• Thống kê lô tô gan Miền Bắc

Từ ngày:
Biên độ khảo sát:
Các số lô tô tìm được trong biên độ khảo sát:
Lô tô 33: Ngày xem thống kê: 28-09-2021 số ngày vẫn chưa ra là: 22 ngày
Lô tô 54: Ngày xem thống kê: 28-09-2021 số ngày vẫn chưa ra là: 16 ngày
Lô tô 46: Ngày xem thống kê: 28-09-2021 số ngày vẫn chưa ra là: 14 ngày
Lô tô 38: Ngày xem thống kê: 28-09-2021 số ngày vẫn chưa ra là: 13 ngày
Lô tô 64: Ngày xem thống kê: 28-09-2021 số ngày vẫn chưa ra là: 13 ngày
Lô tô 88: Ngày xem thống kê: 28-09-2021 số ngày vẫn chưa ra là: 12 ngày
Lô tô 76: Ngày xem thống kê: 28-09-2021 số ngày vẫn chưa ra là: 10 ngày
Lô tô 53: Ngày xem thống kê: 28-09-2021 số ngày vẫn chưa ra là: 10 ngày
Lô tô 51: Ngày xem thống kê: 28-09-2021 số ngày vẫn chưa ra là: 9 ngày
Lô tô 47: Ngày xem thống kê: 28-09-2021 số ngày vẫn chưa ra là: 9 ngày
Danh sách lô tô gan cực đại tính từ ngày 30-07-2021 đến nay:
Lô tô 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày cực đại 12 10 11 15 12 10 10 12 20 13 12 11 13 13 20 10 13 11 10 11
Lô tô 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày cực đại 19 14 15 13 10 21 12 10 11 7 11 5 13 17 12 11 9 11 13 7
Lô tô 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày cực đại 9 16 20 10 19 9 8 9 10 17 7 23 24 18 17 6 15 17 10 14
Lô tô 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày cực đại 16 12 15 6 10 12 7 9 9 11 9 8 11 11 7 10 8 25 9 13
Lô tô 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày cực đại 7 11 8 9 10 11 11 16 12 15 10 9 13 11 9 15 7 11 12 11
Thống kê loto gan: giúp bạn khảo sát các bộ số với biên độ gan khác nhau, đưa ra khoảng thời gian (tính đến thời điểm hiện tại) cặp số đó lâu chưa về. Ngoài ra hệ thống còn tổng hợp dữ liệu gan cực đại từ 00 đến 99 để bạn có thể tham khảo.
Bước 1: Chọn khoảng thời gian cần khảo sát.
Bước 2: Nhập biên độ khảo sát (số ngày)
Bước 3: Click nút Xem để xem thông tin cần thiết.
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau