• XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 2

, ngày 04/12/2017
Giải thưởng
TPHCM
Đồng Tháp
Cà Mau
G.8
54
81
47
G.7
919
177
748
G.6
7582
3871
8700
5239
9498
1957
8122
3939
8654
G.5
5834
0159
9892
G.4
16281
21319
50390
97990
45914
81185
46493
75350
95508
50886
49722
34081
44916
96439
75839
19101
33945
55211
90740
65222
22251
G.3
52965
80730
13315
34403
70487
44715
G.2
64145
02781
06127
G.1
34144
49902
09379
DB6
019127
380681
923318

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 2

, ngày 27/11/2017
Giải thưởng
TPHCM
Đồng Tháp
Cà Mau
G.8
18
42
53
G.7
204
466
538
G.6
9839
8371
9512
1681
3062
6511
4203
7903
3234
G.5
4867
7077
6003
G.4
83440
53406
19539
85220
57906
24426
49768
78470
38605
66519
80728
72546
08144
21154
12995
12558
44969
21009
53295
69820
22503
G.3
00003
70604
12404
26421
45003
89453
G.2
62093
41736
17106
G.1
80797
53992
67592
DB6
921984
993018
234043

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 2, XSMN ngày 20/11/2017

Giải thưởng
TPHCM
Đồng Tháp
Cà Mau
G.8
93
76
47
G.7
585
525
639
G.6
9466
3764
6674
4493
4679
8328
6568
2514
2011
G.5
3426
4064
5142
G.4
18079
76135
40643
82450
59658
11589
06150
41675
87894
46939
83751
72043
52938
11132
89935
21797
14976
72821
05574
23246
31649
G.3
31690
22363
16680
54462
78199
23125
G.2
06903
80707
33357
G.1
67578
35778
55937
DB6
862409
614158
654039

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 2

, ngày 13/11/2017
Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
05
56
66
G.7
137
937
406
G.6
9704
4325
8939
8252
6750
5640
7057
3866
2050
G.5
9503
1041
6336
G.4
42403
55226
56017
97500
93581
57187
30717
99600
30715
71716
58242
89089
31092
51495
99972
42134
75298
62138
28036
47228
87802
G.3
67001
96971
38769
22244
59220
80341
G.2
22112
50289
05705
G.1
37358
76776
61083
DB6
573879
533864
213999

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 2

, ngày 06/11/2017
Giải thưởng
TPHCM
Đồng Tháp
Cà Mau
G.8
40
80
77
G.7
454
576
923
G.6
7711
0869
9020
4533
2726
8101
9640
8884
5969
G.5
7633
5003
2778
G.4
02456
16740
98531
98992
12063
70678
65418
19235
17298
97599
83436
09793
70422
29854
26192
25700
15956
67842
10585
95607
35527
G.3
20964
78072
00547
71586
58481
76033
G.2
66966
19426
83577
G.1
66558
99962
94684
DB6
544323
906057
876958

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 2, XSMN ngày 30/10/2017

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
21
97
48
G.7
034
718
915
G.6
0559
3776
2974
3270
9152
9406
0282
5841
9605
G.5
9906
8772
5106
G.4
33811
68688
76074
62104
49425
24543
13916
22362
30822
92335
38481
04390
11374
43813
23657
91909
46487
69988
36159
09196
04177
G.3
00428
39371
69426
43788
55973
97508
G.2
43361
83123
18522
G.1
94720
49209
58106
DB6
064305
698153
747960

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 2, XSMN ngày 23/10/2017

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
13
88
95
G.7
543
218
614
G.6
1980
8976
8803
7922
3163
6883
6850
1291
7627
G.5
8419
8501
6357
G.4
46512
31329
96827
41235
24084
69946
54114
61634
69467
86047
17162
79294
87785
96499
66356
93576
45405
14324
79855
93741
14608
G.3
94840
55085
28569
56247
87451
65233
G.2
71731
02531
88788
G.1
51728
40277
59823
DB6
623567
949097
690079

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 2, ngày 16/10/2017

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
97
36
96
G.7
200
608
952
G.6
8618
1046
1412
0495
6828
6938
9544
3126
4886
G.5
8545
2042
9821
G.4
31103
29741
79753
85065
09792
85111
49355
26514
70713
75383
75794
51499
19322
31200
72923
51170
09657
68440
36268
63109
36503
G.3
25837
57530
60493
72024
62226
52672
G.2
41732
75435
04171
G.1
92986
19680
43714
DB6
100897
814147
166722

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 2, XSMN ngày 09/10/2017

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
11
96
96
G.7
154
742
581
G.6
7482
7315
9760
6357
4089
3598
9735
7176
5827
G.5
2774
0902
4413
G.4
08893
15485
08588
57813
04101
98669
21703
82944
34397
78445
37482
11607
08293
33780
73761
54161
13940
93787
33724
04434
17562
G.3
16725
26681
67753
53404
79441
40245
G.2
34995
09597
78152
G.1
70922
80352
82908
DB6
167364
610543
630901

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 2, XSMN ngày 02/10/2017

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
56
13
51
G.7
390
646
409
G.6
1559
0158
0642
1942
7066
0636
6809
8454
0220
G.5
9569
5361
3829
G.4
46304
57985
49998
15237
00226
53512
01040
27611
58919
54210
18194
28259
23986
20765
26540
32379
00426
01230
37887
42930
00423
G.3
83360
75630
23773
87733
19164
62005
G.2
95496
04565
46631
G.1
90296
28792
46300
DB6
530320
802502
578837

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 24