• XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 7

, ngày 09/12/2017
Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
84
18
05
G.7
985
444
703
G.6
8446
0673
9532
1794
2340
1920
7026
8972
0749
G.5
0412
1193
3341
G.4
98845
55055
64087
97824
14542
43914
69555
10584
98425
48275
10450
60722
41188
69299
68121
91961
26760
17864
29437
30863
90307
G.3
99494
98413
13363
12970
17010
10013
G.2
83486
62125
21584
G.1
14888
27076
90687
DB6
773857
820004
598689

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 7

, ngày 02/12/2017
Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
66
71
34
G.7
492
508
318
G.6
4402
4798
6318
4772
1619
5500
8077
4561
3930
G.5
2472
3887
3333
G.4
67420
75707
70371
24966
57214
77567
17874
31925
06940
75457
35755
96595
76366
66211
96785
00410
89396
28741
67282
37149
21444
G.3
79901
90367
29232
35793
16873
81621
G.2
24329
57956
46194
G.1
77156
18798
91273
DB6
068451
918025
407956

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 7, XSMT ngày 25/11/2017

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
80
51
24
G.7
945
198
407
G.6
9987
8551
4386
2882
4694
9446
6525
7379
5495
G.5
3472
9748
8631
G.4
94976
91091
86935
34854
08138
53960
89201
18808
37374
41808
02888
08050
20394
19032
64651
28309
07550
05659
07281
27207
32097
G.3
61051
22187
16875
14805
99406
66977
G.2
95442
49662
05996
G.1
50400
68453
70406
DB6
462193
338927
572949

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 7

, ngày 18/11/2017
Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
34
30
74
G.7
168
437
055
G.6
5301
8242
7046
6469
4795
4250
0931
7631
8833
G.5
9599
5864
5860
G.4
36687
75691
60107
51572
01342
43885
40411
39752
51062
33063
89375
83765
83205
65310
15913
65345
38081
33036
74221
89359
06176
G.3
35978
76703
56332
41916
27748
99245
G.2
30340
38461
23849
G.1
89241
43827
07326
DB6
281361
398487
231678

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 7

, ngày 11/11/2017
Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
71
07
30
G.7
277
409
432
G.6
8381
4929
2295
5720
7112
3689
7491
9765
3746
G.5
5709
2381
2310
G.4
34543
75061
63464
06635
33853
00077
42769
60702
73110
77176
49507
49730
64147
13943
23457
36843
92593
48531
91074
27451
08897
G.3
45974
84647
65476
96019
31984
81394
G.2
90546
14498
39013
G.1
06475
40733
33742
DB6
438842
579585
548272

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 7, XSMT ngày 04/11/2017

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
50
84
23
G.7
929
005
906
G.6
1229
0775
3456
9141
7564
5387
2141
6701
0838
G.5
8433
8375
2539
G.4
37743
74942
52474
69949
88545
57948
03331
46400
74073
51701
74799
95001
77613
66799
48087
42738
69528
66142
53740
61509
50319
G.3
97611
63997
38386
31132
41585
39611
G.2
45261
45106
66416
G.1
14377
52089
43492
DB6
528162
915983
746498

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 7, XSMT ngày 28/10/2017

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
53
03
37
G.7
255
931
213
G.6
4185
8701
4643
1561
1534
5879
3951
5115
6638
G.5
6712
5823
5738
G.4
63160
86226
85421
90440
81475
07770
44373
91192
77758
50004
89084
88312
42846
01678
45025
18787
72026
40979
14802
67036
45510
G.3
06860
57961
24759
70808
67180
42233
G.2
50316
66900
28116
G.1
33275
71156
15457
DB6
152079
469465
259876

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 7, ngày 21/10/2017

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
96
26
70
G.7
184
168
432
G.6
7004
7101
4941
3303
1051
1646
0387
5306
0345
G.5
7272
6917
1758
G.4
07165
99673
94659
70311
13735
80273
16011
26508
11671
61737
87940
99126
34279
08916
47299
45434
09450
98614
19230
79622
40666
G.3
25438
62670
68978
66105
35863
22236
G.2
78430
96315
39856
G.1
95253
94216
69542
DB6
400872
849822
873712

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 7, XSMT ngày 14/10/2017

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
84
54
63
G.7
725
128
397
G.6
7562
6179
7840
3674
7448
8695
6740
8985
4848
G.5
8963
0853
5741
G.4
68665
35111
08930
73539
43325
66622
31435
86902
26690
22309
35086
91816
94597
54590
52215
27556
59439
38197
91577
93948
06615
G.3
44958
86009
16964
98476
28937
28702
G.2
45409
63715
99817
G.1
60969
27754
84644
DB6
371781
762965
921955

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 7, XSMT ngày 07/10/2017

Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
91
96
00
G.7
470
762
058
G.6
0805
5397
1390
7558
8190
5386
3284
4278
9202
G.5
6233
3075
3510
G.4
68754
43122
50777
71957
50370
56537
03758
04563
40332
56781
85010
07692
77237
53250
47141
97919
44176
38117
75960
18383
26084
G.3
74129
14208
41538
15157
11294
93649
G.2
33978
69294
31225
G.1
11165
53632
78808
DB6
756227
996469
394902

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 35