• Xổ số điện toán 6x36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 15-08-2018

05
06
07
13
35
36
Chọn ngày:
Chưa quay hoặc không có KQ

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 11-08-2018

02
15
19
24
25
28

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 08-08-2018

01
02
10
17
19
32

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 04-08-2018

03
16
19
24
25
26

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 01-08-2018

02
03
05
21
27
31

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 28-07-2018

03
10
14
17
29
32

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 25-07-2018

08
18
20
26
34
35

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 21-07-2018

15
17
19
23
25
32

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 18-07-2018

08
11
21
24
25
33

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 14-07-2018

06
11
16
18
35
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 07-07-2018

02
03
11
12
27
36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 04-07-2018

05
09
12
20
21
23

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 30-06-2018

02
16
21
29
32
33

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 27-06-2018

03
08
16
17
22
29

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 23-06-2018

02
04
08
13
15
27

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 20-06-2018

02
03
16
29
31
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 16-06-2018

12
20
21
22
28
33

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 13-06-2018

04
16
21
25
27
29

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 09-06-2018

02
05
06
15
32
33

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 06-06-2018

11
17
22
30
32
35

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 02-06-2018

04
11
12
16
22
25
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 83