• XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Chủ Nhật

, ngày 18/06/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
43
49
G.7
017
158
G.6
9000
1608
6037
3387
5708
2872
G.5
9756
7194
G.4
04186
04420
47574
99392
37096
42106
36780
92569
82326
53235
34155
34267
79023
67742
G.3
48557
21504
15139
56703
G.2
60762
19329
G.1
15178
94309
DB6
957527
558168

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Chủ Nhật

, ngày 11/06/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
39
67
G.7
711
041
G.6
9690
1297
9215
6308
1941
7515
G.5
8554
5086
G.4
11456
88979
78143
44507
48467
88014
10906
30096
92582
06591
71315
46420
81087
33668
G.3
08059
21629
93774
47651
G.2
43911
93112
G.1
37453
66387
DB6
807704
882075

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Chủ Nhật, XSMT ngày 04/06/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
59
17
G.7
038
854
G.6
5024
3814
2492
4411
3177
5938
G.5
9913
0187
G.4
42795
11393
40397
10640
50893
26278
03264
92947
18848
49784
85755
01120
69867
42364
G.3
73788
24095
41516
59017
G.2
62324
10255
G.1
97849
24671
DB6
594781
589204

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Chủ Nhật

, ngày 28/05/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
41
31
G.7
090
454
G.6
6932
2403
8778
9786
4910
6920
G.5
8204
7405
G.4
74535
12909
50772
69566
99048
52269
43704
57670
87198
00391
25417
28139
80260
07726
G.3
17995
89461
79076
62092
G.2
32637
93646
G.1
02131
75732
DB6
802856
201337

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Chủ Nhật

, ngày 21/05/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
97
44
G.7
553
565
G.6
4248
4530
3968
2844
2113
7674
G.5
7432
7056
G.4
38114
15513
22873
14353
10429
63929
95712
16987
46154
43102
62286
09119
32174
32184
G.3
73545
46385
33836
51120
G.2
63480
04005
G.1
14523
79172
DB6
969479
992097

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XS MT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Chủ Nhật, XSMT ngày 14/05/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
20
99
G.7
998
663
G.6
6133
3769
8361
9358
9571
0471
G.5
0710
9467
G.4
71328
34337
35189
48145
89783
75176
34977
11053
51382
00617
01351
12451
98013
04784
G.3
40271
05468
12611
82045
G.2
69503
17139
G.1
85632
23351
DB6
381776
134328

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Chủ Nhật, XSMT ngày 07/05/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
53
70
G.7
736
305
G.6
3572
1578
9037
5595
6760
4807
G.5
8179
0108
G.4
81120
02314
64662
24874
26023
62831
06640
67589
14643
53460
00747
05393
68789
01243
G.3
91471
71466
49827
38008
G.2
67929
14141
G.1
17056
64975
DB6
193540
090989

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Chủ Nhật, ngày 30/04/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
53
57
G.7
877
108
G.6
7689
8716
6442
5402
9540
7392
G.5
6451
3114
G.4
13674
64181
15565
90290
69051
29667
64186
23846
64094
05456
49971
28520
66307
14798
G.3
08196
41174
19664
52716
G.2
28893
38566
G.1
22716
39157
DB6
267534
214299

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Chủ Nhật, XSMT ngày 23/04/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
09
14
G.7
926
384
G.6
1655
4597
1362
7649
8762
3885
G.5
2788
3943
G.4
27726
93260
15416
29930
42052
07464
62982
00192
78964
71187
36241
84231
75902
68608
G.3
50943
35827
47315
50001
G.2
05113
60622
G.1
26887
29566
DB6
878705
714424

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Chủ Nhật, XSMT ngày 16/04/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
56
96
G.7
558
068
G.6
3148
0356
0073
8084
2163
7733
G.5
1033
6248
G.4
66093
03211
02978
02565
39874
72402
70253
63271
36832
97061
48871
85535
22934
08408
G.3
23341
17790
21773
44731
G.2
90579
19990
G.1
03384
59584
DB6
498251
777918

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 65