• XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 3

, ngày 17/10/2017
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
38
65
83
G.7
768
266
604
G.6
5481
3494
8329
0816
5588
6595
1823
2055
4150
G.5
5391
7099
7262
G.4
41549
01836
17825
08103
29888
86440
29727
15821
34964
37051
76914
59711
77280
55103
81862
77092
78266
49732
97126
06934
69261
G.3
16519
64626
63648
49304
96226
22832
G.2
84821
04199
48612
G.1
79609
18750
83790
DB6
625263
575437
233664

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 3

, ngày 10/10/2017
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
23
06
01
G.7
132
973
919
G.6
2090
6174
0926
3911
5341
6685
6442
7476
9651
G.5
8622
8462
3394
G.4
22701
80171
71984
61178
24982
47793
29869
60173
08095
23297
99030
44682
12698
24395
97753
96522
91339
05300
79701
10881
98039
G.3
09901
94073
96716
55133
21858
29590
G.2
87719
47316
21131
G.1
03779
41722
02637
DB6
094110
138338
051041

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 3, XSMN ngày 03/10/2017

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
10
38
81
G.7
447
708
901
G.6
5117
3356
6741
1377
8801
3893
2357
6341
4146
G.5
4615
7066
4689
G.4
73311
63601
35998
83847
37797
04207
36044
64494
01764
26143
13155
58334
69723
26070
69875
65791
93467
80535
46621
92509
60964
G.3
74949
14866
45189
46452
85906
12384
G.2
83000
99415
51937
G.1
82249
03692
71441
DB6
830615
927952
144293

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 3

, ngày 26/09/2017
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
83
50
40
G.7
329
964
858
G.6
0721
4930
3245
8075
9061
2267
0225
5287
6613
G.5
5558
6386
0193
G.4
53716
48331
30742
99953
34736
92838
37866
37088
83254
67428
33208
94280
97314
49109
19792
79613
48041
94460
44828
25806
39482
G.3
35456
00029
45964
75621
14704
71145
G.2
09702
57239
08174
G.1
88256
63936
18271
DB6
108928
098230
839915

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 3

, ngày 19/09/2017
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
14
32
05
G.7
933
277
338
G.6
0473
4371
5938
2646
2088
3899
8757
2086
3217
G.5
5149
4977
3375
G.4
78750
12121
69816
76888
84841
64391
98650
26399
97630
86583
59099
44341
09349
31563
06081
82017
92011
22270
91143
74593
48789
G.3
69223
48361
17734
61509
92082
09093
G.2
31718
85921
94713
G.1
57007
37769
87989
DB6
347096
586632
242628

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 3, XSMN ngày 12/09/2017

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
26
12
33
G.7
015
935
289
G.6
8153
2720
5054
4012
4925
8666
2153
7879
6750
G.5
7003
8582
4101
G.4
52611
75995
71812
10795
26718
38267
99790
04869
77129
12356
57707
59157
33346
06982
41837
68240
09974
97559
43101
27443
58950
G.3
41935
12865
75302
26637
57856
14460
G.2
01150
13443
72191
G.1
73373
16382
81821
DB6
561565
701257
133683

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 3, XSMN ngày 05/09/2017

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
58
16
90
G.7
588
717
101
G.6
9724
3598
3940
6258
1080
0929
5745
4374
0933
G.5
7159
4886
7660
G.4
85786
79259
39080
23666
99044
07396
60742
13642
08822
84563
20410
37467
03119
05520
13470
63696
75842
03495
02456
33197
03701
G.3
00511
17280
56659
86763
39393
12676
G.2
31715
16163
19257
G.1
41945
66445
75101
DB6
632484
286135
943871

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 3, ngày 29/08/2017

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
10
18
17
G.7
206
965
004
G.6
6759
9729
3012
5403
7350
9760
8087
5864
9074
G.5
3665
3297
0926
G.4
32884
69327
17644
27856
30853
38436
88563
47324
32823
86575
09635
19323
90751
20257
99364
37967
60656
87577
74268
53709
09810
G.3
32776
49767
03599
99401
12169
30263
G.2
23926
76507
20453
G.1
50666
92022
61645
DB6
640367
842111
514086

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 3, XSMN ngày 22/08/2017

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
74
56
64
G.7
513
113
571
G.6
1766
3203
3467
3249
6005
1946
7019
3567
7441
G.5
2403
7690
7153
G.4
92670
38348
69462
56682
07750
18461
84944
79215
34465
66993
98658
77700
29033
76074
58935
68810
22039
63591
61842
50370
04660
G.3
33880
60177
02534
23400
60727
32099
G.2
25128
39626
29430
G.1
68608
95055
05930
DB6
657666
178033
150768

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 3, XSMN ngày 15/08/2017

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
67
39
40
G.7
083
834
626
G.6
2936
9085
8363
1369
0153
5655
8511
3107
7585
G.5
2191
4682
1102
G.4
18084
19634
49432
45725
40365
26532
17055
79287
89276
14386
23853
08838
45644
52702
67694
78540
59803
11949
09597
57469
91374
G.3
77377
07072
37237
25011
26643
44911
G.2
14285
96020
48482
G.1
84972
44608
70215
DB6
485216
115655
434243

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 71