• Xổ số điện toán 6x36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 12-08-2020

07
10
22
27
28
30
Chọn ngày:
Chưa quay hoặc không có KQ

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 08-08-2020

15
17
26
28
32
36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 05-08-2020

07
10
22
26
34
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 01-08-2020

06
09
17
24
29
31

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 29-07-2020

13
16
24
25
26
31

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 25-07-2020

08
10
31
32
34
36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 22-07-2020

04
15
24
25
33
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 18-07-2020

05
09
12
17
27
35

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 15-07-2020

07
12
13
14
15
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 11-07-2020

02
03
05
09
15
33

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 08-07-2020

02
04
05
13
18
34

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 04-07-2020

02
08
20
24
25
35

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 01-07-2020

02
09
20
21
29
32

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 27-06-2020

20
23
25
26
30
32

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 24-06-2020

04
12
25
28
33
35

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 20-06-2020

07
11
14
22
24
26

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 17-06-2020

03
04
10
19
23
30

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 13-06-2020

01
03
05
10
26
36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 10-06-2020

09
15
22
23
30
32

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 06-06-2020

01
02
11
12
14
30

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 03-06-2020

03
08
12
13
17
30
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 86