Quay thưởng hôm nay

  • XSMT - XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
43
03
60
G.7
821
185
777
G.6
0388
0488
0029
7696
7605
5747
2497
8655
6367
G.5
5351
5791
1585
G.4
67646
52341
85326
39849
93499
30478
39021
88575
41846
12981
85019
80426
28517
40443
16597
01599
97823
98667
88306
68791
44950
G.3
09355
31616
60378
31054
37988
18553
G.2
63425
08996
18693
G.1
14757
01015
57314
DB6
148931
581004
391691

XSQNG Nhận KQXS Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDNA Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDNO Nhận KQXS Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận thống kê KQ miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn XSMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
05
54
G.7
945
230
G.6
0692
0684
5305
5393
9362
8575
G.5
0252
6623
G.4
73831
55741
25441
88687
70543
52696
33802
28605
14023
89026
13733
81736
90791
29703
G.3
97995
27409
22959
38564
G.2
35592
04667
G.1
84241
51902
DB6
925327
187804

XSNT Nhận KQXS Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSGL Nhận KQXS Gia Lai, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận thống kê KQ miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
42
60
40
G.7
299
639
854
G.6
8101
0212
6583
4266
3026
9204
8912
1742
2986
G.5
8187
3418
9286
G.4
24754
63162
97381
61583
59588
53797
45948
00540
97729
47046
27748
62372
39315
27348
55518
06248
36321
23675
96410
90277
23115
G.3
87989
19077
07107
03168
50447
16800
G.2
83195
80060
33298
G.1
42745
70562
41357
DB6
257121
696581
342438

XSQB Nhận KQXS Quảng Bình, soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBDI Nhận KQXS Bình Định, soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSQT Nhận KQXS Quảng Trị, soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận thống kê KQ miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
81
98
G.7
028
875
G.6
6286
8622
8224
4817
5172
3569
G.5
0573
0672
G.4
86135
97835
99073
10181
75663
84096
56932
71864
96150
95793
43379
56083
28964
72538
G.3
23790
97505
71997
64845
G.2
55173
33276
G.1
69630
13710
DB6
386098
237967

XSKH Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDNA Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận thống kê KQ miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn XSMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
28
83
G.7
676
861
G.6
5715
5697
6538
5257
9822
3681
G.5
6747
8681
G.4
27450
96776
65663
40554
10079
87976
04378
74655
49110
44506
67323
56559
13705
26212
G.3
23289
69249
64526
82400
G.2
91300
37021
G.1
50992
35506
DB6
646394
476901

XSQNA Nhận KQXS Quảng Nam, soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDLK Nhận KQXS Đắk Lắk, soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận thống kê KQ miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
41
27
G.7
442
813
G.6
0846
1155
8999
0600
0651
2618
G.5
5825
5929
G.4
88060
18176
87748
34598
65269
29531
87638
64379
75582
24981
14983
61648
34811
64373
G.3
69462
86877
99215
43033
G.2
28135
70292
G.1
41720
55004
DB6
723824
845413

XSPY Nhận KQXS Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSTTH Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận thống kê KQ miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
97
44
G.7
553
565
G.6
4248
4530
3968
2844
2113
7674
G.5
7432
7056
G.4
38114
15513
22873
14353
10429
63929
95712
16987
46154
43102
62286
09119
32174
32184
G.3
73545
46385
33836
51120
G.2
63480
04005
G.1
14523
79172
DB6
969479
992097

XSKH Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSKT Nhận KQXS Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận thống kê KQ miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn XSMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Xổ số Miền Trung - xsmt
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 29

Kết quả xổ số miền bắc

DMCA.com Protection Status