• Xổ số điện toán 6x36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 30-05-2020

08
17
18
19
21
22
Chọn ngày:
Chưa quay hoặc không có KQ

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 27-05-2020

01
05
13
15
29
35

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 23-05-2020

03
09
11
20
22
31

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 20-05-2020

01
08
11
12
24
28

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 16-05-2020

10
15
19
22
26
28

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 13-05-2020

06
18
21
23
28
33

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 09-05-2020

09
12
15
17
18
33

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 06-05-2020

11
12
18
22
25
28

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 02-05-2020

01
15
18
25
28
35

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 29-04-2020

03
04
11
23
31
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 25-04-2020

09
10
12
19
25
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 28-03-2020

8
19
21
22
25
29

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 25-03-2020

08
12
19
20
31
35

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 21-03-2020

01
19
21
32
34
36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 18-03-2020

04
14
16
24
26
27

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 14-03-2020

12
13
23
25
30
34

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 11-03-2020

07
09
14
21
27
29

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 07-03-2020

10
12
22
28
29
34

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 04-03-2020

05
07
09
10
20
35

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 29-02-2020

13
23
29
30
32
34

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 26-02-2020

03
04
16
20
28
31
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 431