• XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
23
67
G.7
094
872
G.6
9226
1001
8472
5673
2386
3007
G.5
3209
6727
G.4
69352
18865
25699
32357
11805
68553
43130
03375
26149
07620
62721
78749
02996
88544
G.3
24363
99718
93093
05966
G.2
76998
49838
G.1
93185
11666
DB6
305960
300146

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
05
06
G.7
090
532
G.6
4369
5018
4910
3150
2503
5014
G.5
1429
5670
G.4
10646
14266
73931
87036
35156
08604
40433
65697
90501
49818
74875
75094
09061
16130
G.3
08907
92866
31376
82256
G.2
90628
58961
G.1
40210
89016
DB6
749657
483739

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
22
54
G.7
964
311
G.6
7121
6826
4819
2746
8864
4767
G.5
2938
5670
G.4
22884
82772
35032
25004
89666
94710
94596
25897
08339
82962
67864
22614
89157
64922
G.3
28845
43721
64463
31338
G.2
04754
43011
G.1
81892
61325
DB6
454470
749551

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
59
82
G.7
847
165
G.6
4284
2017
4027
2426
4311
3340
G.5
9826
3562
G.4
48394
90046
29307
33744
94948
91814
60810
85296
72125
45138
53378
42820
93062
61246
G.3
00947
09033
20932
40464
G.2
07885
12170
G.1
71882
41589
DB6
017595
823535

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
89
51
G.7
994
489
G.6
5605
7897
7925
5244
5675
5220
G.5
9104
7988
G.4
11717
12678
83044
25710
76925
19691
91689
15241
35712
53527
87608
41983
50456
38508
G.3
82844
25370
61754
64989
G.2
58553
67482
G.1
86678
00025
DB6
795603
643965

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XS MT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
28
15
G.7
154
260
G.6
1732
2173
9479
3675
9822
8399
G.5
1531
6029
G.4
26274
36378
27684
24737
45266
22252
24852
85489
22566
25867
27900
47791
49194
29704
G.3
04571
06635
25388
94400
G.2
28454
08815
G.1
69715
80496
DB6
734297
179663

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
20
12
G.7
485
027
G.6
0735
2738
8916
5894
7986
2526
G.5
9564
6716
G.4
46867
85245
22083
81206
56082
12556
87635
76768
82736
95548
57118
85659
84582
47268
G.3
93127
52070
54282
16145
G.2
99546
37362
G.1
61866
13915
DB6
318092
164281

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
57
95
G.7
463
404
G.6
8377
5925
1238
1441
5981
6548
G.5
3459
5244
G.4
42850
18593
32096
28004
75771
94833
86211
81254
77223
40935
92180
76434
78813
38471
G.3
02193
12402
84969
64754
G.2
98931
28277
G.1
13809
70334
DB6
694076
005981

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
08
57
G.7
095
364
G.6
3788
1990
4058
2742
8235
3672
G.5
1874
8607
G.4
99798
10831
53251
93012
51206
62043
75540
25828
43703
73901
65153
59127
01296
91114
G.3
15763
50091
86553
20678
G.2
34289
77570
G.1
20630
19032
DB6
795997
046258

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
63
83
G.7
400
817
G.6
2631
9132
2112
3697
5705
2125
G.5
0927
3154
G.4
66739
79337
73606
74880
19306
87078
24357
51307
15321
12027
23347
84522
28777
11512
G.3
26099
06539
56782
25554
G.2
69913
57308
G.1
04827
67295
DB6
963227
313970

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 539