• XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
79
28
05
G.7
914
342
689
G.6
4114
0487
9421
1365
7828
7483
8909
4428
8664
G.5
8088
8278
5655
G.4
39838
22095
90489
28742
20842
03636
83540
69274
39203
02090
50671
57148
34082
64540
57691
45949
97299
05910
28476
73337
48035
G.3
60624
16045
40288
88285
58719
02363
G.2
20551
96565
52872
G.1
92422
00811
92689
DB6
272348
381142
608516

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
29
60
50
G.7
687
242
408
G.6
5789
6760
1389
9948
1972
8448
4698
2715
8558
G.5
4322
4272
0044
G.4
57220
26216
70074
70616
56962
60311
79550
32674
02573
64589
27745
87587
37894
51886
66449
70334
56222
69625
47945
13070
28907
G.3
53477
82953
23045
17403
06707
46464
G.2
28244
83907
59097
G.1
14232
26191
89927
DB6
614560
635704
525386

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
93
05
17
G.7
912
587
466
G.6
0924
9487
4318
6838
5587
8491
4179
3307
1380
G.5
0954
6480
5347
G.4
32437
73280
64751
71178
46358
63873
76750
52828
49444
44660
59995
97985
04664
31502
07859
27766
72547
30770
31191
01608
45475
G.3
12672
72534
11739
89119
92752
76263
G.2
50027
95825
72980
G.1
10977
49662
84830
DB6
299651
501300
205366

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
00
95
72
G.7
278
240
664
G.6
4755
3616
3366
3888
1075
1730
4472
1429
7212
G.5
3865
9420
7421
G.4
50625
07236
04800
12737
14827
51553
29076
29578
33454
74450
75761
98094
14431
25166
61766
24189
92594
95973
98527
71050
47250
G.3
28012
20512
32780
89430
16839
68278
G.2
99833
66275
43013
G.1
42627
40295
13474
DB6
721378
865438
942180

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
82
56
96
G.7
194
590
116
G.6
6041
0210
7770
6595
0240
0272
5993
9374
4284
G.5
7311
3907
9055
G.4
56247
00829
15283
43019
17331
89422
26678
92153
38986
11654
22504
69161
53631
51427
46505
45763
33850
13035
08698
82242
93503
G.3
69962
63902
49841
81347
86591
79462
G.2
07913
40899
35167
G.1
28067
09396
27038
DB6
812160
096230
999202

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
15
39
78
G.7
341
871
460
G.6
7627
3958
9014
1208
4070
1203
8719
3091
8296
G.5
1861
8897
9840
G.4
89956
72469
53510
21702
67080
11394
53259
23603
62624
25371
18931
89803
37515
87652
91611
30139
11174
31867
03465
63431
76497
G.3
84778
38292
74328
50372
62906
71008
G.2
06719
18958
35335
G.1
79582
75768
76308
DB6
171932
869780
490201

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
07
15
49
G.7
119
685
744
G.6
4169
6353
4465
2663
0758
4972
7739
8255
2283
G.5
8011
3360
0516
G.4
17002
48424
34537
84731
62521
16399
56018
90675
72693
83770
87065
01787
16969
40410
37570
70321
87158
37882
34697
98848
92190
G.3
61433
55850
61222
18434
31972
74224
G.2
84247
93035
36084
G.1
59766
97939
76069
DB6
914458
678798
290274

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
95
82
06
G.7
931
961
710
G.6
8891
0798
1765
7692
2193
9148
2260
0689
8399
G.5
1071
7010
9408
G.4
88088
34668
33223
84421
64429
57438
63456
85620
82231
40666
08702
29650
78612
05657
34655
62476
75745
68353
44479
68477
88250
G.3
94152
12948
54142
32963
36647
17800
G.2
13815
51779
12300
G.1
66685
33429
68033
DB6
047391
099009
515285

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
88
24
20
G.7
746
901
179
G.6
8132
7266
0715
9891
5974
6984
5452
2252
8272
G.5
2744
7640
3742
G.4
03749
88817
53961
54216
45690
25747
38401
55400
99907
50524
76185
57093
14126
85472
52983
63132
99693
63354
21620
53563
43830
G.3
54186
10319
75038
09067
90468
83507
G.2
91039
08318
92230
G.1
73119
67741
34240
DB6
903130
901299
500275

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
92
43
73
G.7
415
652
331
G.6
4808
0269
6514
2332
8116
0098
8916
5963
2118
G.5
3443
4463
2241
G.4
58558
40567
33917
86182
52514
15328
60367
00680
42843
66846
41685
83066
92816
46828
23993
49198
75527
34286
10439
50172
10285
G.3
27058
52409
55909
36594
81272
14752
G.2
89793
91082
47132
G.1
80160
47936
87567
DB6
394895
055755
063207

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 156