• XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
39
39
G.7
737
773
G.6
8287
8974
9332
8971
7800
8576
G.5
0968
4894
G.4
45238
16195
52714
48380
10202
87711
21478
06321
34695
37378
99017
46295
79611
23229
G.3
66797
86704
41529
84649
G.2
32770
19497
G.1
25272
72690
DB6
389405
877469

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
70
89
G.7
678
155
G.6
8475
9787
2482
6485
8671
4063
G.5
5303
0327
G.4
48017
74266
89317
23124
37133
62110
01178
10335
29741
24693
00736
89001
02706
37714
G.3
28639
50972
44892
31427
G.2
41323
58085
G.1
24078
41604
DB6
220762
844539

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
15
72
G.7
064
878
G.6
6034
5045
9828
9147
5261
9524
G.5
5539
7895
G.4
93665
26439
96460
75831
17524
78582
41768
43119
12281
47442
98493
12177
30002
79339
G.3
87210
39297
40405
99505
G.2
15535
48732
G.1
47239
63913
DB6
634430
640526

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
16
49
G.7
710
253
G.6
3687
8514
5118
3147
2380
7404
G.5
5017
8765
G.4
58226
65351
24874
51828
74011
07107
48616
36503
27223
54669
95488
64683
83115
52762
G.3
68465
49485
72137
54090
G.2
89528
79741
G.1
73746
81664
DB6
533555
330543

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
34
74
G.7
256
740
G.6
3274
0739
4776
9589
5776
5182
G.5
3451
2345
G.4
12102
30732
05390
37399
89376
16466
39188
90249
62317
91530
20323
54412
82972
37376
G.3
21265
43177
33348
06521
G.2
59020
10291
G.1
59084
57952
DB6
732205
323109

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
34
27
G.7
322
835
G.6
4700
1355
4620
7810
8601
8077
G.5
2798
9828
G.4
75127
72070
36779
42441
04475
96998
16375
96268
45519
57008
90441
00755
67929
40650
G.3
04809
31945
51692
63643
G.2
10396
13462
G.1
84403
19395
DB6
341844
475403

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
02
62
G.7
198
512
G.6
5216
0196
4863
3254
3843
4061
G.5
2024
5165
G.4
18795
82448
21071
52453
82436
62176
93684
25515
20426
36366
28041
72335
49267
15626
G.3
34092
78042
98162
67946
G.2
39375
11951
G.1
07288
63053
DB6
456628
793599

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
07
94
G.7
627
498
G.6
5985
7218
8580
9859
4230
6588
G.5
4820
9898
G.4
44080
60929
56834
30929
22145
05139
18591
48955
92076
25163
39412
28089
25300
45356
G.3
02576
84145
76131
17697
G.2
66777
68391
G.1
17267
47649
DB6
343453
231795

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
94
01
G.7
787
449
G.6
2661
4018
4979
2846
5947
3730
G.5
0366
6410
G.4
18203
16242
94667
22385
85357
47893
87646
01756
32854
40149
19278
20693
07833
53725
G.3
61854
04564
09069
39129
G.2
32930
21364
G.1
27698
85971
DB6
135477
403554

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
81
86
G.7
911
224
G.6
0986
9978
3153
7286
4794
7311
G.5
3071
8459
G.4
87175
13932
75706
48812
48999
05060
25458
42036
87438
73435
39561
66961
39442
00961
G.3
99633
06772
81588
71707
G.2
38038
26064
G.1
79356
85567
DB6
441681
558873

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 50