• Thống kê lô tô gan Miền Bắc

Từ ngày:
Biên độ khảo sát:
Các số lô tô tìm được trong biên độ khảo sát:
Lô tô 66: Ngày xem thống kê: 25-09-2018 số ngày vẫn chưa ra là: 23 ngày
Lô tô 14: Ngày xem thống kê: 25-09-2018 số ngày vẫn chưa ra là: 15 ngày
Lô tô 11: Ngày xem thống kê: 25-09-2018 số ngày vẫn chưa ra là: 12 ngày
Lô tô 24: Ngày xem thống kê: 25-09-2018 số ngày vẫn chưa ra là: 11 ngày
Lô tô 85: Ngày xem thống kê: 25-09-2018 số ngày vẫn chưa ra là: 11 ngày
Lô tô 98: Ngày xem thống kê: 25-09-2018 số ngày vẫn chưa ra là: 11 ngày
Lô tô 95: Ngày xem thống kê: 25-09-2018 số ngày vẫn chưa ra là: 10 ngày
Lô tô 73: Ngày xem thống kê: 25-09-2018 số ngày vẫn chưa ra là: 10 ngày
Lô tô 64: Ngày xem thống kê: 25-09-2018 số ngày vẫn chưa ra là: 10 ngày
Lô tô 47: Ngày xem thống kê: 25-09-2018 số ngày vẫn chưa ra là: 10 ngày
Lô tô 60: Ngày xem thống kê: 25-09-2018 số ngày vẫn chưa ra là: 9 ngày
Lô tô 80: Ngày xem thống kê: 25-09-2018 số ngày vẫn chưa ra là: 9 ngày
Lô tô 93: Ngày xem thống kê: 25-09-2018 số ngày vẫn chưa ra là: 9 ngày
Danh sách lô tô gan cực đại tính từ ngày 27-07-2018 đến nay:
Lô tô 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày cực đại 28 10 9 18 13 23 17 10 9 10 8 12 12 13 8 19 10 12 23 5
Lô tô 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày cực đại 10 14 13 6 7 14 9 12 12 12 26 7 16 11 7 9 8 16 8 8
Lô tô 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày cực đại 11 11 15 14 15 12 15 11 15 7 26 10 21 9 13 15 11 7 11 10
Lô tô 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày cực đại 14 9 6 13 10 16 7 10 15 10 13 18 13 11 9 11 9 6 8 8
Lô tô 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày cực đại 13 16 10 13 12 14 13 8 10 10 10 13 15 9 13 14 8 19 14 7
Thống kê loto gan: giúp bạn khảo sát các bộ số với biên độ gan khác nhau, đưa ra khoảng thời gian (tính đến thời điểm hiện tại) cặp số đó lâu chưa về. Ngoài ra hệ thống còn tổng hợp dữ liệu gan cực đại từ 00 đến 99 để bạn có thể tham khảo.
Bước 1: Chọn khoảng thời gian cần khảo sát.
Bước 2: Nhập biên độ khảo sát (số ngày)
Bước 3: Click nút Xem để xem thông tin cần thiết.
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau