• Xổ số điện toán 6x36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 17-04-2021

06
14
16
24
27
30
Chọn ngày:
Chưa quay hoặc không có KQ

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 14-04-2021

02
04
06
18
19
34

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 10-04-2021

03
15
16
19
21
30

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 07-04-2021

06
13
14
23
29
31

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 03-04-2021

05
15
30
31
33
36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 31-03-2021

03
08
13
18
25
26

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 27-03-2021

04
09
25
28
30
33

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 24-03-2021

04
16
18
30
31
35

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 20-03-2021

01
03
08
11
19
28

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 17-03-2021

01
16
22
23
27
34

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 13-03-2021

05
14
16
22
24
30

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 10-03-2021

01
03
16
17
30
34

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 06-03-2021

05
06
12
23
25
36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 03-03-2021

07
11
17
18
21
23

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 27-02-2021

07
20
21
24
30
33

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 24-02-2021

03
11
12
15
17
32

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 20-02-2021

10
12
23
24
26
28

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 17-02-2021

02
08
10
17
29
32

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 10-02-2021

02
03
08
10
18
27

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 06-02-2021

03
12
21
25
28
32

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 03-02-2021

07
11
17
25
34
35
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 214