63946
G.1
19140
16624
DB6
815591
068705

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
13
96
G.7
503
675
G.6
7650
9438
4220
1169
7999
2497
G.5
9589
1584
G.4
86114
20552
67457
09865
50595
94955
91519
06558
31335
67449
09210
07570
73857
40932
G.3
02127
07015
53234
35015
G.2
97087
83119
G.1
48663
23270
DB6
721928
078627

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
51
05
G.7
080
694
G.6
1218
6145
7961
4424
8719
1019
G.5
9480
1248
G.4
75591
64118
24013
74633
97009
80495
64098
63446
50743
18775
77865
00858
28226
20571
G.3
04494
54569
62477
34654
G.2
39112
09604
G.1
64194
36386
DB6
971540
609305

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
59
06
G.7
582
365
G.6
2917
9312
4267
9604
4407
0153
G.5
4911
4779
G.4
75651
46743
82533
00041
11195
75163
43208
66333
69592
33276
12017
77226
43779
63762
G.3
47437
95933
75452
85678
G.2
50112
61071
G.1
07329
76907
DB6
411279
361625

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
56
61
G.7
248
101
G.6
5762
4112
5336
8814
8651
8243
G.5
7651
3755
G.4
95603
76269
69462
43411
69349
09648
76414
79572
71461
07725
49864
52091
10298
82755
G.3
07002
79750
27171
65424
G.2
18806
35136
G.1
90168
11146
DB6
124809
784251

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
46
75
G.7
828
221
G.6
6655
8993
5720
2305
5147
0831
G.5
4016
6160
G.4
08627
85789
88938
47685
46440
44745
85614
12936
72822
98432
72275
12860
69298
19245
G.3
01442
24160
49071
50303
G.2
97508
94848
G.1
91251
88814
DB6
807520
872664

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 19