• XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 7

, ngày 14/10/2017
Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
84
54
63
G.7
725
128
397
G.6
7562
6179
7840
3674
7448
8695
6740
8985
4848
G.5
8963
0853
5741
G.4
68665
35111
08930
73539
43325
66622
31435
86902
26690
22309
35086
91816
94597
54590
52215
27556
59439
38197
91577
93948
06615
G.3
44958
86009
16964
98476
28937
28702
G.2
45409
63715
99817
G.1
60969
27754
84644
DB6
371781
762965
921955

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 7

, ngày 07/10/2017
Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
91
96
00
G.7
470
762
058
G.6
0805
5397
1390
7558
8190
5386
3284
4278
9202
G.5
6233
3075
3510
G.4
68754
43122
50777
71957
50370
56537
03758
04563
40332
56781
85010
07692
77237
53250
47141
97919
44176
38117
75960
18383
26084
G.3
74129
14208
41538
15157
11294
93649
G.2
33978
69294
31225
G.1
11165
53632
78808
DB6
756227
996469
394902

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 7, XSMT ngày 30/09/2017

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
78
35
20
G.7
602
454
281
G.6
3463
6371
9431
9421
6969
8608
4629
3740
1747
G.5
3342
9305
0431
G.4
37475
17684
85190
69680
50854
92563
35188
33665
10329
66877
50367
05573
34020
82799
15965
53398
32283
12133
17199
25975
93487
G.3
90236
52584
57079
52419
97778
18104
G.2
09762
09602
41639
G.1
77247
68278
99396
DB6
849231
900935
154042

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 7

, ngày 23/09/2017
Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
34
57
12
G.7
740
360
720
G.6
9749
8262
8901
2904
6363
2834
0146
7535
6142
G.5
2461
7902
5194
G.4
32416
92455
62667
25420
34795
77502
03631
96316
77339
71622
43552
04704
89320
25879
67793
88024
53517
69521
81637
15036
49689
G.3
01758
72166
20547
31792
29272
98637
G.2
01302
40843
02733
G.1
31064
27969
25492
DB6
669102
733951
815230

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 7

, ngày 16/09/2017
Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
44
55
09
G.7
716
110
904
G.6
9653
9654
0568
5826
6413
0302
3967
3757
5501
G.5
7207
7423
6126
G.4
55661
49926
02496
21625
57068
00773
25799
42175
06531
61626
37102
84289
91676
33360
23115
58311
89505
16393
03496
58577
87937
G.3
37930
71376
27116
44425
84652
35029
G.2
28775
66222
12440
G.1
18639
14888
81314
DB6
269609
434486
604960

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 7, XSMT ngày 09/09/2017

Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
96
51
06
G.7
707
723
757
G.6
8011
5041
4371
2115
7649
6293
1498
7044
3547
G.5
1026
1647
6741
G.4
96032
30867
38884
77540
50311
01430
84366
44873
50013
00095
86224
36002
61788
22997
62946
73812
43350
29154
47588
92933
07206
G.3
15418
01863
90021
26442
06348
49946
G.2
89892
29863
36195
G.1
02232
39469
03073
DB6
351022
312912
690575

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 7, XSMT ngày 02/09/2017

Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
29
11
38
G.7
356
287
632
G.6
1979
3038
8219
6249
2283
2346
2760
8799
9188
G.5
8028
2526
1509
G.4
17652
90710
98319
40729
51506
47123
26806
76158
93718
54311
37885
07756
75542
68204
11164
43386
84222
08519
06054
16565
16100
G.3
24809
81597
84242
77592
76036
13996
G.2
73786
77280
66758
G.1
91453
54594
21743
DB6
583625
399406
810274

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 7, ngày 26/08/2017

Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
66
98
94
G.7
443
548
229
G.6
8165
1848
0310
4519
5187
5756
4637
0979
8423
G.5
8641
1302
7383
G.4
08106
99951
72396
95686
36480
81450
58356
35761
94353
46235
23977
53584
14582
58673
22134
38657
41264
63088
00753
61783
84448
G.3
26880
53982
19870
42013
20313
17004
G.2
96803
35994
50765
G.1
53554
18455
92026
DB6
725743
702821
811766

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 7, XSMT ngày 19/08/2017

Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
89
23
20
G.7
068
626
692
G.6
4769
1807
8445
4510
4008
4286
1515
2375
0533
G.5
6697
3682
3829
G.4
36430
14262
10668
42296
68065
87154
70390
77415
04505
46314
13621
51805
98904
04329
35859
62766
66777
85176
05162
84630
09335
G.3
25725
21328
19381
70007
39406
48383
G.2
73342
40719
02873
G.1
00920
46927
44987
DB6
812965
382846
437079

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 7, XSMT ngày 12/08/2017

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
13
47
71
G.7
305
463
743
G.6
2482
7503
0617
0686
0486
5170
0471
2720
9262
G.5
0148
8804
0787
G.4
87146
83507
45527
77497
58491
50919
28217
47806
70776
99275
39148
05066
64978
02068
37101
82524
11195
77317
40141
01428
76593
G.3
24690
33106
20776
27143
35904
73968
G.2
53589
50240
91589
G.1
30971
15313
32438
DB6
959214
902383
390662

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 65