• Xổ số điện toán 6x36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 18-01-2020

04
10
18
26
29
30
Chọn ngày:
Chưa quay hoặc không có KQ

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 15-01-2020

04
22
24
29
30
33

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 11-01-2020

02
18
22
24
25
33

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 08-01-2020

06
19
20
22
28
30

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 04-01-2020

01
06
09
23
25
35

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 01-01-2020

10
12
22
24
25
27

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 28-12-2019

07
11
16
24
32
33

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 25-12-2019

08
13
14
15
17
23

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 21-12-2019

10
11
20
27
29
34

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 18-12-2019

09
11
18
22
27
34

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 14-12-2019

06
16
20
23
30
33

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 11-12-2019

02
08
16
29
31
35

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 07-12-2019

05
08
11
15
21
32

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 04-12-2019

06
24
29
32
33
34

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 30-11-2019

08
17
21
24
29
32

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 27-11-2019

02
13
19
21
29
32

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 23-11-2019

01
03
06
10
18
19

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 20-11-2019

09
18
24
26
29
30

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 16-11-2019

10
14
15
22
23
35

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 13-11-2019

06
09
13
24
28
31

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 09-11-2019

03
18
24
30
32
36
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 139