• XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
80
07
18
G.7
095
721
991
G.6
2817
2895
7033
2209
7065
5560
0627
3759
1987
G.5
9848
8235
1859
G.4
90505
57351
05031
82188
29262
48644
95671
93166
07226
25098
85048
69793
46394
07052
65776
36891
93853
81546
96672
02865
24640
G.3
24860
09191
74716
73349
37836
45081
G.2
83598
48267
80755
G.1
74309
78631
44521
DB6
867934
869077
738231

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
97
04
53
G.7
871
871
388
G.6
0268
5899
9069
9032
9281
1272
2717
2024
4603
G.5
1470
3601
9732
G.4
87067
71092
78932
99036
42783
62282
02508
49726
53861
04327
99472
24413
53963
60629
57622
57364
05023
80890
45075
42677
93046
G.3
41175
55835
55782
70953
06595
30820
G.2
56742
58744
97186
G.1
05703
24425
87419
DB6
462687
354894
221569

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
88
76
34
G.7
064
067
510
G.6
3017
0369
9293
0226
7929
3707
6728
2660
8431
G.5
5013
9276
6179
G.4
32639
75645
73666
29562
62041
88791
96357
33372
17152
57092
51892
27505
50482
82872
11445
77462
89639
21712
24563
47222
22023
G.3
43873
76446
47025
44961
90314
37466
G.2
05641
91022
51173
G.1
45670
52611
94178
DB6
453517
749651
893618

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
36
04
64
G.7
125
492
730
G.6
7745
2895
4429
6938
3062
2991
7645
5674
3534
G.5
7399
5355
2656
G.4
94827
55149
51962
24888
12000
83825
83525
24954
82370
10722
09114
86077
34982
06990
47564
52025
63417
60720
34279
77059
98490
G.3
95862
13162
52384
54426
75971
20548
G.2
53861
99127
87735
G.1
76575
10315
85479
DB6
547915
654465
613443

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
96
92
25
G.7
910
009
483
G.6
3968
1535
5531
5694
5972
8864
2621
8993
1384
G.5
6842
8225
6418
G.4
94024
19990
49818
15332
22165
26009
95020
59919
63677
25683
39311
14399
19273
05564
00255
69291
43093
75106
63705
91908
42539
G.3
14342
09365
15743
45712
77805
07888
G.2
17778
23098
26860
G.1
62283
20693
92037
DB6
254201
582584
265399

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Cần Thơ
Sóc Trăng
Đồng Nai
G.8
08
11
95
G.7
789
621
209
G.6
4151
2174
7604
3012
7854
4798
9749
4983
1708
G.5
5987
3424
3158
G.4
18695
06849
55345
96871
28571
09539
62905
73241
83412
08177
89791
24354
44566
34528
13000
46713
64657
98452
72445
16621
92080
G.3
75711
68592
81784
11814
75497
60546
G.2
45935
01806
41587
G.1
78741
24193
52002
DB6
058341
580991
633314

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
08
65
97
G.7
806
028
183
G.6
2645
8448
1052
9594
0077
4143
4147
1727
0431
G.5
0057
9364
8433
G.4
40220
33047
29806
00265
49310
04388
40706
15083
74970
79973
21360
78526
56432
80628
05359
82221
92511
12453
99939
80861
89641
G.3
48420
10738
35903
70030
36029
56537
G.2
04982
08293
75066
G.1
88342
88215
05905
DB6
102842
656726
358173

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
26
00
38
G.7
492
350
697
G.6
8091
2974
9981
9443
3669
6323
0604
1976
3225
G.5
4299
1877
9322
G.4
52740
10771
63586
58791
05631
59429
36545
06935
34347
74686
50437
37541
47691
71929
03983
09049
11970
28582
15063
87495
29626
G.3
02228
18607
33367
34348
84485
78941
G.2
18634
84670
62394
G.1
69467
05027
80955
DB6
392231
261679
398216

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
11
02
86
G.7
772
800
982
G.6
8126
4503
3492
2140
3116
7626
2860
1502
9652
G.5
6938
4807
8951
G.4
96394
33402
18482
90912
17870
90460
36586
67395
53079
24672
91063
44650
78372
76752
48626
54441
79508
50649
25637
57660
20169
G.3
70190
43536
27380
80710
82441
44035
G.2
17510
85567
04080
G.1
77308
80459
36540
DB6
852467
818671
309131

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Cần Thơ
Sóc Trăng
Đồng Nai
G.8
64
87
99
G.7
028
909
881
G.6
8793
2234
8237
1158
4448
7701
7790
3455
4296
G.5
1758
9398
4196
G.4
99097
68965
49104
44056
10421
54561
99455
70293
41281
31930
37504
17881
36081
57155
73444
26336
55772
67074
59438
10251
26527
G.3
19173
33254
61147
82525
03833
11880
G.2
93825
29089
14740
G.1
25599
88137
40132
DB6
015308
505326
833840

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 29