• XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
32
20
G.7
124
654
G.6
1952
6958
8503
5972
9353
8689
G.5
5320
2356
G.4
64676
39080
15901
20461
94469
36195
34087
72716
04719
30135
14399
33256
23646
26930
G.3
50772
40690
07521
89395
G.2
54256
51940
G.1
37083
34541
DB6
793790
102558

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
31
66
G.7
901
964
G.6
2514
9996
6787
7491
4527
1203
G.5
8633
9839
G.4
64501
89592
21816
98626
50970
42704
36535
26980
17410
24443
25989
75164
51432
06293
G.3
65693
63432
69950
34938
G.2
63480
89077
G.1
01162
85972
DB6
995547
055131

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
54
34
G.7
334
024
G.6
6135
9374
1920
4557
1569
1679
G.5
5332
2355
G.4
67025
53386
21140
44693
44087
15126
82109
27503
21631
25235
48365
59148
84840
52056
G.3
26229
28215
59601
75885
G.2
18495
68095
G.1
29173
19720
DB6
677636
086268

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
46
67
G.7
947
020
G.6
7530
2512
3974
5531
5935
3321
G.5
6258
9559
G.4
58082
02900
37909
33971
78078
51325
76725
93566
71504
98085
68290
69750
70235
29301
G.3
05736
63133
05681
78260
G.2
40558
38929
G.1
53411
30621
DB6
455365
868693

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
14
00
G.7
920
667
G.6
0760
0732
8663
4430
6094
6596
G.5
4811
6074
G.4
03891
55859
43325
15197
58563
53147
89116
54584
22353
83906
63105
55667
90261
18442
G.3
17553
03843
87744
00412
G.2
23682
53462
G.1
47698
05163
DB6
337883
673459

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
31
38
G.7
811
776
G.6
7468
8102
2949
9021
0542
5290
G.5
9594
1708
G.4
84904
25686
09526
54913
03931
96316
14631
88755
27266
44034
15248
93027
48013
66754
G.3
50919
70891
68041
92396
G.2
87201
80389
G.1
29108
41821
DB6
973434
194510

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
70
10
G.7
180
453
G.6
7755
7543
2626
5181
4710
8410
G.5
4517
7031
G.4
52691
70341
84495
36898
87357
96300
95680
26937
07112
49945
70308
08795
04174
09519
G.3
48637
19576
74313
10517
G.2
68687
74437
G.1
69123
78464
DB6
821605
978529

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
89
28
G.7
374
106
G.6
8739
3513
3410
9059
0452
0807
G.5
6396
9288
G.4
69667
39943
18520
34534
49381
35031
86042
73295
09676
85670
73942
81165
57309
59145
G.3
33155
05906
76953
22548
G.2
71821
57539
G.1
79778
67920
DB6
234384
021843

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
21
56
G.7
908
264
G.6
7849
0931
3511
3534
4175
3894
G.5
6655
7810
G.4
75108
96893
32657
36417
12678
56961
05553
25194
92228
13894
58776
83215
64662
77540
G.3
04600
62689
70380
23902
G.2
21340
11567
G.1
84583
07544
DB6
163598
496472

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
65
78
G.7
809
935
G.6
3460
8930
5097
6576
9492
5093
G.5
7210
1357
G.4
28316
67444
91093
81257
09932
52728
45274
28930
16034
10809
08617
41917
20277
48168
G.3
94415
92470
13779
29403
G.2
58216
06985
G.1
07101
43825
DB6
615527
003486

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 180