• XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
55
20
50
G.7
630
348
915
G.6
5561
3263
5070
1688
9185
8566
2447
9558
6756
G.5
6807
1971
3198
G.4
93808
36387
99093
02905
25941
62221
64566
94356
08766
84679
11656
12607
74296
72099
57871
59230
54570
20784
73286
78352
86029
G.3
97541
86907
88589
15148
34320
45145
G.2
69997
01236
35626
G.1
73626
26978
91091
DB6
643219
720347
200347

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
65
93
67
G.7
322
226
320
G.6
5038
2791
8183
7466
2829
9973
0662
0674
3409
G.5
3641
5391
3967
G.4
59142
13641
99551
56893
74090
71332
82405
15850
04072
90605
92477
07103
38216
01260
45029
16218
72442
96633
53106
30686
85640
G.3
76645
00133
64363
14119
63113
09865
G.2
85133
89463
88989
G.1
68739
38879
84851
DB6
144739
239928
455086

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
49
10
44
G.7
569
079
142
G.6
3931
1439
1106
8126
4982
1444
2516
0393
3653
G.5
0876
3787
1458
G.4
87910
15019
30486
33618
00816
31751
15862
57621
58404
77502
10383
46143
04874
45204
24139
35933
19600
53148
09538
16000
78040
G.3
29024
96243
91731
52549
56381
21263
G.2
04498
63453
36504
G.1
12210
34353
72164
DB6
650550
651576
080617

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
15
36
70
G.7
750
395
251
G.6
8430
4659
3714
6905
5744
5574
5888
6874
8505
G.5
6179
7841
6897
G.4
04710
49419
94742
79294
03264
25523
31971
53041
84023
59387
80323
14584
51183
39224
63443
68657
50274
11889
38934
96186
65187
G.3
83070
37233
40493
36648
97145
97360
G.2
24084
74322
42208
G.1
02293
26241
53718
DB6
431049
851931
642445

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
81
66
32
G.7
005
557
763
G.6
7998
4844
9702
7171
9230
6777
7066
1138
5102
G.5
5584
0266
5654
G.4
97883
61269
01732
07521
74720
88009
49057
72456
48260
81509
00562
93558
25139
24904
93792
67249
21687
46364
51847
30546
14903
G.3
12344
92346
75301
41671
41504
68456
G.2
35640
34627
49605
G.1
43942
42607
22112
DB6
704378
716542
115338

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Cần Thơ
Sóc Trăng
Đồng Nai
G.8
71
92
12
G.7
507
306
818
G.6
7481
7520
3076
0296
6349
3852
2192
4668
1367
G.5
8263
8377
8511
G.4
68212
96233
88623
92122
54903
68076
11323
02151
35203
62891
89688
07927
24639
03187
90293
76817
36790
99710
61678
00933
12816
G.3
04610
02496
45556
13169
30168
48539
G.2
05609
79676
64363
G.1
25815
56301
12063
DB6
214910
409161
888407

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
38
60
23
G.7
744
447
108
G.6
7698
0693
2304
4620
7663
5308
6417
7065
4740
G.5
4174
9343
1990
G.4
68044
59324
91403
94670
66996
56285
33640
61671
37271
38634
65525
14325
44141
26117
54341
76182
03440
27057
22242
01403
17477
G.3
46874
71939
95896
87158
83870
90608
G.2
07145
57953
12769
G.1
33711
56926
45161
DB6
372850
943902
140942

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
12
85
50
G.7
049
776
829
G.6
1630
9983
5171
2674
3319
3899
2775
4297
0225
G.5
7909
8155
6926
G.4
22945
57619
28931
56336
32282
17320
17466
87999
64235
67567
99722
06623
50102
66159
33501
89613
68512
49367
39770
01447
71795
G.3
17289
53667
05527
63053
95737
00567
G.2
22040
39121
73100
G.1
73234
40917
06593
DB6
369663
624832
360834

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Cần Thơ
Sóc Trăng
Đồng Nai
G.8
73
64
42
G.7
158
443
692
G.6
8366
5892
1720
6628
9450
0747
0715
9047
8241
G.5
6816
7304
2526
G.4
45869
98479
20265
76281
89662
85043
72092
93844
84666
10812
08805
96656
54240
46078
59430
59444
80502
88364
04009
77010
65526
G.3
75737
18807
62522
80096
16106
40209
G.2
59539
56688
98750
G.1
58720
51491
08277
DB6
545810
865547
845991

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
05
99
23
G.7
599
560
937
G.6
5062
6594
1556
5336
8463
8395
7996
8936
5373
G.5
7027
8202
8796
G.4
78464
00337
70685
02989
79868
72983
31797
22809
21660
00951
51404
19145
69835
78472
12932
52747
75628
79569
69729
08770
86992
G.3
09693
13747
72039
68327
60635
99164
G.2
95040
18689
70857
G.1
78977
72119
56202
DB6
470991
008775
502669

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 82