• XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
76
02
84
G.7
988
587
088
G.6
1199
3184
7368
1765
8729
5185
1009
1848
0071
G.5
0650
6422
0043
G.4
02489
17930
01892
67505
35136
67239
98245
87063
69562
99303
12402
13850
81306
33985
03174
84121
73466
85060
02693
45808
96172
G.3
84956
60208
02011
89984
83723
02664
G.2
17482
32781
94641
G.1
26053
76800
81824
DB6
446988
259441
752060

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
41
76
G.7
927
398
G.6
2475
9654
2741
6026
0729
3489
G.5
6558
3110
G.4
85507
27081
97850
68781
77498
25946
41630
71777
68894
28611
00418
78569
88813
43223
G.3
12943
11188
01655
07571
G.2
36443
47134
G.1
13368
80069
DB6
167436
072745

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
46
57
G.7
541
972
G.6
8071
2195
3754
5259
3175
6161
G.5
9780
1502
G.4
26679
59307
24439
33113
13395
83687
32510
21833
91786
64972
37396
66907
13311
05805
G.3
51275
40415
09412
03402
G.2
42416
52521
G.1
04274
53232
DB6
694882
066511

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
04
17
G.7
446
946
G.6
3490
1204
9553
2985
6340
6119
G.5
1846
7231
G.4
02520
79910
12614
81080
38116
93604
54145
98129
76594
36090
52224
90816
07070
13448
G.3
50962
16549
73900
73210
G.2
03271
55294
G.1
38466
04299
DB6
211345
578805

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
70
24
G.7
563
989
G.6
7335
1187
6298
8925
4685
5791
G.5
5008
0123
G.4
21639
52417
07244
78403
19379
52425
50223
44125
08662
27599
34235
79183
04569
80585
G.3
92730
27793
22869
49420
G.2
04277
82097
G.1
87262
44422
DB6
802845
779763

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
34
20
78
G.7
275
793
882
G.6
4658
3442
8994
9744
6004
9379
4295
8798
3157
G.5
5204
8428
2204
G.4
40583
17782
34094
21906
26152
45668
52110
63900
18966
40754
11375
81753
20627
37240
36597
15274
50231
40413
25349
88960
88127
G.3
85967
76942
53139
76840
92098
59020
G.2
93442
54383
50278
G.1
44951
62177
79526
DB6
697981
426173
990175

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
37
29
G.7
041
099
G.6
8073
5882
1290
0712
4895
7397
G.5
2590
3799
G.4
81537
34379
42391
60906
26840
33277
75067
78596
20161
14660
15955
69380
93346
57509
G.3
25057
13273
12761
65329
G.2
21830
03755
G.1
23792
77621
DB6
294969
979766

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất         Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Trung - xsmt
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 163

Kết quả xổ số miền bắc

DMCA.com Protection Status