• Xổ số MAX 4D

icon

Xổ số Max 4D Thứ Ba, 26-05-2020

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
3814
5811
7284
8758
3850
0914
*814
**14
Ký hiệu bộ số
A 8758
B 3814
C 3850
D 5811
E 7284
G 0914
icon

Xổ số Max 4D Thứ Bảy, 23-05-2020

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
8459
6306
5813
5201
9156
0697
*459
**59
Ký hiệu bộ số
A 5201
B 6306
C 9156
D 8459
E 0697
G 5813
icon

Xổ số Max 4D Thứ Năm, 21-05-2020

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
6241
5601
4382
5725
5737
0085
*241
**41
Ký hiệu bộ số
A 5725
B 5737
C 0085
D 4382
E 5601
G 6241
icon

Xổ số Max 4D Thứ Ba, 19-05-2020

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
2264
7283
7434
2369
3274
1532
*264
**64
Ký hiệu bộ số
A 2369
B 2264
C 7283
D 7434
E 3274
G 1532
icon

Xổ số Max 4D Thứ Bảy, 16-05-2020

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
9529
1231
3193
7228
7133
6740
*529
**29
Ký hiệu bộ số
A 1231
B 7228
C 7133
D 6740
E 9529
G 3193
icon

Xổ số Max 4D Thứ Năm, 14-05-2020

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
4697
6751
1212
5320
5402
0745
*697
**97
Ký hiệu bộ số
A 6751
B 5320
C 1212
D 5402
E 0745
G 4697
icon

Xổ số Max 4D Thứ Ba, 12-05-2020

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
5549
4095
1679
7047
8339
4091
*549
**49
Ký hiệu bộ số
A 4095
B 5549
C 7047
D 8339
E 1679
G 4091
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 591

DMCA.com Protection Status