• XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
56
64
G.7
723
230
G.6
2373
7523
5827
3790
9756
7910
G.5
3547
6384
G.4
15136
63477
52008
78676
29094
50697
00362
65283
44010
08216
90881
36002
62705
04267
G.3
40520
65983
65834
66911
G.2
69507
45694
G.1
39860
17772
DB6
937797
989705

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
72
22
G.7
055
842
G.6
2551
4407
8511
0470
9622
2813
G.5
6474
5935
G.4
45642
07870
49428
93114
32301
61052
82324
37420
55367
27219
62634
14386
90074
34930
G.3
30892
62381
52131
30685
G.2
58597
89115
G.1
40052
33196
DB6
211171
103812

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
60
59
G.7
726
549
G.6
7659
1860
4778
6464
8875
5550
G.5
7569
2919
G.4
43778
33749
17466
26192
15840
48832
12248
30272
40442
23027
63304
12827
82919
36335
G.3
81752
50651
74803
46994
G.2
21177
63945
G.1
73309
23481
DB6
593540
364030

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
70
96
G.7
302
237
G.6
4027
0859
3343
0028
1368
0043
G.5
5628
6763
G.4
70951
17462
78009
84115
70992
69901
11768
36216
23913
45469
70296
75407
41682
58247
G.3
50619
36625
82225
01269
G.2
93855
03860
G.1
13992
48214
DB6
268233
386063

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
54
37
G.7
962
258
G.6
9890
8203
3579
6776
3813
5589
G.5
2141
4931
G.4
56809
65618
97274
43381
82173
64365
10384
36049
07115
82573
31718
69508
90262
10917
G.3
99353
10952
04373
83377
G.2
35177
19104
G.1
79932
47878
DB6
601653
180234

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
83
50
G.7
009
827
G.6
1423
8164
1013
7462
2265
0111
G.5
2966
8806
G.4
05329
14630
43728
49034
89412
63546
80683
01459
51218
34431
14972
90011
17886
45347
G.3
19901
36606
34668
09054
G.2
47239
49326
G.1
71861
23100
DB6
643371
009802

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
04
18
G.7
001
118
G.6
8074
5054
6413
6765
2414
8084
G.5
3589
3265
G.4
92908
03568
74406
08520
27305
09344
07844
95302
65241
90698
13264
10706
66875
74362
G.3
74450
30540
39999
93656
G.2
76391
09185
G.1
46060
24469
DB6
162802
828237

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
77
06
G.7
574
211
G.6
5560
3992
0188
9201
1519
2392
G.5
8525
4125
G.4
19163
91551
00484
38775
03900
85311
73584
53828
26466
88778
00490
56077
76429
35928
G.3
10634
45896
88483
24417
G.2
84216
38239
G.1
25677
14787
DB6
949509
483857

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
82
61
G.7
876
950
G.6
8561
6565
7028
7664
2314
1168
G.5
6435
1298
G.4
31020
98112
85129
32669
18009
83615
90819
76198
58847
97335
67126
45018
00405
54069
G.3
86561
90161
04423
87780
G.2
61831
06737
G.1
58927
07503
DB6
058945
068543

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
68
52
G.7
199
236
G.6
5875
7288
5958
6712
0166
5135
G.5
7596
9329
G.4
72077
56995
71649
67042
41312
43559
20806
04453
18857
85226
24659
01275
39620
79053
G.3
19921
17712
36413
71060
G.2
45887
46105
G.1
35266
02845
DB6
600020
673475

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 214