• XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 3

, ngày 14/08/2018
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
13
46
G.7
243
736
G.6
6222
7230
1695
5610
8045
2743
G.5
5440
6988
G.4
57612
26251
54474
12168
05001
13685
37007
54932
64520
97254
90290
95868
58247
86103
G.3
61415
48172
34667
06022
G.2
79400
77044
G.1
17978
66347
DB6
376409
968603

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 3

, ngày 07/08/2018
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
10
89
G.7
264
599
G.6
1257
5139
3257
4982
7761
2585
G.5
9694
8250
G.4
32586
75510
33851
77010
44422
14336
98498
97727
07721
82745
91272
80868
63007
05835
G.3
33831
93757
14823
56959
G.2
51521
02586
G.1
17818
24307
DB6
274108
401906

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 3, XSMT ngày 31/07/2018

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
55
86
G.7
568
433
G.6
4930
0274
9790
9821
8714
4069
G.5
1899
6355
G.4
39012
62944
16602
76884
24500
59867
63130
16595
40199
51989
00964
17600
53603
55599
G.3
65299
77451
61985
14877
G.2
92985
21284
G.1
15273
97106
DB6
731769
325220

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 3

, ngày 24/07/2018
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
86
49
G.7
175
382
G.6
5440
0458
6138
5825
5547
9040
G.5
3613
3196
G.4
03207
06816
21566
94951
78876
52496
28460
50420
16230
55270
48519
41703
29846
23172
G.3
29627
21229
07669
91344
G.2
45192
01914
G.1
38738
54326
DB6
432864
773219

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 3

, ngày 17/07/2018
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
13
76
G.7
903
677
G.6
6737
4996
7334
9015
9210
7433
G.5
6212
8659
G.4
20203
46419
64351
43285
33691
10382
69239
07103
18425
95093
33287
54364
42450
26018
G.3
98562
54798
47156
27021
G.2
00989
50538
G.1
11017
05625
DB6
459371
806617

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 3, XSMT ngày 10/07/2018

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
59
61
G.7
105
857
G.6
5821
9532
7145
7380
2631
9259
G.5
0771
9160
G.4
59635
46079
63671
89154
58975
07018
91473
58016
18633
74886
95194
78324
47611
71500
G.3
87838
92288
03736
96569
G.2
57856
86173
G.1
00572
66546
DB6
315686
650789

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 3, XSMT ngày 03/07/2018

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
06
96
G.7
654
784
G.6
8748
0178
7145
6514
4999
2223
G.5
2099
8811
G.4
32752
15415
37442
15553
37285
65487
56871
25020
65233
37879
12667
38465
72603
90751
G.3
70248
62865
47335
82882
G.2
76172
08411
G.1
93611
60010
DB6
459401
608796

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 3, ngày 26/06/2018

Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
74
28
G.7
352
016
G.6
6541
7340
0266
7742
2946
3201
G.5
2639
5099
G.4
57981
23897
10371
34151
25468
74338
11067
51297
14544
77082
12623
22293
47191
94039
G.3
82095
98397
09294
48963
G.2
00868
70057
G.1
87449
69595
DB6
038272
191798

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 3, XSMT ngày 19/06/2018

Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
22
34
G.7
736
176
G.6
2173
0367
3689
4237
7227
2431
G.5
3719
6582
G.4
14924
36107
94316
04419
84394
70873
42797
60588
79839
80446
20399
43556
94334
65515
G.3
44315
05736
09465
02631
G.2
23448
48966
G.1
52617
02120
DB6
347233
742694

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 3, XSMT ngày 12/06/2018

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
97
28
G.7
250
588
G.6
9498
6286
3453
2004
4782
1112
G.5
6482
1200
G.4
77287
61615
46480
59942
21911
27473
49301
48249
71566
83075
46212
32488
23524
61385
G.3
33983
50773
25944
96632
G.2
09958
51018
G.1
27687
05875
DB6
738221
979840

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 27