• XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
94
01
G.7
787
449
G.6
2661
4018
4979
2846
5947
3730
G.5
0366
6410
G.4
18203
16242
94667
22385
85357
47893
87646
01756
32854
40149
19278
20693
07833
53725
G.3
61854
04564
09069
39129
G.2
32930
21364
G.1
27698
85971
DB6
135477
403554

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
81
86
G.7
911
224
G.6
0986
9978
3153
7286
4794
7311
G.5
3071
8459
G.4
87175
13932
75706
48812
48999
05060
25458
42036
87438
73435
39561
66961
39442
00961
G.3
99633
06772
81588
71707
G.2
38038
26064
G.1
79356
85567
DB6
441681
558873

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
61
77
G.7
248
254
G.6
2013
6137
1081
8391
2922
4163
G.5
7739
0206
G.4
30683
75435
43773
10797
74677
51054
26763
35535
88955
47795
33848
40826
13149
73476
G.3
90496
99970
43968
06729
G.2
87061
05068
G.1
03971
83665
DB6
556297
062190

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
42
92
G.7
813
081
G.6
2674
1974
2799
7712
4099
0900
G.5
8621
9871
G.4
44873
55511
60847
41596
55113
28026
39033
42910
80922
35391
77282
34876
00413
60715
G.3
06547
12579
64471
58546
G.2
32835
71027
G.1
55740
22289
DB6
000686
600061

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
77
18
G.7
551
938
G.6
0906
6055
6541
4524
2193
9080
G.5
3672
2389
G.4
49114
08927
06685
23121
21452
70418
37775
09328
16693
74547
09402
84001
31806
77453
G.3
67286
67968
72913
60136
G.2
69214
23493
G.1
77516
78812
DB6
939923
892645

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
57
75
G.7
955
902
G.6
1629
4433
2104
4325
8965
0579
G.5
6751
1198
G.4
09473
22869
07722
05462
43856
10320
92102
88298
27749
79391
84124
23108
87019
26794
G.3
03629
52752
96253
49904
G.2
24110
72011
G.1
10285
82954
DB6
803130
413480

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
25
23
G.7
922
575
G.6
6828
5771
4113
7505
5151
9996
G.5
8444
0815
G.4
09091
62974
82477
29615
60814
95999
87315
62235
31311
88400
41841
58405
75478
54370
G.3
49576
34329
88087
38850
G.2
54325
72688
G.1
21741
16220
DB6
683451
042191

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
17
58
G.7
070
940
G.6
2112
9636
4242
1610
2940
1093
G.5
1477
9308
G.4
53045
57165
37029
37668
24233
24598
89480
33931
82704
88481
46264
27842
77131
08609
G.3
04740
65335
65415
73790
G.2
79769
25394
G.1
54320
50668
DB6
889293
198536

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
09
65
G.7
950
394
G.6
7509
3313
7038
6632
5244
0861
G.5
6501
8035
G.4
32948
98360
26406
19364
90633
41529
17324
34795
13806
97270
63538
86516
69532
12644
G.3
85392
65006
84699
87745
G.2
82780
46463
G.1
06983
25333
DB6
677442
118943

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
13
46
G.7
243
736
G.6
6222
7230
1695
5610
8045
2743
G.5
5440
6988
G.4
57612
26251
54474
12168
05001
13685
37007
54932
64520
97254
90290
95868
58247
86103
G.3
61415
48172
34667
06022
G.2
79400
77044
G.1
17978
66347
DB6
376409
968603

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 115