• Xổ số điện toán 6x36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 19-08-2017

02
18
21
27
29
31
Chọn ngày:
Chưa quay hoặc không có KQ

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 16-08-2017

03
14
26
29
32
38

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 12-08-2017

01
03
06
14
23
35

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 09-08-2017

01
05
07
08
19
24

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 05-08-2017

02
04
05
07
10
18

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 02-08-2017

01
08
22
24
30
32

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 29-07-2017

09
11
23
33
35
36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 26-07-2017

06
09
15
21
25
35

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 22-07-2017

02
05
06
19
29
32

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 19-07-2017

08
09
11
15
30
34

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 15-07-2017

11
16
17
18
27
33

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 12-07-2017

06
08
10
20
26
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 08-07-2017

09
10
21
25
30
32

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 05-07-2017

07
14
15
18
29
32

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 01-07-2017

06
08
15
18
26
34

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 28-06-2017

01
03
07
18
28
34

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 24-06-2017

02
06
09
12
23
30

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 21-06-2017

06
12
13
23
26
32

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 17-06-2017

01
04
12
16
18
26

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 14-06-2017

03
10
11
12
20
24

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 10-06-2017

06
07
09
21
25
29
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 55