Quay thưởng hôm nay

  • Xổ số điện toán 6x36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 14-01-2017

10
14
22
24
27
31
Chọn ngày:
Chưa quay hoặc không có KQ

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 11-01-2017

05
14
18
19
20
30

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 07-01-2017

03
10
11
13
18
26

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 04-01-2017

05
12
19
28
30
32

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 31-12-2016

10
14
22
29
33
34

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 28-12-2016

03
09
13
24
25
27

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 24-12-2016

03
08
10
11
14
21

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 21-12-2016

02
08
12
16
28
30

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 17-12-2016

05
21
25
27
35
36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 14-12-2016

01
07
14
15
29
33

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 10-12-2016

09
14
15
22
29
35

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 07-12-2016

02
18
20
25
27
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 03-12-2016

03
11
21
23
28
36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 30-11-2016

12
13
18
20
21
27

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 26-11-2016

02
03
04
15
22
24

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 23-11-2016

17
24
25
26
29
30

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 19-11-2016

05
15
23
24
27
31

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 16-11-2016

07
10
21
23
24
32

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 12-11-2016

11
13
17
18
30
32

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 09-11-2016

14
19
26
28
29
32

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 05-11-2016

01
10
13
16
28
35
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 131