Quay thưởng hôm nay

  • Xổ số điện toán 6x36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 25-02-2017

01
04
13
21
27
34
Chọn ngày:
Chưa quay hoặc không có KQ

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 22-02-2017

02
04
07
13
18
26

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 18-02-2017

02
03
11
27
30
36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 15-02-2017

01
05
11
28
30
34

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 11-02-2017

01
07
09
18
21
33

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 08-02-2017

01
06
12
15
17
23

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 04-02-2017

07
08
10
12
15
16

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 01-02-2017

02
14
25
27
29
32

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 25-01-2017

06
08
12
16
27
28

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 21-01-2017

12
14
26
28
29
32

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 18-01-2017

03
07
11
12
13
28

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 14-01-2017

10
14
22
24
27
31

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 11-01-2017

05
14
18
19
20
30

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 07-01-2017

03
10
11
13
18
26

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 04-01-2017

05
12
19
28
30
32

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 31-12-2016

10
14
22
29
33
34

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 28-12-2016

03
09
13
24
25
27

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 24-12-2016

03
08
10
11
14
21

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 21-12-2016

02
08
12
16
28
30

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 17-12-2016

05
21
25
27
35
36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 14-12-2016

01
07
14
15
29
33
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 71