• Xổ số MAX 3D

icon

Max3D » Max3D Thứ Hai » Max3D 20-01-2020

G.1
G.2
G.3
KK
241
623
714
645
832
300
630
510
947
791
311
180
801
518
526
336
160
714
647
217
SL Giá trị
50 1tr
149 350N
156 210N
206 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
2
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
1
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
3
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
5
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
44
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
488
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3374
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Sáu » Max3D 17-01-2020

G.1
G.2
G.3
KK
324
547
353
540
173
917
356
660
144
307
533
253
396
350
051
016
013
897
507
175
SL Giá trị
0 1tr
0 350N
0 210N
0 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
0
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
0
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
0
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
0
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Tư » Max3D 15-01-2020

G.1
G.2
G.3
KK
143
101
590
442
307
747
411
237
336
955
779
224
674
066
454
411
457
164
670
520
SL Giá trị
104 1tr
65 350N
119 210N
167 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
17
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
1
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
58
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
410
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
2358
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Hai » Max3D 13-01-2020

G.1
G.2
G.3
KK
694
954
933
490
762
689
008
531
792
175
453
045
167
596
030
357
396
889
930
080
SL Giá trị
61 1tr
87 350N
202 210N
245 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
2
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
3
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
28
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
315
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3028
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Sáu » Max3D 10-01-2020

G.1
G.2
G.3
KK
341
743
849
403
362
155
820
568
699
692
931
449
511
329
788
477
089
705
336
343
SL Giá trị
21 1tr
71 350N
106 210N
198 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
1
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
0
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
7
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
21
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
198
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
2245
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Tư » Max3D 08-01-2020

G.1
G.2
G.3
KK
780
925
056
757
411
040
451
380
315
236
669
206
573
573
780
578
120
667
366
719
SL Giá trị
36 1tr
123 350N
131 210N
193 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
1
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
1
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
4
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
25
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
198
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
2693
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Hai » Max3D 06-01-2020

G.1
G.2
G.3
KK
932
452
746
184
932
478
268
953
343
993
073
927
423
803
660
271
577
783
925
787
SL Giá trị
40 1tr
71 350N
225 210N
187 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
1
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
4
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
19
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
309
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3016
40.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 110

DMCA.com Protection Status