• XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
37
02
60
G.7
329
077
048
G.6
9166
7325
9105
3361
7503
1728
1278
0579
4746
G.5
2367
3528
4473
G.4
13502
41207
86793
71718
41614
35962
00016
90508
80498
53787
06838
19382
60955
05706
17478
66877
69102
27649
18787
05659
22862
G.3
95742
23397
00383
35971
76190
30090
G.2
32483
14416
36813
G.1
08752
42336
78469
DB6
822409
378667
258130

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
18
83
06
G.7
539
469
595
G.6
3118
9200
4564
7112
0437
5538
4516
1107
3259
G.5
5098
7560
5838
G.4
11645
89338
82051
85346
82646
89406
47109
97926
01792
83926
81917
39137
68348
75427
11926
65623
80998
64290
25918
87588
69066
G.3
73283
90732
31513
31693
87096
82650
G.2
82618
26846
91080
G.1
96446
68757
31171
DB6
938420
113877
343458

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
36
91
02
G.7
286
076
624
G.6
3697
5455
7239
6530
1059
0140
4028
0833
0679
G.5
7172
9131
2557
G.4
55823
18054
91672
74753
50325
48958
16953
17729
43621
24790
68373
54934
24562
30587
57166
04841
93787
79522
58149
67417
35124
G.3
96751
29613
56393
39079
96541
39687
G.2
78526
37886
96035
G.1
48114
57378
19981
DB6
661303
906592
010006

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
85
83
07
G.7
453
372
585
G.6
7888
6774
9062
7628
4958
5978
9880
5654
7106
G.5
0447
1722
8143
G.4
42923
66533
54323
01749
44161
47580
20624
75777
96080
75615
80150
92430
11054
46050
14046
31746
71662
42823
06365
31595
78475
G.3
79637
09358
55526
90916
21131
29126
G.2
66155
51149
60822
G.1
07665
16695
44057
DB6
502706
993181
875036

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
89
85
31
G.7
809
210
740
G.6
7636
1149
7972
3594
0597
9552
7374
2739
3462
G.5
3770
7335
1153
G.4
87655
20608
42517
86204
56616
99775
72923
31189
00756
89247
20144
31225
33710
64385
35518
41238
43937
04890
04657
79658
63285
G.3
76915
57930
82375
86616
12879
93870
G.2
53288
25844
75123
G.1
10335
57038
52152
DB6
894975
368960
878406

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
04
93
41
G.7
952
730
330
G.6
0410
6846
2030
5833
5477
5726
2131
4835
0806
G.5
0966
0246
6515
G.4
85433
97382
00806
06207
82828
71772
44661
30159
03267
53464
75022
38192
99305
17636
52892
41806
46207
15860
82378
01759
51125
G.3
95731
06614
98808
77068
91502
57134
G.2
75993
20412
20377
G.1
02316
32728
23714
DB6
010026
250018
300625

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
44
77
48
G.7
423
299
674
G.6
2732
6545
5059
9432
2295
9915
3963
0317
3140
G.5
3401
5545
1663
G.4
25954
62905
45544
48224
25260
42009
64874
95659
31944
17822
83142
11872
71504
01797
16196
53203
07002
08918
97311
66338
41767
G.3
47409
53229
01246
66100
20800
91327
G.2
80828
87657
37872
G.1
65886
02654
51706
DB6
919902
596020
804126

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
38
72
76
G.7
093
159
747
G.6
2669
1387
2841
2266
9219
6318
3441
2146
2529
G.5
6998
6188
1805
G.4
20777
36871
69365
72070
73168
15604
70633
47467
05644
44164
84656
49661
49121
53912
06583
98023
44395
04566
86233
35604
63180
G.3
69499
62505
17486
25292
09474
24005
G.2
89007
78922
18450
G.1
21386
63116
07392
DB6
795155
956962
218373

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
11
89
62
G.7
172
147
816
G.6
4811
5484
7328
5783
7795
0977
0073
0078
4391
G.5
7315
5590
6650
G.4
89432
27010
18772
51578
77783
90026
37450
97201
94258
86236
10718
88511
92325
30125
24163
78905
54332
21964
48627
07076
82861
G.3
13712
66790
36085
61884
74512
04620
G.2
75420
98534
57852
G.1
20307
93616
84568
DB6
032950
994473
604968

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
86
56
30
G.7
823
680
470
G.6
7709
5738
9855
4426
5713
4740
0661
3946
4060
G.5
2180
6817
8265
G.4
32459
46369
83068
73077
66226
56767
77966
75910
04434
73836
66932
42023
14012
35930
28925
98449
98193
62878
19560
74562
69753
G.3
43192
73159
25495
57126
79480
31310
G.2
85327
10988
02358
G.1
68332
11217
53122
DB6
324784
016360
526440

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 62