• XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
42
04
G.7
681
766
G.6
8587
8788
4317
3813
7760
1926
G.5
8613
0490
G.4
51130
35801
91680
76861
08142
38177
14252
81204
38678
18926
65128
16309
88036
05054
G.3
13871
11227
69662
64464
G.2
06352
26919
G.1
15883
31637
DB6
305017
492283

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
06
87
G.7
521
381
G.6
5947
2236
8571
9687
2174
4208
G.5
0668
6773
G.4
71044
90708
86756
74500
13231
12374
64231
27600
98708
07766
91117
16555
34527
25674
G.3
54841
61937
12699
08742
G.2
64212
68814
G.1
07925
53341
DB6
791395
888640

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
88
09
G.7
718
149
G.6
0981
3118
3945
2809
3254
4256
G.5
0831
1455
G.4
21191
87047
60099
89223
79964
59627
87345
54108
42456
20301
31933
64147
87553
00302
G.3
76670
56689
97561
09611
G.2
39383
85680
G.1
77762
84654
DB6
375934
104269

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
78
25
G.7
594
466
G.6
1438
7751
0327
5410
7819
4122
G.5
1387
6756
G.4
23268
70321
17628
35950
92407
68908
39649
70954
50320
67684
31586
38356
16169
64188
G.3
13224
61733
94567
92685
G.2
90562
42280
G.1
34759
62181
DB6
576456
204031

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
63
12
G.7
752
758
G.6
8062
8909
7472
9887
2701
8494
G.5
5275
5768
G.4
76572
83897
12464
08258
01153
52821
52136
89494
64947
95832
82992
43272
53510
13047
G.3
29279
99802
42804
45834
G.2
66260
50575
G.1
97722
52956
DB6
457372
223681

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XS MT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
11
49
G.7
555
511
G.6
4263
1019
7847
0325
8340
6117
G.5
8393
0620
G.4
40059
60645
68530
87162
20874
54374
57043
80780
11024
92339
11792
95111
26871
18777
G.3
62784
74470
11364
03869
G.2
85217
79618
G.1
87156
18152
DB6
111256
863062

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
99
36
G.7
701
280
G.6
7143
1659
0365
0552
6332
6050
G.5
0950
7187
G.4
34415
84878
99022
82241
00360
26564
28528
63119
06733
81520
52941
64198
77360
07406
G.3
40594
02471
81837
71637
G.2
12591
77326
G.1
01825
47908
DB6
114979
058037

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
95
45
G.7
663
683
G.6
4575
7616
8999
0892
5584
3478
G.5
4523
4620
G.4
52148
41155
14456
81922
88353
57106
13643
29203
00015
19347
18539
66169
47690
02699
G.3
40942
30848
76090
91957
G.2
23020
21551
G.1
95236
73633
DB6
678916
340888

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
25
95
G.7
159
979
G.6
0592
0824
5360
5697
6785
1003
G.5
4665
5013
G.4
14546
27093
12106
75184
75646
51575
30963
48567
98783
30147
67097
86157
36957
38702
G.3
06582
61725
26680
15282
G.2
63817
66140
G.1
29704
54856
DB6
642929
918392

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
41
08
G.7
705
685
G.6
0343
7554
1018
3098
5353
0828
G.5
4631
1153
G.4
26516
63376
06502
45343
48435
57088
00219
16396
52970
69539
90816
50391
95574
23177
G.3
05767
64579
83630
67428
G.2
54878
84827
G.1
73015
83191
DB6
628491
997590

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 38