• XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
58
13
G.7
749
094
G.6
0013
9380
1676
0215
2508
0332
G.5
9332
3597
G.4
80513
14373
96857
70548
75701
85156
95625
50403
93032
40863
93711
70854
97188
08594
G.3
97240
38687
59922
08474
G.2
35977
87544
G.1
52261
88467
DB6
925006
011879

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
36
18
G.7
594
634
G.6
2727
8755
5275
0795
1691
1203
G.5
6893
3101
G.4
93560
70098
08082
93345
93383
97014
51992
62011
32189
26688
32863
19762
13339
33488
G.3
72695
58979
41845
62610
G.2
19599
36117
G.1
65476
62514
DB6
320586
230816

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
63
36
G.7
543
103
G.6
0941
3911
0648
2582
5243
0731
G.5
2839
4996
G.4
58141
75699
60911
40555
56533
26869
51443
33436
93884
77604
53426
44041
98389
86851
G.3
08169
94475
87018
74872
G.2
93175
01700
G.1
09762
29468
DB6
165357
969783

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
47
51
G.7
542
035
G.6
9522
8642
2038
0345
5977
9950
G.5
8064
2597
G.4
32893
27087
72808
48656
84224
14922
33764
63447
93611
44701
12853
66301
38684
04688
G.3
52769
10697
56639
22446
G.2
39722
68233
G.1
85709
05685
DB6
348534
241027

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
67
27
G.7
160
903
G.6
6163
5574
9080
2769
3878
4360
G.5
7155
4261
G.4
63906
42654
39562
07019
19993
22219
75746
16741
61736
12877
17804
18747
12450
43089
G.3
75609
81643
01622
51898
G.2
82489
58140
G.1
27337
88669
DB6
410510
520014

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
12
52
G.7
253
292
G.6
7288
9421
0938
5041
7159
0897
G.5
4916
7354
G.4
66844
01994
05104
12825
98381
59794
09780
11382
15393
11318
54070
72139
00164
93262
G.3
09464
15868
84318
99518
G.2
69824
66616
G.1
40050
74227
DB6
384056
008719

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
15
99
G.7
651
460
G.6
9763
8715
3684
1504
2087
5099
G.5
8231
8010
G.4
71953
56714
68169
29251
07168
73326
08255
94305
83836
00007
47083
91773
67201
50604
G.3
28886
21173
40191
31742
G.2
39721
36292
G.1
79600
00928
DB6
008736
360790

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
70
27
G.7
021
924
G.6
4794
3910
2157
7909
2623
4185
G.5
1977
1629
G.4
80967
24162
49545
19189
25961
92365
45630
24642
60730
38031
89374
82480
52097
85097
G.3
33218
66738
50921
57351
G.2
39669
84934
G.1
96140
34495
DB6
010516
566845

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
14
38
G.7
065
284
G.6
8562
2074
2672
6979
1009
1966
G.5
6684
4199
G.4
39579
49359
58674
10855
02681
60437
70969
06073
60623
63252
98132
39103
62769
09704
G.3
35102
35897
29665
55420
G.2
36148
16642
G.1
51059
23009
DB6
214561
540001

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
51
16
G.7
284
782
G.6
7186
0007
4333
8525
2960
1689
G.5
3974
7447
G.4
82749
85055
68266
18651
49674
26252
68129
35924
90653
32293
93279
02438
97696
79262
G.3
89796
91726
83506
24384
G.2
34906
32401
G.1
10691
44235
DB6
277193
876428

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 26