• XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 4

, ngày 21/06/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
72
36
G.7
356
719
G.6
9096
0035
8998
7228
3640
7406
G.5
8953
2495
G.4
73186
91788
04672
33966
06404
10625
24417
46187
10807
34356
18008
63683
78972
41324
G.3
20682
62342
12258
01486
G.2
25765
23016
G.1
90028
53763
DB6
010864
260828

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 4

, ngày 14/06/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
36
62
G.7
945
144
G.6
5723
3053
3309
1404
3795
5988
G.5
8183
7613
G.4
78416
43580
67610
08238
53580
27383
88697
15797
01934
30640
04665
14100
75617
12112
G.3
06500
26531
19682
58134
G.2
71791
58315
G.1
32855
37463
DB6
258096
029707

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 4, XSMT ngày 07/06/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
42
31
G.7
267
371
G.6
3564
4385
1405
7663
4242
3949
G.5
5837
3563
G.4
27353
52099
61397
21079
25910
27578
08870
30053
89135
43227
59833
45918
21520
16520
G.3
89635
73848
47289
45610
G.2
81293
48063
G.1
46523
10531
DB6
432312
598642

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 4

, ngày 31/05/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
76
96
G.7
690
407
G.6
8592
1036
8401
2205
0969
8824
G.5
0515
9958
G.4
74327
26519
60241
85367
21386
17775
70921
18992
75657
01906
58780
88293
91927
48166
G.3
78813
86534
93328
40218
G.2
90991
69359
G.1
81628
02230
DB6
485060
238552

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 4

, ngày 24/05/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
81
98
G.7
028
875
G.6
6286
8622
8224
4817
5172
3569
G.5
0573
0672
G.4
86135
97835
99073
10181
75663
84096
56932
71864
96150
95793
43379
56083
28964
72538
G.3
23790
97505
71997
64845
G.2
55173
33276
G.1
69630
13710
DB6
386098
237967

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 4, XSMT ngày 17/05/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
11
24
G.7
101
435
G.6
2251
5801
5183
2809
0922
2190
G.5
7994
1099
G.4
35745
78217
08484
36786
09644
53717
93954
89227
18236
02276
68885
16618
45748
77746
G.3
36700
09924
47241
46099
G.2
60232
64673
G.1
24000
31338
DB6
473003
371165

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 4, XSMT ngày 10/05/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
63
72
G.7
654
309
G.6
5226
4467
6816
2687
9616
5101
G.5
3997
8392
G.4
82943
17765
53035
65144
61024
59845
81972
58683
04311
91525
63090
82124
24892
66279
G.3
53570
64188
52120
65893
G.2
30502
20068
G.1
99871
48925
DB6
479499
739572

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 4, ngày 03/05/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
15
28
G.7
813
333
G.6
2786
1177
6825
5060
4232
9752
G.5
3109
9490
G.4
42525
92774
22036
26932
07042
55339
04514
96313
85520
24553
50415
34704
15411
99713
G.3
84286
91941
68016
66986
G.2
72840
05433
G.1
71398
85839
DB6
867097
835741

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 4, XSMT ngày 26/04/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
70
17
G.7
797
866
G.6
9837
4418
3537
8872
1995
6509
G.5
0985
9025
G.4
28929
53426
28296
91265
92451
36178
60411
98380
64291
15060
97468
24532
65423
71967
G.3
55503
44843
13922
16774
G.2
92742
04473
G.1
45824
02326
DB6
234202
478551

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 4, XSMT ngày 19/04/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
94
88
G.7
262
685
G.6
4552
2453
1539
7458
5687
1716
G.5
1416
2931
G.4
59032
92430
02099
23643
76725
70999
92047
15529
02714
39817
28393
89018
89185
85319
G.3
31424
76230
37258
90995
G.2
45901
65469
G.1
32647
63808
DB6
697749
281536

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 44