• XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 7

, ngày 19/08/2017
Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
89
23
20
G.7
068
626
692
G.6
4769
1807
8445
4510
4008
4286
1515
2375
0533
G.5
6697
3682
3829
G.4
36430
14262
10668
42296
68065
87154
70390
77415
04505
46314
13621
51805
98904
04329
35859
62766
66777
85176
05162
84630
09335
G.3
25725
21328
19381
70007
39406
48383
G.2
73342
40719
02873
G.1
00920
46927
44987
DB6
812965
382846
437079

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 7

, ngày 12/08/2017
Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
13
47
71
G.7
305
463
743
G.6
2482
7503
0617
0686
0486
5170
0471
2720
9262
G.5
0148
8804
0787
G.4
87146
83507
45527
77497
58491
50919
28217
47806
70776
99275
39148
05066
64978
02068
37101
82524
11195
77317
40141
01428
76593
G.3
24690
33106
20776
27143
35904
73968
G.2
53589
50240
91589
G.1
30971
15313
32438
DB6
959214
902383
390662

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 7, XSMT ngày 05/08/2017

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
17
53
11
G.7
816
773
054
G.6
2793
7334
6195
1737
1380
5198
1553
4142
2025
G.5
8956
8849
3173
G.4
73089
61299
15678
95566
03083
07512
56411
02882
54777
22674
44827
01418
22768
87200
17391
91098
90730
78285
48228
78192
21858
G.3
47704
18785
47172
03936
52876
99402
G.2
29808
45001
38225
G.1
15767
40049
49349
DB6
321966
975274
142466

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 7

, ngày 29/07/2017
Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
62
25
77
G.7
884
452
389
G.6
4964
9758
6710
3298
6176
4428
4794
8611
6505
G.5
4773
2560
8787
G.4
93737
08302
44707
14052
43327
19169
64298
74799
66280
40405
00960
23467
88193
30787
24188
72880
52500
39564
04159
05622
42285
G.3
74497
37198
67630
88962
12248
20001
G.2
26533
99764
39471
G.1
92610
67358
93663
DB6
218874
268753
082160

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 7

, ngày 22/07/2017
Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
00
84
89
G.7
826
195
233
G.6
3805
2276
2008
6500
0941
6025
6956
7569
6765
G.5
6860
7855
9331
G.4
48299
44743
89351
43925
30410
61003
52459
29985
91974
61742
24043
68746
90635
57678
52927
65078
28768
63027
39515
99408
68185
G.3
24933
67395
01837
10837
53490
41082
G.2
73755
94207
69931
G.1
68151
59710
25351
DB6
742480
928722
164150

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 7, XSMT ngày 15/07/2017

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
84
17
35
G.7
803
247
253
G.6
2220
2887
1261
3719
5207
4432
3074
9965
1651
G.5
4163
5450
9569
G.4
22641
67309
10074
95329
01401
36940
66998
15209
43886
43721
44470
34735
74756
01222
80076
28827
68339
06290
58040
33198
53121
G.3
95792
20729
99084
45383
34817
85780
G.2
15324
64999
69814
G.1
90290
48007
32965
DB6
326043
147868
310860

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 7, XSMT ngày 08/07/2017

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
96
61
49
G.7
382
985
371
G.6
5653
4624
5894
4273
1175
4668
3569
4006
4687
G.5
6418
9356
7648
G.4
83544
11779
69039
17318
86486
72188
66030
36442
71659
63941
51673
10598
16669
55637
67512
78510
65947
00101
56106
79630
79098
G.3
70411
88751
95941
51011
23862
60935
G.2
44598
45912
85835
G.1
44866
10558
37881
DB6
841102
692216
404867

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 7, ngày 01/07/2017

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
43
81
26
G.7
566
616
091
G.6
8109
8673
2474
0912
3556
4774
5137
5124
4831
G.5
5291
8080
2994
G.4
27460
44368
76841
43923
25453
19371
60714
20345
40583
74862
67474
07666
09048
39603
82580
71699
22738
22557
80218
20724
96249
G.3
47516
19121
06729
24030
56153
80530
G.2
76550
82736
07699
G.1
55097
73055
98975
DB6
747082
022543
535935

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 7, XSMT ngày 24/06/2017

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
32
32
85
G.7
416
977
361
G.6
2786
3473
6455
1429
4403
2345
2688
9996
9167
G.5
7634
6053
3070
G.4
68679
10301
22327
69419
86897
13231
79915
03307
81475
65908
52764
76709
83204
15808
05361
86996
84820
44290
48846
62360
80115
G.3
16750
00872
75247
82394
27351
42633
G.2
38639
79229
45360
G.1
55401
11806
76857
DB6
107095
452332
532036

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 7, XSMT ngày 17/06/2017

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
54
03
05
G.7
765
752
036
G.6
9988
4864
4632
1028
7678
0498
9857
2466
4849
G.5
3758
7325
1003
G.4
54340
21711
29291
32240
74055
52981
87361
32518
75068
23108
51530
30400
00310
97668
00070
29012
01238
76159
55866
42552
09562
G.3
77833
88928
04705
58736
06043
34287
G.2
53814
95103
42891
G.1
95780
16195
18915
DB6
883580
762037
846775

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 50