Quay thưởng hôm nay

  • XSMN Thu 2, KQ Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
14
73
19
G.7
028
567
284
G.6
4980
1590
3472
5582
6208
3538
5469
5214
1057
G.5
5911
5196
4842
G.4
88046
78911
51108
29792
27054
34339
13410
46003
84902
17659
77518
91460
96574
43692
11736
37090
96806
57547
65426
44487
39651
G.3
21652
41269
20915
80698
99554
97444
G.2
04111
72362
20297
G.1
06550
41149
99517
DB6
822250
441620
764882

XSHCM Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSCM Nhận KQXS Cà Mau, soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDT Nhận KQXS Đồng Tháp, soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
81
19
76
G.7
477
909
036
G.6
6761
1167
3855
0632
4507
0220
9787
8222
0877
G.5
8213
1875
6261
G.4
88340
66314
90012
88772
47831
81276
27323
57934
43845
29104
55416
20699
25219
54091
84288
55233
57645
23061
97599
21607
19276
G.3
27230
46923
71046
94823
60720
33317
G.2
09265
55035
39959
G.1
74827
44003
00321
DB6
068704
702552
882099

XSHCM Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSCM Nhận KQXS Cà Mau, soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDT Nhận KQXS Đồng Tháp, soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
TPHCM
Đồng Tháp
Cà Mau
G.8
11
95
37
G.7
437
355
938
G.6
0386
5739
4599
4938
4088
3973
9568
5794
2418
G.5
0483
5260
2436
G.4
20456
92333
93330
68471
55777
03840
34574
40575
09661
47897
47254
87273
13688
76509
81190
24140
26711
16986
35009
75600
21507
G.3
51455
70583
60180
70058
97603
62754
G.2
18418
91538
34274
G.1
74756
48710
03933
DB6
126803
790440
719978

XSHCM Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDT Nhận KQXS Đồng Tháp, soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSCM Nhận KQXS Cà Mau, soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
31
67
12
G.7
843
566
452
G.6
5769
1054
1921
7919
4381
8052
1623
3057
4221
G.5
2669
0954
2914
G.4
07619
20020
43021
43405
37402
82239
66098
14710
49524
81669
25312
49345
06416
44314
39253
96369
48417
91301
58890
74611
12497
G.3
83761
29775
69982
47376
49712
21432
G.2
21120
25201
84261
G.1
95578
16175
79803
DB6
913933
243823
561633

XSHCM Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSCM Nhận KQXS Cà Mau, soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDT Nhận KQXS Đồng Tháp, soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
66
18
13
G.7
992
562
149
G.6
0178
3092
4438
7594
8460
8715
2162
5350
6426
G.5
8847
7060
3787
G.4
00841
51300
50678
67132
64290
35492
47236
26897
57877
84050
85521
52908
83021
03877
28685
76459
10233
50855
18940
60359
97999
G.3
17507
75665
26097
16928
77335
47180
G.2
80014
80515
53670
G.1
62983
47941
06022
DB6
086133
422538
202455

XSHCM Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSCM Nhận KQXS Cà Mau, soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDT Nhận KQXS Đồng Tháp, soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
12
21
63
G.7
145
291
125
G.6
5133
0158
3158
9386
2681
2759
1687
9085
0920
G.5
8264
3643
6513
G.4
29737
58551
16196
30722
73546
40731
94046
15609
92658
48746
57846
63621
24880
17620
06384
65165
28257
06429
66972
29274
57722
G.3
15704
78681
31766
47522
24225
09726
G.2
44212
08873
64961
G.1
34940
95283
81782
DB6
665938
395325
287869

XSHCM Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSCM Nhận KQXS Cà Mau, soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDT Nhận KQXS Đồng Tháp, soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
12
38
43
G.7
917
491
743
G.6
7154
4208
6576
6428
5588
4330
2172
1130
7446
G.5
8448
6533
9354
G.4
89554
73688
60672
11219
45112
33275
43931
63516
76203
87970
13503
56651
07167
29203
73776
22044
76801
80008
16312
71577
97464
G.3
89225
70608
62556
61078
09170
75455
G.2
07758
12723
95175
G.1
71700
00646
46451
DB6
177075
301940
309784

XSHCM Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSCM Nhận KQXS Cà Mau, soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDT Nhận KQXS Đồng Tháp, soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
02
76
49
G.7
583
523
684
G.6
0361
8324
7403
9393
5213
0771
1574
0654
6415
G.5
2566
1326
2040
G.4
75214
77578
76297
17886
86515
98132
00244
07205
08640
85033
01571
01482
88486
89182
36434
93153
36830
69402
04163
07476
59621
G.3
39826
83942
08782
35732
25810
97164
G.2
51152
02499
97964
G.1
33993
33272
07010
DB6
893061
947614
122302

XSHCM Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSCM Nhận KQXS Cà Mau, soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDT Nhận KQXS Đồng Tháp, soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 150