• XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
75
00
G.7
183
743
G.6
0835
2197
4238
1915
3536
3926
G.5
1810
7684
G.4
92023
02186
21718
04057
43261
42033
88983
73526
04032
58460
52643
42526
41663
08401
G.3
87236
90980
78975
73974
G.2
56609
00633
G.1
83421
26310
DB6
844750
383748

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
97
12
G.7
881
568
G.6
2174
9118
2720
6478
1681
7613
G.5
7665
0252
G.4
31390
29125
70699
99817
41187
60157
30794
60430
60671
87886
14061
92776
48001
59487
G.3
29848
86240
02723
12227
G.2
36922
72658
G.1
82246
97187
DB6
921507
326448

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
81
97
G.7
661
896
G.6
6432
1507
3834
9217
3863
7261
G.5
8246
3116
G.4
33224
15734
10190
76307
88553
09441
99024
53319
74400
23403
66799
16471
18230
51818
G.3
47684
51530
12052
62770
G.2
95853
21750
G.1
66184
56142
DB6
905621
702122

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
42
26
G.7
439
292
G.6
4224
3582
3162
2199
4923
9328
G.5
4949
9324
G.4
86967
49098
74711
97252
93962
27339
39503
65968
33093
67288
64559
91933
12933
31868
G.3
40767
01745
12520
58630
G.2
17794
80306
G.1
08050
86405
DB6
624564
638720

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
16
24
G.7
776
989
G.6
0345
6716
8379
4985
9774
2967
G.5
2647
0286
G.4
22639
91613
56697
01257
09454
75093
85812
53714
49993
29061
84726
80375
65988
59838
G.3
00429
91943
03940
46891
G.2
29877
31729
G.1
78550
08326
DB6
922682
198200

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XS MT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
21
28
G.7
067
285
G.6
1308
5097
1759
0065
7364
3974
G.5
9270
3434
G.4
40722
58067
07545
83670
53558
86672
51978
49184
34159
13482
38124
06301
82962
32686
G.3
75560
59497
08084
24423
G.2
88875
12174
G.1
84643
06098
DB6
464766
674389

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
49
02
G.7
501
985
G.6
7325
4833
0857
9108
6065
0439
G.5
1062
2862
G.4
02369
54252
06597
24914
71297
10710
09544
39393
89950
93273
22461
78690
19111
64814
G.3
44826
09456
54395
03368
G.2
45417
28583
G.1
43962
51825
DB6
686373
841275

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
22
08
G.7
746
228
G.6
4347
6130
9420
9488
5214
9865
G.5
8069
8359
G.4
44376
60806
78676
82747
52553
89097
46546
16559
63339
90010
42526
11928
17054
73119
G.3
55343
79153
73930
65650
G.2
13610
17113
G.1
03935
60457
DB6
523628
503196

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
93
90
G.7
702
583
G.6
0347
6214
3594
4702
9127
1845
G.5
0931
6497
G.4
56140
53668
81633
31425
47941
73124
33807
01907
04554
13431
17508
13382
12209
45720
G.3
43220
89692
55071
38431
G.2
72228
08526
G.1
46636
47688
DB6
906148
076172

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
40
22
G.7
733
247
G.6
5461
1285
2302
1903
3269
3977
G.5
1015
9514
G.4
57873
32593
22687
72958
81614
19363
04573
31178
19188
91928
27334
13115
06474
87996
G.3
77613
12380
09790
98209
G.2
61864
11656
G.1
95436
21839
DB6
614700
057782

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 2305