• Thống kê đầu, đuôi lô tô

Tỉnh, TP Lần quay
Để nhận kết quả xổ số sớm nhất, soạn XS <Mã tỉnh> gởi 8136


 Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệtLần xuất hiệnLotoLần xuất hiện
Đầu 0
 10.00% (3)
0
 10.37% (84)
Đầu 1
 10.00% (3)
1
 10.99% (89)
Đầu 2
 16.67% (5)
2
 9.51% (77)
Đầu 3
 3.33% (1)
3
 8.89% (72)
Đầu 4
 10.00% (3)
4
 11.23% (91)
Đầu 5
 3.33% (1)
5
 9.63% (78)
Đầu 6
 13.33% (4)
6
 8.02% (65)
Đầu 7
 16.67% (5)
7
 11.73% (95)
Đầu 8
 3.33% (1)
8
 9.75% (79)
Đầu 9
 13.33% (4)
9
 9.88% (80)

 Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệtLần xuất hiệnLotoLần xuất hiện
Đuôi 0
 20.00% (6)
0
 11.98% (97)
Đuôi 1
 13.33% (4)
1
 11.36% (92)
Đuôi 2
 3.33% (1)
2
 8.77% (71)
Đuôi 3
 13.33% (4)
3
 10.62% (86)
Đuôi 4
 3.33% (1)
4
 9.38% (76)
Đuôi 5
 13.33% (4)
5
 10.99% (89)
Đuôi 6
 10.00% (3)
6
 8.89% (72)
Đuôi 7
 6.67% (2)
7
 8.89% (72)
Đuôi 8
 6.67% (2)
8
 10.00% (81)
Đuôi 9
 10.00% (3)
9
 9.14% (74)

Thống kê đầu, đuôi loto: thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của đầu, đuôi các bộ số dựa vào số lần quay thưởng.
Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem
Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.
Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.
Ma nhung
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 180