• Xổ số điện toán 6x36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 22-06-2019

01
19
22
27
35
36
Chọn ngày:
Chưa quay hoặc không có KQ

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 19-06-2019

02
09
22
23
31
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 15-06-2019

07
09
10
12
23
30

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 12-06-2019

04
10
22
23
26
29

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 08-06-2019

05
13
19
30
33
35

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 05-06-2019

02
08
15
21
30
34

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 01-06-2019

13
14
18
20
28
29

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 29-05-2019

03
08
09
18
27
28

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 25-05-2019

03
05
19
22
25
30

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 22-05-2019

02
04
08
12
13
18

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 18-05-2019

03
05
11
17
18
28

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 15-05-2019

01
11
19
20
28
29

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 11-05-2019

10
17
20
22
24
25

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 08-05-2019

03
08
09
15
21
25

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 04-05-2019

02
07
10
14
17
27

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 01-05-2019

05
07
09
21
28
32

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 27-04-2019

03
04
05
17
25
33

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 24-04-2019

03
10
12
13
24
32

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 20-04-2019

04
20
21
22
28
34

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 17-04-2019

12
18
21
24
32
35

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 13-04-2019

05
15
17
20
31
33
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 62