• Xổ số điện toán 6x36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 23-06-2018

02
04
08
13
15
27
Chọn ngày:
Chưa quay hoặc không có KQ

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 20-06-2018

02
03
16
29
31
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 16-06-2018

12
20
21
22
28
33

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 13-06-2018

04
16
21
25
27
29

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 09-06-2018

02
05
06
15
32
33

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 06-06-2018

11
17
22
30
32
35

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 02-06-2018

04
11
12
16
22
25

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 30-05-2018

03
20
21
22
27
34

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 26-05-2018

05
06
14
20
31
32

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 23-05-2018

01
09
19
25
26
27

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 19-05-2018

05
06
10
17
27
28

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 16-05-2018

03
05
09
13
32
34

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 12-05-2018

08
14
16
24
25
31

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 09-05-2018

06
07
10
12
16
31

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 05-05-2018

01
03
10
11
31
35

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 02-05-2018

08
12
32
33
34
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 28-04-2018

07
13
15
22
29
31

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 25-04-2018

02
10
17
20
24
25

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 21-04-2018

03
05
08
19
22
24

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 18-04-2018

02
14
15
18
27
30

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 14-04-2018

05
06
09
10
24
28
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 50