• Thống kê đầu, đuôi lô tô

Tỉnh, TP Lần quay
Để nhận kết quả xổ số sớm nhất, soạn XS <Mã tỉnh> gởi 8136


 Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệtLần xuất hiệnLotoLần xuất hiện
Đầu 0
 15.38% (4)
0
 9.97% (70)
Đầu 1
 19.23% (5)
1
 11.11% (78)
Đầu 2
 3.85% (1)
2
 10.54% (74)
Đầu 3
 7.69% (2)
3
 10.26% (72)
Đầu 4
 11.54% (3)
4
 8.12% (57)
Đầu 5
 19.23% (5)
5
 10.83% (76)
Đầu 6
 3.85% (1)
6
 8.69% (61)
Đầu 7
 3.85% (1)
7
 10.26% (72)
Đầu 8
 11.54% (3)
8
 11.11% (78)
Đầu 9
 3.85% (1)
9
 9.12% (64)

 Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệtLần xuất hiệnLotoLần xuất hiện
Đuôi 0
 3.85% (1)
0
 8.12% (57)
Đuôi 1
 11.54% (3)
1
 10.40% (73)
Đuôi 2
 3.85% (1)
2
 8.97% (63)
Đuôi 3
 15.38% (4)
3
 8.97% (63)
Đuôi 4
 11.54% (3)
4
 11.40% (80)
Đuôi 5
 15.38% (4)
5
 11.11% (78)
Đuôi 6
 15.38% (4)
6
 9.69% (68)
Đuôi 7
 3.85% (1)
7
 11.40% (80)
Đuôi 8
 11.54% (3)
8
 10.11% (71)
Đuôi 9
 7.69% (2)
9
 9.83% (69)

Thống kê đầu, đuôi loto: thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của đầu, đuôi các bộ số dựa vào số lần quay thưởng.
Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem
Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.
Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.
Ma nhung
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 645