• XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6

Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
39
61
69
G.7
664
621
747
G.6
0583
4107
2687
3046
3563
9737
5111
9371
7488
G.5
6515
5696
5605
G.4
39607
30434
74026
25253
06545
29716
94949
99186
56436
13968
54128
12763
08189
00807
94639
56524
07188
34311
59713
29579
29817
G.3
60646
25991
48021
43255
53878
32267
G.2
27704
47614
69294
G.1
80023
01440
56178
DB6
373408
295088
753821

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
28
54
70
G.7
181
521
499
G.6
0362
1689
6164
9168
3311
7063
6788
1402
5011
G.5
7732
3164
7517
G.4
41873
57934
18686
60017
98923
34649
15181
55300
30923
40485
14652
45643
10363
68733
68758
46179
80092
05586
55590
53294
35591
G.3
68504
66408
61690
24666
18568
60461
G.2
37030
94411
25726
G.1
03809
55139
98989
DB6
123951
559616
646698

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
07
75
00
G.7
854
972
862
G.6
3747
4111
9006
2535
3415
5888
0012
0912
8126
G.5
5161
9070
0128
G.4
98181
84147
82615
40420
37220
53884
31537
74391
52329
22843
20521
46477
69086
83924
36098
52645
83100
22666
13793
48132
27808
G.3
70481
86230
57169
67303
52507
33321
G.2
26344
16524
10979
G.1
12524
00806
16504
DB6
092730
145743
017444

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
72
82
03
G.7
093
793
429
G.6
0303
5823
7979
0621
6250
9024
6254
0164
5095
G.5
6347
5182
8528
G.4
41775
72176
95193
04926
45322
68073
28735
27590
81053
96917
37652
44439
27487
14944
32582
32052
29456
59358
43793
05722
93957
G.3
85926
89883
43519
19270
22425
14628
G.2
30105
71983
66201
G.1
45043
19210
86666
DB6
522104
381510
203884

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
42
58
35
G.7
018
925
256
G.6
0906
4158
3374
1070
3150
3690
3850
3180
8164
G.5
1233
6806
3930
G.4
64446
48155
33198
10972
08661
92657
41923
06042
96880
45286
62128
65589
54164
83526
77111
40949
29121
00300
46442
91423
13245
G.3
80355
18892
17483
70446
31269
95940
G.2
83089
46868
98311
G.1
83401
02975
21726
DB6
840599
052805
596860

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
37
65
97
G.7
871
719
248
G.6
7593
8739
2650
3855
4729
6085
3535
8313
0408
G.5
3985
0841
4654
G.4
90655
75408
92354
42801
19562
00311
18722
91452
58043
44654
89905
87973
80549
47827
68403
36366
85255
43284
29319
99390
18548
G.3
77512
90228
17110
23891
93362
68264
G.2
76871
16769
23777
G.1
51574
47565
24149
DB6
626507
296215
352503

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
06
15
31
G.7
018
720
221
G.6
3463
4889
0145
0199
7577
6966
7441
1705
1426
G.5
5735
9523
5688
G.4
92090
78486
46716
88053
52767
91263
67922
18513
98884
41148
86498
97905
19833
22139
72213
66224
94569
30157
26964
68871
08248
G.3
45727
80649
64265
20653
04945
59361
G.2
08607
52541
45767
G.1
47281
35199
02342
DB6
466967
327742
503261

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
28
65
45
G.7
204
487
814
G.6
1274
1638
7379
5913
3635
8638
4137
3664
4430
G.5
0883
7492
2301
G.4
54414
48188
80991
58353
86240
47127
39750
95020
13415
17563
48539
06065
83658
55974
60773
92706
62454
66745
31097
24306
73756
G.3
95102
06837
24824
85966
51250
68525
G.2
03657
39255
82324
G.1
88337
36746
07401
DB6
333382
952289
084831

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
16
21
48
G.7
356
510
706
G.6
0705
3885
2769
6299
1228
4551
3408
7448
6800
G.5
8889
8112
1726
G.4
98199
57639
82017
18927
53977
21841
59702
53324
22886
38765
51295
55130
04076
11710
30959
13977
93970
29149
71580
53687
78076
G.3
00954
13960
32536
93716
10805
02537
G.2
80938
44038
42772
G.1
06986
29169
43401
DB6
574047
107953
358536

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
71
80
91
G.7
989
139
084
G.6
4054
8897
1347
1148
6015
2028
6483
1175
8095
G.5
4940
3184
5363
G.4
28929
65819
10864
14228
03968
05378
70954
91179
22838
58660
56737
57297
75444
27752
16765
65672
29743
26913
84707
80772
54763
G.3
06354
30428
32030
82766
84106
27746
G.2
88660
68136
92926
G.1
09088
49071
90962
DB6
226477
430340
666115

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 197