Quay thưởng hôm nay

  • XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 6

, ngày 24/02/2017
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
63
00
68
G.7
813
407
558
G.6
4208
0975
0030
3000
2275
7936
6459
0356
7091
G.5
9822
0270
2932
G.4
55404
80261
35639
30029
20216
68917
10992
22448
80103
65913
61784
67937
69877
11888
36112
13887
66196
97450
33188
14475
48605
G.3
85476
86144
24074
80648
41855
24744
G.2
23038
84061
81361
G.1
73873
21640
42906
DB6
082311
246761
615486

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 6

, ngày 17/02/2017
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
29
51
05
G.7
694
681
112
G.6
6823
0837
0647
1707
9919
3376
1431
9471
4054
G.5
2784
0504
5637
G.4
06566
33810
58811
43750
73400
96790
70923
62143
42431
25152
70962
19407
88938
46458
84890
51147
38393
85040
22451
38134
29554
G.3
32933
09952
76824
60194
25359
37759
G.2
61929
01502
92831
G.1
18431
73261
98639
DB6
457609
833211
394192

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 6, XSMN ngày 10/02/2017

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
11
89
80
G.7
602
374
791
G.6
2153
3752
9634
2359
6962
6013
4783
8333
2639
G.5
2812
4131
6535
G.4
27904
57467
37066
13275
12023
96683
86836
92025
80952
35839
51668
91600
28576
67481
49990
96066
89937
40411
43125
28956
95051
G.3
81456
92260
08284
69518
48548
30758
G.2
41951
59267
81889
G.1
36269
18331
05535
DB6
615641
028867
112242

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 6

, ngày 03/02/2017
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
78
47
65
G.7
105
089
364
G.6
2477
9939
0984
0125
4874
4178
8324
2066
7380
G.5
2864
9663
6768
G.4
40369
20988
99017
87894
45622
02976
13476
05402
74156
33029
11229
37993
63736
83209
52954
84168
50871
47430
51804
93398
88299
G.3
25525
36907
32948
64273
57473
67914
G.2
16123
95321
08811
G.1
61421
87972
21174
DB6
783852
276349
870639

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 6

, ngày 27/01/2017
Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
62
78
77
G.7
149
250
829
G.6
0441
6162
2640
5544
1033
1368
9538
0562
1888
G.5
5445
8643
0475
G.4
95365
52153
70760
75253
49661
23991
26618
17524
21942
24284
00465
86365
72272
59538
95010
98670
17313
85505
48373
82963
36778
G.3
91365
70018
84227
50929
66803
72414
G.2
42141
01988
95501
G.1
96668
56979
84806
DB6
906088
468008
622666

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 6, XSMN ngày 20/01/2017

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
07
12
97
G.7
184
266
397
G.6
8514
4163
1949
0601
3265
9219
6006
7814
6777
G.5
7856
0660
6966
G.4
69484
80878
51409
92977
13240
37924
37420
92660
58846
81275
57637
89264
09658
95748
25335
87893
99796
85409
25508
86059
76657
G.3
64376
65042
37698
11920
84921
52842
G.2
60373
48035
51249
G.1
86799
01070
35502
DB6
763344
791796
365703

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 6, XSMN ngày 13/01/2017

Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
02
57
69
G.7
511
959
222
G.6
1707
5337
3451
2371
7945
2332
5708
7323
0776
G.5
8750
4808
1425
G.4
46276
59622
02822
50721
92226
32136
05723
48101
00615
38710
71349
17208
68112
05934
73995
25643
13225
84983
90141
63408
29291
G.3
81032
52316
25190
78050
08020
36525
G.2
91677
14100
22404
G.1
02757
87997
10431
DB6
940369
879255
294110

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 6, ngày 06/01/2017

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
15
95
49
G.7
222
774
573
G.6
5722
5661
6821
1575
6466
9113
2609
6348
3979
G.5
0376
9370
7509
G.4
05704
27327
35657
02072
41480
33770
08410
58027
20492
15122
34423
65439
28961
27335
41142
12654
28971
86267
84298
59057
57898
G.3
57399
06488
19685
35164
36193
27744
G.2
28063
88217
30990
G.1
41710
59533
58540
DB6
205733
125427
324722

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 6, XSMN ngày 30/12/2016

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
84
34
91
G.7
033
753
419
G.6
3501
8117
4903
3594
3006
6344
0295
4469
8828
G.5
6501
7299
3277
G.4
99034
65398
05804
16711
04593
08622
81234
99082
90563
31427
27921
99951
39686
77761
39105
16721
00852
16277
25773
00172
63370
G.3
26741
22893
76528
77457
66932
92248
G.2
04007
20776
41290
G.1
09765
01395
26631
DB6
565136
559830
008492

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 6, XSMN ngày 23/12/2016

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
62
77
52
G.7
734
585
532
G.6
2122
1521
1495
7726
0331
4284
1772
7832
1659
G.5
9216
4558
5433
G.4
94509
43175
16135
38365
10258
40671
62243
62064
58065
47585
06772
10182
79703
66419
63893
44716
51367
26986
76254
34262
09899
G.3
00988
08458
99303
50926
25496
34964
G.2
24766
51340
37846
G.1
60314
42702
86920
DB6
093055
815227
334661

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 57