• XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4

Giải thưởng
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
G.8
29
23
92
G.7
472
912
558
G.6
8498
3111
5318
3672
9419
4691
4679
0854
5527
G.5
3455
0985
7849
G.4
55497
60880
82562
90523
01569
57778
59070
31551
06073
54639
80708
46261
98001
24153
41353
76835
64557
25616
46917
06543
02374
G.3
80445
06065
42014
92451
39206
90605
G.2
20327
98501
35876
G.1
78310
97451
30330
DB6
720666
045452
463945

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
84
66
57
G.7
649
017
304
G.6
9351
3861
5051
1915
0592
8581
5566
2264
0494
G.5
1481
1674
2818
G.4
99093
74755
62634
33702
05788
61596
04265
40277
42868
73274
00174
98497
34373
93859
77682
62356
60292
79444
84881
40904
83910
G.3
10196
37089
33519
18694
16338
00045
G.2
41019
43909
79453
G.1
09325
65824
75192
DB6
488552
856896
223329

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Cần Thơ
Sóc Trăng
Đồng Nai
G.8
75
22
72
G.7
253
600
582
G.6
1175
0612
3372
5621
5237
7522
2416
9655
3838
G.5
7839
6234
5326
G.4
62716
53760
28208
34125
11866
55161
32036
65680
00144
63249
27035
53243
40111
76269
17163
70880
30120
39654
57108
30244
77733
G.3
94988
72945
10855
32054
14428
09271
G.2
48906
21302
52849
G.1
67404
82863
33290
DB6
419588
864619
700811

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
85
13
94
G.7
571
222
627
G.6
5081
9592
6016
7922
8258
8070
9222
6060
0451
G.5
3801
6060
9950
G.4
47125
93675
72450
43607
39888
14875
27692
56603
30039
31745
11038
26052
65444
46904
37896
86256
00836
07552
46392
84665
43097
G.3
32423
52578
49405
38871
31515
47260
G.2
01213
30827
34174
G.1
42189
53940
01973
DB6
610377
000242
775118

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
55
20
50
G.7
630
348
915
G.6
5561
3263
5070
1688
9185
8566
2447
9558
6756
G.5
6807
1971
3198
G.4
93808
36387
99093
02905
25941
62221
64566
94356
08766
84679
11656
12607
74296
72099
57871
59230
54570
20784
73286
78352
86029
G.3
97541
86907
88589
15148
34320
45145
G.2
69997
01236
35626
G.1
73626
26978
91091
DB6
643219
720347
200347

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
65
93
67
G.7
322
226
320
G.6
5038
2791
8183
7466
2829
9973
0662
0674
3409
G.5
3641
5391
3967
G.4
59142
13641
99551
56893
74090
71332
82405
15850
04072
90605
92477
07103
38216
01260
45029
16218
72442
96633
53106
30686
85640
G.3
76645
00133
64363
14119
63113
09865
G.2
85133
89463
88989
G.1
68739
38879
84851
DB6
144739
239928
455086

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
49
10
44
G.7
569
079
142
G.6
3931
1439
1106
8126
4982
1444
2516
0393
3653
G.5
0876
3787
1458
G.4
87910
15019
30486
33618
00816
31751
15862
57621
58404
77502
10383
46143
04874
45204
24139
35933
19600
53148
09538
16000
78040
G.3
29024
96243
91731
52549
56381
21263
G.2
04498
63453
36504
G.1
12210
34353
72164
DB6
650550
651576
080617

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
15
36
70
G.7
750
395
251
G.6
8430
4659
3714
6905
5744
5574
5888
6874
8505
G.5
6179
7841
6897
G.4
04710
49419
94742
79294
03264
25523
31971
53041
84023
59387
80323
14584
51183
39224
63443
68657
50274
11889
38934
96186
65187
G.3
83070
37233
40493
36648
97145
97360
G.2
24084
74322
42208
G.1
02293
26241
53718
DB6
431049
851931
642445

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
81
66
32
G.7
005
557
763
G.6
7998
4844
9702
7171
9230
6777
7066
1138
5102
G.5
5584
0266
5654
G.4
97883
61269
01732
07521
74720
88009
49057
72456
48260
81509
00562
93558
25139
24904
93792
67249
21687
46364
51847
30546
14903
G.3
12344
92346
75301
41671
41504
68456
G.2
35640
34627
49605
G.1
43942
42607
22112
DB6
704378
716542
115338

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Cần Thơ
Sóc Trăng
Đồng Nai
G.8
71
92
12
G.7
507
306
818
G.6
7481
7520
3076
0296
6349
3852
2192
4668
1367
G.5
8263
8377
8511
G.4
68212
96233
88623
92122
54903
68076
11323
02151
35203
62891
89688
07927
24639
03187
90293
76817
36790
99710
61678
00933
12816
G.3
04610
02496
45556
13169
30168
48539
G.2
05609
79676
64363
G.1
25815
56301
12063
DB6
214910
409161
888407

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 82