Quay thưởng hôm nay

  • XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
50
25
87
G.7
734
854
339
G.6
6713
9083
6425
8643
4192
1419
9102
2590
5114
G.5
1675
6114
8470
G.4
46232
92677
30231
43167
54700
81106
72674
32139
78839
53319
56521
99813
44198
04687
32115
48530
70097
00726
94583
11476
90746
G.3
40377
52105
92375
48656
72674
69653
G.2
74153
34454
74320
G.1
27511
11048
60974
DB6
992683
729473
187205

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMNĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Nam, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
G.8
07
97
93
G.7
187
377
763
G.6
0406
0783
3362
2255
9155
1282
9490
3010
4328
G.5
8672
1464
6584
G.4
50419
43516
84121
58798
03115
67912
51976
37636
21050
86739
46942
71413
98312
74583
59063
35571
51730
44633
07786
92791
40810
G.3
88316
83341
10223
17935
67808
20677
G.2
39096
27836
89405
G.1
03058
99014
85392
DB6
577110
029399
491065

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tiền Giang , soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Kiên Giang , soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đà Lạt , soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMNĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Nam, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
95
40
54
00
G.7
490
947
432
426
G.6
0422
3400
0903
4597
4069
0556
1603
3810
4893
3540
1156
2579
G.5
9053
0647
4147
2320
G.4
65796
39111
92180
31087
87405
78219
56298
16696
44730
82973
01228
73278
87840
71239
90517
36348
46118
17734
83730
45138
13267
20682
90128
75232
68640
44744
37957
14678
G.3
68418
76720
02725
12244
95238
99549
54703
80657
G.2
45393
68494
61379
69071
G.1
71054
98671
66818
35859
DB6
285837
192292
575776
438065

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
96
54
10
G.7
805
667
302
G.6
3569
6581
5349
5233
1920
4613
4977
6285
0008
G.5
4222
4900
9599
G.4
81601
20114
43509
17321
73580
46373
22260
85701
87014
00099
12885
22627
76671
45330
07339
36788
56993
18983
76215
69980
56739
G.3
70147
82335
07414
28871
43015
28450
G.2
39978
91524
15440
G.1
54144
23643
12559
DB6
577548
636175
297037

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
03
19
34
G.7
371
588
910
G.6
1971
7198
0197
2897
9290
1780
3481
3053
7154
G.5
7478
1787
4592
G.4
29112
32208
70941
49854
18147
82452
08779
64415
77175
65848
74529
34037
95413
38123
31815
29531
80995
52530
20281
73757
55658
G.3
79307
63705
84224
99731
85859
29136
G.2
43021
55094
21505
G.1
19497
76491
36750
DB6
397608
773559
420703

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
76
77
88
G.7
270
729
368
G.6
4923
2754
1845
6726
0227
9731
5415
0378
1405
G.5
9018
9108
7699
G.4
17384
77712
62195
23354
86475
07703
99978
53702
66344
90985
57723
83662
24220
85813
40967
00640
65621
54371
86413
11017
50914
G.3
35350
82302
43225
95807
01993
85330
G.2
35677
64898
66753
G.1
27281
48130
49614
DB6
618919
652148
175619

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
38
35
42
G.7
625
755
773
G.6
2592
4300
5877
1865
3610
2196
2399
1996
1471
G.5
7598
4992
0121
G.4
60948
17097
62530
29074
38666
20998
40809
07001
92154
85429
21930
89738
19214
87616
80555
16462
08621
08759
80766
33336
06651
G.3
08956
13126
12484
21384
52266
76165
G.2
96781
77283
86997
G.1
76858
25805
97581
DB6
909542
732249
625168

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 95

xsmb | Xổ số miền Trung

DMCA.com Protection Status