• XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
59
49
34
G.7
837
759
097
G.6
8875
7492
9696
1435
8717
1479
6312
9540
6998
G.5
6401
7915
9623
G.4
40522
48714
21444
46934
16547
93337
89148
18366
90730
01710
01348
99712
15646
95086
97217
17920
70767
67778
78586
27112
56740
G.3
43886
77756
99751
04001
24165
94153
G.2
21367
45838
59733
G.1
08915
66864
81816
DB6
679629
813865
160316

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
93
16
68
G.7
610
502
977
G.6
4189
7592
9048
1110
3017
4858
8951
7627
9004
G.5
5418
4514
7004
G.4
34575
48837
05688
76147
74738
03367
63511
64625
36279
22784
86243
50493
53342
25130
18716
03331
45198
92411
82906
41277
47044
G.3
97215
27477
89775
34932
96629
02579
G.2
50851
79589
57530
G.1
45763
01899
50219
DB6
872720
216899
454623

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
88
21
86
G.7
520
982
748
G.6
0479
2425
2721
2750
0924
7946
9589
1834
1692
G.5
6662
6491
7730
G.4
58947
71753
62709
86541
64695
87080
36089
09244
02614
26080
62105
85263
28447
35799
51917
82103
23423
86143
32390
56833
99387
G.3
88602
38292
71255
45991
44481
69927
G.2
79417
77116
70959
G.1
95882
35913
74883
DB6
212382
514611
350758

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Trà Vinh
Bình Dương
Vĩnh Long
G.8
63
27
81
G.7
840
061
245
G.6
5464
3748
4171
0898
3943
1718
4922
5596
9942
G.5
8995
7100
5785
G.4
90418
97796
46349
08646
35107
35914
93123
28351
90867
36852
36810
75865
91539
81751
27444
27122
69007
93959
95965
26105
93889
G.3
81507
78093
83349
25563
87585
05520
G.2
56658
22221
49260
G.1
56803
81113
55829
DB6
871869
712692
664207

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
G.8
99
07
62
G.7
784
098
900
G.6
8063
5154
4685
8218
2806
8526
0537
8741
5127
G.5
2500
1892
6850
G.4
56741
98431
17062
03049
06353
55781
98066
56039
72401
01761
03962
68148
72100
41589
10537
30906
57077
10860
26699
20607
51252
G.3
22177
23886
65809
72526
38822
83008
G.2
28002
41820
33227
G.1
31502
02141
66135
DB6
914078
265711
525502

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
60
05
60
G.7
873
477
914
G.6
3329
3296
5421
0076
6726
1338
6144
2734
9547
G.5
0860
6095
9277
G.4
01643
63788
57366
68448
58052
42957
36628
75299
87924
31161
18211
11633
66642
83919
48196
86992
32189
74835
48294
38033
03936
G.3
56542
38819
65405
72235
78122
66033
G.2
90623
02424
43856
G.1
17510
86703
01442
DB6
011453
253409
301015

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
61
16
82
G.7
023
683
554
G.6
6261
1077
9179
7190
5734
5620
9384
0076
6360
G.5
4462
4411
5544
G.4
03011
01849
05433
79352
88309
89268
81075
62469
66327
65591
67026
68986
00085
39643
05456
31676
42652
16936
37248
53883
04655
G.3
42610
77265
76881
36603
81776
45771
G.2
88590
53418
17385
G.1
47245
51909
84327
DB6
959197
211721
230658

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
37
01
88
G.7
504
391
885
G.6
3554
1742
8111
3939
3401
2395
0879
8677
9861
G.5
8681
0270
2532
G.4
03698
00178
18305
64394
95708
25299
91030
56070
40257
96825
58897
33947
98735
41475
87950
25791
34102
83509
61596
25848
30977
G.3
22670
39119
18130
00287
52019
31730
G.2
22185
31288
68058
G.1
19993
09304
83703
DB6
594682
951651
438648

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
83
49
16
G.7
696
726
547
G.6
6931
9025
0504
0183
6384
5708
8020
7499
4286
G.5
2722
2231
4271
G.4
82259
61333
60776
33668
76895
87889
05360
49357
55647
09096
94475
21407
48555
34531
17123
40531
18586
77412
71865
94224
07717
G.3
81225
69046
21855
03584
05003
98688
G.2
56651
38602
25212
G.1
10912
21497
51963
DB6
979886
118268
628165

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
45
63
18
G.7
444
979
507
G.6
6475
9071
2005
0255
5622
3243
4181
4798
9862
G.5
9330
2582
4254
G.4
72471
88962
63987
56371
23489
01888
89462
23800
98447
55931
34407
02553
07178
09484
83999
06674
59228
26759
88795
24006
58138
G.3
89696
91365
30845
48068
17750
12610
G.2
97076
27376
87538
G.1
29728
85563
80686
DB6
654620
348114
606590

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 146