• XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
71
40
G.7
560
329
G.6
7779
0702
3141
5281
5169
3762
G.5
5716
9099
G.4
58762
52215
81222
27695
31627
12177
93902
03060
09446
25956
90577
11307
86989
68620
G.3
50082
75087
86234
25382
G.2
31156
60825
G.1
34097
97832
DB6
241508
676117

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
42
19
G.7
157
032
G.6
6156
4836
7117
0896
5241
5822
G.5
3319
5362
G.4
80678
58615
14705
02578
35058
74909
33747
41170
32821
48278
20431
70258
63270
89752
G.3
61599
94764
09725
61303
G.2
63632
06409
G.1
51311
50521
DB6
488060
718896

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
67
30
G.7
581
990
G.6
6242
7032
6379
6784
8601
2610
G.5
5822
9580
G.4
10517
83500
10468
11014
95396
72031
49267
49415
74214
23327
35379
42325
86014
95287
G.3
42968
11696
39038
09728
G.2
91371
53862
G.1
30126
95258
DB6
783777
273968

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
70
91
G.7
486
227
G.6
3014
2485
9768
0485
6655
8578
G.5
9922
7145
G.4
27710
20183
39270
00261
70139
37670
68827
77399
88417
93930
81251
85581
71710
84075
G.3
98041
30913
61632
05611
G.2
45197
77080
G.1
05641
07685
DB6
784082
709547

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
76
36
G.7
273
898
G.6
9956
4978
3757
2338
9100
0530
G.5
3014
9446
G.4
33393
60599
84373
80536
23236
26909
20630
58269
47110
84537
87056
27715
63376
17085
G.3
39112
12373
07607
60534
G.2
99847
68210
G.1
17125
02006
DB6
437938
141201

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
G.8
31
G.7
859
G.6
7490
7287
4886
G.5
0788
G.4
48654
84533
34591
26473
33156
28563
11316
G.3
38958
42909
G.2
79293
G.1
43424
DB6
925757

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
76
43
G.7
983
079
G.6
9080
2612
5615
8960
1927
2056
G.5
5487
9545
G.4
55862
08810
10167
11029
35582
61260
82048
21277
12193
86274
57767
26349
92641
55665
G.3
69473
60121
54610
67890
G.2
40356
08031
G.1
39201
80384
DB6
424362
720171

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
71
44
G.7
887
159
G.6
5719
1318
9472
0075
3787
1148
G.5
7003
5128
G.4
04545
53355
58806
42349
26348
37330
25402
06011
30234
45646
64224
86118
46666
09614
G.3
38489
67809
42050
75729
G.2
45716
65246
G.1
90874
58340
DB6
610228
441683

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
47
75
G.7
241
334
G.6
1398
4413
5203
0084
2535
3563
G.5
1750
8954
G.4
60217
66175
39913
50756
38214
19804
33011
50061
92038
07549
15801
16422
52156
70690
G.3
55030
08723
98248
66347
G.2
76960
10520
G.1
36337
16569
DB6
486367
529373

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
30
23
G.7
814
934
G.6
6243
2584
6492
0219
7223
4432
G.5
1569
4213
G.4
64758
17702
83748
96134
04204
72956
51804
93822
74702
43205
34037
17777
61162
26780
G.3
72046
20627
75458
27469
G.2
11427
16594
G.1
32139
82560
DB6
112653
412464

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 142