• Xổ số điện toán 6x36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 24-06-2017

02
06
09
12
23
30
Chọn ngày:
Chưa quay hoặc không có KQ

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 21-06-2017

06
12
13
23
26
32

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 17-06-2017

01
04
12
16
18
26

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 14-06-2017

03
10
11
12
20
24

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 10-06-2017

06
07
09
21
25
29

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 07-06-2017

06
12
25
29
30
32

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 03-06-2017

04
08
13
18
23
26

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 31-05-2017

16
20
25
29
32
35

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 27-05-2017

02
07
16
21
22
36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 24-05-2017

04
08
11
20
26
31

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 20-05-2017

07
08
11
20
22
30

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 17-05-2017

01
02
05
09
14
18

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 13-05-2017

06
13
17
23
26
31

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 10-05-2017

03
07
11
29
32
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 06-05-2017

08
16
17
18
29
33

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 03-05-2017

03
06
17
19
24
35

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 29-04-2017

02
10
11
14
16
28

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 26-04-2017

04
06
17
20
25
26

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 22-04-2017

03
04
06
17
21
35

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 19-04-2017

05
12
14
19
29
32

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 15-04-2017

04
09
25
26
30
36
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 39