Quay thưởng hôm nay

  • Thống kê đầu, đuôi lô tô

Tỉnh, TP Lần quay
Để nhận kết quả xổ số sớm nhất, soạn XS <Mã tỉnh> gởi 8136


 Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệtLần xuất hiệnLotoLần xuất hiện
Đầu 0
 7.14% (2)
0
 9.13% (69)
Đầu 1
 17.86% (5)
1
 9.52% (72)
Đầu 2
 10.71% (3)
2
 12.43% (94)
Đầu 3
 17.86% (5)
3
 11.77% (89)
Đầu 4
 14.29% (4)
4
 10.98% (83)
Đầu 5
 10.71% (3)
5
 8.73% (66)
Đầu 6
 7.14% (2)
6
 9.39% (71)
Đầu 7
 3.57% (1)
7
 9.13% (69)
Đầu 8
 3.57% (1)
8
 8.86% (67)
Đầu 9
 7.14% (2)
9
 10.05% (76)

 Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệtLần xuất hiệnLotoLần xuất hiện
Đuôi
 0.00% (0)
9
 9.26% (70)
Đuôi 1
 3.57% (1)
0
 8.60% (65)
Đuôi 2
 14.29% (4)
1
 11.24% (85)
Đuôi 3
 21.43% (6)
2
 11.38% (86)
Đuôi 4
 7.14% (2)
3
 8.99% (68)
Đuôi 5
 3.57% (1)
4
 9.66% (73)
Đuôi 6
 10.71% (3)
5
 9.39% (71)
Đuôi 7
 3.57% (1)
6
 9.66% (73)
Đuôi 8
 14.29% (4)
7
 10.58% (80)
Đuôi 9
 21.43% (6)
8
 11.24% (85)

Thống kê đầu, đuôi loto: thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của đầu, đuôi các bộ số dựa vào số lần quay thưởng.
Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem
Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.
Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 39