• XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 2

, ngày 16/04/2018
Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
32
70
16
G.7
605
561
375
G.6
7001
5748
2417
0893
0233
2545
5836
4139
4431
G.5
9790
1314
4532
G.4
96421
52738
73646
58446
46715
69734
96451
53625
11834
89187
73106
82632
77394
22807
75170
85851
16391
77568
53529
60461
41354
G.3
04694
42930
48750
90340
76758
33284
G.2
77907
92658
93373
G.1
87908
44590
44404
DB6
739383
646100
832831

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 2

, ngày 09/04/2018
Giải thưởng
TPHCM
Đồng Tháp
Cà Mau
G.8
35
80
14
G.7
639
972
183
G.6
8083
7227
8646
3644
8154
5085
7496
8998
5894
G.5
0558
0912
5031
G.4
34800
31847
78550
25905
56036
36984
72641
33989
61126
26162
01315
64388
72114
58347
53330
66571
16295
03634
80229
42826
17374
G.3
66525
84597
15439
65168
72100
96508
G.2
96952
02213
76302
G.1
89547
45068
06136
DB6
740100
054169
206236

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 2, XSMN ngày 02/04/2018

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
60
91
47
G.7
747
610
479
G.6
6104
9708
9014
6124
5106
0543
7477
1623
3693
G.5
4012
7922
2041
G.4
35113
90059
04844
87548
45052
21749
29943
61748
39374
70125
76114
81578
44702
48647
81324
01247
58789
70754
82888
60638
70348
G.3
88219
48071
01437
13052
14378
63628
G.2
99432
57792
46111
G.1
13931
30729
17938
DB6
580916
260325
267687

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 2

, ngày 26/03/2018
Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
69
29
80
G.7
343
335
667
G.6
1219
4944
6284
1412
0632
2651
7646
2104
4874
G.5
5254
1997
3854
G.4
09766
60268
68468
96626
73880
92284
31888
48476
20644
66041
48522
31379
71156
01588
45778
93812
04493
46235
64928
49966
96386
G.3
85129
21043
92511
90830
41793
42370
G.2
33932
18044
31605
G.1
91711
03387
54044
DB6
022213
556917
003530

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 2

, ngày 19/03/2018
Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
40
93
24
G.7
675
651
802
G.6
5969
1615
5493
7054
3101
0645
3268
7378
1607
G.5
3910
6343
7552
G.4
69186
19444
07960
01205
09613
12010
12287
91553
89452
04775
38084
47087
00179
66180
45116
43378
38556
13142
69751
39046
51220
G.3
05277
72915
04639
62993
67444
39044
G.2
23191
15380
29922
G.1
49136
18553
08802
DB6
692967
969376
759671

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 2, XSMN ngày 12/03/2018

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
57
38
75
G.7
782
280
174
G.6
0404
3221
9101
2081
3857
8019
1179
8908
9822
G.5
1652
0509
4249
G.4
77356
44439
53614
38141
57392
85713
17214
25390
37770
74372
10624
47449
49192
91679
25124
22704
24040
77765
49836
37546
39907
G.3
52669
09219
15212
14686
49390
53936
G.2
07416
60452
23505
G.1
07021
62496
30361
DB6
354108
474495
223515

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 2, XSMN ngày 05/03/2018

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
63
99
37
G.7
106
252
796
G.6
4598
6296
0635
4628
9477
9472
6294
1312
5991
G.5
2023
9742
1980
G.4
43188
34281
61617
85051
22058
89612
19836
82365
91673
21892
66380
71082
71493
04012
34134
04933
88498
62055
67751
29666
24151
G.3
25170
55826
26341
97061
42417
89518
G.2
68653
52816
78844
G.1
91016
28804
21380
DB6
526176
961929
751065

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 2, ngày 26/02/2018

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
70
22
70
G.7
070
014
012
G.6
6184
4471
1613
5348
4222
9935
8208
7482
3596
G.5
7563
4097
3009
G.4
37847
30328
36968
28600
66352
50659
26470
19907
01383
46283
01075
62342
05800
93297
91972
66352
09813
90112
80582
72209
66933
G.3
76203
77410
14112
81434
09156
81056
G.2
25290
68436
00791
G.1
66469
01054
92464
DB6
663283
039301
970448

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 2, XSMN ngày 19/02/2018

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
92
77
58
G.7
930
378
752
G.6
0527
2438
4989
9986
9185
6238
3047
7366
3788
G.5
1148
8138
7557
G.4
99127
95823
49193
56391
99619
79020
35376
51043
80619
65851
81225
57807
81187
85857
53140
33465
75778
57134
05377
52631
09849
G.3
52753
84295
76887
25544
28878
20594
G.2
78123
02592
96325
G.1
40884
67170
67583
DB6
067901
626723
143530

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 2, XSMN ngày 12/02/2018

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
90
01
62
G.7
826
710
681
G.6
1355
7991
4342
9283
6789
5574
8551
3414
7185
G.5
7357
4220
3751
G.4
54475
59225
12643
04273
15600
67089
36787
67236
25956
41025
25102
84262
90812
02242
00424
94099
88342
99184
55870
79249
28962
G.3
66205
36608
24560
17387
65616
15314
G.2
04960
69833
74614
G.1
89729
05544
32142
DB6
823058
820927
640739

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 39