• XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
85
14
74
G.7
093
102
085
G.6
3507
5751
0753
7768
4821
4262
0513
0805
7693
G.5
6885
0057
1227
G.4
32649
03461
30831
14633
29997
56512
99144
65916
69108
73124
16037
07880
62852
77668
54586
81511
18289
82528
95874
62646
24820
G.3
34919
65982
36742
85316
46195
50199
G.2
69657
87392
29319
G.1
78972
62162
41993
DB6
837619
034722
461260

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
53
75
32
G.7
423
391
949
G.6
6743
3907
1185
2880
4469
2490
5805
3968
7806
G.5
5512
5857
2806
G.4
42622
65051
53737
81483
47336
20426
78777
76723
68825
74902
34692
28858
41915
95346
19275
83473
49581
95114
39012
96676
92897
G.3
42218
76343
50709
10298
09368
79911
G.2
04215
47401
26025
G.1
63684
68438
47165
DB6
204591
876748
147653

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
04
76
28
G.7
889
569
139
G.6
7074
1219
4350
4485
2251
8150
7326
7514
1971
G.5
2633
4266
7532
G.4
84963
54348
37691
46805
28428
74126
37691
01400
54804
73555
52059
85267
69427
11433
08469
52421
96388
79739
67156
80657
21323
G.3
94458
71970
58407
99394
67207
55868
G.2
88554
04374
60546
G.1
38888
99782
13102
DB6
442944
044617
269853

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
31
24
01
G.7
070
371
290
G.6
7879
8441
9411
8907
6914
5332
6308
5773
9832
G.5
4375
8439
2486
G.4
28681
40403
25087
14758
31569
09018
31220
71765
21933
24108
83211
32772
85166
59261
39082
57986
26820
58588
91761
81994
48514
G.3
48420
17952
62972
37931
60950
55445
G.2
00563
79241
36507
G.1
74350
15098
28387
DB6
185478
730000
208962

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
46
80
74
G.7
779
886
455
G.6
4385
3877
7376
9842
5232
0877
3734
2101
5375
G.5
4123
1664
9567
G.4
34134
21782
87503
35401
78086
01094
42084
36129
53002
54982
38734
12305
04284
27032
31642
52490
72575
06601
66666
87246
27713
G.3
96108
58698
20871
06936
63910
58181
G.2
16758
75959
73483
G.1
40892
68869
25407
DB6
437265
751878
723614

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
45
36
94
G.7
517
905
779
G.6
2450
5427
4348
5037
2072
8420
3641
4779
3351
G.5
6365
8963
3354
G.4
41849
04981
81206
72580
15977
65386
13900
15899
63989
15279
08408
14178
32797
32468
76086
46524
06199
21675
12306
55005
80918
G.3
90899
89330
92976
16517
23397
97487
G.2
96261
87230
84971
G.1
71366
99497
62518
DB6
071728
228974
940657

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
59
10
97
G.7
018
371
205
G.6
0237
3355
2123
7323
1340
1589
5028
0677
3516
G.5
9560
8649
0598
G.4
34702
67505
27015
84939
96240
49077
31376
72918
26051
02956
35367
50836
55573
16607
78266
63230
62314
33810
56571
54924
58405
G.3
04056
25393
97098
37493
87179
63689
G.2
69266
64605
57272
G.1
50345
73212
11493
DB6
550485
124024
792299

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
57
17
97
G.7
109
467
787
G.6
9701
7632
8323
6765
8659
7491
9443
0014
5750
G.5
3952
7834
5192
G.4
44592
59217
03818
60782
02039
29521
39948
72262
62336
74195
88961
27362
43472
82143
41310
88375
04392
18215
43775
84802
56552
G.3
00124
88313
59302
93680
24642
22519
G.2
73843
38472
85396
G.1
66338
72216
04073
DB6
977803
765221
227950

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
44
38
20
G.7
968
482
414
G.6
9678
9368
6888
2682
6514
3920
1421
7695
5819
G.5
6256
9405
4063
G.4
39697
98257
34470
85783
95237
91994
91707
33342
28247
04985
66607
95553
73057
90405
04023
35000
07757
90692
08755
18025
93478
G.3
43272
02295
92813
27750
94865
55805
G.2
83602
88092
88192
G.1
65379
24208
70884
DB6
459008
301759
125806

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
30
84
55
G.7
233
532
982
G.6
2157
8408
8395
1436
8308
5729
6823
7216
3387
G.5
9956
1357
2205
G.4
80653
44485
14037
88396
86420
36331
59000
16536
34558
70328
92184
55849
03502
65325
58805
68361
28256
42466
30264
66479
94950
G.3
34676
65320
69834
24511
58734
94033
G.2
78102
78420
44439
G.1
78745
90733
71831
DB6
429157
716487
393591

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 165