• XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Chủ Nhật

, ngày 25/02/2018
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
00
27
G.7
915
279
G.6
3178
4758
1343
9804
3922
5264
G.5
9692
9132
G.4
30331
83971
97004
14215
96266
34343
07522
42126
89615
96140
96107
54180
44458
02623
G.3
37864
89773
08817
41780
G.2
56941
24842
G.1
67464
43824
DB6
713451
495127

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Chủ Nhật

, ngày 18/02/2018
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
55
62
G.7
418
279
G.6
8036
3061
5398
5652
0007
3764
G.5
2283
4622
G.4
26808
73130
59840
70640
29869
69321
33247
06787
80383
53429
10977
74020
78942
97537
G.3
55845
71990
34054
26179
G.2
51667
12189
G.1
60653
50666
DB6
025384
471914

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Chủ Nhật, XSMT ngày 11/02/2018

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
33
56
G.7
497
860
G.6
5611
9534
8529
2629
8308
4315
G.5
6844
2222
G.4
92975
55933
51055
35708
50527
40261
10387
60522
26516
23472
86476
39812
69982
32087
G.3
19884
00678
37065
55151
G.2
95959
44330
G.1
05305
28328
DB6
562258
618268

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Chủ Nhật

, ngày 04/02/2018
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
78
09
G.7
910
295
G.6
4616
3504
2858
3885
1431
7785
G.5
3733
3132
G.4
27386
04593
35946
03477
41356
93457
14356
43195
45954
58040
66712
04889
41057
16225
G.3
69469
63785
97346
46727
G.2
41094
34357
G.1
19678
66244
DB6
416009
243296

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Chủ Nhật

, ngày 28/01/2018
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
06
91
G.7
733
463
G.6
6837
0710
5348
6447
9250
6111
G.5
6794
6436
G.4
76658
40216
83345
25265
66633
10545
74232
14111
82787
51212
30710
51903
73213
48805
G.3
58027
27670
54619
88455
G.2
41224
19991
G.1
77989
16126
DB6
309143
230779

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XS MT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Chủ Nhật, XSMT ngày 21/01/2018

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
32
71
G.7
294
805
G.6
2709
3862
3502
4771
1814
7519
G.5
2392
5734
G.4
97148
61978
48061
49981
51938
83193
43902
94670
29024
95696
04490
32559
51389
35611
G.3
66449
35382
45728
24464
G.2
29983
86566
G.1
63642
50220
DB6
817145
597318

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Chủ Nhật, XSMT ngày 14/01/2018

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
77
28
G.7
240
014
G.6
3842
8558
0083
1440
7235
7096
G.5
1586
4023
G.4
84259
81763
41270
46015
73123
37955
03219
13137
10099
56036
67656
71340
28029
49140
G.3
38034
35750
99848
22751
G.2
14555
06163
G.1
75109
29647
DB6
795305
797199

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Chủ Nhật, ngày 07/01/2018

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
60
74
G.7
908
254
G.6
4233
2385
4670
0914
2375
6873
G.5
1889
7550
G.4
81651
70456
66412
83895
56004
46331
92050
17794
68480
12889
94876
92960
70332
59170
G.3
15559
87726
64355
82757
G.2
66724
82753
G.1
76011
44134
DB6
633608
524659

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Chủ Nhật, XSMT ngày 31/12/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
03
19
G.7
213
029
G.6
2180
4854
7718
4979
6642
5728
G.5
9392
8740
G.4
03021
92058
53322
57885
46522
79774
77901
59640
63916
17345
49464
57840
06411
10468
G.3
94449
06433
09168
99664
G.2
36286
90297
G.1
28335
90168
DB6
694064
606951

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Chủ Nhật, XSMT ngày 24/12/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
29
72
G.7
785
117
G.6
6736
5216
1572
8526
8758
2745
G.5
3423
3185
G.4
04951
02215
80485
46132
60920
31598
16433
85677
79609
06109
33080
26326
98860
19061
G.3
68963
38354
34646
95829
G.2
30677
86274
G.1
69870
85468
DB6
997287
897119

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 26