• XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
96
79
G.7
019
089
G.6
4405
8438
8122
5900
6472
4896
G.5
0623
7565
G.4
81955
61312
94862
69362
59313
20661
55719
42543
10003
71670
11770
97651
20553
88652
G.3
10381
19577
46152
88381
G.2
71763
87539
G.1
61184
95028
DB6
517744
476020

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G.8
96
76
84
G.7
046
516
529
G.6
5086
0051
5692
4256
6873
6215
2675
6501
3163
G.5
6099
4350
2013
G.4
30254
52302
49885
54596
42806
99346
05611
51652
79340
97514
04806
22969
14863
30257
84957
76283
67783
12167
61934
43845
62879
G.3
44740
65640
73510
59731
21644
69791
G.2
41182
94051
09413
G.1
24982
35290
48188
DB6
690411
127946
659400

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
69
80
G.7
533
112
G.6
1202
7667
2186
8648
8359
0051
G.5
0454
0056
G.4
23089
56803
44945
06840
35427
94288
98170
94436
70420
84868
72503
85232
01781
14633
G.3
13979
70347
18491
45249
G.2
58001
56212
G.1
48894
46590
DB6
822011
817624

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
27
86
G.7
750
165
G.6
9092
8551
9970
5611
6923
6494
G.5
3707
1869
G.4
21243
34785
33202
11545
62714
10627
25836
67068
80978
64707
33877
29609
44316
31405
G.3
74413
11419
36573
12141
G.2
09004
00670
G.1
71899
42325
DB6
746613
190298

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
32
08
G.7
997
549
G.6
9616
7218
7932
3554
3640
1072
G.5
1310
0576
G.4
17907
52725
61478
64663
82058
06244
15937
81959
49342
22420
51830
61329
67971
42853
G.3
41425
53206
42682
55135
G.2
79556
59512
G.1
98925
32014
DB6
986361
830132

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
28
15
G.7
154
260
G.6
1732
2173
9479
3675
9822
8399
G.5
1531
6029
G.4
26274
36378
27684
24737
45266
22252
24852
85489
22566
25867
27900
47791
49194
29704
G.3
04571
06635
25388
94400
G.2
28454
08815
G.1
69715
80496
DB6
734297
179663

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
31
82
53
G.7
205
149
355
G.6
4941
4361
1794
7107
0655
9353
7714
6865
6216
G.5
1447
3406
1371
G.4
99220
03278
16928
14361
85125
84608
05179
93379
74771
19810
03921
85846
57888
12666
01006
67692
92851
53272
83867
49316
76601
G.3
74310
20569
66475
38374
60012
75310
G.2
22202
61759
64647
G.1
21056
99831
07752
DB6
819663
509294
006409

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất         Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Trung - xsmt
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 177

Kết quả xổ số miền bắc

DMCA.com Protection Status