• XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
04
46
20
G.7
593
901
222
G.6
8133
6473
1495
0580
1295
7095
8824
9841
3829
G.5
7859
8136
5530
G.4
72526
80694
86436
64883
00946
69251
46431
90994
86623
13021
14611
03328
43093
66792
00337
33246
88347
15609
32563
29564
19303
G.3
62129
12362
33826
98696
71576
11912
G.2
74674
93808
03049
G.1
69399
31074
92842
DB6
944087
193947
616019

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
16
44
G.7
109
981
G.6
4850
3644
5650
4667
4231
1182
G.5
3731
5256
G.4
01406
65694
08187
94815
76771
39344
30662
81109
12825
03925
78439
59080
97903
81144
G.3
37208
78661
62606
41459
G.2
04224
82029
G.1
09936
74881
DB6
328266
491067

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
67
28
G.7
233
311
G.6
0224
2437
7635
1066
2881
2859
G.5
2754
5620
G.4
56958
74550
59374
61775
70967
46938
00915
77674
95985
50853
44326
31284
04387
87313
G.3
19603
27087
42869
40814
G.2
38727
93158
G.1
10986
82622
DB6
379557
820970

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Huế
Phú Yên
G.8
44
39
G.7
297
497
G.6
0928
5540
8852
1973
8595
0204
G.5
8816
9660
G.4
33489
90889
40323
55361
90267
11219
93114
45860
15437
13431
58162
85360
74366
76440
G.3
29950
13070
54661
75669
G.2
45333
46022
G.1
88486
25192
DB6
567044
534508

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
26
18
G.7
328
521
G.6
5246
9030
6575
5349
0667
7589
G.5
1112
7278
G.4
14707
00460
47297
44212
14685
20884
43227
57234
31422
72585
75395
27793
21524
48591
G.3
96939
26417
61304
68297
G.2
81557
28985
G.1
59692
77271
DB6
080868
284295

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
84
17
35
G.7
803
247
253
G.6
2220
2887
1261
3719
5207
4432
3074
9965
1651
G.5
4163
5450
9569
G.4
22641
67309
10074
95329
01401
36940
66998
15209
43886
43721
44470
34735
74756
01222
80076
28827
68339
06290
58040
33198
53121
G.3
95792
20729
99084
45383
34817
85780
G.2
15324
64999
69814
G.1
90290
48007
32965
DB6
326043
147868
310860

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
43
97
G.7
823
824
G.6
3792
1146
8352
5743
1700
2155
G.5
3456
9094
G.4
07113
59137
52595
75298
33874
06551
14219
60613
68972
57111
57656
09209
02644
77082
G.3
32560
79152
32955
53591
G.2
28724
60450
G.1
17405
81430
DB6
897842
877913

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Trung - xsmt
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 81

Kết quả xổ số miền bắc

DMCA.com Protection Status