• XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
16
17
26
G.7
205
531
960
G.6
9694
0041
2590
5366
8580
1660
0226
5850
6574
G.5
3624
8399
5049
G.4
72802
08692
88003
74853
20581
57649
98507
82276
68229
41760
08007
69453
85128
80562
02859
28707
26705
87476
31296
20564
69361
G.3
61564
18995
81411
34572
52481
67180
G.2
48144
10406
48214
G.1
73367
25911
08243
DB6
688313
277895
543794

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMNĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Nam, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
59
99
60
G.7
915
922
913
G.6
1463
3830
6146
4545
7941
8998
3652
9099
6821
G.5
9225
5765
5481
G.4
87192
53245
40123
10631
60441
23929
65041
75500
82453
73579
80148
84315
56393
72124
24293
46559
99712
03529
06113
15606
89134
G.3
49178
69140
74035
04728
37302
99287
G.2
77138
95380
02857
G.1
56991
01196
86704
DB6
757816
207155
263285

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMNĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Nam, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
80
07
18
G.7
095
721
991
G.6
2817
2895
7033
2209
7065
5560
0627
3759
1987
G.5
9848
8235
1859
G.4
90505
57351
05031
82188
29262
48644
95671
93166
07226
25098
85048
69793
46394
07052
65776
36891
93853
81546
96672
02865
24640
G.3
24860
09191
74716
73349
37836
45081
G.2
83598
48267
80755
G.1
74309
78631
44521
DB6
867934
869077
738231

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
75
63
46
G.7
755
574
721
G.6
9878
5373
7568
4114
8744
2939
0264
7590
2966
G.5
7734
7248
3010
G.4
91515
06798
84883
80608
10843
94363
18938
13538
01283
98135
05606
81670
96940
97134
26392
87872
90475
87873
40481
27477
95908
G.3
81399
53207
69106
81436
72724
78927
G.2
87532
09611
89046
G.1
87387
05251
76193
DB6
777649
239740
919883

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
39
11
14
G.7
892
402
604
G.6
0412
6463
2730
2516
6724
8886
0839
9757
0270
G.5
3202
8767
7507
G.4
49351
12610
82829
13145
23902
17093
70231
67970
91615
92090
01050
52881
37295
99972
45720
17394
67807
42715
75600
47966
40699
G.3
37855
95329
38538
37909
21925
32107
G.2
83862
11760
43048
G.1
09552
77450
56622
DB6
581447
479517
947679

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
G.8
08
68
38
G.7
341
781
058
G.6
8766
9236
8532
9496
0468
6436
3312
6556
4694
G.5
5707
7874
3302
G.4
17036
47976
69726
31933
80147
73210
70415
39580
25682
15108
17290
20459
79544
40204
12553
41713
77131
79723
60216
16368
53240
G.3
06904
88890
73911
00062
74012
43106
G.2
37086
59851
55256
G.1
53018
02565
25229
DB6
832927
019176
884507

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tiền Giang , soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Kiên Giang , soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đà Lạt , soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
03
21
34
35
G.7
676
468
633
147
G.6
6446
4801
5878
6352
0510
5886
8450
2870
7887
7929
2836
3936
G.5
6152
5768
9511
5550
G.4
15228
43812
90377
90679
16559
46927
43754
61661
66833
22471
03178
16211
28687
19685
44689
03422
71637
83332
42305
86347
79604
57809
28803
61481
65039
00251
44486
95232
G.3
18654
40094
92862
20738
69007
67639
21943
15092
G.2
03440
40389
59373
70346
G.1
25973
34403
19028
19972
DB6
449668
796722
670398
986373

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 53

xsmb | Xổ số miền Trung

DMCA.com Protection Status