• XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
62
87
59
G.7
929
291
348
G.6
9936
6293
5628
5685
4037
3256
2981
2040
3959
G.5
0654
6791
3184
G.4
86268
40828
47857
59842
36737
05416
35759
83551
87639
10796
59370
17558
45838
83940
98779
52800
58102
19591
52644
65198
78448
G.3
67026
37489
06127
90023
15683
47117
G.2
84548
05887
25465
G.1
62355
71953
84980
DB6
281219
352620
236623

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
90
06
66
G.7
016
555
089
G.6
5670
9121
2471
4167
8181
8229
4158
0089
4576
G.5
9407
9089
7512
G.4
18242
75011
27323
93787
81846
37503
94415
58077
01384
69911
44516
91607
56091
08041
77542
18928
44749
04540
97290
49586
57480
G.3
97825
18064
59124
69237
53348
02328
G.2
11844
83233
49818
G.1
55301
05274
07514
DB6
107762
706401
235878

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
66
82
11
G.7
391
655
716
G.6
4525
6527
1469
8592
2974
4286
4883
3264
7953
G.5
1162
9104
4604
G.4
09610
13452
30233
60216
86074
53642
51088
24785
61559
64279
37319
22762
31659
99802
05836
72079
04021
82958
24018
03990
20570
G.3
03332
66059
43166
03160
61853
45183
G.2
59499
46249
93014
G.1
84307
20016
73465
DB6
227767
359219
184754

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
14
96
44
G.7
609
597
669
G.6
1179
7570
4291
6546
7593
7787
4534
4914
6671
G.5
4524
5677
0739
G.4
76518
29189
38166
69791
80332
39258
36142
13391
24438
10099
51818
04721
89596
81143
68289
62942
43596
86289
90534
50460
80240
G.3
38705
61740
92899
09454
00665
58542
G.2
19991
99167
88882
G.1
53197
62166
38575
DB6
703485
348492
659761

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
35
34
25
G.7
856
928
344
G.6
4673
9899
3088
4960
4153
1548
9662
3138
8246
G.5
0344
2764
7475
G.4
94965
68317
86759
60924
60250
66181
24157
39797
44409
91593
24170
28591
03325
78996
58331
15556
51519
88673
43090
27603
39763
G.3
94185
85352
62168
14026
50359
79959
G.2
58860
34777
77861
G.1
56278
61347
43700
DB6
837315
754023
210528

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
87
37
65
G.7
290
537
293
G.6
7792
0735
5794
5015
7494
2941
9705
5653
7496
G.5
8032
7256
5265
G.4
55826
86411
75476
80694
64906
96817
85978
88173
11911
30678
57251
19285
63162
32980
81382
90209
19359
93368
47202
29803
54340
G.3
06872
78029
47901
28051
39764
84829
G.2
91964
26095
32844
G.1
86498
67188
94612
DB6
451785
684431
869197

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
95
47
90
G.7
284
333
775
G.6
2409
4658
7040
0797
5809
9590
7551
2409
3834
G.5
2432
7010
5520
G.4
43332
61930
23642
46308
53666
18886
88530
09415
37269
06336
99603
12266
82271
14830
78761
33714
41811
24810
87109
47022
39516
G.3
91188
61415
48045
40527
86783
22983
G.2
95661
66429
34194
G.1
68127
31521
71920
DB6
664120
253221
605026

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
58
24
54
G.7
410
512
163
G.6
4440
2977
1288
2190
4384
5145
3849
9561
7639
G.5
7531
1191
0677
G.4
23275
78814
45117
36411
73267
94838
70155
85369
87789
97617
65025
86900
73606
10084
00473
30578
50114
16676
61305
26984
39572
G.3
98178
38701
00106
64892
67631
65486
G.2
39880
09003
92940
G.1
45068
07433
09820
DB6
979857
390519
342173

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
57
34
90
G.7
048
454
748
G.6
7743
8204
2498
9822
4836
2150
7385
7391
4928
G.5
8665
6063
0371
G.4
75640
44830
31785
05838
62377
39855
18013
33217
44817
04321
07702
17594
74467
84394
77353
29307
82387
38900
75165
56063
18718
G.3
95197
96864
22307
98890
94186
65721
G.2
92852
05804
46555
G.1
30007
09462
71799
DB6
196831
619640
603130

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
87
39
06
G.7
648
463
048
G.6
9694
4105
1829
8409
9903
2028
7914
9666
5241
G.5
2463
3256
5008
G.4
39079
80893
05437
79510
06365
44037
06178
61663
35044
79458
35262
67515
16241
80209
17321
52236
69851
73606
15414
82087
22903
G.3
65542
44619
76199
08646
44623
06620
G.2
44989
60461
36675
G.1
53246
92516
76496
DB6
530735
199136
526660

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 119