• XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 6

, ngày 08/12/2017
Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
12
40
08
G.7
953
357
138
G.6
9199
1822
9878
6522
1900
6596
6509
4135
8610
G.5
7640
8056
6097
G.4
20694
25401
48379
54574
23829
90762
62438
34506
93001
00987
09190
47181
96824
47153
06514
71954
29319
60552
96023
10800
64957
G.3
60689
56051
31949
26494
85346
99076
G.2
63168
65935
50764
G.1
28910
22338
55960
DB6
143019
241971
856288

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 6

, ngày 01/12/2017
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
48
73
69
G.7
447
764
184
G.6
7607
2394
2337
4244
1205
2099
3044
7167
8728
G.5
0882
8198
0078
G.4
96050
51933
81946
67049
57729
79894
85733
72084
20342
33964
13077
98049
14096
24397
31530
88277
70124
15718
06363
51983
63671
G.3
93922
32557
19587
00755
35321
31155
G.2
62465
69965
36485
G.1
79751
83664
69427
DB6
533129
215595
655544

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 6, XSMN ngày 24/11/2017

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
18
29
54
G.7
848
984
127
G.6
7169
7740
1344
2162
8168
4779
5272
9623
4829
G.5
6459
3918
4598
G.4
69220
43705
48228
23648
89207
88067
00490
61365
77030
56295
89691
80853
60730
71876
11857
01604
04390
71793
04507
29585
65070
G.3
78811
82573
98290
29466
60964
56988
G.2
54429
54794
97779
G.1
48737
47433
77551
DB6
383812
911717
930125

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 6

, ngày 17/11/2017
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
21
02
72
G.7
657
284
438
G.6
6043
2699
0496
3086
7582
2760
1054
7254
8096
G.5
6649
6245
4065
G.4
89154
51482
29283
50003
65393
80808
71378
26631
69493
06961
59722
60771
21756
03214
90775
53198
18276
98329
19560
74418
27707
G.3
79053
90687
21279
09990
09631
98950
G.2
14383
94737
34878
G.1
43440
28411
62673
DB6
239059
646735
943050

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 6

, ngày 10/11/2017
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
60
33
73
G.7
644
870
214
G.6
3850
4339
7145
1946
7604
4143
1672
4989
2921
G.5
7715
7573
2644
G.4
62482
58759
53331
91533
26346
67758
20714
08529
42941
90097
27242
08551
01758
82994
53377
24716
08782
55299
09814
30886
93641
G.3
69875
83068
55346
54996
75481
09989
G.2
66860
10252
69424
G.1
00518
10684
68440
DB6
268879
365676
119024

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 6, XSMN ngày 03/11/2017

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
83
64
56
G.7
381
132
924
G.6
8845
8048
1418
3158
7312
1039
1601
6679
1427
G.5
6750
8435
7678
G.4
57439
27027
54409
22127
68437
85496
86942
70083
35311
65683
55675
17732
96967
58998
72405
50982
08161
21560
28859
83464
74077
G.3
11864
65696
50872
36333
12721
09862
G.2
81314
02717
75276
G.1
42271
44721
40548
DB6
737554
506266
340401

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 6, XSMN ngày 27/10/2017

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
50
93
73
G.7
705
338
494
G.6
7626
5048
4505
6527
7930
5829
3783
3348
9664
G.5
9450
0216
5207
G.4
25982
44653
05535
41892
66655
45524
95767
84040
40961
32296
10612
23178
70809
66768
13839
16903
44599
45624
46487
23129
30775
G.3
27906
82540
91560
48423
12189
59925
G.2
70984
58925
10293
G.1
77721
11432
10447
DB6
229954
313550
116804

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 6, ngày 20/10/2017

Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
61
08
55
G.7
133
924
309
G.6
7024
7140
5974
9247
1618
9627
8918
3437
0144
G.5
2774
5205
1273
G.4
68901
25183
72101
95575
75129
14353
73594
94338
84945
58646
96453
38898
21965
69328
25287
64102
80505
41178
55658
33436
37722
G.3
34177
19970
49097
42858
73535
04287
G.2
88624
11800
13000
G.1
52089
41349
34659
DB6
708182
142177
937989

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 6, XSMN ngày 13/10/2017

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
66
65
60
G.7
242
938
605
G.6
9382
5794
6261
3889
9366
2312
8804
6373
3949
G.5
7893
2958
4415
G.4
16552
19703
31940
32053
35448
98925
75806
32497
62187
31428
65128
16957
91118
81427
70320
75946
60563
41530
22617
70337
64667
G.3
32053
64117
52013
72359
75382
58843
G.2
11463
31485
27029
G.1
94338
77507
89092
DB6
293086
701051
051890

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 6, XSMN ngày 06/10/2017

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
04
29
36
G.7
553
395
604
G.6
5894
5387
7133
5330
8627
6066
6899
3804
6992
G.5
4014
6078
7355
G.4
73097
37470
47509
33581
08623
41308
79568
74129
75277
34580
18980
95576
62056
70349
08359
18533
11648
92702
75561
53278
37891
G.3
58394
40161
81184
66753
85620
11392
G.2
11194
56236
93417
G.1
05883
38378
67869
DB6
179670
791587
728073

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 47