• XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
19
73
G.7
684
262
G.6
8410
5051
5930
7530
9980
9452
G.5
0563
1539
G.4
78687
58735
80972
62079
31861
72964
95951
98823
69493
71928
02669
58532
20821
64835
G.3
81387
02130
74280
27272
G.2
54774
88924
G.1
55575
61316
DB6
840439
384980

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
71
43
G.7
533
405
G.6
2268
0862
6100
8631
8978
2929
G.5
2720
4139
G.4
61149
96580
73044
73551
61064
51377
73770
99009
06042
02935
36345
06987
74257
71368
G.3
66534
66603
30613
95298
G.2
11596
58034
G.1
04596
03157
DB6
030645
150870

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
40
92
G.7
777
221
G.6
8064
8224
3187
6584
8126
2171
G.5
4494
8767
G.4
38300
77724
60133
93048
09658
55375
98843
40195
33961
06016
84347
34795
07137
02201
G.3
32437
81080
19351
57215
G.2
24826
42250
G.1
20538
09726
DB6
765964
126162

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
92
90
G.7
172
816
G.6
5441
5121
6619
7102
8744
5722
G.5
3564
4011
G.4
53270
01108
68992
20755
08050
22635
42527
94070
13447
23005
10172
03857
93824
60773
G.3
27479
08405
44931
01141
G.2
85089
75941
G.1
03520
19232
DB6
617617
594478

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
28
34
G.7
715
686
G.6
5166
2319
2224
4206
2684
2258
G.5
8913
6739
G.4
62309
15687
42309
35853
01803
33450
82673
82445
20158
97820
31412
59180
50568
55994
G.3
38995
79302
65200
25492
G.2
39275
98689
G.1
97651
08850
DB6
514615
581491

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
27
86
G.7
750
165
G.6
9092
8551
9970
5611
6923
6494
G.5
3707
1869
G.4
21243
34785
33202
11545
62714
10627
25836
67068
80978
64707
33877
29609
44316
31405
G.3
74413
11419
36573
12141
G.2
09004
00670
G.1
71899
42325
DB6
746613
190298

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
06
02
G.7
031
540
G.6
7487
6594
1330
5846
9760
6178
G.5
8506
9377
G.4
34411
81707
99742
95451
73630
14661
26277
88142
74661
07378
52861
67565
43747
37436
G.3
43982
54342
93985
36889
G.2
61425
08505
G.1
75146
81391
DB6
368929
578116

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
84
23
G.7
224
678
G.6
0589
5692
7254
3710
3734
9743
G.5
7027
6929
G.4
18324
14289
59428
46270
54838
18680
13396
92208
63486
69054
29328
92607
21344
34073
G.3
52167
35673
45545
64776
G.2
64208
88889
G.1
51468
23021
DB6
878007
207918

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
02
66
G.7
403
239
G.6
1729
2729
8175
1160
7969
6118
G.5
1161
9847
G.4
69234
59064
29964
56322
89575
87057
45412
19548
47976
08737
10971
67191
97423
15305
G.3
71199
23103
15271
40901
G.2
40037
95703
G.1
63169
73587
DB6
725336
147852

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
33
39
G.7
723
292
G.6
5226
3652
3502
0465
3140
7514
G.5
1400
1349
G.4
39385
08525
52893
39376
37690
57544
63866
78527
23843
30898
40918
84538
14895
66276
G.3
98431
61240
25052
56144
G.2
96197
49412
G.1
96249
75382
DB6
559478
071531

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 4813