• XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 3

, ngày 19/06/2018
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
07
26
26
G.7
954
413
335
G.6
2062
0123
8223
7358
4434
0548
2701
0294
7835
G.5
2197
7814
7777
G.4
27973
08399
28457
08948
69278
48253
83449
55475
82870
39543
01521
41749
78142
37784
90313
72551
56272
16156
23558
65985
72002
G.3
32132
81422
70988
16458
67901
05919
G.2
52019
18245
46764
G.1
28177
50103
34032
DB6
276928
593136
546701

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 3

, ngày 12/06/2018
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
58
92
44
G.7
341
517
779
G.6
5967
8983
3856
9534
7531
9734
2512
8214
1261
G.5
0054
4812
1418
G.4
83821
53551
35584
53426
03126
02951
24614
65227
87719
74279
78977
40609
02216
99813
96127
35578
49555
75823
48720
71739
86135
G.3
79336
02510
40463
19941
43534
56309
G.2
54227
38628
29053
G.1
79186
11725
02683
DB6
697959
183242
633621

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 3, XSMN ngày 05/06/2018

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
44
13
35
G.7
255
028
926
G.6
3308
4924
4919
3132
6735
6449
5447
4982
7232
G.5
4971
1110
6350
G.4
33941
73932
79841
13472
83841
83636
57695
25260
32070
09033
47972
83003
99656
63684
10955
64094
60249
24677
89610
59253
38548
G.3
32776
45559
36080
93306
85741
26083
G.2
40021
44902
08257
G.1
22783
47631
65136
DB6
419450
933884
554613

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 3

, ngày 29/05/2018
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
69
04
48
G.7
169
683
779
G.6
3784
9825
0472
6367
2297
4953
3598
6468
3363
G.5
2329
7706
1166
G.4
27406
02269
85698
42691
02196
77695
74418
90814
54474
42837
77338
06552
30110
66403
18948
17488
17286
14577
69060
18670
56406
G.3
75012
54606
59383
40387
29178
11998
G.2
35002
12760
67866
G.1
71810
61856
81611
DB6
629474
130425
491504

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 3

, ngày 22/05/2018
Giải thưởng
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
G.8
90
44
39
G.7
583
505
357
G.6
6649
5307
9536
9521
1149
7662
5218
3191
7013
G.5
8653
1167
4813
G.4
80349
89569
94674
29193
59650
34183
96613
79007
63331
34122
78615
84404
59515
60905
38567
43365
52398
18351
58634
61965
54313
G.3
68333
96747
00481
77479
72461
18327
G.2
55911
39346
44504
G.1
93965
01123
08742
DB6
835548
785018
946382

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 3, XSMN ngày 15/05/2018

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
98
19
66
G.7
006
456
000
G.6
1658
8555
9396
0993
8004
3803
0090
1091
2879
G.5
7514
9769
8770
G.4
52543
35456
18575
17145
64830
31446
24205
03154
19514
54967
00214
50462
20751
18357
06751
32335
27980
27472
35808
12066
82838
G.3
57273
42422
81474
44403
52210
82044
G.2
83413
29612
20959
G.1
32578
44784
41630
DB6
067898
712739
870719

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 3, XSMN ngày 08/05/2018

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
33
04
44
G.7
190
236
488
G.6
9517
1422
0304
3071
1354
0910
3643
9439
4043
G.5
2155
3234
1597
G.4
17700
20398
89251
41507
77627
69396
38502
76649
60435
31076
97175
08419
65465
38763
41892
86239
46011
25661
87280
38105
27863
G.3
03188
66896
78410
77712
16120
29956
G.2
28589
60082
04732
G.1
96082
21332
85851
DB6
493208
348921
921072

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 3, ngày 01/05/2018

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
86
15
16
G.7
673
483
353
G.6
7176
1084
3496
0154
8968
3085
1283
2497
2084
G.5
0710
5863
9561
G.4
51255
57251
41723
97928
71170
78012
22896
17874
34119
64424
88845
68378
11636
93548
67934
79609
63270
27150
04251
51261
61775
G.3
65829
98669
20315
31614
45793
07406
G.2
94047
41506
26212
G.1
51282
05130
15768
DB6
822257
681123
438860

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 3, XSMN ngày 24/04/2018

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
29
09
56
G.7
432
485
260
G.6
3250
5927
8723
3335
0284
0876
1253
2577
2678
G.5
7435
4100
7487
G.4
64252
20893
91890
86470
69859
11956
20008
96703
67119
91283
00963
23221
00098
73362
84902
22992
88442
55875
85235
67237
50141
G.3
52553
14891
83652
11092
44231
37832
G.2
75366
52965
90378
G.1
71111
49768
05080
DB6
750429
437083
149579

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 3, XSMN ngày 17/04/2018

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
12
35
19
G.7
912
523
173
G.6
9353
8082
2294
2767
6925
1408
1302
3477
0767
G.5
4403
3210
5688
G.4
43612
29795
65035
65498
90072
70990
08913
83156
11737
18687
45564
29749
52064
23978
08468
49671
20205
69006
31046
21559
73508
G.3
33711
49950
82828
19599
02438
17345
G.2
92592
93866
65364
G.1
81254
73613
90645
DB6
747840
015361
463071

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 105