• XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 6

, ngày 13/10/2017
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
66
65
60
G.7
242
938
605
G.6
9382
5794
6261
3889
9366
2312
8804
6373
3949
G.5
7893
2958
4415
G.4
16552
19703
31940
32053
35448
98925
75806
32497
62187
31428
65128
16957
91118
81427
70320
75946
60563
41530
22617
70337
64667
G.3
32053
64117
52013
72359
75382
58843
G.2
11463
31485
27029
G.1
94338
77507
89092
DB6
293086
701051
051890

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 6

, ngày 06/10/2017
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
04
29
36
G.7
553
395
604
G.6
5894
5387
7133
5330
8627
6066
6899
3804
6992
G.5
4014
6078
7355
G.4
73097
37470
47509
33581
08623
41308
79568
74129
75277
34580
18980
95576
62056
70349
08359
18533
11648
92702
75561
53278
37891
G.3
58394
40161
81184
66753
85620
11392
G.2
11194
56236
93417
G.1
05883
38378
67869
DB6
179670
791587
728073

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 6, XSMN ngày 29/09/2017

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
78
77
28
G.7
335
886
550
G.6
2034
0521
5634
7041
0635
6561
3519
4839
7910
G.5
1979
8537
0402
G.4
86672
56839
41874
32440
92014
48966
57241
20066
88344
07820
34919
45362
61718
93024
27679
11588
59858
97814
39441
22635
20438
G.3
93538
45170
12195
48629
79112
94035
G.2
47244
23766
06132
G.1
34512
68694
46023
DB6
674915
275720
346008

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 6

, ngày 22/09/2017
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
24
48
01
G.7
750
864
836
G.6
8698
1868
5348
6073
7845
5388
4217
6925
0622
G.5
5141
4233
8543
G.4
73837
19107
84527
80490
07493
27813
04001
60817
76497
30544
83279
61425
01911
91570
06969
88882
28013
60657
83365
34554
84773
G.3
43596
67251
26656
40690
06221
06379
G.2
19268
20644
89078
G.1
95222
38556
17840
DB6
492714
450536
872271

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 6

, ngày 15/09/2017
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
49
92
99
G.7
364
300
616
G.6
2182
0358
6270
1054
8192
6908
8935
4562
3739
G.5
1350
5076
7150
G.4
11262
22697
08073
71353
89702
04888
40793
67317
47916
34213
17791
49476
56807
81773
77600
25987
82179
23629
61979
60946
46024
G.3
41931
16256
96417
96283
45123
44904
G.2
05119
52232
57039
G.1
46026
07345
46386
DB6
474533
623442
114678

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 6, XSMN ngày 08/09/2017

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
69
41
17
G.7
634
217
842
G.6
6925
5500
0752
2972
3326
3067
9619
7539
4587
G.5
5993
8549
6657
G.4
30348
28944
89729
14663
85619
49674
81955
83377
49777
54951
68511
83047
12847
80169
98121
12807
38310
33278
46717
24887
58811
G.3
17958
33211
45966
42585
68074
66865
G.2
64539
80427
39299
G.1
92183
52910
09475
DB6
775673
128793
190631

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 6, XSMN ngày 01/09/2017

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
34
65
32
G.7
638
829
743
G.6
0702
9424
0102
7292
4929
6129
0745
7311
4880
G.5
9929
4279
4068
G.4
42121
93245
22825
87088
73459
75953
92411
88175
81914
04161
08616
78862
57303
86420
30046
25764
11288
52130
08072
29163
83631
G.3
61575
51843
83635
12468
29275
65296
G.2
31900
24077
09557
G.1
83665
47103
19350
DB6
242607
443979
136740

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 6, ngày 25/08/2017

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
21
74
99
G.7
628
237
213
G.6
1415
5453
3815
7306
0359
9069
2326
7550
5364
G.5
3225
7287
2749
G.4
85730
51353
40876
66933
00137
09958
53998
63980
23915
05658
65498
12243
17073
25753
44125
61041
56455
33771
19858
53915
92239
G.3
82379
15434
74318
05335
12363
04944
G.2
10403
18429
80076
G.1
85459
41881
65109
DB6
564542
273825
171717

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 6, XSMN ngày 18/08/2017

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
08
40
93
G.7
911
892
404
G.6
6902
8765
0073
1890
4596
2459
1424
3345
6506
G.5
6215
3120
7078
G.4
55403
87976
87377
22739
03610
99236
97477
01698
46292
98816
02932
62486
17153
29290
46634
48177
82740
25793
25024
17997
91586
G.3
02005
48619
06783
60508
39870
01579
G.2
29109
01007
51930
G.1
35738
94904
88792
DB6
426901
435817
745751

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 6, XSMN ngày 11/08/2017

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
73
86
36
G.7
018
549
932
G.6
6797
4248
1378
7918
8481
8812
2848
7736
4885
G.5
8761
9873
1626
G.4
20888
87771
15596
70811
02756
31815
80160
13745
07793
12598
07858
84099
26300
71809
59825
06838
67451
66381
22609
79056
77155
G.3
44711
42099
18708
20437
94264
05263
G.2
15627
30813
15508
G.1
66081
71302
91147
DB6
842975
951063
606742

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 77