Quay thưởng hôm nay

  • Thống kê lô tô gan Miền Bắc

Từ ngày:
Biên độ khảo sát:
Các số lô tô tìm được trong biên độ khảo sát:
Lô tô 48: Ngày xem thống kê: 25-08-2016 số ngày vẫn chưa ra là: 16 ngày
Lô tô 34: Ngày xem thống kê: 25-08-2016 số ngày vẫn chưa ra là: 12 ngày
Lô tô 28: Ngày xem thống kê: 25-08-2016 số ngày vẫn chưa ra là: 10 ngày
Lô tô 44: Ngày xem thống kê: 25-08-2016 số ngày vẫn chưa ra là: 10 ngày
Lô tô 46: Ngày xem thống kê: 25-08-2016 số ngày vẫn chưa ra là: 9 ngày
Lô tô 21: Ngày xem thống kê: 25-08-2016 số ngày vẫn chưa ra là: 9 ngày
Lô tô 71: Ngày xem thống kê: 25-08-2016 số ngày vẫn chưa ra là: 9 ngày
Danh sách lô tô gan cực đại tính từ ngày 25-06-2016 đến nay:
Lô tô 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày cực đại 12 18 16 6 14 21 24 11 12 9 9 11 8 7 14 10 12 12 10 12
Lô tô 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày cực đại 12 11 7 8 13 9 11 8 10 7 14 6 6 14 18 9 13 9 26 14
Lô tô 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày cực đại 7 11 18 10 8 10 9 11 13 7 10 10 7 10 9 10 16 15 12 7
Lô tô 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày cực đại 18 8 10 22 14 12 12 19 12 19 18 5 15 8 9 10 10 11 11 8
Lô tô 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày cực đại 8 8 7 27 10 15 12 10 15 9 11 12 23 13 15 17 11 14 7 15
Thống kê loto gan: giúp bạn khảo sát các bộ số với biên độ gan khác nhau, đưa ra khoảng thời gian (tính đến thời điểm hiện tại) cặp số đó lâu chưa về. Ngoài ra hệ thống còn tổng hợp dữ liệu gan cực đại từ 00 đến 99 để bạn có thể tham khảo.
Bước 1: Chọn khoảng thời gian cần khảo sát.
Bước 2: Nhập biên độ khảo sát (số ngày)
Bước 3: Click nút Xem để xem thông tin cần thiết.
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau