• XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6

Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
76
54
75
G.7
950
653
314
G.6
4885
4425
8130
4016
9734
0850
8027
9993
9245
G.5
3428
5368
7591
G.4
91056
06432
96720
21942
35350
13312
01170
04825
42250
84118
16680
32210
63247
65504
86613
65437
38177
36021
23709
35877
55576
G.3
71434
88682
90879
06565
62732
28857
G.2
28888
97325
68376
G.1
93984
83675
34824
DB6
673283
185111
238027

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
41
74
07
G.7
662
651
331
G.6
7180
6745
6604
1749
1696
1766
7974
4224
7582
G.5
3178
4991
5465
G.4
81840
11586
15523
85959
22161
08680
28495
51273
13628
57428
03490
24389
42633
41101
69176
80028
61445
73935
16264
95967
82469
G.3
02522
82872
52879
83555
48773
63828
G.2
38819
76008
43353
G.1
09314
53372
52631
DB6
945608
673349
619717

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
46
57
34
G.7
312
609
977
G.6
2655
5283
1062
3019
7652
7033
0564
5709
6900
G.5
5000
7459
4588
G.4
50991
13433
92660
78126
51189
70199
74062
53362
75053
25011
52401
20698
54970
71329
17022
73454
69644
03525
23360
47607
31944
G.3
64796
34522
80702
12351
64836
51555
G.2
27267
51695
67177
G.1
16579
41308
16634
DB6
014039
476291
848713

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
32
04
65
G.7
876
531
058
G.6
7465
5977
0328
4911
8898
1381
5899
6347
6577
G.5
7338
2777
8486
G.4
15779
70397
98806
78474
28433
60236
53329
42054
36120
00112
06885
45409
93788
70029
37470
81884
55272
68524
96743
23129
02765
G.3
35532
76514
32267
77440
60154
93831
G.2
50857
83334
92547
G.1
03663
59309
68252
DB6
234173
201563
123806

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
99
75
90
G.7
184
620
565
G.6
2728
8471
3703
7443
8197
3926
1697
4384
6262
G.5
3864
0416
4644
G.4
76093
47630
49189
45190
16340
78741
93198
13529
04111
72189
82505
04224
36167
09105
61864
41528
64661
92752
96174
70570
62074
G.3
93128
30013
80353
30043
23681
49637
G.2
85519
51065
12763
G.1
42349
87204
12178
DB6
148703
544551
188406

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
89
88
89
G.7
036
746
215
G.6
6759
8515
9405
5876
8766
9027
0368
1937
7908
G.5
5218
2188
4118
G.4
98297
58872
29793
48691
91179
43417
11840
24163
38057
09574
47125
17456
79327
59812
63465
39568
03929
64319
08438
44975
30278
G.3
49226
42272
80759
55898
29712
44164
G.2
39207
08744
64277
G.1
60239
88924
69953
DB6
018119
580757
227742

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
88
76
37
G.7
792
647
857
G.6
0874
3037
7438
0199
8084
8412
7301
3226
8700
G.5
0389
3730
5468
G.4
50881
25330
11615
16033
19273
87176
84501
66846
84069
23045
36564
06060
12845
45343
16385
09515
87119
09844
85972
44818
28847
G.3
09979
40222
07801
92406
14168
95967
G.2
50207
70690
68592
G.1
28181
34534
45391
DB6
763441
331723
848702

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
40
94
94
G.7
584
188
243
G.6
6466
0905
5613
7722
9063
2420
9231
1432
4719
G.5
6546
4579
8549
G.4
46956
97294
03923
06198
99629
77252
72967
12387
99879
74505
69031
52000
97525
47831
26015
18478
42944
22766
38480
98453
45982
G.3
35186
76374
82426
23027
51486
61081
G.2
75841
65605
20303
G.1
91687
89473
12397
DB6
911725
516225
238179

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
22
24
96
G.7
458
856
405
G.6
9578
3689
0157
7031
9527
0518
8009
3529
7000
G.5
9568
2597
6277
G.4
55433
43085
01054
06418
51668
17609
72945
75869
52851
03145
57137
95162
02049
57752
58744
48065
77748
05735
36575
23745
19059
G.3
09272
30659
97919
48062
16110
08880
G.2
41816
32657
90996
G.1
58339
52734
82918
DB6
058236
071971
169517

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
74
33
52
G.7
164
852
758
G.6
8010
6018
1441
6392
0222
0143
0533
6977
1947
G.5
3348
3718
9835
G.4
01902
61311
19248
11275
51648
52084
39314
18635
53793
41007
56311
77834
87094
02723
21702
34800
47429
47776
89788
62331
00961
G.3
77893
83938
34185
69871
80902
55838
G.2
59318
90849
21116
G.1
30293
69779
48311
DB6
587431
827965
777038

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 141