• XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
47
24
G.7
673
327
G.6
4780
5578
1239
1324
4546
0487
G.5
2426
8341
G.4
86052
42769
92488
60651
18361
44816
40494
23648
94165
48782
91310
41584
87500
13370
G.3
35500
79468
67850
96140
G.2
71188
12941
G.1
34194
92835
DB6
409809
361790

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
97
21
G.7
840
692
G.6
3901
8073
0187
3309
2811
6583
G.5
8348
1022
G.4
62670
74397
72100
63849
49174
37834
99556
62892
59426
63898
11755
83512
68429
65118
G.3
68638
94844
94847
92190
G.2
66498
32489
G.1
58529
34897
DB6
011269
175222

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
12
95
G.7
506
813
G.6
7069
4882
6741
5288
2372
4304
G.5
7514
4863
G.4
56186
89134
44531
74501
46290
98733
83394
97965
16628
33505
57920
25372
13578
85768
G.3
27425
00157
71594
92634
G.2
21566
03005
G.1
80174
69775
DB6
706558
286733

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
92
07
G.7
502
960
G.6
4694
3932
1713
0117
9077
9878
G.5
3686
6757
G.4
58708
53124
35993
10702
46742
26892
03673
17324
46462
62777
99880
83355
32711
99158
G.3
84435
85647
75858
36045
G.2
68686
80639
G.1
85410
52373
DB6
877364
985683

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
63
04
G.7
632
472
G.6
3849
3518
6424
5648
3392
3521
G.5
0570
7243
G.4
76073
22927
66375
69001
32458
42691
64483
32921
96239
28835
24476
01725
59758
00872
G.3
63925
49369
83822
91754
G.2
47621
56359
G.1
29635
70253
DB6
995803
677181

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
35
37
G.7
545
167
G.6
5597
3381
5418
8200
4362
1753
G.5
1859
6248
G.4
95347
34860
23237
27787
26049
14881
10128
50528
14636
71881
49640
63466
17730
10016
G.3
48028
90643
98705
19524
G.2
71332
41474
G.1
83339
93486
DB6
478728
113026

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
53
33
G.7
263
189
G.6
5209
0142
4748
1303
0591
0417
G.5
8527
9337
G.4
44737
77757
92339
31472
72685
62628
19659
15578
82549
52057
54422
19344
04354
15773
G.3
10892
53592
90896
00798
G.2
71713
05847
G.1
68792
86205
DB6
793553
416743

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
13
92
G.7
812
319
G.6
9127
8438
3125
0109
9619
8010
G.5
5957
9648
G.4
19968
10434
27493
59852
67152
72628
07235
23487
97960
35339
59099
67560
68157
55982
G.3
90487
34741
17051
35065
G.2
82196
66813
G.1
03639
51130
DB6
402845
026721

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
34
16
G.7
049
960
G.6
2489
5561
5613
9561
1152
7962
G.5
4858
1794
G.4
16654
75734
00990
50351
90786
68867
71910
39988
46114
45414
46586
57540
96282
64374
G.3
69428
85329
57777
25368
G.2
90187
47326
G.1
61768
61676
DB6
436923
192118

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
93
06
G.7
974
245
G.6
1980
8740
7411
3110
2857
1296
G.5
9906
5157
G.4
60702
96408
05869
24773
02824
54571
51183
79776
31951
04329
42561
49767
67700
66585
G.3
75808
68069
58072
01647
G.2
52977
26916
G.1
73649
06857
DB6
174879
524616

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 362