• Thống kê ba số cuối giải đặc biệt

Từ ngày:
Đến ngày:
Xổ số: Tỉnh:
Xem số: Thứ:    
Bạn đang xem thống kê ba số cuối của giải đặc biệt Miền bắc:
+ Xem số: 849
+ Từ ngày: 23-04-2019 đến ngày: 23-05-2019

* Tổng số lần về: 1
Chu kỳNgàyGiải đặc biệtBa số cuối
-7499 23-05-2019 Hôm nay ??
18-05-2019 92849 849
    

Chu kỳ: tính theo số lần quay
Thống kê ba số cuối của giải đặc biệt: thống kê ba càng.
Bước 1: Chọn khoảng thời gian cần khảo sát.
Bước 2: Chọn tỉnh/thành phố mà bạn muốn xem.
Bước 3: Click nút Xem để xem thống kê chi tiết.
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau