Quay thưởng hôm nay

  • XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 4

, ngày 22/02/2017
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
12
33
53
G.7
250
055
964
G.6
8376
7427
4354
8906
7290
3350
9280
1017
9013
G.5
8915
4774
0974
G.4
21296
68965
97862
57824
09489
54588
05157
05489
78493
78747
64152
12203
47746
37488
86249
34672
09659
11487
18341
30442
60847
G.3
48190
90010
55038
31077
88919
64941
G.2
94621
46177
32188
G.1
96864
70214
15700
DB6
855460
954251
925753

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 4

, ngày 15/02/2017
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
29
27
30
G.7
101
535
961
G.6
7233
7856
1501
7861
7312
9338
5914
9142
5499
G.5
3540
9859
9776
G.4
70812
19677
95280
60806
34969
81604
07439
10573
01519
39444
61846
87891
45826
40934
78463
95274
44199
36859
64247
06658
76198
G.3
62810
19173
56761
24618
61572
90123
G.2
34539
75674
43368
G.1
63534
21040
33045
DB6
657290
191329
234492

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 4, XSMN ngày 08/02/2017

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
21
08
69
G.7
005
323
996
G.6
6509
2389
0659
7442
1310
9614
6068
0169
6993
G.5
3991
1369
3971
G.4
45784
03954
87096
44225
99035
12823
47737
64283
76239
20542
65579
11960
84644
26951
70555
30895
44217
03374
33700
55567
67522
G.3
28404
70623
34642
24489
00964
07292
G.2
64097
30304
71112
G.1
57034
63132
19839
DB6
033235
951814
183323

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 4

, ngày 01/02/2017
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
20
90
00
G.7
644
963
460
G.6
9227
3239
4884
7830
5462
2784
2800
9664
4802
G.5
8978
4690
4095
G.4
53008
84847
85530
77860
03750
14225
68733
50732
00107
41225
72628
47496
98421
36510
88608
25183
59711
73908
63357
67260
19339
G.3
58465
36936
33438
91969
65390
74292
G.2
04998
77647
67888
G.1
22316
21591
66932
DB6
599121
013423
024283

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 4

, ngày 25/01/2017
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
96
99
43
G.7
005
665
254
G.6
9286
5224
2877
6565
9231
1383
2672
0434
4006
G.5
1671
6220
0172
G.4
34444
30911
34155
84323
56745
30509
78467
25716
25970
46334
58353
35152
72585
31458
95071
81786
13046
03893
23196
70529
97507
G.3
00157
14981
50790
01708
09414
03676
G.2
53149
54496
87381
G.1
64752
15155
87297
DB6
127132
910413
269836

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 4, XSMN ngày 18/01/2017

Giải thưởng
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
G.8
85
09
77
G.7
670
950
600
G.6
9756
4736
0817
3597
0643
3940
7348
4484
6693
G.5
9975
9212
7278
G.4
03781
78050
82878
97975
02935
40364
49741
20514
56175
68760
27891
50597
54049
34724
88904
58571
75762
74306
22773
18285
26081
G.3
21892
31511
83934
70800
15992
92510
G.2
32863
31180
50860
G.1
57359
41128
76664
DB6
556323
180835
964828

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 4, XSMN ngày 11/01/2017

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
17
21
68
G.7
832
882
220
G.6
6810
0948
3732
7122
8375
7647
1564
2427
4695
G.5
5664
1308
9422
G.4
38531
09190
17829
42775
58855
81202
95283
97853
34095
50542
07187
00039
64855
15725
25748
99188
51176
29786
58431
50130
84020
G.3
48790
67256
90765
44671
05022
87013
G.2
24417
84207
95381
G.1
22591
43601
16011
DB6
480297
230026
031294

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 4, ngày 04/01/2017

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
78
75
74
G.7
790
924
613
G.6
5603
1553
5833
0636
0126
0084
9238
0156
2175
G.5
7565
1292
7894
G.4
48767
89578
23983
74874
61042
70096
02088
98285
45124
27000
57946
19084
96106
51978
98464
22613
63427
34607
63943
35630
57068
G.3
59026
08485
51147
52802
32362
10663
G.2
07410
17424
94189
G.1
90946
27786
77768
DB6
156176
091824
174342

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 4, XSMN ngày 28/12/2016

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
34
09
36
G.7
088
002
005
G.6
6296
1586
2449
2333
0448
4438
4209
8734
7545
G.5
1978
8767
6483
G.4
54522
11922
18527
40780
97196
94227
25894
26664
29485
08553
25667
43764
75189
70947
62894
35721
74927
71283
89654
20284
48361
G.3
31132
96673
04733
56526
59710
56950
G.2
59821
81671
68539
G.1
29166
97778
42363
DB6
489647
479522
707049

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 4, XSMN ngày 21/12/2016

Giải thưởng
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
G.8
24
12
95
G.7
823
473
844
G.6
6627
2368
0397
1403
7697
4606
0475
6303
0046
G.5
1618
2634
3284
G.4
33081
18280
32071
40418
38988
80211
02426
72548
25603
14380
55407
70398
25687
60095
36086
18034
21669
42039
12679
77515
73331
G.3
48479
19301
38235
99240
10834
92321
G.2
55973
07477
24561
G.1
45678
81501
53588
DB6
749553
142505
680519

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 70