Quay thưởng hôm nay

  • Thống kê lô tô gan Miền Bắc

Từ ngày:
Biên độ khảo sát:
Các số lô tô tìm được trong biên độ khảo sát:
Lô tô 60: Ngày xem thống kê: 28-05-2017 số ngày vẫn chưa ra là: 21 ngày
Lô tô 65: Ngày xem thống kê: 28-05-2017 số ngày vẫn chưa ra là: 21 ngày
Lô tô 53: Ngày xem thống kê: 28-05-2017 số ngày vẫn chưa ra là: 14 ngày
Lô tô 20: Ngày xem thống kê: 28-05-2017 số ngày vẫn chưa ra là: 13 ngày
Lô tô 88: Ngày xem thống kê: 28-05-2017 số ngày vẫn chưa ra là: 11 ngày
Lô tô 98: Ngày xem thống kê: 28-05-2017 số ngày vẫn chưa ra là: 10 ngày
Lô tô 73: Ngày xem thống kê: 28-05-2017 số ngày vẫn chưa ra là: 10 ngày
Lô tô 74: Ngày xem thống kê: 28-05-2017 số ngày vẫn chưa ra là: 9 ngày
Lô tô 97: Ngày xem thống kê: 28-05-2017 số ngày vẫn chưa ra là: 9 ngày
Danh sách lô tô gan cực đại tính từ ngày 29-03-2017 đến nay:
Lô tô 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày cực đại 21 10 14 7 6 12 14 7 8 10 7 8 7 13 12 6 15 15 13 7
Lô tô 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày cực đại 6 14 5 11 14 10 8 12 13 25 8 9 22 11 8 14 12 13 8 11
Lô tô 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày cực đại 13 6 13 16 7 9 16 13 9 11 9 20 9 6 14 11 20 7 8 13
Lô tô 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày cực đại 5 9 10 7 17 7 11 13 17 10 16 6 9 10 11 7 10 11 15 13
Lô tô 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày cực đại 17 11 17 9 20 11 11 7 15 23 23 19 21 9 22 13 11 12 9 11
Thống kê loto gan: giúp bạn khảo sát các bộ số với biên độ gan khác nhau, đưa ra khoảng thời gian (tính đến thời điểm hiện tại) cặp số đó lâu chưa về. Ngoài ra hệ thống còn tổng hợp dữ liệu gan cực đại từ 00 đến 99 để bạn có thể tham khảo.
Bước 1: Chọn khoảng thời gian cần khảo sát.
Bước 2: Nhập biên độ khảo sát (số ngày)
Bước 3: Click nút Xem để xem thông tin cần thiết.
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau