Quay thưởng hôm nay

  • XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 2

, ngày 27/02/2017
Giải thưởng
TPHCM
Đồng Tháp
Cà Mau
G.8
99
80
66
G.7
677
559
491
G.6
7635
9133
0512
9713
1308
8940
4445
2367
2473
G.5
2481
3840
1327
G.4
97307
16494
20010
01681
79322
34354
17578
05786
66541
15688
62214
99443
36993
44861
64935
89438
19945
94280
33516
14691
60784
G.3
29489
69938
58687
52908
89937
30524
G.2
13401
73050
34991
G.1
97083
71393
18022
DB6
030808
967151
507448

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 2

, ngày 20/02/2017
Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
30
61
22
G.7
963
953
798
G.6
3924
2677
2433
0257
8987
7181
9243
5317
0469
G.5
7985
7764
6934
G.4
90589
06977
03982
98477
12517
87109
35539
76557
25946
49087
17473
59723
38732
05814
02270
98298
48778
37985
00122
95878
22271
G.3
06417
70994
00303
40065
08633
61830
G.2
14826
52317
39193
G.1
26954
84674
55661
DB6
801127
087684
342758

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 2, XSMN ngày 13/02/2017

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
44
04
59
G.7
253
678
153
G.6
4895
1618
0664
7525
8789
2928
5859
7435
0607
G.5
1868
9015
8864
G.4
58692
93334
90858
69977
25275
64335
33677
63653
64798
71957
67339
93944
07202
68072
92476
37375
65182
06668
09438
13757
48545
G.3
70165
07891
35300
24047
88217
63540
G.2
13071
81043
25344
G.1
64347
17540
92766
DB6
791734
388565
239614

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 2

, ngày 06/02/2017
Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
71
03
05
G.7
862
965
876
G.6
0706
2809
0002
2997
3796
0012
0701
5625
4535
G.5
3081
3627
7924
G.4
85119
66413
76310
37679
17108
29810
40631
46279
51137
04552
74080
34743
06189
73273
91929
42584
75842
91011
32419
43512
26201
G.3
27415
85478
96636
11103
39295
65571
G.2
71275
15605
55185
G.1
70654
86550
52305
DB6
484051
502455
394194

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 2

, ngày 30/01/2017
Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
92
87
16
G.7
348
853
583
G.6
2698
1134
2298
4693
5730
0217
9811
1475
4952
G.5
5577
5246
9217
G.4
70744
27658
06159
98752
20718
38133
42057
32633
43181
39989
91181
83182
24536
25412
37798
73225
92693
17698
66852
91581
86587
G.3
05801
82079
34826
27165
41010
95836
G.2
00132
39064
99716
G.1
81258
22882
34492
DB6
315411
047171
293654

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 2, XSMN ngày 23/01/2017

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
07
80
13
G.7
537
950
267
G.6
4027
5916
3452
6771
8779
7238
0072
8059
4646
G.5
4299
1553
2294
G.4
13152
44856
98912
82131
56464
20946
51793
41135
64200
31190
21596
18067
25653
11387
41120
56726
79389
64080
15275
59129
33430
G.3
65525
34290
99584
82495
22544
41114
G.2
95496
22301
13357
G.1
86702
53055
56593
DB6
961790
713915
330427

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 2, XSMN ngày 16/01/2017

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
14
73
19
G.7
028
567
284
G.6
4980
1590
3472
5582
6208
3538
5469
5214
1057
G.5
5911
5196
4842
G.4
88046
78911
51108
29792
27054
34339
13410
46003
84902
17659
77518
91460
96574
43692
11736
37090
96806
57547
65426
44487
39651
G.3
21652
41269
20915
80698
99554
97444
G.2
04111
72362
20297
G.1
06550
41149
99517
DB6
822250
441620
764882

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 2, ngày 09/01/2017

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
81
19
76
G.7
477
909
036
G.6
6761
1167
3855
0632
4507
0220
9787
8222
0877
G.5
8213
1875
6261
G.4
88340
66314
90012
88772
47831
81276
27323
57934
43845
29104
55416
20699
25219
54091
84288
55233
57645
23061
97599
21607
19276
G.3
27230
46923
71046
94823
60720
33317
G.2
09265
55035
39959
G.1
74827
44003
00321
DB6
068704
702552
882099

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 2, XSMN ngày 02/01/2017

Giải thưởng
TPHCM
Đồng Tháp
Cà Mau
G.8
11
95
37
G.7
437
355
938
G.6
0386
5739
4599
4938
4088
3973
9568
5794
2418
G.5
0483
5260
2436
G.4
20456
92333
93330
68471
55777
03840
34574
40575
09661
47897
47254
87273
13688
76509
81190
24140
26711
16986
35009
75600
21507
G.3
51455
70583
60180
70058
97603
62754
G.2
18418
91538
34274
G.1
74756
48710
03933
DB6
126803
790440
719978

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 2, XSMN ngày 26/12/2016

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
31
67
12
G.7
843
566
452
G.6
5769
1054
1921
7919
4381
8052
1623
3057
4221
G.5
2669
0954
2914
G.4
07619
20020
43021
43405
37402
82239
66098
14710
49524
81669
25312
49345
06416
44314
39253
96369
48417
91301
58890
74611
12497
G.3
83761
29775
69982
47376
49712
21432
G.2
21120
25201
84261
G.1
95578
16175
79803
DB6
913933
243823
561633

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 44