Quay thưởng hôm nay

  • XSMT Thu 4, KQ Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
54
03
G.7
325
548
G.6
0764
1425
7923
5499
4356
7703
G.5
8356
2491
G.4
04112
84935
39915
02291
22971
23594
85203
97513
44574
93350
62233
71593
68246
67243
G.3
48067
34006
42607
50307
G.2
82951
29403
G.1
72088
89355
DB
76398
18947

XSDNA Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSKH Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
58
44
G.7
002
058
G.6
0135
0499
2995
7607
7845
8768
G.5
1185
1527
G.4
97675
11523
26192
17218
44122
78354
63826
03301
76456
31495
93318
04059
50432
95459
G.3
63843
71975
29204
71716
G.2
48975
38584
G.1
67053
97052
DB
63746
04417

XSKH Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDNA Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
38
01
G.7
265
140
G.6
1797
6290
9073
3901
3004
0791
G.5
5110
0063
G.4
44250
21684
87442
00914
14398
52809
30122
23319
39622
36783
75306
10790
20485
98599
G.3
03943
84962
42620
99057
G.2
75620
82236
G.1
18399
05583
DB
24248
78674

XSKH Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDNA Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
39
14
G.7
908
101
G.6
5024
8013
3122
4655
7550
6136
G.5
4098
9745
G.4
76744
99480
45684
89638
20154
25352
34643
61776
68310
31250
16464
39731
74468
99636
G.3
16403
56450
84694
85704
G.2
57713
03096
G.1
26567
65912
DB
35881
00030

XSKH Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDNA Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
36
73
G.7
664
062
G.6
1717
1540
6445
5649
3612
3062
G.5
8384
8785
G.4
19571
27833
66289
46859
68099
97980
91829
93725
79208
93154
74069
44010
22359
03409
G.3
05238
24983
60943
87890
G.2
02103
11257
G.1
04195
20521
DB
95783
31751

XSDNA Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSKH Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
13
97
G.7
163
678
G.6
6543
1323
8468
4934
0805
1363
G.5
5940
0887
G.4
72134
69959
80472
92802
05151
15920
67867
92515
83287
37346
66174
44871
93636
90135
G.3
52963
96588
50394
09309
G.2
05696
84042
G.1
68306
87384
DB
84168
29316

XSKH Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDNA Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
65
36
G.7
963
562
G.6
2775
6891
7277
7558
3143
8973
G.5
7456
0624
G.4
34264
05095
58310
85214
89611
94796
75080
65251
17285
64202
09671
82724
04085
37679
G.3
19164
02538
00489
16705
G.2
14795
94949
G.1
38076
68495
DB
68902
41279

XSDNA Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSKH Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
76
71
G.7
130
548
G.6
0862
0358
3605
9194
1658
9753
G.5
8517
7910
G.4
84709
30076
51121
39910
12152
58816
37251
79860
10532
91147
60938
15805
24909
62822
G.3
51538
22304
41967
91970
G.2
88268
10316
G.1
03708
43092
DB
48893
96018

XSKH Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDNA Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 123