• XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 4

, ngày 06/12/2017
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
77
61
97
G.7
461
970
361
G.6
3098
9167
1188
1981
5148
6088
9740
8788
5099
G.5
3103
5766
7755
G.4
30267
34784
17203
84709
69947
15698
32525
97192
05957
75867
98466
45212
28738
25741
06151
17356
86309
02009
62822
06345
06939
G.3
45631
49027
11614
64569
59740
63747
G.2
71258
61302
49773
G.1
10587
62561
42252
DB6
425665
897448
535171

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 4

, ngày 29/11/2017
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
00
14
47
G.7
774
226
627
G.6
3348
0298
1687
5247
7422
6189
3223
1628
3242
G.5
4169
7748
1941
G.4
99167
37577
40484
60252
82337
51202
89218
11682
73687
40509
35213
86306
51849
62384
35244
58241
15135
93451
72916
60246
38675
G.3
58045
89706
04202
97884
14504
33789
G.2
79582
62225
04632
G.1
48332
27299
36261
DB6
439206
913807
608022

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 4, XSMN ngày 22/11/2017

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
24
23
27
G.7
934
181
438
G.6
4910
6137
2731
8063
0031
0298
9966
3822
8512
G.5
0478
2323
4437
G.4
67971
97005
72771
98608
54395
88903
29158
84015
25828
14007
22676
40899
51535
98221
69497
04744
14743
87309
36870
76772
76338
G.3
48594
61258
78629
61968
64870
48814
G.2
70545
85073
84127
G.1
49987
32612
40410
DB6
088112
133670
803401

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 4

, ngày 15/11/2017
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
49
74
64
G.7
292
454
039
G.6
1702
1645
9876
2359
1607
9353
7656
0987
5196
G.5
7736
2610
6282
G.4
99521
35990
03730
43491
44210
05791
13431
55639
15553
62017
26611
09466
31926
16500
33146
10707
20003
37926
59584
31448
52095
G.3
90213
82336
39830
61203
56224
64736
G.2
69655
34925
47680
G.1
51917
93583
20309
DB6
299397
877903
366831

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 4

, ngày 08/11/2017
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
10
85
06
G.7
492
606
672
G.6
2552
9590
2691
5548
5513
0156
5759
5032
4756
G.5
9448
6574
8783
G.4
20798
36561
24272
59110
28142
95259
02470
45080
22130
11742
01513
06477
22557
01767
44356
90109
74770
37603
34928
54835
09171
G.3
79336
40936
85670
29122
18121
28646
G.2
68389
48352
34056
G.1
46160
40534
93081
DB6
371512
176017
788416

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 4, XSMN ngày 01/11/2017

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
44
30
63
G.7
895
972
452
G.6
4905
9093
3175
5746
4096
0180
2228
2571
3017
G.5
3938
4710
0997
G.4
19204
43951
83174
53193
82605
58393
78232
65669
16861
26796
49045
38113
01774
04901
50086
57089
52930
38163
99000
88012
33116
G.3
37739
58717
89055
05033
78492
81672
G.2
91044
55627
63609
G.1
74091
00549
74948
DB6
412319
844899
035235

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 4, XSMN ngày 25/10/2017

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
49
63
87
G.7
535
654
479
G.6
0058
4463
4160
8607
0955
7731
9656
7249
9913
G.5
2243
3851
4764
G.4
61580
28263
32058
53248
59987
57283
00063
76259
65551
75213
68658
88779
46225
14531
93292
41978
42118
58862
44046
04539
69956
G.3
26650
42617
96387
84766
81076
30213
G.2
34556
61212
21006
G.1
93594
65592
24706
DB6
112973
330390
418962

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 4, ngày 18/10/2017

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
09
42
13
G.7
006
902
021
G.6
2381
2195
8098
0411
5055
7141
8888
3191
2176
G.5
5276
1802
4591
G.4
83718
90125
59524
93037
06391
22280
73580
65017
70030
47478
31329
11034
21577
30808
57058
12396
23923
64642
10229
13690
99005
G.3
68195
34823
13996
03666
60466
18808
G.2
73615
32249
92806
G.1
10624
87363
94442
DB6
129573
737996
336153

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 4, XSMN ngày 11/10/2017

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
85
61
16
G.7
055
491
342
G.6
0361
8065
2250
7044
4736
5335
8348
5485
0703
G.5
5734
3343
1365
G.4
08991
81383
18420
00551
50898
10448
70094
22999
94054
62804
88238
84834
40472
43469
84439
33079
09818
43467
01218
93700
22580
G.3
68339
73157
97195
01584
62113
89110
G.2
49688
13646
60014
G.1
96987
69239
92390
DB6
759583
367115
452595

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 4, XSMN ngày 04/10/2017

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
18
88
27
G.7
888
444
464
G.6
0474
2483
8602
6611
0145
6707
3872
4272
4107
G.5
6565
0317
5397
G.4
42225
39000
56274
94295
71598
03419
51388
44834
83589
15568
41323
74601
03449
97217
20262
46785
02000
56134
04266
99033
53053
G.3
83797
75530
85151
22689
07340
87201
G.2
89049
73757
05237
G.1
26265
49097
31385
DB6
948381
868713
868007

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 51