• XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 4

, ngày 18/10/2017
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
61
40
G.7
896
480
G.6
5383
1905
9002
9384
3980
2473
G.5
4108
9953
G.4
09874
41466
80580
44999
99683
36086
67010
39357
90980
39810
22499
82519
22633
14371
G.3
32074
41495
08163
98007
G.2
36196
06680
G.1
11660
10634
DB6
322588
950529

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 4

, ngày 11/10/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
78
32
G.7
786
420
G.6
1987
1339
2923
0067
9422
8537
G.5
6565
5526
G.4
69865
85608
00358
22799
52524
68680
78457
56181
53175
02249
20909
83479
06682
67009
G.3
63028
60296
31333
82078
G.2
74166
77940
G.1
65473
21699
DB6
104182
253950

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 4, XSMT ngày 04/10/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
57
57
G.7
861
587
G.6
5685
7564
8435
1711
5678
8431
G.5
6043
1818
G.4
62522
85797
85066
29869
74929
59807
25011
48460
56836
18234
45897
72808
46317
08422
G.3
85415
11830
50411
09618
G.2
99907
84973
G.1
08499
93753
DB6
884392
251887

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 4

, ngày 27/09/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
80
80
G.7
171
478
G.6
9743
6876
6019
7091
5150
0478
G.5
8402
6846
G.4
06251
29877
55800
79584
91600
82035
76970
56032
01837
48176
07663
84152
03050
39077
G.3
83640
12203
20362
06960
G.2
23668
62586
G.1
92135
95375
DB6
036238
982134

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 4

, ngày 20/09/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
92
40
G.7
935
935
G.6
9100
5134
4892
5168
0837
4239
G.5
2258
3484
G.4
72803
85974
94700
37326
12457
45471
84547
26086
93244
09813
07112
31165
77351
68435
G.3
54905
48453
35846
55564
G.2
60724
96447
G.1
60672
52904
DB6
872716
408318

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 4, XSMT ngày 13/09/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
12
01
G.7
256
158
G.6
7784
1155
2221
8787
4048
4302
G.5
5979
5571
G.4
60721
10318
51641
54964
44067
88521
24068
27786
67761
47991
61643
97405
01035
36621
G.3
68748
87202
81950
29911
G.2
06087
66251
G.1
16613
96671
DB6
573882
217102

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 4, XSMT ngày 06/09/2017

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
20
09
G.7
071
557
G.6
6867
1536
1658
6835
1058
4903
G.5
5840
1925
G.4
75243
18744
33372
68349
51163
45235
37844
48100
67197
11987
11577
94432
30116
12894
G.3
11756
89393
26898
01187
G.2
01980
38540
G.1
59408
81002
DB6
772371
589095

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 4, ngày 30/08/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
16
53
G.7
549
226
G.6
2122
8963
3121
7444
9216
5883
G.5
0225
3877
G.4
14994
91853
08994
52853
32674
33332
64773
91982
44593
99111
51580
09839
69578
48395
G.3
30950
12749
52748
73666
G.2
47763
66484
G.1
29906
73014
DB6
993423
229215

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 4, XSMT ngày 23/08/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
25
22
G.7
379
021
G.6
0023
8501
0103
7263
7084
7297
G.5
4294
1887
G.4
39927
61244
23323
08416
24489
38480
27632
39339
41957
19472
22140
99445
09839
56061
G.3
71434
39235
99922
92245
G.2
61053
36299
G.1
13811
49979
DB6
217051
179595

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 4, XSMT ngày 16/08/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
89
47
G.7
735
167
G.6
8067
6639
9194
0846
0975
1029
G.5
1140
0947
G.4
15847
03462
52713
56323
69500
45009
31187
33354
81081
24515
71324
43952
70070
16348
G.3
82906
80750
52581
30467
G.2
95832
62683
G.1
86701
51068
DB6
705819
351771

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 59