• XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
70
91
G.7
671
607
G.6
0310
4750
3334
2240
8214
6304
G.5
6259
3939
G.4
71762
45188
90756
35819
18074
86299
78275
84048
71284
31621
41164
54665
90574
39762
G.3
30367
91622
76306
09411
G.2
49853
67852
G.1
16687
14010
DB6
281266
224059

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
14
85
G.7
836
510
G.6
7226
8801
3476
4733
0831
1995
G.5
8807
4008
G.4
97590
25520
59915
85370
55992
92694
71356
64140
37078
76077
54054
98507
97390
07772
G.3
65984
61365
39390
14198
G.2
90663
39750
G.1
44985
41447
DB6
848248
456577

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
41
29
G.7
282
622
G.6
7128
8475
3809
0104
2152
0985
G.5
9862
5180
G.4
21186
71905
93537
94544
82124
30625
51928
20034
28620
82377
20737
91197
34999
92610
G.3
23372
79235
09730
66518
G.2
33714
47000
G.1
99019
05480
DB6
513166
769954

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
47
69
G.7
206
985
G.6
7772
7273
7834
4105
0258
8623
G.5
5344
8965
G.4
67225
61651
19062
22422
90207
19769
86780
03787
86098
30499
90886
13416
97389
99013
G.3
67632
57686
44991
62416
G.2
81847
23244
G.1
51958
76373
DB6
687546
085172

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
34
14
G.7
842
000
G.6
4935
7068
5043
1315
4797
3324
G.5
4503
4756
G.4
60046
53232
26563
83810
31322
22099
75701
19028
95784
49069
49330
51454
26553
43570
G.3
22016
60821
01442
27732
G.2
78815
15041
G.1
84275
87606
DB6
111447
245066

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XS MT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
80
78
G.7
337
980
G.6
9246
9602
5138
4532
3534
5800
G.5
4766
9102
G.4
54347
57736
04660
65189
60983
78511
97475
64385
32924
50410
63546
40010
70031
60235
G.3
19511
72536
05012
97087
G.2
88354
50508
G.1
30554
92314
DB6
763043
292140

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
38
50
G.7
497
072
G.6
3511
7459
9531
2847
1220
7474
G.5
6853
8574
G.4
08411
29621
97341
98393
20608
21255
13341
43362
30518
95793
93199
05503
87570
14318
G.3
67631
64544
48292
37966
G.2
04854
67208
G.1
48427
44927
DB6
717491
643723

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
92
71
G.7
808
295
G.6
6710
8421
4003
2915
2411
1446
G.5
6083
8772
G.4
63447
25816
91256
22482
51693
00828
81959
52400
12647
89529
05690
30846
81242
92381
G.3
89159
35121
58048
66711
G.2
14369
82049
G.1
87892
05250
DB6
846482
245256

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
92
89
G.7
023
280
G.6
2629
8677
1461
1860
4178
6008
G.5
7038
6958
G.4
03590
86598
80582
39027
38315
40369
68217
64631
24168
95578
26372
78163
37260
20138
G.3
95574
82894
00023
05820
G.2
51739
62457
G.1
18774
68324
DB6
500272
333258

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
69
24
G.7
898
711
G.6
7483
4252
1933
5658
0678
3248
G.5
4982
8986
G.4
48981
94582
34197
71502
69138
49315
68602
11336
33608
38318
56035
93391
59459
08822
G.3
91428
15283
34614
61955
G.2
32665
49537
G.1
26370
26376
DB6
940187
527546

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 112