• XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 3

, ngày 15/08/2017
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
79
58
G.7
301
671
G.6
4098
7301
1372
4745
8607
6374
G.5
8882
8713
G.4
28901
61712
35649
84033
10933
68054
93713
92500
02835
16917
96517
70327
03379
86816
G.3
56610
76937
09398
09557
G.2
77128
27088
G.1
42099
03800
DB6
500306
819495

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 3

, ngày 08/08/2017
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
63
86
G.7
633
255
G.6
1921
0201
7610
3605
5205
9166
G.5
2422
9378
G.4
60470
97923
41363
22421
74956
50815
97219
23818
91725
33659
45220
18019
08095
31461
G.3
94530
65355
43241
30368
G.2
44795
12802
G.1
30452
86592
DB6
004722
508081

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 3, XSMT ngày 01/08/2017

Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
51
73
G.7
778
585
G.6
3271
5713
7892
5325
5261
4856
G.5
3364
7613
G.4
74529
94132
07310
84218
46807
72338
49445
97005
28932
42229
32877
02130
83319
87369
G.3
33235
89252
71497
48423
G.2
19736
79554
G.1
07243
68840
DB6
224100
768976

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 3

, ngày 25/07/2017
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
78
41
G.7
372
161
G.6
0922
1010
9641
5920
9576
1874
G.5
3316
9547
G.4
93195
10957
97279
45135
13093
83101
05020
27443
96427
14491
70735
83220
42670
79482
G.3
37797
71873
61717
17789
G.2
51231
45501
G.1
69005
31509
DB6
839069
345804

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 3

, ngày 18/07/2017
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
67
28
G.7
233
311
G.6
0224
2437
7635
1066
2881
2859
G.5
2754
5620
G.4
56958
74550
59374
61775
70967
46938
00915
77674
95985
50853
44326
31284
04387
87313
G.3
19603
27087
42869
40814
G.2
38727
93158
G.1
10986
82622
DB6
379557
820970

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 3, XSMT ngày 11/07/2017

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
70
95
G.7
569
705
G.6
2587
0479
3498
8117
5310
7733
G.5
3080
4657
G.4
02530
48186
80770
74791
42255
69616
13906
30084
99929
60944
60294
04477
86505
04573
G.3
51538
91681
58524
63556
G.2
77016
09188
G.1
98135
75616
DB6
538299
488568

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 3, XSMT ngày 04/07/2017

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
84
58
G.7
475
917
G.6
6392
1970
9858
8578
9286
5064
G.5
1630
0964
G.4
69709
80592
31980
57214
04585
42697
02238
03227
06284
59768
96735
07441
99118
21022
G.3
01936
98497
42678
11115
G.2
20304
02721
G.1
12668
68469
DB6
785999
688817

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 3, ngày 27/06/2017

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
72
33
G.7
676
457
G.6
3606
2735
5127
8963
3866
3473
G.5
6915
3351
G.4
72581
11202
28218
47331
81024
36361
60920
96624
63647
23839
97302
46517
54188
23803
G.3
24719
58240
81125
02484
G.2
90458
65050
G.1
12725
18056
DB6
653939
719018

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 3, XSMT ngày 20/06/2017

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
45
26
G.7
102
145
G.6
8087
0299
5272
1389
3547
0635
G.5
0857
7750
G.4
36826
71419
38033
84970
13574
12833
48724
09881
38502
67774
03695
92025
72308
20283
G.3
09449
82085
58946
34021
G.2
75225
87119
G.1
20424
79515
DB6
585375
727183

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 3, XSMT ngày 13/06/2017

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
55
45
G.7
855
532
G.6
2402
9131
8957
1515
8344
5775
G.5
3208
6417
G.4
46399
98751
31463
62992
75608
12920
13900
68247
85804
10384
49603
26635
28143
75552
G.3
62262
86606
45451
98693
G.2
51129
29855
G.1
39189
24516
DB6
408965
022010

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 47