• XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
58
26
G.7
328
946
G.6
5486
5511
7553
2285
5157
5710
G.5
0346
7433
G.4
40896
42373
83620
78510
05939
66169
13936
91191
57417
13162
68989
91273
06330
25835
G.3
00636
55391
64836
69295
G.2
65322
80454
G.1
43152
03629
DB6
975865
850252

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
73
65
G.7
044
729
G.6
9376
2037
6157
0632
2424
5480
G.5
6884
2170
G.4
37535
41410
20130
73345
70098
73636
83844
69416
22047
52024
91052
47606
77224
14517
G.3
89256
28571
51863
08730
G.2
19310
01396
G.1
08504
42401
DB6
137187
871213

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Kon Tum
Khánh Hòa
G.8
56
69
G.7
811
041
G.6
0888
5226
9221
1787
3831
6550
G.5
0100
4628
G.4
60196
69114
16782
66740
04604
34415
69786
58236
31798
97906
32703
50045
65739
92984
G.3
19433
85462
98308
24088
G.2
77479
27671
G.1
31682
68541
DB6
547952
643818

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
53
45
61
G.7
546
420
074
G.6
5923
3983
4201
5294
7712
3281
9776
6870
1827
G.5
0533
9446
4833
G.4
40292
15292
81621
93121
45575
87747
34889
92259
36900
70293
03542
34908
32420
81748
92618
49761
58640
61265
72817
99865
86789
G.3
53566
79115
18588
53076
14155
81015
G.2
35299
66082
35038
G.1
31822
60248
83310
DB6
056533
754444
220131

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
91
18
G.7
835
195
G.6
5387
6507
8270
6814
4014
4422
G.5
5776
5805
G.4
54351
12849
54352
10151
16215
46183
69552
58831
75199
85897
69243
47471
53269
23817
G.3
93643
01296
23309
50131
G.2
99562
14726
G.1
38734
35116
DB6
043467
302130

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
75
36
16
G.7
137
835
068
G.6
1388
1699
7687
2824
3763
6517
8785
5382
2882
G.5
0066
9643
2650
G.4
72100
53172
31558
57791
28639
55863
11059
65798
85507
26712
92901
07534
34651
60625
63053
62814
36242
83237
23667
53888
57746
G.3
80783
31976
57207
70355
23566
95700
G.2
66092
03269
36139
G.1
61046
17640
33316
DB6
251274
793105
398255

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
51
40
G.7
473
956
G.6
7717
0210
0487
8813
2815
9085
G.5
0449
2151
G.4
42660
54748
10743
87454
63007
87898
63928
38935
91635
22020
15592
30678
63596
38907
G.3
41246
36908
12986
65712
G.2
03164
95904
G.1
29829
82803
DB6
484459
781342

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất         Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Trung - xsmt
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 185

Kết quả xổ số miền bắc

DMCA.com Protection Status