Quay thưởng hôm nay

  • XSMN Thu 6, KQ Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần

Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
02
57
69
G.7
511
959
222
G.6
1707
5337
3451
2371
7945
2332
5708
7323
0776
G.5
8750
4808
1425
G.4
46276
59622
02822
50721
92226
32136
05723
48101
00615
38710
71349
17208
68112
05934
73995
25643
13225
84983
90141
63408
29291
G.3
81032
52316
25190
78050
08020
36525
G.2
91677
14100
22404
G.1
02757
87997
10431
DB6
940369
879255
294110

XSBD Nhận KQXS Bình Dương, soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSTV Nhận KQXS Trà Vinh, soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSVL Nhận KQXS Vĩnh Long, soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
15
95
49
G.7
222
774
573
G.6
5722
5661
6821
1575
6466
9113
2609
6348
3979
G.5
0376
9370
7509
G.4
05704
27327
35657
02072
41480
33770
08410
58027
20492
15122
34423
65439
28961
27335
41142
12654
28971
86267
84298
59057
57898
G.3
57399
06488
19685
35164
36193
27744
G.2
28063
88217
30990
G.1
41710
59533
58540
DB6
205733
125427
324722

XSBD Nhận KQXS Bình Dương, soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSVL Nhận KQXS Vĩnh Long, soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSTV Nhận KQXS Trà Vinh, soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
84
34
91
G.7
033
753
419
G.6
3501
8117
4903
3594
3006
6344
0295
4469
8828
G.5
6501
7299
3277
G.4
99034
65398
05804
16711
04593
08622
81234
99082
90563
31427
27921
99951
39686
77761
39105
16721
00852
16277
25773
00172
63370
G.3
26741
22893
76528
77457
66932
92248
G.2
04007
20776
41290
G.1
09765
01395
26631
DB6
565136
559830
008492

XSBD Nhận KQXS Bình Dương, soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSVL Nhận KQXS Vĩnh Long, soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSTV Nhận KQXS Trà Vinh, soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
62
77
52
G.7
734
585
532
G.6
2122
1521
1495
7726
0331
4284
1772
7832
1659
G.5
9216
4558
5433
G.4
94509
43175
16135
38365
10258
40671
62243
62064
58065
47585
06772
10182
79703
66419
63893
44716
51367
26986
76254
34262
09899
G.3
00988
08458
99303
50926
25496
34964
G.2
24766
51340
37846
G.1
60314
42702
86920
DB6
093055
815227
334661

XSBD Nhận KQXS Bình Dương, soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSVL Nhận KQXS Vĩnh Long, soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSTV Nhận KQXS Trà Vinh, soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
33
19
54
G.7
969
609
686
G.6
0254
9042
6206
1446
7181
5513
3015
1352
4094
G.5
8615
0601
5825
G.4
25576
71687
64667
80495
72021
70677
01666
84215
54598
60282
81193
17284
15359
54139
56916
07932
37193
85307
44944
80440
90548
G.3
22138
72659
06957
89628
78884
00209
G.2
46881
04025
07152
G.1
49122
51066
43027
DB6
354347
686524
789365

XSBD Nhận KQXS Bình Dương, soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSTV Nhận KQXS Trà Vinh, soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSVL Nhận KQXS Vĩnh Long, soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
23
07
28
G.7
882
588
862
G.6
3705
1459
5232
2509
8565
7774
0700
3379
4182
G.5
1199
5212
5960
G.4
19118
06619
40676
52044
48406
98669
68144
09271
89136
93475
16239
81386
73893
33066
52948
77517
77823
63654
69636
11909
37319
G.3
93273
75229
51196
19113
31555
70384
G.2
69749
40015
75634
G.1
66376
73765
86690
DB6
810545
236488
834181

XSBD Nhận KQXS Bình Dương, soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSVL Nhận KQXS Vĩnh Long, soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSTV Nhận KQXS Trà Vinh, soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
83
19
55
G.7
938
097
617
G.6
6966
4502
4945
4167
3395
2575
0214
4421
3701
G.5
5722
6439
1182
G.4
72748
56537
64162
49444
53626
91453
33971
94199
41760
69470
67746
73924
99491
59472
59635
68829
13891
21417
61960
21080
70289
G.3
72681
30470
42080
36406
28304
06922
G.2
03464
85269
45135
G.1
53611
44101
60368
DB6
170644
080869
137978

XSBD Nhận KQXS Bình Dương, soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSVL Nhận KQXS Vĩnh Long, soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSTV Nhận KQXS Trà Vinh, soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
88
68
13
G.7
915
963
154
G.6
5987
4547
4038
2115
4397
4442
3926
8363
5750
G.5
2756
2786
5899
G.4
31201
82478
08534
94631
33911
52035
16484
87984
05101
15927
98435
12575
57318
92953
15755
59233
92206
79172
06484
32249
15048
G.3
64716
51933
27355
88550
67546
82599
G.2
74184
88193
50925
G.1
87204
25903
78581
DB6
325770
157241
174171

XSBD Nhận KQXS Bình Dương, soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSVL Nhận KQXS Vĩnh Long, soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSTV Nhận KQXS Trà Vinh, soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 172