Quay thưởng hôm nay

  • XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
99
66
80
G.7
677
491
559
G.6
7635
9133
0512
4445
2367
2473
9713
1308
8940
G.5
2481
1327
3840
G.4
97307
16494
20010
01681
79322
34354
17578
64935
89438
19945
94280
33516
14691
60784
05786
66541
15688
62214
99443
36993
44861
G.3
29489
69938
89937
30524
58687
52908
G.2
13401
34991
73050
G.1
97083
18022
71393
DB6
030808
507448
967151

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMNĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Nam, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
G.8
73
00
53
G.7
197
579
649
G.6
2167
4277
4440
4319
7754
6338
0388
3477
6785
G.5
5066
4370
9101
G.4
41571
11259
74694
74002
13307
34936
37042
60495
07543
39708
12761
04112
25371
68047
75828
52389
84751
02330
82398
97474
54590
G.3
00907
35856
87452
70322
00642
16758
G.2
39858
65139
34181
G.1
61246
26143
91989
DB6
592399
182108
648630

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tiền Giang , soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Kiên Giang , soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đà Lạt , soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMNĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Nam, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
01
14
96
25
G.7
653
477
427
411
G.6
5241
0524
9780
1167
4244
5597
1012
2465
3349
0166
7444
1687
G.5
1510
4382
3581
2841
G.4
04647
02526
27918
16336
04368
02516
81654
17186
45368
29558
23244
90007
71476
00656
58330
56783
32043
12701
65769
57895
19147
48820
34051
87112
19314
75889
94417
74821
G.3
13628
68103
72345
04593
72133
39575
86818
30876
G.2
05500
74704
34224
65439
G.1
16663
85775
62292
20810
DB6
387753
702814
071787
926394

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
63
00
68
G.7
813
407
558
G.6
4208
0975
0030
3000
2275
7936
6459
0356
7091
G.5
9822
0270
2932
G.4
55404
80261
35639
30029
20216
68917
10992
22448
80103
65913
61784
67937
69877
11888
36112
13887
66196
97450
33188
14475
48605
G.3
85476
86144
24074
80648
41855
24744
G.2
23038
84061
81361
G.1
73873
21640
42906
DB6
082311
246761
615486

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
50
54
60
G.7
032
130
557
G.6
4664
6605
3991
1455
7418
3396
8982
7096
6372
G.5
0350
8920
3959
G.4
88244
83880
99182
62630
78031
28130
09345
85829
03021
58261
84171
87616
13911
06601
40554
58588
83558
44883
41904
06340
86027
G.3
76037
37855
63405
14538
11872
83862
G.2
29839
15056
40881
G.1
70623
65371
38759
DB6
464115
668746
092836

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
12
33
53
G.7
250
055
964
G.6
8376
7427
4354
8906
7290
3350
9280
1017
9013
G.5
8915
4774
0974
G.4
21296
68965
97862
57824
09489
54588
05157
05489
78493
78747
64152
12203
47746
37488
86249
34672
09659
11487
18341
30442
60847
G.3
48190
90010
55038
31077
88919
64941
G.2
94621
46177
32188
G.1
96864
70214
15700
DB6
855460
954251
925753

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
06
45
04
G.7
804
971
468
G.6
2102
7896
5251
9018
6758
2228
9843
3855
6706
G.5
5189
5710
6118
G.4
26183
58882
09113
42318
83534
60967
50977
34546
34594
47518
47654
42517
86364
15131
22808
93190
95003
22256
93437
96983
13271
G.3
57520
07034
55647
08875
94964
28899
G.2
81433
41501
73695
G.1
69360
77517
66427
DB6
770748
064925
968476

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 72

xsmb | Xổ số miền Trung

DMCA.com Protection Status