• XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 3

, ngày 17/04/2018
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
20
97
G.7
429
098
G.6
8326
5097
4671
3531
1371
5301
G.5
0477
5706
G.4
07996
55128
24008
77747
58164
66250
43589
54734
88830
08278
25199
22087
86845
16109
G.3
07981
85158
73051
09682
G.2
60288
75548
G.1
27187
45902
DB6
788540
227664

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 3

, ngày 10/04/2018
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
32
35
G.7
776
414
G.6
9223
5495
5760
3899
4869
5853
G.5
8244
1540
G.4
12358
86335
85479
22942
71465
98424
51155
12399
36346
34216
77443
58121
78272
94410
G.3
63195
23565
97916
73769
G.2
64950
18975
G.1
85831
01933
DB6
993042
456154

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 3, XSMT ngày 03/04/2018

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
15
72
G.7
239
971
G.6
6780
4945
2486
1885
9867
1879
G.5
1135
7270
G.4
16916
13413
11203
57261
22920
00438
32924
36813
77823
13422
44546
57073
83409
08585
G.3
49456
99346
01583
19442
G.2
27194
44165
G.1
28378
18446
DB6
771346
327305

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 3

, ngày 27/03/2018
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
69
00
G.7
145
181
G.6
5697
1097
1434
6676
3427
7181
G.5
5206
3049
G.4
68994
71767
10891
37682
05685
17896
35644
70788
77582
49231
77674
63948
21509
27209
G.3
62216
41517
29712
35676
G.2
69472
98949
G.1
35060
02824
DB6
226822
402792

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 3

, ngày 20/03/2018
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
85
92
G.7
995
261
G.6
1250
8256
9601
0959
2764
4027
G.5
1867
7985
G.4
01390
18528
60567
60164
71526
31435
07704
90770
98380
55578
40092
13205
73475
27876
G.3
04634
01870
96761
26764
G.2
07958
74013
G.1
01295
94844
DB6
583867
820104

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 3, XSMT ngày 13/03/2018

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
46
39
G.7
397
593
G.6
0728
6140
3458
5452
6143
0760
G.5
6471
3711
G.4
52308
35586
82054
35118
71790
94020
66080
51473
15700
87596
99633
69502
74793
64212
G.3
99812
88747
42736
58807
G.2
31194
68199
G.1
86888
22484
DB6
664857
468657

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 3, XSMT ngày 06/03/2018

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
93
94
G.7
634
118
G.6
3551
0418
5272
0365
2112
5229
G.5
8559
4290
G.4
48409
06381
43933
57208
53664
79751
43286
23440
22562
52413
47049
17249
63349
09902
G.3
34744
79473
44100
60065
G.2
69298
77726
G.1
14085
55460
DB6
217867
314395

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 3, ngày 27/02/2018

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
48
53
G.7
971
058
G.6
3802
2258
3101
6810
4423
3899
G.5
8809
6280
G.4
18364
02274
35225
36451
51819
85691
40616
82828
58345
47271
21628
91933
79230
46993
G.3
06848
46242
36569
74478
G.2
44877
69732
G.1
76645
12979
DB6
736456
837119

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 3, XSMT ngày 20/02/2018

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
47
92
G.7
601
056
G.6
7513
5159
6513
2401
2157
3711
G.5
1062
4432
G.4
54085
45043
34435
88757
68861
94019
51838
85304
11005
68778
91430
85072
54869
56074
G.3
59505
42239
60370
67534
G.2
08208
58837
G.1
60629
26898
DB6
600274
292309

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 3, XSMT ngày 13/02/2018

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
73
90
G.7
413
807
G.6
4507
7118
0241
9704
2556
3011
G.5
7396
1426
G.4
89176
76788
29993
76174
28913
85855
37554
95616
89923
96351
40953
12669
57509
56344
G.3
37327
20867
02034
89847
G.2
30075
22193
G.1
37088
49668
DB6
725046
908555

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 52