• XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
70
10
G.7
180
453
G.6
7755
7543
2626
5181
4710
8410
G.5
4517
7031
G.4
52691
70341
84495
36898
87357
96300
95680
26937
07112
49945
70308
08795
04174
09519
G.3
48637
19576
74313
10517
G.2
68687
74437
G.1
69123
78464
DB6
821605
978529

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
89
28
G.7
374
106
G.6
8739
3513
3410
9059
0452
0807
G.5
6396
9288
G.4
69667
39943
18520
34534
49381
35031
86042
73295
09676
85670
73942
81165
57309
59145
G.3
33155
05906
76953
22548
G.2
71821
57539
G.1
79778
67920
DB6
234384
021843

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
21
56
G.7
908
264
G.6
7849
0931
3511
3534
4175
3894
G.5
6655
7810
G.4
75108
96893
32657
36417
12678
56961
05553
25194
92228
13894
58776
83215
64662
77540
G.3
04600
62689
70380
23902
G.2
21340
11567
G.1
84583
07544
DB6
163598
496472

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
65
78
G.7
809
935
G.6
3460
8930
5097
6576
9492
5093
G.5
7210
1357
G.4
28316
67444
91093
81257
09932
52728
45274
28930
16034
10809
08617
41917
20277
48168
G.3
94415
92470
13779
29403
G.2
58216
06985
G.1
07101
43825
DB6
615527
003486

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
54
26
G.7
122
713
G.6
3153
2658
1108
1254
4753
8003
G.5
0191
0866
G.4
06900
23683
27067
51471
19528
35234
92321
67676
25436
78259
06243
10202
10496
71758
G.3
38127
19774
04448
80429
G.2
30073
83654
G.1
42406
05626
DB6
507476
543632

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
94
70
G.7
009
689
G.6
5596
7872
4241
2695
1517
1419
G.5
1435
1713
G.4
11790
73349
47013
49040
68710
89083
45446
55163
53321
56852
51273
73220
52642
45170
G.3
65342
31390
60933
98148
G.2
09546
63392
G.1
39960
49553
DB6
797727
439854

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
97
84
G.7
856
505
G.6
8098
8371
0281
8129
1927
4863
G.5
3364
6169
G.4
94610
47934
68727
86918
99305
31072
17494
26202
85124
73372
74742
83056
27637
37704
G.3
37560
07449
18830
63644
G.2
18916
55014
G.1
36391
52354
DB6
675164
479254

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
70
13
G.7
330
661
G.6
4912
0808
4504
8433
1672
2894
G.5
5659
1528
G.4
28115
20509
06773
63925
01174
84320
98702
65939
24851
38460
14578
85865
95361
66558
G.3
01598
48127
24099
79800
G.2
73396
05247
G.1
69629
82275
DB6
044960
856866

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
23
26
G.7
879
807
G.6
7966
8834
5112
4694
3868
9460
G.5
9291
5048
G.4
96588
78577
38671
07576
26604
70754
27006
44378
70135
68301
51322
68616
12629
22627
G.3
72273
65742
74930
93145
G.2
00852
10747
G.1
90088
31134
DB6
488987
974822

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
39
79
G.7
118
439
G.6
3088
4615
5307
6716
0412
4423
G.5
8921
6265
G.4
17001
95273
00139
75129
40853
76051
34217
73364
92943
78412
65922
88391
23846
64997
G.3
01667
80883
56854
53669
G.2
99580
89214
G.1
43750
81733
DB6
838585
332952

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 249