Quay thưởng hôm nay

  • XỔ SỐ MIỀN TRUNG - XSMT

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
18
24
G.7
425
419
G.6
7559
2687
7904
5227
0368
0035
G.5
8826
5027
G.4
99450
28405
52777
04160
08454
91511
61594
77842
29659
07488
03453
78452
04497
76687
G.3
38120
64335
75374
31840
G.2
07029
02731
G.1
60060
96619
DB
22185
44919

XSPY Nhận KQXS Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSTTH Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
59
21
G.7
269
292
G.6
6145
1835
8448
5828
2764
7625
G.5
8843
8128
G.4
51326
97641
66927
27267
97801
63686
22940
73729
42994
55701
50553
94608
57123
02993
G.3
85891
39723
64465
22614
G.2
87319
57561
G.1
10018
85630
DB
10491
10251

XSKH Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSKT Nhận KQXS Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
61
81
60
G.7
711
157
313
G.6
6295
9656
3876
7639
4985
5494
1631
6120
9051
G.5
3787
4459
3507
G.4
05051
35564
97224
03477
81165
27404
19133
09146
77409
18486
41728
62319
85939
73943
55364
80886
19403
04516
15181
88509
94382
G.3
24785
10491
09887
22079
87273
80367
G.2
35375
71470
78341
G.1
86458
79522
69047
DB
18425
95943
82856

XSQNG Nhận KQXS Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDNA Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDNO Nhận KQXS Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
96
58
G.7
244
118
G.6
6001
1773
2748
7050
5891
3517
G.5
9777
9896
G.4
97662
35681
93269
35485
73139
64027
58618
80272
08248
90241
26371
39904
31203
62902
G.3
49176
69338
81939
35636
G.2
61549
25457
G.1
33797
42443
DB
07220
00953

XSGL Nhận KQXS Gia Lai, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSNT Nhận KQXS Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
60
32
34
G.7
627
119
945
G.6
0754
8031
4213
5946
9186
7254
4040
3931
6757
G.5
0491
6066
0464
G.4
70967
19435
67776
91202
85852
39791
99630
91816
23560
61392
88187
00443
37967
46687
81662
30455
81644
52626
23734
76417
77287
G.3
47344
95358
48591
74143
20767
42554
G.2
89769
04094
93751
G.1
51886
63499
43459
DB
30160
71976
31984

XSQB Nhận KQXS Quảng Bình, soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBDI Nhận KQXS Bình Định, soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSQT Nhận KQXS Quảng Trị, soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
54
03
G.7
325
548
G.6
0764
1425
7923
5499
4356
7703
G.5
8356
2491
G.4
04112
84935
39915
02291
22971
23594
85203
97513
44574
93350
62233
71593
68246
67243
G.3
48067
34006
42607
50307
G.2
82951
29403
G.1
72088
89355
DB
76398
18947

XSDNA Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSKH Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
93
82
G.7
896
402
G.6
1694
4189
4778
4954
4270
2071
G.5
5520
0143
G.4
08633
77063
25034
27441
89068
42872
11970
91455
75043
51648
11754
85831
65150
56819
G.3
77987
07230
25960
87103
G.2
19766
18221
G.1
79571
99862
DB
14607
80398

XSQNA Nhận KQXS Quảng Nam, soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDLK Nhận KQXS Đắk Lắk, soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Xổ số Miền Trung - xsmt
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 201

Kết quả xổ số miền bắc

DMCA.com Protection Status