• Xổ số điện toán 6x36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 12-12-2018

03
08
12
15
20
35
Chọn ngày:
Chưa quay hoặc không có KQ

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 08-12-2018

02
03
15
16
17
23

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 05-12-2018

04
21
24
29
32
35

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 01-12-2018

06
11
18
27
29
35

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 28-11-2018

05
07
12
28
30
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 24-11-2018

04
10
13
14
18
33

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 21-11-2018

02
06
12
18
27
31

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 17-11-2018

06
12
14
15
22
25

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 14-11-2018

08
11
12
14
20
30

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 10-11-2018

02
10
14
17
27
33

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 07-11-2018

06
15
17
21
23
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 03-11-2018

11
18
20
31
34
35

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 31-10-2018

03
14
21
25
29
35

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 27-10-2018

05
06
13
25
31
34

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 24-10-2018

02
08
21
24
30
33

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 20-10-2018

20
08
13
20
23
34

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 17-10-2018

02
05
07
17
19
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 13-10-2018

07
10
12
18
21
23

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 10-10-2018

02
03
06
07
16
24

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 06-10-2018

07
14
16
20
22
25

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 03-10-2018

15
21
24
28
29
31
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 36