• Xổ số điện toán 6x36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 11-04-2018

10
12
15
17
19
21
Chọn ngày:
Chưa quay hoặc không có KQ

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 07-04-2018

03
12
19
22
23
25

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 04-04-2018

03
04
16
20
33
34

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 31-03-2018

06
17
24
26
29
32

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 28-03-2018

05
08
21
27
32
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 24-03-2018

08
12
16
20
22
24

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 21-03-2018

03
10
16
19
24
31

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 17-03-2018

06
18
19
28
31
34

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 14-03-2018

05
07
14
26
30
35

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 10-03-2018

01
10
19
24
32
36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 07-03-2018

04
07
12
22
28
32

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 03-03-2018

02
04
09
20
34
35

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 28-02-2018

03
04
07
10
20
21

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 24-02-2018

07
09
14
16
22
35

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 21-02-2018

07
24
26
28
29
34

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 14-02-2018

03
05
15
19
28
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 10-02-2018

05
13
16
17
28
35

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 07-02-2018

14
20
21
22
31
33

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 03-02-2018

03
10
15
23
33
34

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 31-01-2018

14
17
20
27
28
35

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 27-01-2018

03
05
08
26
28
29
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 30