• XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
19
29
G.7
135
336
G.6
5802
3295
3816
9516
9162
7233
G.5
0330
9910
G.4
90951
18699
90523
01895
10277
59523
37557
10743
18367
23014
54849
45059
02362
03103
G.3
19106
69830
62214
43127
G.2
14842
08540
G.1
13449
96804
DB6
487902
154152

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
58
89
G.7
057
963
G.6
8714
4714
8862
6170
4540
0705
G.5
1114
9625
G.4
41221
87228
73054
99269
01146
63386
91870
73628
36290
15918
98383
79699
30621
19344
G.3
62287
92163
06154
24993
G.2
49754
93804
G.1
10277
04340
DB6
351910
453716

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
81
50
G.7
112
550
G.6
7989
5121
6280
9843
7105
5777
G.5
0998
7186
G.4
49440
16551
15279
98564
04120
30463
46077
57557
50994
57208
72725
83725
44924
96492
G.3
00386
17596
06329
06144
G.2
14028
66600
G.1
83227
22725
DB6
062301
821823

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
59
31
G.7
229
487
G.6
1514
8324
3169
7249
1716
9251
G.5
5009
1635
G.4
19798
26831
47706
08099
82332
21131
38819
59514
22720
55049
78176
12083
84986
65398
G.3
16408
74654
77531
14856
G.2
78534
40537
G.1
26798
18438
DB6
466910
080716

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
29
45
G.7
018
205
G.6
6140
5661
2463
9764
6436
7287
G.5
2390
5906
G.4
63523
00266
06948
50765
24201
68050
09018
67346
27920
66554
05565
45296
35179
27827
G.3
99914
37474
65753
18479
G.2
90623
94540
G.1
26863
38104
DB6
510489
389596

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
31
33
G.7
598
915
G.6
7637
4139
3304
3158
5795
8674
G.5
6311
9119
G.4
50675
95931
35527
73310
92231
63873
89865
05751
09186
50883
24437
61430
15469
79750
G.3
67677
96044
99564
11873
G.2
28993
65855
G.1
91533
76597
DB6
239982
977189

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
68
52
G.7
568
896
G.6
6448
4989
1681
5522
5686
8932
G.5
9559
5828
G.4
93715
13532
32665
01991
67132
90821
08176
48626
98800
64895
51859
75043
40664
44582
G.3
26304
54211
16893
58252
G.2
34197
51179
G.1
71661
06669
DB6
788252
327690

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
04
78
G.7
052
366
G.6
1148
4603
8250
7569
0264
7541
G.5
7663
7011
G.4
66639
26986
24339
26222
77952
73742
23662
48742
11288
73704
15162
96423
33672
73552
G.3
36196
59279
10974
09036
G.2
86465
40668
G.1
08240
45534
DB6
597765
978827

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
44
20
G.7
430
108
G.6
6535
2185
6813
3232
3985
0927
G.5
9227
6683
G.4
23317
03637
57333
76928
14026
77243
34944
36613
78039
99430
49271
99110
98802
48868
G.3
78702
34592
21021
66098
G.2
66676
19045
G.1
65413
66774
DB6
412766
075944

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
89
39
G.7
134
350
G.6
2307
2167
5044
2567
7492
6304
G.5
3053
1582
G.4
54834
02903
13229
70344
71167
49894
82076
26770
09455
43726
22778
68698
39811
32337
G.3
27413
87618
93125
01579
G.2
65426
28155
G.1
37636
35077
DB6
722315
100998

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 1869