• XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
23
98
G.7
420
750
G.6
6554
4060
5140
0020
2065
9630
G.5
7588
7043
G.4
67255
08032
70513
71066
89048
75233
15281
42276
25411
84599
08341
35857
01607
76476
G.3
68370
69313
29199
12459
G.2
67117
60779
G.1
71524
96273
DB6
655742
198812

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
92
52
G.7
966
767
G.6
8973
6240
0800
5554
7558
6823
G.5
2583
2206
G.4
23673
62986
65632
03501
10428
04784
46157
32113
90767
04966
78179
78740
71720
99577
G.3
47538
76086
28916
80644
G.2
70596
03672
G.1
98983
33706
DB6
589977
884641

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
11
85
G.7
466
503
G.6
3096
1605
3078
5276
5594
7194
G.5
6372
3069
G.4
42312
33025
34995
67375
86645
51350
16366
97861
36371
58448
38183
14342
61485
19808
G.3
48792
48378
91776
53812
G.2
37615
70984
G.1
64445
17444
DB6
557848
471495

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
34
30
74
G.7
168
437
055
G.6
5301
8242
7046
6469
4795
4250
0931
7631
8833
G.5
9599
5864
5860
G.4
36687
75691
60107
51572
01342
43885
40411
39752
51062
33063
89375
83765
83205
65310
15913
65345
38081
33036
74221
89359
06176
G.3
35978
76703
56332
41916
27748
99245
G.2
30340
38461
23849
G.1
89241
43827
07326
DB6
281361
398487
231678

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
58
66
G.7
361
613
G.6
4325
7190
1735
5277
7981
4012
G.5
7838
3957
G.4
45537
76383
10169
18483
28570
42934
39755
36766
64361
98547
48873
14757
64425
68211
G.3
89825
10091
53955
03126
G.2
65880
82685
G.1
74557
93535
DB6
640891
292381

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
66
66
58
G.7
668
938
156
G.6
5672
3095
7499
9676
0848
4730
8333
0359
8923
G.5
0719
1816
8669
G.4
39053
05332
23070
99866
91054
97689
75737
17850
12691
66125
11436
69801
31835
02050
53286
98426
20268
20300
30543
63409
00232
G.3
23305
92533
93408
58401
97737
59115
G.2
99286
72756
85001
G.1
35154
11531
04868
DB6
625704
794265
548369

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
77
34
G.7
665
413
G.6
5624
8860
7471
9102
4920
6632
G.5
0485
3255
G.4
85211
37087
22826
06246
71149
70218
10714
96923
96331
50758
94607
80417
44466
52817
G.3
77226
50441
10327
38764
G.2
79675
16749
G.1
38699
43712
DB6
876480
304656

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Trung - xsmt
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 47

Kết quả xổ số miền bắc

DMCA.com Protection Status