• XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
16
49
G.7
710
253
G.6
3687
8514
5118
3147
2380
7404
G.5
5017
8765
G.4
58226
65351
24874
51828
74011
07107
48616
36503
27223
54669
95488
64683
83115
52762
G.3
68465
49485
72137
54090
G.2
89528
79741
G.1
73746
81664
DB6
533555
330543

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
44
23
G.7
565
962
G.6
6105
5038
8553
9205
1877
4821
G.5
1599
6640
G.4
40807
58434
85005
73739
54614
73832
77853
29465
22693
48998
21734
42237
29547
51953
G.3
62061
96409
56103
95520
G.2
85134
75359
G.1
89617
80114
DB6
388232
766403

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
33
73
G.7
171
460
G.6
6308
6856
8206
6203
3609
7088
G.5
8504
0311
G.4
22686
56897
07984
11426
05178
75215
61784
28230
39547
66131
12070
64383
96250
30160
G.3
86528
60117
58218
01426
G.2
06685
46190
G.1
08339
46415
DB6
454464
732468

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
80
26
18
G.7
603
699
166
G.6
9858
1639
4930
6021
8930
9845
4855
6737
3568
G.5
2018
6357
7805
G.4
03053
67898
41113
62349
90742
76267
90140
72325
34427
22493
58221
67140
57963
02407
01605
00463
40941
25458
17787
21401
14259
G.3
38105
28123
02653
03793
31693
83949
G.2
12881
83397
93991
G.1
20423
64367
42019
DB6
580161
795499
425244

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
83
34
G.7
234
570
G.6
3756
7798
3568
8872
6481
7170
G.5
2220
3643
G.4
77302
94597
49189
01950
89165
55793
51059
21683
86738
39865
96191
84758
06339
22483
G.3
07446
02625
77273
96864
G.2
87181
03823
G.1
56144
83799
DB6
951309
136259

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
99
60
86
G.7
794
062
959
G.6
9340
4336
9787
6055
9046
9389
8464
6144
3569
G.5
7985
9549
3240
G.4
56197
17461
85884
59403
54745
77879
35285
40043
93198
98671
56373
40865
95699
26405
53119
28554
97283
04181
60220
61124
90212
G.3
63907
79370
63857
35351
58087
37495
G.2
38296
67076
06877
G.1
90933
30598
69906
DB6
385960
354745
571293

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
01
71
G.7
506
414
G.6
4728
7235
1260
8592
0539
4237
G.5
4473
0125
G.4
88344
14234
96257
15048
18909
56647
03160
91767
17951
87614
06868
18207
73744
26864
G.3
37407
12556
61381
80772
G.2
81212
74712
G.1
53944
81241
DB6
249192
100046

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất         Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Trung - xsmt
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 34

Kết quả xổ số miền bắc

DMCA.com Protection Status