Quay thưởng hôm nay

  • Xổ số MAX 4D

icon

Xổ số Max 4D Thứ Bảy, 29-04-2017

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
6196
0782
2051
5510
6473
9943
*196
**96
Ký hiệu bộ số
A 2051
B 5510
C 6473
D 9943
E 6196
G 0782
icon

Xổ số Max 4D Thứ Năm, 27-04-2017

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
2763
8052
8478
0495
9464
8863
*763
**63
Ký hiệu bộ số
A 0495
B 8478
C 2763
D 8052
E 9464
G 8863
icon

Xổ số Max 4D Thứ Ba, 25-04-2017

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
0066
0778
1287
3291
6730
0775
*066
**66
Ký hiệu bộ số
A 6730
B 3291
C 0066
D 1287
E 0778
G 0775
icon

Xổ số Max 4D Thứ Bảy, 22-04-2017

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
1773
9945
1450
3868
1996
3393
*773
**73
Ký hiệu bộ số
A 9945
B 1450
C 3868
D 1996
E 1773
G 3393
icon

Xổ số Max 4D Thứ Năm, 20-04-2017

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
8377
7476
3772
7958
7519
1265
*377
**77
Ký hiệu bộ số
A 7958
B 7476
C 3772
D 7519
E 1265
G 8377
icon

Xổ số Max 4D Thứ Ba, 18-04-2017

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
0900
8293
0955
0529
2817
1548
*900
**00
Ký hiệu bộ số
A 0529
B 2817
C 8293
D 0900
E 0955
G 1548
icon

Xổ số Max 4D Thứ Bảy, 15-04-2017

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
9596
8335
5964
0584
0700
2248
*596
**96
Ký hiệu bộ số
A 5964
B 0584
C 9596
D 0700
E 8335
G 2248
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 59

DMCA.com Protection Status