• XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 6

, ngày 20/07/2018
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
51
66
G.7
462
424
G.6
7258
6541
8890
6664
0337
5722
G.5
5907
2149
G.4
66032
41907
10795
64943
05011
73891
50686
06698
54567
46605
20701
14280
22260
09494
G.3
71016
60204
28768
60404
G.2
34412
35866
G.1
49307
22382
DB6
087944
823000

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 6

, ngày 13/07/2018
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
66
35
G.7
096
556
G.6
9078
8694
9503
0729
2355
4705
G.5
0273
8452
G.4
33924
48753
47700
55305
03580
81243
19778
65653
56182
15556
92095
34603
44995
81285
G.3
06903
80121
94446
92854
G.2
20923
56281
G.1
79178
14301
DB6
503442
171754

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 6, XSMT ngày 06/07/2018

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
66
94
G.7
744
794
G.6
9878
9753
6409
0221
1893
6042
G.5
1655
5406
G.4
37450
56382
32086
18702
22511
75433
48467
60658
52431
95318
30097
84310
03094
91514
G.3
30158
27266
20656
94558
G.2
63073
49410
G.1
08360
78193
DB6
466335
737702

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 6

, ngày 29/06/2018
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
30
49
G.7
840
667
G.6
8422
9007
6155
5047
7344
8992
G.5
1889
5818
G.4
13493
86675
21811
78738
01253
56424
68109
84357
08668
50255
37143
16800
21674
11535
G.3
93810
39747
16215
38106
G.2
77094
41537
G.1
55659
93919
DB6
293470
392538

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 6

, ngày 22/06/2018
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
09
40
G.7
373
685
G.6
2442
8824
8758
9798
4371
9369
G.5
4667
8649
G.4
68752
49365
85276
41640
04294
68837
08835
88735
92070
21793
31303
72446
80580
41249
G.3
26247
12538
92829
44627
G.2
28541
74663
G.1
61896
33565
DB6
363421
776743

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 6, XSMT ngày 15/06/2018

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
14
94
G.7
340
090
G.6
2430
9028
6590
2743
3815
9748
G.5
8591
1696
G.4
03523
58085
95850
18051
39446
08178
97133
94413
04543
80616
40494
07677
07212
13954
G.3
96742
34271
73664
11813
G.2
89057
97132
G.1
54039
20944
DB6
801042
314700

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 6, XSMT ngày 08/06/2018

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
88
16
G.7
839
142
G.6
9536
7376
7020
1853
1700
3055
G.5
8095
7510
G.4
60845
58627
94139
95774
30941
20240
99948
09195
25617
13048
32594
87438
01855
14183
G.3
47020
94018
71447
75779
G.2
32553
61975
G.1
18771
46242
DB6
068496
680039

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 6, ngày 01/06/2018

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
53
84
G.7
861
246
G.6
1914
6392
4117
3985
7563
3523
G.5
8609
2812
G.4
85313
79252
40238
09772
59686
50451
99043
73952
84701
82089
54750
20186
69153
97271
G.3
49427
15664
42581
95646
G.2
00918
29752
G.1
88390
37375
DB6
928264
496578

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 6, XSMT ngày 25/05/2018

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
19
34
G.7
535
372
G.6
4952
3180
3212
4160
7194
2488
G.5
3685
3119
G.4
32859
90281
71150
12559
79044
50088
05836
13262
31766
10137
54466
21724
06376
37035
G.3
35931
62942
67317
72895
G.2
77168
82518
G.1
74026
48952
DB6
422916
511400

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 6, XSMT ngày 18/05/2018

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
32
82
G.7
997
744
G.6
9511
3782
3511
0134
0070
1009
G.5
6780
1342
G.4
17466
18666
20043
73024
48027
44527
69466
02690
96072
85548
11037
84255
99485
88020
G.3
50908
99274
96735
67056
G.2
04664
81598
G.1
66162
89219
DB6
805946
345783

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 81