Quay thưởng hôm nay

  • XSMN Chu nhat - Xổ số miền Nam Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMN

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Chủ Nhật

, ngày 30/04/2017
Giải thưởng
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
G.8
95
49
75
G.7
756
928
612
G.6
3237
5621
6056
6345
7293
7609
3899
1715
5781
G.5
4739
7576
0792
G.4
53908
40630
74865
46241
88777
67116
45937
69893
89110
68393
25178
76570
78004
13352
47602
12028
86952
16075
38301
00310
38658
G.3
33969
71966
97335
95535
88117
53930
G.2
96564
89204
92166
G.1
45239
93496
38069
DB6
149090
296564
662636

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tiền Giang , soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Kiên Giang , soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đà Lạt , soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Chu nhat - Xổ số miền Nam Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMN Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Chủ Nhật

, ngày 23/04/2017
Giải thưởng
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
G.8
27
90
58
G.7
616
001
479
G.6
8485
5494
3192
6656
5901
0098
6682
1176
1020
G.5
4387
0136
8414
G.4
34669
30395
49399
94197
93174
46134
63885
12880
90092
82855
17819
88980
00037
14879
45745
81903
26574
70133
00928
02115
27877
G.3
01567
20546
48082
82704
99366
49994
G.2
18458
04140
53931
G.1
16233
87210
68589
DB6
703432
891624
836802

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tiền Giang , soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Kiên Giang , soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đà Lạt , soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Chu nhat - Xổ số miền Nam Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMN Để nhận thống kê KQ XSMN Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Chủ Nhật, XSMN ngày 16/04/2017

Giải thưởng
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
G.8
10
58
64
G.7
030
422
427
G.6
8145
1663
9386
5522
8003
4481
8716
4606
4542
G.5
4788
9990
4209
G.4
55974
09117
67685
48622
92789
15654
05863
16049
53305
56780
67147
00792
22790
31932
49904
03135
46639
66727
51729
57889
89197
G.3
69619
17501
55243
90327
60622
60535
G.2
58871
41703
46282
G.1
19204
63237
43783
DB6
106599
354508
292146

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tiền Giang , soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Kiên Giang , soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đà Lạt , soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Chu nhat - Xổ số miền Nam Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMN Để nhận thống kê KQ XSMN Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Chủ Nhật

, ngày 09/04/2017
Giải thưởng
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
G.8
88
80
05
G.7
810
324
048
G.6
8874
0980
8302
4557
3504
0392
2668
6218
3357
G.5
5503
3980
2948
G.4
03027
01597
93847
06520
92564
24668
19711
00520
99258
88410
21233
34809
80591
33082
31963
51340
66722
20311
32879
46890
81911
G.3
53931
03182
87193
44691
39699
06141
G.2
50183
69675
78120
G.1
30292
14214
24245
DB6
254901
904404
810395

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tiền Giang , soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Kiên Giang , soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đà Lạt , soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Chu nhat - Xổ số miền Nam Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMN Để nhận thống kê KQ XS MN Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Chủ Nhật

, ngày 02/04/2017
Giải thưởng
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
G.8
47
76
01
G.7
691
891
672
G.6
9311
7358
6663
8720
2621
4407
5737
9468
0789
G.5
6965
8722
4523
G.4
15817
01084
38212
05830
62308
71612
52527
94018
53014
71543
56101
62918
33105
06640
56598
77791
74073
56217
82794
55869
54073
G.3
26789
23818
47535
16239
04779
64297
G.2
26141
82660
56793
G.1
75565
93758
66604
DB6
370367
595200
434734

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tiền Giang , soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Kiên Giang , soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đà Lạt , soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Chủ Nhật, XSMN ngày 26/03/2017

Giải thưởng
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
G.8
26
79
59
G.7
242
696
820
G.6
8570
5439
6450
0653
0933
4778
7249
6381
7363
G.5
5383
5165
7962
G.4
17975
29985
39706
28691
08265
04900
52229
39559
39403
14271
85177
12752
30761
98110
24254
44571
46148
52777
45758
78483
04344
G.3
27120
18839
64414
04878
30761
47791
G.2
55775
96949
97300
G.1
86281
85632
24723
DB6
759233
431817
476698

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tiền Giang , soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Kiên Giang , soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đà Lạt , soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Chủ Nhật, XSMN ngày 19/03/2017

Giải thưởng
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
G.8
27
83
65
G.7
077
640
675
G.6
7107
5772
2623
7622
7973
4504
0504
5118
3398
G.5
5605
8710
7173
G.4
06913
30135
91370
79540
68911
36319
30472
01880
20459
02981
97417
31945
73550
23691
51685
01489
70562
21538
78625
06212
33130
G.3
62381
69699
57260
03543
41468
11701
G.2
40524
07224
37320
G.1
10121
98503
85414
DB6
201327
074322
185371

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tiền Giang , soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Kiên Giang , soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đà Lạt , soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Chủ Nhật, ngày 12/03/2017

Giải thưởng
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
G.8
28
56
55
G.7
057
016
675
G.6
2456
9620
7511
4823
6744
2500
2955
8863
5119
G.5
9882
5284
0534
G.4
84259
94328
22217
25042
94964
56635
13141
42829
97277
89628
28696
04431
44060
41070
69462
93874
55836
80374
44833
18202
22485
G.3
56148
08761
78006
40546
64220
02106
G.2
50519
08921
50209
G.1
60167
17002
36228
DB6
861820
426015
050461

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tiền Giang , soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Kiên Giang , soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đà Lạt , soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Chủ Nhật, XSMN ngày 05/03/2017

Giải thưởng
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
G.8
15
83
85
G.7
868
847
754
G.6
6711
5344
8471
9337
0188
0917
3611
0715
2879
G.5
1532
3968
5360
G.4
70655
67735
81275
50968
53171
85551
98673
81927
20180
56551
09910
41647
30659
73324
71174
29668
41435
52515
50737
43988
38535
G.3
26954
18320
18430
60528
53075
93196
G.2
03478
05614
09878
G.1
40362
27281
17377
DB6
005976
836273
748146

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tiền Giang , soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Kiên Giang , soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đà Lạt , soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Chủ Nhật, XSMN ngày 26/02/2017

Giải thưởng
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
G.8
73
00
53
G.7
197
579
649
G.6
2167
4277
4440
4319
7754
6338
0388
3477
6785
G.5
5066
4370
9101
G.4
41571
11259
74694
74002
13307
34936
37042
60495
07543
39708
12761
04112
25371
68047
75828
52389
84751
02330
82398
97474
54590
G.3
00907
35856
87452
70322
00642
16758
G.2
39858
65139
34181
G.1
61246
26143
91989
DB6
592399
182108
648630

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tiền Giang , soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Kiên Giang , soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đà Lạt , soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 44