• XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 7

, ngày 14/04/2018
Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
38
96
89
G.7
806
049
697
G.6
3212
5128
1633
9361
0631
4442
9139
5911
1291
G.5
4033
8677
7763
G.4
39412
59815
74940
41228
78995
96547
06691
17883
39361
38173
48756
12616
57332
50320
12578
04891
53015
55124
65511
87971
87726
G.3
41482
46083
96370
18086
81570
18146
G.2
00851
41556
90237
G.1
47130
67795
73214
DB6
089088
874072
753586

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 7

, ngày 07/04/2018
Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
14
41
22
G.7
060
188
916
G.6
8810
8288
3674
7359
8397
5527
4821
8874
0799
G.5
3440
4817
2344
G.4
65720
75416
41851
30719
35343
29634
21474
04715
28927
65739
61484
52732
49875
06524
43967
05038
62658
99695
44160
75150
63626
G.3
82366
24521
91941
18033
63394
79824
G.2
49014
45236
76825
G.1
32209
70802
71298
DB6
345331
319099
667930

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 7, XSMT ngày 31/03/2018

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
29
19
39
G.7
500
694
564
G.6
6648
9275
1995
5744
3197
7184
8136
4137
8875
G.5
1895
3750
8025
G.4
40847
28658
93271
77025
54491
05995
23207
12924
00590
66292
58860
96762
39955
13919
75213
23099
55558
88127
98026
21167
46772
G.3
87130
36023
59493
71777
39364
85988
G.2
44630
14234
06090
G.1
57420
94462
20361
DB6
835741
104709
257133

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 7

, ngày 24/03/2018
Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
14
00
00
G.7
778
550
522
G.6
4525
3537
1178
7155
0304
7711
0398
2409
9188
G.5
7707
2357
0702
G.4
73827
07878
47794
26754
83944
00251
90565
80803
83715
99462
17716
84264
77541
42093
58037
41923
33227
49742
31665
27654
45234
G.3
29003
88411
87902
63110
90803
41811
G.2
58837
98134
44433
G.1
23983
79384
49432
DB6
678267
495042
723164

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 7

, ngày 17/03/2018
Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
19
16
02
G.7
066
900
607
G.6
0165
7865
5254
8765
2448
5032
2618
7814
2395
G.5
1708
6018
9930
G.4
40563
24389
09856
05581
18170
19279
06504
08803
63547
59830
54355
29520
69224
29000
11946
70207
27028
40709
42843
80955
30976
G.3
28782
83376
27032
78584
58376
56912
G.2
08424
88907
34805
G.1
90313
79149
69550
DB6
420215
809491
777872

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 7, XSMT ngày 10/03/2018

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
49
60
25
G.7
643
269
907
G.6
0662
4507
4841
0685
1912
3506
9331
4595
9662
G.5
3910
6301
5070
G.4
59733
17305
52829
32277
69131
93537
94592
23132
46534
07140
84443
85798
55476
51949
16549
64704
31186
72851
43627
47179
40442
G.3
43734
22480
31452
96524
55411
34840
G.2
72244
30810
28358
G.1
41454
49154
61657
DB6
397991
156147
762433

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 7, XSMT ngày 03/03/2018

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
25
37
66
G.7
935
317
677
G.6
2589
1315
5723
2907
1932
5598
6237
6390
4053
G.5
4800
5158
0051
G.4
63985
18468
50018
18397
39219
83419
69140
09787
93551
86752
26458
66466
30521
35474
05859
50665
16527
44442
51063
56037
07157
G.3
55554
79460
24780
74891
33374
21866
G.2
23173
46984
57170
G.1
74044
56571
93545
DB6
752590
128902
853253

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 7, ngày 24/02/2018

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
61
44
16
G.7
442
002
109
G.6
4741
8047
0920
7521
3053
7002
4395
1250
3754
G.5
5638
4159
6728
G.4
24994
25579
42831
96400
76176
65713
97089
16412
02345
66980
36094
78485
21492
28128
41969
16877
07031
10418
55239
07331
94385
G.3
93905
59181
04253
94356
16615
05124
G.2
24794
24426
97355
G.1
85000
86318
53008
DB6
004902
121750
857871

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 7, XSMT ngày 17/02/2018

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
32
09
96
G.7
181
044
671
G.6
9964
7647
0613
0150
2641
3890
6652
3980
2650
G.5
9101
4549
5621
G.4
52522
24294
45611
03200
16139
26637
92080
70894
87374
13131
61623
44335
89181
36873
07450
22667
65316
57264
44515
66888
19265
G.3
57796
60704
54719
94260
52718
80248
G.2
43992
58229
04021
G.1
92197
06968
62379
DB6
655790
426603
620285

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 7, XSMT ngày 10/02/2018

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
04
33
06
G.7
583
709
408
G.6
4871
6672
0394
1821
2909
5068
3665
2728
0846
G.5
3055
5197
0774
G.4
18144
47998
88840
40246
80997
90562
55490
52387
18576
09978
26648
07422
49314
91234
96602
41675
54993
33111
03632
13852
66972
G.3
35250
69893
76090
32319
39637
46287
G.2
45561
94474
56267
G.1
50571
54142
56838
DB6
015943
246367
371139

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 52