• XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Chủ Nhật

, ngày 15/04/2018
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
59
47
G.7
308
551
G.6
8567
2966
2273
8791
9951
8401
G.5
3575
3955
G.4
47494
89517
73593
35080
25967
97914
70308
43964
15639
46754
94680
29344
80311
16312
G.3
57150
40217
43222
14320
G.2
26319
72135
G.1
09137
05320
DB6
567838
670780

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Chủ Nhật

, ngày 08/04/2018
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
83
60
G.7
158
406
G.6
6391
5301
6685
5356
6536
1443
G.5
9215
6265
G.4
45846
41638
91991
35577
97929
09801
03091
17698
49106
79366
30657
25557
47586
64403
G.3
40573
31415
36552
74016
G.2
23115
67821
G.1
52450
41921
DB6
452080
210228

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Chủ Nhật, XSMT ngày 01/04/2018

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
19
56
G.7
579
114
G.6
8717
1832
9169
4957
5797
7690
G.5
5578
8094
G.4
96838
08363
86075
79436
87438
69033
50582
48855
77163
01344
84121
22536
28800
01462
G.3
13755
23367
36618
78426
G.2
25590
54572
G.1
17480
63499
DB6
463921
189393

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Chủ Nhật

, ngày 25/03/2018
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
27
80
G.7
549
270
G.6
1430
3624
0519
2864
2799
1999
G.5
4924
7881
G.4
35587
09617
18270
20746
05373
56848
51713
06532
59656
47182
65420
70129
80072
64730
G.3
47751
53312
74360
70353
G.2
15561
72577
G.1
19902
87244
DB6
192545
481949

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Chủ Nhật

, ngày 18/03/2018
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
51
48
G.7
652
266
G.6
5677
1370
4974
5574
2144
2807
G.5
0954
1308
G.4
69878
40348
61967
86142
26429
10841
96856
95761
22011
57847
86832
33579
13067
78221
G.3
57709
43156
82773
93882
G.2
34094
58585
G.1
89869
70220
DB6
609663
621377

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XS MT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Chủ Nhật, XSMT ngày 11/03/2018

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
36
45
G.7
147
038
G.6
7115
7889
4628
9880
6444
7714
G.5
1880
5783
G.4
52663
78725
90842
93259
73583
81386
47105
78528
94119
80005
14348
61004
84571
49888
G.3
05559
01925
70553
62400
G.2
29165
05133
G.1
00190
20516
DB6
270343
841936

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Chủ Nhật, XSMT ngày 04/03/2018

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
97
96
G.7
808
304
G.6
0554
2968
5820
1719
5873
4797
G.5
9519
7657
G.4
21914
56820
99501
58205
89150
09498
70898
06140
21662
90458
19522
69223
74350
69477
G.3
32402
13117
83317
11792
G.2
68951
94072
G.1
03564
12112
DB6
225278
110580

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Chủ Nhật, ngày 25/02/2018

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
00
27
G.7
915
279
G.6
3178
4758
1343
9804
3922
5264
G.5
9692
9132
G.4
30331
83971
97004
14215
96266
34343
07522
42126
89615
96140
96107
54180
44458
02623
G.3
37864
89773
08817
41780
G.2
56941
24842
G.1
67464
43824
DB6
713451
495127

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Chủ Nhật, XSMT ngày 18/02/2018

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
55
62
G.7
418
279
G.6
8036
3061
5398
5652
0007
3764
G.5
2283
4622
G.4
26808
73130
59840
70640
29869
69321
33247
06787
80383
53429
10977
74020
78942
97537
G.3
55845
71990
34054
26179
G.2
51667
12189
G.1
60653
50666
DB6
025384
471914

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Chủ Nhật, XSMT ngày 11/02/2018

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
33
56
G.7
497
860
G.6
5611
9534
8529
2629
8308
4315
G.5
6844
2222
G.4
92975
55933
51055
35708
50527
40261
10387
60522
26516
23472
86476
39812
69982
32087
G.3
19884
00678
37065
55151
G.2
95959
44330
G.1
05305
28328
DB6
562258
618268

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 53