• XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 3

, ngày 17/10/2017
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
90
33
G.7
906
390
G.6
8319
8658
9672
8327
3455
8489
G.5
6794
4783
G.4
94557
38207
71599
47072
51068
26292
77372
02382
67443
00738
73647
64078
47122
89995
G.3
91193
74576
21272
09081
G.2
45757
67527
G.1
77531
19108
DB6
204042
177801

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 3

, ngày 10/10/2017
Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
08
03
G.7
746
817
G.6
9147
3739
0358
5367
7079
1938
G.5
6950
4151
G.4
63856
86568
08245
47485
25671
66719
37102
78152
12938
31963
57387
85146
04418
99395
G.3
97291
55694
99702
10142
G.2
77209
36487
G.1
84838
18669
DB6
537879
728106

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 3, XSMT ngày 03/10/2017

Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
40
43
G.7
901
000
G.6
5129
4255
9362
5348
5039
6014
G.5
2341
1745
G.4
76980
27304
10323
65430
09593
37833
41016
75389
09235
25051
55529
81691
83161
92619
G.3
90029
94344
02076
21300
G.2
92973
57343
G.1
14313
82809
DB6
595259
752503

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 3

, ngày 26/09/2017
Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
84
68
G.7
150
264
G.6
0388
9369
3602
7066
9749
3178
G.5
3503
3546
G.4
05215
33036
16725
83037
40569
74038
73528
36579
23946
74694
83711
99565
42958
61310
G.3
02129
98786
85393
08070
G.2
42417
43110
G.1
80611
36872
DB6
389384
334890

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 3

, ngày 19/09/2017
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
57
95
G.7
782
476
G.6
9743
2204
9249
2995
2196
3168
G.5
5257
3443
G.4
36560
14803
99140
77115
56019
16059
62845
56644
22199
80799
90580
41423
49603
46242
G.3
91294
39959
82398
67143
G.2
78770
87255
G.1
62883
85717
DB6
774738
022150

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 3, XSMT ngày 12/09/2017

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
91
71
G.7
216
633
G.6
6265
5761
7857
8983
9188
7556
G.5
3027
6716
G.4
02925
53783
44289
69580
37604
03346
84058
23808
50698
25059
09546
00241
82607
83758
G.3
36862
77344
27855
59588
G.2
36937
43265
G.1
84222
27322
DB6
987529
970875

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 3, XSMT ngày 05/09/2017

Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
91
48
G.7
550
473
G.6
3892
7155
5767
0973
2781
8732
G.5
4211
0883
G.4
86529
92941
49468
21423
23574
60865
88640
95383
14765
87325
77897
12994
64471
48419
G.3
48228
86659
81516
86996
G.2
82614
07723
G.1
71784
34603
DB6
467610
422655

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 3, ngày 29/08/2017

Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
65
35
G.7
214
490
G.6
6208
6808
1421
9479
8918
4475
G.5
7324
5229
G.4
43903
59722
36523
77503
21378
44393
91774
87225
69905
38381
91278
37707
69119
62759
G.3
34662
42170
21079
62637
G.2
18516
46323
G.1
26080
31461
DB6
308683
645653

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 3, XSMT ngày 22/08/2017

Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
99
64
G.7
752
243
G.6
8739
8289
0973
7195
8992
8443
G.5
4359
1209
G.4
67882
70038
44596
12342
70545
77632
85456
19235
10589
42600
58781
81732
13475
57956
G.3
64340
25017
55682
66840
G.2
43125
03986
G.1
76854
07728
DB6
908784
784402

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 3, XSMT ngày 15/08/2017

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
79
58
G.7
301
671
G.6
4098
7301
1372
4745
8607
6374
G.5
8882
8713
G.4
28901
61712
35649
84033
10933
68054
93713
92500
02835
16917
96517
70327
03379
86816
G.3
56610
76937
09398
09557
G.2
77128
27088
G.1
42099
03800
DB6
500306
819495

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 73