• XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 6

, ngày 23/06/2017
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
56
93
17
G.7
017
897
965
G.6
1050
4525
7021
0867
4843
4484
5649
3727
0923
G.5
2284
1549
3629
G.4
99813
96569
98884
84668
56964
35991
54687
53530
65495
94764
52432
44947
45857
88167
19380
18167
18767
17891
29756
50983
28900
G.3
18304
58641
50740
02940
23742
79439
G.2
80304
80986
59331
G.1
78395
19924
61980
DB6
358187
479128
664733

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 6

, ngày 16/06/2017
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
67
09
26
G.7
355
335
654
G.6
5905
6408
4615
5967
4589
7691
8534
7765
7493
G.5
7590
6845
2992
G.4
11605
82198
56046
48843
81346
34278
38229
83953
17627
48566
69060
80352
50168
99099
46009
03393
09757
08109
00084
63568
33897
G.3
59229
74262
34366
60856
72057
62377
G.2
41975
77354
37748
G.1
96141
44560
19386
DB6
152713
942906
953131

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 6, XSMN ngày 09/06/2017

Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
41
22
44
G.7
499
656
619
G.6
4289
0825
7890
1805
6682
8358
6542
2655
1549
G.5
0300
7604
6841
G.4
08523
57345
95818
44298
62607
48016
91975
97436
41740
29160
29374
28688
63046
75411
06674
89606
77592
88913
64461
98952
81794
G.3
57489
12865
22946
48150
83151
67162
G.2
98154
42643
81382
G.1
12674
54552
12620
DB6
049924
061067
534953

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 6

, ngày 02/06/2017
Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
05
05
23
G.7
240
459
057
G.6
0209
6912
0038
0524
0617
8209
8621
4077
4816
G.5
8510
5438
8715
G.4
48049
58475
76462
96225
92100
15726
66834
92006
21193
74892
55403
66978
45022
98115
21428
57610
87430
41238
17130
73311
41776
G.3
10253
84579
27835
89978
16816
44975
G.2
72583
86579
49113
G.1
58134
71747
98829
DB6
626348
296427
686237

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 6

, ngày 26/05/2017
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
96
54
10
G.7
805
667
302
G.6
3569
6581
5349
5233
1920
4613
4977
6285
0008
G.5
4222
4900
9599
G.4
81601
20114
43509
17321
73580
46373
22260
85701
87014
00099
12885
22627
76671
45330
07339
36788
56993
18983
76215
69980
56739
G.3
70147
82335
07414
28871
43015
28450
G.2
39978
91524
15440
G.1
54144
23643
12559
DB6
577548
636175
297037

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 6, XSMN ngày 19/05/2017

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
08
78
09
G.7
056
342
915
G.6
1851
6602
6500
0398
6031
8556
3285
8323
0052
G.5
7815
5023
9161
G.4
40699
51806
80992
96446
47506
39097
06238
43904
97184
50332
91082
16111
72984
21204
28097
17587
13290
55394
00951
26117
07864
G.3
09179
49561
91761
12275
29548
72011
G.2
14499
01883
85399
G.1
49764
38252
40394
DB6
732294
694558
149791

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 6, XSMN ngày 12/05/2017

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
30
27
42
G.7
638
718
162
G.6
4600
3278
7984
9517
6047
8266
2555
7291
0176
G.5
7346
8782
7259
G.4
37094
37138
77108
43523
79179
22603
33934
39301
55726
20346
88331
85895
58578
36875
10337
43695
80155
42369
82344
60982
11409
G.3
48542
12474
85466
37163
74459
29585
G.2
99775
12287
72275
G.1
80428
67029
35400
DB6
427499
074306
303327

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 6, ngày 05/05/2017

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
03
57
45
G.7
241
059
749
G.6
9911
6156
6582
1668
0742
1055
2250
6104
3526
G.5
4345
0986
2872
G.4
95508
06345
53618
79947
95830
59074
96478
70102
62741
74937
62770
63456
79277
67101
60991
20900
81510
85784
73527
07620
16691
G.3
23083
95190
19657
98103
63538
60282
G.2
94387
68519
83705
G.1
44010
60337
67168
DB6
510511
300182
718532

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 6, XSMN ngày 28/04/2017

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
25
66
05
G.7
140
427
630
G.6
6713
2385
8868
5931
1155
8593
3782
1426
7451
G.5
6091
8329
9329
G.4
81548
83280
36704
03630
24108
70096
35440
49077
47727
83950
84385
83105
55634
39827
36946
02529
73451
14766
12599
30402
40259
G.3
79284
18904
10867
86779
91381
66018
G.2
62148
17200
73707
G.1
76184
92656
22719
DB6
003803
410493
829643

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 6, XSMN ngày 21/04/2017

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
96
84
32
G.7
953
914
520
G.6
8779
5198
7284
1669
1450
7792
3650
1226
5089
G.5
6544
0586
1557
G.4
80298
91502
75014
18888
64323
86701
35267
28089
73657
75905
22431
19556
63037
39370
50907
37881
37234
28249
29889
77554
03863
G.3
72480
79854
31035
12195
29873
38729
G.2
36211
98231
40960
G.1
69486
32385
62000
DB6
045494
912779
364484

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 62