Quay thưởng hôm nay

  • Xổ số điện toán 6x36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 29-04-2017

02
10
11
14
16
28
Chọn ngày:
Chưa quay hoặc không có KQ

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 26-04-2017

04
06
17
20
25
26

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 22-04-2017

03
04
06
17
21
35

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 19-04-2017

05
12
14
19
29
32

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 15-04-2017

04
09
25
26
30
36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 12-04-2017

02
12
14
17
21
32

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 08-04-2017

01
05
09
10
17
33

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 05-04-2017

01
09
13
15
26
33

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 01-04-2017

03
07
08
12
13
14

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 29-03-2017

01
08
16
28
30
34

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 25-03-2017

06
07
09
12
14
34

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 22-03-2017

01
05
14
23
30
31

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 18-03-2017

01
09
23
25
34
35

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 15-03-2017

05
06
15
29
30
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 11-03-2017

05
06
12
32
34
35

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 08-03-2017

12
16
20
21
30
34

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 04-03-2017

03
10
25
29
30
36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 01-03-2017

01
05
20
25
31
32

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 25-02-2017

01
04
13
21
27
34

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 22-02-2017

02
04
07
13
18
26

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 18-02-2017

02
03
11
27
30
36
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 79