• Xổ số MAX 3D

icon

Max3D » Max3D Thứ Hai » Max3D 01-06-2020

G.1
G.2
G.3
KK
604
192
118
099
601
081
695
095
153
631
973
077
380
035
547
656
815
390
205
819
SL Giá trị
28 1tr
77 350N
149 210N
171 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
4
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
2
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
1
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
17
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
348
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3716
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Sáu » Max3D 29-05-2020

G.1
G.2
G.3
KK
678
731
812
963
745
919
891
202
054
462
814
855
837
018
255
425
243
094
118
053
SL Giá trị
58 1tr
82 350N
141 210N
172 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
6
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
6
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
34
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
490
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
2863
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Tư » Max3D 27-05-2020

G.1
G.2
G.3
KK
579
785
583
668
522
518
469
213
876
220
804
328
926
234
247
078
405
391
698
475
SL Giá trị
25 1tr
125 350N
118 210N
178 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
2
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
2
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
4
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
30
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
344
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3014
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Hai » Max3D 25-05-2020

G.1
G.2
G.3
KK
973
378
622
536
358
271
213
742
276
527
981
090
328
882
075
116
712
225
267
984
SL Giá trị
64 1tr
107 350N
194 210N
213 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
2
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
5
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
57
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
569
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3879
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Sáu » Max3D 22-05-2020

G.1
G.2
G.3
KK
291
376
614
458
760
587
792
866
068
155
138
455
262
748
006
572
412
881
794
732
SL Giá trị
32 1tr
53 350N
152 210N
152 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
1
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
5
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
2
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
2
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
23
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
217
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
2315
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Tư » Max3D 20-05-2020

G.1
G.2
G.3
KK
124
457
694
221
663
591
506
469
150
295
793
049
584
574
296
613
003
634
159
565
SL Giá trị
61 1tr
70 350N
193 210N
140 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
0
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
0
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
15
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
255
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
2034
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Hai » Max3D 18-05-2020

G.1
G.2
G.3
KK
123
044
612
548
497
963
032
255
010
985
977
298
612
079
490
609
786
477
799
428
SL Giá trị
0 1tr
0 350N
0 210N
0 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
0
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
0
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
0
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
0
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
40.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 345

DMCA.com Protection Status