• XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 3

, ngày 05/12/2017
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
68
43
G.7
744
248
G.6
5430
8009
9950
9156
1364
5373
G.5
8671
0947
G.4
89914
41258
92463
34671
53623
12202
44445
72225
89068
72188
58797
08259
29956
91503
G.3
01817
86758
11851
10732
G.2
55339
18305
G.1
34583
61253
DB6
244221
324424

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 3

, ngày 28/11/2017
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
97
94
G.7
446
595
G.6
8256
9541
4155
8998
1159
5150
G.5
0582
1708
G.4
25647
71519
51294
28558
51686
80385
50672
59308
15610
22512
94307
26278
80233
49015
G.3
60516
29793
87736
79046
G.2
81479
67449
G.1
17101
32270
DB6
539593
251683

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 3, XSMT ngày 21/11/2017

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
23
98
G.7
420
750
G.6
6554
4060
5140
0020
2065
9630
G.5
7588
7043
G.4
67255
08032
70513
71066
89048
75233
15281
42276
25411
84599
08341
35857
01607
76476
G.3
68370
69313
29199
12459
G.2
67117
60779
G.1
71524
96273
DB6
655742
198812

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 3

, ngày 14/11/2017
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
36
90
G.7
726
733
G.6
4106
6654
9926
4714
2733
6508
G.5
5954
1440
G.4
38403
99082
51792
38856
67724
79147
96893
94365
28158
59780
31567
21609
81803
26992
G.3
38966
92971
41311
20674
G.2
76659
92511
G.1
97724
39709
DB6
446716
899309

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 3

, ngày 07/11/2017
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
44
71
G.7
723
742
G.6
9149
7005
1665
1661
5566
0903
G.5
0105
2223
G.4
07157
49242
80391
66195
93310
51328
46816
32970
21610
56768
16231
73408
73532
71158
G.3
40652
43707
99646
57481
G.2
33961
72100
G.1
53347
95661
DB6
237767
382954

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 3, XSMT ngày 31/10/2017

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
43
82
G.7
713
959
G.6
3511
1164
7065
9287
0532
3486
G.5
2240
8864
G.4
75033
25715
86148
58288
79566
04620
09198
92509
89584
56614
69850
28074
86636
44149
G.3
45780
40667
48554
85640
G.2
94268
68083
G.1
94186
46643
DB6
667397
238952

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 3, XSMT ngày 24/10/2017

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
35
41
G.7
341
825
G.6
8238
6210
1552
1909
3289
0063
G.5
7630
0340
G.4
67362
62587
15243
43218
40842
86542
88015
40528
95001
13651
69752
46239
23583
88203
G.3
58217
34816
39690
38735
G.2
18048
06079
G.1
57187
56327
DB6
191707
588358

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 3, ngày 17/10/2017

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
90
33
G.7
906
390
G.6
8319
8658
9672
8327
3455
8489
G.5
6794
4783
G.4
94557
38207
71599
47072
51068
26292
77372
02382
67443
00738
73647
64078
47122
89995
G.3
91193
74576
21272
09081
G.2
45757
67527
G.1
77531
19108
DB6
204042
177801

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 3, XSMT ngày 10/10/2017

Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
08
03
G.7
746
817
G.6
9147
3739
0358
5367
7079
1938
G.5
6950
4151
G.4
63856
86568
08245
47485
25671
66719
37102
78152
12938
31963
57387
85146
04418
99395
G.3
97291
55694
99702
10142
G.2
77209
36487
G.1
84838
18669
DB6
537879
728106

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 3, XSMT ngày 03/10/2017

Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
40
43
G.7
901
000
G.6
5129
4255
9362
5348
5039
6014
G.5
2341
1745
G.4
76980
27304
10323
65430
09593
37833
41016
75389
09235
25051
55529
81691
83161
92619
G.3
90029
94344
02076
21300
G.2
92973
57343
G.1
14313
82809
DB6
595259
752503

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 27