• Xổ số điện toán 6x36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 21-08-2019

03
07
08
13
20
28
Chọn ngày:
Chưa quay hoặc không có KQ

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 17-08-2019

13
14
22
23
32
33

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 14-08-2019

02
01
26
09
07
33

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 10-08-2019

02
13
15
25
31
33

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 07-08-2019

02
10
11
21
26
30

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 03-08-2019

20
21
26
27
32
33

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 31-07-2019

01
03
04
15
30
32

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 27-07-2019

05
12
29
30
34
36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 24-07-2019

04
17
20
21
25
35

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 20-07-2019

02
03
04
18
24
30

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 17-07-2019

02
09
13
31
33
34

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 13-07-2019

06
16
18
23
29
36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 10-07-2019

01
02
23
24
28
29

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 06-07-2019

01
07
10
18
23
34

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 03-07-2019

03
07
09
10
15
34

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 29-06-2019

02
10
22
26
27
31

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 26-06-2019

05
23
26
28
33
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 22-06-2019

01
19
22
27
35
36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 19-06-2019

02
09
22
23
31
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 15-06-2019

07
09
10
12
23
30

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 12-06-2019

04
10
22
23
26
29
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 133