• Xổ số điện toán 6x36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 09-12-2017

08
10
12
22
30
36
Chọn ngày:
Chưa quay hoặc không có KQ

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 06-12-2017

01
04
11
18
24
34

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 02-12-2017

10
15
17
22
29
35

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 29-11-2017

01
03
04
17
28
31

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 25-11-2017

01
03
06
09
19
32

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 22-11-2017

04
09
16
24
26
27

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 18-11-2017

03
04
05
10
20
31

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 15-11-2017

24
19
16
30
10
26

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 11-11-2017

03
23
34
07
22
15

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 08-11-2017

06
12
16
18
30
34

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 04-11-2017

08
09
12
15
23
36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 01-11-2017

08
13
20
23
24
28

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 28-10-2017

01
02
14
22
31
36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 25-10-2017

06
21
28
29
33
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 21-10-2017

15
19
20
30
33
35

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 18-10-2017

01
20
30
33
34
35

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 14-10-2017

02
07
15
21
26
33

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 11-10-2017

02
08
09
26
28
35

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 07-10-2017

09
17
21
26
32
35

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 04-10-2017

07
09
11
14
28
34

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 30-09-2017

02
12
15
25
26
31
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 39