• XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 4

, ngày 16/08/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
89
47
G.7
735
167
G.6
8067
6639
9194
0846
0975
1029
G.5
1140
0947
G.4
15847
03462
52713
56323
69500
45009
31187
33354
81081
24515
71324
43952
70070
16348
G.3
82906
80750
52581
30467
G.2
95832
62683
G.1
86701
51068
DB6
705819
351771

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 4

, ngày 09/08/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
91
13
G.7
513
449
G.6
7141
0289
5972
2989
9773
1430
G.5
8274
7914
G.4
67440
10240
73850
14258
14033
76773
77383
72464
30381
60615
46512
45398
92556
87137
G.3
18067
00249
63464
95922
G.2
60856
92842
G.1
89650
65968
DB6
820470
199910

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 4, XSMT ngày 02/08/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
72
07
G.7
352
610
G.6
7328
5372
3738
1922
1465
7917
G.5
9469
5872
G.4
37493
39862
23734
53050
36142
47291
90140
90995
82726
86917
39774
07104
01757
31948
G.3
95201
85100
93175
93139
G.2
76394
52230
G.1
08670
86508
DB6
771622
816909

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 4

, ngày 26/07/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
15
13
G.7
649
958
G.6
4843
6850
7538
4219
2417
8459
G.5
2639
5572
G.4
71936
23827
51305
60941
42193
68527
55811
92328
67664
31377
14800
32199
54740
55033
G.3
18237
36487
61609
74563
G.2
31326
19404
G.1
49351
35908
DB6
736649
658884

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 4

, ngày 19/07/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
16
44
G.7
109
981
G.6
4850
3644
5650
4667
4231
1182
G.5
3731
5256
G.4
01406
65694
08187
94815
76771
39344
30662
81109
12825
03925
78439
59080
97903
81144
G.3
37208
78661
62606
41459
G.2
04224
82029
G.1
09936
74881
DB6
328266
491067

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 4, XSMT ngày 12/07/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
88
06
G.7
517
254
G.6
2841
1524
9118
3189
6288
2142
G.5
8038
2386
G.4
82484
69243
26053
03539
37221
62294
67739
26578
41795
23756
98785
63316
60705
97192
G.3
04099
59213
23967
34260
G.2
64196
49898
G.1
26718
63036
DB6
136562
543106

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 4, XSMT ngày 05/07/2017

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
42
40
G.7
580
914
G.6
8466
7050
2159
8331
3372
2105
G.5
7752
5295
G.4
31232
34991
67102
18463
04525
55679
37739
98883
20658
72951
50577
48825
48022
17372
G.3
24607
37381
60347
18321
G.2
29337
59244
G.1
98127
85911
DB6
510766
720284

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 4, ngày 28/06/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
10
89
G.7
099
239
G.6
0975
0703
3816
3752
6242
1100
G.5
0783
3195
G.4
16017
15263
21325
89021
61306
23205
48784
77900
20731
23625
63513
48220
99814
26160
G.3
85541
29643
45172
99689
G.2
37084
58256
G.1
80002
08514
DB6
609220
003809

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 4, XSMT ngày 21/06/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
72
36
G.7
356
719
G.6
9096
0035
8998
7228
3640
7406
G.5
8953
2495
G.4
73186
91788
04672
33966
06404
10625
24417
46187
10807
34356
18008
63683
78972
41324
G.3
20682
62342
12258
01486
G.2
25765
23016
G.1
90028
53763
DB6
010864
260828

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 4, XSMT ngày 14/06/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
36
62
G.7
945
144
G.6
5723
3053
3309
1404
3795
5988
G.5
8183
7613
G.4
78416
43580
67610
08238
53580
27383
88697
15797
01934
30640
04665
14100
75617
12112
G.3
06500
26531
19682
58134
G.2
71791
58315
G.1
32855
37463
DB6
258096
029707

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 40