Quay thưởng hôm nay

  • XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 4

, ngày 26/04/2017
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
62
45
94
G.7
631
640
811
G.6
4561
2172
6213
9083
7606
1524
7796
4710
4561
G.5
2285
1604
7882
G.4
62281
32175
02582
65703
44111
43307
72040
25317
94781
38148
07047
10048
63248
32315
03130
17386
55351
43053
81442
04309
98338
G.3
19576
55063
65878
56488
92661
49454
G.2
01831
40453
05113
G.1
71173
48405
25688
DB6
242615
779356
322495

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 4

, ngày 19/04/2017
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
96
60
69
G.7
203
554
711
G.6
9546
9739
0788
3957
2097
4914
4484
5809
1806
G.5
3719
3914
4831
G.4
24676
32670
64844
85864
45708
30474
81959
06842
70681
64104
42729
54042
52742
63779
26894
93309
18954
71814
25703
82511
92480
G.3
39126
12742
63668
86238
29188
21354
G.2
01360
75900
61592
G.1
62317
10090
20427
DB6
457389
017785
694610

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 4, XSMN ngày 12/04/2017

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
64
93
24
G.7
156
259
926
G.6
8811
2157
6967
0466
0244
2417
4011
0079
1029
G.5
0380
1518
2888
G.4
98140
29543
48758
15119
86532
55510
52777
87410
02862
19168
53707
45016
29688
69316
27469
49507
48932
30106
46621
78234
86048
G.3
59999
89107
63479
18181
17710
71808
G.2
22081
46105
71638
G.1
67062
20184
79728
DB6
785676
531650
091569

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 4

, ngày 05/04/2017
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
78
78
86
G.7
387
880
860
G.6
4533
8710
0792
4480
3080
8074
8150
9596
8296
G.5
7272
1292
7658
G.4
48157
00409
87416
73532
53079
95797
97688
98082
24729
07234
29045
28334
26633
88134
33239
78554
47029
94139
40552
73586
74065
G.3
55149
39348
16085
00292
76082
05457
G.2
59084
44106
96015
G.1
40732
36294
48175
DB6
702863
569695
942736

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 4

, ngày 29/03/2017
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
62
09
91
G.7
226
893
563
G.6
3155
5063
5697
0090
6001
8090
7105
0293
9089
G.5
0146
1467
7447
G.4
47859
87228
64554
11137
26676
03685
22354
47240
61726
02356
27204
11094
03010
21263
54988
08087
61208
95886
20619
79328
23556
G.3
89616
57579
53112
48779
77139
88350
G.2
23150
90968
87121
G.1
83011
62689
17537
DB6
551254
176291
122025

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 4, XSMN ngày 22/03/2017

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
06
26
68
G.7
979
682
019
G.6
5149
8750
9520
5795
1744
5116
2707
2039
2748
G.5
2527
1248
0634
G.4
78228
10995
73101
60427
62346
19683
81827
35484
51168
68579
61121
55321
53624
21839
88450
41723
38022
98868
38434
76292
50860
G.3
16974
13972
05846
95446
38332
98389
G.2
68052
70698
89403
G.1
73480
63207
80469
DB6
532855
846341
119197

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 4, XSMN ngày 15/03/2017

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
39
35
16
G.7
295
343
660
G.6
1747
4940
4500
7401
2159
4483
2348
8039
0827
G.5
8815
5830
8895
G.4
31010
26097
14858
78216
77587
61576
02985
57020
12774
74462
72591
89467
60880
96293
18184
81601
49020
75602
29018
23643
97963
G.3
87675
81625
85949
91437
39500
56397
G.2
70791
29913
31322
G.1
97196
09366
41126
DB6
594155
028529
079109

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 4, ngày 08/03/2017

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
88
43
37
G.7
729
133
333
G.6
4453
9874
7071
3050
6527
6373
4023
1813
6123
G.5
3990
3755
2153
G.4
21600
80190
91304
22316
99553
07038
67298
21957
40552
28025
65211
22574
88676
15767
99554
85929
94780
02830
60842
49617
06565
G.3
78800
56188
47522
15027
18810
71723
G.2
98051
84616
91022
G.1
69198
68316
77828
DB6
014126
650349
830437

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 4, XSMN ngày 01/03/2017

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
32
05
85
G.7
653
397
535
G.6
1601
9068
0184
8204
4655
3780
2405
2188
4728
G.5
6887
0718
6476
G.4
25640
39134
95985
34271
05764
13797
88583
18774
86924
73252
82993
99643
61694
91199
46023
95806
39023
82714
36374
37366
67384
G.3
62998
45340
59672
72115
88164
10007
G.2
37726
47612
69091
G.1
06732
49561
60616
DB6
400887
498523
478284

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 4, XSMN ngày 22/02/2017

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
12
33
53
G.7
250
055
964
G.6
8376
7427
4354
8906
7290
3350
9280
1017
9013
G.5
8915
4774
0974
G.4
21296
68965
97862
57824
09489
54588
05157
05489
78493
78747
64152
12203
47746
37488
86249
34672
09659
11487
18341
30442
60847
G.3
48190
90010
55038
31077
88919
64941
G.2
94621
46177
32188
G.1
96864
70214
15700
DB6
855460
954251
925753

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 80