• XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6

Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
95
60
24
G.7
286
904
175
G.6
1066
7531
4892
1746
0362
3721
2715
9363
4998
G.5
0421
5870
3282
G.4
34855
43565
18199
51979
92804
10268
79358
18157
31543
14586
06417
51467
38923
70531
27403
70527
46898
08541
42401
69274
61800
G.3
26724
68568
76734
07061
72707
23413
G.2
38776
70030
06078
G.1
31237
91785
62104
DB6
848661
830065
684564

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
83
47
85
G.7
931
860
998
G.6
3929
5454
2475
3584
2138
8598
9628
9290
7166
G.5
0009
7235
0291
G.4
39215
78664
70144
43896
11994
52607
99367
68577
81119
39657
46982
67670
05802
12966
19280
95424
37952
12601
86677
39213
95451
G.3
75082
89646
26379
59108
48163
29186
G.2
19689
83139
14083
G.1
20609
08307
34029
DB6
471406
140730
902356

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
G.8
03
91
68
G.7
048
682
901
G.6
2660
3122
1265
6877
1002
0124
3645
3885
5120
G.5
2385
2356
6803
G.4
22342
49776
00116
51642
23297
26239
17600
91544
27614
79574
42212
41272
25299
47459
65125
53775
82740
63458
13837
38622
43874
G.3
04343
42353
61128
87353
40598
69241
G.2
15698
40489
35754
G.1
15933
59909
42362
DB6
185972
071075
582167

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
72
14
78
G.7
880
358
889
G.6
5664
0685
7119
2095
7160
5769
7839
7650
7244
G.5
9103
1389
2869
G.4
83981
78870
68884
03018
78193
62662
45055
48289
78873
43703
14454
82190
78713
34335
85270
15057
77127
56927
03586
26136
16367
G.3
39852
94632
32392
11346
41088
15554
G.2
10588
91611
50827
G.1
54934
06052
24666
DB6
479406
595583
257077

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
79
03
46
G.7
639
634
334
G.6
3918
0799
1420
9519
4913
7280
9250
7893
4535
G.5
6002
2785
9226
G.4
53518
66628
54209
39993
60237
83405
41428
73598
86283
01139
71302
41853
40290
63328
38962
34481
37066
99633
27013
13183
93470
G.3
43135
38471
93474
07909
92588
30153
G.2
59330
72544
19303
G.1
80436
56842
80891
DB6
266517
143230
832210

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
66
01
23
G.7
888
338
133
G.6
5794
5055
2082
6041
2471
6184
5429
5077
5306
G.5
3982
6494
5656
G.4
18653
95265
33075
72660
13671
90419
05666
90172
04696
53193
04583
95910
03392
54632
97630
23564
04078
81527
86051
72026
71415
G.3
23528
97250
78828
06578
26760
13270
G.2
23526
39865
95033
G.1
69696
93909
51968
DB6
521199
932539
678138

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
79
28
05
G.7
914
342
689
G.6
4114
0487
9421
1365
7828
7483
8909
4428
8664
G.5
8088
8278
5655
G.4
39838
22095
90489
28742
20842
03636
83540
69274
39203
02090
50671
57148
34082
64540
57691
45949
97299
05910
28476
73337
48035
G.3
60624
16045
40288
88285
58719
02363
G.2
20551
96565
52872
G.1
92422
00811
92689
DB6
272348
381142
608516

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
29
60
50
G.7
687
242
408
G.6
5789
6760
1389
9948
1972
8448
4698
2715
8558
G.5
4322
4272
0044
G.4
57220
26216
70074
70616
56962
60311
79550
32674
02573
64589
27745
87587
37894
51886
66449
70334
56222
69625
47945
13070
28907
G.3
53477
82953
23045
17403
06707
46464
G.2
28244
83907
59097
G.1
14232
26191
89927
DB6
614560
635704
525386

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
93
05
17
G.7
912
587
466
G.6
0924
9487
4318
6838
5587
8491
4179
3307
1380
G.5
0954
6480
5347
G.4
32437
73280
64751
71178
46358
63873
76750
52828
49444
44660
59995
97985
04664
31502
07859
27766
72547
30770
31191
01608
45475
G.3
12672
72534
11739
89119
92752
76263
G.2
50027
95825
72980
G.1
10977
49662
84830
DB6
299651
501300
205366

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
00
95
72
G.7
278
240
664
G.6
4755
3616
3366
3888
1075
1730
4472
1429
7212
G.5
3865
9420
7421
G.4
50625
07236
04800
12737
14827
51553
29076
29578
33454
74450
75761
98094
14431
25166
61766
24189
92594
95973
98527
71050
47250
G.3
28012
20512
32780
89430
16839
68278
G.2
99833
66275
43013
G.1
42627
40295
13474
DB6
721378
865438
942180

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 163