• XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
81
75
G.7
678
784
G.6
2358
8479
9268
3681
8542
5191
G.5
7076
3209
G.4
34009
56482
78246
19735
41448
57657
23482
49033
21951
49498
42928
91515
78378
59240
G.3
41006
55900
75714
18882
G.2
25291
76582
G.1
25613
66887
DB6
642548
960044

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
56
52
G.7
255
595
G.6
4590
4105
5246
2987
0800
3421
G.5
4649
5116
G.4
67528
76543
10573
77396
16682
49355
75484
40487
64449
68377
93254
45470
74479
00871
G.3
90024
79653
78770
47648
G.2
15382
91645
G.1
02992
06840
DB6
793094
157469

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
14
01
G.7
611
144
G.6
8927
7242
4877
8845
4756
4413
G.5
9132
5370
G.4
02220
65487
29493
78304
93681
35506
52508
13535
41590
15871
31905
16019
36087
35705
G.3
25314
82025
37588
48614
G.2
01517
31377
G.1
56425
36634
DB6
652368
725022

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
67
45
G.7
779
135
G.6
4465
1905
2143
0545
8993
5002
G.5
9862
0929
G.4
87245
49459
11599
80933
68155
74837
64898
84963
10383
14277
51580
89344
82764
84625
G.3
44261
81767
34821
35090
G.2
51042
26341
G.1
55076
34904
DB6
516135
821224

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
10
03
G.7
098
068
G.6
5165
6709
1075
4261
8999
4548
G.5
6654
6142
G.4
21417
74442
42080
80073
45169
96125
90566
76616
72846
63893
76948
84173
04940
17128
G.3
50992
67337
84486
20905
G.2
72289
91683
G.1
59794
50978
DB6
706012
451724

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XS MT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
26
52
G.7
133
463
G.6
8517
4366
4118
4628
4087
4555
G.5
7930
0676
G.4
25878
96861
95207
41547
49076
43119
05871
11916
11948
55544
46540
01817
99941
92976
G.3
42629
08447
02195
71088
G.2
14172
77819
G.1
04189
92676
DB6
165571
782967

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
19
88
G.7
025
898
G.6
9551
2005
6956
2656
8030
7653
G.5
4067
5622
G.4
75471
69562
37720
69136
89103
01700
18254
75754
55805
07780
68240
58620
56126
78180
G.3
57362
43842
54783
22017
G.2
47876
72624
G.1
26998
61165
DB6
124015
647743

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
48
24
G.7
814
835
G.6
0723
4077
8646
3817
4181
7630
G.5
4433
2711
G.4
81636
93742
45063
23336
16751
59313
51431
84273
99342
15901
43178
81807
82983
74234
G.3
40135
39617
98595
57778
G.2
71950
17274
G.1
71703
12078
DB6
725385
198133

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
51
50
G.7
245
060
G.6
0182
5008
6244
4071
4584
6564
G.5
5716
3204
G.4
12745
95605
17302
03515
24598
86923
37929
91263
87163
49175
50405
95796
91100
70542
G.3
47960
14324
81183
97504
G.2
05034
88692
G.1
15870
11275
DB6
244149
344236

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
21
53
G.7
709
996
G.6
1093
1479
7926
0008
4726
8494
G.5
8404
9809
G.4
97014
16261
94162
01806
62794
82438
23440
22711
56341
64729
65708
80067
12370
37115
G.3
83464
34100
43710
81371
G.2
35559
76413
G.1
87750
87292
DB6
595528
616108

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 225