• XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 4

, ngày 06/12/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
47
36
G.7
039
958
G.6
5481
2586
2052
0026
1352
1369
G.5
1473
0144
G.4
48544
55763
42753
44507
94235
35994
30821
59000
49272
75554
43490
53705
71456
66407
G.3
72170
06327
61506
54065
G.2
51301
08371
G.1
84548
18062
DB6
472774
596046

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 4

, ngày 29/11/2017
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
18
06
G.7
477
085
G.6
0986
4227
2350
7599
5330
4319
G.5
6138
7580
G.4
72773
14465
93679
73773
31707
52027
58580
54854
48367
96615
74042
06472
27314
16406
G.3
49939
02892
60692
55174
G.2
45586
37829
G.1
26590
05770
DB6
244394
812464

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 4, XSMT ngày 22/11/2017

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
80
46
G.7
987
599
G.6
2175
0490
1568
4778
3719
7224
G.5
5620
2757
G.4
16416
67796
18742
30987
21627
20301
40898
94301
78345
51814
38550
03055
00003
46835
G.3
74275
74324
35524
54582
G.2
06323
65660
G.1
54857
41051
DB6
331290
690149

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 4

, ngày 15/11/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
77
34
G.7
665
413
G.6
5624
8860
7471
9102
4920
6632
G.5
0485
3255
G.4
85211
37087
22826
06246
71149
70218
10714
96923
96331
50758
94607
80417
44466
52817
G.3
77226
50441
10327
38764
G.2
79675
16749
G.1
38699
43712
DB6
876480
304656

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 4

, ngày 08/11/2017
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
38
40
G.7
677
560
G.6
4974
0072
1575
4137
4896
7137
G.5
7167
3871
G.4
86719
31568
11805
78496
47469
20325
37721
58131
27210
01950
64157
86344
29383
76958
G.3
25743
80471
96274
54868
G.2
20055
18922
G.1
28086
66313
DB6
011771
624283

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 4, XSMT ngày 01/11/2017

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
25
62
G.7
107
926
G.6
4606
5607
6827
0089
3969
4614
G.5
6156
3481
G.4
27562
19805
00358
40734
72626
30641
68031
25094
09420
33870
62363
16313
40177
67700
G.3
36254
07596
04992
10396
G.2
25234
22799
G.1
43922
38101
DB6
603228
857880

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 4, XSMT ngày 25/10/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
30
02
G.7
124
986
G.6
8526
5362
9488
2822
5673
6403
G.5
4130
0491
G.4
50668
69704
93908
10623
77444
07606
26201
19952
32352
66882
68322
98460
56986
38158
G.3
43099
00256
75703
38232
G.2
19030
79471
G.1
52208
42310
DB6
582898
608560

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 4, ngày 18/10/2017

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
61
40
G.7
896
480
G.6
5383
1905
9002
9384
3980
2473
G.5
4108
9953
G.4
09874
41466
80580
44999
99683
36086
67010
39357
90980
39810
22499
82519
22633
14371
G.3
32074
41495
08163
98007
G.2
36196
06680
G.1
11660
10634
DB6
322588
950529

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 4, XSMT ngày 11/10/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
78
32
G.7
786
420
G.6
1987
1339
2923
0067
9422
8537
G.5
6565
5526
G.4
69865
85608
00358
22799
52524
68680
78457
56181
53175
02249
20909
83479
06682
67009
G.3
63028
60296
31333
82078
G.2
74166
77940
G.1
65473
21699
DB6
104182
253950

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 4, XSMT ngày 04/10/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
57
57
G.7
861
587
G.6
5685
7564
8435
1711
5678
8431
G.5
6043
1818
G.4
62522
85797
85066
29869
74929
59807
25011
48460
56836
18234
45897
72808
46317
08422
G.3
85415
11830
50411
09618
G.2
99907
84973
G.1
08499
93753
DB6
884392
251887

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 41