• Xổ số MAX 3D

icon

Max3D » Max3D Thứ Hai » Max3D 27-09-2021

G.1
G.2
G.3
KK
590
440
583
447
141
728
936
701
106
342
325
981
904
701
582
933
997
223
731
028
SL Giá trị
23 1tr
76 350N
74 210N
119 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
1
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
4
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
3
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
30
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
323
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
4144
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Sáu » Max3D 24-09-2021

G.1
G.2
G.3
KK
011
272
754
730
768
204
947
734
836
900
128
524
991
656
786
377
384
425
856
909
SL Giá trị
41 1tr
29 350N
70 210N
110 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
1
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
4
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
28
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
479
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3084
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Tư » Max3D 22-09-2021

G.1
G.2
G.3
KK
266
281
844
255
341
302
336
793
709
685
466
643
032
406
174
572
051
773
947
138
SL Giá trị
23 1tr
57 350N
70 210N
131 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
1
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
1
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
4
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
42
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
479
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3117
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Hai » Max3D 20-09-2021

G.1
G.2
G.3
KK
459
358
166
138
337
763
377
837
394
229
214
701
518
784
063
147
058
121
646
302
SL Giá trị
65 1tr
82 350N
100 210N
194 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
2
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
1
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
6
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
63
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
620
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
4619
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Sáu » Max3D 17-09-2021

G.1
G.2
G.3
KK
703
823
767
104
855
771
598
841
083
919
984
951
206
318
802
897
943
834
477
116
SL Giá trị
25 1tr
63 350N
128 210N
135 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
2
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
2
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
19
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
337
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3142
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Tư » Max3D 15-09-2021

G.1
G.2
G.3
KK
365
681
939
105
956
037
496
241
148
921
936
890
205
846
586
581
217
531
989
209
SL Giá trị
35 1tr
111 350N
80 210N
122 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
0
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
4
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
22
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
344
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3644
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Hai » Max3D 13-09-2021

G.1
G.2
G.3
KK
567
917
620
536
487
394
877
758
231
041
219
542
516
896
142
536
961
160
276
038
SL Giá trị
30 1tr
48 350N
165 210N
136 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
0
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
3
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
13
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
393
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
2641
40.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 147

DMCA.com Protection Status