Quay thưởng hôm nay

  • XSPY KQ SXPY - Xổ số Phú Yên hôm nay - KQXSPY

icon

XSPY Thứ 2

, XS PY ngày 27/02/2017
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
61
296
1243
0100
1699
8512
66930
60265
88532
56666
14879
57517
34271
46508
74093
69229
96340
83683
ĐầuĐuôi
00,8
12,7
29
30,2
43,0
5-
61,5,6
79,1
83
96,9,3

XSPY KQ SXPY - Xổ số Phú Yên hôm nay - KQXSPY Nhận KQXS PY, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSPY KQ SXPY - Xổ số Phú Yên hôm nay - KQXSPY Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

SXPY Thứ 2

, SXPY ngày 20/02/2017
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
28
794
9358
1691
3791
7705
20889
11701
21710
35309
93692
18450
44330
40342
10209
23646
55765
93460
ĐầuĐuôi
05,1,9,9
10
28
30
42,6
58,0
65,0
7-
89
94,1,1,2
XSPY KQ SXPY - Xổ số Phú Yên hôm nay - KQXSPY Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
10
231
1310
1033
5946
0866
16697
86604
34567
20904
35478
62003
10091
55205
77657
75044
32487
61311
ĐầuĐuôi
04,4,3,5
10,0,1
2-
31,3
46,4
57
66,7
78
87
97,1
XSPY KQ SXPY - Xổ số Phú Yên hôm nay - KQXSPY Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

XSPY Thứ 2

, XS PY ngày 06/02/2017
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
27
952
4317
4586
3155
1238
61274
99062
74394
86637
96464
74676
97789
55632
72997
82615
65041
40470
ĐầuĐuôi
0-
17,5
27
38,7,2
41
52,5
62,4
74,6,0
86,9
94,7
XSPY KQ SXPY - Xổ số Phú Yên hôm nay - KQXSPY Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

SXPY Thứ 2

, SXPY ngày 30/01/2017
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
41
257
2199
6193
3296
8856
64669
23831
17958
56773
23769
70157
68435
35872
78958
20815
59919
90178
ĐầuĐuôi
0-
15,9
2-
31,5
41
57,6,8,7,8
69,9
73,2,8
8-
99,3,6
XSPY KQ SXPY - Xổ số Phú Yên hôm nay - KQXSPY Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
58
907
1154
4672
6837
8756
71682
40384
27219
45433
65933
69238
88710
87196
59174
58940
81733
06976
ĐầuĐuôi
07
19,0
2-
37,3,3,8,3
40
58,4,6
6-
72,4,6
82,4
96
XSPY KQ SXPY - Xổ số Phú Yên hôm nay - KQXSPY Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

XSPY Thứ 2, XS PY ngày 16/01/2017

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
18
425
7559
2687
7904
8826
99450
28405
52777
04160
08454
91511
61594
38120
64335
07029
60060
22185
ĐầuĐuôi
04,5
18,1
25,6,0,9
35
4-
59,0,4
60,0
77
87,5
94
XSPY KQ SXPY - Xổ số Phú Yên hôm nay - KQXSPY Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Xổ số Phú Yên - XSPY, SXPY
Thông tin Xổ số Phú Yên :

Tường thuật kết quả Xổ số Phú Yên trực tiếp từ trường quay Nhanh và chính xác, KQXSPY truc tiep, XS PY
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 37