Quay thưởng hôm nay

  • XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Chủ Nhật

, ngày 26/02/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
65
82
G.7
629
874
G.6
8608
6048
7312
2486
1913
6593
G.5
5617
3363
G.4
20179
20789
62207
71240
82588
36504
65820
62387
30959
69285
30910
22222
74248
89053
G.3
61582
67177
46519
91809
G.2
29886
38094
G.1
59972
95238
DB
95507
41271

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Chủ Nhật

, ngày 19/02/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
39
20
G.7
986
048
G.6
0983
0719
6831
2281
3176
5598
G.5
7945
9024
G.4
78538
33186
75291
96847
95029
60334
24508
56573
01543
50153
61092
35893
66045
74116
G.3
22147
43816
91163
02480
G.2
12056
72343
G.1
00630
66438
DB
06682
13935

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Chủ Nhật, XSMT ngày 12/02/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
99
36
G.7
967
118
G.6
7857
0103
5994
0473
6636
5899
G.5
9661
4381
G.4
67943
03770
28677
76178
11524
93491
21124
66201
34321
40575
12229
14878
79110
98013
G.3
67054
22046
21081
41027
G.2
70822
76963
G.1
10574
68736
DB
17866
92680

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Chủ Nhật

, ngày 05/02/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
12
76
G.7
035
838
G.6
4987
6814
0884
0318
0748
5825
G.5
3972
5669
G.4
63915
61481
09251
63381
89303
36871
26539
37840
79492
38287
83329
14330
89940
48688
G.3
57757
08689
26840
24530
G.2
39055
71892
G.1
89780
44939
DB
06287
86757

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Chủ Nhật

, ngày 29/01/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
02
64
G.7
576
277
G.6
1950
8512
9144
8352
8002
1004
G.5
9211
6640
G.4
79538
05265
94056
62407
76265
38760
25550
78409
62127
97405
25056
17041
60907
57061
G.3
15902
70458
57184
59079
G.2
97147
14269
G.1
93122
10370
DB
11403
52278

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XS MT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Chủ Nhật, XSMT ngày 22/01/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
90
08
G.7
309
602
G.6
8831
9744
5990
9092
6785
9197
G.5
6497
5876
G.4
68995
94780
52072
35923
03902
45184
06032
36197
66889
35783
60576
91382
16112
65076
G.3
44455
13006
06545
58428
G.2
39600
45122
G.1
64374
33984
DB
94982
44490

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Chủ Nhật, XSMT ngày 15/01/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
59
21
G.7
269
292
G.6
6145
1835
8448
5828
2764
7625
G.5
8843
8128
G.4
51326
97641
66927
27267
97801
63686
22940
73729
42994
55701
50553
94608
57123
02993
G.3
85891
39723
64465
22614
G.2
87319
57561
G.1
10018
85630
DB
10491
10251

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Chủ Nhật, ngày 08/01/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
44
94
G.7
354
076
G.6
0848
6455
0523
8416
5283
4148
G.5
1511
5944
G.4
92604
77452
11698
18480
59640
88421
41149
74535
38721
13807
89990
73056
75985
66455
G.3
63046
87034
56071
66897
G.2
44686
24171
G.1
53399
28687
DB
97867
33933

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Chủ Nhật, XSMT ngày 01/01/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
79
23
G.7
715
945
G.6
0645
8096
3593
4544
3940
5386
G.5
7900
6266
G.4
15908
92783
19209
20968
87319
53256
37362
56213
74311
99441
02201
19547
50715
72528
G.3
98555
26895
17190
42903
G.2
55132
48542
G.1
07285
94540
DB
73058
52655

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Chủ Nhật, XSMT ngày 25/12/2016

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
59
71
G.7
692
241
G.6
1695
9511
9536
5019
7509
0975
G.5
1266
4548
G.4
67885
28854
59669
00177
21241
91700
13623
76913
78495
59772
80480
81311
71653
65049
G.3
75730
48554
50523
91427
G.2
04002
81247
G.1
60080
93273
DB
08013
88246

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 36