Quay thưởng hôm nay

  • XSBTR - XỔ SỐ Bến Tre

icon

XSBTR Thứ 3, XSBTR ngày 18/04/2017

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
69
019
4373
7192
7750
1594
19432
15179
85596
12199
07613
99586
20565
96784
55602
19452
54044
594589
ĐầuĐuôi
02
19,3
2-
32
44
50,2
69,5
73,9
86,4,9
92,4,6,9

XSBTR Nhận KQXS Bến Tre, soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận thống kê KQ miền Nam, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ Xo so truc tiep miền Nam, cập nhật từng giây, soạn XSMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
94
269
0795
5955
1590
2700
70923
18305
55654
69238
21246
41953
32973
68644
73343
39070
82087
965423
ĐầuĐuôi
00,5
1-
23,3
38
46,4,3
55,4,3
69
73,0
87
94,5,0
icoĐể nhận thống kê KQ miền Nam, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ Xo so truc tiep miền Nam, cập nhật từng giây, soạn XSMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

XS Bến Tre thứ 3, ngày 04/04/2017

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
20
669
8232
5434
6661
1785
33177
82311
41340
56833
74911
97741
97253
11499
46421
09696
77872
511665
ĐầuĐuôi
0-
11,1
20,1
32,4,3
40,1
53
69,1,5
77,2
85
99,6
icoĐể nhận thống kê KQ miền Nam, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ Xo so truc tiep miền Nam, cập nhật từng giây, soạn XSMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

Xổ số Bến Tre thứ 3, ngày 28/03/2017

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
67
781
7752
4659
7864
7592
88096
14106
05582
12389
25075
25537
79115
62860
64093
20595
12785
596614
ĐầuĐuôi
06
15,4
2-
37
4-
52,9
67,4,0
75
81,2,9,5
92,6,3,5
icoĐể nhận thống kê KQ miền Nam, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ Xo so truc tiep miền Nam, cập nhật từng giây, soạn XSMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

XSBTR Thứ 3, XSBTR ngày 21/03/2017

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
71
953
9403
3715
9376
9780
88417
89556
89334
89411
08641
59601
02933
50753
48518
59431
12746
433016
ĐầuĐuôi
03,1
15,7,1,8,6
2-
34,3,1
41,6
53,6,3
6-
71,6
80
9-

XSBTR Nhận KQXS Bến Tre, soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận thống kê KQ miền Nam, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ Xo so truc tiep miền Nam, cập nhật từng giây, soạn XSMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
79
158
6002
4744
6844
1242
60452
68864
61203
62022
02962
78100
30548
15315
66972
91505
24075
074560
ĐầuĐuôi
02,3,0,5
15
22
3-
44,4,2,8
58,2
64,2,0
79,2,5
8-
9-
icoĐể nhận thống kê KQ miền Nam, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ Xo so truc tiep miền Nam, cập nhật từng giây, soạn XSMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

XS Bến Tre thứ 3, ngày 07/03/2017

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
85
550
3885
4652
9816
1173
86931
77548
61718
74991
56362
28375
12713
66537
76963
24351
28255
096850
ĐầuĐuôi
0-
16,8,3
2-
31,7
48
50,2,1,5,0
62,3
73,5
85,5
91
icoĐể nhận thống kê KQ miền Nam, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ Xo so truc tiep miền Nam, cập nhật từng giây, soạn XSMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Xổ số BẾN TRE - XSBTR, SXBTR
Thông tin Xổ số BẾN TRE :

Tường thuật kết quả Xổ số + BẾN TRE trực tiếp từ trường quay Nhanh và chính xác, XSBTR truc tiep, XS BTR
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 96