• Thống kê lô tô gan Miền Bắc

Từ ngày:
Biên độ khảo sát:
Các số lô tô tìm được trong biên độ khảo sát:
Lô tô 11: Ngày xem thống kê: 19-07-2018 số ngày vẫn chưa ra là: 20 ngày
Lô tô 64: Ngày xem thống kê: 19-07-2018 số ngày vẫn chưa ra là: 17 ngày
Lô tô 32: Ngày xem thống kê: 19-07-2018 số ngày vẫn chưa ra là: 16 ngày
Lô tô 13: Ngày xem thống kê: 19-07-2018 số ngày vẫn chưa ra là: 15 ngày
Lô tô 47: Ngày xem thống kê: 19-07-2018 số ngày vẫn chưa ra là: 14 ngày
Lô tô 92: Ngày xem thống kê: 19-07-2018 số ngày vẫn chưa ra là: 14 ngày
Lô tô 99: Ngày xem thống kê: 19-07-2018 số ngày vẫn chưa ra là: 10 ngày
Lô tô 63: Ngày xem thống kê: 19-07-2018 số ngày vẫn chưa ra là: 9 ngày
Lô tô 67: Ngày xem thống kê: 19-07-2018 số ngày vẫn chưa ra là: 9 ngày
Lô tô 04: Ngày xem thống kê: 19-07-2018 số ngày vẫn chưa ra là: 9 ngày
Danh sách lô tô gan cực đại tính từ ngày 20-05-2018 đến nay:
Lô tô 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày cực đại 15 10 11 14 14 15 17 18 11 10 11 13 23 9 7 17 8 11 12 9
Lô tô 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày cực đại 11 7 8 23 7 15 15 11 19 8 6 11 17 12 11 35 10 23 25 11
Lô tô 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày cực đại 8 18 18 10 10 14 10 13 9 6 11 13 14 10 10 11 7 28 11 11
Lô tô 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày cực đại 10 11 9 10 7 10 14 9 17 14 16 6 10 6 9 10 9 7 6 11
Lô tô 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày cực đại 8 16 6 9 8 15 16 10 14 18 7 13 8 11 16 7 15 25 15 10
Thống kê loto gan: giúp bạn khảo sát các bộ số với biên độ gan khác nhau, đưa ra khoảng thời gian (tính đến thời điểm hiện tại) cặp số đó lâu chưa về. Ngoài ra hệ thống còn tổng hợp dữ liệu gan cực đại từ 00 đến 99 để bạn có thể tham khảo.
Bước 1: Chọn khoảng thời gian cần khảo sát.
Bước 2: Nhập biên độ khảo sát (số ngày)
Bước 3: Click nút Xem để xem thông tin cần thiết.
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau