• XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
11
09
23
G.7
847
976
085
G.6
1974
2235
9140
8260
0651
9531
4531
4374
7439
G.5
5324
2912
3511
G.4
96347
69401
23599
88131
64475
62947
21333
05090
32689
95178
51466
99981
19781
80312
53858
35518
33753
11742
60189
80863
50515
G.3
72313
29422
90671
25048
81717
97917
G.2
97100
42056
60706
G.1
67044
84410
51805
DB6
713195
025142
309279

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
10
42
15
G.7
914
230
151
G.6
6669
9662
9769
7951
1884
8120
0486
5829
2481
G.5
2595
3152
8312
G.4
73067
24119
69500
41222
85432
44672
88205
78598
55872
80225
39030
53974
67534
63297
04084
63614
89922
19079
84336
93571
95103
G.3
89080
08736
33933
93332
19504
02724
G.2
43683
07023
29777
G.1
80286
42378
88409
DB6
277462
579870
256612

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
G.8
45
82
17
G.7
146
459
343
G.6
6161
8535
1560
2840
3747
8069
7916
7135
9254
G.5
9539
3561
4827
G.4
91936
01915
43449
27888
18379
00354
01259
05748
87252
26388
91087
09130
64035
47684
37512
31144
31033
76997
83585
52766
82003
G.3
99858
35649
53291
38611
35069
50406
G.2
92311
15865
46467
G.1
96173
22915
27858
DB6
814963
953399
438532

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
G.8
03
19
35
G.7
938
004
488
G.6
1038
8475
2240
5435
4854
1290
6282
9427
7584
G.5
5937
9697
0591
G.4
91103
77386
10330
24162
12689
12699
25901
77004
97904
65115
61311
29372
87928
66537
71213
09487
62657
11379
13238
05278
47262
G.3
07376
89567
31010
05068
76707
12060
G.2
29061
06290
19024
G.1
08766
01890
10869
DB6
101291
340438
524329

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
16
39
55
G.7
007
324
168
G.6
4475
6996
0579
9691
7367
1646
2538
6163
2924
G.5
9019
8287
6962
G.4
76758
23924
74578
41375
84744
25655
26989
58630
00769
86941
75829
32618
58094
37691
05385
91549
55068
76734
14169
04774
19107
G.3
99716
30995
23133
94136
81281
24017
G.2
46022
68124
23493
G.1
38162
79876
95056
DB6
377197
049568
683295

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
36
60
43
G.7
540
875
693
G.6
6772
0447
5309
2073
0149
7307
7325
3124
9214
G.5
1787
7514
7135
G.4
60965
59094
09373
19581
74741
55670
94274
90219
88825
60909
85262
77234
28666
30438
38516
95840
82653
73140
56293
59780
20802
G.3
47342
41318
08452
00100
53587
55989
G.2
92601
45511
86883
G.1
81891
41043
29122
DB6
496054
325968
036258

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
71
68
06
G.7
276
810
958
G.6
2902
7929
7107
0181
5994
2381
6945
8640
5041
G.5
5107
8611
5631
G.4
78365
08447
75919
26379
80802
82907
09041
32629
51743
14543
82370
65458
65143
35685
59670
48212
25176
75698
10514
11825
81738
G.3
08340
57950
52094
13027
33677
26627
G.2
62261
98446
44714
G.1
81374
65939
25644
DB6
762598
758176
276267

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
17
67
16
G.7
091
842
187
G.6
7278
3094
4133
3419
7436
0731
1461
7553
6765
G.5
2497
6304
2249
G.4
92546
23233
07116
94963
96686
89978
46144
00372
54750
20397
26380
58758
61972
49268
20563
07669
83555
70856
57285
10135
56979
G.3
61321
65252
40814
15673
74060
80036
G.2
15376
99095
18413
G.1
32907
68935
80801
DB6
546110
482099
224033

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
76
11
07
G.7
283
782
113
G.6
1720
5634
2114
2311
0711
3754
0616
2539
9478
G.5
9250
6654
1297
G.4
98333
66258
27924
44632
49077
00286
89412
90398
44924
72269
60624
32304
03363
42644
67836
10755
21671
66491
95222
42875
79972
G.3
22222
38213
88675
68950
94756
82858
G.2
31374
95719
12055
G.1
77330
77172
51554
DB6
025743
208554
951717

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
93
64
82
G.7
857
713
932
G.6
9299
8674
2283
9738
4247
3341
0562
1818
5133
G.5
5076
4166
0435
G.4
40705
63204
62248
33838
73935
66607
57351
17201
41076
42933
69353
95497
63432
40466
89316
80939
45766
27599
19650
12417
63898
G.3
31981
32355
22368
25686
24879
87443
G.2
08571
61383
35563
G.1
82639
75063
54503
DB6
563044
609893
840287

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 64