Quay thưởng hôm nay

  • XSMT Thu 7, KQ Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
61
81
60
G.7
711
157
313
G.6
6295
9656
3876
7639
4985
5494
1631
6120
9051
G.5
3787
4459
3507
G.4
05051
35564
97224
03477
81165
27404
19133
09146
77409
18486
41728
62319
85939
73943
55364
80886
19403
04516
15181
88509
94382
G.3
24785
10491
09887
22079
87273
80367
G.2
35375
71470
78341
G.1
86458
79522
69047
DB
18425
95943
82856

XSQNG Nhận KQXS Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDNA Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDNO Nhận KQXS Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
23
64
91
G.7
258
190
596
G.6
3709
1597
2340
2964
2034
9731
3257
3977
5121
G.5
3902
1448
0568
G.4
87875
27440
50742
90567
49098
27041
08706
76139
55342
61771
41332
28127
63029
05537
84710
74598
45741
57586
04411
93322
32436
G.3
51540
90563
40749
51139
44257
44316
G.2
05728
58396
21495
G.1
37916
64963
98708
DB
79442
56500
86036

XSQNG Nhận KQXS Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDNA Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDNO Nhận KQXS Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
68
25
31
G.7
327
443
442
G.6
7255
5602
7393
5542
4444
0377
3395
1155
6771
G.5
2316
3501
4610
G.4
63595
64879
65604
10384
52240
82427
75355
82570
91095
56476
56245
00217
95646
91048
15704
52309
42717
81301
56133
80583
01302
G.3
09823
94033
45949
54377
65576
12609
G.2
15741
77509
63959
G.1
21205
53009
84651
DB
45140
32340
98091

XSQNG Nhận KQXS Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDNA Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDNO Nhận KQXS Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
59
24
02
G.7
516
408
572
G.6
7453
2548
6666
0046
6147
2932
3461
8736
3769
G.5
0804
6578
6724
G.4
19281
06717
29765
58613
90537
48328
52873
31645
76175
03412
76846
00584
50689
98440
84672
12143
21681
03497
42318
48797
00077
G.3
37932
61454
46139
00884
16909
25316
G.2
42946
66105
30512
G.1
27709
72794
85362
DB
06870
40327
33237

XSQNG Nhận KQXS Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDNA Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDNO Nhận KQXS Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
57
47
64
G.7
276
282
675
G.6
3333
5972
8018
9415
5339
1656
8997
2718
6340
G.5
3602
5253
2627
G.4
41145
59573
10989
41897
18900
69738
78145
19595
63452
88791
84430
53164
41460
85433
72624
03602
47481
13361
69423
60422
79311
G.3
66561
47999
32887
05280
32006
73945
G.2
28532
68904
40346
G.1
85715
07680
31759
DB
17296
10881
27418

XSQNG Nhận KQXS Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDNA Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDNO Nhận KQXS Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
24
93
91
G.7
659
211
850
G.6
1180
6065
7241
2717
2938
4268
1201
6443
7203
G.5
7725
9193
3244
G.4
09350
71656
72474
84530
26212
57004
98664
13280
88682
86980
62152
74236
68026
57953
01924
15706
04836
77635
68366
75479
09682
G.3
79834
03529
72859
82681
99814
41190
G.2
12007
74936
69422
G.1
49330
18571
33279
DB
18932
10400
62775

XSQNG Nhận KQXS Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDNA Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDNO Nhận KQXS Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
63
08
43
G.7
151
932
551
G.6
3855
1875
1839
4124
8854
1997
5183
7425
0541
G.5
5586
5054
7891
G.4
40508
76260
80502
57755
57727
85237
85018
95230
93288
83095
51558
55031
24875
93211
64589
75517
70345
82230
76509
07221
79539
G.3
07477
71511
37606
88150
02642
51196
G.2
74843
24264
24217
G.1
03668
96643
36360
DB
47062
98514
66718

XSQNG Nhận KQXS Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDNA Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDNO Nhận KQXS Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
03
50
96
G.7
198
374
419
G.6
3806
0075
8043
7979
1922
1142
5408
8640
7932
G.5
6835
9075
9888
G.4
76315
14041
78093
28601
95954
11066
35472
50966
84258
12158
75551
69254
80737
18718
93285
42799
71250
95909
21101
41545
25179
G.3
52862
14380
37425
99913
41185
19919
G.2
79423
30271
54329
G.1
48867
27863
32999
DB
72535
84602
41144

XSDNA Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSQNG Nhận KQXS Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDNO Nhận KQXS Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 171