• XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
68
52
G.7
199
236
G.6
5875
7288
5958
6712
0166
5135
G.5
7596
9329
G.4
72077
56995
71649
67042
41312
43559
20806
04453
18857
85226
24659
01275
39620
79053
G.3
19921
17712
36413
71060
G.2
45887
46105
G.1
35266
02845
DB6
600020
673475

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
78
20
G.7
808
909
G.6
6835
0518
4840
1721
7377
3556
G.5
9952
2635
G.4
78478
14163
92088
97896
73383
15359
13977
53250
69205
35123
82925
21998
81206
23326
G.3
69571
04365
93434
72090
G.2
58003
51059
G.1
58506
30218
DB6
099654
660796

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
22
91
G.7
188
663
G.6
2354
1697
7116
6860
4650
9523
G.5
6918
9479
G.4
56491
44927
20798
54856
39894
66375
49502
73894
15834
66389
04792
81947
36877
27734
G.3
25769
58850
65281
08252
G.2
36578
53380
G.1
25882
25573
DB6
494327
544025

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
48
32
G.7
427
283
G.6
0165
0461
9520
8647
9849
4470
G.5
6045
1064
G.4
14208
83131
06928
11365
50152
80720
41530
15951
16176
31596
72208
09703
08139
53282
G.3
28559
71644
17518
59802
G.2
87543
12870
G.1
14294
63514
DB6
181665
107610

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
08
23
G.7
854
510
G.6
8172
7615
2462
1565
6150
1736
G.5
6855
2687
G.4
39181
72451
94291
30521
84176
78553
48741
48023
72332
55176
55115
12549
99727
47024
G.3
50449
94418
88137
28291
G.2
61844
34680
G.1
29254
28344
DB6
524486
183405

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
51
86
G.7
888
362
G.6
3471
3650
6392
1558
6596
7397
G.5
1628
0614
G.4
76162
03098
40288
81533
11624
37117
89873
32421
51227
41792
69452
18006
99378
97713
G.3
17479
94421
23280
54578
G.2
87444
20862
G.1
27885
28016
DB6
295715
263545

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
05
35
G.7
410
996
G.6
6741
9113
3739
0809
1738
7619
G.5
9849
3693
G.4
05619
65977
91286
51467
88115
77103
45997
85683
16640
06352
58767
05928
70038
41805
G.3
99219
35944
84070
08695
G.2
78446
85215
G.1
30534
71728
DB6
659790
669590

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
09
57
G.7
321
407
G.6
9375
3532
9588
2694
8674
6421
G.5
6973
2540
G.4
62338
77724
58312
22241
04185
29483
22229
14551
28326
15754
46446
17315
98630
27031
G.3
73176
04781
62071
84391
G.2
66482
91090
G.1
19156
34802
DB6
405331
759570

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
56
05
G.7
374
390
G.6
2548
1892
6080
1819
0750
8010
G.5
2911
7207
G.4
38432
89327
85524
74949
19881
48981
89308
12975
17479
48483
45570
44670
55773
72532
G.3
50854
34001
20765
57711
G.2
31033
69646
G.1
00807
72921
DB6
185011
391325

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
01
71
G.7
506
414
G.6
4728
7235
1260
8592
0539
4237
G.5
4473
0125
G.4
88344
14234
96257
15048
18909
56647
03160
91767
17951
87614
06868
18207
73744
26864
G.3
37407
12556
61381
80772
G.2
81212
74712
G.1
53944
81241
DB6
249192
100046

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 164