• XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3

Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
18
08
G.7
836
772
G.6
6231
9524
8742
7435
8699
3004
G.5
9227
3672
G.4
44304
95011
46529
07929
53743
53861
00542
67879
29060
64195
28371
24984
88045
85767
G.3
06649
77703
66987
32309
G.2
35597
54264
G.1
64680
68494
DB6
758292
159979

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
94
00
G.7
105
796
G.6
4633
3209
9285
5650
2495
5160
G.5
1009
8871
G.4
16338
73285
93267
03564
42651
33890
59197
66812
24420
82665
95098
71661
20808
38105
G.3
34519
66939
94938
33234
G.2
87811
82412
G.1
01387
70086
DB6
095450
779400

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
61
74
G.7
099
989
G.6
3076
0791
8474
6115
3592
4683
G.5
3467
5421
G.4
25817
74724
02554
50012
75009
97487
38156
77507
41429
58368
30308
65361
15017
96913
G.3
60153
49551
10470
18801
G.2
96179
47655
G.1
36420
53796
DB6
122385
087012

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
98
94
G.7
672
359
G.6
5420
2392
4584
9542
7769
6912
G.5
0789
1667
G.4
40420
06407
59442
36880
56072
63211
75029
50790
36146
78830
69852
90203
91135
72984
G.3
77976
96600
08904
89025
G.2
63888
94483
G.1
65200
99533
DB6
973988
577430

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
99
60
G.7
703
662
G.6
8068
2667
5564
3575
7908
5863
G.5
7062
4467
G.4
95280
20591
18710
40551
78227
46199
25174
14016
82589
04551
77326
77638
99750
65354
G.3
34997
02024
37740
49784
G.2
61036
20885
G.1
14160
28962
DB6
740571
872684

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
96
79
G.7
360
247
G.6
1898
5803
1214
3352
1836
5194
G.5
5884
5306
G.4
64592
69197
87019
04422
61426
76759
10443
06045
21777
48833
13272
08804
70327
09389
G.3
43552
05445
11710
14816
G.2
59917
12926
G.1
14025
33914
DB6
874065
251138

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
96
60
G.7
555
839
G.6
0608
8051
8899
3896
2209
9852
G.5
3358
3911
G.4
37966
27389
58488
05822
01554
08595
34170
67817
75405
12813
17474
82569
74259
91239
G.3
13701
39704
48254
51850
G.2
51852
94614
G.1
00500
50397
DB6
046576
892378

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
97
67
G.7
510
504
G.6
5906
3924
9580
6916
2722
9857
G.5
6752
8025
G.4
18803
91149
93886
18518
00853
12578
38209
03081
13803
12418
85647
27738
03012
78590
G.3
30323
45185
17474
37266
G.2
23711
94241
G.1
22533
65365
DB6
439867
289014

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
01
11
G.7
467
429
G.6
8565
4314
3379
5346
8444
6885
G.5
1332
6397
G.4
64210
01963
84488
72052
39550
24590
42054
67163
50266
44621
78167
30777
64481
23175
G.3
22072
88613
24751
10681
G.2
55851
29251
G.1
27434
57792
DB6
386195
410736

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
08
53
G.7
084
305
G.6
2424
6879
6016
8390
3513
0666
G.5
0003
3553
G.4
72958
02749
26562
24731
88440
34557
99274
78258
37097
51093
25829
40643
58726
72685
G.3
78039
98853
73445
85358
G.2
70322
23661
G.1
50479
75374
DB6
674942
776619

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 344