Quay thưởng hôm nay

  • XSMN Chu nhat - Xổ số miền Nam Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMN

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Chủ Nhật

, ngày 26/02/2017
Giải thưởng
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
G.8
73
00
53
G.7
197
579
649
G.6
2167
4277
4440
4319
7754
6338
0388
3477
6785
G.5
5066
4370
9101
G.4
41571
11259
74694
74002
13307
34936
37042
60495
07543
39708
12761
04112
25371
68047
75828
52389
84751
02330
82398
97474
54590
G.3
00907
35856
87452
70322
00642
16758
G.2
39858
65139
34181
G.1
61246
26143
91989
DB6
592399
182108
648630

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tiền Giang , soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Kiên Giang , soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đà Lạt , soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Chu nhat - Xổ số miền Nam Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMN Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Chủ Nhật

, ngày 19/02/2017
Giải thưởng
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
G.8
68
28
77
G.7
114
969
166
G.6
1697
6341
3685
4130
8680
8497
2112
2285
9990
G.5
2660
0802
8353
G.4
66143
31709
85417
51236
47855
61506
02614
75909
86400
61459
90755
31452
52931
34604
11480
85495
86483
49013
21042
23021
10627
G.3
22093
78342
98409
89868
89039
31842
G.2
79461
17756
42754
G.1
69927
50748
31274
DB6
827616
910714
956052

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tiền Giang , soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Kiên Giang , soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đà Lạt , soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Chu nhat - Xổ số miền Nam Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMN Để nhận thống kê KQ XSMN Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Chủ Nhật, XSMN ngày 12/02/2017

Giải thưởng
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
G.8
90
68
79
G.7
495
830
985
G.6
6059
8286
7662
8785
1427
7505
7365
8597
7341
G.5
4460
9445
3100
G.4
59481
77636
72194
86652
20392
09403
11707
21674
66169
70783
07922
57668
67497
57090
63434
31902
54669
97355
58529
20445
65093
G.3
10664
65196
48992
29716
00950
06894
G.2
83996
40835
63679
G.1
74333
54440
10835
DB6
378604
514708
122393

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tiền Giang , soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Kiên Giang , soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đà Lạt , soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Chu nhat - Xổ số miền Nam Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMN Để nhận thống kê KQ XSMN Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Chủ Nhật

, ngày 05/02/2017
Giải thưởng
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
G.8
39
61
23
G.7
819
160
836
G.6
8800
9201
0059
8705
9873
3191
2928
2000
7760
G.5
9420
0731
9779
G.4
76062
37512
97880
91653
20820
98950
46735
28459
62258
98433
56864
89146
31311
91966
12607
97169
82030
09347
53850
74403
89749
G.3
10237
35005
02196
81416
24024
03796
G.2
95392
48562
94486
G.1
45040
33291
88426
DB6
343365
621999
525822

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tiền Giang , soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Kiên Giang , soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đà Lạt , soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Chu nhat - Xổ số miền Nam Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMN Để nhận thống kê KQ XS MN Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Chủ Nhật

, ngày 29/01/2017
Giải thưởng
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
G.8
60
94
12
G.7
045
609
988
G.6
7818
1507
2035
2444
1782
3941
5330
0542
9730
G.5
0597
2836
4411
G.4
10434
35940
98752
77431
05046
20192
57275
28496
84807
73971
54267
58366
31938
86094
73709
18112
31228
50910
80684
69149
18364
G.3
67300
05938
10739
97484
49601
15436
G.2
98823
32803
40405
G.1
13733
58474
76242
DB6
326801
063180
999819

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tiền Giang , soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Kiên Giang , soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đà Lạt , soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Chủ Nhật, XSMN ngày 22/01/2017

Giải thưởng
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
G.8
57
98
03
G.7
103
175
801
G.6
0958
3628
3012
2618
9545
0399
4450
5914
4867
G.5
0494
1675
9728
G.4
48854
31697
18969
61533
05583
88921
52256
37311
18048
34672
92541
07584
69320
11426
77170
42582
82752
45105
84376
36664
80887
G.3
77992
89718
18091
80750
35045
15367
G.2
24313
99690
20186
G.1
25978
25483
39906
DB6
576141
511608
600824

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tiền Giang , soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Kiên Giang , soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đà Lạt , soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Chủ Nhật, XSMN ngày 15/01/2017

Giải thưởng
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
G.8
75
63
00
G.7
731
570
856
G.6
5706
8070
5086
5452
7829
9175
3268
7628
7975
G.5
1146
7894
7434
G.4
21705
46595
02097
64844
99869
73533
61172
46737
24965
72409
09668
33285
93554
50788
09145
56775
57314
36689
41189
03621
81737
G.3
49041
24550
32975
64361
17060
58359
G.2
60359
64736
78001
G.1
82302
93480
62193
DB6
745377
716218
947846

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tiền Giang , soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Kiên Giang , soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đà Lạt , soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Chủ Nhật, ngày 08/01/2017

Giải thưởng
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
G.8
19
31
60
G.7
120
112
151
G.6
6234
3229
8265
7831
1715
1701
0097
9293
4316
G.5
0114
2635
0091
G.4
95299
93181
06086
29840
04428
20356
93429
43729
11128
44545
38913
76718
68133
94267
69366
51519
73022
08429
65848
12537
14773
G.3
88411
08465
78250
94791
73196
48438
G.2
42491
47411
32256
G.1
61808
10424
42247
DB6
002709
121123
204335

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tiền Giang , soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Kiên Giang , soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đà Lạt , soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Chủ Nhật, XSMN ngày 01/01/2017

Giải thưởng
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
G.8
31
29
78
G.7
059
779
689
G.6
7110
5573
1765
6276
6035
2788
2230
3847
8067
G.5
1335
7645
6920
G.4
63828
22967
25052
25168
71548
63552
67851
90348
02813
58061
04826
91373
92686
60836
51577
61136
25171
96385
45369
73085
01181
G.3
48322
84126
67056
06257
36808
87369
G.2
77384
76542
44271
G.1
70975
43879
87122
DB6
910946
817428
929785

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tiền Giang , soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Kiên Giang , soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đà Lạt , soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Chủ Nhật, XSMN ngày 25/12/2016

Giải thưởng
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
G.8
12
13
67
G.7
723
729
172
G.6
6553
6064
7612
3106
5904
2457
4448
9389
1947
G.5
8531
8048
7045
G.4
52724
25523
85666
54449
34861
88629
87267
05456
41193
03973
27186
87085
26618
71363
48793
57578
86087
89077
60708
92179
97179
G.3
23177
47865
92167
68598
70174
98275
G.2
06067
38041
41250
G.1
53429
20814
49043
DB6
208521
111347
686097

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tiền Giang , soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Kiên Giang , soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đà Lạt , soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 63