Quay thưởng hôm nay

  • XSMT Chu nhat, KQ Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
59
21
G.7
269
292
G.6
6145
1835
8448
5828
2764
7625
G.5
8843
8128
G.4
51326
97641
66927
27267
97801
63686
22940
73729
42994
55701
50553
94608
57123
02993
G.3
85891
39723
64465
22614
G.2
87319
57561
G.1
10018
85630
DB
10491
10251

XSKH Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSKT Nhận KQXS Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
44
94
G.7
354
076
G.6
0848
6455
0523
8416
5283
4148
G.5
1511
5944
G.4
92604
77452
11698
18480
59640
88421
41149
74535
38721
13807
89990
73056
75985
66455
G.3
63046
87034
56071
66897
G.2
44686
24171
G.1
53399
28687
DB
97867
33933

XSKH Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSKT Nhận KQXS Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
79
23
G.7
715
945
G.6
0645
8096
3593
4544
3940
5386
G.5
7900
6266
G.4
15908
92783
19209
20968
87319
53256
37362
56213
74311
99441
02201
19547
50715
72528
G.3
98555
26895
17190
42903
G.2
55132
48542
G.1
07285
94540
DB
73058
52655

XSKH Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSKT Nhận KQXS Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
59
71
G.7
692
241
G.6
1695
9511
9536
5019
7509
0975
G.5
1266
4548
G.4
67885
28854
59669
00177
21241
91700
13623
76913
78495
59772
80480
81311
71653
65049
G.3
75730
48554
50523
91427
G.2
04002
81247
G.1
60080
93273
DB
08013
88246

XSKH Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSKT Nhận KQXS Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
55
16
G.7
591
764
G.6
0821
3472
0652
4961
2401
8295
G.5
7081
0282
G.4
45150
51854
79015
52381
47809
04541
26755
56390
45801
36604
83618
87891
32269
34750
G.3
94045
55951
83675
96072
G.2
51659
28584
G.1
65903
07441
DB
70582
51996

XSKH Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSKT Nhận KQXS Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
52
82
G.7
458
032
G.6
1379
2589
7204
4947
3313
1010
G.5
6398
0891
G.4
04500
25614
21380
78975
12573
88942
56524
94626
34863
34415
26129
90593
47918
02298
G.3
01438
87713
43330
53606
G.2
73397
18886
G.1
34939
48127
DB
27577
29978

XSKH Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSKT Nhận KQXS Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
57
03
G.7
079
791
G.6
3250
2648
0113
2818
4074
7716
G.5
5779
9145
G.4
92658
26552
05233
28886
81555
12560
16100
06556
96352
13569
94048
57663
97007
57750
G.3
93231
16055
72231
79725
G.2
00037
87880
G.1
54000
63067
DB
39724
06887

XSKH Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSKT Nhận KQXS Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
13
23
G.7
720
993
G.6
8456
8462
3306
4777
6540
2124
G.5
1040
1580
G.4
56566
96599
50304
56869
86763
67457
43848
34535
08584
27661
79167
49569
22805
46838
G.3
26481
00106
14382
94610
G.2
48349
20241
G.1
34529
93714
DB
82159
25334

XSKH Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSKT Nhận KQXS Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Trung sớm nhất, soạn DK XSMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn DK TTMT gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 174