Quay thưởng hôm nay

  • XSMN Thu 4, KQ Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
17
21
68
G.7
832
882
220
G.6
6810
0948
3732
7122
8375
7647
1564
2427
4695
G.5
5664
1308
9422
G.4
38531
09190
17829
42775
58855
81202
95283
97853
34095
50542
07187
00039
64855
15725
25748
99188
51176
29786
58431
50130
84020
G.3
48790
67256
90765
44671
05022
87013
G.2
24417
84207
95381
G.1
22591
43601
16011
DB6
480297
230026
031294

XSCT Nhận KQXS Cần Thơ, soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDN Nhận KQXS Đồng Nai, soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSST Nhận KQXS Sóc Trăng, soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
78
75
74
G.7
790
924
613
G.6
5603
1553
5833
0636
0126
0084
9238
0156
2175
G.5
7565
1292
7894
G.4
48767
89578
23983
74874
61042
70096
02088
98285
45124
27000
57946
19084
96106
51978
98464
22613
63427
34607
63943
35630
57068
G.3
59026
08485
51147
52802
32362
10663
G.2
07410
17424
94189
G.1
90946
27786
77768
DB6
156176
091824
174342

XSCT Nhận KQXS Cần Thơ, soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDN Nhận KQXS Đồng Nai, soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSST Nhận KQXS Sóc Trăng, soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
34
09
36
G.7
088
002
005
G.6
6296
1586
2449
2333
0448
4438
4209
8734
7545
G.5
1978
8767
6483
G.4
54522
11922
18527
40780
97196
94227
25894
26664
29485
08553
25667
43764
75189
70947
62894
35721
74927
71283
89654
20284
48361
G.3
31132
96673
04733
56526
59710
56950
G.2
59821
81671
68539
G.1
29166
97778
42363
DB6
489647
479522
707049

XSCT Nhận KQXS Cần Thơ, soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDN Nhận KQXS Đồng Nai, soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSST Nhận KQXS Sóc Trăng, soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
G.8
24
12
95
G.7
823
473
844
G.6
6627
2368
0397
1403
7697
4606
0475
6303
0046
G.5
1618
2634
3284
G.4
33081
18280
32071
40418
38988
80211
02426
72548
25603
14380
55407
70398
25687
60095
36086
18034
21669
42039
12679
77515
73331
G.3
48479
19301
38235
99240
10834
92321
G.2
55973
07477
24561
G.1
45678
81501
53588
DB6
749553
142505
680519

XSDN Nhận KQXS Đồng Nai, soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSCT Nhận KQXS Cần Thơ, soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSST Nhận KQXS Sóc Trăng, soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
25
34
99
G.7
150
600
781
G.6
0901
0755
6710
1307
2395
2583
9724
5096
3417
G.5
7521
1289
0975
G.4
39107
55656
98163
14320
19470
41529
40413
76357
25892
75997
02182
32596
64159
17474
14775
31942
82248
38542
65600
01857
21806
G.3
14022
15686
11958
90455
92647
03745
G.2
54966
54813
04641
G.1
78890
53774
22515
DB6
894225
656220
322888

XSCT Nhận KQXS Cần Thơ, soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDN Nhận KQXS Đồng Nai, soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSST Nhận KQXS Sóc Trăng, soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
87
98
84
G.7
021
021
335
G.6
8026
6926
3471
3539
9990
2647
3012
9339
9707
G.5
6671
8083
3957
G.4
83099
17192
96910
31352
08260
42687
51394
10435
29851
59941
03728
07166
83372
39854
81722
88057
04966
34906
57330
97026
82294
G.3
20752
89129
66531
21705
38631
22828
G.2
20570
41825
99308
G.1
72956
80758
21944
DB6
397320
559867
406348

XSCT Nhận KQXS Cần Thơ, soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDN Nhận KQXS Đồng Nai, soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSST Nhận KQXS Sóc Trăng, soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
04
61
92
G.7
772
812
287
G.6
6014
0135
8569
5611
2497
7091
9599
8761
5963
G.5
2050
8721
5406
G.4
63821
38787
04403
02076
83229
35537
73328
49183
61640
02947
79372
86477
71243
79669
96998
96867
83593
06884
09702
52003
32066
G.3
68843
33872
45998
66615
53681
92208
G.2
68430
14177
46076
G.1
97924
40871
24224
DB6
452809
835651
790826

XSCT Nhận KQXS Cần Thơ, soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDN Nhận KQXS Đồng Nai, soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSST Nhận KQXS Sóc Trăng, soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
88
80
44
G.7
934
866
205
G.6
6280
6844
5443
3432
8408
6068
1995
1332
7630
G.5
6705
0516
0413
G.4
18184
92177
92435
27403
25017
08061
12324
51515
95792
29601
46108
39985
89024
11387
70616
82111
00225
82244
89504
16396
57686
G.3
91931
03125
91840
51783
81365
93643
G.2
82366
79523
44038
G.1
38936
55797
47111
DB6
234899
433667
237762

XSCT Nhận KQXS Cần Thơ, soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDN Nhận KQXS Đồng Nai, soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSST Nhận KQXS Sóc Trăng, soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 138