• XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
72
53
G.7
881
701
G.6
4175
6791
2556
0762
1967
6245
G.5
3769
3692
G.4
05209
54922
71064
11098
87870
59651
69363
12520
15897
33660
48862
14282
58224
64667
G.3
45341
48382
51319
02366
G.2
91711
96390
G.1
93630
84648
DB6
275318
487321

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
62
27
G.7
367
049
G.6
9421
8258
5265
3184
3035
8865
G.5
9960
6384
G.4
36566
85171
34270
09051
97571
42219
45479
37771
66182
85351
92234
25059
93498
49736
G.3
99363
04344
18565
76598
G.2
81897
09907
G.1
49141
32983
DB6
702965
053517

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
64
95
G.7
484
656
G.6
9212
6304
9184
9023
6567
6946
G.5
7369
3654
G.4
38821
21987
00826
04423
51272
25515
61363
35333
58888
34311
38348
28363
02326
35188
G.3
74883
69349
36337
28715
G.2
73577
03482
G.1
64096
18038
DB6
213606
189247

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
53
70
G.7
654
021
G.6
4362
1870
4608
5999
6245
5288
G.5
6888
4678
G.4
67895
33930
11427
15708
72064
32943
05761
10141
54209
39657
04719
13467
08127
12218
G.3
26822
36032
18916
11863
G.2
36478
55714
G.1
39903
92450
DB6
171310
328155

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
47
95
G.7
531
476
G.6
1555
2808
9287
0009
4396
2123
G.5
1552
5158
G.4
16858
15314
39098
79122
20386
84196
20176
97488
48107
50958
97681
14415
12748
33286
G.3
24438
08919
30850
14404
G.2
01438
61236
G.1
05993
06299
DB6
266651
091261

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
37
38
G.7
766
665
G.6
0696
9912
0206
3102
9822
0865
G.5
6510
0040
G.4
13663
77969
23846
09568
05605
25982
16054
06029
79520
04109
48845
89282
70762
34762
G.3
08514
20384
08382
30052
G.2
44718
30977
G.1
90320
67667
DB6
332369
960127

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
05
04
G.7
469
616
G.6
1779
9608
7164
7173
6977
5603
G.5
2540
0000
G.4
54611
12794
30023
89145
42206
47587
90407
32016
50160
96612
02533
80327
47858
31964
G.3
94126
42001
54996
11072
G.2
16923
35892
G.1
21186
28447
DB6
852170
757696

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
85
06
G.7
165
652
G.6
3228
0879
2342
4409
9144
6355
G.5
1551
2097
G.4
67846
48025
80688
75014
87192
30356
22479
82676
29129
11771
40005
53729
58184
25786
G.3
60778
12234
40732
02918
G.2
17206
18720
G.1
51808
26875
DB6
408583
047487

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
19
11
G.7
729
708
G.6
9354
3546
6015
6996
4904
8027
G.5
1918
3116
G.4
12660
19226
82987
16933
97052
97307
69586
99361
51223
86050
19721
27432
11927
56364
G.3
37889
85884
63000
20057
G.2
75965
74817
G.1
19223
75952
DB6
304568
821123

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
39
39
G.7
737
773
G.6
8287
8974
9332
8971
7800
8576
G.5
0968
4894
G.4
45238
16195
52714
48380
10202
87711
21478
06321
34695
37378
99017
46295
79611
23229
G.3
66797
86704
41529
84649
G.2
32770
19497
G.1
25272
72690
DB6
389405
877469

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 51