• XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
37
05
G.7
613
358
G.6
0828
8378
0714
2788
5722
4328
G.5
5753
7748
G.4
08135
44811
09845
26245
82141
42409
30268
86942
91297
31297
30952
69584
01639
08118
G.3
65176
33998
45267
48671
G.2
78457
76185
G.1
86481
68601
DB6
201849
027660

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
87
84
G.7
038
304
G.6
0108
6385
9511
1380
1651
5879
G.5
7739
0493
G.4
86953
02420
83674
52598
04385
14586
24082
14892
97330
69522
45581
39393
19336
61637
G.3
67463
24160
29635
66811
G.2
96570
45690
G.1
63067
93557
DB6
673582
259470

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
63
06
G.7
885
205
G.6
5381
3280
9021
4875
4424
4017
G.5
7139
3056
G.4
08350
28885
56912
97483
26405
39830
73000
43496
68768
30079
12258
86328
62621
62839
G.3
90125
80779
43519
36468
G.2
71557
63832
G.1
17817
40730
DB6
873156
794132

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
59
56
G.7
283
262
G.6
0117
7855
8253
0579
6524
0162
G.5
8684
9976
G.4
06343
70740
89577
07638
86519
88989
80576
23570
99532
38951
13593
69174
06656
53963
G.3
07517
97842
97703
40478
G.2
69952
35314
G.1
12141
23886
DB6
553961
596136

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
87
51
G.7
500
849
G.6
8055
5235
0491
2667
1418
5871
G.5
8264
5779
G.4
74434
66300
35860
88822
14686
16940
55448
14679
96245
08399
63855
91193
69251
89348
G.3
31341
85979
41007
61190
G.2
06287
86497
G.1
51070
63911
DB6
794935
784497

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
14
13
G.7
815
057
G.6
9659
4260
2593
0032
2542
9772
G.5
4774
9022
G.4
69833
04872
71779
08073
44616
27448
76415
31832
37019
91266
49894
90911
75518
76517
G.3
73547
47006
76486
22020
G.2
71810
98116
G.1
24918
05517
DB6
622249
836332

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
35
56
G.7
723
499
G.6
9980
2139
7104
6487
6701
8833
G.5
4047
4027
G.4
61730
60616
18797
93244
88488
70402
17486
40394
73767
41857
75638
20994
14956
83504
G.3
71524
82237
16976
22159
G.2
20556
18927
G.1
70747
95725
DB6
871526
814222

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
37
73
G.7
604
856
G.6
8877
0363
1221
6838
7730
7433
G.5
1088
1794
G.4
21018
82024
29912
31766
74833
18782
36339
95865
89703
68253
56912
45017
43261
80305
G.3
99105
66695
89616
79288
G.2
57995
28502
G.1
76165
35662
DB6
524947
130499

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
46
63
G.7
589
463
G.6
6911
3214
2515
0212
5616
7747
G.5
3007
2212
G.4
80865
40451
14626
02503
12205
74466
24732
01008
89511
92820
15640
86667
17457
30471
G.3
26002
81458
04768
01905
G.2
19646
23858
G.1
52944
54356
DB6
179512
297166

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
54
02
G.7
932
459
G.6
8723
9705
1298
0556
0107
5263
G.5
5446
9609
G.4
39840
37284
77123
56584
78376
84657
88562
07795
49403
85013
31407
13279
87119
87504
G.3
33509
20590
42967
08722
G.2
72287
87728
G.1
59236
71776
DB6
414138
038400

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 113