• Xổ số điện toán 6x36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 13-10-2018

07
10
12
18
21
23
Chọn ngày:
Chưa quay hoặc không có KQ

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 10-10-2018

02
03
06
07
16
24

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 06-10-2018

07
14
16
20
22
25

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 03-10-2018

15
21
24
28
29
31

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 29-09-2018

09
10
27
33
35
36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 26-09-2018

01
02
09
14
15
34

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 22-09-2018

01
07
11
15
23
25

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 19-09-2018

05
17
18
22
25
32

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 15-09-2018

01
09
22
27
30
36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 12-09-2018

04
05
09
10
29
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 08-09-2018

03
15
19
22
26
31

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 05-09-2018

09
14
20
30
31
34

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 01-09-2018

01
08
20
24
32
33

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 29-08-2018

05
22
23
30
32
33

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 25-08-2018

03
05
18
20
29
31

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 22-08-2018

08
17
20
24
25
30

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 18-08-2018

02
11
16
18
27
30

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 15-08-2018

05
06
07
13
35
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 11-08-2018

02
15
19
24
25
28

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 08-08-2018

01
02
10
17
19
32

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 04-08-2018

03
16
19
24
25
26
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 141