• XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
35
74
G.7
119
831
G.6
7478
0669
5800
3533
2791
5546
G.5
3362
1603
G.4
14289
47687
16578
96559
30208
74199
99559
09166
02593
00367
10644
99432
48639
20702
G.3
77381
67272
03497
88063
G.2
02262
02664
G.1
74810
44115
DB6
029061
087205

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
23
73
G.7
054
325
G.6
1356
4421
9819
3285
0062
2400
G.5
6297
0947
G.4
54295
12238
98790
31609
33510
51534
56394
17755
73129
95324
94731
68236
10484
76085
G.3
51035
93880
09648
27785
G.2
63998
91668
G.1
08899
88579
DB6
327984
459511

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
49
57
G.7
486
249
G.6
3756
0824
4512
3591
4072
4618
G.5
9948
5518
G.4
38838
70917
74837
02032
06255
75453
73245
05527
49068
29872
92830
48265
94531
93064
G.3
76397
64817
53062
16624
G.2
67180
94285
G.1
27955
36973
DB6
306122
298688

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
35
16
G.7
525
340
G.6
6652
8211
5907
7898
2771
7865
G.5
4428
9674
G.4
80414
88194
02148
63709
83279
74639
09047
64567
02981
47914
26180
52048
18509
93128
G.3
31100
18582
34699
61147
G.2
02998
62334
G.1
10660
71610
DB6
506624
451958

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
53
93
G.7
242
810
G.6
0903
0063
5873
7102
0545
7716
G.5
7490
1173
G.4
93760
80385
46865
59946
04433
74495
79280
55204
98311
56895
64542
29359
14803
96547
G.3
66303
07843
75414
42125
G.2
53702
28877
G.1
58759
26027
DB6
847734
907021

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
69
80
G.7
533
112
G.6
1202
7667
2186
8648
8359
0051
G.5
0454
0056
G.4
23089
56803
44945
06840
35427
94288
98170
94436
70420
84868
72503
85232
01781
14633
G.3
13979
70347
18491
45249
G.2
58001
56212
G.1
48894
46590
DB6
822011
817624

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
27
78
G.7
977
417
G.6
0582
2036
0165
6267
3017
6953
G.5
1155
7708
G.4
92378
45146
11187
03270
28687
32674
97594
39134
90930
16946
40634
36261
29471
66260
G.3
37874
23427
22942
80271
G.2
79286
04810
G.1
97615
50847
DB6
006936
116920

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
62
70
G.7
405
578
G.6
1145
1713
4820
9936
9820
1281
G.5
0617
8471
G.4
66684
42205
97934
44672
01370
55742
28514
85535
73697
91353
61474
73638
21242
52945
G.3
50242
53900
06753
45955
G.2
08726
44748
G.1
97566
18327
DB6
310514
526932

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
80
51
G.7
342
451
G.6
9124
3114
9191
4523
0148
8809
G.5
3982
4314
G.4
90554
76316
66004
97850
21603
28533
00803
58473
87057
19122
02271
51505
17845
28039
G.3
64503
52934
46090
65189
G.2
26618
83615
G.1
49539
81445
DB6
213901
202473

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
97
43
G.7
519
205
G.6
6585
9133
6595
6200
0476
5075
G.5
4389
9184
G.4
77777
15353
74971
17841
99334
92959
25643
68931
53719
73024
66688
86384
14355
34116
G.3
29693
51995
68384
04977
G.2
82124
91400
G.1
62767
60608
DB6
878629
226918

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 3788