• XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6

Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
13
51
58
G.7
731
124
267
G.6
4777
0857
0761
8972
6769
7461
5775
1135
0382
G.5
3247
4498
5134
G.4
15046
73502
49759
27795
84160
23667
34682
44017
40362
52697
87058
14730
07651
82294
62057
02087
97479
57822
25102
96562
61102
G.3
16075
93560
30568
66355
36395
73128
G.2
19162
15905
28483
G.1
53601
76625
96502
DB6
847899
857599
613263

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
90
79
16
G.7
507
995
850
G.6
4869
1223
4162
4402
5359
8903
9951
8843
6394
G.5
1722
2166
1549
G.4
97788
31447
54521
20584
35863
48953
70761
27966
15115
57204
82100
13759
14783
79240
08527
69601
95781
84275
91924
60545
70728
G.3
46614
47869
92904
23233
77689
29851
G.2
72113
45466
07900
G.1
74649
43943
43652
DB6
269016
442542
948895

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
27
28
72
G.7
943
655
489
G.6
8211
0392
7980
9684
2538
5217
9316
9904
9327
G.5
6014
1202
5781
G.4
47393
77046
00539
28564
47940
67323
87926
63393
93372
42634
47791
99950
84094
66776
27900
67682
76669
31716
97270
74677
25046
G.3
31002
96482
30950
80531
80753
83136
G.2
14693
06631
98334
G.1
36707
30182
89756
DB6
852531
975179
243293

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
40
70
86
G.7
852
310
988
G.6
1161
7288
5153
0091
4532
8936
4223
0451
3665
G.5
0980
9614
1761
G.4
96807
73169
68793
98479
43456
12129
67993
01657
73683
81572
48859
95990
08172
18648
31068
06360
93390
25009
40141
41254
67782
G.3
94526
18419
89811
42690
68448
51973
G.2
57323
85526
57881
G.1
99377
87254
71810
DB6
174652
849537
661120

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
47
11
13
G.7
067
201
907
G.6
3901
7963
2470
8959
8735
4483
4664
9832
1189
G.5
6699
5471
9936
G.4
79711
10285
12816
79938
87127
05080
53579
07116
19468
21469
16427
08088
12250
53079
14350
76240
94518
24863
32230
71455
91910
G.3
97503
17921
11636
13006
99725
09771
G.2
66427
39965
75694
G.1
81560
52077
92194
DB6
215010
118289
441539

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
01
49
31
G.7
856
494
898
G.6
6969
6383
1111
7620
8900
7805
2698
0264
2629
G.5
9405
6134
3571
G.4
79199
87206
18232
53965
68212
32502
52586
79242
66329
92809
33372
28347
37243
06277
00620
07875
01681
08407
95169
01470
50791
G.3
50896
02668
58882
31435
01356
85509
G.2
31415
49148
31680
G.1
82645
60901
12843
DB6
337724
288490
026204

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
33
41
98
G.7
660
421
634
G.6
2582
6204
1518
7020
9441
4599
8803
1746
1185
G.5
6122
2297
3222
G.4
51332
87205
56567
58339
91507
18078
51472
54146
26420
90930
70648
10421
67306
30876
21744
93489
25893
92734
63776
80122
40283
G.3
43482
47559
49508
22530
49861
42038
G.2
22934
68420
20870
G.1
31990
43125
78315
DB6
957311
231921
511302

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
87
11
53
G.7
736
446
143
G.6
5736
6543
5422
7405
6739
0823
1028
3063
2450
G.5
0762
3005
7003
G.4
01418
63918
26908
08008
75957
03641
14777
61398
31268
91771
44203
46290
97390
64000
76461
63784
75856
13694
12406
13814
13872
G.3
38984
84649
07069
80125
96388
29837
G.2
17777
93891
78415
G.1
70545
07257
74578
DB6
513093
046384
557933

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
79
29
05
G.7
136
959
367
G.6
3426
1371
5691
1032
0337
9821
5818
3890
0582
G.5
8748
5669
4461
G.4
16528
59564
63865
85599
38145
97161
48730
80202
44639
09493
43843
79145
11175
92740
46107
37463
33442
15740
35324
74303
08331
G.3
87778
70528
76636
21357
66546
50978
G.2
54455
32157
60840
G.1
24048
82016
86495
DB6
087753
560838
051271

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
27
17
67
G.7
285
171
691
G.6
5578
2952
4886
8468
5812
8101
1709
1327
3042
G.5
6167
0943
4242
G.4
53946
50964
84735
94310
48038
84003
51179
58777
53323
87422
11759
23736
10013
18709
75738
91881
30688
14543
97706
22955
88139
G.3
84032
50508
24374
65136
06508
14853
G.2
97129
84910
54691
G.1
35755
12997
37020
DB6
548424
037914
223686

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 366