Quay thưởng hôm nay

  • XỔ SỐ MIỀN NAM - XSMN

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
94
61
28
G.7
246
652
181
G.6
2192
9461
0618
6117
5326
8785
8338
2484
1178
G.5
4303
5536
9439
G.4
87910
96308
00245
04697
39272
42899
20259
54193
59069
14286
00581
37287
78907
68916
52571
65726
85744
72555
44439
87752
57309
G.3
62007
25918
33978
22120
67770
91813
G.2
77219
05736
11463
G.1
80281
29114
53494
DB6
351035
261435
389322

XSVT Nhận KQXS Vũng Tàu, soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBTR Nhận KQXS Bến Tre, soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBL Nhận KQXS Bạc Liêu, soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
07
80
13
G.7
537
950
267
G.6
4027
5916
3452
6771
8779
7238
0072
8059
4646
G.5
4299
1553
2294
G.4
13152
44856
98912
82131
56464
20946
51793
41135
64200
31190
21596
18067
25653
11387
41120
56726
79389
64080
15275
59129
33430
G.3
65525
34290
99584
82495
22544
41114
G.2
95496
22301
13357
G.1
86702
53055
56593
DB6
961790
713915
330427

XSHCM Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSCM Nhận KQXS Cà Mau, soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDT Nhận KQXS Đồng Tháp, soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
G.8
57
98
03
G.7
103
175
801
G.6
0958
3628
3012
2618
9545
0399
4450
5914
4867
G.5
0494
1675
9728
G.4
48854
31697
18969
61533
05583
88921
52256
37311
18048
34672
92541
07584
69320
11426
77170
42582
82752
45105
84376
36664
80887
G.3
77992
89718
18091
80750
35045
15367
G.2
24313
99690
20186
G.1
25978
25483
39906
DB6
576141
511608
600824

XSTG Nhận KQXS Tiền Giang, soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSKG Nhận KQXS Kiên Giang, soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDL Nhận KQXS Đà Lạt, soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
33
65
98
42
G.7
974
612
149
033
G.6
1296
9603
5636
6057
3678
5251
7609
9282
1101
5200
4696
1187
G.5
1668
9301
9875
1874
G.4
95311
13201
44285
72222
05966
66485
12194
96240
60997
80474
39448
49875
70706
87455
29271
89768
97432
22918
40770
29570
66795
09645
02197
92014
57763
20752
71731
19854
G.3
32588
79599
66771
68912
51224
97451
29135
30986
G.2
05315
88988
56077
13414
G.1
55997
93593
68453
74852
DB6
627485
960976
460232
571779

XSHCM Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSLA Nhận KQXS Long An, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSHG Nhận KQXS Hậu Giang, soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBP Nhận KQXS Bình Phước, soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
07
12
97
G.7
184
266
397
G.6
8514
4163
1949
0601
3265
9219
6006
7814
6777
G.5
7856
0660
6966
G.4
69484
80878
51409
92977
13240
37924
37420
92660
58846
81275
57637
89264
09658
95748
25335
87893
99796
85409
25508
86059
76657
G.3
64376
65042
37698
11920
84921
52842
G.2
60373
48035
51249
G.1
86799
01070
35502
DB6
763344
791796
365703

XSBD Nhận KQXS Bình Dương, soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSVL Nhận KQXS Vĩnh Long, soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSTV Nhận KQXS Trà Vinh, soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
65
53
71
G.7
582
103
323
G.6
9697
7634
4839
3328
3879
7070
1672
6560
2749
G.5
9553
8042
0678
G.4
59682
31513
59847
74516
99209
88397
54300
35610
50782
29415
46574
01092
04156
88476
40848
13549
76688
76399
84591
61643
48665
G.3
06456
86143
02865
41760
46017
64656
G.2
29419
41513
04111
G.1
65349
98236
12031
DB6
550554
608197
649726

XSAG Nhận KQXS An Giang, soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBTH Nhận KQXS Bình Thuận, soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSTN Nhận KQXS Tây Ninh, soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
G.8
85
09
77
G.7
670
950
600
G.6
9756
4736
0817
3597
0643
3940
7348
4484
6693
G.5
9975
9212
7278
G.4
03781
78050
82878
97975
02935
40364
49741
20514
56175
68760
27891
50597
54049
34724
88904
58571
75762
74306
22773
18285
26081
G.3
21892
31511
83934
70800
15992
92510
G.2
32863
31180
50860
G.1
57359
41128
76664
DB6
556323
180835
964828

XSDN Nhận KQXS Đồng Nai, soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSCT Nhận KQXS Cần Thơ, soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSST Nhận KQXS Sóc Trăng, soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 67

xsmb | Xổ số miền Trung

DMCA.com Protection Status