• XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 6

, ngày 22/06/2018
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
07
76
63
G.7
113
667
638
G.6
1430
6522
6861
5516
7834
8476
4316
2759
7737
G.5
8598
9064
2963
G.4
09966
51432
71868
04925
09887
19710
33312
41030
17515
50370
73720
21997
47658
07049
53095
04688
41943
47824
85948
61229
00876
G.3
17205
06974
42466
69814
32568
66031
G.2
02581
40802
09589
G.1
13040
68337
44515
DB6
610812
064887
976508

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 6

, ngày 15/06/2018
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
13
70
51
G.7
367
951
593
G.6
7798
3919
3947
0757
0976
7786
1394
4109
4831
G.5
4378
8855
9686
G.4
47892
80849
31337
10421
43560
36645
35702
59259
75208
88320
06184
56449
76490
44700
51469
91170
22198
61333
93361
26267
06092
G.3
28154
68480
38789
57594
61096
22467
G.2
13648
55479
88409
G.1
13988
78281
89222
DB6
805380
274750
134177

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 6, XSMN ngày 08/06/2018

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
76
35
53
G.7
171
145
828
G.6
9486
3480
8954
0137
7912
4821
2800
6838
4472
G.5
5692
3532
8891
G.4
67177
44872
46228
01303
30241
42158
75385
44818
16042
78759
54441
93566
13177
08548
32047
06563
48612
42505
96522
47863
52970
G.3
88232
16589
71029
96000
41549
83840
G.2
92037
07512
60030
G.1
85246
72821
31861
DB6
233040
352720
256912

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 6

, ngày 01/06/2018
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
54
78
76
G.7
062
433
840
G.6
9763
6327
6243
4396
6738
2011
4838
5243
4169
G.5
0439
0376
4760
G.4
46877
62831
70145
32833
13981
38257
63377
24710
04360
71091
40187
27942
04386
57998
97916
91029
08753
35279
17074
33611
38500
G.3
77611
73741
76521
22232
43711
46392
G.2
68900
29790
82978
G.1
98245
52978
18597
DB6
570454
964617
682264

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 6

, ngày 25/05/2018
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
01
07
15
G.7
968
750
024
G.6
7425
2535
0782
3780
7858
3640
6133
9816
4274
G.5
6232
5939
8228
G.4
69076
95402
96005
80486
54500
28140
65060
66763
80974
89550
80172
61695
95040
80192
15207
38079
95421
44928
39125
01437
74905
G.3
71574
29344
11263
58077
03808
43454
G.2
20571
10917
54319
G.1
03635
94594
27914
DB6
610660
934328
277784

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 6, XSMN ngày 18/05/2018

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
45
36
59
G.7
454
165
965
G.6
9434
5294
7199
4776
4761
1075
3226
3244
3813
G.5
6113
8955
5866
G.4
76230
15907
91024
16331
20848
39279
43377
33667
88817
12891
10869
53596
73419
43164
42235
40800
96581
15130
46169
44271
26175
G.3
37186
13053
70861
88032
89387
72525
G.2
97007
94950
11408
G.1
15801
37427
20797
DB6
338337
014217
820545

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 6, XSMN ngày 11/05/2018

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
00
85
56
G.7
581
033
409
G.6
9814
2826
3228
3620
1082
1862
2533
5208
0365
G.5
1346
3696
0001
G.4
55991
73399
79308
32271
61524
13497
99399
26075
88528
64495
11137
64648
67412
46023
16617
64534
30356
46688
17038
75826
08697
G.3
52502
05619
12039
44360
68794
07939
G.2
84193
46047
23420
G.1
79797
81352
78858
DB6
027386
895054
822105

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 6, ngày 04/05/2018

Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
60
38
84
G.7
452
816
713
G.6
9257
7863
0383
4893
4984
5266
8785
3400
0110
G.5
5972
5251
9740
G.4
59619
27706
50746
14303
91998
28277
49387
16058
86081
49414
36669
85123
24924
33079
82151
99334
34642
61157
96000
11589
23801
G.3
20633
33908
51178
49533
81525
22977
G.2
79568
42977
69329
G.1
90491
67217
25485
DB6
885468
923726
344846

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 6, XSMN ngày 27/04/2018

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
44
82
27
G.7
904
156
778
G.6
8927
7361
6145
5426
1172
2413
5543
2674
6127
G.5
9081
2045
3912
G.4
09913
74040
92287
65119
88533
09976
69518
50502
97572
22202
35480
36306
06364
56239
52980
22781
20584
72627
95549
30350
57112
G.3
52232
69620
23956
61105
58742
37753
G.2
88170
72178
57401
G.1
20229
56744
81081
DB6
583511
809812
516432

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 6, XSMN ngày 20/04/2018

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
57
09
71
G.7
978
783
791
G.6
9848
3959
2254
5741
1613
4103
6784
1601
7004
G.5
1716
4364
6234
G.4
47574
48064
40135
09338
12036
23024
19799
25184
35411
65994
49700
07258
33521
21505
36305
70160
50818
93192
59392
37026
15359
G.3
23206
59636
99818
09407
20154
35708
G.2
92087
74694
93440
G.1
25058
53683
17707
DB6
760227
100457
234284

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 103