• XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 3

, ngày 17/04/2018
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
12
35
19
G.7
912
523
173
G.6
9353
8082
2294
2767
6925
1408
1302
3477
0767
G.5
4403
3210
5688
G.4
43612
29795
65035
65498
90072
70990
08913
83156
11737
18687
45564
29749
52064
23978
08468
49671
20205
69006
31046
21559
73508
G.3
33711
49950
82828
19599
02438
17345
G.2
92592
93866
65364
G.1
81254
73613
90645
DB6
747840
015361
463071

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 3

, ngày 10/04/2018
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
08
69
19
G.7
618
946
913
G.6
3076
3031
9529
9161
8606
6745
1927
0321
2118
G.5
1818
3252
5385
G.4
93842
06436
91686
48285
99393
96293
33497
63073
86892
09868
30543
66717
71096
40896
38593
23397
59596
46956
85350
00791
57158
G.3
24628
18428
13777
35481
22420
03389
G.2
97486
19370
09153
G.1
13605
98862
08259
DB6
451744
662720
561577

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 3, XSMN ngày 03/04/2018

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
10
39
46
G.7
595
549
730
G.6
1704
5716
4601
0707
3848
9832
9268
7931
0193
G.5
2404
0420
6644
G.4
92922
22823
78875
98820
71085
20859
93862
47615
82809
11158
20577
00750
31730
55943
72332
97106
08109
92261
39291
86624
73518
G.3
70765
63826
98924
25053
99452
19264
G.2
40235
17863
20207
G.1
94216
09806
76016
DB6
154215
397316
666508

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 3

, ngày 27/03/2018
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
76
17
58
G.7
609
924
289
G.6
2971
9881
6499
5236
2857
6853
8124
3027
9737
G.5
6369
3892
9503
G.4
13005
66303
85147
93601
66516
06564
29041
53715
20854
21806
18850
72703
95875
49719
45788
46132
76450
62496
54646
78900
16520
G.3
11614
65108
75248
96583
00017
87988
G.2
76983
69013
27649
G.1
16716
51755
24391
DB6
142992
151452
904567

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 3

, ngày 20/03/2018
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
18
40
77
G.7
067
503
636
G.6
1237
9881
8164
9633
2379
7564
7464
6037
7982
G.5
4559
2466
6343
G.4
37393
71149
80420
49342
67809
55296
91177
91923
22478
65951
03306
96896
36783
86300
78156
88826
83019
21266
85881
98823
80833
G.3
27446
05466
03164
71924
97106
40709
G.2
11616
99255
24365
G.1
05164
28440
86879
DB6
778765
130340
921720

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 3, XSMN ngày 13/03/2018

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
58
34
47
G.7
661
564
931
G.6
7959
2733
9273
6146
9234
0751
2563
1506
8901
G.5
3519
3473
8645
G.4
66481
24239
37490
87579
30940
99935
51530
22982
62842
92241
99282
34964
54064
30385
92316
51787
97798
52586
73708
67915
25505
G.3
92988
90731
85087
64553
17186
08995
G.2
48250
08834
97429
G.1
00623
51516
84816
DB6
717397
746307
378979

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 3, XSMN ngày 06/03/2018

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
92
49
96
G.7
755
039
299
G.6
3096
0872
6936
6192
3854
5003
2900
0245
2087
G.5
3487
6520
1818
G.4
25187
77703
08237
32274
30188
97133
36985
10363
13362
50170
02923
13942
93768
33105
96376
37271
94320
70598
20881
88388
79584
G.3
57209
17354
46243
56723
61924
11563
G.2
34833
10904
12045
G.1
93262
92996
24584
DB6
144119
953199
210385

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 3, ngày 27/02/2018

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
96
00
73
G.7
197
788
771
G.6
5909
5665
7915
2944
5962
8610
7738
3531
2873
G.5
5229
8323
6689
G.4
70709
43183
29765
70585
67249
24651
99762
22970
02231
38981
33401
70773
84471
39783
46246
81282
85552
19412
81113
04568
35149
G.3
79878
19973
76481
58554
01000
14012
G.2
20140
79751
07662
G.1
96581
93730
64178
DB6
157403
825832
872251

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 3, XSMN ngày 20/02/2018

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
58
92
40
G.7
805
024
450
G.6
9615
5897
1890
3549
4596
6993
5338
0470
8728
G.5
9946
3469
0133
G.4
73737
95766
42865
08083
28953
62310
99189
98470
84915
45165
73106
95118
38295
86299
28438
19477
36167
35732
08220
99740
61965
G.3
64321
27581
20420
89069
18760
74628
G.2
44213
54239
55627
G.1
85853
15235
11448
DB6
726150
089860
691047

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 3, XSMN ngày 13/02/2018

Giải thưởng
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
G.8
43
57
01
G.7
784
974
182
G.6
7427
4794
8680
3118
7992
8557
1075
8902
1129
G.5
6494
3264
1547
G.4
50207
34200
94894
07579
95191
28132
56703
88073
31054
00716
33273
71306
02834
22745
84809
07689
95444
19331
56609
31400
20388
G.3
95917
45594
27549
45773
07595
53720
G.2
73436
07570
41786
G.1
12371
40503
96215
DB6
794648
289357
850605

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 53