• Thống kê lô tô gan Miền Bắc

Từ ngày:
Biên độ khảo sát:
Các số lô tô tìm được trong biên độ khảo sát:
Lô tô 79: Ngày xem thống kê: 21-01-2020 số ngày vẫn chưa ra là: 16 ngày
Lô tô 66: Ngày xem thống kê: 21-01-2020 số ngày vẫn chưa ra là: 15 ngày
Lô tô 25: Ngày xem thống kê: 21-01-2020 số ngày vẫn chưa ra là: 14 ngày
Lô tô 87: Ngày xem thống kê: 21-01-2020 số ngày vẫn chưa ra là: 13 ngày
Lô tô 52: Ngày xem thống kê: 21-01-2020 số ngày vẫn chưa ra là: 12 ngày
Lô tô 00: Ngày xem thống kê: 21-01-2020 số ngày vẫn chưa ra là: 11 ngày
Lô tô 75: Ngày xem thống kê: 21-01-2020 số ngày vẫn chưa ra là: 11 ngày
Lô tô 73: Ngày xem thống kê: 21-01-2020 số ngày vẫn chưa ra là: 10 ngày
Lô tô 61: Ngày xem thống kê: 21-01-2020 số ngày vẫn chưa ra là: 10 ngày
Danh sách lô tô gan cực đại tính từ ngày 22-11-2019 đến nay:
Lô tô 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày cực đại 11 11 16 20 10 14 8 11 7 14 14 8 9 12 14 9 13 13 10 11
Lô tô 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày cực đại 14 10 21 10 16 10 15 7 22 12 9 23 11 20 12 6 10 7 7 15
Lô tô 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày cực đại 12 32 10 8 12 15 10 8 9 10 11 9 22 20 7 12 16 12 14 9
Lô tô 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày cực đại 13 8 10 16 12 24 9 21 15 9 22 18 12 12 10 11 8 9 10 10
Lô tô 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày cực đại 11 6 10 14 6 9 7 7 13 11 9 15 7 14 16 11 11 18 17 10
Thống kê loto gan: giúp bạn khảo sát các bộ số với biên độ gan khác nhau, đưa ra khoảng thời gian (tính đến thời điểm hiện tại) cặp số đó lâu chưa về. Ngoài ra hệ thống còn tổng hợp dữ liệu gan cực đại từ 00 đến 99 để bạn có thể tham khảo.
Bước 1: Chọn khoảng thời gian cần khảo sát.
Bước 2: Nhập biên độ khảo sát (số ngày)
Bước 3: Click nút Xem để xem thông tin cần thiết.
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau