• XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
97
31
G.7
964
782
G.6
9035
4387
0406
7944
6514
8982
G.5
4356
1802
G.4
61484
39542
08145
15181
98845
46094
34858
40392
46479
58772
57142
07653
73229
97482
G.3
43204
84398
72635
58812
G.2
63140
13030
G.1
29422
10028
DB6
686542
027201

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
26
20
G.7
291
752
G.6
0213
3295
7981
3400
1110
3761
G.5
8952
5137
G.4
17949
13771
89458
94936
05624
72218
54903
62618
30505
63023
92980
19776
86029
13643
G.3
56681
41984
37325
83284
G.2
69820
84856
G.1
79787
79720
DB6
952641
922741

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
98
37
G.7
799
671
G.6
0543
8680
0743
5742
9545
4987
G.5
9293
9641
G.4
34417
92080
19379
25556
78704
09593
59091
61599
47119
17547
99891
79502
43720
09578
G.3
94318
83921
54693
74626
G.2
24636
16197
G.1
25790
55762
DB6
837147
050664

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
83
57
G.7
218
383
G.6
5185
5512
2056
8985
0170
7962
G.5
0627
1261
G.4
44123
18835
07633
56577
42878
66287
62405
02928
72002
45639
08123
57929
34558
90445
G.3
45660
27285
48217
86243
G.2
73409
21271
G.1
96916
09983
DB6
249232
100004

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
75
27
G.7
274
190
G.6
8613
5021
4935
8119
5323
3042
G.5
6382
3062
G.4
52550
01288
30298
81964
45817
77877
20474
85375
12918
83769
22286
58855
44271
78410
G.3
36472
26784
51890
48519
G.2
84986
61551
G.1
28574
15855
DB6
443611
414499

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
63
18
G.7
674
010
G.6
1560
2758
7796
1431
3155
0220
G.5
8935
0106
G.4
32227
26771
90953
28726
11789
02869
54508
53092
36902
61790
08743
57314
66537
24180
G.3
76203
62758
97505
85485
G.2
96128
36490
G.1
62306
03004
DB6
724991
201848

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
84
77
G.7
652
701
G.6
5079
2752
4310
1199
0028
7176
G.5
1927
8061
G.4
41468
54224
69824
58955
17916
69712
50579
85365
27505
57335
60991
56747
04783
52200
G.3
07197
70343
69085
95010
G.2
51569
38590
G.1
28488
08434
DB6
216976
332472

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
G.8
19
G.7
493
G.6
5795
8577
2397
G.5
3020
G.4
50533
04594
86799
45408
37654
82512
91224
G.3
42979
48327
G.2
24387
G.1
70157
DB6
077173

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
G.8
06
G.7
123
G.6
9488
8858
0369
G.5
7542
G.4
52581
34430
67239
21388
22780
14829
38374
G.3
38330
37281
G.2
50748
G.1
93950
DB6
302474

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
43
78
G.7
208
745
G.6
2209
1464
5491
8082
7418
7781
G.5
8154
4194
G.4
63903
98195
22618
51109
78722
32851
73208
19952
31886
04560
34603
69810
77734
34037
G.3
59470
90275
21758
59330
G.2
41214
52820
G.1
95264
89525
DB6
734881
662252

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 157