Quay thưởng hôm nay

  • XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 2

, ngày 24/04/2017
Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
98
91
35
G.7
677
626
956
G.6
5281
2214
1246
1610
6711
1445
1361
8783
2720
G.5
3728
9657
6279
G.4
84178
30853
38979
70136
57561
87272
84121
62576
82594
94011
91507
50211
54581
95329
66601
18204
21361
78303
20211
09746
98056
G.3
26032
20264
31054
51994
27389
93977
G.2
61933
42779
17124
G.1
81152
51333
78771
DB6
854894
838782
385950

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 2

, ngày 17/04/2017
Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
37
52
28
G.7
166
169
795
G.6
7895
7049
0817
2149
1717
8073
4583
7025
7074
G.5
6726
1981
9798
G.4
06099
71518
14653
53889
16462
49979
01116
68667
34246
34319
17369
90561
95879
26756
62741
69028
55553
04959
34344
84651
50799
G.3
14010
68072
92225
95137
21967
89154
G.2
95480
77664
65344
G.1
28355
61345
38376
DB6
145480
556454
837849

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 2, XSMN ngày 10/04/2017

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
47
60
40
G.7
255
281
960
G.6
2439
0293
4677
8760
0215
6988
0945
6235
8717
G.5
8031
3557
0663
G.4
78127
95524
45434
13427
85930
29200
81327
71577
67878
10319
01453
35403
25459
36854
28170
05293
64149
27851
09799
19825
40224
G.3
52921
11732
12026
24753
11824
27798
G.2
43651
00144
86564
G.1
24566
35681
52253
DB6
073688
183698
146267

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 2

, ngày 03/04/2017
Giải thưởng
TPHCM
Đồng Tháp
Cà Mau
G.8
16
88
60
G.7
629
965
257
G.6
3537
7102
8427
4270
3188
1016
3806
7666
3569
G.5
8969
2025
2907
G.4
66323
86924
46428
29640
55720
48301
80858
55716
65298
47243
92548
68076
82072
30211
51905
74066
89050
55290
00570
99260
98144
G.3
31884
50635
38302
69810
59316
61061
G.2
07515
84532
89326
G.1
07350
97593
24933
DB6
048332
371882
186895

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 2

, ngày 27/03/2017
Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
00
74
80
G.7
096
573
582
G.6
5083
9611
5407
9164
0087
8714
7571
5496
7115
G.5
3715
3006
2327
G.4
24424
11947
86868
99207
80850
44797
26767
38761
82356
68105
07716
18788
50583
87362
38017
46211
96971
45372
88673
65032
47082
G.3
36882
38274
05217
10385
71554
48415
G.2
45257
07057
75011
G.1
49244
03716
98582
DB6
832077
790455
953391

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 2, XSMN ngày 20/03/2017

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
05
95
05
G.7
924
212
673
G.6
6089
2271
8790
0375
0746
9645
1703
8454
8866
G.5
8600
3009
7053
G.4
68752
97409
27997
76436
86320
68620
97242
25910
36897
90787
66785
48847
62171
44583
94114
84476
43373
80974
01660
40236
09461
G.3
44201
67184
97453
77887
58212
17533
G.2
47518
53698
59018
G.1
75753
91657
84383
DB6
961344
287098
458182

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 2, XSMN ngày 13/03/2017

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
88
17
18
G.7
245
776
214
G.6
4510
9074
1729
2583
8363
3858
2869
2508
5726
G.5
3964
6961
5358
G.4
38967
82748
99200
29877
38913
50803
42579
00533
16506
40699
86221
15876
35136
93656
53670
86868
38949
44871
83260
48299
17756
G.3
13809
31055
25178
79064
15323
15332
G.2
00506
69057
19256
G.1
52308
53177
31510
DB6
603700
847912
949039

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 2, ngày 06/03/2017

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
83
25
35
G.7
776
062
074
G.6
7138
8079
5482
9306
3197
3402
1050
8097
3551
G.5
5093
8111
4695
G.4
07354
16423
66186
16596
77577
83772
63947
19637
08011
60357
15884
63247
11993
15007
46233
95118
19084
63797
27048
41177
13368
G.3
14226
08547
22383
36524
72598
02482
G.2
18645
99290
21307
G.1
16111
43088
10494
DB6
245495
086073
950322

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 2, XSMN ngày 27/02/2017

Giải thưởng
TPHCM
Đồng Tháp
Cà Mau
G.8
99
80
66
G.7
677
559
491
G.6
7635
9133
0512
9713
1308
8940
4445
2367
2473
G.5
2481
3840
1327
G.4
97307
16494
20010
01681
79322
34354
17578
05786
66541
15688
62214
99443
36993
44861
64935
89438
19945
94280
33516
14691
60784
G.3
29489
69938
58687
52908
89937
30524
G.2
13401
73050
34991
G.1
97083
71393
18022
DB6
030808
967151
507448

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 2, XSMN ngày 20/02/2017

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
30
61
22
G.7
963
953
798
G.6
3924
2677
2433
0257
8987
7181
9243
5317
0469
G.5
7985
7764
6934
G.4
90589
06977
03982
98477
12517
87109
35539
76557
25946
49087
17473
59723
38732
05814
02270
98298
48778
37985
00122
95878
22271
G.3
06417
70994
00303
40065
08633
61830
G.2
14826
52317
39193
G.1
26954
84674
55661
DB6
801127
087684
342758

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 48