• XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
35
03
G.7
429
905
G.6
7470
1271
1431
6027
6591
0669
G.5
1650
4069
G.4
30724
71761
77279
31934
75011
90419
17655
17958
13816
44249
72575
92569
58491
05437
G.3
46818
84527
12156
17698
G.2
83486
57937
G.1
70687
07904
DB6
804898
809625

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
14
74
G.7
636
378
G.6
8547
1863
8458
4227
3791
6662
G.5
2490
7110
G.4
01517
53058
64207
35885
79325
04750
50531
05712
63016
92046
77834
55399
40480
18430
G.3
07462
59260
00822
37290
G.2
76209
87957
G.1
96604
63010
DB6
164627
844004

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
45
97
G.7
652
758
G.6
6612
9762
4938
4919
0694
2727
G.5
0496
0716
G.4
46111
74221
50812
97707
84844
80854
73243
18866
92171
79470
42801
79792
75120
71400
G.3
60317
19505
92928
44061
G.2
04879
21163
G.1
98424
95501
DB6
085124
760719

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
33
73
G.7
171
460
G.6
6308
6856
8206
6203
3609
7088
G.5
8504
0311
G.4
22686
56897
07984
11426
05178
75215
61784
28230
39547
66131
12070
64383
96250
30160
G.3
86528
60117
58218
01426
G.2
06685
46190
G.1
08339
46415
DB6
454464
732468

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
87
98
G.7
351
677
G.6
0897
3144
4610
7025
0845
1175
G.5
1416
7015
G.4
92029
51235
49495
66784
22440
04600
54976
44721
05203
06577
15504
63057
74277
41539
G.3
74099
56445
04777
84855
G.2
02898
52910
G.1
40873
35480
DB6
399872
574513

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XS MT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
58
12
G.7
782
244
G.6
8909
8370
4151
2461
0590
6274
G.5
4669
4453
G.4
92192
06344
84150
50824
66616
03545
72175
82637
98444
25077
73360
10900
94795
43978
G.3
01342
14448
39522
63320
G.2
45665
28302
G.1
84173
31477
DB6
883476
564904

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
86
98
G.7
437
436
G.6
9378
1461
1443
9703
0001
5257
G.5
3278
6889
G.4
77902
37180
10034
82782
95781
07461
61133
93395
59779
42874
50632
56582
36809
80862
G.3
50218
06057
89182
51726
G.2
21393
67434
G.1
74380
57300
DB6
113919
564112

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
70
91
G.7
671
607
G.6
0310
4750
3334
2240
8214
6304
G.5
6259
3939
G.4
71762
45188
90756
35819
18074
86299
78275
84048
71284
31621
41164
54665
90574
39762
G.3
30367
91622
76306
09411
G.2
49853
67852
G.1
16687
14010
DB6
281266
224059

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
14
85
G.7
836
510
G.6
7226
8801
3476
4733
0831
1995
G.5
8807
4008
G.4
97590
25520
59915
85370
55992
92694
71356
64140
37078
76077
54054
98507
97390
07772
G.3
65984
61365
39390
14198
G.2
90663
39750
G.1
44985
41447
DB6
848248
456577

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
41
29
G.7
282
622
G.6
7128
8475
3809
0104
2152
0985
G.5
9862
5180
G.4
21186
71905
93537
94544
82124
30625
51928
20034
28620
82377
20737
91197
34999
92610
G.3
23372
79235
09730
66518
G.2
33714
47000
G.1
99019
05480
DB6
513166
769954

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 41