• XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
41
76
G.7
927
398
G.6
2475
9654
2741
6026
0729
3489
G.5
6558
3110
G.4
85507
27081
97850
68781
77498
25946
41630
71777
68894
28611
00418
78569
88813
43223
G.3
12943
11188
01655
07571
G.2
36443
47134
G.1
13368
80069
DB6
167436
072745

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
36
72
G.7
540
969
G.6
4265
1062
9772
1485
1930
6006
G.5
3884
8865
G.4
52044
87504
51542
18002
06279
61963
39987
14074
82670
19999
17069
71413
54509
47181
G.3
25984
13773
57181
13217
G.2
96571
50271
G.1
93298
46514
DB6
832738
336619

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
54
16
G.7
898
804
G.6
5696
8935
6352
4438
0605
2534
G.5
8593
5390
G.4
51473
06741
35447
97652
62337
59577
74122
22389
87524
02326
82289
41418
44608
01956
G.3
80418
84439
58315
74860
G.2
53399
95048
G.1
97108
31230
DB6
092024
016167

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
38
08
G.7
228
734
G.6
6058
7310
4773
3851
8212
5683
G.5
4235
8539
G.4
26926
05109
68136
98008
66845
73975
96902
58297
13165
89385
23153
90571
24691
36030
G.3
86581
72420
49493
60212
G.2
07733
13046
G.1
42729
23906
DB6
211423
413217

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
56
69
G.7
508
019
G.6
6444
4629
3991
9835
2335
1095
G.5
0987
3974
G.4
76168
71399
54632
48681
47729
66418
85830
92991
50896
00873
93575
43956
76193
81211
G.3
76945
84472
35073
09285
G.2
49585
01656
G.1
63891
03316
DB6
041750
413221

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
88
47
G.7
718
949
G.6
8377
7435
8485
3099
6268
7244
G.5
4821
0963
G.4
06821
00138
63184
28702
18139
32091
25864
66685
97423
95494
45713
04301
01260
36659
G.3
52234
56076
47715
96299
G.2
66774
10772
G.1
55103
47414
DB6
687359
475522

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
38
54
G.7
061
141
G.6
8336
9516
1125
3148
1119
8784
G.5
0812
6893
G.4
22942
99405
68299
29793
13035
58637
45591
23906
15731
52967
43460
75604
36877
39714
G.3
80224
37028
20862
58224
G.2
33332
65474
G.1
72223
57418
DB6
857095
443049

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
68
51
G.7
792
229
G.6
7704
0378
6536
0960
2998
2572
G.5
1887
0559
G.4
30352
21627
31380
40328
61639
21633
64085
85223
24944
15385
44498
24073
93076
37634
G.3
56588
79535
06449
53522
G.2
60763
42688
G.1
88708
38595
DB6
960012
473974

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
04
31
G.7
284
230
G.6
1456
1630
6054
8442
9134
9872
G.5
7671
6679
G.4
49002
05398
33734
13187
92207
78605
04927
71665
61865
78767
40728
66091
14731
81413
G.3
57260
93730
38462
79318
G.2
71755
06663
G.1
39181
25776
DB6
295586
171163

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
66
46
G.7
234
014
G.6
3432
3117
7585
6427
2249
3792
G.5
4138
1257
G.4
94092
48312
04345
79312
78154
53785
26315
91212
11339
04618
65481
42276
43425
18312
G.3
75236
42227
09757
58734
G.2
25221
16385
G.1
08672
06612
DB6
991417
277709

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 186