• XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 7

, ngày 16/06/2018
Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
57
24
34
G.7
329
929
139
G.6
2267
6833
0879
3460
5052
5038
8646
9821
4765
G.5
5008
5325
2647
G.4
23525
25104
53136
71171
35902
55316
81146
36698
95496
65253
96751
29693
87548
46169
47311
25373
84112
60566
43885
56588
72999
G.3
30173
00289
74705
27092
93815
79693
G.2
69108
25030
98067
G.1
00337
24637
03579
DB6
413459
209047
431415

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 7

, ngày 09/06/2018
Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
68
73
12
G.7
789
007
189
G.6
1500
7558
4248
4455
6869
5068
1199
2674
4660
G.5
1333
1008
6065
G.4
49957
43466
41621
57887
25890
71756
20704
46987
01218
55845
34830
56553
91951
76064
43161
33079
95842
76461
18318
05789
54424
G.3
89829
75302
86957
18426
70904
08186
G.2
40402
74436
72933
G.1
70548
99795
77986
DB6
244558
998744
150959

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 7, XSMT ngày 02/06/2018

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
31
76
25
G.7
270
016
369
G.6
7659
1238
3246
9463
2461
8030
5721
8924
6865
G.5
0727
4538
8091
G.4
40462
78896
49623
99212
81731
64942
02513
63561
97099
35509
09475
55774
60164
96631
45810
69872
95489
68310
08328
53970
51588
G.3
97442
44273
90286
93488
68749
46936
G.2
20862
74314
74090
G.1
19587
64156
40888
DB6
658074
985953
758055

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 7

, ngày 26/05/2018
Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
95
80
12
G.7
855
068
433
G.6
3683
1980
3415
4124
5553
8074
8521
5215
4936
G.5
1863
0431
1051
G.4
62199
51547
25969
64945
38573
52527
70809
94501
07402
48175
63612
65808
29403
26304
58883
59857
42957
74196
98230
77800
50202
G.3
66022
01624
15630
40856
71671
39600
G.2
46526
32451
30490
G.1
34345
08362
17926
DB6
995941
333739
407624

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 7

, ngày 19/05/2018
Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
75
87
98
G.7
480
169
748
G.6
2767
0275
1991
9412
5789
8100
3696
2028
3970
G.5
1434
8432
7551
G.4
61685
33465
36200
69804
21590
25520
96466
55424
11331
31904
37319
70849
25287
02870
40194
02625
77628
52291
18228
24470
27285
G.3
83828
13640
75439
59769
47453
07832
G.2
70516
20179
49059
G.1
72473
91119
69541
DB6
279954
990955
974326

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 7, XSMT ngày 12/05/2018

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
60
72
00
G.7
124
426
877
G.6
3565
2986
6203
2796
7590
4176
1488
7295
4148
G.5
9411
5279
3788
G.4
89523
28955
64451
39208
18227
57677
36161
91858
79212
61613
02691
48602
02090
05312
79984
98890
57958
40100
47365
14715
37755
G.3
43413
57189
10756
62957
95425
20482
G.2
10561
16995
46261
G.1
92565
19784
11946
DB6
881016
488873
067832

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 7, XSMT ngày 05/05/2018

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
63
91
11
G.7
110
345
176
G.6
4031
4922
9434
9919
4972
3003
3431
3890
2282
G.5
6314
6166
9781
G.4
56350
71133
83887
60693
65382
54356
80120
70477
61286
89932
55535
10724
55507
92372
22956
56851
61582
84559
26894
89145
89507
G.3
76925
56577
88790
12310
27496
25648
G.2
56971
98190
72275
G.1
03573
72763
30884
DB6
221291
002284
235022

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 7, ngày 28/04/2018

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
53
65
52
G.7
348
280
410
G.6
9474
7424
8048
6189
6420
7150
0856
0260
8642
G.5
6777
7110
7636
G.4
56469
30037
25214
67898
19493
83342
59873
87896
61453
53185
67534
28593
14720
04883
38253
04496
74333
16479
20203
51669
18559
G.3
14061
18454
84262
25273
92601
96167
G.2
36579
17992
44811
G.1
50996
38103
40128
DB6
448851
853147
230235

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 7, XSMT ngày 21/04/2018

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
93
65
62
G.7
803
422
669
G.6
3496
3086
5272
7893
7240
6935
4120
4087
5290
G.5
8636
0560
6086
G.4
05103
78612
17487
16955
75965
72987
60182
80191
02616
77025
87175
51103
72171
69056
56230
46567
75199
52349
65554
84061
17036
G.3
32124
01599
39294
02726
57630
07389
G.2
34832
30807
87501
G.1
04063
06396
34092
DB6
471441
733067
333320

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 7, XSMT ngày 14/04/2018

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
38
96
89
G.7
806
049
697
G.6
3212
5128
1633
9361
0631
4442
9139
5911
1291
G.5
4033
8677
7763
G.4
39412
59815
74940
41228
78995
96547
06691
17883
39361
38173
48756
12616
57332
50320
12578
04891
53015
55124
65511
87971
87726
G.3
41482
46083
96370
18086
81570
18146
G.2
00851
41556
90237
G.1
47130
67795
73214
DB6
089088
874072
753586

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 106