• XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
29
37
G.7
050
337
G.6
4991
7644
8851
6154
3461
1209
G.5
8365
5317
G.4
92304
99993
21542
27978
30590
09393
68759
82395
74452
15640
70379
42353
16877
35215
G.3
53020
85050
64106
82605
G.2
24915
92099
G.1
30183
18554
DB6
862898
277361

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
72
18
G.7
712
286
G.6
1970
3717
6814
7644
0092
5106
G.5
8690
0383
G.4
61603
19973
57993
33542
44978
35290
64327
22811
59327
65856
71349
69094
43962
63488
G.3
19230
32963
46239
22375
G.2
23590
61284
G.1
35238
31058
DB6
135695
044140

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
60
48
G.7
031
322
G.6
2725
1763
5509
6625
0305
5174
G.5
2375
3430
G.4
72595
44068
36686
68921
08744
89855
10780
55632
94435
62520
89162
71817
95961
03191
G.3
27019
05544
00416
65695
G.2
69142
61368
G.1
89376
06467
DB6
398154
279765

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
85
88
G.7
551
192
G.6
4836
4166
0202
1374
2220
1507
G.5
9054
5456
G.4
60656
18979
38718
22333
61691
33649
48719
38431
68656
61237
31057
04091
89846
68192
G.3
65321
08427
03911
46901
G.2
93853
08132
G.1
11806
94626
DB6
262327
006732

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
85
34
G.7
438
856
G.6
4118
4947
4638
3563
5258
2826
G.5
8082
7248
G.4
82973
98822
36773
23967
66402
82807
13585
53579
54033
35230
25299
86114
02035
33834
G.3
42746
67333
97743
93493
G.2
06403
44776
G.1
52531
07913
DB6
376205
459465

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
67
04
G.7
996
711
G.6
6109
5045
7535
2435
8432
0077
G.5
9107
9340
G.4
35937
49288
70121
69565
89272
17180
07119
68706
11510
58485
66163
77830
26187
34565
G.3
26938
26408
64084
54023
G.2
97622
76215
G.1
80084
65978
DB6
088029
671202

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
62
09
G.7
688
892
G.6
3395
3285
1505
7405
9583
0728
G.5
0896
5968
G.4
13183
42343
59869
46952
46929
49433
22665
43521
13836
91528
62214
58582
59996
04276
G.3
85261
42584
97147
64877
G.2
86529
80077
G.1
82448
75500
DB6
303353
792722

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
23
23
G.7
690
113
G.6
2062
5896
0589
0836
8943
6101
G.5
7103
1107
G.4
56885
41013
71055
41033
71138
90262
52172
33157
03201
61888
85277
94645
15014
82858
G.3
00986
80083
80278
16922
G.2
52905
80246
G.1
66292
42956
DB6
923156
190207

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
37
05
G.7
613
358
G.6
0828
8378
0714
2788
5722
4328
G.5
5753
7748
G.4
08135
44811
09845
26245
82141
42409
30268
86942
91297
31297
30952
69584
01639
08118
G.3
65176
33998
45267
48671
G.2
78457
76185
G.1
86481
68601
DB6
201849
027660

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
87
84
G.7
038
304
G.6
0108
6385
9511
1380
1651
5879
G.5
7739
0493
G.4
86953
02420
83674
52598
04385
14586
24082
14892
97330
69522
45581
39393
19336
61637
G.3
67463
24160
29635
66811
G.2
96570
45690
G.1
63067
93557
DB6
673582
259470

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 114