• XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 3

, ngày 05/12/2017
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
08
38
84
G.7
054
466
156
G.6
1381
2182
4409
1604
9793
4409
7538
2873
9129
G.5
4518
8290
8010
G.4
51086
19911
52608
26087
54436
49441
27511
02775
33406
68407
62293
31313
44667
25683
64620
01104
05137
92807
36262
64985
34841
G.3
23312
43877
68258
23996
79701
93087
G.2
14735
18808
19642
G.1
79186
16171
03392
DB6
670173
431247
737151

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 3

, ngày 28/11/2017
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
64
42
02
G.7
188
326
810
G.6
9183
1114
4441
0422
0908
6835
3550
1894
3429
G.5
6164
7463
1176
G.4
08032
21278
81479
60771
99193
65910
28290
97055
45669
49702
88243
05543
88354
29689
14164
66322
82192
04383
45806
55104
47734
G.3
37163
29315
14134
30149
35997
21063
G.2
71659
37250
04245
G.1
90466
18592
06543
DB6
214153
599151
189771

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 3, XSMN ngày 21/11/2017

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
20
63
78
G.7
104
853
044
G.6
3583
1381
7790
0001
0382
3023
2753
1761
7604
G.5
5603
7606
5621
G.4
38423
98118
33703
50001
10707
79989
46651
32514
00261
14530
28833
27908
14956
85996
45430
78085
11810
12269
97563
47835
67323
G.3
54011
24520
99777
96360
49734
47932
G.2
17979
02160
35191
G.1
09252
81039
05361
DB6
734750
812884
995315

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 3

, ngày 14/11/2017
Giải thưởng
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
G.8
85
37
68
G.7
238
318
091
G.6
0143
4576
6208
3151
4326
2878
9756
9350
3947
G.5
8550
0156
2999
G.4
62614
04072
05188
23613
96038
97998
34538
80840
80559
18645
09535
41675
38482
09588
44612
07040
48778
39189
41114
57706
46516
G.3
27628
76695
80263
45781
71764
33435
G.2
67706
41747
04665
G.1
53393
96618
05026
DB6
304031
769324
345710

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 3

, ngày 07/11/2017
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
37
39
14
G.7
922
970
979
G.6
5535
0778
6998
0348
9984
3308
5053
9868
4658
G.5
3918
7397
7407
G.4
09530
31487
66984
36411
06453
75552
29030
61780
39178
97895
51496
01201
30921
49508
06654
80787
28121
40345
00056
55438
01570
G.3
65223
32848
57947
31528
32138
69405
G.2
50843
08668
00558
G.1
76876
55238
14188
DB6
855660
349296
592133

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 3, XSMN ngày 31/10/2017

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
19
85
66
G.7
897
822
139
G.6
9208
4642
8009
5136
3739
0814
1898
4417
9842
G.5
6346
8883
1607
G.4
76437
29951
03792
19715
37791
45360
06414
69648
43938
72403
39669
02731
25250
95905
60903
75231
87116
20830
13093
31710
85115
G.3
95181
84605
43296
74873
76203
21502
G.2
04134
28005
86713
G.1
62552
98346
18265
DB6
137749
963852
980678

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 3, XSMN ngày 24/10/2017

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
23
65
84
G.7
333
218
713
G.6
9352
0998
6142
7650
6778
3776
7131
9185
8836
G.5
2340
6528
2885
G.4
75127
51508
44081
48758
39476
77286
79563
24535
10113
17013
56818
77213
90909
34134
13527
78879
13565
42257
67828
60184
20553
G.3
29380
61805
30553
68679
35920
24290
G.2
35406
20801
98872
G.1
79668
78002
68610
DB6
638519
426619
860940

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 3, ngày 17/10/2017

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
38
65
83
G.7
768
266
604
G.6
5481
3494
8329
0816
5588
6595
1823
2055
4150
G.5
5391
7099
7262
G.4
41549
01836
17825
08103
29888
86440
29727
15821
34964
37051
76914
59711
77280
55103
81862
77092
78266
49732
97126
06934
69261
G.3
16519
64626
63648
49304
96226
22832
G.2
84821
04199
48612
G.1
79609
18750
83790
DB6
625263
575437
233664

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 3, XSMN ngày 10/10/2017

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
23
06
01
G.7
132
973
919
G.6
2090
6174
0926
3911
5341
6685
6442
7476
9651
G.5
8622
8462
3394
G.4
22701
80171
71984
61178
24982
47793
29869
60173
08095
23297
99030
44682
12698
24395
97753
96522
91339
05300
79701
10881
98039
G.3
09901
94073
96716
55133
21858
29590
G.2
87719
47316
21131
G.1
03779
41722
02637
DB6
094110
138338
051041

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 3, XSMN ngày 03/10/2017

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
10
38
81
G.7
447
708
901
G.6
5117
3356
6741
1377
8801
3893
2357
6341
4146
G.5
4615
7066
4689
G.4
73311
63601
35998
83847
37797
04207
36044
64494
01764
26143
13155
58334
69723
26070
69875
65791
93467
80535
46621
92509
60964
G.3
74949
14866
45189
46452
85906
12384
G.2
83000
99415
51937
G.1
82249
03692
71441
DB6
830615
927952
144293

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 23