• XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 6

, ngày 20/04/2018
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
57
09
71
G.7
978
783
791
G.6
9848
3959
2254
5741
1613
4103
6784
1601
7004
G.5
1716
4364
6234
G.4
47574
48064
40135
09338
12036
23024
19799
25184
35411
65994
49700
07258
33521
21505
36305
70160
50818
93192
59392
37026
15359
G.3
23206
59636
99818
09407
20154
35708
G.2
92087
74694
93440
G.1
25058
53683
17707
DB6
760227
100457
234284

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 6

, ngày 13/04/2018
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
22
17
26
G.7
734
034
542
G.6
1429
8116
4793
3668
1107
4655
9497
8244
1393
G.5
3306
7110
2403
G.4
01279
71629
29808
51224
19540
61772
75171
43707
85013
24655
40317
44191
47164
60361
61742
76277
19082
38180
33230
56831
53940
G.3
72046
81137
34756
91077
87568
00914
G.2
82557
55658
14906
G.1
66379
93248
06957
DB6
781491
090529
599354

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 6, XSMN ngày 06/04/2018

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
37
45
49
G.7
828
271
755
G.6
6995
4645
8760
4495
1440
9798
8311
6997
8464
G.5
4794
2067
7569
G.4
88423
20391
44506
12958
76907
73270
63445
37340
10936
59845
99254
16968
13520
97786
44152
53954
39971
76638
40513
13344
78913
G.3
93456
83559
05923
55741
35270
24478
G.2
23906
23308
40529
G.1
98436
92583
54375
DB6
117462
671325
298011

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 6

, ngày 30/03/2018
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
41
53
37
G.7
729
304
450
G.6
7231
5474
3402
9028
3816
0464
9808
6454
4433
G.5
5822
4313
2094
G.4
13415
92998
56020
91922
87500
31495
78535
75297
13993
78212
61974
47791
12232
59195
57176
56549
78316
12167
43054
04870
10401
G.3
40328
76940
35336
35129
89478
79685
G.2
56897
84970
78718
G.1
29781
84259
40318
DB6
869341
741047
653002

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 6

, ngày 23/03/2018
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
33
94
81
G.7
674
602
529
G.6
1529
3939
0617
1353
6983
3264
7608
4750
8340
G.5
4989
9537
1999
G.4
09855
83329
39602
14025
06869
81230
32416
81854
91683
02972
68099
33178
70529
26583
87106
01361
90761
22221
03531
63534
84255
G.3
30882
34478
85041
91359
11324
26754
G.2
37160
17429
81377
G.1
40661
20166
68630
DB6
528996
107495
857364

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 6, XSMN ngày 16/03/2018

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
45
02
05
G.7
197
786
782
G.6
0573
2414
4014
1296
7907
9093
9881
3145
1038
G.5
3348
0926
7234
G.4
82730
08400
98760
81463
47155
73325
89481
30756
13228
71531
11385
71282
96750
35534
95100
12903
53220
01855
80317
43663
48073
G.3
13251
31378
45153
12737
80066
32238
G.2
82940
82615
31488
G.1
86278
87403
28984
DB6
353726
450684
763628

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 6, XSMN ngày 09/03/2018

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
30
03
42
G.7
394
663
284
G.6
8709
5983
2408
4190
7125
0183
6390
3237
4327
G.5
8241
4351
2335
G.4
92139
50952
14192
38946
36506
68980
51679
06993
81891
58163
15801
39808
89940
53569
20144
67995
75027
42571
92710
03303
28418
G.3
60185
64996
43717
75640
30234
60941
G.2
13620
24432
75278
G.1
01766
34399
32814
DB6
620242
771324
702647

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 6, ngày 02/03/2018

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
45
33
15
G.7
376
683
002
G.6
1970
0946
5821
8252
9994
6937
1507
9699
7916
G.5
7955
3398
2272
G.4
89158
44943
29039
90390
46571
90316
47203
15707
62791
24266
21924
96961
67463
68322
84530
66296
38416
44853
95120
35627
36377
G.3
32882
31279
19523
49442
97202
33966
G.2
23319
39378
18553
G.1
60726
48510
53123
DB6
168554
712654
197406

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 6, XSMN ngày 23/02/2018

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
60
94
69
G.7
371
726
442
G.6
4033
5719
4299
9862
1142
0400
9527
2386
8771
G.5
7190
4636
3642
G.4
53556
38867
74359
13699
24315
30242
51510
44767
39743
97215
20453
51818
87975
26390
66010
30182
49627
12209
07976
21778
76173
G.3
09080
36434
90467
78815
09069
78020
G.2
72466
98745
78310
G.1
11887
82825
89510
DB6
262598
129277
191556

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 6, XSMN ngày 16/02/2018

Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
95
55
07
G.7
832
124
647
G.6
2440
1481
9000
5485
1561
4020
5943
9325
1785
G.5
7384
0605
9100
G.4
50495
98030
74813
69795
02290
82972
75246
60698
14703
40563
57806
18092
25372
78757
97085
60827
30931
83076
81265
90671
93598
G.3
01881
98800
84691
16686
24454
95477
G.2
84314
77461
02697
G.1
45290
43907
81027
DB6
343744
498483
999138

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 51