• XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
06
93
65
G.7
577
719
389
G.6
5583
1838
4276
5489
3418
1940
1507
1300
8971
G.5
8969
1549
9729
G.4
86686
39248
42449
06671
14058
98175
91268
62155
51590
14041
84248
32744
58997
11273
45869
55044
22914
07387
64055
30274
47964
G.3
96750
83870
02174
44708
85401
94502
G.2
14863
21390
49299
G.1
23680
13265
00904
DB6
150419
397704
622712

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
72
65
82
G.7
545
489
961
G.6
8060
7604
5410
2127
7626
8810
6439
6577
9088
G.5
3125
1811
7504
G.4
06656
38478
01969
08257
66419
01782
01522
53464
28493
01427
68293
27103
76963
35416
05369
43368
56129
05540
41969
24739
01446
G.3
62536
44697
61729
99593
40247
63443
G.2
85733
88116
57886
G.1
22967
01797
81275
DB6
778670
038025
345092

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
67
07
85
G.7
288
508
470
G.6
7443
8510
1365
1724
3100
9011
0746
6564
3305
G.5
1080
6135
5847
G.4
68049
94813
46650
54953
93791
69233
30021
27461
84466
60973
12966
09956
87331
07340
13102
08938
93611
09951
92092
42130
39137
G.3
01317
57809
76179
05605
72390
25842
G.2
46839
49300
57135
G.1
12588
24599
24155
DB6
091446
657749
066758

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
77
79
74
G.7
957
158
483
G.6
7003
8602
9643
8335
4110
4373
7354
1583
5482
G.5
2570
9407
3020
G.4
23324
27072
79860
20670
67080
98495
83407
19564
89812
12159
47984
74386
34540
75621
64853
75174
11884
28525
63566
06266
65007
G.3
90432
25549
44967
24286
53953
86710
G.2
32997
18541
13574
G.1
39740
14221
71601
DB6
086816
361978
958051

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
71
90
73
G.7
138
500
032
G.6
6140
7088
7458
7441
8917
9442
0350
3533
9400
G.5
6785
3732
6887
G.4
07353
19372
67138
57693
87219
11478
76075
35275
53866
58426
62865
90427
58825
40341
46597
00065
22517
36610
21586
25240
74124
G.3
45969
79531
89372
20598
47614
32444
G.2
65059
81647
04835
G.1
33408
52951
70889
DB6
333351
473969
755734

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
93
40
59
G.7
060
137
294
G.6
9512
9975
0864
6280
9105
2663
5452
5928
1632
G.5
6263
3538
9857
G.4
48413
08055
15144
85950
94645
76131
64150
38864
49947
73085
02177
19411
33890
10019
43536
81980
07637
86398
86456
51219
56841
G.3
42687
63709
81212
33354
91234
71841
G.2
86478
14843
91545
G.1
29451
34836
07143
DB6
328146
694519
919712

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
51
84
02
G.7
947
769
099
G.6
9345
4018
9721
4306
3521
1849
3542
9730
7891
G.5
7083
8501
5953
G.4
20013
60857
21056
76867
51851
55724
27089
78175
07226
36765
21505
35723
22784
76867
92582
43202
95762
85004
84968
14418
29760
G.3
93490
27460
02657
07623
05525
03250
G.2
07992
28784
70005
G.1
60887
70241
57271
DB6
378572
285395
858020

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
03
02
03
G.7
917
479
261
G.6
7612
6347
6772
0342
4776
7123
7973
4958
6850
G.5
6610
8706
7414
G.4
08386
62253
24987
49482
15501
00909
95453
98305
17475
55915
34941
33684
60154
82692
55981
84808
01887
13685
14750
02246
77629
G.3
68836
40487
89674
55470
94354
98716
G.2
29513
10136
69681
G.1
58307
63583
01634
DB6
683696
927864
737215

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
07
57
99
G.7
496
499
826
G.6
8678
6137
7241
9747
6246
5057
9141
4419
6841
G.5
5464
5159
2573
G.4
49189
69545
93313
65395
87861
08835
34062
34326
65607
76656
65458
76972
89649
06096
81687
88914
51616
26673
63368
63232
96359
G.3
30455
13419
54917
34429
81952
48100
G.2
77169
93359
62528
G.1
13708
60976
63000
DB6
168937
695374
850499

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
36
24
55
G.7
183
342
399
G.6
2138
6831
3384
8016
5111
3740
3044
6806
1796
G.5
8937
0700
9821
G.4
42624
59864
90699
06074
32482
19913
92009
08868
37839
95549
32553
77777
29252
16286
10551
26534
37927
33235
82693
45093
23885
G.3
62133
75407
30547
70514
66814
90924
G.2
91453
80275
63193
G.1
64349
94435
34577
DB6
126367
498496
129894

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 105