• Thống kê lô tô gan Miền Bắc

Từ ngày:
Biên độ khảo sát:
Các số lô tô tìm được trong biên độ khảo sát:
Lô tô 39: Ngày xem thống kê: 19-01-2021 số ngày vẫn chưa ra là: 14 ngày
Lô tô 45: Ngày xem thống kê: 19-01-2021 số ngày vẫn chưa ra là: 11 ngày
Lô tô 57: Ngày xem thống kê: 19-01-2021 số ngày vẫn chưa ra là: 11 ngày
Lô tô 18: Ngày xem thống kê: 19-01-2021 số ngày vẫn chưa ra là: 11 ngày
Lô tô 81: Ngày xem thống kê: 19-01-2021 số ngày vẫn chưa ra là: 11 ngày
Lô tô 52: Ngày xem thống kê: 19-01-2021 số ngày vẫn chưa ra là: 10 ngày
Danh sách lô tô gan cực đại tính từ ngày 20-11-2020 đến nay:
Lô tô 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày cực đại 18 16 10 13 12 11 8 10 14 8 11 16 10 8 12 11 8 7 8 8
Lô tô 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày cực đại 14 16 14 20 11 12 11 10 11 19 20 11 7 10 13 11 6 10 18 8
Lô tô 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày cực đại 17 12 13 13 11 10 9 14 11 8 13 12 21 14 8 14 23 11 13 11
Lô tô 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày cực đại 11 10 13 9 12 15 14 9 10 10 7 7 15 16 12 7 9 11 14 10
Lô tô 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày cực đại 9 12 13 9 9 7 11 8 11 16 7 14 10 14 23 9 10 8 9 22
Thống kê loto gan: giúp bạn khảo sát các bộ số với biên độ gan khác nhau, đưa ra khoảng thời gian (tính đến thời điểm hiện tại) cặp số đó lâu chưa về. Ngoài ra hệ thống còn tổng hợp dữ liệu gan cực đại từ 00 đến 99 để bạn có thể tham khảo.
Bước 1: Chọn khoảng thời gian cần khảo sát.
Bước 2: Nhập biên độ khảo sát (số ngày)
Bước 3: Click nút Xem để xem thông tin cần thiết.
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau