• XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 3

, ngày 20/02/2018
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
58
92
40
G.7
805
024
450
G.6
9615
5897
1890
3549
4596
6993
5338
0470
8728
G.5
9946
3469
0133
G.4
73737
95766
42865
08083
28953
62310
99189
98470
84915
45165
73106
95118
38295
86299
28438
19477
36167
35732
08220
99740
61965
G.3
64321
27581
20420
89069
18760
74628
G.2
44213
54239
55627
G.1
85853
15235
11448
DB6
726150
089860
691047

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 3

, ngày 13/02/2018
Giải thưởng
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
G.8
43
57
01
G.7
784
974
182
G.6
7427
4794
8680
3118
7992
8557
1075
8902
1129
G.5
6494
3264
1547
G.4
50207
34200
94894
07579
95191
28132
56703
88073
31054
00716
33273
71306
02834
22745
84809
07689
95444
19331
56609
31400
20388
G.3
95917
45594
27549
45773
07595
53720
G.2
73436
07570
41786
G.1
12371
40503
96215
DB6
794648
289357
850605

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 3, XSMN ngày 06/02/2018

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
69
88
37
G.7
390
244
538
G.6
2905
4589
8540
2376
2378
0523
4652
9732
2873
G.5
6381
0983
9955
G.4
86026
73302
02824
70471
69778
70538
66506
14732
57770
77823
90776
30939
75359
06070
43327
23839
95017
16107
00566
86553
70617
G.3
99347
27664
41323
34953
36684
75049
G.2
84641
05055
16539
G.1
96561
69806
46884
DB6
168043
044083
447534

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 3

, ngày 30/01/2018
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
84
51
40
G.7
556
340
684
G.6
0446
8025
6208
8902
5174
0053
9725
7845
7912
G.5
0759
5119
3923
G.4
75800
79918
56009
89464
07037
67720
56350
26443
47683
21454
87208
98536
80732
14194
05718
55169
24298
76776
74705
61459
05162
G.3
27378
19696
45536
66872
03618
20434
G.2
54843
42979
13802
G.1
95341
61634
92644
DB6
748484
527480
770634

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 3

, ngày 23/01/2018
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
21
89
38
G.7
483
853
936
G.6
5983
2026
3686
0710
4918
8197
4234
1793
1423
G.5
0705
8098
4433
G.4
55702
72942
59600
77547
10146
97920
98852
73178
10099
75555
72966
29012
09236
83177
61830
92477
81197
97518
39007
67729
54472
G.3
14927
04419
79297
54444
97184
41624
G.2
79947
76118
72639
G.1
14370
92135
17886
DB6
384748
714772
196320

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 3, XSMN ngày 16/01/2018

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
42
08
76
G.7
156
092
221
G.6
8907
5519
3341
7056
3338
5281
9532
7679
5755
G.5
5336
7057
5660
G.4
03673
51341
82074
40171
46190
92849
77827
15440
37403
46291
59188
38324
48555
49478
26955
12723
83477
36466
77942
92154
64282
G.3
29247
88518
44768
03164
83635
88803
G.2
03008
50619
13856
G.1
40945
32223
36041
DB6
922617
665924
543141

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 3, XSMN ngày 09/01/2018

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
83
06
23
G.7
749
430
652
G.6
9710
9358
6875
4011
3696
5083
6564
7271
4524
G.5
8433
8452
3022
G.4
95026
84246
38488
31253
03472
01645
11610
62258
97677
09941
69736
32140
04313
53754
97402
59325
86176
39670
39637
26031
21904
G.3
95685
81703
47002
78153
25807
40652
G.2
43613
53628
59684
G.1
20258
11974
11968
DB6
771447
963953
531323

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 3, ngày 02/01/2018

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
76
40
01
G.7
182
106
483
G.6
2629
2596
6395
1862
8234
8259
5322
7424
6081
G.5
4943
2515
4969
G.4
55557
07285
91209
64295
93332
34157
64068
28065
32343
45139
78679
29068
14131
13880
41139
37568
68626
22287
87327
89511
49017
G.3
64643
42889
01101
77933
70775
20395
G.2
37958
78756
95908
G.1
94005
98537
52660
DB6
298866
154150
380383

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 3, XSMN ngày 26/12/2017

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
49
09
98
G.7
220
451
716
G.6
3156
7116
3260
2442
8052
8073
0120
9760
9008
G.5
1282
1639
9022
G.4
68190
59696
73600
26434
79891
92435
01450
94272
54854
15658
35442
15084
28530
83520
93880
59464
36290
83739
90304
14871
60252
G.3
77425
19042
66713
35196
09579
28391
G.2
25545
85001
93856
G.1
67069
24599
00650
DB6
854935
101604
913292

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 3, XSMN ngày 19/12/2017

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
34
86
27
G.7
732
850
464
G.6
6301
7545
1354
8406
1695
8328
6592
1792
6726
G.5
3038
4463
0904
G.4
64632
33017
61145
84807
64963
31325
72748
49931
04881
82966
37114
59046
33643
59762
87483
68784
41090
92296
61060
43190
05335
G.3
31043
26817
59387
79590
27354
34900
G.2
39695
84256
91222
G.1
94875
03694
80468
DB6
511077
633055
705815

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 15