Quay thưởng hôm nay

  • XỔ SỐ MIỀN TRUNG - XSMT

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
31
53
G.7
556
902
G.6
8263
2685
2474
1034
4121
4670
G.5
8569
2760
G.4
92045
66354
70978
99160
36084
41092
98960
61002
87556
06302
86026
58362
72188
55141
G.3
24552
90112
65026
28469
G.2
84620
23128
G.1
50887
46939
DB
39259
67752

XSPY Nhận KQXS Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSTTH Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
05
90
G.7
727
966
G.6
9082
5199
6298
2294
2497
2621
G.5
1852
4135
G.4
84509
25448
89773
76873
11743
87700
59267
80102
37420
25387
07542
75151
59741
11876
G.3
68537
66678
46192
66445
G.2
22127
40255
G.1
86462
59486
DB
86774
34241

XSKH Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSKT Nhận KQXS Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
77
01
68
G.7
243
807
132
G.6
8381
0858
8410
4880
5606
5299
7442
9137
1936
G.5
8309
7899
4236
G.4
12612
05341
52012
98627
76210
09172
34913
78378
28264
27837
98683
42857
58029
33216
28095
64339
93646
95433
06307
48779
32936
G.3
45344
34322
89339
41906
34166
67239
G.2
69350
66880
70315
G.1
41195
46582
59865
DB
94360
42185
82200

XSDNA Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSQNG Nhận KQXS Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDNO Nhận KQXS Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
10
20
G.7
802
251
G.6
9558
6755
4968
9619
2714
7816
G.5
8521
0868
G.4
91617
89021
02313
35634
15644
89280
12233
59222
75416
76949
83448
19818
49270
96718
G.3
89211
69447
48316
37410
G.2
89334
93394
G.1
87558
75054
DB
31420
37530

XSGL Nhận KQXS Gia Lai, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSNT Nhận KQXS Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G.8
57
97
54
G.7
556
039
266
G.6
9685
1081
5788
2952
8582
3261
2389
7717
1997
G.5
7410
5490
2108
G.4
27020
34225
10301
75064
78330
96134
55721
24177
63040
29839
24353
54028
79084
73717
12757
66594
43116
50460
10388
06306
04734
G.3
87149
57769
37514
98063
21880
02225
G.2
49038
81981
39387
G.1
79582
65896
67737
DB
01626
44370
51327

XSBDI Nhận KQXS Bình Định, soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSQB Nhận KQXS Quảng Bình, soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSQT Nhận KQXS Quảng Trị, soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
23
96
G.7
091
016
G.6
8993
4888
4716
5562
8544
2139
G.5
4171
4212
G.4
81930
24680
30309
06326
49616
86489
64774
83168
22452
06630
08424
20019
58327
36380
G.3
36840
92007
15293
09158
G.2
48200
37251
G.1
10582
12621
DB
54103
41071

XSKH Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDNA Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
80
29
G.7
935
975
G.6
2749
9933
2079
4279
0465
2148
G.5
9260
1897
G.4
47428
90817
13153
50233
97395
42507
00751
60660
89113
22110
59879
93638
49687
82342
G.3
45586
75565
28782
32779
G.2
78227
94667
G.1
15127
68876
DB
80021
85718

XSQNA Nhận KQXS Quảng Nam, soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDLK Nhận KQXS Đắk Lắk, soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Xổ số Miền Trung - xsmt
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 210

Kết quả xổ số miền bắc

DMCA.com Protection Status