Quay thưởng hôm nay

  • XSMN Chu nhat, KQ Xổ số miền Nam Chủ nhật hàng tuần

Giải thưởng
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
G.8
75
63
00
G.7
731
570
856
G.6
5706
8070
5086
5452
7829
9175
3268
7628
7975
G.5
1146
7894
7434
G.4
21705
46595
02097
64844
99869
73533
61172
46737
24965
72409
09668
33285
93554
50788
09145
56775
57314
36689
41189
03621
81737
G.3
49041
24550
32975
64361
17060
58359
G.2
60359
64736
78001
G.1
82302
93480
62193
DB6
745377
716218
947846

XSTG Nhận KQXS Tiền Giang, soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSKG Nhận KQXS Kiên Giang, soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDL Nhận KQXS Đà Lạt, soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
G.8
19
31
60
G.7
120
112
151
G.6
6234
3229
8265
7831
1715
1701
0097
9293
4316
G.5
0114
2635
0091
G.4
95299
93181
06086
29840
04428
20356
93429
43729
11128
44545
38913
76718
68133
94267
69366
51519
73022
08429
65848
12537
14773
G.3
88411
08465
78250
94791
73196
48438
G.2
42491
47411
32256
G.1
61808
10424
42247
DB6
002709
121123
204335

XSTG Nhận KQXS Tiền Giang, soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSKG Nhận KQXS Kiên Giang, soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDL Nhận KQXS Đà Lạt, soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
G.8
31
29
78
G.7
059
779
689
G.6
7110
5573
1765
6276
6035
2788
2230
3847
8067
G.5
1335
7645
6920
G.4
63828
22967
25052
25168
71548
63552
67851
90348
02813
58061
04826
91373
92686
60836
51577
61136
25171
96385
45369
73085
01181
G.3
48322
84126
67056
06257
36808
87369
G.2
77384
76542
44271
G.1
70975
43879
87122
DB6
910946
817428
929785

XSTG Nhận KQXS Tiền Giang, soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSKG Nhận KQXS Kiên Giang, soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDL Nhận KQXS Đà Lạt, soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
G.8
12
13
67
G.7
723
729
172
G.6
6553
6064
7612
3106
5904
2457
4448
9389
1947
G.5
8531
8048
7045
G.4
52724
25523
85666
54449
34861
88629
87267
05456
41193
03973
27186
87085
26618
71363
48793
57578
86087
89077
60708
92179
97179
G.3
23177
47865
92167
68598
70174
98275
G.2
06067
38041
41250
G.1
53429
20814
49043
DB6
208521
111347
686097

XSTG Nhận KQXS Tiền Giang, soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSKG Nhận KQXS Kiên Giang, soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDL Nhận KQXS Đà Lạt, soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
G.8
47
77
97
G.7
589
846
516
G.6
5328
4305
3379
0614
8930
5292
3406
8568
8017
G.5
2610
9055
1294
G.4
14896
71488
96305
94558
62130
57222
89686
07064
37532
40053
06188
43649
58459
33924
92778
62043
37313
59262
04603
26812
89689
G.3
57261
31349
12383
47369
19722
32143
G.2
10836
48379
04655
G.1
31857
91738
96083
DB6
871524
505914
916836

XSTG Nhận KQXS Tiền Giang, soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSKG Nhận KQXS Kiên Giang, soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDL Nhận KQXS Đà Lạt, soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
G.8
25
08
96
G.7
178
515
292
G.6
6139
3095
6978
2921
8693
0971
1940
6037
3604
G.5
3781
9691
1537
G.4
51903
20810
20247
11490
60071
10693
00029
59759
31645
12297
93752
42622
40389
20343
43820
57721
51579
04820
92256
91189
31982
G.3
11423
38388
20902
44105
90472
23211
G.2
17172
30568
52075
G.1
45938
88124
97210
DB6
753613
573369
341960

XSTG Nhận KQXS Tiền Giang, soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSKG Nhận KQXS Kiên Giang, soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDL Nhận KQXS Đà Lạt, soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
G.8
68
14
46
G.7
742
701
669
G.6
1084
9126
2450
1433
5813
8097
5324
3433
8249
G.5
7081
4587
2219
G.4
62428
02167
66964
18524
93560
13041
25908
29269
35332
32301
85993
32264
37355
52357
50486
75284
32520
15894
39024
28079
80085
G.3
51952
06738
14218
41607
35266
41190
G.2
60811
08460
64549
G.1
22089
99835
88828
DB6
828599
655740
281952

XSTG Nhận KQXS Tiền Giang, soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSKG Nhận KQXS Kiên Giang, soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDL Nhận KQXS Đà Lạt, soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
G.8
53
10
16
G.7
277
476
289
G.6
9912
0316
2941
5713
2981
7818
5815
2576
5527
G.5
6516
9948
3844
G.4
80559
32276
09887
17509
75441
15376
60632
54244
08266
42040
70907
13183
57972
35578
77546
62849
14539
44112
96638
88414
43151
G.3
28789
34039
65295
60251
47572
55247
G.2
45530
57860
29706
G.1
34531
90219
32436
DB6
494023
513713
619494

XSTG Nhận KQXS Tiền Giang, soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSKG Nhận KQXS Kiên Giang, soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDL Nhận KQXS Đà Lạt, soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 154