• XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
04
31
G.7
284
230
G.6
1456
1630
6054
8442
9134
9872
G.5
7671
6679
G.4
49002
05398
33734
13187
92207
78605
04927
71665
61865
78767
40728
66091
14731
81413
G.3
57260
93730
38462
79318
G.2
71755
06663
G.1
39181
25776
DB6
295586
171163

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
66
46
G.7
234
014
G.6
3432
3117
7585
6427
2249
3792
G.5
4138
1257
G.4
94092
48312
04345
79312
78154
53785
26315
91212
11339
04618
65481
42276
43425
18312
G.3
75236
42227
09757
58734
G.2
25221
16385
G.1
08672
06612
DB6
991417
277709

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
17
74
G.7
229
552
G.6
8892
2472
6472
6610
6197
1130
G.5
6110
0940
G.4
63926
07191
95954
14694
39933
53962
76507
80171
15961
92387
46339
93204
55638
17934
G.3
51721
74830
04900
06528
G.2
69199
53985
G.1
73247
51814
DB6
281324
333501

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
04
29
G.7
539
235
G.6
4752
6391
5591
7017
3480
3527
G.5
1767
0290
G.4
52775
46105
01783
68170
84820
92806
74089
46379
68988
56374
05269
75853
05960
85909
G.3
95710
48335
71217
87214
G.2
65693
87270
G.1
33983
93690
DB6
738646
801345

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
36
26
G.7
535
005
G.6
1669
4861
1203
6876
2893
9175
G.5
7028
6539
G.4
67606
44272
46632
11040
41215
67738
07806
31575
74626
70230
78039
76292
94272
36608
G.3
32948
05486
01850
86769
G.2
31851
00952
G.1
71833
24947
DB6
056873
136091

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
37
12
G.7
519
237
G.6
1993
1694
8886
5327
5671
5953
G.5
1251
1756
G.4
41266
95316
58804
19070
75499
30625
41257
09257
62175
81909
42216
91278
60013
32595
G.3
59001
63542
83482
11144
G.2
34312
82423
G.1
17217
45144
DB6
132366
933261

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
97
42
G.7
227
746
G.6
0665
6250
1518
6190
0203
1726
G.5
3452
2154
G.4
10398
15009
71750
60208
23908
25369
96480
23181
65690
25099
12552
27769
83045
47436
G.3
80420
65931
64128
07838
G.2
62241
92698
G.1
87557
27715
DB6
000313
508682

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
48
48
G.7
654
715
G.6
0567
2181
1546
6689
4758
2320
G.5
7572
3236
G.4
66980
00830
65395
78678
39318
67648
49922
80645
04741
94909
20458
73172
25866
83273
G.3
41032
11481
62965
83261
G.2
28438
83949
G.1
09977
46340
DB6
613446
936554

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
45
98
G.7
764
993
G.6
8726
0324
8908
3209
4866
4595
G.5
1635
2227
G.4
58698
86757
84194
14585
31757
93689
56840
33516
42869
47275
04350
11395
27189
31768
G.3
33121
59976
14542
63590
G.2
87826
47836
G.1
82284
30603
DB6
291516
741885

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
56
64
G.7
723
230
G.6
2373
7523
5827
3790
9756
7910
G.5
3547
6384
G.4
15136
63477
52008
78676
29094
50697
00362
65283
44010
08216
90881
36002
62705
04267
G.3
40520
65983
65834
66911
G.2
69507
45694
G.1
39860
17772
DB6
937797
989705

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 42