Quay thưởng hôm nay

  • XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 3

, ngày 21/03/2017
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
84
66
G.7
232
574
G.6
2121
4559
9552
6349
2369
2316
G.5
8758
9535
G.4
20445
09144
21381
32822
26555
77744
70844
63463
25036
72614
56813
42115
50890
11765
G.3
95048
34620
38204
97813
G.2
37971
56291
G.1
12033
68178
DB
56056
56177

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 3

, ngày 14/03/2017
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
62
64
G.7
604
082
G.6
7960
5225
9451
3859
9395
3325
G.5
1659
8778
G.4
82656
07538
39623
92585
73491
42269
04911
74265
93029
76676
68674
26845
17422
11347
G.3
81723
72818
66338
36534
G.2
42214
62488
G.1
32250
27131
DB
08627
63647

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 3, XSMT ngày 07/03/2017

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
02
34
G.7
887
028
G.6
0953
6401
3329
1233
8085
6432
G.5
3198
2141
G.4
80814
03566
89530
91899
45377
91765
84586
81098
02119
94349
89721
05877
44751
51463
G.3
35365
06057
04310
36433
G.2
72018
81168
G.1
36958
45280
DB
80258
63612

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 3

, ngày 28/02/2017
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
45
73
G.7
661
287
G.6
8661
6615
6981
3021
6904
8860
G.5
7806
7212
G.4
99524
26966
55544
75500
38704
58245
86620
45240
53054
11717
27642
56559
84173
18039
G.3
88979
11367
94447
80139
G.2
22249
51540
G.1
58385
52939
DB
34510
61285

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 3

, ngày 21/02/2017
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
47
94
G.7
047
041
G.6
1935
6040
1772
8425
8708
1732
G.5
5195
8329
G.4
77722
75674
92697
25672
77246
61688
11263
58747
93265
00155
18849
14715
34660
06270
G.3
41345
30633
97660
79958
G.2
16737
80007
G.1
28980
74338
DB
60491
56509

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 3, XSMT ngày 14/02/2017

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
59
18
G.7
791
838
G.6
0726
6012
5622
2813
1746
9052
G.5
2952
5831
G.4
53339
37434
04617
74558
05799
14484
86826
06053
14116
08840
22187
09789
18183
44479
G.3
04752
72360
98070
65618
G.2
15209
71376
G.1
21859
40982
DB
80409
93618

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 3, XSMT ngày 07/02/2017

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
86
01
G.7
089
398
G.6
2057
3990
4227
2445
8362
6372
G.5
2063
2111
G.4
61110
90746
94923
01703
47330
18356
72065
62044
96762
72783
70696
15314
78002
74819
G.3
15278
37517
35259
99727
G.2
68829
51289
G.1
51536
92721
DB
53638
88951

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 3, ngày 31/01/2017

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
49
13
G.7
179
227
G.6
0966
0365
3987
0525
0689
4835
G.5
3717
3348
G.4
87123
13044
05888
20422
59109
81068
33361
13781
74660
03292
51640
63880
38018
67201
G.3
12729
05367
92242
88742
G.2
86779
73584
G.1
29555
41161
DB
84293
56293

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 3, XSMT ngày 24/01/2017

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
65
53
G.7
202
345
G.6
0279
9756
3579
7073
4059
5085
G.5
6451
6350
G.4
36918
39596
17355
22780
89531
49292
45309
93890
11356
67122
08343
85233
17131
68795
G.3
93102
42015
70957
77598
G.2
37750
99820
G.1
06855
95258
DB
61321
59922

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 3, XSMT ngày 17/01/2017

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
05
34
G.7
081
984
G.6
9264
2561
2515
3230
7146
5934
G.5
0760
8291
G.4
28346
55936
31408
00305
77860
70610
90985
89972
06575
88948
16465
21331
56062
76973
G.3
47777
15942
88704
46068
G.2
75826
37829
G.1
52318
53041
DB
38868
48596

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 66