• Xổ số MAX 3D

icon

Max3D » Max3D Thứ Hai » Max3D 16-09-2019

G.1
G.2
G.3
KK
381
116
009
131
406
195
397
387
311
991
122
574
022
191
287
464
559
742
850
613
SL Giá trị
58 1tr
144 350N
191 210N
337 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
1
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
1
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
9
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
76
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
464
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3533
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Sáu » Max3D 13-09-2019

G.1
G.2
G.3
KK
542
854
533
051
524
662
478
320
704
003
650
046
844
945
126
839
362
939
055
797
SL Giá trị
26 1tr
178 350N
108 210N
170 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
1
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
2
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
26
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
239
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
2536
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Tư » Max3D 11-09-2019

G.1
G.2
G.3
KK
331
824
393
756
582
355
357
106
583
587
433
602
321
772
870
704
677
409
974
834
SL Giá trị
59 1tr
134 350N
146 210N
146 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
2
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
14
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
3
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
39
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
251
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
2561
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Hai » Max3D 09-09-2019

G.1
G.2
G.3
KK
056
961
514
338
058
002
063
988
420
204
058
047
641
439
834
459
822
413
350
677
SL Giá trị
42 1tr
74 350N
154 210N
212 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
2
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
2
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
6
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
29
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
310
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3332
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Sáu » Max3D 06-09-2019

G.1
G.2
G.3
KK
720
868
725
195
384
204
684
235
915
679
751
721
125
924
737
826
125
954
810
802
SL Giá trị
67 1tr
184 350N
195 210N
250 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
5
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
2
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
3
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
41
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
305
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
2940
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Tư » Max3D 04-09-2019

G.1
G.2
G.3
KK
354
633
836
372
916
544
719
346
829
772
599
809
216
346
052
790
084
397
094
288
SL Giá trị
29 1tr
87 350N
122 210N
281 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
4
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
2
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
28
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
262
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
2681
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Hai » Max3D 02-09-2019

G.1
G.2
G.3
KK
715
489
641
866
968
895
673
890
488
506
486
154
447
442
721
647
953
974
476
531
SL Giá trị
58 1tr
114 350N
184 210N
291 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
2
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
5
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
57
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
432
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3408
40.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 145

DMCA.com Protection Status