• XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6

Giải thưởng
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
G.8
63
53
22
G.7
259
194
668
G.6
9968
2846
8957
5385
7231
1515
5964
8694
8685
G.5
4072
3551
3771
G.4
27286
86180
82195
82326
39215
96960
62156
24809
25061
94352
37426
65496
61382
09445
23093
06555
07715
51364
77107
71452
21264
G.3
65741
52480
05174
52391
00460
26994
G.2
86910
74512
00890
G.1
21841
04594
00353
DB6
375067
695082
198849

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
22
74
08
G.7
935
098
416
G.6
3659
6530
1850
4284
4072
9060
5127
0530
8913
G.5
1140
1072
8212
G.4
60028
97043
62376
51712
23585
52482
52899
36933
80249
90413
97193
62718
91987
64387
63600
40846
45194
28308
54607
92788
11642
G.3
03781
80464
33488
63999
14073
59586
G.2
99742
88406
17949
G.1
78796
39840
22255
DB6
345023
014332
755121

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
17
26
78
G.7
887
226
941
G.6
9248
2529
4163
1624
5144
7792
2583
5077
1682
G.5
7685
4617
7098
G.4
72414
23556
03660
04590
23230
72712
68633
75266
21853
77640
78668
69227
72480
04207
79224
63060
46888
05564
05232
95693
93560
G.3
71925
31255
05505
34332
76538
81309
G.2
64512
13163
45062
G.1
39919
57066
66696
DB6
023311
958648
871027

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
05
62
99
G.7
003
456
039
G.6
2996
2684
3954
8508
3345
1707
3843
4792
8737
G.5
9889
0732
4049
G.4
13836
21747
50020
69114
28488
15409
85302
91261
76694
64375
57378
17354
12630
87342
55620
48722
48213
73470
40033
88428
66684
G.3
16289
54020
76116
07153
85123
61446
G.2
62605
52387
73341
G.1
15001
83252
67192
DB6
162235
449784
604015

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
80
40
02
G.7
592
991
968
G.6
9620
6208
2882
8853
7259
8196
6936
4260
3837
G.5
2592
2442
1475
G.4
91761
06520
37250
76593
49820
67107
92902
60394
32976
26028
95969
80454
86910
23571
61311
04839
83513
60154
13691
74264
11466
G.3
71362
49602
35347
03590
61576
48622
G.2
87371
84729
32421
G.1
85027
98073
05466
DB6
284914
461407
320203

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
03
14
60
G.7
554
979
952
G.6
3609
5081
8282
9823
7385
7446
8314
0683
5841
G.5
1321
7697
5514
G.4
76213
70303
34851
45384
57641
85253
11738
89828
98052
14614
09123
51360
21399
77279
09959
30509
44502
44165
24051
62784
15508
G.3
80802
09423
51068
28584
43467
25467
G.2
42427
03262
36799
G.1
61128
34834
13463
DB6
420753
036299
095650

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
94
68
32
G.7
107
530
534
G.6
4777
3041
7489
5197
1056
3154
7832
0735
9104
G.5
7267
8872
9449
G.4
72054
41370
75483
71262
80553
87675
84091
23778
75845
42188
20034
93557
35289
23721
62804
93043
12605
73035
13722
68716
32635
G.3
98871
38993
61670
90795
23750
81525
G.2
99575
41001
89687
G.1
76887
20308
13294
DB6
033002
459760
097547

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
53
04
88
G.7
755
482
162
G.6
0438
6739
2438
0556
3199
4185
6893
8939
3437
G.5
7674
6941
4952
G.4
73221
71003
91739
12537
86060
77736
40405
83491
77438
49536
32896
67149
66105
17069
26100
77364
69919
75525
30352
48121
45804
G.3
22716
06272
97416
97890
20205
10749
G.2
58112
89200
13654
G.1
60135
87368
76653
DB6
884490
597303
614134

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
05
97
82
G.7
610
972
694
G.6
4616
2989
4593
0183
3353
2140
1629
2878
8442
G.5
8029
4581
8405
G.4
34347
66057
74027
56752
66426
77897
07315
81142
53878
23336
42432
18320
11279
16716
11401
22927
79899
17292
60888
24845
56740
G.3
95726
72864
90304
72404
91240
34837
G.2
93415
42664
84561
G.1
99107
94339
23901
DB6
923840
941106
338088

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
03
21
19
G.7
711
836
449
G.6
1789
7347
5788
6955
9568
5622
5615
6535
6103
G.5
4590
7244
9472
G.4
23185
85737
14333
10287
72075
29966
67556
81385
43239
24376
02430
08708
36887
91882
49624
72189
93117
16610
69345
84666
56913
G.3
97253
41563
27959
34137
99143
96921
G.2
24797
07210
68660
G.1
93723
77925
87020
DB6
486534
687325
563990

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 63