• XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 4

, ngày 21/06/2017
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
83
67
90
G.7
276
387
184
G.6
3539
6690
1543
8824
4448
7713
0067
1717
0086
G.5
1185
9270
6745
G.4
45149
99394
07568
05417
15467
77071
77638
52363
30548
96263
11929
42831
04104
67433
01412
30981
63009
18172
09430
48480
14114
G.3
26329
34713
29085
45755
57950
31434
G.2
43721
73316
85412
G.1
68431
98710
28028
DB6
389346
820386
623464

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 4

, ngày 14/06/2017
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
07
11
41
G.7
281
069
523
G.6
5379
6173
7276
8710
5645
3848
0149
8241
1560
G.5
6875
7106
8488
G.4
07352
19537
11063
30451
73804
84597
03309
56277
76887
30989
60546
74933
10956
39833
98847
11627
11480
32459
31414
96330
21396
G.3
18284
55603
65061
49574
84988
86889
G.2
84448
90178
28804
G.1
91639
16151
76364
DB6
699213
671351
930158

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 4, XSMN ngày 07/06/2017

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
82
08
72
G.7
093
561
835
G.6
4963
3580
8427
8188
8238
3709
6920
6307
9510
G.5
6260
8615
2176
G.4
53627
74469
38955
71938
19901
13034
02008
07768
38576
62178
71425
37292
69480
77322
86756
80369
47486
02458
32192
69032
86227
G.3
05323
92041
81464
82102
20160
78925
G.2
11478
83231
91513
G.1
10702
78013
16691
DB6
262587
799033
833297

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 4

, ngày 31/05/2017
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
92
28
14
G.7
467
873
687
G.6
0125
0933
5943
5825
6650
3648
5530
5370
3406
G.5
0185
9085
7642
G.4
60849
51849
91296
68226
29226
42521
45248
31517
61559
01188
64497
88270
80541
02465
50763
08203
07066
38652
70414
19998
73533
G.3
77656
81034
66992
41927
76701
10700
G.2
90086
77727
01901
G.1
61288
21076
01303
DB6
195781
499150
356510

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 4

, ngày 24/05/2017
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
76
77
88
G.7
270
729
368
G.6
4923
2754
1845
6726
0227
9731
5415
0378
1405
G.5
9018
9108
7699
G.4
17384
77712
62195
23354
86475
07703
99978
53702
66344
90985
57723
83662
24220
85813
40967
00640
65621
54371
86413
11017
50914
G.3
35350
82302
43225
95807
01993
85330
G.2
35677
64898
66753
G.1
27281
48130
49614
DB6
618919
652148
175619

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 4, XSMN ngày 17/05/2017

Giải thưởng
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
G.8
22
77
61
G.7
942
540
240
G.6
9808
5243
5706
4915
0161
3882
9983
7263
3691
G.5
3587
6205
7909
G.4
46983
89132
19864
64271
82876
05340
07665
61215
10057
00301
71370
15604
32233
32984
61807
52056
52207
08961
42363
71819
70561
G.3
31481
53840
18005
69672
31489
69108
G.2
02385
30545
13593
G.1
63777
12336
30815
DB6
074210
004235
416625

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 4, XSMN ngày 10/05/2017

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
77
03
95
G.7
629
737
048
G.6
9316
5163
3252
8737
1505
7962
3715
0879
7665
G.5
0982
2382
9814
G.4
54889
44030
33980
98679
22514
03045
37974
62120
21085
92628
05266
47913
64061
87321
15117
35306
04091
78333
40674
25157
49520
G.3
70638
48103
89181
85415
77425
31010
G.2
35936
39199
50900
G.1
14231
02652
19110
DB6
555165
687524
226487

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 4, ngày 03/05/2017

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
57
56
13
G.7
813
590
647
G.6
3471
0388
5278
9115
6251
2579
7329
3324
7564
G.5
9013
0520
1110
G.4
69203
82881
23840
50845
01058
70769
84866
95279
20722
41017
78312
83131
03195
09094
23949
09215
42048
96052
78459
74720
23078
G.3
69218
63864
48539
14253
96786
98852
G.2
57664
64068
37622
G.1
87761
13544
17450
DB6
819845
645245
222011

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 4, XSMN ngày 26/04/2017

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
62
45
94
G.7
631
640
811
G.6
4561
2172
6213
9083
7606
1524
7796
4710
4561
G.5
2285
1604
7882
G.4
62281
32175
02582
65703
44111
43307
72040
25317
94781
38148
07047
10048
63248
32315
03130
17386
55351
43053
81442
04309
98338
G.3
19576
55063
65878
56488
92661
49454
G.2
01831
40453
05113
G.1
71173
48405
25688
DB6
242615
779356
322495

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 4, XSMN ngày 19/04/2017

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
96
60
69
G.7
203
554
711
G.6
9546
9739
0788
3957
2097
4914
4484
5809
1806
G.5
3719
3914
4831
G.4
24676
32670
64844
85864
45708
30474
81959
06842
70681
64104
42729
54042
52742
63779
26894
93309
18954
71814
25703
82511
92480
G.3
39126
12742
63668
86238
29188
21354
G.2
01360
75900
61592
G.1
62317
10090
20427
DB6
457389
017785
694610

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 49