• XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 4

, ngày 23/05/2018
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
62
69
G.7
775
000
G.6
3033
2020
8559
5351
8616
3934
G.5
9027
4563
G.4
16775
78774
64621
73057
41837
45921
08009
07747
84020
08342
03268
36143
66440
13387
G.3
58526
19019
81458
08187
G.2
99714
55223
G.1
47985
66644
DB6
840585
210404

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 4

, ngày 16/05/2018
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
12
56
G.7
704
277
G.6
3877
2908
0367
2077
7512
3631
G.5
6404
6931
G.4
16868
96070
07248
68943
70246
01621
57794
32630
12158
35841
18151
76612
95581
38369
G.3
58531
12039
52473
44992
G.2
35120
64120
G.1
95996
01431
DB6
001475
748437

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 4, XSMT ngày 09/05/2018

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
30
54
G.7
059
467
G.6
0640
5580
6429
7819
8159
1961
G.5
2990
8677
G.4
96533
47018
87532
46852
62347
44991
01904
58575
95796
51146
45714
26181
26727
69717
G.3
26841
97594
73718
34768
G.2
90587
72007
G.1
30146
53875
DB6
833942
097325

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 4

, ngày 02/05/2018
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
56
12
G.7
141
501
G.6
4423
8837
9640
6478
5650
6247
G.5
2808
5246
G.4
10580
23408
15762
71936
37112
28904
30118
83770
69914
44621
81928
42560
11973
63545
G.3
41376
16869
31316
36190
G.2
59597
47516
G.1
59632
20645
DB6
933772
635930

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 4

, ngày 25/04/2018
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
72
63
G.7
790
139
G.6
1917
7054
2925
7652
1982
1379
G.5
3591
2821
G.4
79421
27495
86308
94219
80690
82926
60071
39638
06157
08796
31589
20972
84713
01865
G.3
95080
75348
83417
62622
G.2
38487
32727
G.1
36112
99361
DB6
321621
990697

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 4, XSMT ngày 18/04/2018

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
12
56
G.7
717
616
G.6
9124
4031
3159
1134
2354
9253
G.5
9927
8725
G.4
65258
10289
11963
74434
39269
30055
46464
85796
19360
75309
34045
95287
69244
85613
G.3
94132
45470
80944
40767
G.2
20351
57299
G.1
22472
52031
DB6
269550
789219

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 4, XSMT ngày 11/04/2018

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
34
44
G.7
797
255
G.6
8095
6152
8989
9511
8994
3112
G.5
7962
3242
G.4
27122
94103
40536
34597
18507
70151
63378
35934
50062
39054
14351
13884
47654
51258
G.3
09243
92363
05359
49178
G.2
14095
42213
G.1
75284
81485
DB6
225459
444882

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 4, ngày 04/04/2018

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
74
87
G.7
167
273
G.6
7947
5921
5611
0017
9581
7113
G.5
8563
2815
G.4
29667
39687
30572
84809
49719
55192
98993
02609
79360
89680
72918
10442
41039
67761
G.3
76776
55655
28209
02433
G.2
55857
89522
G.1
90815
98745
DB6
794097
750555

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 4, XSMT ngày 28/03/2018

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
43
10
G.7
409
801
G.6
8350
3720
4288
0661
3553
9249
G.5
8829
0365
G.4
50819
75401
43882
39942
29524
18441
10255
84912
17361
43891
13154
14820
25960
18745
G.3
58649
47176
78978
56667
G.2
40835
76484
G.1
31080
47977
DB6
814191
329471

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 4, XSMT ngày 21/03/2018

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
60
50
G.7
800
528
G.6
5882
6426
5709
1730
4576
9780
G.5
0197
1106
G.4
24157
12939
84590
71886
15486
31639
57891
15753
56530
97985
97855
01952
22710
32007
G.3
15526
43038
29044
80972
G.2
84088
20995
G.1
92242
22428
DB6
921003
789899

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 45