Quay thưởng hôm nay

  • XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 6

, ngày 28/04/2017
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
21
83
G.7
024
194
G.6
0081
8443
5318
0292
1086
6884
G.5
6688
1075
G.4
81110
80033
15433
79129
91931
28194
97627
66392
87143
31353
07111
88705
35464
88521
G.3
38923
09195
94881
08674
G.2
33364
81250
G.1
88143
77772
DB6
617457
555461

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 6

, ngày 21/04/2017
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
87
16
G.7
505
566
G.6
0221
3918
2143
4667
9582
2028
G.5
8021
8476
G.4
62346
02910
17458
89452
34845
42086
30060
95170
29136
71361
12569
20511
98392
98779
G.3
11009
82836
22723
33672
G.2
13229
68486
G.1
92576
95215
DB6
770969
288805

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 6, XSMT ngày 14/04/2017

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
24
27
G.7
076
737
G.6
1521
3386
3720
8708
8344
3607
G.5
5537
9826
G.4
90009
51088
30318
58046
41151
75432
39544
11254
28398
97973
74783
21173
85377
37466
G.3
37642
55818
96083
76768
G.2
00260
97025
G.1
95295
20206
DB6
782050
023241

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 6

, ngày 07/04/2017
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
33
35
G.7
305
529
G.6
0467
8867
9311
6868
9404
2302
G.5
9477
5248
G.4
09946
07345
16958
36853
05272
04620
57988
41232
44436
33053
86677
68964
40988
31681
G.3
72774
02583
95951
53218
G.2
20740
53042
G.1
15132
56923
DB6
518341
987359

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 6

, ngày 31/03/2017
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
68
64
G.7
455
244
G.6
4375
0048
7732
8412
1018
0902
G.5
4396
1807
G.4
35426
96407
45507
56231
29087
26328
77542
69962
99544
85240
87694
85009
30996
61955
G.3
04741
10743
24918
48084
G.2
44849
28456
G.1
12051
30375
DB
16719
34445

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 6, XSMT ngày 24/03/2017

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
37
96
G.7
740
015
G.6
1575
1287
4934
5051
5712
1026
G.5
7347
1860
G.4
57532
12328
14971
65328
71990
19638
05796
65182
87687
53535
82832
54393
03249
71784
G.3
85600
64458
53715
47700
G.2
06213
33654
G.1
48339
45737
DB
77137
25088

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 6, XSMT ngày 17/03/2017

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
83
13
G.7
381
415
G.6
1633
2394
3479
8798
0036
0462
G.5
4782
8179
G.4
30228
10501
35925
88638
58935
43813
07098
24931
25634
73447
99850
94662
68249
04070
G.3
07805
88089
78786
78941
G.2
83782
68079
G.1
50609
00978
DB
80703
77638

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 6, ngày 10/03/2017

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
44
50
G.7
777
700
G.6
4251
8606
9930
0411
3082
5012
G.5
4677
4655
G.4
92698
66954
02579
43143
30932
81533
35474
33433
84962
67496
51984
90117
26894
11866
G.3
96817
62564
35529
10369
G.2
87546
51502
G.1
19435
97283
DB
07912
63579

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 6, XSMT ngày 03/03/2017

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
53
90
G.7
566
084
G.6
0653
3995
3244
9606
6555
2628
G.5
1575
2022
G.4
72930
67594
18778
78413
57149
32813
03347
17430
82357
11123
49353
24383
79590
04242
G.3
24574
80800
73225
54953
G.2
57854
30955
G.1
41313
72461
DB
31797
53931

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 6, XSMT ngày 24/02/2017

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
40
36
G.7
171
284
G.6
0035
4526
8556
0849
2919
6207
G.5
4583
0404
G.4
86433
30947
49597
86062
60142
56156
38624
72998
29748
67334
13995
82309
51402
97678
G.3
12650
49803
61974
69450
G.2
56840
87067
G.1
32887
08166
DB
43985
29824

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 71