• XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 4

, ngày 21/02/2018
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
02
99
51
G.7
663
995
250
G.6
7673
4292
3026
7827
1962
8411
1789
5596
3115
G.5
8217
0813
6474
G.4
06045
81871
28422
96183
94120
57381
78553
54904
21696
69341
35581
75336
55442
72711
38995
18380
34951
83752
63779
00491
28269
G.3
47003
09709
66445
77339
62599
23341
G.2
99222
29622
21265
G.1
39888
21700
16749
DB6
800865
577594
026246

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 4

, ngày 14/02/2018
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
22
75
18
G.7
164
524
659
G.6
7025
3776
5215
7114
6137
0705
1697
3315
5441
G.5
8390
0863
2768
G.4
21008
72607
92451
92957
37133
02413
73245
78648
33521
76879
03434
29848
28187
72813
53486
03441
55292
03857
49699
92894
32982
G.3
94383
93883
28304
69324
35837
27202
G.2
54192
68000
65943
G.1
43699
91692
94562
DB6
576674
275319
985427

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 4, XSMN ngày 07/02/2018

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
30
80
61
G.7
164
914
308
G.6
8921
1688
5206
6054
8824
1612
9525
0291
3881
G.5
4787
5320
5716
G.4
48361
59804
21093
43414
02269
15059
11474
00602
48298
13402
21941
07063
78905
52391
98072
64723
34917
88583
92206
84152
85218
G.3
95246
35253
94596
29574
13661
21661
G.2
32201
31907
03242
G.1
12777
72587
10073
DB6
555999
381211
137269

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 4

, ngày 31/01/2018
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
19
53
43
G.7
716
728
888
G.6
2640
7150
5773
6824
8721
4710
8972
8081
9701
G.5
1552
1105
0987
G.4
51922
83778
13864
27791
00200
95211
06364
10823
70053
48737
69204
87100
53659
13006
61948
64717
12970
47549
39149
44605
10549
G.3
41021
16147
19660
34161
40973
85079
G.2
50842
51172
39126
G.1
92733
14383
58423
DB6
455735
218878
031138

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 4

, ngày 24/01/2018
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
99
08
67
G.7
332
593
427
G.6
0033
0358
1977
5249
9880
8772
9652
9829
0937
G.5
8221
4023
0726
G.4
33304
53943
81441
99090
03843
69799
10318
30679
79842
21602
90509
12091
50997
74637
72564
81080
47049
71921
84205
60739
41022
G.3
40210
94956
42675
19017
85960
68321
G.2
60969
79836
23486
G.1
63285
54121
05949
DB6
225907
508957
917264

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 4, XSMN ngày 17/01/2018

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
11
80
45
G.7
167
156
542
G.6
6523
0613
0598
7176
0347
1695
3133
8797
1788
G.5
1906
5595
9215
G.4
07647
51406
76004
11323
58570
85218
72463
44541
73867
58034
86002
27224
58794
37568
57699
17077
40551
87722
52994
05577
12427
G.3
91311
06066
89373
09634
35784
01349
G.2
49462
23316
16030
G.1
08048
14637
26988
DB6
750107
630253
907234

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 4, XSMN ngày 10/01/2018

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
76
79
92
G.7
978
742
395
G.6
3375
6241
5472
0825
4897
3688
6016
6567
5373
G.5
3208
5319
5610
G.4
68408
15827
32672
68540
72606
47452
29489
93180
98671
93281
39685
08130
58587
15696
12076
68197
26219
11949
90294
28987
41411
G.3
92539
71408
65495
08939
52383
53296
G.2
53787
10456
84090
G.1
49499
14430
64936
DB6
734863
593276
900774

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 4, ngày 03/01/2018

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
83
71
18
G.7
039
330
594
G.6
1940
5552
3781
4384
8272
1288
8779
3985
7406
G.5
6343
5126
8493
G.4
03694
50178
74314
17896
74744
73655
07710
67846
85717
27998
13455
81350
88325
01283
90427
03507
70994
16976
59243
25948
02082
G.3
91125
82677
32515
19286
86937
65404
G.2
68951
81513
90943
G.1
66656
04723
03451
DB6
385965
309086
752123

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 4, XSMN ngày 27/12/2017

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
24
62
67
G.7
383
179
187
G.6
0203
9196
2198
5554
0942
0115
0144
9417
2295
G.5
9582
7730
7414
G.4
93300
84705
07534
70534
36160
23367
60432
64865
07135
07460
35177
51420
43419
65837
16618
39168
49717
11685
02463
28549
14115
G.3
71387
06093
45114
60260
72140
85394
G.2
13266
19261
06747
G.1
53518
95585
18152
DB6
081208
408049
598103

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 4, XSMN ngày 20/12/2017

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
90
37
41
G.7
170
205
017
G.6
1500
8158
3742
3842
3609
2081
8345
4458
3376
G.5
3621
5035
2568
G.4
79065
39177
43144
89424
45292
76388
34605
36185
77734
05362
31673
04789
23487
48183
63937
54850
49067
90410
82981
89084
03412
G.3
44958
96348
17044
46443
95314
47845
G.2
42062
94346
68593
G.1
54827
99269
68594
DB6
946709
616794
603098

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 23