• XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
80
89
G.7
364
214
G.6
6219
3637
2514
3502
3470
6242
G.5
7154
3724
G.4
64041
23718
94598
71639
67477
32510
61939
47627
86403
67540
12549
58644
12742
75360
G.3
66835
28543
19704
49006
G.2
29756
68901
G.1
19726
54229
DB6
606142
333664

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
65
73
G.7
081
947
G.6
2654
8654
6923
8642
5778
0139
G.5
8275
7970
G.4
89982
89942
35046
52268
89944
82097
62882
80574
11184
33769
45823
48439
74979
91024
G.3
38491
46869
78844
82845
G.2
14839
91696
G.1
09521
13214
DB6
158570
126760

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
30
19
G.7
368
611
G.6
4456
2277
6922
1658
1604
6818
G.5
4528
1471
G.4
84161
18498
34912
37461
02571
93695
59170
47336
91521
16757
61106
19075
70234
84476
G.3
19044
50598
96808
63816
G.2
45960
60825
G.1
80175
61472
DB6
417146
706355

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
09
20
G.7
176
315
G.6
2567
8202
0642
4789
9845
9981
G.5
9103
2139
G.4
59559
74216
86769
75394
36550
78523
78185
06446
83956
07620
61416
77838
36129
70215
G.3
45756
10174
61747
07679
G.2
24774
37031
G.1
85476
52253
DB6
458480
756040

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
02
33
G.7
486
835
G.6
7347
2637
5182
0232
3153
7325
G.5
5700
1327
G.4
44582
50295
35097
94020
11201
85486
75363
50538
92353
20467
69193
72545
05777
22374
G.3
29283
43125
81389
06792
G.2
80321
01515
G.1
64209
57790
DB6
086136
412461

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XS MT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
33
47
G.7
344
532
G.6
9843
8140
5325
1211
7038
2022
G.5
7545
9106
G.4
89281
08174
29958
25262
45964
13826
11362
25719
45348
24093
99510
66354
90423
20300
G.3
75067
61996
62470
29941
G.2
21345
84073
G.1
68039
69729
DB6
182723
616820

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
53
04
G.7
683
390
G.6
2924
2460
0412
1127
8997
5713
G.5
8429
5586
G.4
31279
64588
30265
51681
91064
81951
34738
25488
04553
81432
59097
55479
12286
59270
G.3
90416
28162
63871
18075
G.2
32828
71019
G.1
69997
37060
DB6
086779
937126

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
04
96
G.7
971
676
G.6
0512
9470
9096
3142
6667
7753
G.5
8028
0537
G.4
83952
12684
37176
46530
01048
72436
67580
24884
12599
20393
86604
85206
83956
10732
G.3
46923
11283
14877
53715
G.2
38389
75857
G.1
42898
25601
DB6
791661
654860

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
20
05
G.7
442
197
G.6
1261
3717
1724
3809
1005
4502
G.5
0724
4161
G.4
84587
16205
92177
65607
98145
17794
52807
04049
72524
20298
12875
64028
40012
86099
G.3
67830
39042
84598
10351
G.2
29300
73258
G.1
02698
00855
DB6
613112
371576

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
52
69
G.7
883
425
G.6
6901
5691
0875
0477
6246
3800
G.5
9349
5898
G.4
21488
38774
78798
88343
35482
81217
85282
66234
52322
11937
56484
57312
45325
58847
G.3
23156
83345
50277
85215
G.2
11505
68115
G.1
03895
31265
DB6
854487
305090

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 92