• XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6

Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
87
87
04
G.7
360
880
028
G.6
3648
3821
1918
1764
6482
3223
1610
7245
0064
G.5
7120
3356
4198
G.4
09130
75334
63187
85023
19722
21415
96866
27207
93201
69866
63367
60709
06017
58528
71239
29750
01939
21431
29591
93311
31169
G.3
53302
26287
59196
49426
83657
09203
G.2
46311
12941
92989
G.1
64473
94454
94484
DB6
922293
531312
065068

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
76
80
90
G.7
310
553
916
G.6
3303
7357
0416
1829
6039
0350
7670
1916
8979
G.5
6678
1848
0788
G.4
74495
93691
30603
99304
91370
17398
46935
65566
27185
48332
68600
98996
02065
53130
21647
82688
13801
04795
42537
80497
04969
G.3
80606
46367
60771
56060
22886
79740
G.2
36389
91112
25022
G.1
76674
24143
58240
DB6
187649
707542
823143

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
49
17
14
G.7
998
875
682
G.6
8506
7431
9707
9795
2437
6136
4382
2304
9015
G.5
6521
6050
9004
G.4
37042
19536
85606
96009
65009
51174
66885
49737
83004
90300
24023
84291
93949
14718
86876
63714
24839
14157
89783
70727
46330
G.3
08560
55737
51540
91298
16084
47507
G.2
52769
17822
68405
G.1
74954
78044
26342
DB6
156167
132596
829097

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
61
29
32
G.7
982
374
667
G.6
8143
5461
4099
2761
1878
2220
6581
4868
9906
G.5
2454
3344
8624
G.4
37064
61642
60317
77071
10506
87233
63294
08872
78016
30602
77643
53634
77481
76311
59909
47076
87815
86377
83296
88877
95094
G.3
85893
47387
80746
91181
07504
05889
G.2
64161
68021
05557
G.1
85642
48743
22604
DB6
547575
754874
052296

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
35
71
10
G.7
133
598
319
G.6
2203
5540
2962
1545
9070
5344
1093
6532
9835
G.5
8943
8613
7752
G.4
03017
17102
13986
00442
70537
57715
30785
45717
51161
37387
71945
31828
02831
15303
53616
38448
81294
74023
80294
80672
24277
G.3
79982
91701
43677
38365
79215
58868
G.2
12588
91489
65952
G.1
12455
65567
10169
DB6
624597
742628
548226

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
09
65
96
G.7
660
607
793
G.6
3365
3500
2949
9078
5046
1127
7671
2875
8418
G.5
0437
9224
6603
G.4
50927
19619
31199
65217
92343
64008
69647
28043
43111
21464
04902
49135
54307
43093
23845
83288
98317
22828
91880
14897
12143
G.3
13616
05270
51400
83330
61714
61646
G.2
73169
37093
47542
G.1
72438
06499
42348
DB6
025441
150365
080453

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
83
73
76
G.7
306
434
286
G.6
8373
6343
7153
0415
6928
1636
9933
3964
7447
G.5
8279
0726
0719
G.4
78430
70752
86598
45351
02295
88171
44232
77430
13077
08135
62017
09778
63604
30768
13129
23084
08840
16765
06312
73079
28635
G.3
22792
42444
15543
60144
26276
91037
G.2
76194
06494
89240
G.1
90695
59443
72396
DB6
727533
090253
579595

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
65
42
80
G.7
395
658
596
G.6
9052
2570
2847
8509
9237
9299
7723
7108
2905
G.5
2736
8430
4124
G.4
76425
63457
68077
65103
18261
51833
23028
51375
68532
05784
12198
17589
05463
23899
75579
69251
19064
24861
69777
94185
03372
G.3
57469
79825
57802
60878
18345
98496
G.2
43137
75129
32502
G.1
62370
34817
38817
DB6
873650
831978
797127

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
83
45
43
G.7
456
040
663
G.6
8387
8809
6055
6410
2905
4063
3229
2437
3417
G.5
6007
0590
4846
G.4
78815
58708
00020
35889
02092
06005
69629
44280
27500
59821
82020
51018
31559
68169
96114
90357
53247
31123
76500
97822
28675
G.3
22174
92301
05972
29966
17678
77640
G.2
44095
98308
07696
G.1
67924
39252
09068
DB6
450087
246959
092951

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
08
32
99
G.7
503
554
620
G.6
7391
5005
1410
6987
4526
1917
3582
0788
1360
G.5
1216
7155
9609
G.4
30697
81612
62238
86771
64767
70432
91096
16706
12028
94741
93954
78091
15069
36319
96847
24945
23066
58958
88532
42323
70129
G.3
20099
34251
13579
48329
65347
63079
G.2
89178
33701
28451
G.1
16741
50649
74273
DB6
300869
967622
326379

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 170