• XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
99
38
81
G.7
298
581
390
G.6
3627
3169
8371
5758
0043
8762
4235
8130
3627
G.5
1361
9206
0115
G.4
95242
69051
57193
90126
74484
24407
52320
50793
68989
24408
96245
19723
24036
60558
86914
92214
50370
01928
47475
56711
96788
G.3
12381
66696
31217
36171
71321
67730
G.2
70522
80317
90214
G.1
51450
97600
21479
DB6
499172
295533
998875

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Cà Mau
TPHCM
Đồng Tháp
G.8
26
92
87
G.7
756
419
909
G.6
6836
2755
3306
3576
1859
2676
5585
3293
7205
G.5
2288
5274
0061
G.4
91221
14066
44351
99033
18069
95532
97572
61128
63484
14454
37137
78402
16696
07920
70105
36304
56206
77197
92273
49990
45653
G.3
03976
85499
81714
08105
22806
87884
G.2
68155
33133
85575
G.1
14364
70910
14003
DB6
971238
006149
435985

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
00
82
72
G.7
695
194
084
G.6
3698
6014
2156
6821
5586
2232
3884
2120
5302
G.5
2166
6096
1859
G.4
84000
95682
96242
33430
09841
13032
01898
43481
79101
49967
28778
20149
14031
33533
73217
58900
70418
29395
41250
90538
74840
G.3
59784
97055
37290
30406
62885
85858
G.2
20137
77304
83207
G.1
30357
04868
42372
DB6
347672
081098
806225

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
88
98
67
G.7
252
969
351
G.6
4538
4334
7652
2915
3046
6765
3285
1603
4869
G.5
9283
8606
3906
G.4
31186
81609
92938
34666
74989
72240
70515
22360
22400
77535
91270
35841
32139
35407
18029
79857
92474
10464
95698
96556
13109
G.3
84614
30371
55928
82466
78390
59776
G.2
25344
33590
39982
G.1
92711
44034
25960
DB6
577014
320212
480245

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
79
87
78
G.7
404
157
552
G.6
4769
5727
9285
3413
2799
8099
1165
6602
2982
G.5
7811
0687
9389
G.4
60405
58418
90140
87507
18460
69487
39718
29794
16923
81239
78265
61307
87406
15360
74502
16674
54273
22909
62377
57962
08016
G.3
01479
31610
45591
42659
68455
92160
G.2
34458
39768
43640
G.1
98254
68348
98268
DB6
245914
773597
032857

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
12
42
35
G.7
658
361
226
G.6
0793
2354
0087
2688
5439
4422
1610
3887
2518
G.5
4013
3828
3278
G.4
51101
54534
36307
82657
64325
00509
09855
78698
78751
08592
68454
91206
78783
58646
97357
29909
87170
20362
03094
05063
72774
G.3
55194
06608
29148
60228
14311
29641
G.2
14648
27240
73238
G.1
04577
94265
50626
DB6
318181
389804
038564

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
34
24
03
G.7
007
791
293
G.6
2276
9783
6379
8796
6422
4365
3649
4220
4388
G.5
1441
5977
0971
G.4
64674
81642
88950
98239
24554
69941
93516
06022
82966
32901
40327
57128
04823
66073
46876
28713
50003
13440
44695
41948
55523
G.3
33204
12791
94021
43678
06152
04833
G.2
35731
35439
92841
G.1
08193
18343
01213
DB6
850221
560263
959294

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
16
81
85
G.7
605
954
386
G.6
5232
5715
1242
3360
5528
7267
6490
2825
9681
G.5
6172
4228
0385
G.4
88760
22297
02264
28017
96473
38994
00797
56923
16497
15111
89121
32815
02782
53816
75276
21979
05504
66660
79195
06953
27476
G.3
96915
61126
20621
80072
73805
73851
G.2
99830
74712
60222
G.1
17094
36990
43290
DB6
237611
183340
806051

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
43
13
08
G.7
247
812
646
G.6
8643
0338
5811
2791
0097
4141
4171
9893
7608
G.5
8851
6023
9588
G.4
47688
93836
40714
86494
43215
15270
38489
50654
89770
32001
96638
76178
21398
92293
38197
14689
70171
44903
09278
39678
57498
G.3
85277
72073
90422
17912
84165
40637
G.2
95667
59858
77354
G.1
51830
60872
98286
DB6
430062
236002
678282

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
24
33
35
G.7
587
090
966
G.6
5123
9811
7398
8037
5421
5629
1547
1691
2418
G.5
1923
3081
8723
G.4
30770
68261
99324
95099
07795
08524
93706
39719
41323
66233
83553
30910
44197
28606
28232
21978
08052
87289
79163
88809
97520
G.3
93768
79400
33059
55428
54502
93919
G.2
72124
57206
79463
G.1
12833
57690
47410
DB6
365329
836777
776312

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 144