• XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
21
00
G.7
374
164
G.6
1527
1399
0551
9622
9555
2615
G.5
7148
8573
G.4
28244
08208
18232
84276
40382
88064
94401
94277
49338
43772
70756
98078
46989
68162
G.3
79536
67723
24579
66863
G.2
22282
47432
G.1
25468
70241
DB6
291738
760625

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
55
89
G.7
003
575
G.6
2372
4630
6041
2650
9303
3320
G.5
4510
3145
G.4
82099
89210
92830
19555
53880
50499
90991
76260
38959
06882
53276
42133
84449
28200
G.3
20213
17409
88556
72962
G.2
38559
76882
G.1
60262
22157
DB6
666497
740177

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
18
29
99
G.7
421
412
683
G.6
2814
2527
9735
7425
2283
7303
7386
5908
8575
G.5
8932
5703
6668
G.4
90782
58711
62290
44321
62982
71865
04602
66065
13928
34552
87128
45423
55259
04666
70645
11629
66540
91109
55308
55775
11135
G.3
11603
80431
84249
04544
76719
82964
G.2
28506
90993
00275
G.1
59794
98062
68764
DB6
957123
028951
436119

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
36
21
G.7
941
045
G.6
5741
1634
9751
9722
0204
4952
G.5
6834
7278
G.4
65610
14526
30634
16719
71789
16450
53617
29733
61950
19803
84118
65878
41343
53149
G.3
69599
75536
37239
61213
G.2
17406
18641
G.1
48301
17067
DB6
235808
209263

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
48
31
11
G.7
530
648
276
G.6
5482
6577
2208
7132
8924
4316
4061
2721
0561
G.5
0335
0950
2865
G.4
56047
53229
15031
87046
02995
67245
61722
98256
88436
12008
46314
53808
97471
15715
92415
66555
52186
91253
86153
70381
77454
G.3
09997
82376
09032
74060
96738
38614
G.2
38900
30748
80144
G.1
06499
35768
49363
DB6
759287
513310
608343

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
72
22
G.7
055
842
G.6
2551
4407
8511
0470
9622
2813
G.5
6474
5935
G.4
45642
07870
49428
93114
32301
61052
82324
37420
55367
27219
62634
14386
90074
34930
G.3
30892
62381
52131
30685
G.2
58597
89115
G.1
40052
33196
DB6
211171
103812

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
14
99
G.7
339
164
G.6
8691
7146
1019
9733
4637
4610
G.5
6855
6132
G.4
28024
68327
41269
85421
94007
70127
71995
07761
58620
11470
30884
26426
78009
08516
G.3
50603
52197
81069
71592
G.2
91248
80875
G.1
13022
27165
DB6
692942
358884

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất         Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Trung - xsmt
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 59

Kết quả xổ số miền bắc

DMCA.com Protection Status