Quay thưởng hôm nay

  • XỔ SỐ MIỀN TRUNG - XSMT

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
70
81
G.7
901
249
G.6
3739
4162
1831
5288
0743
8575
G.5
5848
3179
G.4
26319
85937
88083
02878
05508
91465
81727
09466
81941
27980
88212
22975
00898
15795
G.3
89589
69860
32157
65827
G.2
19026
50749
G.1
93400
67267
DB
21670
45008

XSGL Nhận KQXS Gia Lai, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSNT Nhận KQXS Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
37
59
48
G.7
572
763
831
G.6
8342
1680
4784
8929
3864
7208
8983
0214
7041
G.5
1364
6659
5162
G.4
89758
66051
11166
43728
01940
44813
28683
29228
63838
02542
74054
81796
75785
54231
10597
31380
06060
80376
04744
22419
68637
G.3
79151
14603
53580
12951
70457
59089
G.2
43156
50435
63465
G.1
28154
32470
39118
DB
05890
41080
64020

XSQB Nhận KQXS Quảng Bình, soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBDI Nhận KQXS Bình Định, soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSQT Nhận KQXS Quảng Trị, soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
20
70
G.7
831
899
G.6
7922
9877
0581
6591
8511
8288
G.5
0750
0691
G.4
10391
74782
94636
48668
17968
69707
52321
28302
35048
31092
40528
90199
83525
31594
G.3
22428
15922
96155
82064
G.2
96748
11964
G.1
03837
62186
DB
89336
28120

XSKH Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDNA Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
28
12
G.7
162
088
G.6
8039
1079
9948
5789
1662
1092
G.5
2607
3612
G.4
56846
30559
28742
66404
38000
14161
19519
45317
91456
76367
91691
75299
07527
85063
G.3
09808
08849
88738
98889
G.2
06468
95517
G.1
51408
25400
DB
48175
20949

XSQNA Nhận KQXS Quảng Nam, soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDLK Nhận KQXS Đắk Lắk, soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Huế
Phú Yên
G.8
81
44
G.7
674
902
G.6
7995
2471
7286
5301
8630
2904
G.5
8972
9032
G.4
41578
53348
54586
61863
18978
91820
37170
16374
70910
19558
12855
94510
72842
22158
G.3
74245
80539
53398
72602
G.2
34133
65903
G.1
12967
60958
DB
27107
06200

XSTTH Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSPY Nhận KQXS Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
89
86
G.7
626
955
G.6
8909
8026
1816
4975
9182
0279
G.5
0384
9463
G.4
74234
56902
81600
45124
47226
80391
16433
33881
13764
61808
50239
17412
48172
77966
G.3
95202
06073
52108
12339
G.2
38663
76182
G.1
74215
37838
DB
37638
58939

XSKH Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSKT Nhận KQXS Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
91
68
04
G.7
018
373
285
G.6
2400
9041
6342
2354
9305
8598
0785
7183
0127
G.5
1521
6104
1465
G.4
31815
16456
12422
58626
10545
57667
02290
95593
03669
86591
03923
36892
00305
08859
22751
81996
84656
21733
56419
80785
69322
G.3
25248
17705
68939
54358
37105
77604
G.2
97223
06786
82859
G.1
78232
77544
69740
DB
57714
09155
06271

XSDNA Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSQNG Nhận KQXS Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDNO Nhận KQXS Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Xổ số Miền Trung - xsmt
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 51

Kết quả xổ số miền bắc

DMCA.com Protection Status