• XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Chủ Nhật

, ngày 20/08/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
03
79
G.7
394
576
G.6
3589
0225
1857
2544
5804
4071
G.5
7527
8583
G.4
22567
93039
44031
23155
80524
80325
64114
29979
70104
86481
81475
55403
54033
27505
G.3
45928
17039
99085
59740
G.2
15223
45624
G.1
71367
72203
DB6
851918
176357

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Chủ Nhật

, ngày 13/08/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
70
39
G.7
428
925
G.6
6605
9576
3881
7917
9681
1061
G.5
0932
7379
G.4
10866
07052
07676
79105
11837
37410
76222
41583
39750
71759
26411
39129
27071
72064
G.3
78656
18157
42135
41490
G.2
13408
74787
G.1
42169
13729
DB6
499443
679058

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Chủ Nhật, XSMT ngày 06/08/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
85
62
G.7
932
595
G.6
4073
3954
1042
5824
1710
1240
G.5
7119
9520
G.4
07437
17528
40984
23600
52719
53975
40852
51976
40121
30482
75514
03388
20283
67019
G.3
43932
87261
28620
84439
G.2
29881
79226
G.1
20763
51543
DB6
385965
655708

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Chủ Nhật

, ngày 30/07/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
86
59
G.7
593
548
G.6
7762
0752
0511
1982
1686
1325
G.5
4499
2616
G.4
02078
64140
83805
83388
66896
08636
81154
96722
52840
90713
20860
70950
97649
57229
G.3
81322
87659
97961
24270
G.2
59282
49486
G.1
64573
00259
DB6
729127
076273

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Chủ Nhật

, ngày 23/07/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
80
16
G.7
907
326
G.6
0150
9548
8559
2011
8337
2288
G.5
8709
7513
G.4
22389
57496
17067
56768
43941
39181
30492
33527
74273
62727
72229
76091
56107
49667
G.3
47039
14437
50258
53998
G.2
63745
87771
G.1
35929
04491
DB6
627922
648834

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XS MT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Chủ Nhật, XSMT ngày 16/07/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
26
18
G.7
328
521
G.6
5246
9030
6575
5349
0667
7589
G.5
1112
7278
G.4
14707
00460
47297
44212
14685
20884
43227
57234
31422
72585
75395
27793
21524
48591
G.3
96939
26417
61304
68297
G.2
81557
28985
G.1
59692
77271
DB6
080868
284295

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Chủ Nhật, XSMT ngày 09/07/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
14
00
G.7
583
054
G.6
3784
4331
8148
9201
0216
1662
G.5
2657
8521
G.4
77110
62544
20780
72425
56819
61036
23371
40401
96686
81552
07392
04779
37573
70050
G.3
51038
94525
21500
49470
G.2
21846
89240
G.1
05687
70177
DB6
051582
695331

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Chủ Nhật, ngày 02/07/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
38
30
G.7
747
689
G.6
3727
1975
7765
0413
0417
5176
G.5
8835
5348
G.4
25059
34966
99123
45492
32306
00066
87000
99974
87000
41757
59876
23824
39961
09949
G.3
12678
85452
64162
52708
G.2
31877
29866
G.1
74772
42012
DB6
484587
459029

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Chủ Nhật, XSMT ngày 25/06/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
23
71
G.7
111
284
G.6
2961
5815
4938
7961
4006
7246
G.5
5578
8045
G.4
72699
61894
05059
74382
85538
39954
12676
15217
31613
99283
90218
62848
64403
75775
G.3
54638
21312
52012
82442
G.2
82820
39073
G.1
71912
12094
DB6
445710
508611

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Chủ Nhật, XSMT ngày 18/06/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
43
49
G.7
017
158
G.6
9000
1608
6037
3387
5708
2872
G.5
9756
7194
G.4
04186
04420
47574
99392
37096
42106
36780
92569
82326
53235
34155
34267
79023
67742
G.3
48557
21504
15139
56703
G.2
60762
19329
G.1
15178
94309
DB6
957527
558168

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 39