• XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
21
53
G.7
709
996
G.6
1093
1479
7926
0008
4726
8494
G.5
8404
9809
G.4
97014
16261
94162
01806
62794
82438
23440
22711
56341
64729
65708
80067
12370
37115
G.3
83464
34100
43710
81371
G.2
35559
76413
G.1
87750
87292
DB6
595528
616108

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
26
43
G.7
483
382
G.6
7748
4681
3987
8879
5849
0809
G.5
9483
2316
G.4
90539
85807
19763
41884
92666
44281
21972
20726
12633
90252
16834
02306
56446
48541
G.3
52205
76838
32620
93680
G.2
50494
41774
G.1
58343
87496
DB6
365596
882577

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
18
89
G.7
720
566
G.6
5180
8217
4828
4924
2786
6643
G.5
4808
6275
G.4
36498
09496
77396
85988
25093
08565
82537
19580
62312
52246
72399
36812
55732
18117
G.3
45611
77617
06967
54220
G.2
96190
58247
G.1
78501
44096
DB6
099141
134233

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
68
19
G.7
940
610
G.6
9734
3020
3494
6944
5212
6425
G.5
5014
4984
G.4
04458
64940
68241
11421
91017
89843
84954
34162
04883
81162
70794
08303
05842
45220
G.3
44976
60996
72255
49252
G.2
43280
95867
G.1
82306
71257
DB6
998308
235899

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
83
30
G.7
024
787
G.6
3653
3457
7400
2646
1150
9895
G.5
9761
0296
G.4
14970
31225
10547
43443
64935
48761
16291
58651
25230
31173
65472
50493
49664
20350
G.3
13066
34848
19110
51078
G.2
49534
02524
G.1
39549
46607
DB6
071911
261869

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XS MT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
70
24
G.7
563
989
G.6
7335
1187
6298
8925
4685
5791
G.5
5008
0123
G.4
21639
52417
07244
78403
19379
52425
50223
44125
08662
27599
34235
79183
04569
80585
G.3
92730
27793
22869
49420
G.2
04277
82097
G.1
87262
44422
DB6
802845
779763

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
30
91
G.7
971
909
G.6
3135
9160
5036
2614
2761
0988
G.5
9859
5415
G.4
74848
69183
64845
47023
86191
41820
47882
54090
76362
62214
25244
81939
49656
28635
G.3
98879
55036
71711
62849
G.2
53127
90744
G.1
62398
19042
DB6
159494
689188

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
93
90
G.7
562
583
G.6
3076
1218
3904
3210
4165
0651
G.5
7901
1482
G.4
82074
37312
81083
90311
37165
63860
53930
15040
05235
65501
13307
99072
03526
83555
G.3
96382
37540
92422
01418
G.2
65258
42481
G.1
57858
09013
DB6
488029
145988

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
42
04
G.7
681
766
G.6
8587
8788
4317
3813
7760
1926
G.5
8613
0490
G.4
51130
35801
91680
76861
08142
38177
14252
81204
38678
18926
65128
16309
88036
05054
G.3
13871
11227
69662
64464
G.2
06352
26919
G.1
15883
31637
DB6
305017
492283

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
06
87
G.7
521
381
G.6
5947
2236
8571
9687
2174
4208
G.5
0668
6773
G.4
71044
90708
86756
74500
13231
12374
64231
27600
98708
07766
91117
16555
34527
25674
G.3
54841
61937
12699
08742
G.2
64212
68814
G.1
07925
53341
DB6
791395
888640

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 114