• XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 7

, ngày 18/08/2018
Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
50
86
53
G.7
874
754
651
G.6
7007
9807
6453
4309
5563
4208
3421
9766
0117
G.5
0291
3978
9907
G.4
23328
59893
47716
70133
14782
53491
35854
51711
75764
66736
06834
51875
45631
48234
42992
86417
04175
43492
60024
19713
89471
G.3
58865
71636
84410
26841
94255
94157
G.2
33443
09835
60233
G.1
45580
02102
17270
DB6
524843
198475
235493

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 7

, ngày 11/08/2018
Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
03
56
13
G.7
782
638
397
G.6
3655
6420
2278
3721
7433
7712
4601
6971
6783
G.5
1929
8555
3958
G.4
63181
80454
46375
47042
13298
61335
11172
97800
73881
39738
44674
72067
54010
17672
08798
67792
67787
15206
71723
28062
17450
G.3
99761
52261
45889
17009
81024
89120
G.2
01017
96023
27608
G.1
20314
97107
27600
DB6
469103
066025
172847

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 7, XSMT ngày 04/08/2018

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
73
48
17
G.7
400
606
139
G.6
7069
2279
2340
2084
8193
8686
7811
4981
3234
G.5
1355
6127
6130
G.4
83423
13019
34743
70896
06414
16612
93563
33112
52363
86118
33967
72767
79861
69068
01069
70798
42440
97015
50461
35694
83659
G.3
36290
62907
39132
45763
54595
68069
G.2
05089
64795
96862
G.1
28979
07217
72637
DB6
624586
979812
936776

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 7

, ngày 28/07/2018
Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
54
12
36
G.7
712
838
439
G.6
9776
0310
0120
7814
1174
7978
4165
4090
6946
G.5
1337
7533
7516
G.4
78868
23512
08210
00952
82416
69600
08130
63555
55725
15892
02512
77370
67406
21648
51376
78381
88320
20173
24423
92546
69390
G.3
95510
22564
69581
19211
97291
54564
G.2
09743
37869
89197
G.1
33150
38086
59811
DB6
187939
783461
102430

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 7

, ngày 21/07/2018
Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
94
02
47
G.7
640
901
088
G.6
7245
1637
7587
4949
2697
5274
0724
5263
5084
G.5
8113
9999
2463
G.4
64789
53993
18850
21915
90661
41137
45745
22036
77314
60887
01231
60673
02311
80378
80693
08637
24834
35414
60384
46606
91481
G.3
96437
99628
00670
77782
67053
46368
G.2
71252
15674
44733
G.1
44379
26870
70496
DB6
179450
803894
089197

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 7, XSMT ngày 14/07/2018

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
91
72
38
G.7
057
671
041
G.6
8997
2529
9858
9579
7313
4839
7687
8898
8088
G.5
8921
7301
0400
G.4
46556
76280
38616
07735
07556
82735
30930
75354
32979
07537
01812
12453
80191
68871
90979
24245
58107
19437
94334
04074
10642
G.3
13127
24355
91383
81516
39325
78437
G.2
00293
96156
10824
G.1
17115
55844
43767
DB6
491032
379874
103109

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 7, XSMT ngày 07/07/2018

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
16
20
14
G.7
287
543
625
G.6
7196
4886
0644
1081
9396
9838
1224
9561
6286
G.5
0921
7396
3308
G.4
94420
84916
19154
56684
23646
66263
52925
59891
34472
20074
51010
41392
65637
00907
27858
29516
02836
46297
33213
38002
54866
G.3
55966
08236
65765
65999
56399
18780
G.2
13261
95731
88973
G.1
11118
93730
09376
DB6
735175
286247
395981

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 7, ngày 30/06/2018

Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
79
05
14
G.7
507
193
395
G.6
0007
1617
0758
7892
8881
2759
9139
3401
3163
G.5
0473
9997
3788
G.4
38945
88503
70172
79027
34986
52205
28497
16464
75352
20669
08480
56335
24367
44023
67355
47333
79481
65146
31833
99215
01153
G.3
94112
42543
89492
78920
26164
06867
G.2
98514
95503
83498
G.1
13351
98239
77601
DB6
585535
949883
846785

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 7, XSMT ngày 23/06/2018

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
82
16
90
G.7
539
569
239
G.6
7732
7866
9821
0026
5396
0180
2737
5669
1251
G.5
8871
0647
4182
G.4
52129
61030
77943
99836
64663
30108
96951
64695
00090
38032
50196
99655
15467
68144
37233
59555
49488
15436
77564
74863
44823
G.3
71390
15762
47541
84504
28995
82040
G.2
11840
93100
23884
G.1
05663
42069
63531
DB6
715299
064092
967285

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 7, XSMT ngày 16/06/2018

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
57
24
34
G.7
329
929
139
G.6
2267
6833
0879
3460
5052
5038
8646
9821
4765
G.5
5008
5325
2647
G.4
23525
25104
53136
71171
35902
55316
81146
36698
95496
65253
96751
29693
87548
46169
47311
25373
84112
60566
43885
56588
72999
G.3
30173
00289
74705
27092
93815
79693
G.2
69108
25030
98067
G.1
00337
24637
03579
DB6
413459
209047
431415

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 29