• Xổ số MAX 4D

icon

Xổ số Max 4D Thứ Bảy, 08-12-2018

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
6382
1137
2784
1836
5873
1482
*382
**82
Ký hiệu bộ số
A 1836
B 1137
C 2784
D 6382
E 5873
G 1482
icon

Xổ số Max 4D Thứ Năm, 06-12-2018

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
7119
5390
7747
7862
1325
3665
*119
**19
Ký hiệu bộ số
A 7119
B 5390
C 7862
D 7747
E 1325
G 3665
icon

Xổ số Max 4D Thứ Ba, 04-12-2018

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
2988
6244
6429
3448
8973
0875
*988
**88
Ký hiệu bộ số
A 2988
B 3448
C 8973
D 6244
E 6429
G 0875
icon

Xổ số Max 4D Thứ Bảy, 01-12-2018

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
3693
7578
4799
6025
1689
4631
*693
**93
Ký hiệu bộ số
A 6025
B 1689
C 7578
D 4799
E 4631
G 3693
icon

Xổ số Max 4D Thứ Năm, 29-11-2018

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
2666
0073
9923
4879
2476
0415
*666
**66
Ký hiệu bộ số
A 4879
B 2476
C 0415
D 9923
E 0073
G 2666
icon

Xổ số Max 4D Thứ Ba, 27-11-2018

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
3387
5899
3159
7294
7749
6198
*387
**87
Ký hiệu bộ số
A 7294
B 7749
C 6198
D 3159
E 5899
G 3387
icon

Xổ số Max 4D Thứ Bảy, 24-11-2018

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
4095
0515
7676
2482
8448
9303
*095
**95
Ký hiệu bộ số
A 2482
B 0515
C 4095
D 8448
E 7676
G 9303
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 38

DMCA.com Protection Status