• XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 6

, ngày 23/02/2018
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
60
94
69
G.7
371
726
442
G.6
4033
5719
4299
9862
1142
0400
9527
2386
8771
G.5
7190
4636
3642
G.4
53556
38867
74359
13699
24315
30242
51510
44767
39743
97215
20453
51818
87975
26390
66010
30182
49627
12209
07976
21778
76173
G.3
09080
36434
90467
78815
09069
78020
G.2
72466
98745
78310
G.1
11887
82825
89510
DB6
262598
129277
191556

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 6

, ngày 16/02/2018
Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
95
55
07
G.7
832
124
647
G.6
2440
1481
9000
5485
1561
4020
5943
9325
1785
G.5
7384
0605
9100
G.4
50495
98030
74813
69795
02290
82972
75246
60698
14703
40563
57806
18092
25372
78757
97085
60827
30931
83076
81265
90671
93598
G.3
01881
98800
84691
16686
24454
95477
G.2
84314
77461
02697
G.1
45290
43907
81027
DB6
343744
498483
999138

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 6, XSMN ngày 09/02/2018

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
78
90
23
G.7
526
117
429
G.6
3707
6472
8618
2219
2471
0131
6931
2223
1268
G.5
7912
1012
5927
G.4
91177
34709
99534
24575
28201
61128
08352
57581
15065
69663
21056
83275
75222
59694
11830
42068
19490
78636
44579
22225
49803
G.3
06726
78541
48393
08019
37847
81446
G.2
30973
59702
33154
G.1
24265
07209
03831
DB6
374812
323775
885702

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 6

, ngày 02/02/2018
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
14
13
83
G.7
476
360
918
G.6
3616
2747
0842
3701
1626
0198
9203
2921
1564
G.5
4837
7664
4079
G.4
68360
29764
13464
13848
91299
44264
60600
47965
83317
55230
77786
12491
75825
86487
11332
12169
25111
56218
96125
40811
95880
G.3
63338
76063
22516
14281
11573
56037
G.2
30265
69144
53048
G.1
19723
63902
86007
DB6
725864
460932
089148

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 6

, ngày 26/01/2018
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
59
09
45
G.7
103
696
845
G.6
9166
1282
4358
6752
5905
1873
0686
7453
4884
G.5
8612
5133
8582
G.4
54032
06244
42890
38540
59938
66825
07728
63623
00378
85145
33667
90121
64854
20711
82660
85510
32160
48292
72020
61565
26450
G.3
56548
16905
93331
93129
33857
24371
G.2
72189
46024
73868
G.1
30342
12996
76761
DB6
806483
619355
473768

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 6, XSMN ngày 19/01/2018

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
93
87
60
G.7
054
560
311
G.6
9482
7057
9848
7636
8751
7797
9884
8517
4080
G.5
2827
0514
8941
G.4
26298
96227
10585
07981
00218
44264
22715
11022
68657
64838
88242
17570
35203
98325
53419
41192
74889
17307
58538
94697
67724
G.3
81486
77284
78475
01820
95553
98093
G.2
11118
74827
59157
G.1
38602
63635
33816
DB6
054250
223090
038801

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 6, XSMN ngày 12/01/2018

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
31
74
42
G.7
512
700
845
G.6
8245
3891
6325
1939
1813
5736
4212
5464
3142
G.5
7529
4671
8839
G.4
92157
12597
08506
14751
34902
65080
01373
51476
26053
46318
06132
99055
54590
13029
87199
30643
94629
51720
23788
62432
18612
G.3
42736
96090
35017
13540
50738
25576
G.2
43583
32752
74859
G.1
86256
05347
43903
DB6
815462
344216
600886

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 6, ngày 05/01/2018

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
75
17
54
G.7
927
261
423
G.6
2203
5036
8438
7202
8755
3356
9299
4471
7803
G.5
5791
4965
1149
G.4
26404
67372
04939
79990
54155
08311
17686
42214
66250
33288
67076
19266
42691
11968
11162
48783
74796
37205
72904
24296
45634
G.3
62807
56314
31609
69998
04741
44936
G.2
93706
10670
85668
G.1
25952
78009
96331
DB6
769585
018198
438955

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 6, XSMN ngày 29/12/2017

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
99
36
47
G.7
542
313
902
G.6
3219
2087
6820
8608
9883
6422
3773
7066
9080
G.5
4497
1630
5522
G.4
85691
83001
23721
90639
18549
60263
10755
10266
63030
16036
16888
07935
00458
64245
74259
58469
48301
05659
12094
15557
47317
G.3
68154
58926
04763
92626
95396
61694
G.2
04685
47870
82611
G.1
67798
83170
98495
DB6
610539
619390
016413

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 6, XSMN ngày 22/12/2017

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
06
69
83
G.7
154
979
315
G.6
3379
8647
5844
7476
5729
1990
2488
6720
7733
G.5
6390
8205
1479
G.4
46402
19780
35111
89965
02208
87092
58573
83057
96828
19641
29465
94134
08081
42138
90132
22829
38800
52602
63433
34996
52406
G.3
82837
13509
98306
02325
95527
59098
G.2
59188
95730
88732
G.1
19962
33755
87270
DB6
789060
926400
418153

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 41