• XSHCM KQ SXHCM - Xổ số TPHCM hôm nay - KQXSHCM

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
97
200
8618
1046
1412
8545
31103
29741
79753
85065
09792
85111
49355
25837
57530
41732
92986
100897
ĐầuĐuôi
00,3
18,2,1
2-
37,0,2
46,5,1
53,5
65
7-
86
97,2,7

XSHCM KQ SXHCM - Xổ số TPHCM hôm nay - KQXSHCM Nhận KQXS HCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSHCM KQ SXHCM - Xổ số TPHCM hôm nay - KQXSHCM Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
20
414
4457
7015
0892
5912
49464
44159
15435
83114
77303
42587
41194
16317
88272
46525
83748
707718
ĐầuĐuôi
03
14,5,2,4,7,8
20,5
35
48
57,9
64
72
87
92,4
XSHCM KQ SXHCM - Xổ số TPHCM hôm nay - KQXSHCM Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
11
154
7482
7315
9760
2774
08893
15485
08588
57813
04101
98669
21703
16725
26681
34995
70922
167364
ĐầuĐuôi
01,3
11,5,3
25,2
3-
4-
54
60,9,4
74
82,5,8,1
93,5
XSHCM KQ SXHCM - Xổ số TPHCM hôm nay - KQXSHCM Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
15
278
5168
4165
3437
5747
16385
37942
31966
40028
60697
52695
16446
73693
84063
10802
77719
454445
ĐầuĐuôi
02
15,9
28
37
47,2,6,5
5-
68,5,6,3
78
85
97,5,3
XSHCM KQ SXHCM - Xổ số TPHCM hôm nay - KQXSHCM Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
56
390
1559
0158
0642
9569
46304
57985
49998
15237
00226
53512
01040
83360
75630
95496
90296
530320
ĐầuĐuôi
04
12
26,0
37,0
42,0
56,9,8
69,0
7-
85
90,8,6,6
XSHCM KQ SXHCM - Xổ số TPHCM hôm nay - KQXSHCM Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
20
609
4074
1941
6962
4465
42435
77489
35204
27636
24576
33394
76465
77962
70828
95274
68117
906163
ĐầuĐuôi
09,4
17
20,8
35,6
41
5-
62,5,5,2,3
74,6,4
89
94
XSHCM KQ SXHCM - Xổ số TPHCM hôm nay - KQXSHCM Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
64
764
8695
2256
3893
9103
62906
64675
07516
33964
52557
02635
70198
18611
29161
05151
74361
275533
ĐầuĐuôi
03,6
16,1
2-
35,3
4-
56,7,1
64,4,4,1,1
75
8-
95,3,8
XSHCM KQ SXHCM - Xổ số TPHCM hôm nay - KQXSHCM Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Xổ số TPHCM - XSHCM, SXHCM
Thông tin Xổ số TPHCM :

Tường thuật kết quả Xổ số TPHCM trực tiếp từ trường quay Nhanh và chính xác, KQXSHCM truc tiep, XS HCM
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 64