• XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Chủ Nhật

, ngày 15/10/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
38
37
G.7
303
277
G.6
6920
9136
1264
6302
0485
2733
G.5
8424
7113
G.4
37052
12245
24247
80217
12099
00268
92420
60657
35190
42079
45040
52470
87792
72931
G.3
48377
08567
30556
17904
G.2
54221
69740
G.1
22773
23022
DB6
008216
166488

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Chủ Nhật

, ngày 08/10/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
95
93
G.7
539
216
G.6
6837
1819
9391
6118
2517
5598
G.5
1502
3926
G.4
15409
62913
56279
01941
92715
75874
58948
76877
89606
76379
63543
48811
17522
91490
G.3
55014
38527
18520
51396
G.2
00784
41332
G.1
99405
26522
DB6
238235
713508

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Chủ Nhật, XSMT ngày 01/10/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
26
50
G.7
486
563
G.6
7169
0969
6098
0766
9929
0597
G.5
3966
2806
G.4
46167
74791
13860
05842
15435
46453
67233
73476
18536
09578
01911
45026
07920
52578
G.3
64008
45184
58021
37194
G.2
95319
29542
G.1
99773
56488
DB6
700857
089427

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Chủ Nhật

, ngày 24/09/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
62
46
G.7
764
237
G.6
7077
3903
3360
1326
6358
4014
G.5
4089
7970
G.4
52943
13864
99738
13171
91102
47173
22800
62322
16396
77992
78416
23659
12686
57390
G.3
38508
68445
26782
51681
G.2
20396
86089
G.1
33939
26020
DB6
664735
856022

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Chủ Nhật

, ngày 17/09/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
94
44
G.7
162
995
G.6
9987
5135
3261
5028
7199
5420
G.5
2299
4628
G.4
59060
07315
37820
21134
40082
35759
66951
41354
40574
35087
39503
26425
34118
89001
G.3
35434
66725
34866
96675
G.2
84995
00124
G.1
62486
29439
DB6
402475
092080

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XS MT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Chủ Nhật, XSMT ngày 10/09/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
47
90
G.7
739
002
G.6
3867
2787
6802
0977
0590
4326
G.5
2767
4973
G.4
06637
72227
12499
62730
66895
99931
45876
98628
12128
54192
38701
37499
51264
34932
G.3
47485
55994
54517
74209
G.2
34270
24626
G.1
69994
13107
DB6
998270
001779

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Chủ Nhật, XSMT ngày 03/09/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
08
47
G.7
633
082
G.6
9563
5654
3756
9320
9308
4931
G.5
7013
7290
G.4
78749
44659
24896
68536
39699
19413
72493
04707
92990
39096
86550
00263
82424
91825
G.3
54996
23184
36217
06601
G.2
38797
80355
G.1
89446
16808
DB6
489489
989756

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Chủ Nhật, ngày 27/08/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
28
41
G.7
582
722
G.6
9701
5509
9553
1942
1631
1057
G.5
2706
0016
G.4
70535
17290
96967
72266
32364
12016
62584
32488
44986
69928
26620
32142
05244
28239
G.3
31911
34240
62740
41134
G.2
76576
03101
G.1
66364
45402
DB6
576739
917941

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Chủ Nhật, XSMT ngày 20/08/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
03
79
G.7
394
576
G.6
3589
0225
1857
2544
5804
4071
G.5
7527
8583
G.4
22567
93039
44031
23155
80524
80325
64114
29979
70104
86481
81475
55403
54033
27505
G.3
45928
17039
99085
59740
G.2
15223
45624
G.1
71367
72203
DB6
851918
176357

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Chủ Nhật, XSMT ngày 13/08/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
70
39
G.7
428
925
G.6
6605
9576
3881
7917
9681
1061
G.5
0932
7379
G.4
10866
07052
07676
79105
11837
37410
76222
41583
39750
71759
26411
39129
27071
72064
G.3
78656
18157
42135
41490
G.2
13408
74787
G.1
42169
13729
DB6
499443
679058

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 60