• Xổ số điện toán 6x36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 07-12-2019

05
08
11
15
21
32
Chọn ngày:
Chưa quay hoặc không có KQ

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 04-12-2019

06
24
29
32
33
34

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 30-11-2019

08
17
21
24
29
32

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 27-11-2019

02
13
19
21
29
32

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 23-11-2019

01
03
06
10
18
19

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 20-11-2019

09
18
24
26
29
30

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 16-11-2019

10
14
15
22
23
35

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 13-11-2019

06
09
13
24
28
31

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 09-11-2019

03
18
24
30
32
36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 06-11-2019

08
09
11
13
35
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 02-11-2019

01
03
05
09
18
31

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 30-10-2019

01
07
10
19
29
32

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 26-10-2019

02
05
08
11
20
36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 23-10-2019

03
08
15
18
19
34

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 19-10-2019

02
12
13
16
17
18

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 16-10-2019

09
16
23
26
27
33

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 12-10-2019

19
20
21
28
31
35

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 09-10-2019

03
04
06
14
21
30

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 05-10-2019

03
04
09
17
18
33

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 02-10-2019

01
04
08
09
14
18

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 28-09-2019

01
06
09
13
20
29
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 169