Quay thưởng hôm nay

  • XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Chủ Nhật

, ngày 30/04/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
53
57
G.7
877
108
G.6
7689
8716
6442
5402
9540
7392
G.5
6451
3114
G.4
13674
64181
15565
90290
69051
29667
64186
23846
64094
05456
49971
28520
66307
14798
G.3
08196
41174
19664
52716
G.2
28893
38566
G.1
22716
39157
DB6
267534
214299

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Chủ Nhật

, ngày 23/04/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
09
14
G.7
926
384
G.6
1655
4597
1362
7649
8762
3885
G.5
2788
3943
G.4
27726
93260
15416
29930
42052
07464
62982
00192
78964
71187
36241
84231
75902
68608
G.3
50943
35827
47315
50001
G.2
05113
60622
G.1
26887
29566
DB6
878705
714424

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Chủ Nhật, XSMT ngày 16/04/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
56
96
G.7
558
068
G.6
3148
0356
0073
8084
2163
7733
G.5
1033
6248
G.4
66093
03211
02978
02565
39874
72402
70253
63271
36832
97061
48871
85535
22934
08408
G.3
23341
17790
21773
44731
G.2
90579
19990
G.1
03384
59584
DB6
498251
777918

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Chủ Nhật

, ngày 09/04/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
64
11
G.7
490
185
G.6
0676
6804
3795
1638
0163
5196
G.5
8298
5942
G.4
20775
86437
33982
63889
24515
95698
08584
79886
60802
96294
23612
21898
24022
69362
G.3
47381
88255
57763
80281
G.2
30426
81633
G.1
22527
43072
DB6
897193
247278

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Chủ Nhật

, ngày 02/04/2017
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
11
37
G.7
081
505
G.6
9290
6175
5203
4566
2979
4553
G.5
9530
8209
G.4
87108
25056
88722
61991
21486
99633
69465
22709
57663
02200
20197
15407
77087
72579
G.3
47236
39959
30925
93356
G.2
63634
80472
G.1
84608
35115
DB6
087277
223888

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XS MT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Chủ Nhật, XSMT ngày 26/03/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
09
94
G.7
122
294
G.6
7677
5745
8838
9969
5719
3248
G.5
9050
3232
G.4
65309
22045
08904
64531
78102
05720
39982
21857
84085
34481
61415
94031
40655
81451
G.3
68516
51408
37665
80173
G.2
44417
44213
G.1
14044
07731
DB
00712
46895

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Chủ Nhật, XSMT ngày 19/03/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
18
20
G.7
982
019
G.6
7610
8517
6282
7319
1124
7986
G.5
4518
6182
G.4
69173
74318
50205
53359
15291
79879
60303
71937
68736
03821
91255
08209
95418
97265
G.3
57652
00519
47638
12092
G.2
00867
23408
G.1
81404
19963
DB
75301
64613

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Chủ Nhật, ngày 12/03/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
45
66
G.7
613
915
G.6
4431
7306
1653
9804
6250
7601
G.5
7569
4393
G.4
78861
65684
46841
70437
82060
56466
00819
50929
21186
30475
04300
47538
53100
67107
G.3
99294
89392
08558
59040
G.2
91116
99267
G.1
57560
50327
DB
13701
97696

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Chủ Nhật, XSMT ngày 05/03/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
40
42
G.7
214
504
G.6
9281
6357
8942
8788
4584
1484
G.5
0654
7204
G.4
70811
20656
70434
30006
90627
00567
85065
19900
43137
66754
46706
02424
61011
01715
G.3
89683
39018
53929
12552
G.2
81822
26973
G.1
57064
89153
DB
64368
74258

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Chủ Nhật, XSMT ngày 26/02/2017

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
65
82
G.7
629
874
G.6
8608
6048
7312
2486
1913
6593
G.5
5617
3363
G.4
20179
20789
62207
71240
82588
36504
65820
62387
30959
69285
30910
22222
74248
89053
G.3
61582
67177
46519
91809
G.2
29886
38094
G.1
59972
95238
DB
95507
41271

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 75