Quay thưởng hôm nay

  • XSPY - XỔ SỐ Phú Yên

icon

XSPY Thứ 2, XSPY ngày 22/05/2017

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
41
442
0846
1155
8999
5825
88060
18176
87748
34598
65269
29531
87638
69462
86877
28135
41720
723824
ĐầuĐuôi
0-
1-
25,0,4
31,8,5
41,2,6,8
55
60,9,2
76,7
8-
99,8

XSPY Nhận KQXS Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận thống kê KQ miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn XSMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
50
593
1886
0726
4726
8050
72198
35217
66498
01387
67123
47309
11056
72612
05384
46747
38186
130391
ĐầuĐuôi
09
17,2
26,6,3
3-
47
50,0,6
6-
7-
86,7,4,6
93,8,8,1
icoĐể nhận thống kê KQ miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn XSMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

XS Phú Yên thứ 2, ngày 08/05/2017

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
85
482
3395
5904
4689
6140
69862
10761
25205
78456
81201
68287
83416
59304
43716
05664
72249
546619
ĐầuĐuôi
04,5,1,4
16,6,9
2-
3-
40,9
56
62,1,4
7-
85,2,9,7
95
icoĐể nhận thống kê KQ miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn XSMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

Xổ số Phú Yên thứ 2, ngày 01/05/2017

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
64
838
6829
1058
5896
2192
31983
34274
09204
88073
97732
78457
72212
62877
55859
98798
04313
314735
ĐầuĐuôi
04
12,3
29
38,2,5
4-
58,7,9
64
74,3,7
83
96,2,8
icoĐể nhận thống kê KQ miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn XSMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

XSPY Thứ 2, XSPY ngày 24/04/2017

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
55
770
2856
9545
3283
5013
59010
44292
18699
56882
70999
92994
37745
39105
02499
40506
05561
871216
ĐầuĐuôi
05,6
13,0,6
2-
3-
45,5
55,6
61
70
83,2
92,9,9,4,9

XSPY Nhận KQXS Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận thống kê KQ miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn XSMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
41
493
4402
2837
7758
0294
56915
36128
90519
02947
74073
84479
48615
14584
59374
61499
47079
182714
ĐầuĐuôi
02
15,9,5,4
28
37
41,7
58
6-
73,9,4,9
84
93,4,9
icoĐể nhận thống kê KQ miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn XSMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

XS Phú Yên thứ 2, ngày 10/04/2017

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
36
985
0392
7610
7789
3953
42848
65331
71170
67519
96411
25499
68930
85592
05339
36594
37668
766740
ĐầuĐuôi
0-
10,9,1
2-
36,1,0,9
48,0
53
68
70
85,9
92,9,2,4
icoĐể nhận thống kê KQ miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn XSMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Xổ số PHÚ YÊN - XSPY, SXPY
Thông tin Xổ số PHÚ YÊN :

Tường thuật kết quả Xổ số + PHÚ YÊN trực tiếp từ trường quay Nhanh và chính xác, XSPY truc tiep, XS PY
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 37