Quay thưởng hôm nay

  • XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
61
94
G.7
296
669
G.6
1243
0100
1699
5282
0056
2098
G.5
8512
3392
G.4
66930
60265
88532
56666
14879
57517
34271
94926
67852
53795
73991
07320
01839
47035
G.3
46508
74093
32626
94104
G.2
69229
70214
G.1
96340
46603
DB
83683
90466

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
65
82
G.7
629
874
G.6
8608
6048
7312
2486
1913
6593
G.5
5617
3363
G.4
20179
20789
62207
71240
82588
36504
65820
62387
30959
69285
30910
22222
74248
89053
G.3
61582
67177
46519
91809
G.2
29886
38094
G.1
59972
95238
DB
95507
41271

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
03
00
57
G.7
613
850
308
G.6
1144
6770
7803
7121
1405
2332
6448
4753
9931
G.5
8716
0931
5957
G.4
27743
16866
31938
67374
40283
32730
97273
20481
65923
19820
52393
66432
13270
34523
08572
57448
33179
72567
60425
02783
54662
G.3
40150
66552
68302
85122
30931
14755
G.2
61426
13004
10194
G.1
66631
48096
41791
DB
26302
43071
61732

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
40
36
G.7
171
284
G.6
0035
4526
8556
0849
2919
6207
G.5
4583
0404
G.4
86433
30947
49597
86062
60142
56156
38624
72998
29748
67334
13995
82309
51402
97678
G.3
12650
49803
61974
69450
G.2
56840
87067
G.1
32887
08166
DB
43985
29824

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
81
73
93
G.7
579
459
331
G.6
2120
2369
7987
6526
3545
7784
9892
6711
1296
G.5
2035
0683
9345
G.4
02655
75272
19298
83866
80858
32404
22681
40832
95467
27255
88128
47021
60670
95607
52280
01713
72494
33479
14100
81972
10196
G.3
03761
11509
10303
62935
26119
40732
G.2
62299
40050
87368
G.1
13834
57788
87725
DB
82705
91843
02256

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
69
38
G.7
551
622
G.6
9378
3188
0042
2942
5844
5231
G.5
3181
1876
G.4
46291
57787
10848
98444
45502
81869
96604
62580
05993
19831
17382
82561
83671
33139
G.3
71294
52249
11395
66838
G.2
24710
49998
G.1
14411
13555
DB
97625
45512

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
47
94
G.7
047
041
G.6
1935
6040
1772
8425
8708
1732
G.5
5195
8329
G.4
77722
75674
92697
25672
77246
61688
11263
58747
93265
00155
18849
14715
34660
06270
G.3
41345
30633
97660
79958
G.2
16737
80007
G.1
28980
74338
DB
60491
56509

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Trung - xsmt
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 44

Kết quả xổ số miền bắc

DMCA.com Protection Status