• XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
04
31
G.7
284
230
G.6
1456
1630
6054
8442
9134
9872
G.5
7671
6679
G.4
49002
05398
33734
13187
92207
78605
04927
71665
61865
78767
40728
66091
14731
81413
G.3
57260
93730
38462
79318
G.2
71755
06663
G.1
39181
25776
DB6
295586
171163

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
12
52
G.7
253
292
G.6
7288
9421
0938
5041
7159
0897
G.5
4916
7354
G.4
66844
01994
05104
12825
98381
59794
09780
11382
15393
11318
54070
72139
00164
93262
G.3
09464
15868
84318
99518
G.2
69824
66616
G.1
40050
74227
DB6
384056
008719

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
83
81
G.7
600
635
G.6
4441
2052
6553
0385
5015
1159
G.5
9912
2531
G.4
68040
14825
90592
26879
31605
75243
59876
18901
96192
70573
07597
75145
12204
29440
G.3
21876
01680
47151
00859
G.2
82306
66515
G.1
12804
67698
DB6
809931
837951

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
11
49
G.7
555
511
G.6
4263
1019
7847
0325
8340
6117
G.5
8393
0620
G.4
40059
60645
68530
87162
20874
54374
57043
80780
11024
92339
11792
95111
26871
18777
G.3
62784
74470
11364
03869
G.2
85217
79618
G.1
87156
18152
DB6
111256
863062

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
07
69
02
G.7
770
758
402
G.6
6206
4798
8318
6487
1389
4478
7738
0477
3152
G.5
2145
9619
3425
G.4
16164
61625
52424
04386
03948
45131
06165
51815
05022
29989
45121
97351
14684
04595
15604
42980
43440
07001
94831
02276
19224
G.3
20423
98749
78336
41284
42236
13818
G.2
83737
06134
25715
G.1
12315
25266
93505
DB6
375866
652107
857537

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
13
96
G.7
503
675
G.6
7650
9438
4220
1169
7999
2497
G.5
9589
1584
G.4
86114
20552
67457
09865
50595
94955
91519
06558
31335
67449
09210
07570
73857
40932
G.3
02127
07015
53234
35015
G.2
97087
83119
G.1
48663
23270
DB6
721928
078627

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
50
88
35
G.7
871
032
179
G.6
1966
5755
3679
9345
6017
7566
0591
8410
3648
G.5
0327
1822
8069
G.4
67864
15799
49115
83541
67255
00570
39932
44062
08251
05508
34608
55913
63768
41719
55161
51679
96188
85786
74203
38484
92061
G.3
77492
30141
44219
81345
32111
58865
G.2
33884
45535
38478
G.1
17552
02962
35568
DB6
123631
949450
221774

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất         Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Trung - xsmt
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 34

Kết quả xổ số miền bắc

DMCA.com Protection Status