• XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 3

, ngày 20/06/2017
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
73
54
32
G.7
366
603
722
G.6
9965
8168
0677
2115
6154
5411
6780
8655
3859
G.5
1681
1703
3061
G.4
31862
81714
96121
86195
91247
73436
53192
75205
41353
57485
76285
86418
37859
87952
71644
34925
79421
28110
06060
59354
74762
G.3
07441
59503
75426
49079
78194
46558
G.2
06651
40897
15978
G.1
43914
49352
06444
DB6
424932
114250
815444

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 3

, ngày 13/06/2017
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
25
04
32
G.7
373
532
907
G.6
0902
4341
1791
5925
7156
0414
1638
3062
7804
G.5
2295
1307
5166
G.4
25719
42743
77815
93812
41159
81411
21543
46181
27630
67337
70254
54845
18718
45122
21619
39776
09753
95088
75869
08753
79863
G.3
65840
59581
38418
05334
43642
97364
G.2
35247
19709
61873
G.1
55414
10677
78713
DB6
660318
593809
272726

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 3, XSMN ngày 06/06/2017

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
12
61
97
G.7
399
169
673
G.6
0337
9139
9539
0976
7793
4556
0206
9903
5813
G.5
3399
5653
8686
G.4
12361
54302
29127
06572
47746
04277
22530
48683
03627
63552
65860
97807
13672
44584
18295
00779
23712
89755
06327
66223
87407
G.3
17868
34598
04791
01655
13208
65774
G.2
62632
99409
81984
G.1
58013
36002
04595
DB6
384284
646361
766804

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 3

, ngày 30/05/2017
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
69
30
05
G.7
764
996
396
G.6
6593
3713
2166
9568
8494
0474
5258
7051
3434
G.5
0176
1593
5794
G.4
59067
94307
64297
38878
54619
67209
62923
28247
55554
97394
98269
23467
53149
14123
53540
41010
48326
00346
11219
16991
70607
G.3
83798
86455
43694
48958
74993
97563
G.2
48113
74130
03311
G.1
68364
96255
09649
DB6
911192
484920
765094

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 3

, ngày 23/05/2017
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
38
35
42
G.7
625
755
773
G.6
2592
4300
5877
1865
3610
2196
2399
1996
1471
G.5
7598
4992
0121
G.4
60948
17097
62530
29074
38666
20998
40809
07001
92154
85429
21930
89738
19214
87616
80555
16462
08621
08759
80766
33336
06651
G.3
08956
13126
12484
21384
52266
76165
G.2
96781
77283
86997
G.1
76858
25805
97581
DB6
909542
732249
625168

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 3, XSMN ngày 16/05/2017

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
63
07
22
G.7
207
412
609
G.6
9081
0377
3250
2110
9684
5474
1467
3971
7652
G.5
3312
7890
3667
G.4
43379
66962
09661
30891
72935
58671
80357
68547
62975
19924
50535
70021
30638
78292
02604
81349
51719
19978
78209
91142
14947
G.3
75487
21187
19858
31165
45656
47503
G.2
43017
07047
73152
G.1
81801
56882
38658
DB6
708041
510777
873179

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 3, XSMN ngày 09/05/2017

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
08
12
60
G.7
312
606
056
G.6
6763
7320
5782
5385
6354
9405
4997
0186
9278
G.5
6047
8053
5548
G.4
43938
09994
21085
48845
86404
68157
80060
68874
95981
47404
21001
86771
67447
51729
73616
02975
15256
42626
55554
52183
31406
G.3
79354
64059
79274
84446
80309
48808
G.2
16773
91251
43158
G.1
19149
91405
53768
DB6
524672
548480
339747

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 3, ngày 02/05/2017

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
15
63
05
G.7
905
292
925
G.6
6037
3453
6265
4283
6597
6561
5284
3656
1103
G.5
2723
4980
9265
G.4
93318
26372
35361
46578
96190
73960
70471
11130
55934
17217
21034
52117
54671
36754
58078
49611
78712
81901
22811
45298
86883
G.3
35732
73277
47536
76173
55316
60141
G.2
30681
61145
83663
G.1
75340
84810
84598
DB6
371900
772831
543763

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 3, XSMN ngày 25/04/2017

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
03
14
94
G.7
705
903
405
G.6
2310
1255
6581
3146
8663
6387
2016
4179
3778
G.5
9285
5918
1689
G.4
18806
45023
53113
03748
33447
63389
45964
78727
34419
37504
61032
04902
66041
33622
17385
40736
21428
88582
18820
97533
73830
G.3
42276
00828
74802
25197
60069
08994
G.2
31822
64957
43798
G.1
31401
81436
16164
DB6
039257
294488
469334

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 3, XSMN ngày 18/04/2017

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
55
69
94
G.7
211
019
573
G.6
6436
5558
2801
4373
7192
7750
6353
7113
6263
G.5
5274
1594
4139
G.4
40338
24262
80845
35331
68221
55827
42212
19432
15179
85596
12199
07613
99586
20565
66753
57978
10666
80828
37904
88014
98979
G.3
83250
14404
96784
55602
62975
13673
G.2
26090
19452
31776
G.1
38414
54044
18930
DB6
691434
594589
041067

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 44