Quay thưởng hôm nay

  • XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 3

, ngày 21/02/2017
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
47
94
G.7
047
041
G.6
1935
6040
1772
8425
8708
1732
G.5
5195
8329
G.4
77722
75674
92697
25672
77246
61688
11263
58747
93265
00155
18849
14715
34660
06270
G.3
41345
30633
97660
79958
G.2
16737
80007
G.1
28980
74338
DB
60491
56509

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 3

, ngày 14/02/2017
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
59
18
G.7
791
838
G.6
0726
6012
5622
2813
1746
9052
G.5
2952
5831
G.4
53339
37434
04617
74558
05799
14484
86826
06053
14116
08840
22187
09789
18183
44479
G.3
04752
72360
98070
65618
G.2
15209
71376
G.1
21859
40982
DB
80409
93618

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 3, XSMT ngày 07/02/2017

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
86
01
G.7
089
398
G.6
2057
3990
4227
2445
8362
6372
G.5
2063
2111
G.4
61110
90746
94923
01703
47330
18356
72065
62044
96762
72783
70696
15314
78002
74819
G.3
15278
37517
35259
99727
G.2
68829
51289
G.1
51536
92721
DB
53638
88951

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 3

, ngày 31/01/2017
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
49
13
G.7
179
227
G.6
0966
0365
3987
0525
0689
4835
G.5
3717
3348
G.4
87123
13044
05888
20422
59109
81068
33361
13781
74660
03292
51640
63880
38018
67201
G.3
12729
05367
92242
88742
G.2
86779
73584
G.1
29555
41161
DB
84293
56293

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 3

, ngày 24/01/2017
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
65
53
G.7
202
345
G.6
0279
9756
3579
7073
4059
5085
G.5
6451
6350
G.4
36918
39596
17355
22780
89531
49292
45309
93890
11356
67122
08343
85233
17131
68795
G.3
93102
42015
70957
77598
G.2
37750
99820
G.1
06855
95258
DB
61321
59922

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 3, XSMT ngày 17/01/2017

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
05
34
G.7
081
984
G.6
9264
2561
2515
3230
7146
5934
G.5
0760
8291
G.4
28346
55936
31408
00305
77860
70610
90985
89972
06575
88948
16465
21331
56062
76973
G.3
47777
15942
88704
46068
G.2
75826
37829
G.1
52318
53041
DB
38868
48596

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 3, XSMT ngày 10/01/2017

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
93
82
G.7
896
402
G.6
1694
4189
4778
4954
4270
2071
G.5
5520
0143
G.4
08633
77063
25034
27441
89068
42872
11970
91455
75043
51648
11754
85831
65150
56819
G.3
77987
07230
25960
87103
G.2
19766
18221
G.1
79571
99862
DB
14607
80398

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 3, ngày 03/01/2017

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
13
55
G.7
631
370
G.6
2417
1962
7666
1375
7941
8650
G.5
6114
8190
G.4
97620
08741
91802
00786
46712
00941
16744
88160
71020
97915
59751
38739
14494
28957
G.3
90463
72249
80660
60365
G.2
52331
22477
G.1
18067
31941
DB
88717
76323

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 3, XSMT ngày 27/12/2016

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
79
99
G.7
997
028
G.6
7360
5085
6197
0519
8855
9707
G.5
5446
6635
G.4
36736
32140
75819
88963
02106
13386
91310
36918
98081
59147
70136
63753
22305
45933
G.3
42113
43319
96671
46917
G.2
44802
68085
G.1
52630
13167
DB
46803
98879

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 3, XSMT ngày 20/12/2016

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
83
25
G.7
973
673
G.6
0623
7983
3634
6350
1174
1116
G.5
8994
7803
G.4
07016
83953
07583
61580
58303
72295
44297
90397
15841
91332
99424
55443
78965
40960
G.3
07986
54199
31108
92571
G.2
11176
50859
G.1
32106
49046
DB
40112
65841

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 55