• XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
46
34
G.7
377
700
G.6
7803
1202
4909
4279
8084
7220
G.5
6995
0954
G.4
80271
03937
52565
67549
48801
59213
41831
12612
39408
31173
57595
35403
70760
34157
G.3
33042
23288
31345
98877
G.2
42570
83848
G.1
37291
75982
DB6
274286
887202

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
57
80
G.7
343
493
G.6
4105
9105
4122
5127
1479
5081
G.5
2826
6057
G.4
23777
41746
37905
18395
34212
32454
60905
01570
32813
44626
08562
61095
74816
69046
G.3
29531
04158
27837
49981
G.2
26900
17572
G.1
16410
98962
DB6
622854
694679

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
72
42
G.7
548
982
G.6
8449
1973
4756
8122
0979
4527
G.5
9613
1408
G.4
17486
28979
39008
75923
76468
09626
84541
14837
73274
34110
81820
04480
00821
84745
G.3
89708
92181
79624
81145
G.2
52936
51018
G.1
66972
59401
DB6
435686
381919

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
21
26
G.7
662
656
G.6
2360
6262
5833
3155
8278
4206
G.5
1831
8081
G.4
32423
61064
99178
36486
78084
97688
96304
99930
46940
73155
54302
35690
12861
79154
G.3
03711
35190
53109
73782
G.2
60844
91286
G.1
40729
82474
DB6
145643
851389

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
59
51
G.7
658
393
G.6
6667
8009
3006
8962
4983
9160
G.5
3174
1426
G.4
64424
35819
32910
93038
54574
00808
70563
92655
68670
26327
42358
05443
19561
11756
G.3
01710
37519
23848
32971
G.2
55377
51902
G.1
87824
75302
DB6
267123
860986

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
14
99
G.7
339
164
G.6
8691
7146
1019
9733
4637
4610
G.5
6855
6132
G.4
28024
68327
41269
85421
94007
70127
71995
07761
58620
11470
30884
26426
78009
08516
G.3
50603
52197
81069
71592
G.2
91248
80875
G.1
13022
27165
DB6
692942
358884

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
63
03
G.7
285
488
G.6
7727
7590
3495
9929
8170
4719
G.5
6106
1118
G.4
87976
61263
79322
20665
02616
87771
32313
64595
01737
60418
86602
34517
11012
21281
G.3
92342
04219
15417
88109
G.2
94339
28644
G.1
36541
03084
DB6
830920
531872

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
60
19
G.7
362
240
G.6
3769
2685
1111
7174
9982
1870
G.5
7856
7066
G.4
37996
32984
55583
06228
74765
67083
57107
63598
33497
95143
91154
90707
74596
60110
G.3
62728
85779
99383
24986
G.2
12974
04940
G.1
08252
91657
DB6
055393
459512

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
07
69
G.7
555
779
G.6
6845
0569
0839
1228
3659
9418
G.5
8400
8326
G.4
76397
00903
84051
94453
05597
69086
45646
47064
50484
44857
15075
62347
73242
10497
G.3
38940
41758
32324
01495
G.2
38046
94371
G.1
26741
68137
DB6
424217
366196

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
72
53
G.7
881
701
G.6
4175
6791
2556
0762
1967
6245
G.5
3769
3692
G.4
05209
54922
71064
11098
87870
59651
69363
12520
15897
33660
48862
14282
58224
64667
G.3
45341
48382
51319
02366
G.2
91711
96390
G.1
93630
84648
DB6
275318
487321

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 37