Quay thưởng hôm nay

  • XSMN Thu 3, KQ Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
77
58
12
G.7
285
443
269
G.6
4177
8637
6368
3698
4316
6841
8759
8077
4664
G.5
1159
3725
6387
G.4
31634
84832
32959
63421
59916
98917
09596
31436
72078
23900
51490
18355
16758
73509
86551
14044
77540
02971
34097
57198
17453
G.3
03621
96162
05651
01333
65519
44531
G.2
94380
76435
31739
G.1
64474
83064
00203
DB6
589396
755124
810166

XSVT Nhận KQXS Vũng Tàu, soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBTR Nhận KQXS Bến Tre, soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBL Nhận KQXS Bạc Liêu, soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
97
41
35
G.7
989
284
949
G.6
0988
1749
9844
9032
0043
0988
0775
4659
7372
G.5
9217
8536
8317
G.4
50218
17989
01157
59300
97302
05200
20158
70674
33536
66832
43002
27453
53532
24418
65353
75793
96382
31413
65174
73667
37750
G.3
16651
76520
37005
12364
46308
43627
G.2
47541
14788
18798
G.1
36648
13535
77637
DB6
673506
312152
416602

XSVT Nhận KQXS Vũng Tàu, soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBTR Nhận KQXS Bến Tre, soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBL Nhận KQXS Bạc Liêu, soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
G.8
81
13
07
G.7
517
740
656
G.6
7894
4812
4801
1742
4742
6399
6465
6789
1027
G.5
4724
4178
1732
G.4
26972
12526
59137
89171
67396
50239
64641
29420
40746
02222
06761
17767
83102
31085
39446
92551
85730
08627
51080
86169
65665
G.3
54778
07011
83910
17168
95379
40457
G.2
30946
96587
91200
G.1
81077
75439
08089
DB6
891791
082608
360062

XSBTR Nhận KQXS Bến Tre, soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSVT Nhận KQXS Vũng Tàu, soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBL Nhận KQXS Bạc Liêu, soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
37
52
18
G.7
946
366
958
G.6
2477
2187
5017
5319
2397
0293
7512
6770
7020
G.5
4984
5420
1218
G.4
10751
67188
84931
78610
83870
91815
46947
85062
72138
83993
72013
43997
31560
72165
43881
31812
57559
82228
51119
46885
17414
G.3
94144
37732
19175
28433
93960
40644
G.2
43357
19613
38651
G.1
64586
70892
74051
DB6
282964
792160
133872

XSVT Nhận KQXS Vũng Tàu, soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBTR Nhận KQXS Bến Tre, soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBL Nhận KQXS Bạc Liêu, soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
51
83
19
G.7
531
569
232
G.6
3158
2179
4896
7197
8943
6548
4987
5667
2211
G.5
3490
5709
0304
G.4
78804
47179
22258
34133
30747
24485
79032
60627
66869
16927
66196
65825
91859
98217
83945
02864
83115
51731
63316
03324
71395
G.3
88183
38974
16005
47679
49733
79412
G.2
78786
92609
94189
G.1
06959
87290
94963
DB6
779969
339729
440732

XSVT Nhận KQXS Vũng Tàu, soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBTR Nhận KQXS Bến Tre, soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBL Nhận KQXS Bạc Liêu, soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
70
61
66
G.7
781
936
359
G.6
9271
5619
2751
8213
9709
8193
5035
4575
0885
G.5
7412
4613
6888
G.4
13284
13066
99571
36860
19347
40278
36558
41894
73648
38246
85968
70832
06726
55509
89812
38915
84099
68174
53596
96751
82430
G.3
29886
54901
26130
02056
68946
19901
G.2
76128
49154
59526
G.1
86247
62954
75522
DB6
175013
757594
412785

XSVT Nhận KQXS Vũng Tàu, soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBTR Nhận KQXS Bến Tre, soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBL Nhận KQXS Bạc Liêu, soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
97
51
01
G.7
014
830
934
G.6
9211
0561
0678
0322
1160
7171
2763
9263
1516
G.5
4041
1873
1851
G.4
37504
89762
18844
33325
65866
11087
11130
79213
48479
25911
47802
50233
90796
89851
72415
99208
22763
71162
77126
00726
67532
G.3
25118
31198
81703
28263
85845
99558
G.2
30082
55203
35294
G.1
94804
30014
09078
DB6
311832
264416
340515

XSVT Nhận KQXS Vũng Tàu, soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBTR Nhận KQXS Bến Tre, soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBL Nhận KQXS Bạc Liêu, soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
58
43
40
G.7
944
983
077
G.6
7899
6683
2975
2357
5785
7207
2408
3415
8421
G.5
3714
6696
9599
G.4
74106
27558
45861
09580
01623
94518
91351
97683
04735
29232
63123
74093
94918
14877
16737
42440
54797
77009
34648
52412
92262
G.3
30630
08839
55380
36333
03569
02409
G.2
80913
36288
74820
G.1
37869
50209
55190
DB6
439268
307986
174113

XSVT Nhận KQXS Vũng Tàu, soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBTR Nhận KQXS Bến Tre, soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSBL Nhận KQXS Bạc Liêu, soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

icoĐể nhận kết quả xổ số Miền Nam sớm nhất, soạn DK XSMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Nhận KQ Xo so truc tiep Miền Nam, cập nhật từng giây, cập nhật từng giây, soạn DK TTMN gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 175