• XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4

Giải thưởng
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
G.8
61
45
87
G.7
806
421
945
G.6
8714
0026
1678
2050
8724
4774
9604
7558
7091
G.5
5683
9903
6328
G.4
68072
37158
96391
00778
29830
05992
04037
39018
26612
38582
57302
26713
79395
40867
84945
09742
19235
37821
57516
93625
99494
G.3
27532
33860
49479
63453
60606
81206
G.2
85992
69035
04064
G.1
57577
26139
52613
DB6
168076
125151
148248

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
10
52
36
G.7
561
387
549
G.6
1319
4450
4346
6989
5552
0083
5221
9542
7348
G.5
9378
5894
7606
G.4
83751
67408
18024
67205
06730
02813
50063
43615
22774
26364
29817
08035
17029
85617
53977
88316
97443
80148
41208
95479
28554
G.3
22183
80910
45940
80861
64651
10000
G.2
37165
33440
07388
G.1
53310
85243
44350
DB6
264290
235490
997124

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
08
55
53
G.7
883
390
276
G.6
0157
1849
7020
3987
6349
0929
7038
0959
9307
G.5
6867
4934
5544
G.4
91149
09481
04304
22854
50339
07476
12474
68521
09536
43685
65256
71523
45742
74117
37538
56769
50634
01403
41833
90704
28765
G.3
09403
75219
14623
22613
39062
48748
G.2
85249
60416
66239
G.1
91576
73708
39452
DB6
266191
260023
827254

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
60
62
35
G.7
775
758
589
G.6
0369
2128
2895
7166
7940
3409
6612
2630
6165
G.5
7648
3379
1639
G.4
54288
14887
79688
81084
33932
00358
28538
45901
82382
71048
58602
87408
49038
17039
75506
73021
48071
03403
44572
43473
97542
G.3
26308
45568
46793
09625
19574
14769
G.2
08199
61629
77514
G.1
39434
61245
39763
DB6
812555
503155
443863

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
91
02
62
G.7
602
446
956
G.6
5026
4135
9441
6504
8229
6711
7300
9745
5601
G.5
4553
9999
5426
G.4
21724
77315
57742
19134
46998
61038
23583
85865
03801
16439
35682
79883
09634
03238
81512
54424
49231
20216
93953
86189
30739
G.3
26623
37179
87003
09850
47208
33060
G.2
20196
47438
23157
G.1
49155
70802
04216
DB6
093630
422435
621463

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
G.8
11
76
84
G.7
336
487
911
G.6
5776
2717
3993
6320
7043
8969
7656
3043
4684
G.5
2975
5679
5518
G.4
08041
46831
94498
15305
73907
60354
11098
22070
84331
01613
37744
44919
89493
50018
67388
19391
44611
03930
46422
37437
07068
G.3
90555
36288
94388
94761
58132
39572
G.2
89142
80183
70968
G.1
48742
05698
22477
DB6
860270
621632
775693

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
16
02
12
G.7
099
093
410
G.6
7832
5274
0576
8825
9135
2453
9385
7294
0449
G.5
5372
6492
3662
G.4
22105
76317
21582
68808
83362
55235
95520
15628
93019
25311
14890
12730
89072
17110
61348
00418
22735
98782
07140
75562
17819
G.3
52441
06900
77989
71783
70129
94501
G.2
89601
00778
73487
G.1
01647
42159
88555
DB6
881675
019035
526283

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
79
98
22
G.7
191
885
039
G.6
5878
1199
0536
9587
1850
5055
7947
3785
1643
G.5
8408
9823
5941
G.4
03410
41369
61663
69931
60906
32909
78985
20734
52604
95536
57305
10612
28827
35656
46039
87815
91402
85356
22052
69603
14450
G.3
47075
65238
17748
02609
09351
89323
G.2
79873
33119
65510
G.1
38239
13496
04858
DB6
268814
172727
274038

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
67
66
95
G.7
611
055
185
G.6
9446
5081
5953
6846
5029
7096
4660
6232
3826
G.5
4265
8189
0624
G.4
64957
06230
87270
54380
95930
65641
50525
53459
46250
03096
89496
80516
49081
01218
43160
90690
35776
73139
53219
84866
44872
G.3
69097
57193
71532
16806
27270
42817
G.2
00313
13958
16828
G.1
00512
86521
57689
DB6
260250
669266
292543

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Cần Thơ
Sóc Trăng
Đồng Nai
G.8
18
24
55
G.7
592
247
255
G.6
1100
8513
8275
6791
6067
3549
4975
0023
1958
G.5
4213
1377
8538
G.4
83322
91899
28595
36870
34654
40684
14990
91735
87943
64219
60054
47957
64572
30031
76066
85410
04078
88552
76067
27289
84130
G.3
64778
48135
87880
33147
67208
80491
G.2
34963
83626
97092
G.1
29563
65033
55356
DB6
277451
653314
074509

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 231