• Xổ số điện toán 6x36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 18-10-2017

01
20
30
33
34
35
Chọn ngày:
Chưa quay hoặc không có KQ

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 14-10-2017

02
07
15
21
26
33

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 11-10-2017

02
08
09
26
28
35

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 07-10-2017

09
17
21
26
32
35

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 04-10-2017

07
09
11
14
28
34

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 30-09-2017

02
12
15
25
26
31

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 27-09-2017

06
08
10
18
22
28

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 23-09-2017

12
16
19
20
30
32

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 20-09-2017

03
05
06
13
20
28

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 16-09-2017

06
12
17
18
21
25

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 13-09-2017

05
10
15
22
27
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 09-09-2017

03
05
10
14
24
31

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 06-09-2017

03
14
17
20
29
31

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 02-09-2017

01
18
22
24
27
29

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 30-08-2017

02
07
25
26
27
33

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 26-08-2017

13
18
20
29
32
33

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 23-08-2017

03
04
07
23
30
31

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 19-08-2017

02
18
21
27
29
31

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 16-08-2017

03
14
26
29
32
38

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 12-08-2017

01
03
06
14
23
35

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 09-08-2017

01
05
07
08
19
24
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 87