• XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Chủ Nhật

, ngày 17/06/2018
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
51
91
G.7
703
981
G.6
0953
8956
6277
1398
2500
9870
G.5
8140
0670
G.4
62036
57749
29141
70924
18168
14565
32234
26318
59108
72782
13641
58690
44584
52054
G.3
33335
89360
44587
30987
G.2
48034
30957
G.1
59088
07520
DB6
934400
844981

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Chủ Nhật

, ngày 10/06/2018
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
35
04
G.7
666
192
G.6
5749
3943
6891
1533
7225
0454
G.5
0264
8636
G.4
26248
98789
38084
16036
65898
28826
71449
02815
00235
98970
43245
23647
33983
13212
G.3
06037
94183
42970
67690
G.2
08383
70674
G.1
69227
75090
DB6
773421
504976

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Chủ Nhật, XSMT ngày 03/06/2018

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
26
44
G.7
207
921
G.6
3539
8885
5122
8499
1108
6852
G.5
7693
2300
G.4
92199
39866
37819
37135
83906
06548
15655
87284
08954
97079
11750
83396
07029
60884
G.3
83364
85382
63581
51145
G.2
51735
61969
G.1
41885
53760
DB6
982615
187087

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Chủ Nhật

, ngày 27/05/2018
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
84
96
G.7
189
999
G.6
0508
0168
4301
8249
5951
1333
G.5
0918
1487
G.4
31922
36246
71574
74324
08270
36661
14529
96264
47723
45139
69590
82728
22163
41123
G.3
35486
73641
13969
11001
G.2
94390
63299
G.1
56187
12024
DB6
858159
633605

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Chủ Nhật

, ngày 20/05/2018
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
39
52
G.7
021
739
G.6
7346
9877
0652
4097
4677
9120
G.5
2736
3809
G.4
60037
37243
38213
32260
88829
06394
66249
82341
31935
59036
45744
47460
44069
94998
G.3
02742
87572
40333
12995
G.2
09139
20508
G.1
08303
45782
DB6
093967
208845

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XS MT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Chủ Nhật, XSMT ngày 13/05/2018

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
21
01
G.7
715
154
G.6
2918
0188
2267
1794
0840
3335
G.5
5649
5103
G.4
20305
44814
99941
06220
29202
04776
02877
59585
25148
01351
11517
81639
92274
87560
G.3
04049
06800
13272
15477
G.2
50627
07584
G.1
87240
84671
DB6
912878
499153

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Chủ Nhật, XSMT ngày 06/05/2018

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
53
66
G.7
614
253
G.6
6147
4705
3628
2264
1406
3643
G.5
0999
2044
G.4
49218
21848
31149
48147
27336
38180
81728
27968
44461
09215
15345
09339
97009
44058
G.3
55006
68712
99223
91119
G.2
46279
11352
G.1
69247
83781
DB6
179255
069958

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Chủ Nhật, ngày 29/04/2018

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
83
64
G.7
753
744
G.6
1413
6528
6350
6527
6571
6094
G.5
9852
1783
G.4
41926
92284
69650
51940
29224
77546
17165
57132
42695
64589
65648
77611
07755
53516
G.3
62882
07447
33172
77473
G.2
53159
60266
G.1
18255
20209
DB6
751808
770403

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Chủ Nhật, XSMT ngày 22/04/2018

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
97
86
G.7
132
871
G.6
6959
0368
0249
6257
0495
8937
G.5
1637
3357
G.4
24147
89373
50647
33095
82247
10348
15019
36836
95001
37169
89467
37304
36575
00044
G.3
95804
73587
70799
79502
G.2
58941
92937
G.1
83879
81511
DB6
688436
849946

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Chủ Nhật, XSMT ngày 15/04/2018

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
59
47
G.7
308
551
G.6
8567
2966
2273
8791
9951
8401
G.5
3575
3955
G.4
47494
89517
73593
35080
25967
97914
70308
43964
15639
46754
94680
29344
80311
16312
G.3
57150
40217
43222
14320
G.2
26319
72135
G.1
09137
05320
DB6
567838
670780

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 104