• XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
62
46
G.7
764
237
G.6
7077
3903
3360
1326
6358
4014
G.5
4089
7970
G.4
52943
13864
99738
13171
91102
47173
22800
62322
16396
77992
78416
23659
12686
57390
G.3
38508
68445
26782
51681
G.2
20396
86089
G.1
33939
26020
DB6
664735
856022

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
34
57
12
G.7
740
360
720
G.6
9749
8262
8901
2904
6363
2834
0146
7535
6142
G.5
2461
7902
5194
G.4
32416
92455
62667
25420
34795
77502
03631
96316
77339
71622
43552
04704
89320
25879
67793
88024
53517
69521
81637
15036
49689
G.3
01758
72166
20547
31792
29272
98637
G.2
01302
40843
02733
G.1
31064
27969
25492
DB6
669102
733951
815230

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
84
78
G.7
526
379
G.6
4091
4831
6655
3333
5014
3744
G.5
5854
4207
G.4
84165
16276
98642
66665
95795
45804
44824
21951
43233
38849
54610
20277
60068
12076
G.3
55153
26608
08546
28175
G.2
02122
63182
G.1
70783
95315
DB6
136737
636066

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G.8
98
44
08
G.7
929
165
023
G.6
2578
8522
7059
8530
7497
7874
4602
8081
3471
G.5
0843
0766
5815
G.4
55744
38150
02577
89868
21862
12118
68835
26808
42559
24811
16553
23076
96527
18242
36741
76596
40259
24205
06758
38758
44877
G.3
69127
90884
40492
42992
34147
76722
G.2
80185
14730
72991
G.1
99779
48005
73962
DB6
924868
231874
280854

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
92
40
G.7
935
935
G.6
9100
5134
4892
5168
0837
4239
G.5
2258
3484
G.4
72803
85974
94700
37326
12457
45471
84547
26086
93244
09813
07112
31165
77351
68435
G.3
54905
48453
35846
55564
G.2
60724
96447
G.1
60672
52904
DB6
872716
408318

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
57
95
G.7
782
476
G.6
9743
2204
9249
2995
2196
3168
G.5
5257
3443
G.4
36560
14803
99140
77115
56019
16059
62845
56644
22199
80799
90580
41423
49603
46242
G.3
91294
39959
82398
67143
G.2
78770
87255
G.1
62883
85717
DB6
774738
022150

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
96
67
G.7
516
204
G.6
0739
2903
9498
6545
7823
3062
G.5
9344
7066
G.4
49459
28861
58428
65138
61169
17204
78947
35839
62152
54165
63671
50682
36262
21419
G.3
92697
52492
12453
77524
G.2
73164
56477
G.1
57346
32251
DB6
591977
728912

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Trung - xsmt
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 21

Kết quả xổ số miền bắc

DMCA.com Protection Status