• XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
46
17
88
G.7
935
412
758
G.6
9719
5533
8982
1067
1209
7946
0440
4475
2413
G.5
1136
7590
4220
G.4
52668
50895
28546
98872
27267
80934
39122
40773
03367
65013
24305
07420
12652
99364
98381
65918
34831
79804
81925
17905
46113
G.3
73145
58035
49657
96947
27142
93838
G.2
75688
31388
42340
G.1
60121
60878
20152
DB6
672394
657422
758265

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
62
69
G.7
775
000
G.6
3033
2020
8559
5351
8616
3934
G.5
9027
4563
G.4
16775
78774
64621
73057
41837
45921
08009
07747
84020
08342
03268
36143
66440
13387
G.3
58526
19019
81458
08187
G.2
99714
55223
G.1
47985
66644
DB6
840585
210404

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
92
36
G.7
827
798
G.6
3242
2174
2455
8296
4583
9665
G.5
9294
6834
G.4
43876
37855
03777
19559
67487
21221
66576
89767
49680
86943
13324
09759
40550
38340
G.3
89705
01685
08563
84910
G.2
06779
53107
G.1
76790
30505
DB6
272554
490594

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
74
33
G.7
342
913
G.6
6289
7387
8022
2750
9424
4916
G.5
8162
6997
G.4
23486
82295
71090
69043
11647
20126
25158
97802
65815
97190
51011
41340
21976
82154
G.3
01265
68160
44166
71061
G.2
77121
93336
G.1
92733
59607
DB6
403476
941862

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
39
52
G.7
021
739
G.6
7346
9877
0652
4097
4677
9120
G.5
2736
3809
G.4
60037
37243
38213
32260
88829
06394
66249
82341
31935
59036
45744
47460
44069
94998
G.3
02742
87572
40333
12995
G.2
09139
20508
G.1
08303
45782
DB6
093967
208845

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
75
87
98
G.7
480
169
748
G.6
2767
0275
1991
9412
5789
8100
3696
2028
3970
G.5
1434
8432
7551
G.4
61685
33465
36200
69804
21590
25520
96466
55424
11331
31904
37319
70849
25287
02870
40194
02625
77628
52291
18228
24470
27285
G.3
83828
13640
75439
59769
47453
07832
G.2
70516
20179
49059
G.1
72473
91119
69541
DB6
279954
990955
974326

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
32
82
G.7
997
744
G.6
9511
3782
3511
0134
0070
1009
G.5
6780
1342
G.4
17466
18666
20043
73024
48027
44527
69466
02690
96072
85548
11037
84255
99485
88020
G.3
50908
99274
96735
67056
G.2
04664
81598
G.1
66162
89219
DB6
805946
345783

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Trung - xsmt
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 49

Kết quả xổ số miền bắc

DMCA.com Protection Status