• Xổ số điện toán 6x36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 19-10-2019

02
12
13
16
17
18
Chọn ngày:
Chưa quay hoặc không có KQ

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 16-10-2019

09
16
23
26
27
33

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 12-10-2019

19
20
21
28
31
35

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 09-10-2019

03
04
06
14
21
30

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 05-10-2019

03
04
09
17
18
33

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 02-10-2019

01
04
08
09
14
18

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 28-09-2019

01
06
09
13
20
29

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 25-09-2019

03
06
12
21
32
34

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 21-09-2019

04
12
18
19
28
33

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 18-09-2019

06
08
15
22
30
32

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 14-09-2019

11
13
16
22
29
30

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 11-09-2019

08
10
15
17
26
28

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 07-09-2019

01
04
16
17
20
36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 04-09-2019

04
06
07
09
28
30

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 31-08-2019

08
12
14
15
22
36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 28-08-2019

01
13
14
15
21
31

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 24-08-2019

01
07
09
20
28
29

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 21-08-2019

03
07
08
13
20
28

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 17-08-2019

13
14
22
23
32
33

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 14-08-2019

02
01
26
09
07
33

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 10-08-2019

02
13
15
25
31
33
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 1246