Quay thưởng hôm nay

  • XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 4

, ngày 22/02/2017
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
69
38
G.7
551
622
G.6
9378
3188
0042
2942
5844
5231
G.5
3181
1876
G.4
46291
57787
10848
98444
45502
81869
96604
62580
05993
19831
17382
82561
83671
33139
G.3
71294
52249
11395
66838
G.2
24710
49998
G.1
14411
13555
DB
97625
45512

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 4

, ngày 15/02/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
53
73
G.7
682
384
G.6
2824
4952
6656
2458
1662
9657
G.5
1675
9269
G.4
36782
49160
00568
60754
34616
44923
35122
89103
04672
14223
86419
98935
94026
18104
G.3
93990
73386
08714
81308
G.2
91251
24306
G.1
30560
82382
DB
89316
47136

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 4, XSMT ngày 08/02/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
72
72
G.7
769
602
G.6
6540
9216
3711
2600
7940
6314
G.5
6540
7241
G.4
18241
75925
42461
99756
94037
38045
80118
42368
47693
91776
58319
78662
07386
94089
G.3
58523
71431
86380
95248
G.2
27430
22803
G.1
92747
93321
DB
09028
35473

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 4

, ngày 01/02/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
66
70
G.7
829
175
G.6
3451
6282
5042
2554
6121
6918
G.5
5003
9535
G.4
49145
78534
09888
38527
54438
31963
93017
81985
46952
12622
54016
18513
49971
52824
G.3
10947
84613
00751
92057
G.2
32998
93921
G.1
62146
31178
DB
29599
94094

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 4

, ngày 25/01/2017
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
07
86
G.7
765
703
G.6
9740
5050
8138
6565
8029
7556
G.5
8944
0943
G.4
03031
10830
73588
98507
12620
48451
25101
93393
22538
64177
74928
22039
35106
42088
G.3
36467
77837
94315
59616
G.2
74384
88697
G.1
45020
17729
DB
68197
92887

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 4, XSMT ngày 18/01/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
43
24
G.7
669
707
G.6
1900
0384
1224
6248
3076
0890
G.5
6395
6910
G.4
41213
49340
01826
22354
45465
47853
53720
51027
72362
54418
27857
01316
54939
79095
G.3
77557
35842
24498
53217
G.2
44239
75874
G.1
61566
21523
DB
04128
54354

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 4, XSMT ngày 11/01/2017

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
54
03
G.7
325
548
G.6
0764
1425
7923
5499
4356
7703
G.5
8356
2491
G.4
04112
84935
39915
02291
22971
23594
85203
97513
44574
93350
62233
71593
68246
67243
G.3
48067
34006
42607
50307
G.2
82951
29403
G.1
72088
89355
DB
76398
18947

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 4, ngày 04/01/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
58
44
G.7
002
058
G.6
0135
0499
2995
7607
7845
8768
G.5
1185
1527
G.4
97675
11523
26192
17218
44122
78354
63826
03301
76456
31495
93318
04059
50432
95459
G.3
63843
71975
29204
71716
G.2
48975
38584
G.1
67053
97052
DB
63746
04417

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 4, XSMT ngày 28/12/2016

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
38
01
G.7
265
140
G.6
1797
6290
9073
3901
3004
0791
G.5
5110
0063
G.4
44250
21684
87442
00914
14398
52809
30122
23319
39622
36783
75306
10790
20485
98599
G.3
03943
84962
42620
99057
G.2
75620
82236
G.1
18399
05583
DB
24248
78674

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 4, XSMT ngày 21/12/2016

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
39
14
G.7
908
101
G.6
5024
8013
3122
4655
7550
6136
G.5
4098
9745
G.4
76744
99480
45684
89638
20154
25352
34643
61776
68310
31250
16464
39731
74468
99636
G.3
16403
56450
84694
85704
G.2
57713
03096
G.1
26567
65912
DB
35881
00030

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 71