• XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 3

, ngày 20/02/2018
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
47
92
G.7
601
056
G.6
7513
5159
6513
2401
2157
3711
G.5
1062
4432
G.4
54085
45043
34435
88757
68861
94019
51838
85304
11005
68778
91430
85072
54869
56074
G.3
59505
42239
60370
67534
G.2
08208
58837
G.1
60629
26898
DB6
600274
292309

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 3

, ngày 13/02/2018
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
73
90
G.7
413
807
G.6
4507
7118
0241
9704
2556
3011
G.5
7396
1426
G.4
89176
76788
29993
76174
28913
85855
37554
95616
89923
96351
40953
12669
57509
56344
G.3
37327
20867
02034
89847
G.2
30075
22193
G.1
37088
49668
DB6
725046
908555

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 3, XSMT ngày 06/02/2018

Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
68
22
G.7
081
229
G.6
5309
5861
0526
6713
7891
0972
G.5
8165
7631
G.4
67030
52981
55892
37091
29540
53385
29300
08692
69406
34695
90671
36320
67596
94974
G.3
73511
75202
16007
39606
G.2
96093
64363
G.1
28377
36012
DB6
893484
944235

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 3

, ngày 30/01/2018
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
77
23
G.7
826
404
G.6
7674
8573
4459
5815
8933
3353
G.5
0185
8370
G.4
85843
66728
52915
71158
22846
59457
36061
13983
58511
85886
33154
21706
10314
09233
G.3
56580
30945
55903
14277
G.2
11134
95792
G.1
04246
40304
DB6
060247
031909

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 3

, ngày 23/01/2018
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
61
71
G.7
718
226
G.6
9796
7783
4078
6185
0453
4211
G.5
4306
1729
G.4
12222
56653
49088
74593
46211
50129
41259
29348
75419
97576
58831
88090
33021
52484
G.3
99675
66131
97638
66164
G.2
50189
58925
G.1
92560
43835
DB6
672593
889642

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 3, XSMT ngày 16/01/2018

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
45
46
G.7
768
631
G.6
4454
8991
0138
2154
5477
2517
G.5
6184
8960
G.4
43646
61215
04866
62136
61591
64378
13870
85517
37288
17932
78826
80346
32386
15453
G.3
99462
35778
02908
65015
G.2
83653
19989
G.1
76626
82471
DB6
322021
699466

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 3, XSMT ngày 09/01/2018

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
72
61
G.7
851
228
G.6
1749
8750
6451
6796
2583
4453
G.5
2058
4200
G.4
34135
19686
17272
59279
10697
06769
96012
57949
76505
19019
81737
29244
16954
04441
G.3
47720
95035
26269
24742
G.2
56666
72564
G.1
74373
17898
DB6
267343
528309

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 3, ngày 02/01/2018

Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
42
03
G.7
630
325
G.6
1647
4573
5219
1310
4718
3972
G.5
3744
5247
G.4
02910
93832
34577
38585
87112
50381
37211
94981
58077
61171
88938
79183
15897
03089
G.3
24099
33907
67238
56774
G.2
47362
69531
G.1
09284
97451
DB6
034460
665446

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 3, XSMT ngày 26/12/2017

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
67
67
G.7
324
967
G.6
5579
5529
6823
9870
8383
8228
G.5
5820
0423
G.4
67346
07692
56685
05620
87914
52591
95542
61162
46557
43632
92845
52902
12469
95232
G.3
36684
14562
95773
37675
G.2
03863
33099
G.1
21212
39329
DB6
513321
713631

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 3, XSMT ngày 19/12/2017

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
52
76
G.7
553
335
G.6
9645
1292
3381
2097
2022
5992
G.5
5523
9891
G.4
03693
03073
22500
68749
72805
65859
76101
34744
52001
53256
27881
71581
40721
52111
G.3
96318
40784
66534
34644
G.2
35545
64908
G.1
77558
93399
DB6
380025
921061

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 16