• XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
51
66
G.7
462
424
G.6
7258
6541
8890
6664
0337
5722
G.5
5907
2149
G.4
66032
41907
10795
64943
05011
73891
50686
06698
54567
46605
20701
14280
22260
09494
G.3
71016
60204
28768
60404
G.2
34412
35866
G.1
49307
22382
DB6
087944
823000

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
15
34
11
G.7
829
075
213
G.6
0755
3286
7811
4048
1337
4911
7962
3084
1961
G.5
3496
3209
0951
G.4
06215
63208
13775
70619
63671
27311
66131
56556
22941
64756
18786
17913
40328
54531
54224
93267
91245
92315
70284
78503
87189
G.3
87566
09407
08103
39778
68684
72466
G.2
39735
42927
23421
G.1
37674
91271
09175
DB6
299508
809065
454971

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
31
10
G.7
100
358
G.6
7415
5175
9180
9296
8814
6617
G.5
6564
5231
G.4
45530
03104
46630
17356
28952
61848
92233
43862
78464
18724
89223
65234
85141
03948
G.3
93229
33416
85987
27663
G.2
92728
65299
G.1
51026
15291
DB6
112044
278959

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
13
76
G.7
903
677
G.6
6737
4996
7334
9015
9210
7433
G.5
6212
8659
G.4
20203
46419
64351
43285
33691
10382
69239
07103
18425
95093
33287
54364
42450
26018
G.3
98562
54798
47156
27021
G.2
00989
50538
G.1
11017
05625
DB6
459371
806617

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
01
47
G.7
492
956
G.6
1279
0587
6542
8043
8867
6182
G.5
2151
8097
G.4
43604
53052
98377
79434
69897
70787
95942
57537
42637
45768
27430
19269
90243
85022
G.3
44878
23620
92769
11414
G.2
82693
82494
G.1
01080
20369
DB6
280360
151219

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
62
72
G.7
410
781
G.6
3410
5663
8776
7075
2117
6116
G.5
0549
7100
G.4
29058
11282
73065
70562
42765
86247
93438
00839
73389
83813
00417
32106
75030
86895
G.3
75251
73402
78572
17731
G.2
56747
64876
G.1
84787
48447
DB6
322141
844728

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
91
72
38
G.7
057
671
041
G.6
8997
2529
9858
9579
7313
4839
7687
8898
8088
G.5
8921
7301
0400
G.4
46556
76280
38616
07735
07556
82735
30930
75354
32979
07537
01812
12453
80191
68871
90979
24245
58107
19437
94334
04074
10642
G.3
13127
24355
91383
81516
39325
78437
G.2
00293
96156
10824
G.1
17115
55844
43767
DB6
491032
379874
103109

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Trung - xsmt
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 81

Kết quả xổ số miền bắc

DMCA.com Protection Status