• Xổ số điện toán 6x36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 20-04-2019

04
20
21
22
28
34
Chọn ngày:
Chưa quay hoặc không có KQ

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 17-04-2019

12
18
21
24
32
35

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 13-04-2019

05
15
17
20
31
33

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 10-04-2019

07
10
15
18
19
20

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 06-04-2019

02
06
09
16
27
32

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 03-04-2019

03
11
25
27
31
34

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 30-03-2019

01
09
15
23
28
30

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 27-03-2019

01
02
13
21
28
29

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 23-03-2019

16
21
24
25
27
33

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 20-03-2019

05
06
08
11
34
35

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 16-03-2019

06
08
10
17
20
33

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 13-03-2019

02
06
09
11
20
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 09-03-2019

03
07
23
25
26
27

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 06-03-2019

09
22
25
30
32
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 02-03-2019

02
06
14
21
23
29

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 27-02-2019

05
07
11
13
14
31

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 23-02-2019

01
07
19
30
31
35

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 20-02-2019

04
16
25
30
31
33

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 16-02-2019

04
17
24
30
31
33

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 13-02-2019

03
04
18
19
21
26

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 09-02-2019

01
07
15
18
21
32
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 40