• XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
01
71
G.7
506
414
G.6
4728
7235
1260
8592
0539
4237
G.5
4473
0125
G.4
88344
14234
96257
15048
18909
56647
03160
91767
17951
87614
06868
18207
73744
26864
G.3
37407
12556
61381
80772
G.2
81212
74712
G.1
53944
81241
DB6
249192
100046

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
32
51
G.7
409
761
G.6
6255
6689
6554
6892
8816
6740
G.5
5215
4727
G.4
08011
71814
24897
40825
40497
38792
77998
15679
50298
93683
58468
68033
17510
60407
G.3
85850
56060
19941
75449
G.2
96082
77373
G.1
31696
43417
DB6
615884
190540

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
65
56
G.7
815
352
G.6
1207
6045
3486
1448
0815
8854
G.5
1118
0229
G.4
20444
10402
70918
01344
26658
29684
74865
69817
00630
87278
97395
80794
58712
80110
G.3
28753
73324
51978
89929
G.2
95408
98087
G.1
13179
08410
DB6
642675
289956

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
53
04
G.7
796
437
G.6
3630
1231
0562
2136
5853
8169
G.5
7030
6375
G.4
04856
53801
46444
84706
78378
01787
55211
22438
83602
54569
05986
49139
52857
88599
G.3
37446
48612
95063
08575
G.2
34889
33208
G.1
58677
81578
DB6
704085
293227

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
15
06
G.7
503
348
G.6
4755
2713
0164
0448
6419
9292
G.5
9126
3798
G.4
98802
99510
08736
05045
46265
48530
75003
03336
61624
42421
38747
90361
29769
59903
G.3
68657
92500
94417
93698
G.2
15849
44173
G.1
93388
20558
DB6
121388
640128

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
20
35
G.7
749
701
G.6
5227
5041
8306
7212
0448
1691
G.5
1948
9254
G.4
80584
18546
47965
49402
02680
68592
12705
98690
76755
89815
39337
94279
80510
04050
G.3
96481
38197
36267
10718
G.2
34394
90783
G.1
80079
41117
DB6
913289
535671

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
52
50
G.7
967
494
G.6
1429
1507
7195
2841
8664
5452
G.5
7787
8482
G.4
33397
42592
43421
33520
51180
45504
87649
37327
61594
70283
80449
86225
13537
48094
G.3
67937
87860
99860
82638
G.2
20461
27735
G.1
76857
18496
DB6
968722
538244

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
74
34
G.7
690
926
G.6
3196
2135
8755
2740
5311
2207
G.5
1843
7422
G.4
70066
41136
37473
59570
95849
02104
65247
82737
95911
48176
18933
46339
44862
09770
G.3
79849
00465
71776
06553
G.2
52088
46767
G.1
95189
78472
DB6
345927
947932

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
67
06
G.7
614
977
G.6
9154
2461
0896
2754
7105
8697
G.5
4270
9559
G.4
47207
57897
18709
83644
05272
53972
14821
84537
45658
09582
15982
00856
46171
75958
G.3
71590
10643
42017
94975
G.2
38599
00700
G.1
62081
49580
DB6
595568
009233

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
54
03
G.7
537
975
G.6
8550
9913
8016
4711
6102
2362
G.5
7353
1670
G.4
89302
35773
62549
38860
68923
33281
73238
73468
14589
79278
56030
05854
47066
15896
G.3
40070
40760
46138
90537
G.2
90171
79744
G.1
69765
06146
DB6
893896
701748

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 169