Quay thưởng hôm nay

  • XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 4

, ngày 22/03/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
50
20
G.7
241
919
G.6
6605
3892
7607
3015
0062
4732
G.5
3456
3269
G.4
90422
34585
98217
32561
92865
54094
27521
85661
86664
83035
90553
24087
50684
13277
G.3
68187
43531
70285
92376
G.2
09056
82018
G.1
61283
56230
DB
47891
76198

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 4

, ngày 15/03/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
44
53
G.7
673
970
G.6
7766
3442
6989
6866
6861
3542
G.5
0568
8574
G.4
69195
27136
11026
82898
55533
63991
64708
48218
45741
78845
71368
38283
54539
81707
G.3
84255
94803
23367
10449
G.2
64325
28371
G.1
69819
42828
DB
09227
29267

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 4, XSMT ngày 08/03/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
09
49
G.7
816
536
G.6
3687
9884
4140
4626
3552
4632
G.5
3906
1421
G.4
60445
72540
31894
39404
51339
47060
78490
60307
09485
82925
54749
97715
21184
14102
G.3
43333
25175
37699
32510
G.2
59238
46461
G.1
85233
32645
DB
77283
86731

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 4

, ngày 01/03/2017
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
48
41
G.7
490
224
G.6
1862
0282
1093
3491
9690
5587
G.5
1467
3306
G.4
93035
67084
19956
07936
17627
57341
28090
79142
62877
86050
64251
36214
13647
30455
G.3
43959
28001
16194
13617
G.2
22333
46471
G.1
18728
69476
DB
39444
90727

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 4

, ngày 22/02/2017
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
69
38
G.7
551
622
G.6
9378
3188
0042
2942
5844
5231
G.5
3181
1876
G.4
46291
57787
10848
98444
45502
81869
96604
62580
05993
19831
17382
82561
83671
33139
G.3
71294
52249
11395
66838
G.2
24710
49998
G.1
14411
13555
DB
97625
45512

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 4, XSMT ngày 15/02/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
53
73
G.7
682
384
G.6
2824
4952
6656
2458
1662
9657
G.5
1675
9269
G.4
36782
49160
00568
60754
34616
44923
35122
89103
04672
14223
86419
98935
94026
18104
G.3
93990
73386
08714
81308
G.2
91251
24306
G.1
30560
82382
DB
89316
47136

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 4, XSMT ngày 08/02/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
72
72
G.7
769
602
G.6
6540
9216
3711
2600
7940
6314
G.5
6540
7241
G.4
18241
75925
42461
99756
94037
38045
80118
42368
47693
91776
58319
78662
07386
94089
G.3
58523
71431
86380
95248
G.2
27430
22803
G.1
92747
93321
DB
09028
35473

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 4, ngày 01/02/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
66
70
G.7
829
175
G.6
3451
6282
5042
2554
6121
6918
G.5
5003
9535
G.4
49145
78534
09888
38527
54438
31963
93017
81985
46952
12622
54016
18513
49971
52824
G.3
10947
84613
00751
92057
G.2
32998
93921
G.1
62146
31178
DB
29599
94094

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 4, XSMT ngày 25/01/2017

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
07
86
G.7
765
703
G.6
9740
5050
8138
6565
8029
7556
G.5
8944
0943
G.4
03031
10830
73588
98507
12620
48451
25101
93393
22538
64177
74928
22039
35106
42088
G.3
36467
77837
94315
59616
G.2
74384
88697
G.1
45020
17729
DB
68197
92887

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 4, XSMT ngày 18/01/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
43
24
G.7
669
707
G.6
1900
0384
1224
6248
3076
0890
G.5
6395
6910
G.4
41213
49340
01826
22354
45465
47853
53720
51027
72362
54418
27857
01316
54939
79095
G.3
77557
35842
24498
53217
G.2
44239
75874
G.1
61566
21523
DB
04128
54354

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 106