• XSHCM KQ SXHCM - Xổ số TPHCM hôm nay - KQXSHCM

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
87
051
2559
5339
1645
9908
41934
04347
76340
01357
70808
14545
87273
78843
71357
47820
92628
839926
ĐầuĐuôi
08,8
1-
20,8,6
39,4
45,7,0,5,3
51,9,7,7
6-
73
87
9-

XSHCM KQ SXHCM - Xổ số TPHCM hôm nay - KQXSHCM Nhận KQXS HCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSHCM KQ SXHCM - Xổ số TPHCM hôm nay - KQXSHCM Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
00
072
4709
6923
5886
6820
56789
89390
76481
06655
69154
58689
76018
15860
35795
32130
44029
791803
ĐầuĐuôi
00,9,3
18
23,0,9
30
4-
55,4
60
72
86,9,1,9
90,5
XSHCM KQ SXHCM - Xổ số TPHCM hôm nay - KQXSHCM Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
91
447
1087
1844
5264
0257
88811
29657
85743
01150
51897
89854
54949
20956
06593
97924
31122
686154
ĐầuĐuôi
0-
11
24,2
3-
47,4,3,9
57,7,0,4,6,4
64
7-
87
91,7,3
XSHCM KQ SXHCM - Xổ số TPHCM hôm nay - KQXSHCM Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
92
410
2948
3850
7055
6786
73601
27561
12013
95092
12417
33005
14616
88007
48481
59824
31537
813869
ĐầuĐuôi
01,5,7
10,3,7,6
24
37
48
50,5
61,9
7-
86,1
92,2
XSHCM KQ SXHCM - Xổ số TPHCM hôm nay - KQXSHCM Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
49
189
7712
1682
3640
7652
10588
63765
77234
89040
67525
00512
72256
92637
34816
26573
84448
870301
ĐầuĐuôi
01
12,2,6
25
34,7
49,0,0,8
52,6
65
73
89,2,8
9-
XSHCM KQ SXHCM - Xổ số TPHCM hôm nay - KQXSHCM Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
61
281
6796
5352
3785
7176
77219
87589
05934
10561
95015
55014
77730
15605
45450
07824
53736
607905
ĐầuĐuôi
05,5
19,5,4
24
34,0,6
4-
52,0
61,1
76
81,5,9
96
XSHCM KQ SXHCM - Xổ số TPHCM hôm nay - KQXSHCM Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
48
452
0423
1382
7649
0334
34180
40079
73744
65193
86770
85327
46534
19209
14504
98151
46472
156348
ĐầuĐuôi
09,4
1-
23,7
34,4
48,9,4,8
52,1
6-
79,0,2
82,0
93
XSHCM KQ SXHCM - Xổ số TPHCM hôm nay - KQXSHCM Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Xổ số TPHCM - XSHCM, SXHCM
Thông tin Xổ số TPHCM :

Tường thuật kết quả Xổ số TPHCM trực tiếp từ trường quay Nhanh và chính xác, KQXSHCM truc tiep, XS HCM
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 55