• XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
37
97
G.7
655
215
G.6
2059
4658
0790
5499
4819
7774
G.5
4239
8683
G.4
73552
08840
55792
06554
03410
74413
39453
50602
16280
77092
14327
87314
69710
11893
G.3
63999
71089
65963
39887
G.2
84662
67428
G.1
83493
32182
DB6
881601
112464

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
45
83
G.7
003
939
G.6
7522
6617
9115
9039
6121
0856
G.5
4877
2545
G.4
65883
96814
43988
26419
94572
40296
64785
68630
36409
96195
70172
63271
31924
40571
G.3
65740
69646
62848
30717
G.2
32558
46278
G.1
84289
85677
DB6
746980
453120

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
97
89
G.7
779
993
G.6
4673
0993
4720
5737
1584
5492
G.5
1140
8143
G.4
79053
24337
57085
75348
63809
85274
14805
14436
06424
56009
33259
69308
33952
41847
G.3
48189
00739
03641
34458
G.2
37454
93769
G.1
96264
76422
DB6
625057
084934

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
51
40
G.7
473
956
G.6
7717
0210
0487
8813
2815
9085
G.5
0449
2151
G.4
42660
54748
10743
87454
63007
87898
63928
38935
91635
22020
15592
30678
63596
38907
G.3
41246
36908
12986
65712
G.2
03164
95904
G.1
29829
82803
DB6
484459
781342

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
00
20
G.7
994
274
G.6
7141
3036
0579
2668
0933
6264
G.5
0610
4474
G.4
64614
50595
65899
56457
19180
97290
80486
81441
72437
25064
09297
00301
60507
56928
G.3
65102
60381
20161
92832
G.2
81185
34194
G.1
03661
02265
DB6
269328
428917

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
02
98
G.7
317
719
G.6
5691
3601
1329
3892
9709
6100
G.5
6908
4259
G.4
80352
70133
31806
79930
48205
31770
93783
40797
24776
28234
88724
14609
71382
80453
G.3
48570
46558
11222
80115
G.2
34813
70414
G.1
98712
00823
DB6
740247
046606

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
84
89
G.7
028
364
G.6
5221
5274
9576
0977
7388
6688
G.5
7153
9112
G.4
13598
03425
27860
53473
66482
40897
49674
02402
10684
55840
21204
90798
46373
17793
G.3
19816
18644
67996
14343
G.2
19317
60267
G.1
69604
22636
DB6
693928
556547

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
61
71
G.7
610
052
G.6
8287
7318
7814
3920
0289
7210
G.5
4424
3731
G.4
60036
82518
19293
84546
27510
56420
82350
71352
61287
58935
19179
23761
35757
46746
G.3
48388
86830
20207
94442
G.2
43846
58361
G.1
45264
96532
DB6
885385
482640

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
13
10
G.7
197
967
G.6
3558
2277
9306
5580
2160
9203
G.5
4670
6257
G.4
82990
40559
02799
98027
07522
90476
26410
77317
65508
75785
34245
32060
14008
55288
G.3
52587
73160
45358
44554
G.2
53220
56523
G.1
40970
29744
DB6
283324
862992

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
79
88
G.7
333
012
G.6
8430
1999
7809
1880
8372
3986
G.5
9694
1709
G.4
76171
28354
50621
13257
42624
72868
99270
18464
07908
43169
35838
25468
91128
91114
G.3
89798
49254
85545
28008
G.2
84315
56342
G.1
28377
38771
DB6
757705
120134

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 170