• Xổ số MAX 4D

icon

Xổ số Max 4D Thứ Bảy, 16-01-2021

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
7935
7353
4928
2939
4850
3975
*935
**35
Ký hiệu bộ số
A 4850
B 2939
C 7353
D 7935
E 4928
G 3975
icon

Xổ số Max 4D Thứ Năm, 14-01-2021

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
4143
6707
1286
2164
1456
3733
*143
**43
Ký hiệu bộ số
A 6707
B 2164
C 4143
D 1456
E 3733
G 1286
icon

Xổ số Max 4D Thứ Ba, 12-01-2021

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
6899
3007
7147
4419
0622
9967
*899
**99
Ký hiệu bộ số
A 6899
B 4419
C 0622
D 3007
E 9967
G 7147
icon

Xổ số Max 4D Thứ Bảy, 09-01-2021

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
7475
0025
6390
8177
7852
1885
*475
**75
Ký hiệu bộ số
A 6390
B 8177
C 7852
D 0025
E 7475
G 1885
icon

Xổ số Max 4D Thứ Năm, 07-01-2021

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
6767
1652
3772
3225
2093
2017
*767
**67
Ký hiệu bộ số
A 3225
B 1652
C 3772
D 2093
E 6767
G 2017
icon

Xổ số Max 4D Thứ Ba, 05-01-2021

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
0367
3887
4581
6747
4260
8938
*367
**67
Ký hiệu bộ số
A 4581
B 0367
C 6747
D 3887
E 4260
G 8938
icon

Xổ số Max 4D Thứ Bảy, 02-01-2021

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
5318
1458
7931
9963
3479
7979
*318
**18
Ký hiệu bộ số
A 9963
B 7931
C 3479
D 1458
E 5318
G 7979
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 161

DMCA.com Protection Status