• Xổ số MAX 3D

icon

Max3D » Max3D Thứ Tư » Max3D 20-11-2019

G.1
G.2
G.3
KK
438
646
536
341
039
682
993
244
089
236
806
727
142
287
576
887
319
978
977
900
SL Giá trị
28 1tr
72 350N
71 210N
149 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
5
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
3
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
5
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
21
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
221
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
2251
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Hai » Max3D 18-11-2019

G.1
G.2
G.3
KK
389
270
367
391
661
221
285
710
409
469
324
722
841
372
656
168
145
134
911
095
SL Giá trị
58 1tr
82 350N
146 210N
377 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
1
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
0
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
0
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
16
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
366
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3136
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Sáu » Max3D 15-11-2019

G.1
G.2
G.3
KK
734
003
849
594
325
910
177
497
720
482
399
157
857
873
444
939
695
634
309
210
SL Giá trị
18 1tr
108 350N
125 210N
172 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
0
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
8
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
23
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
287
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
2371
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Tư » Max3D 13-11-2019

G.1
G.2
G.3
KK
493
927
868
361
213
583
515
427
903
864
789
151
078
370
525
170
854
845
954
091
SL Giá trị
33 1tr
89 350N
366 210N
177 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
3
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
2
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
5
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
28
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
165
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
2597
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Hai » Max3D 11-11-2019

G.1
G.2
G.3
KK
554
076
032
905
504
278
293
907
344
354
694
565
597
213
750
644
998
157
703
313
SL Giá trị
102 1tr
96 350N
116 210N
153 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
1
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
0
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
2
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
16
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
225
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
2860
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Sáu » Max3D 08-11-2019

G.1
G.2
G.3
KK
407
209
075
100
820
102
439
553
059
780
578
815
634
703
284
385
882
207
658
018
SL Giá trị
130 1tr
77 350N
134 210N
210 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
2
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
2
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
17
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
293
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
2615
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Tư » Max3D 06-11-2019

G.1
G.2
G.3
KK
601
741
205
553
359
256
075
496
804
744
039
789
909
767
488
091
719
433
338
241
SL Giá trị
32 1tr
86 350N
95 210N
167 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
2
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
5
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
17
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
261
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
2522
40.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 159

DMCA.com Protection Status