• Xổ số điện toán 6x36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 21-10-2020

02
16
17
21
24
30
Chọn ngày:
Chưa quay hoặc không có KQ

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 17-10-2020

03
08
14
20
25
34

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 14-10-2020

01
09
14
20
21
27

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 10-10-2020

05
10
13
20
21
26

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 07-10-2020

05
12
15
22
26
29

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 03-10-2020

03
05
07
12
26
29

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 30-09-2020

18
22
28
30
33
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 26-09-2020

09
13
14
20
26
35

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 23-09-2020

02
15
21
22
34
35

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 19-09-2020

01
02
04
20
25
32

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 16-09-2020

01
02
13
26
30
35

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 12-09-2020

03
04
07
08
09
10

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 09-09-2020

04
12
13
26
34
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 05-09-2020

03
17
21
25
27
36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 02-09-2020

02
07
20
28
33
34

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 29-08-2020

02
04
18
20
26
35

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 26-08-2020

05
06
22
32
34
35

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 22-08-2020

03
12
15
16
17
27

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 19-08-2020

02
06
08
16
23
34

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 15-08-2020

05
06
08
19
25
29

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 12-08-2020

07
10
22
27
28
30
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 560