Quay thưởng hôm nay

  • XSMT Thu 3, KQ Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
93
82
G.7
896
402
G.6
1694
4189
4778
4954
4270
2071
G.5
5520
0143
G.4
08633
77063
25034
27441
89068
42872
11970
91455
75043
51648
11754
85831
65150
56819
G.3
77987
07230
25960
87103
G.2
19766
18221
G.1
79571
99862
DB
14607
80398

XSQNA Nhận KQXS Quảng Nam, soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDLK Nhận KQXS Đắk Lắk, soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
13
55
G.7
631
370
G.6
2417
1962
7666
1375
7941
8650
G.5
6114
8190
G.4
97620
08741
91802
00786
46712
00941
16744
88160
71020
97915
59751
38739
14494
28957
G.3
90463
72249
80660
60365
G.2
52331
22477
G.1
18067
31941
DB
88717
76323

XSQNA Nhận KQXS Quảng Nam, soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDLK Nhận KQXS Đắk Lắk, soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
79
99
G.7
997
028
G.6
7360
5085
6197
0519
8855
9707
G.5
5446
6635
G.4
36736
32140
75819
88963
02106
13386
91310
36918
98081
59147
70136
63753
22305
45933
G.3
42113
43319
96671
46917
G.2
44802
68085
G.1
52630
13167
DB
46803
98879

XSQNA Nhận KQXS Quảng Nam, soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDLK Nhận KQXS Đắk Lắk, soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
83
25
G.7
973
673
G.6
0623
7983
3634
6350
1174
1116
G.5
8994
7803
G.4
07016
83953
07583
61580
58303
72295
44297
90397
15841
91332
99424
55443
78965
40960
G.3
07986
54199
31108
92571
G.2
11176
50859
G.1
32106
49046
DB
40112
65841

XSQNA Nhận KQXS Quảng Nam, soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDLK Nhận KQXS Đắk Lắk, soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
73
27
G.7
133
383
G.6
5710
1507
9125
6262
0293
8671
G.5
0775
7284
G.4
85786
14902
12923
48758
75408
56550
90847
91868
24387
46500
29318
73681
68550
64415
G.3
47187
31084
10389
27338
G.2
50265
78095
G.1
54862
98862
DB
15952
97011

XSQNA Nhận KQXS Quảng Nam, soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDLK Nhận KQXS Đắk Lắk, soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
18
11
G.7
623
954
G.6
3698
4656
4200
3487
2179
1936
G.5
0420
6202
G.4
90598
05533
37009
56711
79096
43176
68448
07852
98485
28556
76317
80990
68823
22748
G.3
18124
19757
99540
03808
G.2
25348
07952
G.1
81720
38050
DB
12904
20941

XSQNA Nhận KQXS Quảng Nam, soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDLK Nhận KQXS Đắk Lắk, soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
93
72
G.7
199
648
G.6
5620
9853
0583
7644
1792
8128
G.5
2706
1639
G.4
73961
45740
02149
67300
33092
22045
64405
83820
71232
70970
71181
60914
65378
77364
G.3
38303
55328
61533
63778
G.2
24441
49202
G.1
68782
69582
DB
41320
52043

XSQNA Nhận KQXS Quảng Nam, soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDLK Nhận KQXS Đắk Lắk, soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
04
59
G.7
609
770
G.6
0740
2622
9336
5697
5771
1747
G.5
1920
3850
G.4
05908
92498
73899
69657
54420
86651
68071
97102
18255
42327
78965
97303
72899
10965
G.3
42035
83110
33393
72374
G.2
80917
39853
G.1
72072
56779
DB
96527
95385

XSQNA Nhận KQXS Quảng Nam, soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDLK Nhận KQXS Đắk Lắk, soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 181