• XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
59
83
G.7
668
830
G.6
8203
3281
6619
0927
7531
9584
G.5
0143
7187
G.4
59827
01675
07001
89170
93099
23581
58110
12501
90166
74860
87742
63952
94257
15816
G.3
69919
00570
13108
88295
G.2
76272
87479
G.1
38855
27910
DB6
380596
215303

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
11
02
88
G.7
529
783
458
G.6
4328
0610
1862
0533
9168
5880
0966
0867
7621
G.5
4833
4217
7030
G.4
12043
68556
55223
11851
94034
29267
83716
95786
29253
42265
88616
24926
49703
31070
75186
18417
58797
42700
08266
56022
86248
G.3
28432
79877
80539
80491
29518
21979
G.2
48409
79953
95855
G.1
61030
93216
45861
DB6
901469
317213
249680

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
60
50
G.7
800
528
G.6
5882
6426
5709
1730
4576
9780
G.5
0197
1106
G.4
24157
12939
84590
71886
15486
31639
57891
15753
56530
97985
97855
01952
22710
32007
G.3
15526
43038
29044
80972
G.2
84088
20995
G.1
92242
22428
DB6
921003
789899

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
85
92
G.7
995
261
G.6
1250
8256
9601
0959
2764
4027
G.5
1867
7985
G.4
01390
18528
60567
60164
71526
31435
07704
90770
98380
55578
40092
13205
73475
27876
G.3
04634
01870
96761
26764
G.2
07958
74013
G.1
01295
94844
DB6
583867
820104

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
71
16
G.7
082
162
G.6
3371
1851
6733
2258
3590
9430
G.5
8337
1951
G.4
29250
50767
11327
14244
15888
27265
19658
95961
58561
27545
22001
37839
59942
62769
G.3
55289
37300
79135
98663
G.2
24567
67489
G.1
68391
44225
DB6
579483
586993

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
51
48
G.7
652
266
G.6
5677
1370
4974
5574
2144
2807
G.5
0954
1308
G.4
69878
40348
61967
86142
26429
10841
96856
95761
22011
57847
86832
33579
13067
78221
G.3
57709
43156
82773
93882
G.2
34094
58585
G.1
89869
70220
DB6
609663
621377

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
19
16
02
G.7
066
900
607
G.6
0165
7865
5254
8765
2448
5032
2618
7814
2395
G.5
1708
6018
9930
G.4
40563
24389
09856
05581
18170
19279
06504
08803
63547
59830
54355
29520
69224
29000
11946
70207
27028
40709
42843
80955
30976
G.3
28782
83376
27032
78584
58376
56912
G.2
08424
88907
34805
G.1
90313
79149
69550
DB6
420215
809491
777872

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Trung - xsmt
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 130

Kết quả xổ số miền bắc

DMCA.com Protection Status