Quay thưởng hôm nay

  • Xổ số MAX 4D

icon

Xổ số Max 4D Thứ Bảy, 14-01-2017

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
4495
7480
5640
6881
3191
1743
*495
**95
Ký hiệu bộ số
A 7480
B 6881
C 3191
D 5640
E 1743
G 4495
icon

Xổ số Max 4D Thứ Năm, 12-01-2017

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
4642
7563
8291
2992
0798
3416
*642
**42
Ký hiệu bộ số
A 8291
B 7563
C 2992
D 0798
E 3416
G 4642
icon

Xổ số Max 4D Thứ Ba, 10-01-2017

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
3857
7441
9206
8509
6152
6705
*857
**57
Ký hiệu bộ số
A 8509
B 7441
C 9206
D 6152
E 6705
G 3857
icon

Xổ số Max 4D Thứ Bảy, 07-01-2017

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
2022
0027
9584
0134
7595
6194
*022
**22
Ký hiệu bộ số
A 0027
B 0134
C 7595
D 2022
E 6194
G 9584
icon

Xổ số Max 4D Thứ Năm, 05-01-2017

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
2986
3988
6401
6435
2420
4679
*986
**86
Ký hiệu bộ số
A 3988
B 6435
C 2420
D 2986
E 4679
G 6401
icon

Xổ số Max 4D Thứ Ba, 03-01-2017

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
3490
9697
1683
2471
1745
8360
*490
**90
Ký hiệu bộ số
A 2471
B 1745
C 9697
D 3490
E 1683
G 8360
icon

Xổ số Max 4D Thứ Bảy, 31-12-2016

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
7225
8238
6039
4318
4346
8418
*225
**25
Ký hiệu bộ số
A 4318
B 7225
C 8238
D 4346
E 8418
G 6039
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 121

DMCA.com Protection Status