• XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3

Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
94
13
G.7
194
775
G.6
5165
4906
1624
3298
2250
6281
G.5
5148
2574
G.4
60648
48994
23237
71080
85841
32536
32649
33162
53017
49442
19438
88737
27019
95750
G.3
76280
51754
70603
45916
G.2
40235
37026
G.1
56997
58714
DB6
898493
059811

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
36
49
G.7
889
079
G.6
5340
0941
9591
8787
2077
8335
G.5
9901
8089
G.4
49558
82362
30849
25455
98613
66020
86459
48606
23870
03848
98381
27738
51670
31357
G.3
93135
78944
50177
31766
G.2
37009
38447
G.1
07307
19850
DB6
862463
803906

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
74
13
G.7
555
174
G.6
4462
6857
2876
9050
7834
3464
G.5
5688
6357
G.4
87701
51981
72187
92112
01475
51800
49663
06077
35777
54536
92654
90912
87239
47557
G.3
94210
29855
30814
11699
G.2
22562
58066
G.1
28523
14163
DB6
572224
289241

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
44
83
G.7
408
841
G.6
8477
1180
2804
1556
3989
6262
G.5
2259
9883
G.4
33223
57003
09784
17489
68770
39161
00725
94130
84110
55886
77298
39963
43626
73225
G.3
53039
06049
44128
98834
G.2
56390
71708
G.1
16264
23473
DB6
792153
611901

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
55
30
G.7
245
455
G.6
5272
3214
2713
6196
2449
1867
G.5
8875
9624
G.4
47192
68653
67159
46988
59223
81310
20822
03762
56606
39989
65179
05277
14086
13832
G.3
22493
78748
19546
83265
G.2
56665
61456
G.1
73860
09212
DB6
837731
367567

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
22
45
G.7
589
762
G.6
0832
9335
0104
3926
8925
4248
G.5
9498
6311
G.4
73327
81211
68172
79650
76435
90045
60784
12919
05552
97346
88930
78292
63440
38014
G.3
87328
71586
58449
66082
G.2
05578
63506
G.1
01553
32414
DB6
030553
820581

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
32
20
G.7
124
654
G.6
1952
6958
8503
5972
9353
8689
G.5
5320
2356
G.4
64676
39080
15901
20461
94469
36195
34087
72716
04719
30135
14399
33256
23646
26930
G.3
50772
40690
07521
89395
G.2
54256
51940
G.1
37083
34541
DB6
793790
102558

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
31
66
G.7
901
964
G.6
2514
9996
6787
7491
4527
1203
G.5
8633
9839
G.4
64501
89592
21816
98626
50970
42704
36535
26980
17410
24443
25989
75164
51432
06293
G.3
65693
63432
69950
34938
G.2
63480
89077
G.1
01162
85972
DB6
995547
055131

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
54
34
G.7
334
024
G.6
6135
9374
1920
4557
1569
1679
G.5
5332
2355
G.4
67025
53386
21140
44693
44087
15126
82109
27503
21631
25235
48365
59148
84840
52056
G.3
26229
28215
59601
75885
G.2
18495
68095
G.1
29173
19720
DB6
677636
086268

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
46
67
G.7
947
020
G.6
7530
2512
3974
5531
5935
3321
G.5
6258
9559
G.4
58082
02900
37909
33971
78078
51325
76725
93566
71504
98085
68290
69750
70235
29301
G.3
05736
63133
05681
78260
G.2
40558
38929
G.1
53411
30621
DB6
455365
868693

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 106