• Thống kê lô tô gan Miền Bắc

Từ ngày:
Biên độ khảo sát:
Các số lô tô tìm được trong biên độ khảo sát:
Lô tô 57: Ngày xem thống kê: 16-04-2014 số ngày vẫn chưa ra là: 18 ngày
Lô tô 81: Ngày xem thống kê: 16-04-2014 số ngày vẫn chưa ra là: 16 ngày
Lô tô 77: Ngày xem thống kê: 16-04-2014 số ngày vẫn chưa ra là: 12 ngày
Lô tô 92: Ngày xem thống kê: 16-04-2014 số ngày vẫn chưa ra là: 11 ngày
Lô tô 05: Ngày xem thống kê: 16-04-2014 số ngày vẫn chưa ra là: 11 ngày
Lô tô 60: Ngày xem thống kê: 16-04-2014 số ngày vẫn chưa ra là: 10 ngày
Lô tô 06: Ngày xem thống kê: 16-04-2014 số ngày vẫn chưa ra là: 9 ngày
Lô tô 99: Ngày xem thống kê: 16-04-2014 số ngày vẫn chưa ra là: 9 ngày
Lô tô 75: Ngày xem thống kê: 16-04-2014 số ngày vẫn chưa ra là: 9 ngày
Danh sách lô tô gan cực đại tính từ ngày 15/02/2014 đến nay:
Lô tô 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày cực đại 9 16 11 9 6 12 10 12 14 12 8 6 19 10 9 16 12 10 11 7
Lô tô 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày cực đại 9 16 8 7 18 17 17 22 10 11 11 14 12 15 22 13 7 12 17 12
Lô tô 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày cực đại 16 10 12 7 10 12 17 14 8 16 15 10 7 13 6 13 9 12 9 9
Lô tô 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày cực đại 11 10 10 9 13 15 12 10 12 14 13 24 9 8 8 6 10 14 5 9
Lô tô 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày cực đại 14 19 9 10 6 25 16 11 8 21 9 16 11 19 14 13 14 11 10 8
Thống kê loto gan: giúp bạn khảo sát các bộ số với biên độ gan khác nhau, đưa ra khoảng thời gian (tính đến thời điểm hiện tại) cặp số đó lâu chưa về. Ngoài ra hệ thống còn tổng hợp dữ liệu gan cực đại từ 00 đến 99 để bạn có thể tham khảo.
Bước 1: Chọn khoảng thời gian cần khảo sát.
Bước 2: Nhập biên độ khảo sát (số ngày)
Bước 3: Click nút Xem để xem thông tin cần thiết.