Quay thưởng hôm nay

  • XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 3

, ngày 25/04/2017
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
01
22
G.7
653
250
G.6
1427
3504
7144
4217
7818
6039
G.5
4374
9439
G.4
23687
53224
29684
24504
40088
00264
13378
04471
84335
02167
76909
24745
32797
41662
G.3
62301
82106
72543
23389
G.2
56058
27459
G.1
14084
99534
DB6
367740
024075

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 3

, ngày 18/04/2017
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
85
82
G.7
610
108
G.6
2445
0785
3273
4230
2672
2992
G.5
0565
2517
G.4
10170
88108
66678
13204
48183
54942
81794
07204
09465
62256
61020
49799
97647
21502
G.3
25606
53715
95888
44589
G.2
51171
84977
G.1
91126
02998
DB6
195068
985410

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 3, XSMT ngày 11/04/2017

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
83
47
G.7
263
978
G.6
5286
7973
9071
1069
7581
5306
G.5
8170
7372
G.4
19992
51670
63713
99759
16953
58131
75388
57101
92022
18310
82642
48369
01541
05595
G.3
07020
09170
11663
36180
G.2
49749
18555
G.1
09595
19983
DB6
904791
568709

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 3

, ngày 04/04/2017
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
00
39
G.7
970
947
G.6
1579
2917
2477
0878
1913
2356
G.5
0843
5611
G.4
83515
08518
08812
30181
92344
05306
10904
23647
08961
83513
05749
05800
73275
26876
G.3
36953
93371
94870
99380
G.2
42326
66906
G.1
49641
23922
DB6
157375
060640

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 3

, ngày 28/03/2017
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
79
58
G.7
509
780
G.6
0999
9218
4190
7846
9189
4584
G.5
8984
4671
G.4
28484
18286
98892
70552
40151
88441
85100
75805
32823
61183
95486
25735
71413
97094
G.3
65790
93999
06129
15221
G.2
83011
93791
G.1
80825
27633
DB
06227
42982

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 3, XSMT ngày 21/03/2017

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
84
66
G.7
232
574
G.6
2121
4559
9552
6349
2369
2316
G.5
8758
9535
G.4
20445
09144
21381
32822
26555
77744
70844
63463
25036
72614
56813
42115
50890
11765
G.3
95048
34620
38204
97813
G.2
37971
56291
G.1
12033
68178
DB
56056
56177

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 3, XSMT ngày 14/03/2017

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
62
64
G.7
604
082
G.6
7960
5225
9451
3859
9395
3325
G.5
1659
8778
G.4
82656
07538
39623
92585
73491
42269
04911
74265
93029
76676
68674
26845
17422
11347
G.3
81723
72818
66338
36534
G.2
42214
62488
G.1
32250
27131
DB
08627
63647

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 3, ngày 07/03/2017

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
02
34
G.7
887
028
G.6
0953
6401
3329
1233
8085
6432
G.5
3198
2141
G.4
80814
03566
89530
91899
45377
91765
84586
81098
02119
94349
89721
05877
44751
51463
G.3
35365
06057
04310
36433
G.2
72018
81168
G.1
36958
45280
DB
80258
63612

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 3, XSMT ngày 28/02/2017

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
45
73
G.7
661
287
G.6
8661
6615
6981
3021
6904
8860
G.5
7806
7212
G.4
99524
26966
55544
75500
38704
58245
86620
45240
53054
11717
27642
56559
84173
18039
G.3
88979
11367
94447
80139
G.2
22249
51540
G.1
58385
52939
DB
34510
61285

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 3, XSMT ngày 21/02/2017

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
47
94
G.7
047
041
G.6
1935
6040
1772
8425
8708
1732
G.5
5195
8329
G.4
77722
75674
92697
25672
77246
61688
11263
58747
93265
00155
18849
14715
34660
06270
G.3
41345
30633
97660
79958
G.2
16737
80007
G.1
28980
74338
DB
60491
56509

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 64