• Xổ số điện toán 6x36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 16-01-2021

03
04
08
09
13
30
Chọn ngày:
Chưa quay hoặc không có KQ

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 13-01-2021

10
13
19
32
34
35

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 09-01-2021

22
26
31
32
33
35

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 06-01-2021

03
07
17
22
35
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 02-01-2021

04
06
26
27
30
34

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 30-12-2020

04
15
18
28
30
32

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 26-12-2020

01
09
11
14
18
33

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 23-12-2020

04
08
09
10
24
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 19-12-2020

11
18
25
29
33
36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 16-12-2020

15
16
24
26
29
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 12-12-2020

03
17
19
29
31
32

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 09-12-2020

07
19
24
27
35
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 05-12-2020

08
09
10
12
22
26

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 02-12-2020

04
08
09
12
18
32

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 28-11-2020

12
16
17
25
26
36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 25-11-2020

06
09
18
24
30
32

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 21-11-2020

03
05
16
23
32
35

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 18-11-2020

02
06
15
21
32
34

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 14-11-2020

04
09
13
14
30
32

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 11-11-2020

03
04
07
10
20
26

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 07-11-2020

04
07
10
19
26
31
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 627