• XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
52
69
G.7
883
425
G.6
6901
5691
0875
0477
6246
3800
G.5
9349
5898
G.4
21488
38774
78798
88343
35482
81217
85282
66234
52322
11937
56484
57312
45325
58847
G.3
23156
83345
50277
85215
G.2
11505
68115
G.1
03895
31265
DB6
854487
305090

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
00
58
86
G.7
501
085
276
G.6
1797
5106
1124
5555
6045
7248
6139
2444
0408
G.5
1639
1288
2292
G.4
11018
63557
23521
61878
79370
63251
86659
68989
14265
03917
96552
11307
67753
40926
91423
42833
15300
40843
41183
29183
39217
G.3
47851
27980
71284
23902
51666
90277
G.2
60242
91425
47024
G.1
42931
90889
12208
DB6
552513
159467
467858

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
39
31
G.7
418
418
G.6
7287
6029
9718
2762
6650
7219
G.5
0603
3692
G.4
51050
55130
19689
25915
78468
71686
06452
51605
60186
41628
75783
74271
72967
16820
G.3
57467
33360
98843
64165
G.2
14938
96434
G.1
67560
73311
DB6
921332
401568

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
29
69
31
G.7
475
721
986
G.6
6529
9144
0987
0873
1395
5876
9586
0927
3753
G.5
7418
0355
2396
G.4
24283
26961
08465
64120
65978
27166
32892
96029
05348
43572
71979
50759
68033
18864
86712
51050
64466
34056
81228
61777
86920
G.3
82052
91434
89737
15154
12904
07060
G.2
91845
75680
26070
G.1
80483
50865
38925
DB6
999966
639875
647494

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
87
84
G.7
038
304
G.6
0108
6385
9511
1380
1651
5879
G.5
7739
0493
G.4
86953
02420
83674
52598
04385
14586
24082
14892
97330
69522
45581
39393
19336
61637
G.3
67463
24160
29635
66811
G.2
96570
45690
G.1
63067
93557
DB6
673582
259470

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
46
67
G.7
947
020
G.6
7530
2512
3974
5531
5935
3321
G.5
6258
9559
G.4
58082
02900
37909
33971
78078
51325
76725
93566
71504
98085
68290
69750
70235
29301
G.3
05736
63133
05681
78260
G.2
40558
38929
G.1
53411
30621
DB6
455365
868693

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
36
75
G.7
679
970
G.6
8507
3984
9073
7708
8955
0026
G.5
1278
5942
G.4
59222
96816
29671
42657
50948
86321
55310
93994
48474
91617
74686
05634
74725
22819
G.3
84112
80778
71090
92169
G.2
72512
05402
G.1
12839
48462
DB6
574558
592903

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất         Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Trung - xsmt
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 146

Kết quả xổ số miền bắc

DMCA.com Protection Status