• XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
55
94
G.7
862
257
G.6
2215
3161
8115
4531
2248
7777
G.5
0956
5170
G.4
66733
29344
69319
15846
39499
72072
12281
35306
42425
94297
39187
52863
94220
90273
G.3
47463
95888
74285
08708
G.2
57666
42696
G.1
74022
99600
DB6
306578
927731

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
93
90
G.7
702
583
G.6
0347
6214
3594
4702
9127
1845
G.5
0931
6497
G.4
56140
53668
81633
31425
47941
73124
33807
01907
04554
13431
17508
13382
12209
45720
G.3
43220
89692
55071
38431
G.2
72228
08526
G.1
46636
47688
DB6
906148
076172

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
42
55
66
G.7
506
523
522
G.6
4883
2783
2843
0521
7840
9233
0745
8051
3356
G.5
3958
9302
3814
G.4
69726
55621
76461
14436
90338
83163
85915
35775
09205
81819
09320
76355
78829
41750
68306
08979
24851
45891
93691
57198
69738
G.3
40744
18288
01571
60317
79221
35253
G.2
81428
73753
37730
G.1
27630
12034
99228
DB6
919520
859086
387302

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
68
51
G.7
957
909
G.6
6036
4827
4408
2005
4745
0815
G.5
5382
0837
G.4
06172
42002
39721
44231
36134
83457
71002
07382
86522
43339
58117
03022
32969
30282
G.3
22587
39753
59639
58074
G.2
26602
29857
G.1
12356
86525
DB6
265750
726241

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
11
03
22
G.7
345
289
249
G.6
0245
8169
1705
7980
1537
8225
7672
5512
5721
G.5
7251
8438
1267
G.4
36586
51328
49853
77152
33097
14955
72029
03702
76924
65226
65360
91736
15606
51916
04618
50059
37736
11572
67854
11275
78825
G.3
85468
27340
15243
22080
97460
64863
G.2
88237
10772
71400
G.1
70677
66379
56935
DB6
315853
348962
846481

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
44
20
G.7
430
108
G.6
6535
2185
6813
3232
3985
0927
G.5
9227
6683
G.4
23317
03637
57333
76928
14026
77243
34944
36613
78039
99430
49271
99110
98802
48868
G.3
78702
34592
21021
66098
G.2
66676
19045
G.1
65413
66774
DB6
412766
075944

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
17
73
G.7
320
509
G.6
4647
8029
4842
6343
1249
1060
G.5
0325
9346
G.4
91334
04473
32578
11939
47056
93740
70539
75614
95795
41004
52337
92792
67188
54820
G.3
78655
80019
99153
21173
G.2
03401
23783
G.1
91516
48671
DB6
911419
082055

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất         Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Trung - xsmt
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 147

Kết quả xổ số miền bắc

DMCA.com Protection Status