• Xổ số MAX 3D

icon

Max3D » Max3D Thứ Sáu » Max3D 22-01-2021

G.1
G.2
G.3
KK
747
385
716
586
212
932
842
396
886
376
681
215
732
892
964
742
601
329
532
326
SL Giá trị
45 1tr
80 350N
213 210N
188 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
1
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
0
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
1
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
26
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
339
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3690
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Tư » Max3D 20-01-2021

G.1
G.2
G.3
KK
070
990
979
533
718
984
359
369
746
918
123
824
909
778
019
014
000
982
434
213
SL Giá trị
31 1tr
92 350N
211 210N
204 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
3
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
5
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
29
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
263
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3408
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Hai » Max3D 18-01-2021

G.1
G.2
G.3
KK
517
800
294
134
107
286
084
324
402
857
444
250
153
300
814
005
371
740
946
629
SL Giá trị
47 1tr
130 350N
140 210N
186 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
1
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
1
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
2
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
28
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
401
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
4017
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Sáu » Max3D 15-01-2021

G.1
G.2
G.3
KK
677
624
651
595
933
790
366
494
611
530
027
854
257
530
624
210
269
695
701
287
SL Giá trị
54 1tr
119 350N
90 210N
181 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
2
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
2
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
5
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
47
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
264
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3202
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Tư » Max3D 13-01-2021

G.1
G.2
G.3
KK
289
734
972
438
906
088
570
094
836
653
483
680
913
766
019
018
505
057
982
980
SL Giá trị
45 1tr
131 350N
77 210N
222 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
5
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
1
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
2
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
29
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
387
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3239
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Hai » Max3D 11-01-2021

G.1
G.2
G.3
KK
160
868
282
560
263
721
321
373
412
697
147
311
278
960
229
593
082
319
657
042
SL Giá trị
96 1tr
102 350N
165 210N
0 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
181
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
1
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
1
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
4
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
6
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
50
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
582
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Sáu » Max3D 08-01-2021

G.1
G.2
G.3
KK
841
631
740
450
940
993
557
838
241
340
441
765
806
296
249
835
056
589
397
912
SL Giá trị
25 1tr
62 350N
100 210N
136 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
0
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
8
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
25
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
292
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3107
40.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 2118

DMCA.com Protection Status