• XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Chủ Nhật

, ngày 19/08/2018
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
69
24
G.7
898
711
G.6
7483
4252
1933
5658
0678
3248
G.5
4982
8986
G.4
48981
94582
34197
71502
69138
49315
68602
11336
33608
38318
56035
93391
59459
08822
G.3
91428
15283
34614
61955
G.2
32665
49537
G.1
26370
26376
DB6
940187
527546

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Chủ Nhật

, ngày 12/08/2018
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
64
90
G.7
731
187
G.6
5271
0809
7599
4365
6285
5136
G.5
4355
9380
G.4
16695
85498
65124
62984
06587
45066
04373
95291
68675
56122
76658
04049
67676
71490
G.3
23313
53301
01301
84742
G.2
07667
70592
G.1
43077
15339
DB6
366417
720472

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Chủ Nhật, XSMT ngày 05/08/2018

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
90
73
G.7
315
099
G.6
9065
0720
1724
1677
7580
4087
G.5
5472
8681
G.4
26022
93868
63385
09594
33732
54460
95594
95719
00388
41406
14393
48473
04172
88346
G.3
19739
89599
18487
88923
G.2
01500
22907
G.1
07369
68664
DB6
615259
797517

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Chủ Nhật

, ngày 29/07/2018
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
52
29
G.7
123
331
G.6
0759
3583
0437
6586
0607
8113
G.5
3115
6074
G.4
20784
86299
11641
99052
56061
21403
00885
39542
36332
68240
57190
27080
68055
82269
G.3
39812
78426
07237
67047
G.2
58933
81259
G.1
88291
03753
DB6
533377
368878

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Chủ Nhật

, ngày 22/07/2018
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
95
04
G.7
772
685
G.6
3141
1982
9258
4592
6257
2937
G.5
7634
6904
G.4
93392
83051
16432
46163
04884
94070
94516
47993
55313
53866
36683
57224
85708
11447
G.3
27113
93303
29496
76542
G.2
48288
81361
G.1
44740
98705
DB6
476399
038913

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XS MT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Chủ Nhật, XSMT ngày 15/07/2018

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
62
72
G.7
410
781
G.6
3410
5663
8776
7075
2117
6116
G.5
0549
7100
G.4
29058
11282
73065
70562
42765
86247
93438
00839
73389
83813
00417
32106
75030
86895
G.3
75251
73402
78572
17731
G.2
56747
64876
G.1
84787
48447
DB6
322141
844728

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Chủ Nhật, XSMT ngày 08/07/2018

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
59
75
G.7
287
865
G.6
3483
0425
3257
3838
0900
2427
G.5
0102
2448
G.4
47847
16031
36681
19565
35505
31743
80279
68277
11749
45918
64314
36356
52054
91017
G.3
66800
47892
05754
78679
G.2
30172
01109
G.1
22009
41042
DB6
528045
798496

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Chủ Nhật, ngày 01/07/2018

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
89
15
G.7
528
240
G.6
5042
2842
5357
3426
3637
0444
G.5
1048
9913
G.4
34736
95676
97408
13148
37328
02968
90880
58843
67441
52315
85006
47378
22154
35342
G.3
11406
14598
23849
66305
G.2
35367
21218
G.1
26449
44010
DB6
545732
075025

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Chủ Nhật, XSMT ngày 24/06/2018

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
07
37
G.7
119
430
G.6
2237
4291
6550
5465
3522
4185
G.5
1828
8327
G.4
87927
24860
54007
08222
46638
18085
50237
38478
90874
34689
46190
47842
82628
44912
G.3
09975
36121
69444
86263
G.2
69116
61141
G.1
07121
23151
DB6
470554
058380

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Chủ Nhật, XSMT ngày 17/06/2018

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
51
91
G.7
703
981
G.6
0953
8956
6277
1398
2500
9870
G.5
8140
0670
G.4
62036
57749
29141
70924
18168
14565
32234
26318
59108
72782
13641
58690
44584
52054
G.3
33335
89360
44587
30987
G.2
48034
30957
G.1
59088
07520
DB6
934400
844981

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 28