• XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 4

, ngày 21/02/2018
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
36
89
G.7
201
539
G.6
0754
2833
7800
4600
5242
9564
G.5
8775
9449
G.4
91164
14020
21365
67437
95143
78485
21925
63177
49078
82985
07228
88908
34353
05417
G.3
51997
61075
02725
47515
G.2
04602
17995
G.1
44931
88901
DB6
095086
668378

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 4

, ngày 14/02/2018
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
72
96
G.7
787
125
G.6
2295
3578
7606
8646
2579
7028
G.5
0709
0214
G.4
45519
00227
09669
76605
04872
80253
22306
49193
84992
65539
25923
16520
37220
37828
G.3
48717
23612
27010
83393
G.2
91971
54263
G.1
06141
40010
DB6
015898
285929

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 4, XSMT ngày 07/02/2018

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
39
30
G.7
321
564
G.6
8068
1610
8710
1673
8516
7496
G.5
0921
6239
G.4
86579
93427
16239
60152
96506
29110
97282
75131
52066
74567
56139
77866
18752
70536
G.3
19561
50246
04048
18206
G.2
59801
44136
G.1
29159
21660
DB6
308474
714038

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 4

, ngày 31/01/2018
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
75
85
G.7
115
235
G.6
3142
3474
5393
5060
6618
1851
G.5
8459
8032
G.4
19466
86690
25425
35385
57254
79857
43284
18980
35406
44044
98812
93935
13482
80554
G.3
54300
40726
24814
12877
G.2
57595
88759
G.1
92906
15570
DB6
217901
807812

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 4

, ngày 24/01/2018
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
57
05
G.7
886
470
G.6
9943
7392
4217
1795
4387
4364
G.5
2281
5186
G.4
90826
31301
29414
06544
50466
10247
89667
46525
56552
76946
39058
40421
10822
18356
G.3
09308
68005
06650
16283
G.2
16270
48866
G.1
74925
28761
DB6
249267
368886

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 4, XSMT ngày 17/01/2018

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
53
30
G.7
983
842
G.6
6139
6997
8968
6762
6437
0989
G.5
4757
0594
G.4
42704
32292
30451
84110
97275
91537
58212
56838
55079
15310
49683
42337
75967
40555
G.3
50610
56088
08281
90428
G.2
16521
22523
G.1
55605
98685
DB6
665102
307364

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 4, XSMT ngày 10/01/2018

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
16
19
G.7
053
220
G.6
3428
1847
2367
2718
0091
8701
G.5
3259
9628
G.4
02054
88162
67280
46169
56181
76082
57393
36153
22529
79473
94325
10427
10275
99204
G.3
40797
65705
96009
92732
G.2
92966
33633
G.1
58123
54399
DB6
037380
558518

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 4, ngày 03/01/2018

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
87
33
G.7
172
509
G.6
2727
9699
2359
2944
0886
5127
G.5
7852
8305
G.4
98457
68448
60052
01871
92256
60174
73758
86837
44864
26092
46484
85650
63254
44078
G.3
37558
37139
93369
86327
G.2
71844
97236
G.1
50145
92301
DB6
964265
291850

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 4, XSMT ngày 27/12/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
96
04
G.7
230
008
G.6
3908
1605
1932
3471
2864
4056
G.5
5328
0595
G.4
72713
62128
18004
77986
89860
40243
83305
84281
31609
89979
47223
34521
85060
11002
G.3
65425
92540
26194
50098
G.2
79516
74805
G.1
95661
81278
DB6
289723
937555

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 4, XSMT ngày 20/12/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
18
13
G.7
841
238
G.6
8658
7561
7692
6800
5039
8860
G.5
5460
3882
G.4
15855
30330
16111
56897
94218
68965
34281
16277
00090
27618
74352
63698
44890
63073
G.3
47067
14846
71626
05299
G.2
59836
05995
G.1
80228
83710
DB6
825594
583027

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 24