• XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
43
81
G.7
748
998
G.6
9795
6145
1248
0678
3164
1097
G.5
2976
2112
G.4
56495
30590
23008
98503
11262
15341
39530
08438
86109
85394
78609
46394
99085
14603
G.3
43449
03420
55010
54751
G.2
11687
49682
G.1
48624
32827
DB6
053681
038849

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
42
99
G.7
069
258
G.6
5332
4661
7552
5095
4043
4607
G.5
4238
9562
G.4
14292
97319
92068
67215
85639
86372
18449
44920
94053
67613
47531
92747
48263
39208
G.3
39187
53220
78658
51958
G.2
33468
84308
G.1
25015
13959
DB6
063571
177214

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
62
51
G.7
519
392
G.6
9684
1310
5685
8401
8829
1341
G.5
4927
9087
G.4
64723
56019
34985
95440
71653
86634
55231
53860
23953
10413
32138
57630
82473
25229
G.3
95661
83285
69356
72328
G.2
37637
10230
G.1
30965
98288
DB6
447315
584351

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
27
09
G.7
534
743
G.6
1589
0372
6216
4762
5278
2999
G.5
7900
4053
G.4
65701
42319
14878
18525
77809
99689
99857
91498
74122
34109
06644
35382
12220
17338
G.3
62281
29178
87642
36784
G.2
92245
30807
G.1
67947
22314
DB6
752565
565997

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
78
47
G.7
195
683
G.6
5617
3947
4158
9651
1751
3911
G.5
3186
8715
G.4
45449
40423
83347
63455
01328
61835
25769
55914
12964
77475
27698
27386
60233
80777
G.3
36038
71098
93594
99915
G.2
30107
15864
G.1
31768
45225
DB6
761415
732584

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
50
50
G.7
219
428
G.6
0553
9138
0022
2532
8213
5956
G.5
8968
5179
G.4
76403
97607
50632
97062
46222
78680
90495
11670
22810
96874
42407
49648
39301
54877
G.3
43516
18563
50225
39785
G.2
58948
40770
G.1
37172
75062
DB6
035115
721281

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
06
02
G.7
568
087
G.6
0790
1631
8130
9668
7358
2640
G.5
9164
9136
G.4
51586
13953
93751
16829
23338
88955
76252
59375
97305
43792
72160
96604
35365
84733
G.3
77929
98870
45251
63130
G.2
87564
87483
G.1
22960
17822
DB6
503204
088363

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
09
53
G.7
967
187
G.6
0960
1943
4746
9824
1055
1433
G.5
6335
1762
G.4
08644
84492
85299
31925
09714
53440
74901
56913
72230
63137
14200
35323
35710
93583
G.3
28366
83363
12039
36793
G.2
93187
28559
G.1
76538
93646
DB6
874315
048433

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
36
14
G.7
256
646
G.6
4754
1644
4832
0315
9663
5298
G.5
3393
3198
G.4
91734
07002
16410
50021
27376
87354
43303
48633
31754
44986
00627
91780
42025
86659
G.3
74727
13670
76582
22162
G.2
84016
05454
G.1
90598
59714
DB6
132312
263667

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
34
55
G.7
006
748
G.6
5453
2222
7462
2902
6805
2893
G.5
7606
4850
G.4
09089
27984
59603
26415
96738
52896
97474
12736
44182
11659
65381
87267
37911
53019
G.3
67272
38818
87143
93315
G.2
11037
71137
G.1
61019
01720
DB6
933374
838520

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 90