• XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
82
99
G.7
861
660
G.6
8422
0090
9952
0073
9645
3232
G.5
0993
1964
G.4
76044
62217
61559
83493
34010
28562
83423
23960
49902
10252
27168
15164
70257
19477
G.3
04184
69967
04894
80513
G.2
69340
29858
G.1
85027
04224
DB6
313247
123831

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
50
30
G.7
594
729
G.6
2737
1255
2962
9892
2782
4585
G.5
7616
5615
G.4
07466
85517
39068
30288
89892
91322
33903
52386
99944
95444
88733
92811
59835
58787
G.3
21041
11317
33841
91954
G.2
22392
15031
G.1
89668
77980
DB6
389652
328093

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
02
63
G.7
348
559
G.6
8532
7791
4714
0978
0331
9103
G.5
9268
9232
G.4
22107
65982
94626
73497
55827
01016
50109
41195
69796
05697
56120
76504
95609
10660
G.3
92212
86984
48425
42363
G.2
84776
80961
G.1
51107
99374
DB6
482928
205099

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
89
38
G.7
468
616
G.6
1886
2370
1611
6497
4745
4427
G.5
7123
2328
G.4
01833
70450
49684
66407
91468
91370
34727
58416
29579
06044
38372
26129
66993
33551
G.3
92465
41484
72167
15052
G.2
32341
28359
G.1
11136
16443
DB6
933125
651785

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
44
12
G.7
122
498
G.6
7255
4267
9294
3657
1962
3199
G.5
0352
2711
G.4
88110
61364
69024
26216
29019
15954
72173
43372
65453
23596
82719
55772
27912
53996
G.3
91362
91899
14722
16989
G.2
25600
20953
G.1
56266
53271
DB6
665791
856476

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
42
41
G.7
264
080
G.6
1921
2809
2709
4000
1428
9498
G.5
7581
6572
G.4
82015
73127
86369
65094
26304
88505
87110
11342
84977
19151
14702
15132
63158
94808
G.3
68231
22079
90875
42006
G.2
58677
77251
G.1
77197
86546
DB6
351676
842240

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
73
42
G.7
511
096
G.6
6266
6319
4907
9395
3830
7036
G.5
0295
1627
G.4
66194
86053
33443
63737
63062
07469
97524
39241
78944
82071
78186
66492
60516
67355
G.3
58122
32058
60087
15316
G.2
29446
00546
G.1
28040
69619
DB6
022993
927785

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
53
93
G.7
432
469
G.6
4963
7358
8981
2845
2573
2203
G.5
9045
4188
G.4
14969
09461
62275
26386
60468
97353
11409
64469
67094
57891
15239
04136
02057
72703
G.3
16460
03250
96971
45148
G.2
14246
51827
G.1
04574
65723
DB6
195035
001728

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
70
05
G.7
908
336
G.6
5853
9557
9182
8577
2132
1788
G.5
7325
1487
G.4
21511
12978
44188
54556
05520
94034
83222
53730
78600
17679
57825
18851
13995
41835
G.3
37453
85156
34983
26191
G.2
11735
40777
G.1
35121
22783
DB6
344293
901455

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
47
03
G.7
601
381
G.6
0959
7047
0239
5316
4099
4674
G.5
4916
4953
G.4
01584
56472
25748
23309
72861
09222
55614
77281
40978
62678
62506
43610
72490
75614
G.3
56139
56367
80804
91199
G.2
65433
27050
G.1
19354
84358
DB6
262956
257147

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 203