Quay thưởng hôm nay

  • XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 6

, ngày 28/04/2017
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
25
66
05
G.7
140
427
630
G.6
6713
2385
8868
5931
1155
8593
3782
1426
7451
G.5
6091
8329
9329
G.4
81548
83280
36704
03630
24108
70096
35440
49077
47727
83950
84385
83105
55634
39827
36946
02529
73451
14766
12599
30402
40259
G.3
79284
18904
10867
86779
91381
66018
G.2
62148
17200
73707
G.1
76184
92656
22719
DB6
003803
410493
829643

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 6

, ngày 21/04/2017
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
96
84
32
G.7
953
914
520
G.6
8779
5198
7284
1669
1450
7792
3650
1226
5089
G.5
6544
0586
1557
G.4
80298
91502
75014
18888
64323
86701
35267
28089
73657
75905
22431
19556
63037
39370
50907
37881
37234
28249
29889
77554
03863
G.3
72480
79854
31035
12195
29873
38729
G.2
36211
98231
40960
G.1
69486
32385
62000
DB6
045494
912779
364484

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 6, XSMN ngày 14/04/2017

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
51
56
55
G.7
418
825
828
G.6
8324
4839
3816
7026
1595
6047
6211
5944
3274
G.5
7269
7230
6989
G.4
65379
27254
50916
18593
30697
81282
87293
14060
64924
00369
52146
96765
99677
72650
76946
19390
33161
30560
16989
88652
41740
G.3
42136
84399
29266
26744
11186
91739
G.2
60152
16492
52417
G.1
99736
65469
56549
DB6
168080
702181
601605

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 6

, ngày 07/04/2017
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
59
18
53
G.7
903
510
892
G.6
2963
1441
7172
8863
5206
6356
5151
8618
5982
G.5
5750
6655
2007
G.4
47641
32729
48051
70194
52225
50846
81715
49756
61668
04645
07866
38155
98361
39674
22304
24553
06946
90160
08696
80163
51426
G.3
54561
90667
88733
44704
89848
24744
G.2
08077
30118
62852
G.1
70662
42020
31195
DB6
056119
788129
297380

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 6

, ngày 31/03/2017
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
08
42
48
G.7
406
826
973
G.6
7016
0599
0366
9671
8089
8261
0186
7414
6119
G.5
1121
9390
1502
G.4
65572
43791
44417
94806
28325
83206
37946
78748
93563
21442
22190
94914
69102
46874
62977
66397
36213
44135
56173
63785
40186
G.3
92166
00927
85620
03924
26565
75575
G.2
72577
45193
44176
G.1
90403
65921
78206
DB6
082273
275320
104500

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 6, XSMN ngày 24/03/2017

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
51
03
66
G.7
245
318
056
G.6
2697
5516
7365
2094
4597
6213
6243
8437
8213
G.5
1283
7403
6905
G.4
43546
51958
74016
06191
99786
58188
83265
59417
42349
38934
71844
78842
08712
57143
86898
03526
91531
39943
95685
93466
38182
G.3
94318
18111
63897
60266
19012
40140
G.2
71356
14213
39650
G.1
66537
80820
59087
DB6
906040
232758
743270

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 6, XSMN ngày 17/03/2017

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
90
79
87
G.7
576
921
967
G.6
7096
8751
2542
4688
2864
4824
2709
4951
6621
G.5
9565
0647
2838
G.4
75251
41886
47687
66080
85259
69605
24600
55481
48882
10074
24557
84384
42533
92441
65675
47801
04230
03464
86058
15397
60644
G.3
27682
70834
29259
73628
79766
61340
G.2
81914
45074
79733
G.1
09478
88861
70550
DB6
437393
076903
254548

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 6, ngày 10/03/2017

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
88
73
74
G.7
236
339
746
G.6
4486
8482
3661
8852
2280
0202
8240
9777
2873
G.5
0683
6923
8014
G.4
74524
45105
65368
38943
27267
19656
24087
82850
70712
65193
95603
64012
14222
20887
97171
27333
28644
00354
43787
93426
77413
G.3
88134
52148
43850
57835
37226
61071
G.2
51981
96280
79696
G.1
01391
01275
59292
DB6
531805
728359
784995

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 6, XSMN ngày 03/03/2017

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
39
87
48
G.7
929
667
279
G.6
1048
4050
4868
8388
7978
4488
6448
5112
9206
G.5
2870
4186
7372
G.4
19076
82432
92391
79360
94949
76900
75072
00867
34884
91444
16474
11050
84068
41730
94410
05036
02188
49161
40003
27420
35642
G.3
16295
96077
60887
81702
41273
30838
G.2
48934
28640
28599
G.1
43291
07836
63320
DB6
449563
401739
310385

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 6, XSMN ngày 24/02/2017

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
63
00
68
G.7
813
407
558
G.6
4208
0975
0030
3000
2275
7936
6459
0356
7091
G.5
9822
0270
2932
G.4
55404
80261
35639
30029
20216
68917
10992
22448
80103
65913
61784
67937
69877
11888
36112
13887
66196
97450
33188
14475
48605
G.3
85476
86144
24074
80648
41855
24744
G.2
23038
84061
81361
G.1
73873
21640
42906
DB6
082311
246761
615486

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 74