• XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
24
21
G.7
457
517
G.6
5087
0379
3685
5397
3183
2849
G.5
2525
9641
G.4
53945
43672
18600
77378
02107
84477
75978
82138
12076
38304
88981
33897
57311
71479
G.3
10304
95842
86649
51545
G.2
73219
09612
G.1
95038
29697
DB6
773108
967790

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
30
50
G.7
845
244
G.6
4244
6546
0422
5590
0650
9631
G.5
7981
4299
G.4
23082
67607
87335
47161
34425
17856
91840
91053
03429
93644
08513
84204
83734
84815
G.3
29303
98496
54998
36670
G.2
90890
13055
G.1
03511
18025
DB6
766453
558476

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Đắk Nông
Quảng Ngãi
G.8
99
39
81
G.7
875
039
912
G.6
7552
1603
9784
1303
1848
9464
2825
2243
0428
G.5
4856
5323
4779
G.4
33941
56766
81711
66884
01014
48079
24589
42645
31781
12933
03889
23448
81335
35508
04661
81655
36466
00667
96488
09566
32287
G.3
65472
68530
50033
64462
75835
46785
G.2
50841
37005
26911
G.1
63309
16954
26987
DB6
630115
289856
990500

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
78
47
G.7
195
683
G.6
5617
3947
4158
9651
1751
3911
G.5
3186
8715
G.4
45449
40423
83347
63455
01328
61835
25769
55914
12964
77475
27698
27386
60233
80777
G.3
36038
71098
93594
99915
G.2
30107
15864
G.1
31768
45225
DB6
761415
732584

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
76
04
72
G.7
996
296
908
G.6
1388
3086
5403
8078
2526
0449
5918
1131
8032
G.5
9948
9070
2168
G.4
71647
58271
79693
97054
10485
85068
38971
82639
83309
53813
98308
51705
54635
53215
52828
45843
14125
77716
20694
12877
79288
G.3
84692
12374
28981
21143
43214
98059
G.2
16649
06286
98408
G.1
24811
18435
47295
DB6
327706
369671
483645

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
68
52
G.7
199
236
G.6
5875
7288
5958
6712
0166
5135
G.5
7596
9329
G.4
72077
56995
71649
67042
41312
43559
20806
04453
18857
85226
24659
01275
39620
79053
G.3
19921
17712
36413
71060
G.2
45887
46105
G.1
35266
02845
DB6
600020
673475

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
47
95
G.7
531
476
G.6
1555
2808
9287
0009
4396
2123
G.5
1552
5158
G.4
16858
15314
39098
79122
20386
84196
20176
97488
48107
50958
97681
14415
12748
33286
G.3
24438
08919
30850
14404
G.2
01438
61236
G.1
05993
06299
DB6
266651
091261

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất         Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Trung - xsmt
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 110

Kết quả xổ số miền bắc

DMCA.com Protection Status