• XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
79
31
G.7
564
649
G.6
6450
0052
8311
0886
4355
4004
G.5
9802
9552
G.4
17651
19522
19874
30860
81616
53180
96349
22863
67191
32715
59607
10054
92793
65791
G.3
17105
03409
22086
17708
G.2
40630
72990
G.1
20853
36862
DB6
923592
165133

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
37
03
01
G.7
041
252
261
G.6
9250
6706
2152
6156
7962
2308
9293
1477
5804
G.5
7188
7158
6488
G.4
14785
99798
29022
92564
63128
36923
04201
35904
85878
41856
83641
21418
65577
11613
43180
95429
34005
19857
59992
67190
15077
G.3
75301
76950
26357
84084
91101
41863
G.2
67807
14498
01300
G.1
75813
26804
29225
DB6
790815
046984
472594

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
76
04
G.7
676
921
G.6
3845
3582
7215
7683
5506
7311
G.5
5852
2147
G.4
88785
11239
31515
03503
29448
48425
96144
34305
38752
54537
19812
86324
34390
65971
G.3
90043
50642
65165
96191
G.2
61081
25388
G.1
66621
21619
DB6
080579
974173

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
97
67
G.7
510
504
G.6
5906
3924
9580
6916
2722
9857
G.5
6752
8025
G.4
18803
91149
93886
18518
00853
12578
38209
03081
13803
12418
85647
27738
03012
78590
G.3
30323
45185
17474
37266
G.2
23711
94241
G.1
22533
65365
DB6
439867
289014

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
11
61
G.7
398
572
G.6
6440
4685
6150
2421
3500
7860
G.5
8357
9548
G.4
88109
24587
96000
18685
06448
19662
16950
86368
28471
92577
87735
38683
72404
57128
G.3
86644
10420
50855
92519
G.2
00067
29467
G.1
57913
36209
DB6
666323
805286

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
38
76
G.7
134
743
G.6
2725
9645
9326
5629
1406
1338
G.5
5252
7364
G.4
33135
13762
96403
36207
50264
89838
24318
70661
74211
75811
70198
55133
60415
51864
G.3
02911
02255
71023
10804
G.2
83434
49380
G.1
90667
91173
DB6
344865
671759

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Đắk Nông
Quảng Ngãi
G.8
76
22
83
G.7
612
481
623
G.6
2053
4860
8654
6299
4251
9008
9196
0448
8154
G.5
9734
6153
1896
G.4
10458
10246
09336
52418
23913
56346
83635
30293
25243
49530
00756
37279
56122
11607
39520
44010
66648
77879
06931
22586
46209
G.3
16097
13502
75301
90131
16264
43338
G.2
35455
65959
56676
G.1
69493
21395
16463
DB6
515085
728251
007360

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất         Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Trung - xsmt
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 383

Kết quả xổ số miền bắc

DMCA.com Protection Status