Quay thưởng hôm nay

  • XSKT - XỔ SỐ Kon Tum

icon

XSKT Chủ Nhật, XSKT ngày 16/04/2017

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
96
068
8084
2163
7733
6248
63271
36832
97061
48871
85535
22934
08408
21773
44731
19990
59584
777918
ĐầuĐuôi
08
18
2-
33,2,5,4,1
48
5-
68,3,1
71,1,3
84,4
96,0

XSKT Nhận KQXS Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận thống kê KQ miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn XSMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

XSKT Chủ Nhật, XS KT ngày 09/04/2017

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
11
185
1638
0163
5196
5942
79886
60802
96294
23612
21898
24022
69362
57763
80281
81633
43072
247278
ĐầuĐuôi
02
11,2
22
38,3
42
5-
63,2,3
72,8
85,6,1
96,4,8
icoĐể nhận thống kê KQ miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn XSMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

XSKT Chủ Nhật, ngày 02/04/2017

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
37
505
4566
2979
4553
8209
22709
57663
02200
20197
15407
77087
72579
30925
93356
80472
35115
223888
ĐầuĐuôi
05,9,9,0,7
15
25
37
4-
53,6
66,3
79,9,2
87,8
97
icoĐể nhận thống kê KQ miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn XSMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

XSKT Chủ Nhật, ngày 26/03/2017

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
94
294
9969
5719
3248
3232
21857
84085
34481
61415
94031
40655
81451
37665
80173
44213
07731
46895
ĐầuĐuôi
0-
19,5,3
2-
32,1,1
48
57,5,1
69,5
73
85,1
94,4,5
icoĐể nhận thống kê KQ miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn XSMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

XSKT Chủ Nhật, XSKT ngày 19/03/2017

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
20
019
7319
1124
7986
6182
71937
68736
03821
91255
08209
95418
97265
47638
12092
23408
19963
64613
ĐầuĐuôi
09,8
19,9,8,3
20,4,1
37,6,8
4-
55
65,3
7-
86,2
92

XSKT Nhận KQXS Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận thống kê KQ miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn XSMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

XSKT Chủ Nhật, XS KT ngày 12/03/2017

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
66
915
9804
6250
7601
4393
50929
21186
30475
04300
47538
53100
67107
08558
59040
99267
50327
97696
ĐầuĐuôi
04,1,0,0,7
15
29,7
38
40
50,8
66,7
75
86
93,6
icoĐể nhận thống kê KQ miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn XSMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

XSKT Chủ Nhật, ngày 05/03/2017

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
42
504
8788
4584
1484
7204
19900
43137
66754
46706
02424
61011
01715
53929
12552
26973
89153
74258
ĐầuĐuôi
04,4,0,6
11,5
24,9
37
42
54,2,3,8
6-
73
88,4,4
9-
icoĐể nhận thống kê KQ miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn XSMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Xổ số KON TUM - XSKT, SXKT
Thông tin Xổ số KON TUM :

Tường thuật kết quả Xổ số + KON TUM trực tiếp từ trường quay Nhanh và chính xác, XSKT truc tiep, XS KT
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 73