Quay thưởng hôm nay

  • XSQB - XỔ SỐ Quảng Bình

icon

XSQB Thứ 5, XSQB ngày 25/05/2017

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
42
299
8101
0212
6583
8187
24754
63162
97381
61583
59588
53797
45948
87989
19077
83195
42745
257121
ĐầuĐuôi
01
12
21
3-
42,8,5
54
62
77
83,7,1,3,8,9
99,7,5

XSQB Nhận KQXS Quảng Bình, soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận thống kê KQ miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn XSMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
97
517
7274
9848
4773
2731
15825
73773
77338
21741
61742
06730
79036
14796
26786
77962
60455
120078
ĐầuĐuôi
0-
17
25
31,8,0,6
48,1,2
55
62
74,3,3,8
86
97,6
icoĐể nhận thống kê KQ miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn XSMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

XS Quảng Bình thứ 5, ngày 11/05/2017

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
32
992
1620
5334
0770
3468
17214
81602
77128
37026
60384
64953
35133
97269
28594
78791
81763
537604
ĐầuĐuôi
02,4
14
20,8,6
32,4,3
4-
53
68,9,3
70
84
92,4,1
icoĐể nhận thống kê KQ miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn XSMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

Xổ số Quảng Bình thứ 5, ngày 04/05/2017

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
26
959
3138
6557
2607
9387
02379
72417
97233
29587
91654
43818
92213
83180
62323
87395
80305
814954
ĐầuĐuôi
07,5
17,8,3
26,3
38,3
4-
59,7,4,4
6-
79
87,7,0
95
icoĐể nhận thống kê KQ miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn XSMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

XSQB Thứ 5, XSQB ngày 27/04/2017

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
24
623
6460
7335
3607
0860
64354
87400
19411
08621
95193
23398
01794
96332
54573
15192
49033
248290
ĐầuĐuôi
07,0
11
24,3,1
35,2,3
4-
54
60,0
73
8-
93,8,4,2,0

XSQB Nhận KQXS Quảng Bình, soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận thống kê KQ miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn XSMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
97
729
0894
3752
0807
5337
30171
32266
40021
48703
41799
81055
04357
22769
82441
75827
58735
788334
ĐầuĐuôi
07,3
1-
29,1,7
37,5,4
41
52,5,7
66,9
71
8-
97,4,9
icoĐể nhận thống kê KQ miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn XSMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

XS Quảng Bình thứ 5, ngày 13/04/2017

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
34
236
9386
4096
0941
8596
86697
89943
99652
42747
35076
41742
22686
14333
07925
74904
61503
074531
ĐầuĐuôi
04,3
1-
25
34,6,3,1
41,3,7,2
52
6-
76
86,6
96,6,7
icoĐể nhận thống kê KQ miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn XSMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Xổ số QUẢNG BÌNH - XSQB, SXQB
Thông tin Xổ số QUẢNG BÌNH :

Tường thuật kết quả Xổ số + QUẢNG BÌNH trực tiếp từ trường quay Nhanh và chính xác, XSQB truc tiep, XS QB
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 18