• XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
39
79
G.7
118
439
G.6
3088
4615
5307
6716
0412
4423
G.5
8921
6265
G.4
17001
95273
00139
75129
40853
76051
34217
73364
92943
78412
65922
88391
23846
64997
G.3
01667
80883
56854
53669
G.2
99580
89214
G.1
43750
81733
DB6
838585
332952

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
29
10
G.7
195
870
G.6
7318
6012
6586
1404
0950
3968
G.5
5779
3793
G.4
81088
05871
10439
73760
72255
51150
30968
91102
84207
77488
33978
39794
08917
98843
G.3
55851
37604
29145
17682
G.2
95170
31948
G.1
11935
56246
DB6
965289
990590

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
26
75
G.7
386
205
G.6
4746
0178
7356
0204
4393
2129
G.5
8499
0670
G.4
55470
50456
44836
75876
86959
76207
93056
83997
68053
01970
19140
82769
03256
77991
G.3
35880
79006
69131
41463
G.2
01330
30998
G.1
41657
15974
DB6
547226
072614

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
39
05
G.7
200
092
G.6
9512
0589
2099
2124
3206
5310
G.5
5747
9358
G.4
18345
36852
52630
58480
61472
54041
34067
23973
09690
87523
70899
96095
43170
88685
G.3
77039
26802
37040
02868
G.2
95769
71041
G.1
47616
28116
DB6
350266
084997

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
43
94
G.7
145
962
G.6
4732
2285
9951
2269
1099
1389
G.5
9653
0058
G.4
29201
75736
50700
13746
43339
70261
27288
66915
33371
40400
46653
40060
45774
04393
G.3
15987
43800
58678
24375
G.2
53713
44409
G.1
29441
06595
DB6
827239
567228

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
46
57
G.7
541
972
G.6
8071
2195
3754
5259
3175
6161
G.5
9780
1502
G.4
26679
59307
24439
33113
13395
83687
32510
21833
91786
64972
37396
66907
13311
05805
G.3
51275
40415
09412
03402
G.2
42416
52521
G.1
04274
53232
DB6
694882
066511

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
73
21
G.7
469
841
G.6
8882
3118
0239
9076
0252
0174
G.5
6382
7337
G.4
76235
06521
02368
18876
95796
00706
25908
21448
06185
78878
68853
77942
36430
55928
G.3
87036
74555
13804
65370
G.2
26972
22671
G.1
51023
80810
DB6
783196
236927

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
09
21
G.7
865
291
G.6
9976
5392
1002
3502
9393
5029
G.5
4147
6670
G.4
95794
71330
88774
68652
65431
44733
35079
69100
47008
76981
95651
68674
23863
95257
G.3
72701
88945
34352
97315
G.2
17379
22852
G.1
43395
10211
DB6
162911
608649

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
58
13
G.7
749
094
G.6
0013
9380
1676
0215
2508
0332
G.5
9332
3597
G.4
80513
14373
96857
70548
75701
85156
95625
50403
93032
40863
93711
70854
97188
08594
G.3
97240
38687
59922
08474
G.2
35977
87544
G.1
52261
88467
DB6
925006
011879

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
36
18
G.7
594
634
G.6
2727
8755
5275
0795
1691
1203
G.5
6893
3101
G.4
93560
70098
08082
93345
93383
97014
51992
62011
32189
26688
32863
19762
13339
33488
G.3
72695
58979
41845
62610
G.2
19599
36117
G.1
65476
62514
DB6
320586
230816

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 149