• XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
52
82
G.7
306
938
G.6
9772
2750
7070
1214
9993
7996
G.5
6603
5440
G.4
40258
89267
45022
28925
74834
67650
68840
90083
34717
91725
09095
38130
83046
47454
G.3
27524
83453
56811
12395
G.2
93614
39775
G.1
88072
89562
DB6
075034
039885

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
92
07
G.7
868
129
G.6
1007
7883
7816
4817
4082
9136
G.5
4754
7847
G.4
75683
04191
24869
17003
56267
50751
42423
71569
47994
68539
68197
84822
50015
86815
G.3
94264
96636
42642
64855
G.2
89623
18236
G.1
82966
85081
DB6
322168
895652

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
73
42
G.7
847
954
G.6
3554
4951
9716
2623
2785
2447
G.5
0042
3793
G.4
28701
79680
30369
07026
97551
18566
90809
13838
95311
40410
72658
48251
66464
29782
G.3
73850
22877
35907
50008
G.2
97742
00296
G.1
48323
03392
DB6
720272
176854

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
39
31
G.7
418
418
G.6
7287
6029
9718
2762
6650
7219
G.5
0603
3692
G.4
51050
55130
19689
25915
78468
71686
06452
51605
60186
41628
75783
74271
72967
16820
G.3
57467
33360
98843
64165
G.2
14938
96434
G.1
67560
73311
DB6
921332
401568

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
47
32
G.7
624
660
G.6
1617
7256
1853
5780
2704
8782
G.5
8736
0654
G.4
98888
46112
63667
66091
91330
91232
13137
50867
75916
62518
94771
03110
35882
75117
G.3
95646
22637
52500
74031
G.2
75332
07173
G.1
04291
12112
DB6
992909
418005

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
65
44
G.7
028
317
G.6
2983
9271
1187
1249
9467
5771
G.5
9381
1433
G.4
79583
35854
67444
67928
82711
26577
08975
54106
22813
44169
09125
50279
46838
68020
G.3
12301
00962
09287
24469
G.2
00426
20990
G.1
65028
12557
DB6
574361
908608

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
52
39
G.7
181
476
G.6
4196
9433
1074
1966
6518
4439
G.5
9202
3986
G.4
07598
91528
25598
50375
93908
82399
72970
47194
74522
66244
48180
62000
93177
77647
G.3
40548
62249
44442
78176
G.2
92353
50779
G.1
02548
82559
DB6
129905
793340

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
78
72
G.7
558
504
G.6
4679
7673
1173
7822
9956
0849
G.5
7977
5562
G.4
74843
55369
70035
84056
73058
64992
16019
61525
39981
10851
63973
88232
56346
65164
G.3
01281
25737
81442
66085
G.2
81062
52592
G.1
93616
68427
DB6
238239
033246

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
16
33
G.7
039
727
G.6
9695
9253
4060
0266
3454
8823
G.5
0729
8201
G.4
12953
38234
00820
01517
72027
79528
07234
77808
20207
99323
21237
98002
79554
29443
G.3
91911
93041
91202
22843
G.2
56398
35504
G.1
56237
32398
DB6
676108
472264

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
03
29
G.7
943
643
G.6
1805
7468
5438
0101
4830
5853
G.5
3415
9288
G.4
60659
12825
38747
68779
90604
04679
76344
84242
70198
59446
34391
33025
10087
23055
G.3
61412
65626
87525
75972
G.2
17647
06152
G.1
25077
25480
DB6
138037
804785

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 112