• Xổ số MAX 3D

icon

Max3D » Max3D Thứ Hai » Max3D 03-08-2020

G.1
G.2
G.3
KK
467
523
437
348
706
817
243
071
797
721
776
751
462
911
585
173
359
023
524
084
SL Giá trị
43 1tr
245 350N
158 210N
257 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
4
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
11
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
45
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
520
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3757
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Sáu » Max3D 31-07-2020

G.1
G.2
G.3
KK
648
862
490
472
920
974
526
289
641
017
517
141
292
516
256
434
320
180
666
106
SL Giá trị
70 1tr
69 350N
98 210N
257 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
1
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
2
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
4
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
40
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
242
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3090
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Tư » Max3D 29-07-2020

G.1
G.2
G.3
KK
611
395
214
122
743
071
750
071
098
764
079
572
959
134
157
145
611
670
793
963
SL Giá trị
0 1tr
0 350N
0 210N
0 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
0
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
0
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
0
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
0
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Hai » Max3D 27-07-2020

G.1
G.2
G.3
KK
299
933
657
868
833
595
794
783
292
283
994
169
333
905
913
821
317
789
663
216
SL Giá trị
0 1tr
0 350N
0 210N
0 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
0
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
0
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
0
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
0
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Sáu » Max3D 24-07-2020

G.1
G.2
G.3
KK
477
370
998
319
413
064
782
197
879
920
568
368
710
434
030
001
091
012
179
855
SL Giá trị
64 1tr
55 350N
175 210N
175 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
0
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
0
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
43
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
398
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
2959
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Tư » Max3D 22-07-2020

G.1
G.2
G.3
KK
270
052
266
941
477
963
560
386
974
213
346
775
222
705
268
908
286
612
210
223
SL Giá trị
50 1tr
95 350N
157 210N
267 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
1
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
2
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
25
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
50
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
321
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3479
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Hai » Max3D 20-07-2020

G.1
G.2
G.3
KK
376
452
384
026
723
456
908
881
823
685
908
650
972
183
589
835
367
822
022
375
SL Giá trị
66 1tr
117 350N
150 210N
238 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
1
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
1
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
8
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
59
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
445
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
4150
40.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 3933

DMCA.com Protection Status