Quay thưởng hôm nay

  • XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Chủ Nhật

, ngày 26/03/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
09
94
G.7
122
294
G.6
7677
5745
8838
9969
5719
3248
G.5
9050
3232
G.4
65309
22045
08904
64531
78102
05720
39982
21857
84085
34481
61415
94031
40655
81451
G.3
68516
51408
37665
80173
G.2
44417
44213
G.1
14044
07731
DB
00712
46895

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Chủ Nhật

, ngày 19/03/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
18
20
G.7
982
019
G.6
7610
8517
6282
7319
1124
7986
G.5
4518
6182
G.4
69173
74318
50205
53359
15291
79879
60303
71937
68736
03821
91255
08209
95418
97265
G.3
57652
00519
47638
12092
G.2
00867
23408
G.1
81404
19963
DB
75301
64613

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Chủ Nhật, XSMT ngày 12/03/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
45
66
G.7
613
915
G.6
4431
7306
1653
9804
6250
7601
G.5
7569
4393
G.4
78861
65684
46841
70437
82060
56466
00819
50929
21186
30475
04300
47538
53100
67107
G.3
99294
89392
08558
59040
G.2
91116
99267
G.1
57560
50327
DB
13701
97696

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Chủ Nhật

, ngày 05/03/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
40
42
G.7
214
504
G.6
9281
6357
8942
8788
4584
1484
G.5
0654
7204
G.4
70811
20656
70434
30006
90627
00567
85065
19900
43137
66754
46706
02424
61011
01715
G.3
89683
39018
53929
12552
G.2
81822
26973
G.1
57064
89153
DB
64368
74258

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Chủ Nhật

, ngày 26/02/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
65
82
G.7
629
874
G.6
8608
6048
7312
2486
1913
6593
G.5
5617
3363
G.4
20179
20789
62207
71240
82588
36504
65820
62387
30959
69285
30910
22222
74248
89053
G.3
61582
67177
46519
91809
G.2
29886
38094
G.1
59972
95238
DB
95507
41271

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XS MT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Chủ Nhật, XSMT ngày 19/02/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
39
20
G.7
986
048
G.6
0983
0719
6831
2281
3176
5598
G.5
7945
9024
G.4
78538
33186
75291
96847
95029
60334
24508
56573
01543
50153
61092
35893
66045
74116
G.3
22147
43816
91163
02480
G.2
12056
72343
G.1
00630
66438
DB
06682
13935

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Chủ Nhật, XSMT ngày 12/02/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
99
36
G.7
967
118
G.6
7857
0103
5994
0473
6636
5899
G.5
9661
4381
G.4
67943
03770
28677
76178
11524
93491
21124
66201
34321
40575
12229
14878
79110
98013
G.3
67054
22046
21081
41027
G.2
70822
76963
G.1
10574
68736
DB
17866
92680

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Chủ Nhật, ngày 05/02/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
12
76
G.7
035
838
G.6
4987
6814
0884
0318
0748
5825
G.5
3972
5669
G.4
63915
61481
09251
63381
89303
36871
26539
37840
79492
38287
83329
14330
89940
48688
G.3
57757
08689
26840
24530
G.2
39055
71892
G.1
89780
44939
DB
06287
86757

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Chủ Nhật, XSMT ngày 29/01/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
02
64
G.7
576
277
G.6
1950
8512
9144
8352
8002
1004
G.5
9211
6640
G.4
79538
05265
94056
62407
76265
38760
25550
78409
62127
97405
25056
17041
60907
57061
G.3
15902
70458
57184
59079
G.2
97147
14269
G.1
93122
10370
DB
11403
52278

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Chủ Nhật, XSMT ngày 22/01/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
90
08
G.7
309
602
G.6
8831
9744
5990
9092
6785
9197
G.5
6497
5876
G.4
68995
94780
52072
35923
03902
45184
06032
36197
66889
35783
60576
91382
16112
65076
G.3
44455
13006
06545
58428
G.2
39600
45122
G.1
64374
33984
DB
94982
44490

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 85