• XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
12
50
G.7
148
180
G.6
7333
3704
5382
6385
6306
5785
G.5
1331
1789
G.4
66893
81863
70253
02359
13759
31973
09708
45595
00515
17867
28206
79020
82790
70781
G.3
53371
83935
16974
52344
G.2
12641
22266
G.1
46260
04591
DB6
048372
192597

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
30
54
G.7
674
435
G.6
1632
0505
6074
1432
0964
3494
G.5
2346
1604
G.4
50208
75099
90196
23962
00420
36249
24823
56545
67394
34939
26718
77745
73769
45285
G.3
77633
83456
69728
71154
G.2
11168
15226
G.1
74934
38074
DB6
724248
561978

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
17
97
G.7
716
898
G.6
1283
0805
4797
3799
0537
9306
G.5
5323
7027
G.4
42703
58230
41024
76249
05318
07901
88088
61716
14569
75091
35598
51605
72114
81137
G.3
80290
17465
31822
59435
G.2
57918
59443
G.1
13259
42912
DB6
822730
275447

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
07
94
G.7
849
261
G.6
6288
7423
0629
7747
6369
4595
G.5
4980
0305
G.4
17272
56681
27120
19149
83742
96280
22865
94435
43160
92149
42164
13879
11908
04005
G.3
49030
93347
75157
49589
G.2
97082
15885
G.1
01724
12669
DB6
692810
184615

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
82
94
G.7
219
268
G.6
4703
1018
4522
5644
3480
9152
G.5
2276
0913
G.4
72138
05381
78511
63678
62880
19814
26422
12743
48320
23690
96463
78602
85926
12938
G.3
79014
52010
57714
06821
G.2
30956
50150
G.1
02375
41648
DB6
185095
605400

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XS MT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
77
72
G.7
024
345
G.6
8108
9054
8672
6295
0907
8936
G.5
4047
1580
G.4
47816
42541
48558
79941
95217
02176
32189
76277
50098
93160
22419
65224
16290
01801
G.3
51159
10703
31084
56610
G.2
31652
68761
G.1
22160
12141
DB6
961014
390560

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
04
89
G.7
012
422
G.6
1862
9308
7707
7222
5165
1447
G.5
3521
9885
G.4
36502
42101
25076
27305
84935
06406
18418
09125
48747
09446
85308
24964
47879
39922
G.3
10308
80581
97797
21483
G.2
99624
82760
G.1
22380
26059
DB6
862684
082926

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
29
77
G.7
702
495
G.6
8212
2766
6960
3340
7262
5280
G.5
3553
0395
G.4
86315
68509
28877
19619
31743
72132
18304
11681
10324
57006
38036
99732
78312
73104
G.3
98914
48931
74108
73779
G.2
95772
31519
G.1
07948
89884
DB6
441730
553673

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
32
99
G.7
552
897
G.6
3900
4261
2815
7397
4845
7002
G.5
9066
7878
G.4
26897
17420
51547
57112
61719
05154
84033
06147
34213
73753
31167
74360
19780
45024
G.3
19884
93125
88017
05632
G.2
71224
78979
G.1
52919
81776
DB6
750166
488635

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
56
91
G.7
284
121
G.6
8170
8947
7875
8761
2834
3368
G.5
3415
0910
G.4
52184
30449
21512
85948
43049
87935
09106
49831
30323
06614
29295
89221
34713
14328
G.3
99921
19190
16415
80172
G.2
44366
25065
G.1
47108
58483
DB6
521281
768587

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 117