• XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
14
99
G.7
434
545
G.6
5551
4332
9691
7360
0291
1501
G.5
6838
7793
G.4
52583
72196
29376
32619
01470
15938
66183
38896
20078
28922
36695
95905
06101
25074
G.3
17655
02920
67932
76196
G.2
40157
77709
G.1
76597
85623
DB6
894278
872207

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
04
66
G.7
962
571
G.6
3034
8848
6679
6274
4091
1981
G.5
0926
3241
G.4
59270
74060
89148
89668
07732
19966
19806
10516
96208
98947
83457
70050
41798
22835
G.3
29348
92180
11474
66143
G.2
69766
38642
G.1
60187
05352
DB6
475497
147653

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
42
19
G.7
844
598
G.6
3939
9956
4204
4592
9894
7854
G.5
8580
0582
G.4
83018
51983
27756
47018
32263
09672
57402
51261
61985
34644
07808
53504
11797
96142
G.3
90673
63145
93932
39126
G.2
16932
72510
G.1
01087
83487
DB6
205383
926725

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
40
89
G.7
424
127
G.6
2202
0284
8175
6374
5610
1818
G.5
5151
0975
G.4
12817
95210
97762
81006
80234
06161
56123
82955
80868
92946
96895
14426
38480
27709
G.3
28109
34923
85032
77815
G.2
96871
38299
G.1
84316
72927
DB6
508348
776113

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
91
46
G.7
055
980
G.6
6143
5622
9463
7682
0397
6517
G.5
6060
7254
G.4
34891
26553
47947
21809
25629
29803
40307
43299
55274
12134
79565
92494
32230
92285
G.3
35473
37395
08057
92141
G.2
02860
87807
G.1
81088
75202
DB6
728479
585423

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
16
29
G.7
180
193
G.6
8843
1543
8996
7575
8191
7347
G.5
2479
7378
G.4
26595
95981
59356
43467
50601
59197
59554
99234
72694
51948
67760
93631
63793
57665
G.3
96020
98034
41968
05405
G.2
33991
95342
G.1
53882
13395
DB6
680082
173514

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
76
04
G.7
676
921
G.6
3845
3582
7215
7683
5506
7311
G.5
5852
2147
G.4
88785
11239
31515
03503
29448
48425
96144
34305
38752
54537
19812
86324
34390
65971
G.3
90043
50642
65165
96191
G.2
61081
25388
G.1
66621
21619
DB6
080579
974173

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
85
48
G.7
807
077
G.6
8753
8578
8171
9098
3285
8168
G.5
4468
3320
G.4
66502
44713
20948
93653
97141
30843
45094
24689
79788
86635
45206
96819
54322
34964
G.3
96420
87778
32005
31999
G.2
76584
96754
G.1
42758
28950
DB6
267051
313273

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
36
96
G.7
891
667
G.6
0727
7837
2534
3910
9484
0158
G.5
5128
0934
G.4
39088
03691
54337
99017
75646
26337
82445
53262
51926
97214
93000
05068
05803
66982
G.3
90814
82807
14512
98642
G.2
57207
73994
G.1
51580
60494
DB6
547650
322589

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
08
75
G.7
358
119
G.6
4115
0705
8851
8655
2032
0577
G.5
5794
9661
G.4
49142
82233
96864
17625
54097
66645
59652
53806
31446
89495
55287
44553
77971
57496
G.3
35266
68827
14112
82039
G.2
73699
26947
G.1
05177
63556
DB6
625143
537181

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 169