Quay thưởng hôm nay

  • XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 6

, ngày 24/03/2017
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
51
03
66
G.7
245
318
056
G.6
2697
5516
7365
2094
4597
6213
6243
8437
8213
G.5
1283
7403
6905
G.4
43546
51958
74016
06191
99786
58188
83265
59417
42349
38934
71844
78842
08712
57143
86898
03526
91531
39943
95685
93466
38182
G.3
94318
18111
63897
60266
19012
40140
G.2
71356
14213
39650
G.1
66537
80820
59087
DB6
906040
232758
743270

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 6

, ngày 17/03/2017
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
90
79
87
G.7
576
921
967
G.6
7096
8751
2542
4688
2864
4824
2709
4951
6621
G.5
9565
0647
2838
G.4
75251
41886
47687
66080
85259
69605
24600
55481
48882
10074
24557
84384
42533
92441
65675
47801
04230
03464
86058
15397
60644
G.3
27682
70834
29259
73628
79766
61340
G.2
81914
45074
79733
G.1
09478
88861
70550
DB6
437393
076903
254548

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 6, XSMN ngày 10/03/2017

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
88
73
74
G.7
236
339
746
G.6
4486
8482
3661
8852
2280
0202
8240
9777
2873
G.5
0683
6923
8014
G.4
74524
45105
65368
38943
27267
19656
24087
82850
70712
65193
95603
64012
14222
20887
97171
27333
28644
00354
43787
93426
77413
G.3
88134
52148
43850
57835
37226
61071
G.2
51981
96280
79696
G.1
01391
01275
59292
DB6
531805
728359
784995

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 6

, ngày 03/03/2017
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
39
87
48
G.7
929
667
279
G.6
1048
4050
4868
8388
7978
4488
6448
5112
9206
G.5
2870
4186
7372
G.4
19076
82432
92391
79360
94949
76900
75072
00867
34884
91444
16474
11050
84068
41730
94410
05036
02188
49161
40003
27420
35642
G.3
16295
96077
60887
81702
41273
30838
G.2
48934
28640
28599
G.1
43291
07836
63320
DB6
449563
401739
310385

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 6

, ngày 24/02/2017
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
63
00
68
G.7
813
407
558
G.6
4208
0975
0030
3000
2275
7936
6459
0356
7091
G.5
9822
0270
2932
G.4
55404
80261
35639
30029
20216
68917
10992
22448
80103
65913
61784
67937
69877
11888
36112
13887
66196
97450
33188
14475
48605
G.3
85476
86144
24074
80648
41855
24744
G.2
23038
84061
81361
G.1
73873
21640
42906
DB6
082311
246761
615486

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 6, XSMN ngày 17/02/2017

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
29
51
05
G.7
694
681
112
G.6
6823
0837
0647
1707
9919
3376
1431
9471
4054
G.5
2784
0504
5637
G.4
06566
33810
58811
43750
73400
96790
70923
62143
42431
25152
70962
19407
88938
46458
84890
51147
38393
85040
22451
38134
29554
G.3
32933
09952
76824
60194
25359
37759
G.2
61929
01502
92831
G.1
18431
73261
98639
DB6
457609
833211
394192

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 6, XSMN ngày 10/02/2017

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
11
89
80
G.7
602
374
791
G.6
2153
3752
9634
2359
6962
6013
4783
8333
2639
G.5
2812
4131
6535
G.4
27904
57467
37066
13275
12023
96683
86836
92025
80952
35839
51668
91600
28576
67481
49990
96066
89937
40411
43125
28956
95051
G.3
81456
92260
08284
69518
48548
30758
G.2
41951
59267
81889
G.1
36269
18331
05535
DB6
615641
028867
112242

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 6, ngày 03/02/2017

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
78
47
65
G.7
105
089
364
G.6
2477
9939
0984
0125
4874
4178
8324
2066
7380
G.5
2864
9663
6768
G.4
40369
20988
99017
87894
45622
02976
13476
05402
74156
33029
11229
37993
63736
83209
52954
84168
50871
47430
51804
93398
88299
G.3
25525
36907
32948
64273
57473
67914
G.2
16123
95321
08811
G.1
61421
87972
21174
DB6
783852
276349
870639

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 6, XSMN ngày 27/01/2017

Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
62
78
77
G.7
149
250
829
G.6
0441
6162
2640
5544
1033
1368
9538
0562
1888
G.5
5445
8643
0475
G.4
95365
52153
70760
75253
49661
23991
26618
17524
21942
24284
00465
86365
72272
59538
95010
98670
17313
85505
48373
82963
36778
G.3
91365
70018
84227
50929
66803
72414
G.2
42141
01988
95501
G.1
96668
56979
84806
DB6
906088
468008
622666

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 6, XSMN ngày 20/01/2017

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
07
12
97
G.7
184
266
397
G.6
8514
4163
1949
0601
3265
9219
6006
7814
6777
G.5
7856
0660
6966
G.4
69484
80878
51409
92977
13240
37924
37420
92660
58846
81275
57637
89264
09658
95748
25335
87893
99796
85409
25508
86059
76657
G.3
64376
65042
37698
11920
84921
52842
G.2
60373
48035
51249
G.1
86799
01070
35502
DB6
763344
791796
365703

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 102