Quay thưởng hôm nay

  • XSVT - XỔ SỐ Vũng Tàu

icon

XSVT Thứ 3, XSVT ngày 23/05/2017

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
38
625
2592
4300
5877
7598
60948
17097
62530
29074
38666
20998
40809
08956
13126
96781
76858
909542
ĐầuĐuôi
00,9
1-
25,6
38,0
48,2
56,8
66
77,4
81
92,8,7,8

XSVT Nhận KQXS Vũng Tàu, soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận thống kê KQ miền Nam, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ Xo so truc tiep miền Nam, cập nhật từng giây, soạn XSMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
63
207
9081
0377
3250
3312
43379
66962
09661
30891
72935
58671
80357
75487
21187
43017
81801
708041
ĐầuĐuôi
07,1
12,7
2-
35
41
50,7
63,2,1
77,9,1
81,7,7
91
icoĐể nhận thống kê KQ miền Nam, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ Xo so truc tiep miền Nam, cập nhật từng giây, soạn XSMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

XS Vũng Tàu thứ 3, ngày 09/05/2017

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
08
312
6763
7320
5782
6047
43938
09994
21085
48845
86404
68157
80060
79354
64059
16773
19149
524672
ĐầuĐuôi
08,4
12
20
38
47,5,9
57,4,9
63,0
73,2
82,5
94
icoĐể nhận thống kê KQ miền Nam, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ Xo so truc tiep miền Nam, cập nhật từng giây, soạn XSMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

Xổ số Vũng Tàu thứ 3, ngày 02/05/2017

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
15
905
6037
3453
6265
2723
93318
26372
35361
46578
96190
73960
70471
35732
73277
30681
75340
371900
ĐầuĐuôi
05,0
15,8
23
37,2
40
53
65,1,0
72,8,1,7
81
90
icoĐể nhận thống kê KQ miền Nam, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ Xo so truc tiep miền Nam, cập nhật từng giây, soạn XSMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

XSVT Thứ 3, XSVT ngày 25/04/2017

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
03
705
2310
1255
6581
9285
18806
45023
53113
03748
33447
63389
45964
42276
00828
31822
31401
039257
ĐầuĐuôi
03,5,6,1
10,3
23,8,2
3-
48,7
55,7
64
76
81,5,9
9-

XSVT Nhận KQXS Vũng Tàu, soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận thống kê KQ miền Nam, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ Xo so truc tiep miền Nam, cập nhật từng giây, soạn XSMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
55
211
6436
5558
2801
5274
40338
24262
80845
35331
68221
55827
42212
83250
14404
26090
38414
691434
ĐầuĐuôi
01,4
11,2,4
21,7
36,8,1,4
45
55,8,0
62
74
8-
90
icoĐể nhận thống kê KQ miền Nam, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ Xo so truc tiep miền Nam, cập nhật từng giây, soạn XSMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

XS Vũng Tàu thứ 3, ngày 11/04/2017

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
61
835
3218
2102
9168
2739
83204
48396
56347
87591
38524
23001
67370
54783
17325
18312
86032
993832
ĐầuĐuôi
02,4,1
18,2
24,5
35,9,2,2
47
5-
61,8
70
83
96,1
icoĐể nhận thống kê KQ miền Nam, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ Xo so truc tiep miền Nam, cập nhật từng giây, soạn XSMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Xổ số VŨNG TÀU - XSVT, SXVT
Thông tin Xổ số VŨNG TÀU :

Tường thuật kết quả Xổ số + VŨNG TÀU trực tiếp từ trường quay Nhanh và chính xác, XSVT truc tiep, XS VT
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 13