• Thống kê lô tô gan Miền Bắc

Từ ngày:
Biên độ khảo sát:
Các số lô tô tìm được trong biên độ khảo sát:
Lô tô 01: Ngày xem thống kê: 24-03-2018 số ngày vẫn chưa ra là: 18 ngày
Lô tô 55: Ngày xem thống kê: 24-03-2018 số ngày vẫn chưa ra là: 17 ngày
Lô tô 21: Ngày xem thống kê: 24-03-2018 số ngày vẫn chưa ra là: 14 ngày
Lô tô 64: Ngày xem thống kê: 24-03-2018 số ngày vẫn chưa ra là: 13 ngày
Lô tô 58: Ngày xem thống kê: 24-03-2018 số ngày vẫn chưa ra là: 12 ngày
Lô tô 61: Ngày xem thống kê: 24-03-2018 số ngày vẫn chưa ra là: 11 ngày
Lô tô 69: Ngày xem thống kê: 24-03-2018 số ngày vẫn chưa ra là: 10 ngày
Lô tô 28: Ngày xem thống kê: 24-03-2018 số ngày vẫn chưa ra là: 10 ngày
Lô tô 29: Ngày xem thống kê: 24-03-2018 số ngày vẫn chưa ra là: 9 ngày
Lô tô 51: Ngày xem thống kê: 24-03-2018 số ngày vẫn chưa ra là: 9 ngày
Danh sách lô tô gan cực đại tính từ ngày 23-01-2018 đến nay:
Lô tô 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày cực đại 7 12 8 21 8 13 16 17 15 10 9 7 13 23 12 8 8 9 11 11
Lô tô 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày cực đại 16 7 7 12 12 12 10 14 9 5 8 10 11 15 13 21 22 8 9 10
Lô tô 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày cực đại 11 9 8 9 7 16 15 9 9 9 8 6 15 9 7 8 6 9 35 17
Lô tô 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày cực đại 6 11 13 16 12 13 9 17 11 20 12 10 12 10 19 11 10 13 15 12
Lô tô 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày cực đại 10 17 14 8 14 5 11 10 12 8 12 8 12 7 8 8 8 12 5 8
Thống kê loto gan: giúp bạn khảo sát các bộ số với biên độ gan khác nhau, đưa ra khoảng thời gian (tính đến thời điểm hiện tại) cặp số đó lâu chưa về. Ngoài ra hệ thống còn tổng hợp dữ liệu gan cực đại từ 00 đến 99 để bạn có thể tham khảo.
Bước 1: Chọn khoảng thời gian cần khảo sát.
Bước 2: Nhập biên độ khảo sát (số ngày)
Bước 3: Click nút Xem để xem thông tin cần thiết.
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau