• XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 6

, ngày 18/08/2017
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
08
40
93
G.7
911
892
404
G.6
6902
8765
0073
1890
4596
2459
1424
3345
6506
G.5
6215
3120
7078
G.4
55403
87976
87377
22739
03610
99236
97477
01698
46292
98816
02932
62486
17153
29290
46634
48177
82740
25793
25024
17997
91586
G.3
02005
48619
06783
60508
39870
01579
G.2
29109
01007
51930
G.1
35738
94904
88792
DB6
426901
435817
745751

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 6

, ngày 11/08/2017
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
73
86
36
G.7
018
549
932
G.6
6797
4248
1378
7918
8481
8812
2848
7736
4885
G.5
8761
9873
1626
G.4
20888
87771
15596
70811
02756
31815
80160
13745
07793
12598
07858
84099
26300
71809
59825
06838
67451
66381
22609
79056
77155
G.3
44711
42099
18708
20437
94264
05263
G.2
15627
30813
15508
G.1
66081
71302
91147
DB6
842975
951063
606742

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 6, XSMN ngày 04/08/2017

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
01
14
69
G.7
956
354
765
G.6
5618
3001
3719
0129
7995
9890
8451
2386
2521
G.5
8350
6550
4030
G.4
57815
70359
36401
60535
44142
73122
34370
11484
68391
34015
57309
08918
65522
81892
89746
91149
18226
31095
85467
77783
03853
G.3
11403
59349
35599
03126
86963
56711
G.2
81418
73993
40330
G.1
77940
36559
16951
DB6
481775
478967
401496

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 6

, ngày 28/07/2017
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
68
95
55
G.7
716
689
680
G.6
2719
2668
2584
5405
3147
7413
9214
0104
3326
G.5
5542
0982
5715
G.4
05778
24913
64600
71736
12744
37253
10518
83599
76675
67633
61754
56634
64078
78497
70472
27146
37778
38145
09981
82517
97514
G.3
26617
03958
93381
74173
98756
00502
G.2
45530
31712
43960
G.1
71635
43082
85773
DB6
862040
014294
156541

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 6

, ngày 21/07/2017
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
62
94
14
G.7
149
984
476
G.6
0032
7201
9622
6243
0798
6689
8346
9837
3571
G.5
4536
5217
7659
G.4
64585
55856
67173
04718
29320
01939
80264
23820
92403
88857
70550
89895
39100
34840
70698
36844
92430
66681
28658
00546
54435
G.3
68175
05908
63947
39304
36367
16151
G.2
18696
71139
50773
G.1
31778
38361
37310
DB6
054386
177680
114091

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 6, XSMN ngày 14/07/2017

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
90
30
16
G.7
460
918
041
G.6
5624
9308
1548
0965
9181
0618
7129
2910
4456
G.5
8014
0618
7982
G.4
92168
40219
19030
29617
72721
34364
36557
09668
18643
49776
64238
51157
76789
65906
22226
38734
39855
92170
91861
97123
83401
G.3
19588
20921
34580
94066
37453
44919
G.2
61033
55469
51054
G.1
97417
54943
77145
DB6
305809
689660
629063

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 6, XSMN ngày 07/07/2017

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
27
91
26
G.7
426
876
483
G.6
7430
5086
1730
0526
9478
3491
1076
0279
5906
G.5
3185
3987
5191
G.4
21548
17923
07039
58809
45161
64234
58379
62942
22483
17012
45042
15934
45688
68383
20921
61098
95249
03131
49982
37740
29659
G.3
58809
93999
88864
20402
66353
27477
G.2
04387
62807
77833
G.1
18054
72037
72238
DB6
284770
974193
258595

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 6, ngày 30/06/2017

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
80
78
71
G.7
037
800
976
G.6
4508
7905
2236
1338
0463
4646
5530
3612
8071
G.5
3568
7935
4693
G.4
80582
29932
55026
02092
20279
35916
23648
19103
50080
33739
84402
16314
14772
08106
20938
09870
49444
73521
55528
24804
99785
G.3
61451
33462
27447
58355
22064
50606
G.2
63085
17690
67504
G.1
48964
47120
13817
DB6
807494
505417
522149

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 6, XSMN ngày 23/06/2017

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
56
93
17
G.7
017
897
965
G.6
1050
4525
7021
0867
4843
4484
5649
3727
0923
G.5
2284
1549
3629
G.4
99813
96569
98884
84668
56964
35991
54687
53530
65495
94764
52432
44947
45857
88167
19380
18167
18767
17891
29756
50983
28900
G.3
18304
58641
50740
02940
23742
79439
G.2
80304
80986
59331
G.1
78395
19924
61980
DB6
358187
479128
664733

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 6, XSMN ngày 16/06/2017

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
67
09
26
G.7
355
335
654
G.6
5905
6408
4615
5967
4589
7691
8534
7765
7493
G.5
7590
6845
2992
G.4
11605
82198
56046
48843
81346
34278
38229
83953
17627
48566
69060
80352
50168
99099
46009
03393
09757
08109
00084
63568
33897
G.3
59229
74262
34366
60856
72057
62377
G.2
41975
77354
37748
G.1
96141
44560
19386
DB6
152713
942906
953131

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 38