Quay thưởng hôm nay

  • XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 2

, ngày 27/03/2017
Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
00
74
80
G.7
096
573
582
G.6
5083
9611
5407
9164
0087
8714
7571
5496
7115
G.5
3715
3006
2327
G.4
24424
11947
86868
99207
80850
44797
26767
38761
82356
68105
07716
18788
50583
87362
38017
46211
96971
45372
88673
65032
47082
G.3
36882
38274
05217
10385
71554
48415
G.2
45257
07057
75011
G.1
49244
03716
98582
DB6
832077
790455
953391

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 2

, ngày 20/03/2017
Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
05
95
05
G.7
924
212
673
G.6
6089
2271
8790
0375
0746
9645
1703
8454
8866
G.5
8600
3009
7053
G.4
68752
97409
27997
76436
86320
68620
97242
25910
36897
90787
66785
48847
62171
44583
94114
84476
43373
80974
01660
40236
09461
G.3
44201
67184
97453
77887
58212
17533
G.2
47518
53698
59018
G.1
75753
91657
84383
DB6
961344
287098
458182

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 2, XSMN ngày 13/03/2017

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
88
17
18
G.7
245
776
214
G.6
4510
9074
1729
2583
8363
3858
2869
2508
5726
G.5
3964
6961
5358
G.4
38967
82748
99200
29877
38913
50803
42579
00533
16506
40699
86221
15876
35136
93656
53670
86868
38949
44871
83260
48299
17756
G.3
13809
31055
25178
79064
15323
15332
G.2
00506
69057
19256
G.1
52308
53177
31510
DB6
603700
847912
949039

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 2

, ngày 06/03/2017
Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
83
25
35
G.7
776
062
074
G.6
7138
8079
5482
9306
3197
3402
1050
8097
3551
G.5
5093
8111
4695
G.4
07354
16423
66186
16596
77577
83772
63947
19637
08011
60357
15884
63247
11993
15007
46233
95118
19084
63797
27048
41177
13368
G.3
14226
08547
22383
36524
72598
02482
G.2
18645
99290
21307
G.1
16111
43088
10494
DB6
245495
086073
950322

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 2

, ngày 27/02/2017
Giải thưởng
TPHCM
Đồng Tháp
Cà Mau
G.8
99
80
66
G.7
677
559
491
G.6
7635
9133
0512
9713
1308
8940
4445
2367
2473
G.5
2481
3840
1327
G.4
97307
16494
20010
01681
79322
34354
17578
05786
66541
15688
62214
99443
36993
44861
64935
89438
19945
94280
33516
14691
60784
G.3
29489
69938
58687
52908
89937
30524
G.2
13401
73050
34991
G.1
97083
71393
18022
DB6
030808
967151
507448

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 2, XSMN ngày 20/02/2017

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
30
61
22
G.7
963
953
798
G.6
3924
2677
2433
0257
8987
7181
9243
5317
0469
G.5
7985
7764
6934
G.4
90589
06977
03982
98477
12517
87109
35539
76557
25946
49087
17473
59723
38732
05814
02270
98298
48778
37985
00122
95878
22271
G.3
06417
70994
00303
40065
08633
61830
G.2
14826
52317
39193
G.1
26954
84674
55661
DB6
801127
087684
342758

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 2, XSMN ngày 13/02/2017

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
44
04
59
G.7
253
678
153
G.6
4895
1618
0664
7525
8789
2928
5859
7435
0607
G.5
1868
9015
8864
G.4
58692
93334
90858
69977
25275
64335
33677
63653
64798
71957
67339
93944
07202
68072
92476
37375
65182
06668
09438
13757
48545
G.3
70165
07891
35300
24047
88217
63540
G.2
13071
81043
25344
G.1
64347
17540
92766
DB6
791734
388565
239614

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 2, ngày 06/02/2017

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
71
03
05
G.7
862
965
876
G.6
0706
2809
0002
2997
3796
0012
0701
5625
4535
G.5
3081
3627
7924
G.4
85119
66413
76310
37679
17108
29810
40631
46279
51137
04552
74080
34743
06189
73273
91929
42584
75842
91011
32419
43512
26201
G.3
27415
85478
96636
11103
39295
65571
G.2
71275
15605
55185
G.1
70654
86550
52305
DB6
484051
502455
394194

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 2, XSMN ngày 30/01/2017

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
92
87
16
G.7
348
853
583
G.6
2698
1134
2298
4693
5730
0217
9811
1475
4952
G.5
5577
5246
9217
G.4
70744
27658
06159
98752
20718
38133
42057
32633
43181
39989
91181
83182
24536
25412
37798
73225
92693
17698
66852
91581
86587
G.3
05801
82079
34826
27165
41010
95836
G.2
00132
39064
99716
G.1
81258
22882
34492
DB6
315411
047171
293654

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 2, XSMN ngày 23/01/2017

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
07
80
13
G.7
537
950
267
G.6
4027
5916
3452
6771
8779
7238
0072
8059
4646
G.5
4299
1553
2294
G.4
13152
44856
98912
82131
56464
20946
51793
41135
64200
31190
21596
18067
25653
11387
41120
56726
79389
64080
15275
59129
33430
G.3
65525
34290
99584
82495
22544
41114
G.2
95496
22301
13357
G.1
86702
53055
56593
DB6
961790
713915
330427

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 88