• XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
79
03
G.7
233
333
G.6
8338
5790
9534
1403
0397
4652
G.5
2334
8450
G.4
58441
21762
58402
33808
45678
07540
83536
72302
86338
70137
41423
01520
01837
18412
G.3
95563
17323
77331
50643
G.2
15020
82935
G.1
16618
57336
DB6
995411
493258

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
91
79
G.7
985
490
G.6
4209
0473
0138
3462
6780
3187
G.5
6603
8388
G.4
09709
55270
45398
95797
55829
19794
19531
20325
35709
40877
70887
38817
73101
83654
G.3
56205
37866
36876
82977
G.2
31006
70831
G.1
63230
14596
DB6
420736
587791

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
90
39
G.7
693
820
G.6
8174
5012
7035
7448
2191
4902
G.5
4936
7815
G.4
87114
53831
98690
70679
37764
52684
83667
26114
93088
56138
35326
10155
40947
02234
G.3
24825
51083
06587
30154
G.2
40591
01230
G.1
21895
60960
DB6
719752
231348

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
79
46
G.7
762
533
G.6
9984
0078
3736
1134
9802
2878
G.5
3451
9382
G.4
35689
11586
01753
46042
09860
97741
12007
22268
55450
01974
72931
02060
17133
48880
G.3
46767
33547
31349
66778
G.2
87221
37028
G.1
06884
32730
DB6
648853
818103

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
02
02
G.7
181
660
G.6
0288
1979
0312
1246
8641
3196
G.5
8037
6794
G.4
07646
17616
19510
60450
72994
64679
11986
35613
82578
47788
84487
36487
89510
03577
G.3
95017
94174
32238
50989
G.2
08810
32007
G.1
28007
39138
DB6
242518
283250

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
30
35
G.7
219
940
G.6
8087
1744
5996
9230
2198
9766
G.5
3568
9774
G.4
43796
48963
19098
48459
01077
24943
69828
48236
50042
88706
36669
03323
24715
30509
G.3
01461
78372
13304
02310
G.2
52128
94672
G.1
67093
98625
DB6
573250
393016

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
58
04
G.7
110
493
G.6
7316
7594
1164
2154
1214
6305
G.5
0402
4243
G.4
36093
17423
59344
05401
86376
39846
61115
33808
79955
44161
11535
83722
98237
44396
G.3
38732
39013
79395
17554
G.2
05185
40046
G.1
49653
15422
DB6
921117
984032

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
19
66
G.7
142
176
G.6
9659
7989
1550
6676
0676
2276
G.5
4802
1273
G.4
01313
88531
74094
33419
76134
52176
52162
17460
51299
45813
83745
09446
36747
64790
G.3
00219
54953
32214
00132
G.2
38233
95506
G.1
36800
76490
DB6
442074
193744

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
17
73
G.7
320
509
G.6
4647
8029
4842
6343
1249
1060
G.5
0325
9346
G.4
91334
04473
32578
11939
47056
93740
70539
75614
95795
41004
52337
92792
67188
54820
G.3
78655
80019
99153
21173
G.2
03401
23783
G.1
91516
48671
DB6
911419
082055

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
38
67
G.7
350
610
G.6
1302
9916
2309
6805
1377
2343
G.5
8802
3799
G.4
57101
35289
43194
39659
57828
10165
69535
35418
89002
80479
88549
78988
08002
91805
G.3
00690
33694
03905
89458
G.2
98190
23630
G.1
91330
10547
DB6
117224
183971

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 2906