Quay thưởng hôm nay

  • XSMT - XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
82
39
33
G.7
391
971
889
G.6
2651
7462
9607
0157
4503
3312
6732
9636
0160
G.5
5260
2066
1542
G.4
99777
48683
40915
14389
11768
20994
50583
61652
93684
20220
25686
85548
02904
77519
80232
65212
83152
70901
19467
38710
21685
G.3
51018
50661
75133
06927
78052
62115
G.2
85843
38321
32042
G.1
29762
20132
50624
DB6
037494
738510
076175

XSDNA Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSQNG Nhận KQXS Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDNO Nhận KQXS Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận thống kê KQ miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn XSMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
87
16
G.7
505
566
G.6
0221
3918
2143
4667
9582
2028
G.5
8021
8476
G.4
62346
02910
17458
89452
34845
42086
30060
95170
29136
71361
12569
20511
98392
98779
G.3
11009
82836
22723
33672
G.2
13229
68486
G.1
92576
95215
DB6
770969
288805

XSGL Nhận KQXS Gia Lai, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSNT Nhận KQXS Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận thống kê KQ miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
97
12
73
G.7
729
603
567
G.6
0894
3752
0807
6084
2561
1735
7593
7927
6775
G.5
5337
6679
0152
G.4
30171
32266
40021
48703
41799
81055
04357
21974
20989
54849
67585
55300
26734
30268
59770
40671
75712
84836
49999
52947
28321
G.3
22769
82441
37637
10339
99309
60473
G.2
75827
94130
27056
G.1
58735
17367
63045
DB6
788334
604472
354190

XSQB Nhận KQXS Quảng Bình, soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBDI Nhận KQXS Bình Định, soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSQT Nhận KQXS Quảng Trị, soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận thống kê KQ miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
94
88
G.7
262
685
G.6
4552
2453
1539
7458
5687
1716
G.5
1416
2931
G.4
59032
92430
02099
23643
76725
70999
92047
15529
02714
39817
28393
89018
89185
85319
G.3
31424
76230
37258
90995
G.2
45901
65469
G.1
32647
63808
DB6
697749
281536

XSKH Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDNA Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận thống kê KQ miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn XSMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
85
82
G.7
610
108
G.6
2445
0785
3273
4230
2672
2992
G.5
0565
2517
G.4
10170
88108
66678
13204
48183
54942
81794
07204
09465
62256
61020
49799
97647
21502
G.3
25606
53715
95888
44589
G.2
51171
84977
G.1
91126
02998
DB6
195068
985410

XSQNA Nhận KQXS Quảng Nam, soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDLK Nhận KQXS Đắk Lắk, soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận thống kê KQ miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
41
49
G.7
493
370
G.6
4402
2837
7758
6897
6095
4246
G.5
0294
1562
G.4
56915
36128
90519
02947
74073
84479
48615
62428
83860
57664
18376
40527
56789
76606
G.3
14584
59374
79756
32391
G.2
61499
89188
G.1
47079
64848
DB6
182714
559636

XSPY Nhận KQXS Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSTTH Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận thống kê KQ miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
56
96
G.7
558
068
G.6
3148
0356
0073
8084
2163
7733
G.5
1033
6248
G.4
66093
03211
02978
02565
39874
72402
70253
63271
36832
97061
48871
85535
22934
08408
G.3
23341
17790
21773
44731
G.2
90579
19990
G.1
03384
59584
DB6
498251
777918

XSKH Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSKT Nhận KQXS Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận thống kê KQ miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn XSMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Xổ số Miền Trung - xsmt
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 88

Kết quả xổ số miền bắc

DMCA.com Protection Status