• XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
51
33
G.7
387
283
G.6
4561
3571
7874
0577
2308
7203
G.5
3936
9945
G.4
27684
68194
38097
70786
78111
80279
17439
55714
30191
15578
27321
32247
18030
52498
G.3
60062
26258
16036
72032
G.2
41771
39691
G.1
31946
61676
DB6
179576
396030

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
33
59
G.7
633
989
G.6
4256
7226
5911
6869
9036
4320
G.5
2992
5617
G.4
92305
54058
17603
80519
53392
56099
69741
42834
20201
84067
11289
82879
52847
22564
G.3
96669
74475
70563
31701
G.2
44995
09032
G.1
70651
11947
DB6
741494
368993

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
91
61
G.7
271
886
G.6
1801
6959
8807
5689
1607
2022
G.5
8156
9186
G.4
22517
00615
00056
01132
41043
46229
77423
12080
39670
43844
84491
78509
77535
05377
G.3
42188
43847
95884
81030
G.2
53827
52460
G.1
69885
33305
DB6
622517
219829

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
04
21
G.7
949
711
G.6
1290
6514
0345
9688
0432
1696
G.5
1117
4952
G.4
02359
07980
11841
02982
37052
65514
32574
59581
73981
57865
82170
32489
24436
83527
G.3
94796
39407
80523
19475
G.2
26283
52924
G.1
88666
50679
DB6
175368
149877

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
17
63
G.7
083
619
G.6
3131
7459
9187
2780
2203
6002
G.5
6447
9511
G.4
78797
24766
94998
93502
99072
44510
00936
97931
96048
17135
49086
97277
22588
71487
G.3
77005
92538
59376
43412
G.2
39220
90635
G.1
72626
30317
DB6
984122
188335

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XS MT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
34
45
G.7
290
647
G.6
8451
8370
7881
9566
4693
0588
G.5
5453
4942
G.4
87137
37016
59250
29326
66872
56661
96966
83827
80762
87455
89501
45130
71482
98639
G.3
18837
22769
97877
76523
G.2
43345
07783
G.1
18387
54831
DB6
492933
390984

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
92
98
G.7
850
644
G.6
9290
6362
1644
7959
7335
0166
G.5
4150
2918
G.4
71498
75925
33315
12060
41860
94374
01614
74917
08985
33969
31144
42755
21521
81361
G.3
09537
41485
07216
09486
G.2
66662
29834
G.1
24926
12822
DB6
201920
935484

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
38
76
G.7
134
743
G.6
2725
9645
9326
5629
1406
1338
G.5
5252
7364
G.4
33135
13762
96403
36207
50264
89838
24318
70661
74211
75811
70198
55133
60415
51864
G.3
02911
02255
71023
10804
G.2
83434
49380
G.1
90667
91173
DB6
344865
671759

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
89
42
G.7
727
897
G.6
9661
7919
8066
2790
5561
2695
G.5
8052
2762
G.4
13143
43953
95555
56414
06525
60032
74041
14454
19922
88612
76890
67529
01661
99392
G.3
50682
54942
79153
56660
G.2
67004
21980
G.1
90887
67179
DB6
206729
945692

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
20
74
G.7
323
246
G.6
3812
7724
7576
4775
1970
0933
G.5
2062
9603
G.4
08793
69063
90702
13536
75373
39447
80558
57489
32220
87647
78835
18752
29664
62977
G.3
55194
01809
81861
18472
G.2
44538
74570
G.1
85296
68171
DB6
305078
139738

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 345