Quay thưởng hôm nay

  • XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 7

, ngày 29/04/2017
Giải thưởng
Đắk Nông
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
G.8
37
78
35
G.7
298
112
584
G.6
2151
9241
9241
9923
4842
8772
1180
9521
7399
G.5
4740
5862
0965
G.4
29593
24807
77242
53875
94070
83435
87741
44238
97352
20983
77242
96437
61874
79839
71206
15952
03849
24960
08919
76010
99079
G.3
32211
73418
73156
88071
99628
56501
G.2
69456
45164
76837
G.1
24770
80944
90127
DB6
526172
649112
602089

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 7

, ngày 22/04/2017
Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
82
39
33
G.7
391
971
889
G.6
2651
7462
9607
0157
4503
3312
6732
9636
0160
G.5
5260
2066
1542
G.4
99777
48683
40915
14389
11768
20994
50583
61652
93684
20220
25686
85548
02904
77519
80232
65212
83152
70901
19467
38710
21685
G.3
51018
50661
75133
06927
78052
62115
G.2
85843
38321
32042
G.1
29762
20132
50624
DB6
037494
738510
076175

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 7, XSMT ngày 15/04/2017

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
53
11
93
G.7
034
529
729
G.6
9478
5837
3316
1479
9995
0030
1694
6636
7914
G.5
2561
1874
2305
G.4
60188
53277
49990
95234
43120
40076
40140
41991
81609
96340
81428
07207
24851
38718
72103
56876
80886
27452
32575
96241
39400
G.3
61429
11371
24420
56115
53828
84628
G.2
53563
64033
20067
G.1
08334
86114
74349
DB6
123690
904273
734800

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 7

, ngày 08/04/2017
Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
70
24
25
G.7
921
296
654
G.6
1253
6174
7942
6460
0927
0640
4005
6255
1556
G.5
8939
7801
7831
G.4
94467
04312
67487
73080
68155
07677
48889
57769
57013
71616
79581
79783
41067
28522
41724
80482
90738
03924
09853
46351
97802
G.3
24237
94845
67142
29674
09061
33615
G.2
67950
13479
58903
G.1
33603
60891
96226
DB6
953607
705185
482442

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 7

, ngày 01/04/2017
Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
73
49
12
G.7
449
039
879
G.6
6308
7962
0931
2772
4207
0115
5318
6299
6532
G.5
8515
1975
9606
G.4
14227
51302
77778
92766
28289
47403
06631
59676
88127
40752
26485
51514
54856
03505
04005
12246
24929
70650
41668
08286
95166
G.3
38659
65408
88914
58498
89068
13589
G.2
11834
48871
39177
G.1
16755
03533
60349
DB6
391726
149775
734681

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 7, XSMT ngày 25/03/2017

Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
46
02
32
G.7
875
899
956
G.6
1982
7626
4178
2541
3433
9172
7385
3549
6514
G.5
6431
9826
1691
G.4
99747
58304
24205
53988
91716
99661
77722
84070
42456
53786
10473
33943
97998
65067
88097
01670
33238
72801
66711
97905
70854
G.3
96864
71656
57939
48707
58240
26422
G.2
68880
42263
63916
G.1
04136
31321
95823
DB
53415
51218
97987

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 7, XSMT ngày 18/03/2017

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
99
47
70
G.7
525
249
276
G.6
1250
8817
9563
1011
3878
6472
4235
9229
8107
G.5
1151
2673
9868
G.4
08276
97260
68797
98257
16373
41111
70279
23691
44208
66855
23701
44501
77331
48074
22964
97209
14642
35807
21339
64182
57648
G.3
81961
43935
68556
98451
68807
38334
G.2
46116
58781
62466
G.1
49195
04633
32466
DB
23250
32946
12401

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 7, ngày 11/03/2017

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
64
31
23
G.7
149
654
399
G.6
8393
0233
0053
6885
7900
9215
4821
5108
3279
G.5
9389
6185
5436
G.4
69599
49165
11421
56827
47181
90627
24425
61869
63644
67797
40475
21924
02011
36762
07457
80513
29462
63752
62648
75665
67614
G.3
64055
53485
79052
86249
66274
70244
G.2
02176
54675
35568
G.1
34597
41322
89915
DB
86598
50893
72151

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 7, XSMT ngày 04/03/2017

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
74
20
77
G.7
766
304
473
G.6
0163
7328
9960
9125
7348
2979
2643
8897
2419
G.5
0481
1387
0741
G.4
88060
11049
87862
44823
87636
33915
90848
08042
12575
89283
43752
86070
99529
56206
54582
65510
45947
79064
47058
58160
23184
G.3
73913
30609
00245
13410
80136
10173
G.2
85525
81128
11778
G.1
46988
13810
57957
DB
69254
77439
33936

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 7, XSMT ngày 25/02/2017

Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
03
00
57
G.7
613
850
308
G.6
1144
6770
7803
7121
1405
2332
6448
4753
9931
G.5
8716
0931
5957
G.4
27743
16866
31938
67374
40283
32730
97273
20481
65923
19820
52393
66432
13270
34523
08572
57448
33179
72567
60425
02783
54662
G.3
40150
66552
68302
85122
30931
14755
G.2
61426
13004
10194
G.1
66631
48096
41791
DB
26302
43071
61732

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 52