• Thống kê lô tô gan Miền Bắc

Từ ngày:
Biên độ khảo sát:
Các số lô tô tìm được trong biên độ khảo sát:
Lô tô 96: Ngày xem thống kê: 21-11-2017 số ngày vẫn chưa ra là: 22 ngày
Lô tô 83: Ngày xem thống kê: 21-11-2017 số ngày vẫn chưa ra là: 12 ngày
Lô tô 82: Ngày xem thống kê: 21-11-2017 số ngày vẫn chưa ra là: 10 ngày
Lô tô 74: Ngày xem thống kê: 21-11-2017 số ngày vẫn chưa ra là: 9 ngày
Lô tô 18: Ngày xem thống kê: 21-11-2017 số ngày vẫn chưa ra là: 9 ngày
Danh sách lô tô gan cực đại tính từ ngày 21-09-2017 đến nay:
Lô tô 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày cực đại 10 10 12 10 10 17 9 8 15 8 13 12 13 6 21 18 13 12 7 13
Lô tô 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày cực đại 9 21 10 9 10 9 11 14 7 13 9 13 16 8 9 8 10 13 11 15
Lô tô 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày cực đại 12 10 20 10 20 10 23 13 24 13 8 8 15 17 11 5 12 9 10 13
Lô tô 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày cực đại 10 15 10 13 15 7 6 15 9 19 13 5 4 10 7 12 12 7 33 7
Lô tô 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày cực đại 14 15 14 10 12 10 21 10 13 16 9 11 10 12 8 8 9 8 19 13
Thống kê loto gan: giúp bạn khảo sát các bộ số với biên độ gan khác nhau, đưa ra khoảng thời gian (tính đến thời điểm hiện tại) cặp số đó lâu chưa về. Ngoài ra hệ thống còn tổng hợp dữ liệu gan cực đại từ 00 đến 99 để bạn có thể tham khảo.
Bước 1: Chọn khoảng thời gian cần khảo sát.
Bước 2: Nhập biên độ khảo sát (số ngày)
Bước 3: Click nút Xem để xem thông tin cần thiết.
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau