• XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
40
33
G.7
343
463
G.6
4643
4580
2411
2675
2845
4295
G.5
3119
3560
G.4
58478
93736
69189
71188
78648
58403
38320
38340
35542
84620
67076
15423
57291
48192
G.3
88619
89468
10202
10308
G.2
86066
60077
G.1
53671
19820
DB6
873209
570126

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
57
92
G.7
517
956
G.6
1726
8931
2374
9446
1032
7883
G.5
8405
4914
G.4
93887
34963
36894
11166
44670
70637
93873
39438
86845
32116
79339
51393
62061
40740
G.3
90655
83766
50532
61180
G.2
30367
53183
G.1
19496
66735
DB6
544374
529310

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
11
89
G.7
288
216
G.6
2440
6113
4706
5116
9218
6961
G.5
3643
8731
G.4
83865
31055
39466
42269
14616
20822
19662
28156
06250
32041
89563
27354
47478
18296
G.3
29902
05657
27178
14251
G.2
08476
45589
G.1
56063
59481
DB6
005715
166952

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
26
07
G.7
908
695
G.6
0021
7629
3195
3166
9507
9181
G.5
7609
8912
G.4
71594
73516
34391
26126
36227
53791
55279
41333
03252
83700
73576
96505
69857
17667
G.3
06422
57351
67771
95718
G.2
85886
68702
G.1
42968
17232
DB6
705970
885995

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
30
50
G.7
845
244
G.6
4244
6546
0422
5590
0650
9631
G.5
7981
4299
G.4
23082
67607
87335
47161
34425
17856
91840
91053
03429
93644
08513
84204
83734
84815
G.3
29303
98496
54998
36670
G.2
90890
13055
G.1
03511
18025
DB6
766453
558476

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XS MT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
12
20
G.7
151
092
G.6
1469
2860
0071
4472
2275
1489
G.5
0070
8192
G.4
67265
77132
43421
18993
73775
33307
05497
11593
80113
94279
25658
16967
84358
55718
G.3
25651
59370
13411
68532
G.2
35162
44322
G.1
40480
03019
DB6
963722
294160

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
83
00
G.7
107
823
G.6
6820
6543
6016
9086
4592
5942
G.5
6307
0720
G.4
15933
38973
49960
78302
29951
82717
26097
46665
20709
74203
98752
70419
77992
79360
G.3
00190
90536
19975
79461
G.2
36627
26428
G.1
87979
00710
DB6
260859
102544

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
65
21
G.7
238
524
G.6
0371
0100
8827
4374
4878
0420
G.5
4686
8070
G.4
43443
10178
34119
62840
62147
63482
21919
55631
82752
38440
54555
70442
28546
43778
G.3
97126
56627
73994
62402
G.2
38490
14551
G.1
94589
76788
DB6
756678
656936

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
51
83
G.7
002
868
G.6
2269
2491
9753
3325
2968
8996
G.5
7126
7091
G.4
77074
85459
19572
05912
64474
13857
81689
19096
42354
42010
95612
21275
70671
88953
G.3
40472
71172
01079
46657
G.2
73011
59026
G.1
11696
00986
DB6
648181
042706

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
86
05
G.7
729
235
G.6
5515
9270
7526
2589
6861
6818
G.5
9852
0970
G.4
32711
38064
92774
23131
20733
89616
32729
80129
33225
95320
03011
49104
40658
96875
G.3
57939
04183
16588
62084
G.2
83243
20001
G.1
48067
40713
DB6
441145
218768

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 106