• XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 3

, ngày 20/06/2017
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
45
26
G.7
102
145
G.6
8087
0299
5272
1389
3547
0635
G.5
0857
7750
G.4
36826
71419
38033
84970
13574
12833
48724
09881
38502
67774
03695
92025
72308
20283
G.3
09449
82085
58946
34021
G.2
75225
87119
G.1
20424
79515
DB6
585375
727183

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 3

, ngày 13/06/2017
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
55
45
G.7
855
532
G.6
2402
9131
8957
1515
8344
5775
G.5
3208
6417
G.4
46399
98751
31463
62992
75608
12920
13900
68247
85804
10384
49603
26635
28143
75552
G.3
62262
86606
45451
98693
G.2
51129
29855
G.1
39189
24516
DB6
408965
022010

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 3, XSMT ngày 06/06/2017

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
41
06
G.7
449
952
G.6
1630
4055
0963
8460
5820
5999
G.5
8218
2820
G.4
61209
31235
25793
19931
62803
19905
23690
31617
26286
64919
31700
39977
21578
46716
G.3
89414
21103
60144
24691
G.2
12155
38047
G.1
49844
45811
DB6
454188
437377

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 3

, ngày 30/05/2017
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
50
39
G.7
416
192
G.6
8492
0703
8043
1133
5060
5060
G.5
3343
5345
G.4
59124
06258
29436
69252
71253
30304
04050
89913
28000
30578
95933
57818
64063
34057
G.3
78099
29655
32724
63650
G.2
93303
87467
G.1
10773
33570
DB6
403421
080783

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 3

, ngày 23/05/2017
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
28
83
G.7
676
861
G.6
5715
5697
6538
5257
9822
3681
G.5
6747
8681
G.4
27450
96776
65663
40554
10079
87976
04378
74655
49110
44506
67323
56559
13705
26212
G.3
23289
69249
64526
82400
G.2
91300
37021
G.1
50992
35506
DB6
646394
476901

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 3, XSMT ngày 16/05/2017

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
04
45
G.7
177
809
G.6
3957
5912
6501
8555
9354
5331
G.5
7961
9813
G.4
65417
56950
13689
65151
04795
72942
15759
06078
32281
95182
44173
43963
83664
64769
G.3
66265
64630
57173
65185
G.2
78924
36063
G.1
07648
64517
DB6
397565
946149

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 3, XSMT ngày 09/05/2017

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
50
95
G.7
318
374
G.6
7385
0112
3721
1493
6876
3791
G.5
7761
2774
G.4
43630
84787
93611
64668
49939
12782
40191
99595
65489
74233
33767
07085
68314
51366
G.3
67314
49890
28246
00428
G.2
64175
25932
G.1
97265
14593
DB6
312446
245310

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 3, ngày 02/05/2017

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
60
24
G.7
515
025
G.6
3034
9962
3345
0453
2742
3112
G.5
5339
5083
G.4
64704
07195
53178
27529
17526
52598
24913
17660
16152
99715
17449
34999
18687
46792
G.3
52352
08655
10793
28430
G.2
44086
81173
G.1
65399
42514
DB6
408734
465918

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 3, XSMT ngày 25/04/2017

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
01
22
G.7
653
250
G.6
1427
3504
7144
4217
7818
6039
G.5
4374
9439
G.4
23687
53224
29684
24504
40088
00264
13378
04471
84335
02167
76909
24745
32797
41662
G.3
62301
82106
72543
23389
G.2
56058
27459
G.1
14084
99534
DB6
367740
024075

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 3, XSMT ngày 18/04/2017

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
85
82
G.7
610
108
G.6
2445
0785
3273
4230
2672
2992
G.5
0565
2517
G.4
10170
88108
66678
13204
48183
54942
81794
07204
09465
62256
61020
49799
97647
21502
G.3
25606
53715
95888
44589
G.2
51171
84977
G.1
91126
02998
DB6
195068
985410

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 52