Quay thưởng hôm nay

  • XỔ SỐ MIỀN TRUNG - XSMT

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
09
72
G.7
974
114
G.6
1834
5125
8099
2833
1226
3271
G.5
1961
1080
G.4
78810
60312
90835
15167
89206
39193
77647
63461
57009
25379
24959
99211
38804
48978
G.3
83364
71734
79112
15266
G.2
20294
43867
G.1
66625
33831
DB
68700
86221

XSGL Nhận KQXS Gia Lai, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSNT Nhận KQXS Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
64
82
36
G.7
071
682
165
G.6
6815
1513
3451
3544
8689
9025
7401
9358
9458
G.5
3763
7297
3295
G.4
84206
37350
24375
41385
60022
32715
62252
65031
45178
04313
36865
92655
40738
46304
40228
49155
53628
98668
31618
45162
24033
G.3
47727
50687
69491
67015
20622
92776
G.2
63675
18058
83482
G.1
88116
89889
76177
DB
86531
02085
92323

XSQB Nhận KQXS Quảng Bình, soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBDI Nhận KQXS Bình Định, soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSQT Nhận KQXS Quảng Trị, soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
77
69
G.7
814
501
G.6
3039
2804
1201
2951
8623
3277
G.5
9207
0455
G.4
43108
58099
87580
05035
36012
99813
05407
42985
33187
53829
80405
77083
81110
63400
G.3
37138
21163
64955
88243
G.2
96577
41457
G.1
62793
99809
DB
18126
37204

XSKH Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDNA Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
59
19
G.7
993
263
G.6
5940
0092
2446
0144
3015
2681
G.5
9859
3343
G.4
66695
84861
04754
76989
64463
54386
69548
32551
34010
06913
78530
98949
34441
21271
G.3
02566
77175
11693
78947
G.2
02532
86591
G.1
23454
93944
DB
15097
72789

XSQNA Nhận KQXS Quảng Nam, soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDLK Nhận KQXS Đắk Lắk, soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
66
21
G.7
505
047
G.6
9739
7318
3896
6789
4052
6950
G.5
6892
2869
G.4
56825
45170
12848
87688
25667
20512
08506
87597
52151
18495
00847
59920
96665
46373
G.3
60644
20299
42199
08907
G.2
26591
09123
G.1
15150
50126
DB
42576
04811

XSPY Nhận KQXS Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSTTH Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
31
23
G.7
178
512
G.6
3189
1754
3597
1607
6788
7452
G.5
8947
5302
G.4
13796
02787
61214
52388
65369
21691
06292
15889
46273
16664
16955
76882
43426
93931
G.3
79499
85726
73606
46356
G.2
96348
52780
G.1
12305
04154
DB
71752
87204

XSKH Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSKT Nhận KQXS Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
53
63
53
G.7
831
705
124
G.6
6303
2302
1362
7835
9333
1907
6430
1951
3244
G.5
7159
9278
4902
G.4
88829
73333
74992
35396
50010
65688
95391
46451
80157
11027
22659
01694
76865
39439
01857
66323
31265
50427
45147
11125
80836
G.3
61505
19423
92024
96573
28173
28524
G.2
66333
03193
82807
G.1
33291
36906
18879
DB
73964
48763
58376

XSDNA Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSQNG Nhận KQXS Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDNO Nhận KQXS Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Xổ số Miền Trung - xsmt
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 157

Kết quả xổ số miền bắc

DMCA.com Protection Status