• Xổ số MAX 3D

icon

Max3D » Max3D Thứ Tư » Max3D 17-07-2019

G.1
G.2
G.3
KK
189
082
172
533
625
590
761
610
702
602
977
093
586
368
471
649
635
876
046
057
SL Giá trị
58 1tr
112 350N
110 210N
258 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
3
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
0
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
4
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
37
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
404
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3972
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Hai » Max3D 15-07-2019

G.1
G.2
G.3
KK
818
501
263
917
647
906
560
025
531
208
453
956
751
690
342
685
783
927
856
157
SL Giá trị
71 1tr
192 350N
225 210N
327 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
2
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
2
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
27
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
67
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
489
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
5097
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Sáu » Max3D 12-07-2019

G.1
G.2
G.3
KK
841
406
546
445
613
005
230
474
384
846
513
593
343
258
461
747
070
489
524
660
SL Giá trị
77 1tr
130 350N
274 210N
233 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
2
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
5
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
43
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
422
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
4314
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Tư » Max3D 10-07-2019

G.1
G.2
G.3
KK
029
181
199
017
571
772
804
984
099
107
137
084
108
698
119
076
474
754
221
056
SL Giá trị
49 1tr
119 350N
220 210N
352 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
1
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
0
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
9
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
40
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
436
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
4212
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Hai » Max3D 08-07-2019

G.1
G.2
G.3
KK
381
406
887
269
619
890
337
099
976
991
739
009
351
126
725
639
124
143
583
444
SL Giá trị
59 1tr
230 350N
800 210N
434 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
3
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
5
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
7
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
54
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
378
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
4996
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Sáu » Max3D 05-07-2019

G.1
G.2
G.3
KK
043
061
445
584
020
125
557
587
906
766
712
809
370
132
696
185
985
772
230
420
SL Giá trị
58 1tr
205 350N
212 210N
266 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
1
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
4
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
4
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
34
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
358
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3736
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Tư » Max3D 03-07-2019

G.1
G.2
G.3
KK
890
513
153
618
744
636
618
665
686
802
708
792
826
858
960
487
852
398
925
898
SL Giá trị
63 1tr
158 350N
258 210N
226 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
2
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
2
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
9
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
40
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
395
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3498
40.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 194

DMCA.com Protection Status