• XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
39
06
G.7
419
736
G.6
9765
2217
0384
9286
5235
9221
G.5
5197
5600
G.4
83142
58981
13911
90341
90435
98865
20639
19780
25512
21042
01076
55124
06162
87597
G.3
23871
73087
32472
03257
G.2
11413
72085
G.1
33236
57081
DB6
293851
504248

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
11
13
G.7
655
085
G.6
2860
5355
4564
7420
1168
5402
G.5
8457
1875
G.4
82939
94299
47007
79135
14213
17154
55732
03687
47363
86319
65971
30660
19440
83011
G.3
29536
18754
99746
07264
G.2
28691
80695
G.1
74201
12891
DB6
201479
806545

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
78
23
G.7
061
987
G.6
4722
2503
3440
8210
2232
4644
G.5
8613
8848
G.4
68239
41837
21747
49808
85742
72180
54950
15427
89772
36696
19490
80742
39143
14608
G.3
27998
07227
79418
26560
G.2
34239
73939
G.1
18072
37010
DB6
756190
517767

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
47
18
G.7
302
864
G.6
3775
7751
1114
5193
7485
5950
G.5
3555
2136
G.4
64142
42705
12021
40846
94001
88641
73209
24311
24975
56826
64831
17800
14340
36959
G.3
95725
25105
18925
93642
G.2
29949
03355
G.1
96024
77043
DB6
081215
984304

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
40
26
G.7
858
577
G.6
8553
8674
2884
0939
1139
2670
G.5
4760
7613
G.4
87020
09576
28949
22287
19015
60961
00509
08834
62213
14876
80711
90143
57586
64435
G.3
83959
70151
73738
37701
G.2
94504
18661
G.1
40058
24774
DB6
223514
580479

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XS MT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
65
52
G.7
792
533
G.6
9394
9258
8848
4120
2054
2021
G.5
8120
7522
G.4
55682
41471
00952
53416
60832
70410
76931
80061
77356
84240
62209
13107
19161
00699
G.3
73054
91527
52779
37964
G.2
86624
26400
G.1
01717
78403
DB6
297454
392479

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
82
24
G.7
405
054
G.6
2794
3922
4302
7778
2610
2977
G.5
0419
0337
G.4
90152
75205
89687
97729
98174
59799
77269
19862
06824
29427
20914
71148
90281
31160
G.3
28456
57922
19482
65086
G.2
20891
26734
G.1
61526
99135
DB6
439597
813985

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
62
32
G.7
031
397
G.6
3896
9467
9306
7955
4130
0162
G.5
8538
0022
G.4
28761
95214
81437
96060
34397
70926
17088
83714
99092
26197
47027
48828
90579
52757
G.3
25649
20320
97498
56968
G.2
46793
75842
G.1
72178
65019
DB6
800890
864406

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
15
72
G.7
416
156
G.6
6460
2613
9240
2702
9374
0173
G.5
5711
0730
G.4
41178
26524
21274
48685
27261
64897
28381
28737
17793
98411
44121
30094
37001
10850
G.3
91733
25547
47367
73876
G.2
85262
19709
G.1
58518
98968
DB6
982874
960157

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
38
91
G.7
172
141
G.6
6631
9128
1251
0071
5612
7900
G.5
4972
7542
G.4
56200
06333
77911
29867
29666
20766
51242
76246
80401
83032
33196
75203
48946
75895
G.3
61252
15335
92252
91668
G.2
71897
46925
G.1
23393
35348
DB6
448219
304236

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 180