• XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
23
65
G.7
726
668
G.6
6516
1989
7069
5870
7027
0349
G.5
4560
4670
G.4
22499
04256
79419
52012
97968
18350
33529
61842
85106
44537
61521
45884
79211
11495
G.3
74600
87555
47363
70629
G.2
50976
68666
G.1
64024
15370
DB6
003722
151901

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
30
12
G.7
169
896
G.6
0363
5189
7397
5785
0851
7847
G.5
9816
4084
G.4
57280
67532
62289
85113
06160
06165
34808
59779
73625
33454
27721
91379
13052
94206
G.3
63084
88429
53020
31946
G.2
34401
52795
G.1
88701
39325
DB6
516671
404759

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
50
78
G.7
303
398
G.6
3409
5294
1646
2593
9032
0216
G.5
9651
2358
G.4
16884
62870
16858
24948
54218
91950
35047
92694
36591
84594
81848
91977
84412
72006
G.3
55219
21126
36999
77165
G.2
78404
43041
G.1
33639
35571
DB6
076507
985588

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
18
42
G.7
766
167
G.6
2527
9740
4320
8899
8054
1018
G.5
9387
5241
G.4
14752
54378
96260
09850
43853
15182
72653
41993
13747
57764
78279
44837
89376
22829
G.3
85540
94753
14130
27605
G.2
67313
51725
G.1
00874
94894
DB6
518683
191411

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
09
67
G.7
795
823
G.6
7517
7256
5190
4676
5451
4213
G.5
5012
8441
G.4
68814
40561
14216
33899
81201
78340
64965
88078
66144
26147
55070
53944
27779
53680
G.3
80550
70100
69986
67683
G.2
92127
64089
G.1
18824
99128
DB6
493991
155397

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XS MT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
12
50
G.7
148
180
G.6
7333
3704
5382
6385
6306
5785
G.5
1331
1789
G.4
66893
81863
70253
02359
13759
31973
09708
45595
00515
17867
28206
79020
82790
70781
G.3
53371
83935
16974
52344
G.2
12641
22266
G.1
46260
04591
DB6
048372
192597

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
30
54
G.7
674
435
G.6
1632
0505
6074
1432
0964
3494
G.5
2346
1604
G.4
50208
75099
90196
23962
00420
36249
24823
56545
67394
34939
26718
77745
73769
45285
G.3
77633
83456
69728
71154
G.2
11168
15226
G.1
74934
38074
DB6
724248
561978

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
17
97
G.7
716
898
G.6
1283
0805
4797
3799
0537
9306
G.5
5323
7027
G.4
42703
58230
41024
76249
05318
07901
88088
61716
14569
75091
35598
51605
72114
81137
G.3
80290
17465
31822
59435
G.2
57918
59443
G.1
13259
42912
DB6
822730
275447

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
07
94
G.7
849
261
G.6
6288
7423
0629
7747
6369
4595
G.5
4980
0305
G.4
17272
56681
27120
19149
83742
96280
22865
94435
43160
92149
42164
13879
11908
04005
G.3
49030
93347
75157
49589
G.2
97082
15885
G.1
01724
12669
DB6
692810
184615

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
82
94
G.7
219
268
G.6
4703
1018
4522
5644
3480
9152
G.5
2276
0913
G.4
72138
05381
78511
63678
62880
19814
26422
12743
48320
23690
96463
78602
85926
12938
G.3
79014
52010
57714
06821
G.2
30956
50150
G.1
02375
41648
DB6
185095
605400

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 212