Quay thưởng hôm nay

  • XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 4

, ngày 26/04/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
70
17
G.7
797
866
G.6
9837
4418
3537
8872
1995
6509
G.5
0985
9025
G.4
28929
53426
28296
91265
92451
36178
60411
98380
64291
15060
97468
24532
65423
71967
G.3
55503
44843
13922
16774
G.2
92742
04473
G.1
45824
02326
DB6
234202
478551

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 4

, ngày 19/04/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
94
88
G.7
262
685
G.6
4552
2453
1539
7458
5687
1716
G.5
1416
2931
G.4
59032
92430
02099
23643
76725
70999
92047
15529
02714
39817
28393
89018
89185
85319
G.3
31424
76230
37258
90995
G.2
45901
65469
G.1
32647
63808
DB6
697749
281536

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 4, XSMT ngày 12/04/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
66
90
G.7
405
323
G.6
4703
0594
5825
0547
1434
5181
G.5
5533
2761
G.4
41559
33564
29382
70644
67333
43914
97594
20770
67729
25332
97486
50407
62899
95420
G.3
25819
09947
21727
94061
G.2
40420
11960
G.1
27947
95061
DB6
025528
445337

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 4

, ngày 05/04/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
94
68
G.7
434
708
G.6
3743
0059
4812
8219
4345
4713
G.5
7199
9498
G.4
56939
84817
94570
54590
80593
39922
97546
56412
80559
46950
90769
03452
87937
05212
G.3
26786
79111
61126
16616
G.2
44085
13897
G.1
75532
26191
DB6
390522
957755

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 4

, ngày 29/03/2017
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
61
53
G.7
239
398
G.6
3557
8420
6597
5741
2524
1860
G.5
7019
2664
G.4
57982
10527
27725
21117
95163
29183
20796
65758
61159
42048
20268
53131
11564
60491
G.3
45184
68312
71370
59976
G.2
42302
17101
G.1
16068
17372
DB
04299
07773

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 4, XSMT ngày 22/03/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
50
20
G.7
241
919
G.6
6605
3892
7607
3015
0062
4732
G.5
3456
3269
G.4
90422
34585
98217
32561
92865
54094
27521
85661
86664
83035
90553
24087
50684
13277
G.3
68187
43531
70285
92376
G.2
09056
82018
G.1
61283
56230
DB
47891
76198

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 4, XSMT ngày 15/03/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
44
53
G.7
673
970
G.6
7766
3442
6989
6866
6861
3542
G.5
0568
8574
G.4
69195
27136
11026
82898
55533
63991
64708
48218
45741
78845
71368
38283
54539
81707
G.3
84255
94803
23367
10449
G.2
64325
28371
G.1
69819
42828
DB
09227
29267

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 4, ngày 08/03/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
09
49
G.7
816
536
G.6
3687
9884
4140
4626
3552
4632
G.5
3906
1421
G.4
60445
72540
31894
39404
51339
47060
78490
60307
09485
82925
54749
97715
21184
14102
G.3
43333
25175
37699
32510
G.2
59238
46461
G.1
85233
32645
DB
77283
86731

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 4, XSMT ngày 01/03/2017

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
48
41
G.7
490
224
G.6
1862
0282
1093
3491
9690
5587
G.5
1467
3306
G.4
93035
67084
19956
07936
17627
57341
28090
79142
62877
86050
64251
36214
13647
30455
G.3
43959
28001
16194
13617
G.2
22333
46471
G.1
18728
69476
DB
39444
90727

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 4, XSMT ngày 22/02/2017

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
69
38
G.7
551
622
G.6
9378
3188
0042
2942
5844
5231
G.5
3181
1876
G.4
46291
57787
10848
98444
45502
81869
96604
62580
05993
19831
17382
82561
83671
33139
G.3
71294
52249
11395
66838
G.2
24710
49998
G.1
14411
13555
DB
97625
45512

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 78