• XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
55
59
G.7
654
990
G.6
6004
1321
5307
8926
7484
6434
G.5
1746
3083
G.4
40445
03527
26379
21831
46424
29295
29445
38443
46438
78382
19377
17477
30297
06073
G.3
73016
54589
74907
14280
G.2
46466
07320
G.1
00019
04318
DB6
390591
796061

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Kon Tum
Khánh Hòa
G.8
30
86
G.7
245
904
G.6
1901
4536
9302
6901
0275
9250
G.5
0907
6111
G.4
34841
00915
45568
37956
44910
63455
44226
74174
84211
84684
52283
63040
07000
22232
G.3
16118
73445
56285
34361
G.2
07069
36610
G.1
70396
14326
DB6
109680
213815

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
84
33
G.7
591
414
G.6
7965
7585
7347
9181
5318
0968
G.5
2004
9238
G.4
67940
18292
26725
59963
52749
25893
27102
73891
63577
10340
17592
73148
10128
93947
G.3
12377
43325
85486
47462
G.2
70670
87669
G.1
58328
78117
DB6
354688
660492

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Kon Tum
Khánh Hòa
G.8
56
69
G.7
811
041
G.6
0888
5226
9221
1787
3831
6550
G.5
0100
4628
G.4
60196
69114
16782
66740
04604
34415
69786
58236
31798
97906
32703
50045
65739
92984
G.3
19433
85462
98308
24088
G.2
77479
27671
G.1
31682
68541
DB6
547952
643818

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
44
31
G.7
255
501
G.6
2783
0232
5031
9538
6349
1477
G.5
9432
4329
G.4
12575
03573
42249
18407
81525
62845
21899
41991
42807
01132
05809
46220
32387
43694
G.3
72035
43609
10296
94225
G.2
19679
80921
G.1
01653
24724
DB6
497673
251470

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XS MT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
34
00
G.7
187
606
G.6
9886
3992
0977
6650
7010
8286
G.5
1152
9817
G.4
90220
01170
45728
59191
58435
53804
74002
38778
85517
72681
65381
14692
54233
40073
G.3
27851
95172
12326
36631
G.2
49246
78859
G.1
03401
16502
DB6
407133
551158

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
89
91
G.7
316
385
G.6
5717
8507
0993
4338
5094
2942
G.5
8888
8960
G.4
81607
05139
76328
41881
23361
77735
89729
16778
29697
84540
31341
38347
97494
25868
G.3
91531
59824
75911
79453
G.2
71295
59350
G.1
64007
90682
DB6
798817
423701

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
44
51
G.7
784
073
G.6
9268
5921
8292
4140
6095
5017
G.5
0356
3030
G.4
02017
46788
33682
46544
64916
01137
26988
93810
13334
49316
96471
14069
75174
05027
G.3
65259
94184
14627
73126
G.2
09302
28703
G.1
29828
36681
DB6
025619
482548

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
44
90
G.7
723
860
G.6
0374
7245
3033
4027
5273
5672
G.5
4318
8206
G.4
80098
66804
53160
07183
99023
70401
15186
72146
42022
74613
20181
74854
32107
95034
G.3
42158
54657
43014
17701
G.2
77627
29562
G.1
18825
42439
DB6
222523
415638

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
02
68
G.7
420
853
G.6
0817
4798
7512
0795
4763
4842
G.5
4755
2787
G.4
51735
83166
22826
00232
52611
92883
66674
27030
88830
82731
19700
23588
69457
89295
G.3
94057
52482
61461
25841
G.2
17029
65940
G.1
50311
18874
DB6
111540
140266

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 177