• XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
41
08
G.7
705
685
G.6
0343
7554
1018
3098
5353
0828
G.5
4631
1153
G.4
26516
63376
06502
45343
48435
57088
00219
16396
52970
69539
90816
50391
95574
23177
G.3
05767
64579
83630
67428
G.2
54878
84827
G.1
73015
83191
DB6
628491
997590

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
50
18
G.7
318
738
G.6
8214
3450
9522
3180
1402
3026
G.5
4262
9321
G.4
32208
91204
65647
43322
25318
69891
47815
84855
83101
56632
00581
80349
03131
68445
G.3
91582
86806
86311
16219
G.2
78451
73683
G.1
19551
81273
DB6
177359
401394

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
77
70
G.7
993
276
G.6
7671
8601
3974
1210
1738
9671
G.5
5929
7431
G.4
37059
51023
04606
93438
22185
43159
02413
66063
19833
66580
06378
19001
67419
59357
G.3
43996
19406
85364
51706
G.2
58057
22862
G.1
64286
08092
DB6
578729
786510

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
09
75
G.7
583
014
G.6
2188
2243
1838
6809
7771
4406
G.5
9317
5118
G.4
04875
72172
02216
57133
44412
54248
57198
62948
70092
11351
34808
47050
22990
87349
G.3
37342
51628
73869
25668
G.2
18791
64995
G.1
03010
63015
DB6
775547
875010

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
52
12
G.7
023
168
G.6
2274
8276
5396
6310
2032
1398
G.5
5821
2102
G.4
07227
57579
85381
74513
31932
39859
95332
94529
22089
84804
55026
30425
92933
40258
G.3
31933
48572
10703
08311
G.2
28071
76830
G.1
35830
35316
DB6
078690
800039

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XS MT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
55
89
G.7
003
575
G.6
2372
4630
6041
2650
9303
3320
G.5
4510
3145
G.4
82099
89210
92830
19555
53880
50499
90991
76260
38959
06882
53276
42133
84449
28200
G.3
20213
17409
88556
72962
G.2
38559
76882
G.1
60262
22157
DB6
666497
740177

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
11
87
G.7
762
784
G.6
3444
5066
8551
4446
0943
8195
G.5
2541
4681
G.4
93535
00359
42547
45215
86683
20402
59182
28627
93314
15020
60319
27179
23326
10185
G.3
49198
00478
01202
28582
G.2
20019
20431
G.1
03875
45685
DB6
157108
337591

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
81
98
G.7
485
024
G.6
6105
5893
5216
4760
7698
0106
G.5
6487
9895
G.4
95203
07211
17838
05113
31116
24318
11366
85951
26441
49777
48712
12799
18361
25727
G.3
88451
73467
09784
11487
G.2
82013
22922
G.1
25970
53618
DB6
957646
688652

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
51
65
G.7
634
816
G.6
5447
5182
0838
8529
1569
1465
G.5
7608
3265
G.4
55762
17394
56065
98501
59952
98717
28495
06805
17064
33593
35049
94318
91817
99692
G.3
90617
14768
54024
90433
G.2
93306
87477
G.1
38665
82816
DB6
625360
041396

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
40
33
G.7
343
463
G.6
4643
4580
2411
2675
2845
4295
G.5
3119
3560
G.4
58478
93736
69189
71188
78648
58403
38320
38340
35542
84620
67076
15423
57291
48192
G.3
88619
89468
10202
10308
G.2
86066
60077
G.1
53671
19820
DB6
873209
570126

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 33