Quay thưởng hôm nay

  • Xổ số điện toán 6x36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 25-03-2017

06
07
09
12
14
34
Chọn ngày:
Chưa quay hoặc không có KQ

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 22-03-2017

01
05
14
23
30
31

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 18-03-2017

01
09
23
25
34
35

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 15-03-2017

05
06
15
29
30
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 11-03-2017

05
06
12
32
34
35

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 08-03-2017

12
16
20
21
30
34

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 04-03-2017

03
10
25
29
30
36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 01-03-2017

01
05
20
25
31
32

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 25-02-2017

01
04
13
21
27
34

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 22-02-2017

02
04
07
13
18
26

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 18-02-2017

02
03
11
27
30
36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 15-02-2017

01
05
11
28
30
34

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 11-02-2017

01
07
09
18
21
33

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 08-02-2017

01
06
12
15
17
23

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 04-02-2017

07
08
10
12
15
16

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 01-02-2017

02
14
25
27
29
32

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 25-01-2017

06
08
12
16
27
28

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 21-01-2017

12
14
26
28
29
32

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 18-01-2017

03
07
11
12
13
28

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 14-01-2017

10
14
22
24
27
31

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 11-01-2017

05
14
18
19
20
30
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 81