• Xổ số điện toán 6x36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 25-09-2021

07
11
24
26
29
36
Chọn ngày:
Chưa quay hoặc không có KQ

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 22-09-2021

01
04
06
11
13
29

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 24-07-2021

02
12
15
17
18
20

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 21-07-2021

01
08
11
22
25
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 17-07-2021

06
22
24
26
27
32

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 14-07-2021

09
14
28
34
35
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 10-07-2021

05
13
15
29
33
34

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 07-07-2021

02
05
10
21
23
32

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 03-07-2021

03
07
09
28
30
36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 30-06-2021

03
11
12
17
19
34

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 26-06-2021

05
08
09
19
25
31

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 23-06-2021

06
11
14
19
23
33

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 19-06-2021

03
04
06
12
20
34

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 16-06-2021

01
15
22
24
28
32

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 12-06-2021

02
08
17
28
32
35

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 09-06-2021

04
14
15
18
33
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 05-06-2021

01
09
13
15
23
24

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 02-06-2021

05
06
07
10
18
28

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 29-05-2021

06
07
15
27
33
35

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 26-05-2021

09
13
20
24
30
31

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 22-05-2021

08
11
18
21
24
35
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 145