• XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
10
18
40
G.7
933
812
557
G.6
3613
1594
4715
4846
4905
7292
8836
4899
2986
G.5
4048
0415
5835
G.4
62228
08128
13973
78301
63616
87947
20681
94179
86090
18669
79916
08395
78882
69377
96792
60127
88910
21438
22214
05897
92731
G.3
15228
07260
65564
62376
81751
85029
G.2
23182
39074
78394
G.1
08042
81862
28145
DB6
493570
254244
667910

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
71
40
G.7
560
329
G.6
7779
0702
3141
5281
5169
3762
G.5
5716
9099
G.4
58762
52215
81222
27695
31627
12177
93902
03060
09446
25956
90577
11307
86989
68620
G.3
50082
75087
86234
25382
G.2
31156
60825
G.1
34097
97832
DB6
241508
676117

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
97
31
G.7
964
782
G.6
9035
4387
0406
7944
6514
8982
G.5
4356
1802
G.4
61484
39542
08145
15181
98845
46094
34858
40392
46479
58772
57142
07653
73229
97482
G.3
43204
84398
72635
58812
G.2
63140
13030
G.1
29422
10028
DB6
686542
027201

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
13
99
G.7
605
149
G.6
5531
9436
8912
0984
0464
4275
G.5
5473
5869
G.4
33291
36286
94060
27150
09066
11754
39681
65383
83045
84591
30730
17738
00735
63317
G.3
74899
89191
38622
35684
G.2
32732
53683
G.1
51069
33316
DB6
834388
920143

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
11
13
G.7
655
085
G.6
2860
5355
4564
7420
1168
5402
G.5
8457
1875
G.4
82939
94299
47007
79135
14213
17154
55732
03687
47363
86319
65971
30660
19440
83011
G.3
29536
18754
99746
07264
G.2
28691
80695
G.1
74201
12891
DB6
201479
806545

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
80
49
96
G.7
676
827
839
G.6
3450
9355
3720
4723
9542
4338
3645
5969
9174
G.5
7723
9951
5372
G.4
17734
71242
05970
09625
04009
69744
25430
80353
84775
72790
99809
15777
93976
95918
09607
85076
56150
01517
41139
01748
16102
G.3
57362
28515
47230
45820
79306
59430
G.2
84886
64126
21597
G.1
87588
83125
69758
DB6
493402
442157
440199

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
61
95
G.7
284
266
G.6
5483
5543
5443
7819
1261
2784
G.5
8875
6874
G.4
53853
21923
30340
44340
44254
58170
16949
81943
24349
81918
35974
89076
30038
11492
G.3
33005
16552
90752
83322
G.2
82891
28600
G.1
04574
37774
DB6
011607
367898

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất         Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Trung - xsmt
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 145

Kết quả xổ số miền bắc

DMCA.com Protection Status