Quay thưởng hôm nay

  • XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 4

, ngày 22/03/2017
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
06
26
68
G.7
979
682
019
G.6
5149
8750
9520
5795
1744
5116
2707
2039
2748
G.5
2527
1248
0634
G.4
78228
10995
73101
60427
62346
19683
81827
35484
51168
68579
61121
55321
53624
21839
88450
41723
38022
98868
38434
76292
50860
G.3
16974
13972
05846
95446
38332
98389
G.2
68052
70698
89403
G.1
73480
63207
80469
DB6
532855
846341
119197

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 4

, ngày 15/03/2017
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
39
35
16
G.7
295
343
660
G.6
1747
4940
4500
7401
2159
4483
2348
8039
0827
G.5
8815
5830
8895
G.4
31010
26097
14858
78216
77587
61576
02985
57020
12774
74462
72591
89467
60880
96293
18184
81601
49020
75602
29018
23643
97963
G.3
87675
81625
85949
91437
39500
56397
G.2
70791
29913
31322
G.1
97196
09366
41126
DB6
594155
028529
079109

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 4, XSMN ngày 08/03/2017

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
88
43
37
G.7
729
133
333
G.6
4453
9874
7071
3050
6527
6373
4023
1813
6123
G.5
3990
3755
2153
G.4
21600
80190
91304
22316
99553
07038
67298
21957
40552
28025
65211
22574
88676
15767
99554
85929
94780
02830
60842
49617
06565
G.3
78800
56188
47522
15027
18810
71723
G.2
98051
84616
91022
G.1
69198
68316
77828
DB6
014126
650349
830437

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 4

, ngày 01/03/2017
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
32
05
85
G.7
653
397
535
G.6
1601
9068
0184
8204
4655
3780
2405
2188
4728
G.5
6887
0718
6476
G.4
25640
39134
95985
34271
05764
13797
88583
18774
86924
73252
82993
99643
61694
91199
46023
95806
39023
82714
36374
37366
67384
G.3
62998
45340
59672
72115
88164
10007
G.2
37726
47612
69091
G.1
06732
49561
60616
DB6
400887
498523
478284

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 4

, ngày 22/02/2017
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
12
33
53
G.7
250
055
964
G.6
8376
7427
4354
8906
7290
3350
9280
1017
9013
G.5
8915
4774
0974
G.4
21296
68965
97862
57824
09489
54588
05157
05489
78493
78747
64152
12203
47746
37488
86249
34672
09659
11487
18341
30442
60847
G.3
48190
90010
55038
31077
88919
64941
G.2
94621
46177
32188
G.1
96864
70214
15700
DB6
855460
954251
925753

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 4, XSMN ngày 15/02/2017

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
29
27
30
G.7
101
535
961
G.6
7233
7856
1501
7861
7312
9338
5914
9142
5499
G.5
3540
9859
9776
G.4
70812
19677
95280
60806
34969
81604
07439
10573
01519
39444
61846
87891
45826
40934
78463
95274
44199
36859
64247
06658
76198
G.3
62810
19173
56761
24618
61572
90123
G.2
34539
75674
43368
G.1
63534
21040
33045
DB6
657290
191329
234492

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 4, XSMN ngày 08/02/2017

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
21
08
69
G.7
005
323
996
G.6
6509
2389
0659
7442
1310
9614
6068
0169
6993
G.5
3991
1369
3971
G.4
45784
03954
87096
44225
99035
12823
47737
64283
76239
20542
65579
11960
84644
26951
70555
30895
44217
03374
33700
55567
67522
G.3
28404
70623
34642
24489
00964
07292
G.2
64097
30304
71112
G.1
57034
63132
19839
DB6
033235
951814
183323

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 4, ngày 01/02/2017

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
20
90
00
G.7
644
963
460
G.6
9227
3239
4884
7830
5462
2784
2800
9664
4802
G.5
8978
4690
4095
G.4
53008
84847
85530
77860
03750
14225
68733
50732
00107
41225
72628
47496
98421
36510
88608
25183
59711
73908
63357
67260
19339
G.3
58465
36936
33438
91969
65390
74292
G.2
04998
77647
67888
G.1
22316
21591
66932
DB6
599121
013423
024283

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 4, XSMN ngày 25/01/2017

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
96
99
43
G.7
005
665
254
G.6
9286
5224
2877
6565
9231
1383
2672
0434
4006
G.5
1671
6220
0172
G.4
34444
30911
34155
84323
56745
30509
78467
25716
25970
46334
58353
35152
72585
31458
95071
81786
13046
03893
23196
70529
97507
G.3
00157
14981
50790
01708
09414
03676
G.2
53149
54496
87381
G.1
64752
15155
87297
DB6
127132
910413
269836

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 4, XSMN ngày 18/01/2017

Giải thưởng
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
G.8
85
09
77
G.7
670
950
600
G.6
9756
4736
0817
3597
0643
3940
7348
4484
6693
G.5
9975
9212
7278
G.4
03781
78050
82878
97975
02935
40364
49741
20514
56175
68760
27891
50597
54049
34724
88904
58571
75762
74306
22773
18285
26081
G.3
21892
31511
83934
70800
15992
92510
G.2
32863
31180
50860
G.1
57359
41128
76664
DB6
556323
180835
964828

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 105