Quay thưởng hôm nay

  • XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 6

, ngày 24/03/2017
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
37
96
G.7
740
015
G.6
1575
1287
4934
5051
5712
1026
G.5
7347
1860
G.4
57532
12328
14971
65328
71990
19638
05796
65182
87687
53535
82832
54393
03249
71784
G.3
85600
64458
53715
47700
G.2
06213
33654
G.1
48339
45737
DB
77137
25088

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 6

, ngày 17/03/2017
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
83
13
G.7
381
415
G.6
1633
2394
3479
8798
0036
0462
G.5
4782
8179
G.4
30228
10501
35925
88638
58935
43813
07098
24931
25634
73447
99850
94662
68249
04070
G.3
07805
88089
78786
78941
G.2
83782
68079
G.1
50609
00978
DB
80703
77638

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 6, XSMT ngày 10/03/2017

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
44
50
G.7
777
700
G.6
4251
8606
9930
0411
3082
5012
G.5
4677
4655
G.4
92698
66954
02579
43143
30932
81533
35474
33433
84962
67496
51984
90117
26894
11866
G.3
96817
62564
35529
10369
G.2
87546
51502
G.1
19435
97283
DB
07912
63579

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 6

, ngày 03/03/2017
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
53
90
G.7
566
084
G.6
0653
3995
3244
9606
6555
2628
G.5
1575
2022
G.4
72930
67594
18778
78413
57149
32813
03347
17430
82357
11123
49353
24383
79590
04242
G.3
24574
80800
73225
54953
G.2
57854
30955
G.1
41313
72461
DB
31797
53931

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 6

, ngày 24/02/2017
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
40
36
G.7
171
284
G.6
0035
4526
8556
0849
2919
6207
G.5
4583
0404
G.4
86433
30947
49597
86062
60142
56156
38624
72998
29748
67334
13995
82309
51402
97678
G.3
12650
49803
61974
69450
G.2
56840
87067
G.1
32887
08166
DB
43985
29824

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 6, XSMT ngày 17/02/2017

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
18
43
G.7
389
237
G.6
6531
9965
9406
0812
9945
5956
G.5
1598
5513
G.4
07174
03081
11037
81204
62897
37572
97084
64135
68172
96698
19896
31591
25260
01051
G.3
48944
23281
17175
17469
G.2
56587
20333
G.1
35536
33042
DB
86895
14514

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 6, XSMT ngày 10/02/2017

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
04
44
G.7
887
648
G.6
4339
2331
7338
8751
3290
0989
G.5
7703
6118
G.4
53509
71189
24352
16732
17773
78958
73742
85717
59747
80931
44008
62086
79682
16823
G.3
31776
90084
55163
32815
G.2
64663
26026
G.1
24485
88407
DB
51635
71819

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 6, ngày 03/02/2017

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
36
29
G.7
803
315
G.6
7207
3143
1936
4716
2679
7054
G.5
9659
5427
G.4
36356
99819
64416
51035
37727
03559
77768
53759
08887
28349
17029
52510
84750
53461
G.3
87215
67385
84728
54537
G.2
05759
42148
G.1
66494
94933
DB
50530
29270

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 6, XSMT ngày 27/01/2017

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
50
04
G.7
600
742
G.6
2963
4240
8634
4874
7082
7646
G.5
6194
9041
G.4
53185
70984
23071
18517
61332
45417
80843
14239
25926
99971
51916
69694
97878
71403
G.3
56603
66450
00518
91763
G.2
85765
09998
G.1
24008
25894
DB
68202
46748

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 6, XSMT ngày 20/01/2017

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
41
52
G.7
701
507
G.6
6588
0005
9066
1167
6050
7416
G.5
4812
2303
G.4
71663
52514
81486
92310
75373
71039
65743
96334
41242
10135
41386
18009
23953
44389
G.3
20383
51436
31156
93009
G.2
60024
74163
G.1
31498
44879
DB
24440
28427

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 102