• XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 4

, ngày 23/05/2018
Giải thưởng
Cần Thơ
Sóc Trăng
Đồng Nai
G.8
29
95
13
G.7
482
480
770
G.6
9867
9416
2625
4678
1568
4840
1227
5479
7059
G.5
3654
8792
0749
G.4
88757
83187
37175
86074
76987
30384
07811
88753
41858
10187
63942
35530
04361
93835
40644
78756
60762
34042
31113
72578
70204
G.3
05749
97268
57902
66294
11922
40869
G.2
29494
32106
29119
G.1
17878
65544
89808
DB6
811998
010629
895992

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 4

, ngày 16/05/2018
Giải thưởng
Cần Thơ
Sóc Trăng
Đồng Nai
G.8
40
65
85
G.7
544
792
467
G.6
1768
2173
2902
2213
7877
9988
3413
0425
7125
G.5
5969
5595
3939
G.4
18672
39484
98138
31078
61683
76635
92603
50098
05036
29895
43900
72992
41950
69852
91987
06549
46514
30528
08769
98142
27266
G.3
06110
91619
46641
37440
74485
78765
G.2
06506
58106
79011
G.1
29596
80428
30890
DB6
815161
588943
719280

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 4, XSMN ngày 09/05/2018

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
45
67
54
G.7
253
229
737
G.6
7628
0655
1867
9260
3845
0656
3803
9258
3378
G.5
0402
3110
1140
G.4
42042
68498
76740
60583
12670
69441
88093
57003
21560
69204
16299
81227
22750
29958
43962
63920
56236
30869
84934
02737
39897
G.3
42119
11879
24528
54608
20610
39201
G.2
72047
65860
66032
G.1
41128
95524
19002
DB6
978810
754411
887709

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 4

, ngày 02/05/2018
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
29
69
84
G.7
415
741
654
G.6
4349
3660
7518
2933
4759
3205
4998
3841
8098
G.5
0664
0888
9041
G.4
57233
18537
63657
80663
98840
11854
96175
20376
44093
59339
48904
27532
63456
50913
80284
15544
50263
16830
73421
28479
49643
G.3
52599
17432
58367
72465
67012
17594
G.2
60654
43852
25363
G.1
65835
76663
11726
DB6
404049
533867
920992

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 4

, ngày 25/04/2018
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
76
04
43
G.7
365
814
315
G.6
8854
9575
9189
7194
8886
2840
4605
4361
9654
G.5
1079
6890
7685
G.4
17172
37851
80809
80429
31885
07206
97647
88603
63855
43062
42085
11140
45635
70557
37058
29632
76981
67915
79266
89365
45826
G.3
83966
68582
16690
17684
61639
41223
G.2
99435
77575
23470
G.1
00097
60295
58335
DB6
460986
252617
785933

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 4, XSMN ngày 18/04/2018

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
21
84
22
G.7
353
467
204
G.6
7651
4927
2977
0832
8733
8680
7707
6149
0096
G.5
9230
9882
5431
G.4
00155
63039
87860
96339
19907
68113
55114
49667
77259
11399
95155
02568
96887
16908
07563
07780
63533
68095
96755
67372
28948
G.3
29559
53483
24249
52067
57816
91749
G.2
39599
31448
14549
G.1
14863
61588
65664
DB6
221596
800383
018989

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 4, XSMN ngày 11/04/2018

Giải thưởng
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
G.8
48
18
81
G.7
618
530
316
G.6
4254
1080
1607
2486
7485
3143
9112
1386
0040
G.5
7234
8733
6681
G.4
95160
02738
11388
71984
35302
14588
05809
76648
36159
43917
97204
78271
74833
00465
38027
71535
87517
74582
69639
86225
76782
G.3
97846
77802
94871
16389
96958
72280
G.2
47641
46228
64466
G.1
73318
57976
06202
DB6
261943
068261
250109

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 4, ngày 04/04/2018

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
96
78
53
G.7
553
923
543
G.6
6827
4338
6093
4468
1694
2169
8445
5884
6618
G.5
3017
5359
1653
G.4
43099
67911
17385
77872
07369
03037
16890
67776
45407
83609
70222
02780
01243
96785
38834
63932
75415
08608
69814
57620
10719
G.3
24716
11218
72352
32574
19074
70397
G.2
33258
53413
88979
G.1
96610
16653
63168
DB6
551588
788151
391989

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 4, XSMN ngày 28/03/2018

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
37
57
69
G.7
747
289
684
G.6
2772
8771
2104
3158
4830
8441
2447
4680
9969
G.5
7013
1928
3091
G.4
18275
93991
57365
88099
02076
92613
68492
20127
18058
15858
05930
39306
99910
30974
41183
54523
86358
56085
36618
52657
19256
G.3
56048
60372
51468
03674
57131
46731
G.2
82647
96336
85258
G.1
86378
48253
84436
DB6
044670
968477
404486

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 4, XSMN ngày 21/03/2018

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
76
48
54
G.7
395
554
712
G.6
5451
4735
1590
2399
7795
6079
2185
4331
6319
G.5
0213
9932
6657
G.4
81619
92546
23435
42954
69689
07162
42232
84914
10303
22837
88836
17701
64731
83790
54796
31959
52559
60433
90245
83437
74751
G.3
77846
57053
09074
80772
37483
86511
G.2
65508
80437
53362
G.1
64038
84765
55201
DB6
901196
330285
476514

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 50