• XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
59
66
G.7
503
911
G.6
6069
2017
9351
3314
6394
9204
G.5
2665
8352
G.4
00798
85347
43357
83216
07488
65664
09704
81574
27978
10553
29826
12740
27797
99370
G.3
03342
66477
17405
08518
G.2
97142
79227
G.1
43360
41237
DB6
102499
258030

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
06
01
G.7
583
682
G.6
8898
7485
4764
9511
9629
8864
G.5
2249
8350
G.4
89604
78110
23155
87150
70496
85259
01894
22987
36439
19656
24656
49856
02723
40948
G.3
60626
12987
91381
07444
G.2
50452
30976
G.1
65469
41875
DB6
124534
491475

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
00
09
G.7
992
084
G.6
8779
3173
1927
0637
1533
4384
G.5
1408
6965
G.4
91491
83746
72997
44982
75616
02896
85060
87560
72785
93688
23794
19061
41839
58596
G.3
43075
55998
93515
15539
G.2
79229
86791
G.1
99700
57047
DB6
908361
024941

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
58
26
G.7
328
946
G.6
5486
5511
7553
2285
5157
5710
G.5
0346
7433
G.4
40896
42373
83620
78510
05939
66169
13936
91191
57417
13162
68989
91273
06330
25835
G.3
00636
55391
64836
69295
G.2
65322
80454
G.1
43152
03629
DB6
975865
850252

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
22
85
G.7
509
172
G.6
0273
9262
6138
7085
0206
4992
G.5
3387
5265
G.4
66744
36807
02382
08208
40347
80078
24434
00262
59445
11069
45259
17063
04927
93637
G.3
74270
30092
38883
26292
G.2
19345
81256
G.1
75137
76743
DB6
038332
369652

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
79
36
G.7
078
197
G.6
7360
1605
2517
9836
6529
9693
G.5
0307
8919
G.4
84656
82552
77101
41588
80585
37285
88105
33473
30296
19216
35502
91648
33509
61713
G.3
94524
90915
35992
98333
G.2
77732
02410
G.1
17178
40929
DB6
035350
510504

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
80
24
G.7
520
301
G.6
3421
2706
4609
7437
7942
3745
G.5
1326
9903
G.4
11245
45797
74724
47842
03989
51105
42193
31646
43818
99100
52423
69356
03996
60122
G.3
52622
24576
29562
21090
G.2
75065
62942
G.1
28689
10641
DB6
025257
609384

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
90
92
G.7
446
991
G.6
0102
2602
4728
7048
0640
8252
G.5
3866
4574
G.4
11945
69129
34386
32000
86719
83471
22237
16949
36137
79937
03578
83170
38174
94494
G.3
19713
31662
59537
76580
G.2
51813
59445
G.1
53952
54542
DB6
010648
078268

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
33
84
G.7
855
004
G.6
5520
2559
9893
1344
1017
1554
G.5
0469
2688
G.4
97951
66337
28500
25805
85073
02329
14597
83558
83866
89733
67724
68573
93626
59939
G.3
49994
09826
84322
22003
G.2
58815
84117
G.1
84875
32541
DB6
483346
984853

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
47
24
G.7
673
327
G.6
4780
5578
1239
1324
4546
0487
G.5
2426
8341
G.4
86052
42769
92488
60651
18361
44816
40494
23648
94165
48782
91310
41584
87500
13370
G.3
35500
79468
67850
96140
G.2
71188
12941
G.1
34194
92835
DB6
409809
361790

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 2828