• Xổ số MAX 3D

icon

Max3D » Max3D Thứ Sáu » Max3D 17-05-2019

G.1
G.2
G.3
KK
023
769
668
327
671
187
851
452
307
068
725
423
462
603
248
667
733
183
342
566
SL Giá trị
58 1tr
197 350N
665 210N
362 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
1
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
5
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
5
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
41
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
406
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
4270
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Tư » Max3D 15-05-2019

G.1
G.2
G.3
KK
219
211
746
004
589
811
377
470
369
036
455
798
684
510
751
093
215
260
545
474
SL Giá trị
110 1tr
123 350N
227 210N
379 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
2
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
8
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
39
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
514
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3676
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Hai » Max3D 13-05-2019

G.1
G.2
G.3
KK
725
013
148
553
664
376
922
866
259
353
436
918
190
024
899
289
110
721
881
174
SL Giá trị
115 1tr
151 350N
296 210N
320 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
7
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
5
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
71
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
614
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
4399
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Sáu » Max3D 10-05-2019

G.1
G.2
G.3
KK
656
843
042
466
498
631
309
898
019
729
115
696
725
756
894
424
426
209
085
635
SL Giá trị
68 1tr
140 350N
241 210N
301 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
1
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
2
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
7
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
37
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
406
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3728
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Tư » Max3D 08-05-2019

G.1
G.2
G.3
KK
864
188
589
765
332
126
004
658
298
897
812
149
979
409
609
606
661
192
439
122
SL Giá trị
62 1tr
195 350N
188 210N
276 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
1
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
7
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
3
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
38
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
436
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3742
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Hai » Max3D 06-05-2019

G.1
G.2
G.3
KK
516
143
182
748
370
160
459
572
334
472
714
365
477
662
210
349
105
494
063
212
SL Giá trị
118 1tr
191 350N
307 210N
473 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
1
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
2
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
8
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
41
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
552
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
4719
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Sáu » Max3D 03-05-2019

G.1
G.2
G.3
KK
572
133
642
469
512
415
228
127
348
638
488
145
111
870
834
085
437
238
232
083
SL Giá trị
93 1tr
220 350N
403 210N
392 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
1
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
4
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
4
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
32
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
475
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
4073
40.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 159

DMCA.com Protection Status