• Xổ số MAX 3D

icon

Max3D » Max3D Thứ Hai » Max3D 19-04-2021

G.1
G.2
G.3
KK
990
222
023
411
797
884
730
225
867
017
231
457
145
548
367
835
228
704
051
690
SL Giá trị
55 1tr
103 350N
175 210N
253 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
16
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
0
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
55
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
393
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
4011
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Sáu » Max3D 16-04-2021

G.1
G.2
G.3
KK
052
683
506
707
853
226
441
450
569
891
159
877
880
625
515
520
574
086
195
636
SL Giá trị
31 1tr
181 350N
125 210N
138 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
1
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
4
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
12
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
34
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
337
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
2963
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Tư » Max3D 14-04-2021

G.1
G.2
G.3
KK
654
993
070
378
803
281
715
395
241
720
654
827
734
007
091
849
430
029
301
111
SL Giá trị
19 1tr
97 350N
108 210N
119 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
1
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
1
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
17
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
249
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3192
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Hai » Max3D 12-04-2021

G.1
G.2
G.3
KK
702
591
679
636
743
853
551
211
786
668
012
977
398
797
937
877
459
441
004
709
SL Giá trị
31 1tr
111 350N
199 210N
211 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
5
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
17
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
1
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
60
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
374
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
4876
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Sáu » Max3D 09-04-2021

G.1
G.2
G.3
KK
068
458
003
210
387
195
302
671
770
141
259
542
012
906
832
984
252
425
214
786
SL Giá trị
34 1tr
119 350N
198 210N
214 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
5
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
4
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
24
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
331
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3246
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Tư » Max3D 07-04-2021

G.1
G.2
G.3
KK
364
247
380
311
187
405
968
125
979
706
000
450
423
612
378
857
935
283
644
474
SL Giá trị
58 1tr
61 350N
103 210N
171 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
4
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
6
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
9
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
54
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
432
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3519
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Hai » Max3D 05-04-2021

G.1
G.2
G.3
KK
540
135
610
460
190
641
843
611
898
918
450
043
275
276
394
763
013
743
035
222
SL Giá trị
80 1tr
58 350N
111 210N
335 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
1
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
1
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
3
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
44
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
632
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
4110
40.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 217

DMCA.com Protection Status