Quay thưởng hôm nay

  • XỔ SỐ MIỀN TRUNG - XSMT

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
57
03
G.7
079
791
G.6
3250
2648
0113
2818
4074
7716
G.5
5779
9145
G.4
92658
26552
05233
28886
81555
12560
16100
06556
96352
13569
94048
57663
97007
57750
G.3
93231
16055
72231
79725
G.2
00037
87880
G.1
54000
63067
DB
39724
06887

XSKH Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSKT Nhận KQXS Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
63
08
43
G.7
151
932
551
G.6
3855
1875
1839
4124
8854
1997
5183
7425
0541
G.5
5586
5054
7891
G.4
40508
76260
80502
57755
57727
85237
85018
95230
93288
83095
51558
55031
24875
93211
64589
75517
70345
82230
76509
07221
79539
G.3
07477
71511
37606
88150
02642
51196
G.2
74843
24264
24217
G.1
03668
96643
36360
DB
47062
98514
66718

XSQNG Nhận KQXS Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDNA Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDNO Nhận KQXS Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
52
12
G.7
651
315
G.6
4490
6741
3609
0775
9129
3116
G.5
5609
2134
G.4
93512
70261
05422
15794
72183
46158
07927
33045
43719
57303
70651
95665
89320
50537
G.3
51306
37008
81167
92937
G.2
28983
69210
G.1
31257
01303
DB
51004
37471

XSGL Nhận KQXS Gia Lai, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSNT Nhận KQXS Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
43
30
65
G.7
369
380
749
G.6
2364
6844
0194
0936
2276
7040
8521
7036
3524
G.5
5763
7715
9452
G.4
15811
91853
18979
34450
36429
28149
95786
24561
13854
36008
78288
99310
31173
28154
70561
08388
15080
87249
46045
78990
73303
G.3
86538
59962
04915
65851
33979
71087
G.2
71396
86178
31797
G.1
42543
64453
41644
DB
89056
77092
52583

XSQB Nhận KQXS Quảng Bình, soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBDI Nhận KQXS Bình Định, soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSQT Nhận KQXS Quảng Trị, soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
65
36
G.7
963
562
G.6
2775
6891
7277
7558
3143
8973
G.5
7456
0624
G.4
34264
05095
58310
85214
89611
94796
75080
65251
17285
64202
09671
82724
04085
37679
G.3
19164
02538
00489
16705
G.2
14795
94949
G.1
38076
68495
DB
68902
41279

XSDNA Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSKH Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
93
72
G.7
199
648
G.6
5620
9853
0583
7644
1792
8128
G.5
2706
1639
G.4
73961
45740
02149
67300
33092
22045
64405
83820
71232
70970
71181
60914
65378
77364
G.3
38303
55328
61533
63778
G.2
24441
49202
G.1
68782
69582
DB
41320
52043

XSQNA Nhận KQXS Quảng Nam, soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDLK Nhận KQXS Đắk Lắk, soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
14
73
G.7
445
426
G.6
3280
4348
8842
1701
8799
8258
G.5
4975
5430
G.4
46866
34497
98791
91676
40496
44313
50386
41004
87102
29009
27250
32770
40994
45727
G.3
40150
53909
87509
30134
G.2
70631
34478
G.1
58750
59671
DB
51626
95922

XSPY Nhận KQXS Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSTTH Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Xổ số Miền Trung - xsmt
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 21

Kết quả xổ số miền bắc

DMCA.com Protection Status