• XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 4

, ngày 18/07/2018
Giải thưởng
Cần Thơ
Sóc Trăng
Đồng Nai
G.8
64
87
99
G.7
028
909
881
G.6
8793
2234
8237
1158
4448
7701
7790
3455
4296
G.5
1758
9398
4196
G.4
99097
68965
49104
44056
10421
54561
99455
70293
41281
31930
37504
17881
36081
57155
73444
26336
55772
67074
59438
10251
26527
G.3
19173
33254
61147
82525
03833
11880
G.2
93825
29089
14740
G.1
25599
88137
40132
DB6
015308
505326
833840

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 4

, ngày 11/07/2018
Giải thưởng
Cần Thơ
Sóc Trăng
Đồng Nai
G.8
68
23
05
G.7
796
961
136
G.6
5461
3578
4741
7321
8808
6985
5800
8525
1415
G.5
5306
0135
7710
G.4
08744
55748
73087
88030
78276
01977
12428
06752
57604
33711
28047
66875
70058
50000
48799
31776
15523
86708
21826
93468
25049
G.3
96009
66725
89675
26194
01485
05191
G.2
99599
49543
73544
G.1
78524
92670
96464
DB6
992167
949987
482041

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 4, XSMN ngày 04/07/2018

Giải thưởng
Cần Thơ
Sóc Trăng
Đồng Nai
G.8
83
56
34
G.7
142
246
824
G.6
7319
6832
7400
7632
8043
9871
5364
6163
8101
G.5
7628
9043
1799
G.4
34688
84589
65843
16282
01952
63025
73940
59815
39663
80675
33774
12973
80245
89473
60645
68925
08504
28681
21702
73976
16363
G.3
24311
06143
58580
71196
11855
09616
G.2
25684
09826
58394
G.1
95453
22525
35708
DB6
800054
752532
054618

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 4

, ngày 27/06/2018
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
40
18
43
G.7
209
271
036
G.6
0138
9872
0131
7288
2544
0073
3909
0384
4187
G.5
6509
1581
2928
G.4
03181
28496
34976
41726
03208
55682
55858
76748
69649
66889
54312
66468
79660
38776
96860
13468
60951
88120
28989
87769
09015
G.3
57099
62105
28980
95716
59469
38269
G.2
39485
83028
03992
G.1
75786
94212
48740
DB6
775566
496894
896759

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 4

, ngày 20/06/2018
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
70
54
22
G.7
498
896
561
G.6
4299
7143
0882
6972
5735
0688
2048
9879
9609
G.5
8751
4604
1771
G.4
70463
36261
66132
35999
23052
62802
04739
82564
72964
81755
82894
88106
63114
54309
80752
32016
26057
98228
23521
21472
66359
G.3
80216
74772
94010
78596
94258
72577
G.2
74007
22700
15353
G.1
98104
36762
45102
DB6
618333
742121
442493

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 4, XSMN ngày 13/06/2018

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
46
14
36
G.7
461
443
688
G.6
0069
3316
2475
0216
6784
4997
8926
0846
5393
G.5
4984
8330
3240
G.4
78510
74249
19683
62143
70875
12368
58422
76824
22532
96463
91098
91614
31197
51543
83944
00316
76010
25829
48597
58283
72702
G.3
23581
67300
52949
99385
88167
47851
G.2
19440
36508
24659
G.1
11129
66040
81591
DB6
822247
339249
525697

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 4, XSMN ngày 06/06/2018

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
47
03
83
G.7
519
936
432
G.6
5185
0927
3883
4657
4814
6587
7804
1608
7963
G.5
5030
5594
3096
G.4
69170
75896
43992
40852
07264
55589
98025
43384
35243
01920
61092
87363
14743
83859
06791
84435
64012
50120
57789
61700
34954
G.3
10978
71638
85539
40132
99322
57186
G.2
13149
67618
07211
G.1
57142
20018
74968
DB6
030827
037142
640286

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 4, ngày 30/05/2018

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
75
60
52
G.7
039
278
715
G.6
7177
9837
3440
2268
8312
2377
8793
8260
8794
G.5
5498
1802
1216
G.4
20745
43337
83306
45019
25140
46648
81118
53848
56462
98202
57696
69935
87180
82637
05305
57986
16308
23942
71828
95079
88159
G.3
61182
01711
59868
27844
79918
65304
G.2
35737
84448
64523
G.1
93596
25309
53567
DB6
167473
580647
761141

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 4, XSMN ngày 23/05/2018

Giải thưởng
Cần Thơ
Sóc Trăng
Đồng Nai
G.8
29
95
13
G.7
482
480
770
G.6
9867
9416
2625
4678
1568
4840
1227
5479
7059
G.5
3654
8792
0749
G.4
88757
83187
37175
86074
76987
30384
07811
88753
41858
10187
63942
35530
04361
93835
40644
78756
60762
34042
31113
72578
70204
G.3
05749
97268
57902
66294
11922
40869
G.2
29494
32106
29119
G.1
17878
65544
89808
DB6
811998
010629
895992

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 4, XSMN ngày 16/05/2018

Giải thưởng
Cần Thơ
Sóc Trăng
Đồng Nai
G.8
40
65
85
G.7
544
792
467
G.6
1768
2173
2902
2213
7877
9988
3413
0425
7125
G.5
5969
5595
3939
G.4
18672
39484
98138
31078
61683
76635
92603
50098
05036
29895
43900
72992
41950
69852
91987
06549
46514
30528
08769
98142
27266
G.3
06110
91619
46641
37440
74485
78765
G.2
06506
58106
79011
G.1
29596
80428
30890
DB6
815161
588943
719280

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 79