• XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 4

, ngày 18/10/2017
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
09
42
13
G.7
006
902
021
G.6
2381
2195
8098
0411
5055
7141
8888
3191
2176
G.5
5276
1802
4591
G.4
83718
90125
59524
93037
06391
22280
73580
65017
70030
47478
31329
11034
21577
30808
57058
12396
23923
64642
10229
13690
99005
G.3
68195
34823
13996
03666
60466
18808
G.2
73615
32249
92806
G.1
10624
87363
94442
DB6
129573
737996
336153

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 4

, ngày 11/10/2017
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
85
61
16
G.7
055
491
342
G.6
0361
8065
2250
7044
4736
5335
8348
5485
0703
G.5
5734
3343
1365
G.4
08991
81383
18420
00551
50898
10448
70094
22999
94054
62804
88238
84834
40472
43469
84439
33079
09818
43467
01218
93700
22580
G.3
68339
73157
97195
01584
62113
89110
G.2
49688
13646
60014
G.1
96987
69239
92390
DB6
759583
367115
452595

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 4, XSMN ngày 04/10/2017

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
18
88
27
G.7
888
444
464
G.6
0474
2483
8602
6611
0145
6707
3872
4272
4107
G.5
6565
0317
5397
G.4
42225
39000
56274
94295
71598
03419
51388
44834
83589
15568
41323
74601
03449
97217
20262
46785
02000
56134
04266
99033
53053
G.3
83797
75530
85151
22689
07340
87201
G.2
89049
73757
05237
G.1
26265
49097
31385
DB6
948381
868713
868007

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 4

, ngày 27/09/2017
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
50
88
02
G.7
714
133
916
G.6
6147
5775
6457
2797
5899
9323
4443
7404
3994
G.5
7328
2134
5792
G.4
96987
96374
25835
80663
78211
56431
41692
63524
45477
05672
05490
10507
81100
83519
23614
27629
10067
33653
65001
34529
34320
G.3
10504
83578
65703
75634
10852
00567
G.2
96093
69240
92995
G.1
25883
04300
37685
DB6
939624
858794
211363

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 4

, ngày 20/09/2017
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
44
09
00
G.7
543
716
967
G.6
9328
0743
5494
1711
8473
9512
1687
5652
6764
G.5
1377
7658
8758
G.4
68622
05405
76316
50883
07482
02911
48178
71966
25005
71045
54324
29831
78704
43057
16518
45115
10078
97257
43613
66993
26496
G.3
91685
34130
03414
48151
45882
51713
G.2
95393
73791
46932
G.1
36669
17143
16182
DB6
542208
080875
405380

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 4, XSMN ngày 13/09/2017

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
31
60
36
G.7
613
249
401
G.6
7674
5183
0738
7806
8875
8948
5312
0888
3253
G.5
2549
7831
6171
G.4
86287
17720
16444
21087
20299
87906
50031
03323
97521
62698
38158
99728
10276
45408
89933
43086
90100
27817
19214
74269
58164
G.3
33953
69334
86078
29442
64244
83945
G.2
37559
20199
19796
G.1
04435
94415
96349
DB6
004066
768580
032148

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 4, XSMN ngày 06/09/2017

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
81
03
86
G.7
957
172
378
G.6
0838
4817
6318
4409
1223
2329
4151
3986
4002
G.5
1361
0309
7250
G.4
60722
82614
80566
77638
12311
57534
11791
59067
04614
69250
58007
35938
40048
34366
03139
56122
00973
17756
45653
24278
66706
G.3
67315
95561
54095
67718
76177
65320
G.2
06797
45766
40182
G.1
34684
02632
31958
DB6
878979
160084
555968

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 4, ngày 30/08/2017

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
84
39
30
G.7
633
804
206
G.6
2603
0509
1714
2845
1924
0855
4344
9394
3737
G.5
1895
8832
3401
G.4
99533
33074
86394
20257
08079
29977
11310
27355
38306
27772
00474
94826
09372
89309
73147
21563
50854
34818
02179
58005
65800
G.3
96518
03599
46137
74430
04217
64188
G.2
34136
42870
76819
G.1
03336
02105
93957
DB6
479819
219990
183554

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 4, XSMN ngày 23/08/2017

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
52
12
24
G.7
073
704
372
G.6
9283
4707
2455
3230
8814
7945
8342
5089
4544
G.5
7167
2064
9279
G.4
68801
56299
61873
28255
01395
70964
99843
58498
54040
22392
68462
57823
46812
15355
82370
46587
21618
66870
50145
88570
00416
G.3
49625
71112
54834
80079
67739
50434
G.2
71598
37413
76014
G.1
48391
47439
17712
DB6
968627
463726
990639

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 4, XSMN ngày 16/08/2017

Giải thưởng
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
G.8
29
26
45
G.7
741
564
167
G.6
1664
8741
8982
4038
2387
4112
0375
3420
5142
G.5
4961
6043
8657
G.4
61621
19635
31485
32879
38840
72163
54711
48436
30034
23439
87801
06256
09042
04821
07072
82232
20303
01532
12137
67536
27330
G.3
93420
86302
52873
15124
67013
10638
G.2
24149
18465
32881
G.1
93828
71442
37224
DB6
358938
529535
806443

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 57