• XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
07
57
99
G.7
496
499
826
G.6
8678
6137
7241
9747
6246
5057
9141
4419
6841
G.5
5464
5159
2573
G.4
49189
69545
93313
65395
87861
08835
34062
34326
65607
76656
65458
76972
89649
06096
81687
88914
51616
26673
63368
63232
96359
G.3
30455
13419
54917
34429
81952
48100
G.2
77169
93359
62528
G.1
13708
60976
63000
DB6
168937
695374
850499

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
36
24
55
G.7
183
342
399
G.6
2138
6831
3384
8016
5111
3740
3044
6806
1796
G.5
8937
0700
9821
G.4
42624
59864
90699
06074
32482
19913
92009
08868
37839
95549
32553
77777
29252
16286
10551
26534
37927
33235
82693
45093
23885
G.3
62133
75407
30547
70514
66814
90924
G.2
91453
80275
63193
G.1
64349
94435
34577
DB6
126367
498496
129894

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
35
12
60
G.7
516
751
420
G.6
4391
9419
6924
1184
7084
7220
1467
1881
0213
G.5
1096
0887
2837
G.4
30062
98091
02863
30952
38705
98494
83623
98106
19041
11920
15727
78387
49564
18015
70199
82414
64394
13102
36036
02996
99641
G.3
73867
32659
29640
29065
56760
72839
G.2
43387
33750
84290
G.1
60432
65793
62888
DB6
706399
558129
307888

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
61
07
55
G.7
626
590
916
G.6
5615
9785
6118
8847
6563
5302
2880
9729
7255
G.5
7224
8790
8711
G.4
31789
57400
97137
51313
67170
55825
82353
99445
75629
74567
22108
40450
52534
18373
59406
55691
90507
68208
69667
91943
06372
G.3
45706
84950
54441
39850
62155
89344
G.2
14804
75259
94899
G.1
81762
37013
43185
DB6
882173
802925
397354

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Cần Thơ
Sóc Trăng
Đồng Nai
G.8
69
23
56
G.7
466
340
596
G.6
1672
5375
6197
4243
7691
8935
1559
9688
9273
G.5
8568
0707
8146
G.4
53716
03152
74157
39596
18374
76448
03370
34244
79672
46079
68183
59917
39555
09763
82968
79370
23967
53545
52778
45805
45886
G.3
00678
02311
47901
16585
01202
80515
G.2
73830
29033
01247
G.1
82110
96744
43170
DB6
417610
555596
224742

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Cần Thơ
Sóc Trăng
Đồng Nai
G.8
57
78
88
G.7
909
814
967
G.6
9462
4787
9344
5456
5197
0363
0300
4134
9324
G.5
7842
4641
5457
G.4
05424
64929
21988
63568
90643
62690
57274
67802
34176
88326
55187
20879
93566
63344
46271
65641
45421
94783
90773
46734
71101
G.3
70010
74450
18924
98502
69844
73971
G.2
69426
37107
18060
G.1
00961
34397
47929
DB6
432911
145776
639902

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
14
59
46
G.7
226
470
005
G.6
6259
8253
1644
5516
8529
7991
8247
6753
4762
G.5
0321
1973
9351
G.4
86558
11884
45615
06759
72106
01177
10974
87630
23459
14881
42247
36328
62739
51768
63173
35627
51515
49484
79232
36022
61338
G.3
66423
25015
10551
23873
73437
22210
G.2
50566
99622
71991
G.1
26242
56165
39097
DB6
159855
816615
907971

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Cần Thơ
Sóc Trăng
Đồng Nai
G.8
03
37
34
G.7
493
396
806
G.6
7452
0046
4571
2458
0447
3653
3214
4713
0441
G.5
9456
7223
7179
G.4
33213
55690
01854
18297
29235
09011
39801
16774
59739
54530
37551
11796
17276
34552
89882
85398
79054
33426
83534
23788
71677
G.3
86160
69723
30046
69680
65781
44592
G.2
96279
23921
23915
G.1
54286
53476
18813
DB6
991017
793389
067800

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
41
65
28
G.7
502
880
998
G.6
7391
4686
9541
7551
6277
8596
4958
9532
5907
G.5
8707
2816
1655
G.4
95795
76948
70569
48890
13790
62943
86134
32280
86810
56053
52522
34266
46328
89959
85959
59884
80320
86340
70790
11025
20457
G.3
77417
65190
98709
45647
67635
98411
G.2
24188
71589
71950
G.1
57749
03743
85911
DB6
171912
592785
855737

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
13
59
42
G.7
595
030
559
G.6
1185
3459
7262
5750
6495
5883
8838
1684
2193
G.5
7331
7741
8288
G.4
55066
80452
45537
66108
60810
98311
11772
95249
51164
86398
61443
62374
94633
55451
45800
22337
80973
21382
06231
91232
70835
G.3
20170
27655
11044
96902
59121
21217
G.2
09199
21393
86783
G.1
71620
27038
50854
DB6
247332
088408
517283

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 478