• XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
61
71
G.7
718
226
G.6
9796
7783
4078
6185
0453
4211
G.5
4306
1729
G.4
12222
56653
49088
74593
46211
50129
41259
29348
75419
97576
58831
88090
33021
52484
G.3
99675
66131
97638
66164
G.2
50189
58925
G.1
92560
43835
DB6
672593
889642

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
45
13
G.7
734
966
G.6
7557
3812
3055
6344
0154
7978
G.5
4386
3502
G.4
29625
10375
53095
38546
24215
72238
35556
10783
69392
14645
32294
34741
40888
24322
G.3
19183
06751
37418
68037
G.2
93625
82445
G.1
59651
83345
DB6
087310
914038

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
32
71
G.7
294
805
G.6
2709
3862
3502
4771
1814
7519
G.5
2392
5734
G.4
97148
61978
48061
49981
51938
83193
43902
94670
29024
95696
04490
32559
51389
35611
G.3
66449
35382
45728
24464
G.2
29983
86566
G.1
63642
50220
DB6
817145
597318

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
90
72
79
G.7
422
376
199
G.6
5595
2446
1898
6132
6288
4265
1200
1918
3118
G.5
6289
1634
1737
G.4
11436
47525
78629
80556
12039
80564
30241
11795
00895
98548
62530
51540
63946
46572
42618
26471
97991
03623
05651
62106
68897
G.3
40409
25803
71091
67579
42466
76112
G.2
58041
79016
46503
G.1
32917
43385
01486
DB6
814662
111792
369692

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
33
12
G.7
550
400
G.6
9426
6182
9659
7491
8023
7198
G.5
2889
8426
G.4
56727
43218
73173
94632
20822
55059
03906
09984
52158
19819
78121
95497
67366
06485
G.3
37539
00856
45766
18977
G.2
32235
15151
G.1
49343
98794
DB6
635919
827401

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
78
81
84
G.7
961
028
810
G.6
1685
2700
9745
0999
0604
8904
2693
9627
8257
G.5
5643
5456
0168
G.4
02941
73718
33258
92570
55941
36212
70538
79279
18258
82470
88949
78955
90689
63601
01830
49297
28127
31116
46364
44518
23605
G.3
56079
72044
92127
16326
46894
81597
G.2
56663
25413
18960
G.1
81205
64152
07232
DB6
643874
650269
717522

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
53
30
G.7
983
842
G.6
6139
6997
8968
6762
6437
0989
G.5
4757
0594
G.4
42704
32292
30451
84110
97275
91537
58212
56838
55079
15310
49683
42337
75967
40555
G.3
50610
56088
08281
90428
G.2
16521
22523
G.1
55605
98685
DB6
665102
307364

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Trung - xsmt
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 68

Kết quả xổ số miền bắc

DMCA.com Protection Status