• XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
04
96
G.7
971
676
G.6
0512
9470
9096
3142
6667
7753
G.5
8028
0537
G.4
83952
12684
37176
46530
01048
72436
67580
24884
12599
20393
86604
85206
83956
10732
G.3
46923
11283
14877
53715
G.2
38389
75857
G.1
42898
25601
DB6
791661
654860

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
20
05
G.7
442
197
G.6
1261
3717
1724
3809
1005
4502
G.5
0724
4161
G.4
84587
16205
92177
65607
98145
17794
52807
04049
72524
20298
12875
64028
40012
86099
G.3
67830
39042
84598
10351
G.2
29300
73258
G.1
02698
00855
DB6
613112
371576

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
52
69
G.7
883
425
G.6
6901
5691
0875
0477
6246
3800
G.5
9349
5898
G.4
21488
38774
78798
88343
35482
81217
85282
66234
52322
11937
56484
57312
45325
58847
G.3
23156
83345
50277
85215
G.2
11505
68115
G.1
03895
31265
DB6
854487
305090

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
98
03
G.7
265
566
G.6
1482
1318
5479
6069
8253
3728
G.5
8215
0866
G.4
11737
78948
80117
87079
53166
72333
12224
45287
27209
44856
49510
49206
63192
25445
G.3
06725
35777
89220
15468
G.2
58370
68945
G.1
23338
63652
DB6
633083
551347

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
65
08
G.7
350
180
G.6
8577
2606
4074
6280
5697
5700
G.5
5499
2834
G.4
40822
66525
64033
00709
99305
32880
68640
00554
08634
00397
90496
52155
26894
29115
G.3
20364
76047
46380
28292
G.2
57513
62881
G.1
62966
28363
DB6
899602
476184

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XS MT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
77
08
G.7
176
881
G.6
2514
1665
9336
1399
9429
7517
G.5
5636
6979
G.4
29160
27337
74745
07432
99163
85817
36084
86641
64377
34720
16393
18625
39467
04969
G.3
52899
35681
83060
05880
G.2
60978
70641
G.1
71913
08760
DB6
618497
195468

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
81
75
G.7
678
784
G.6
2358
8479
9268
3681
8542
5191
G.5
7076
3209
G.4
34009
56482
78246
19735
41448
57657
23482
49033
21951
49498
42928
91515
78378
59240
G.3
41006
55900
75714
18882
G.2
25291
76582
G.1
25613
66887
DB6
642548
960044

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
56
52
G.7
255
595
G.6
4590
4105
5246
2987
0800
3421
G.5
4649
5116
G.4
67528
76543
10573
77396
16682
49355
75484
40487
64449
68377
93254
45470
74479
00871
G.3
90024
79653
78770
47648
G.2
15382
91645
G.1
02992
06840
DB6
793094
157469

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
14
01
G.7
611
144
G.6
8927
7242
4877
8845
4756
4413
G.5
9132
5370
G.4
02220
65487
29493
78304
93681
35506
52508
13535
41590
15871
31905
16019
36087
35705
G.3
25314
82025
37588
48614
G.2
01517
31377
G.1
56425
36634
DB6
652368
725022

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
67
45
G.7
779
135
G.6
4465
1905
2143
0545
8993
5002
G.5
9862
0929
G.4
87245
49459
11599
80933
68155
74837
64898
84963
10383
14277
51580
89344
82764
84625
G.3
44261
81767
34821
35090
G.2
51042
26341
G.1
55076
34904
DB6
516135
821224

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 176