• XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Chủ Nhật

, ngày 10/12/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
91
16
G.7
337
920
G.6
5692
9900
9598
0730
4722
1258
G.5
8976
9487
G.4
31172
63860
61465
61390
62358
89411
02210
80375
17419
08272
37784
78249
13848
88835
G.3
67335
66179
92098
11850
G.2
14380
77574
G.1
99749
35871
DB6
855795
186256

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Chủ Nhật

, ngày 03/12/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
59
86
G.7
798
731
G.6
2210
2072
2551
0334
3024
3373
G.5
9558
7740
G.4
35567
88413
34724
20057
04371
20210
82973
27477
21060
25765
39780
77181
03287
59743
G.3
51660
65058
19498
63467
G.2
39286
13299
G.1
27862
00871
DB6
339589
347324

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Chủ Nhật, XSMT ngày 26/11/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
88
99
G.7
717
240
G.6
0323
8216
3531
7698
9614
3149
G.5
5593
7243
G.4
53674
50382
03599
10751
44953
45809
19500
12764
70887
87286
66337
14241
20133
11933
G.3
40897
24223
78538
69178
G.2
16322
72299
G.1
27511
92890
DB6
222279
860513

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Chủ Nhật

, ngày 19/11/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
11
85
G.7
466
503
G.6
3096
1605
3078
5276
5594
7194
G.5
6372
3069
G.4
42312
33025
34995
67375
86645
51350
16366
97861
36371
58448
38183
14342
61485
19808
G.3
48792
48378
91776
53812
G.2
37615
70984
G.1
64445
17444
DB6
557848
471495

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Chủ Nhật

, ngày 12/11/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
84
03
G.7
199
999
G.6
3057
0766
5437
8344
7735
6561
G.5
4737
8827
G.4
39484
41890
16542
77538
78761
54145
65515
69953
63828
66459
11880
77919
30154
26573
G.3
01849
74482
28829
70271
G.2
59146
56137
G.1
17083
87820
DB6
394543
211319

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XS MT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Chủ Nhật, XSMT ngày 05/11/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
56
46
G.7
662
112
G.6
5839
5329
6503
8910
9534
5199
G.5
6306
7535
G.4
91315
74047
93695
57274
42703
08086
63459
03117
76468
03589
54084
34964
83621
62933
G.3
02341
39199
27131
82975
G.2
84039
04812
G.1
65818
18582
DB6
597697
751332

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Chủ Nhật, XSMT ngày 29/10/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
64
19
G.7
851
910
G.6
2097
1557
7606
9177
4482
7592
G.5
6206
3534
G.4
36154
85956
53233
22401
69449
97595
58197
76644
44033
93877
97037
93793
80956
40331
G.3
10924
39604
08710
86399
G.2
11099
03337
G.1
46894
67776
DB6
555199
192159

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Chủ Nhật, ngày 22/10/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
91
65
G.7
919
527
G.6
4269
2938
7612
3692
3122
1131
G.5
7631
7975
G.4
29159
06469
28224
34760
02919
81427
66332
78317
69226
45899
04316
68473
74326
49606
G.3
40422
21002
40317
28287
G.2
01359
64383
G.1
40412
21100
DB6
186115
616553

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Chủ Nhật, XSMT ngày 15/10/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
38
37
G.7
303
277
G.6
6920
9136
1264
6302
0485
2733
G.5
8424
7113
G.4
37052
12245
24247
80217
12099
00268
92420
60657
35190
42079
45040
52470
87792
72931
G.3
48377
08567
30556
17904
G.2
54221
69740
G.1
22773
23022
DB6
008216
166488

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Chủ Nhật, XSMT ngày 08/10/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
95
93
G.7
539
216
G.6
6837
1819
9391
6118
2517
5598
G.5
1502
3926
G.4
15409
62913
56279
01941
92715
75874
58948
76877
89606
76379
63543
48811
17522
91490
G.3
55014
38527
18520
51396
G.2
00784
41332
G.1
99405
26522
DB6
238235
713508

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 48