• XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
67
06
G.7
614
977
G.6
9154
2461
0896
2754
7105
8697
G.5
4270
9559
G.4
47207
57897
18709
83644
05272
53972
14821
84537
45658
09582
15982
00856
46171
75958
G.3
71590
10643
42017
94975
G.2
38599
00700
G.1
62081
49580
DB6
595568
009233

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
54
03
G.7
537
975
G.6
8550
9913
8016
4711
6102
2362
G.5
7353
1670
G.4
89302
35773
62549
38860
68923
33281
73238
73468
14589
79278
56030
05854
47066
15896
G.3
40070
40760
46138
90537
G.2
90171
79744
G.1
69765
06146
DB6
893896
701748

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
97
34
G.7
994
320
G.6
2188
3947
7504
1430
4618
7658
G.5
4232
0988
G.4
99111
97094
07736
10121
76909
49210
07150
43643
51325
91686
92878
52498
94242
70027
G.3
01034
68604
15493
52771
G.2
76341
40342
G.1
63025
05951
DB6
511555
114314

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
41
17
G.7
612
061
G.6
1617
6016
8876
2387
5330
0448
G.5
7654
7583
G.4
11395
48369
39246
47141
08642
68586
87659
65816
92085
55384
16831
34544
68898
90978
G.3
69015
54131
99837
61544
G.2
37897
11023
G.1
91876
02016
DB6
647409
190873

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
27
05
G.7
589
243
G.6
1088
5419
1045
6277
7004
1041
G.5
0863
5466
G.4
16780
22191
58414
48087
14847
65268
95517
15565
69492
31237
79453
62639
56592
59729
G.3
62718
77841
82617
37839
G.2
34631
36730
G.1
05205
30961
DB6
064524
914971

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
41
67
G.7
009
267
G.6
8971
3249
6215
6410
8856
5746
G.5
6566
7809
G.4
76356
91714
26543
10715
16100
57731
71171
69055
14781
52258
66009
33886
93378
39185
G.3
76028
17739
03096
02135
G.2
03362
49153
G.1
80127
77847
DB6
922452
028786

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
87
58
G.7
124
477
G.6
7604
4989
6205
9831
4351
4716
G.5
4987
1198
G.4
16800
36003
66050
09206
75351
68072
40451
75185
49501
51528
76320
19029
07623
16457
G.3
53781
44914
78717
82496
G.2
73603
97049
G.1
03144
54689
DB6
312615
368528

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
91
24
G.7
378
653
G.6
6397
7855
0827
0014
8331
3371
G.5
4352
7619
G.4
46075
54852
46662
22716
68789
25112
83020
55429
69100
87021
55973
09893
14561
30803
G.3
87672
53698
90286
05739
G.2
46513
35014
G.1
44372
74920
DB6
878472
741741

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
87
76
G.7
637
791
G.6
8762
2617
2514
5732
4730
1697
G.5
1833
4948
G.4
35038
26713
72162
25404
46570
19560
47664
62892
18560
16424
66799
84607
99448
67592
G.3
69275
11895
02364
48761
G.2
29185
48891
G.1
34235
85082
DB6
110894
620098

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
31
10
G.7
100
358
G.6
7415
5175
9180
9296
8814
6617
G.5
6564
5231
G.4
45530
03104
46630
17356
28952
61848
92233
43862
78464
18724
89223
65234
85141
03948
G.3
93229
33416
85987
27663
G.2
92728
65299
G.1
51026
15291
DB6
112044
278959

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 56