• XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 2

, ngày 18/06/2018
Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
22
83
15
G.7
037
405
703
G.6
6937
8673
8229
6110
3840
6148
1108
2189
3927
G.5
5806
1490
0238
G.4
45451
30421
46035
42070
99425
21384
86408
78357
89492
85624
43185
08189
29685
84004
22897
64552
06595
93759
42366
53202
29546
G.3
07337
13844
50167
82371
14720
33264
G.2
19903
32284
82606
G.1
46276
01708
29928
DB6
091893
713530
391630

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 2

, ngày 11/06/2018
Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
79
06
51
G.7
831
490
701
G.6
5522
2690
8907
0549
3252
9160
5735
5480
0562
G.5
9824
0016
3478
G.4
44647
02377
70854
31565
94872
97949
20460
79888
51121
28290
94877
01137
49345
97706
37352
19847
73440
55315
31242
93904
25892
G.3
41057
75925
43579
50634
30227
41015
G.2
19975
08101
18922
G.1
59181
41422
86473
DB6
202575
538464
936076

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 2, XSMN ngày 04/06/2018

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
30
39
17
G.7
452
924
044
G.6
8960
1517
0511
7216
1250
1799
4182
3178
2689
G.5
3772
6658
0908
G.4
63130
75722
15543
32979
56230
25679
80464
05342
62237
87309
82434
52938
20244
12339
77863
60643
42862
08694
73817
70607
52784
G.3
31743
67775
56975
46575
44886
57692
G.2
28340
39947
82613
G.1
92728
60112
16313
DB6
143719
983519
848879

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 2

, ngày 28/05/2018
Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
50
79
06
G.7
905
835
010
G.6
4999
9326
9817
0438
3009
8918
8554
4610
1248
G.5
1979
7953
5738
G.4
55149
71630
97176
83557
67089
25762
94356
10995
40665
82264
00227
62928
09622
54900
24533
91760
24754
00018
67076
21264
50605
G.3
90810
19303
91411
36362
70136
66315
G.2
17533
79883
76430
G.1
79448
00720
59646
DB6
502731
038623
344338

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 2

, ngày 21/05/2018
Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
67
36
04
G.7
681
759
919
G.6
8465
7091
5032
9940
3566
1586
2265
8000
2095
G.5
6329
7621
5631
G.4
84819
58924
38198
63449
26315
75972
30626
41671
47806
76284
88755
96178
80638
37923
49618
15768
54250
93495
65639
81435
68721
G.3
79670
00612
67670
49788
60252
26651
G.2
00903
98617
80621
G.1
96365
85543
79590
DB6
058352
496531
955252

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 2, XSMN ngày 14/05/2018

Giải thưởng
TPHCM
Đồng Tháp
Cà Mau
G.8
91
83
50
G.7
832
687
062
G.6
5246
0202
1223
8322
7707
0439
7829
7241
2292
G.5
6334
4953
2879
G.4
86302
45657
46403
30653
58588
61869
58876
56354
90245
87152
08383
70004
21246
44655
71148
83336
85846
33476
78844
09520
96175
G.3
77792
29748
90339
33914
68542
98264
G.2
63626
63369
51031
G.1
57976
20810
44839
DB6
891481
681146
886930

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 2, XSMN ngày 07/05/2018

Giải thưởng
TPHCM
Đồng Tháp
Cà Mau
G.8
62
80
94
G.7
251
504
652
G.6
4067
4810
7087
5777
8074
8228
2907
2337
5948
G.5
3912
0699
8170
G.4
86233
53989
93622
34544
23840
18770
70994
29682
28851
07260
91185
51636
94494
65145
13885
56888
58359
89414
98428
00378
53725
G.3
33598
09021
28169
32168
08025
47033
G.2
14893
55596
69301
G.1
12096
05483
46213
DB6
236959
493447
895478

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 2, ngày 30/04/2018

Giải thưởng
TPHCM
Đồng Tháp
Cà Mau
G.8
05
07
86
G.7
802
904
516
G.6
5778
6233
7862
4730
2703
6319
8813
9256
2593
G.5
0512
8905
6180
G.4
80811
18878
07652
02371
30452
56884
59027
62900
81514
08630
26947
37090
36085
77034
21367
57694
50474
09725
11869
52323
64169
G.3
94898
26216
05000
87609
85743
63641
G.2
13767
16723
57324
G.1
34543
75014
73838
DB6
210468
322525
576041

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 2, XSMN ngày 23/04/2018

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
69
20
81
G.7
954
311
196
G.6
8267
1234
8827
5790
1965
7391
1399
9941
5771
G.5
4172
7943
7339
G.4
74902
44218
02895
80558
31378
80607
83433
90500
58971
69613
46061
05424
48493
64102
13248
85552
83093
81356
31271
89570
74626
G.3
89025
89279
71978
03502
69757
69744
G.2
99523
97767
12676
G.1
10864
87839
46464
DB6
890464
917904
139707

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 2, XSMN ngày 16/04/2018

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
32
70
16
G.7
605
561
375
G.6
7001
5748
2417
0893
0233
2545
5836
4139
4431
G.5
9790
1314
4532
G.4
96421
52738
73646
58446
46715
69734
96451
53625
11834
89187
73106
82632
77394
22807
75170
85851
16391
77568
53529
60461
41354
G.3
04694
42930
48750
90340
76758
33284
G.2
77907
92658
93373
G.1
87908
44590
44404
DB6
739383
646100
832831

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 100