• XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 4

, ngày 16/08/2017
Giải thưởng
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
G.8
29
26
45
G.7
741
564
167
G.6
1664
8741
8982
4038
2387
4112
0375
3420
5142
G.5
4961
6043
8657
G.4
61621
19635
31485
32879
38840
72163
54711
48436
30034
23439
87801
06256
09042
04821
07072
82232
20303
01532
12137
67536
27330
G.3
93420
86302
52873
15124
67013
10638
G.2
24149
18465
32881
G.1
93828
71442
37224
DB6
358938
529535
806443

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 4

, ngày 09/08/2017
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
49
77
75
G.7
440
808
599
G.6
5582
6757
2584
6528
5822
4379
7926
8700
4443
G.5
6313
0802
1187
G.4
94655
93698
76009
79244
32846
90805
37962
90769
12447
43555
42710
79650
90952
71558
38656
64161
11665
21595
33939
94595
24130
G.3
18719
99193
98820
73484
04906
94415
G.2
08617
39292
77822
G.1
67708
19225
26843
DB6
980015
238948
050387

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 4, XSMN ngày 02/08/2017

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
47
42
27
G.7
651
438
376
G.6
4447
0257
7800
3903
9711
4527
5434
3704
4245
G.5
4836
6918
9465
G.4
65636
87376
03516
45129
53808
04442
44882
70658
21748
98210
67051
40787
09353
41966
92127
21526
19502
52998
69798
98647
10305
G.3
19995
62682
28496
07226
45298
87087
G.2
48163
52874
75283
G.1
52710
32518
03812
DB6
317407
457308
486937

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 4

, ngày 26/07/2017
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
70
47
32
G.7
836
254
014
G.6
0728
5137
3980
4572
2919
4036
1369
4770
8958
G.5
6750
6622
5833
G.4
06043
86688
99980
48290
81131
56579
23486
16259
55053
71698
09443
13400
56647
91613
62228
31031
16171
73422
86776
48002
34779
G.3
32123
86668
33871
27711
38172
09559
G.2
31937
86481
98627
G.1
32660
51336
08312
DB6
895314
445413
446919

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 4

, ngày 19/07/2017
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
59
30
72
G.7
000
273
939
G.6
8287
0543
4000
8649
1556
6505
1511
2472
5980
G.5
8041
7063
0072
G.4
10959
13961
21983
31539
49031
92582
69810
24563
86300
59559
39414
18135
66876
73841
36554
36568
63712
37560
32203
48577
52716
G.3
04664
22338
79518
23882
48114
17648
G.2
92804
75491
21575
G.1
92043
18106
12511
DB6
108870
585709
203788

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 4, XSMN ngày 12/07/2017

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
17
48
44
G.7
564
260
086
G.6
0920
0897
1320
7819
8324
1773
6188
9253
6832
G.5
0535
3997
5475
G.4
03135
87441
89927
97573
31377
48685
87000
96965
95758
71478
79470
36242
94796
25070
84727
53212
37677
33719
11947
33166
27984
G.3
44100
61529
90981
60187
43262
72888
G.2
21669
33934
82094
G.1
76710
11457
27828
DB6
955637
299197
384857

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 4, XSMN ngày 05/07/2017

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
67
12
66
G.7
243
535
863
G.6
9752
6970
0382
8388
9870
6805
8710
6989
1509
G.5
1047
8395
3370
G.4
57940
06360
05500
70647
27488
07023
05877
88180
18707
67028
16310
04399
53468
95917
41558
29242
81463
35883
24782
87030
10243
G.3
16124
96480
20435
68068
72142
02560
G.2
27180
85738
43592
G.1
87270
72988
38234
DB6
116953
526708
435314

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 4, ngày 28/06/2017

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
40
28
14
G.7
670
406
966
G.6
9122
5314
0745
0599
1769
6380
3601
6995
1222
G.5
0990
4648
3482
G.4
54320
83331
60896
61340
04408
66607
89102
83651
50981
20981
46524
51882
11703
37494
73780
41833
57430
83429
46259
20516
32727
G.3
90691
86749
10542
14221
83659
31413
G.2
02263
69751
58983
G.1
05430
29749
66109
DB6
788508
277917
807590

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 4, XSMN ngày 21/06/2017

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
83
67
90
G.7
276
387
184
G.6
3539
6690
1543
8824
4448
7713
0067
1717
0086
G.5
1185
9270
6745
G.4
45149
99394
07568
05417
15467
77071
77638
52363
30548
96263
11929
42831
04104
67433
01412
30981
63009
18172
09430
48480
14114
G.3
26329
34713
29085
45755
57950
31434
G.2
43721
73316
85412
G.1
68431
98710
28028
DB6
389346
820386
623464

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 4, XSMN ngày 14/06/2017

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
07
11
41
G.7
281
069
523
G.6
5379
6173
7276
8710
5645
3848
0149
8241
1560
G.5
6875
7106
8488
G.4
07352
19537
11063
30451
73804
84597
03309
56277
76887
30989
60546
74933
10956
39833
98847
11627
11480
32459
31414
96330
21396
G.3
18284
55603
65061
49574
84988
86889
G.2
84448
90178
28804
G.1
91639
16151
76364
DB6
699213
671351
930158

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 41