• Thống kê lô tô gan Miền Bắc

Từ ngày:
Biên độ khảo sát:
Các số lô tô tìm được trong biên độ khảo sát:
Lô tô 00: Ngày xem thống kê: 22-08-2014 số ngày vẫn chưa ra là: 14 ngày
Lô tô 73: Ngày xem thống kê: 22-08-2014 số ngày vẫn chưa ra là: 14 ngày
Lô tô 53: Ngày xem thống kê: 22-08-2014 số ngày vẫn chưa ra là: 13 ngày
Lô tô 88: Ngày xem thống kê: 22-08-2014 số ngày vẫn chưa ra là: 12 ngày
Lô tô 51: Ngày xem thống kê: 22-08-2014 số ngày vẫn chưa ra là: 11 ngày
Lô tô 23: Ngày xem thống kê: 22-08-2014 số ngày vẫn chưa ra là: 11 ngày
Lô tô 57: Ngày xem thống kê: 22-08-2014 số ngày vẫn chưa ra là: 9 ngày
Lô tô 61: Ngày xem thống kê: 22-08-2014 số ngày vẫn chưa ra là: 9 ngày
Danh sách lô tô gan cực đại tính từ ngày 23/06/2014 đến nay:
Lô tô 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày cực đại 19 12 9 7 16 14 10 13 11 10 9 15 13 18 9 12 9 8 11 17
Lô tô 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày cực đại 13 9 14 12 10 9 11 24 11 11 10 14 21 9 8 8 25 9 12 41
Lô tô 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày cực đại 11 9 14 9 11 12 25 9 8 16 14 17 11 10 13 12 18 13 12 16
Lô tô 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày cực đại 12 10 12 11 13 7 17 18 10 9 10 17 12 11 8 22 9 19 21 8
Lô tô 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày cực đại 11 12 12 10 29 9 8 10 11 13 9 7 8 10 16 24 9 8 12 9
Thống kê loto gan: giúp bạn khảo sát các bộ số với biên độ gan khác nhau, đưa ra khoảng thời gian (tính đến thời điểm hiện tại) cặp số đó lâu chưa về. Ngoài ra hệ thống còn tổng hợp dữ liệu gan cực đại từ 00 đến 99 để bạn có thể tham khảo.
Bước 1: Chọn khoảng thời gian cần khảo sát.
Bước 2: Nhập biên độ khảo sát (số ngày)
Bước 3: Click nút Xem để xem thông tin cần thiết.