• XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 7

, ngày 24/06/2017
Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
32
32
85
G.7
416
977
361
G.6
2786
3473
6455
1429
4403
2345
2688
9996
9167
G.5
7634
6053
3070
G.4
68679
10301
22327
69419
86897
13231
79915
03307
81475
65908
52764
76709
83204
15808
05361
86996
84820
44290
48846
62360
80115
G.3
16750
00872
75247
82394
27351
42633
G.2
38639
79229
45360
G.1
55401
11806
76857
DB6
107095
452332
532036

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 7

, ngày 17/06/2017
Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
54
03
05
G.7
765
752
036
G.6
9988
4864
4632
1028
7678
0498
9857
2466
4849
G.5
3758
7325
1003
G.4
54340
21711
29291
32240
74055
52981
87361
32518
75068
23108
51530
30400
00310
97668
00070
29012
01238
76159
55866
42552
09562
G.3
77833
88928
04705
58736
06043
34287
G.2
53814
95103
42891
G.1
95780
16195
18915
DB6
883580
762037
846775

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 7, XSMT ngày 10/06/2017

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
61
43
21
G.7
241
748
119
G.6
8712
9902
0887
1596
0213
1766
2003
5262
1287
G.5
7845
7134
5413
G.4
11473
73961
11140
87091
69400
24528
02641
73958
14558
23385
44383
15522
74541
75954
18271
07941
72458
55577
91733
03734
01837
G.3
34823
25335
65740
82603
94774
17699
G.2
62589
30873
56066
G.1
65051
41134
57425
DB6
681110
546068
999738

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 7

, ngày 03/06/2017
Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
68
45
00
G.7
728
502
687
G.6
3871
5522
8623
7252
2399
1584
5073
4091
9169
G.5
1867
5274
9644
G.4
54992
66041
76637
64875
20693
04174
77036
88484
12007
45298
89275
55014
30752
60603
96951
70243
68342
93363
43636
20045
95671
G.3
65998
98499
83715
15199
25135
52338
G.2
29807
93332
03871
G.1
33677
27110
60096
DB6
843564
120484
815146

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 7

, ngày 27/05/2017
Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
43
03
60
G.7
821
185
777
G.6
0388
0488
0029
7696
7605
5747
2497
8655
6367
G.5
5351
5791
1585
G.4
67646
52341
85326
39849
93499
30478
39021
88575
41846
12981
85019
80426
28517
40443
16597
01599
97823
98667
88306
68791
44950
G.3
09355
31616
60378
31054
37988
18553
G.2
63425
08996
18693
G.1
14757
01015
57314
DB6
148931
581004
391691

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 7, XSMT ngày 20/05/2017

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
94
13
86
G.7
145
522
947
G.6
6967
8605
3760
2243
2249
2766
4733
3167
5821
G.5
8011
9975
8619
G.4
80620
57252
48109
33178
22781
29187
15494
15902
91227
23450
62984
34141
87863
62536
48626
28300
73661
94120
73443
52676
25650
G.3
27013
75294
55276
23976
19789
30060
G.2
22713
18167
89813
G.1
72663
72143
78585
DB6
664365
760553
381449

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 7, XSMT ngày 13/05/2017

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
87
64
10
G.7
942
060
784
G.6
7392
5648
0371
5492
3585
3616
3195
5714
8934
G.5
8711
2823
8414
G.4
58957
17727
45684
17273
20330
01283
51098
62060
16790
27219
23690
88845
94464
39521
82378
34935
14992
98898
60373
68154
49529
G.3
63253
57573
04894
32397
31990
73982
G.2
61140
17641
98554
G.1
37822
79373
12468
DB6
991532
771275
819849

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 7, ngày 06/05/2017

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
30
27
22
G.7
940
455
800
G.6
5958
3562
8986
7982
8078
6775
2696
2275
8814
G.5
3234
1094
4684
G.4
80037
48270
67118
23766
25461
93635
66955
04118
95818
66068
22931
75637
70929
39779
39532
41020
59943
55831
42724
71486
61536
G.3
76358
68915
71334
47329
54264
42630
G.2
40642
49887
62402
G.1
98459
75262
91081
DB6
604746
759813
257678

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 7, XSMT ngày 29/04/2017

Giải thưởng
Đắk Nông
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
G.8
37
78
35
G.7
298
112
584
G.6
2151
9241
9241
9923
4842
8772
1180
9521
7399
G.5
4740
5862
0965
G.4
29593
24807
77242
53875
94070
83435
87741
44238
97352
20983
77242
96437
61874
79839
71206
15952
03849
24960
08919
76010
99079
G.3
32211
73418
73156
88071
99628
56501
G.2
69456
45164
76837
G.1
24770
80944
90127
DB6
526172
649112
602089

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 7, XSMT ngày 22/04/2017

Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
82
39
33
G.7
391
971
889
G.6
2651
7462
9607
0157
4503
3312
6732
9636
0160
G.5
5260
2066
1542
G.4
99777
48683
40915
14389
11768
20994
50583
61652
93684
20220
25686
85548
02904
77519
80232
65212
83152
70901
19467
38710
21685
G.3
51018
50661
75133
06927
78052
62115
G.2
85843
38321
32042
G.1
29762
20132
50624
DB6
037494
738510
076175

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 48