• Thống kê lô tô gan Miền Bắc

Từ ngày:
Biên độ khảo sát:
Các số lô tô tìm được trong biên độ khảo sát:
Lô tô 83: Ngày xem thống kê: 22-01-2019 số ngày vẫn chưa ra là: 16 ngày
Lô tô 91: Ngày xem thống kê: 22-01-2019 số ngày vẫn chưa ra là: 15 ngày
Lô tô 68: Ngày xem thống kê: 22-01-2019 số ngày vẫn chưa ra là: 14 ngày
Lô tô 06: Ngày xem thống kê: 22-01-2019 số ngày vẫn chưa ra là: 12 ngày
Lô tô 01: Ngày xem thống kê: 22-01-2019 số ngày vẫn chưa ra là: 11 ngày
Lô tô 41: Ngày xem thống kê: 22-01-2019 số ngày vẫn chưa ra là: 10 ngày
Lô tô 80: Ngày xem thống kê: 22-01-2019 số ngày vẫn chưa ra là: 10 ngày
Lô tô 44: Ngày xem thống kê: 22-01-2019 số ngày vẫn chưa ra là: 9 ngày
Lô tô 00: Ngày xem thống kê: 22-01-2019 số ngày vẫn chưa ra là: 9 ngày
Lô tô 24: Ngày xem thống kê: 22-01-2019 số ngày vẫn chưa ra là: 9 ngày
Danh sách lô tô gan cực đại tính từ ngày 23-11-2018 đến nay:
Lô tô 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày cực đại 15 7 7 14 12 9 7 8 10 10 16 10 10 12 7 8 14 20 11 13
Lô tô 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày cực đại 17 11 9 13 7 10 7 12 19 19 7 14 17 20 13 13 10 8 13 10
Lô tô 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày cực đại 16 14 13 9 10 13 23 8 10 8 13 11 13 8 6 10 5 10 10 8
Lô tô 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày cực đại 14 8 10 11 11 10 6 13 13 13 8 14 11 16 10 9 15 9 15 8
Lô tô 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày cực đại 9 18 13 14 7 9 11 15 11 10 12 14 16 6 9 16 14 9 12 13
Thống kê loto gan: giúp bạn khảo sát các bộ số với biên độ gan khác nhau, đưa ra khoảng thời gian (tính đến thời điểm hiện tại) cặp số đó lâu chưa về. Ngoài ra hệ thống còn tổng hợp dữ liệu gan cực đại từ 00 đến 99 để bạn có thể tham khảo.
Bước 1: Chọn khoảng thời gian cần khảo sát.
Bước 2: Nhập biên độ khảo sát (số ngày)
Bước 3: Click nút Xem để xem thông tin cần thiết.
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau