• Xổ số MAX 3D

icon

Max3D » Max3D Thứ Tư » Max3D 21-10-2020

G.1
G.2
G.3
KK
797
579
650
608
334
431
825
487
616
533
057
015
257
521
626
189
573
334
765
754
SL Giá trị
70 1tr
63 350N
131 210N
206 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
3
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
2
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
17
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
390
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
2972
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Hai » Max3D 19-10-2020

G.1
G.2
G.3
KK
962
091
876
603
138
321
509
413
834
790
130
029
689
499
333
194
262
208
589
296
SL Giá trị
65 1tr
146 350N
95 210N
185 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
1
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
3
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
31
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
492
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3964
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Sáu » Max3D 16-10-2020

G.1
G.2
G.3
KK
402
573
627
744
622
799
361
777
588
381
856
129
144
847
144
147
848
868
263
768
SL Giá trị
0 1tr
0 350N
0 210N
0 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
0
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
0
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
0
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
0
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Tư » Max3D 14-10-2020

G.1
G.2
G.3
KK
668
415
087
035
640
409
635
576
743
435
072
063
843
179
945
105
147
476
759
637
SL Giá trị
45 1tr
83 350N
62 210N
190 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
5
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
21
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
4
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
45
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
375
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
2662
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Hai » Max3D 12-10-2020

G.1
G.2
G.3
KK
261
774
577
029
329
912
387
794
575
767
135
529
612
723
289
226
786
490
452
556
SL Giá trị
48 1tr
84 350N
228 210N
227 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
1
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
12
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
34
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
269
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
4033
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Sáu » Max3D 09-10-2020

G.1
G.2
G.3
KK
704
616
736
960
090
615
622
869
439
208
356
824
980
255
714
310
321
773
121
910
SL Giá trị
59 1tr
49 350N
138 210N
251 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
2
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
5
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
3
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
27
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
243
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3098
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Tư » Max3D 07-10-2020

G.1
G.2
G.3
KK
954
598
815
549
138
072
107
515
378
192
285
671
912
195
298
904
241
178
725
799
SL Giá trị
25 1tr
72 350N
110 210N
110 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
1
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
0
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
3
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
18
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
281
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
2804
40.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 3911

DMCA.com Protection Status