Quay thưởng hôm nay

  • XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 3

, ngày 25/04/2017
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
03
14
94
G.7
705
903
405
G.6
2310
1255
6581
3146
8663
6387
2016
4179
3778
G.5
9285
5918
1689
G.4
18806
45023
53113
03748
33447
63389
45964
78727
34419
37504
61032
04902
66041
33622
17385
40736
21428
88582
18820
97533
73830
G.3
42276
00828
74802
25197
60069
08994
G.2
31822
64957
43798
G.1
31401
81436
16164
DB6
039257
294488
469334

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 3

, ngày 18/04/2017
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
55
69
94
G.7
211
019
573
G.6
6436
5558
2801
4373
7192
7750
6353
7113
6263
G.5
5274
1594
4139
G.4
40338
24262
80845
35331
68221
55827
42212
19432
15179
85596
12199
07613
99586
20565
66753
57978
10666
80828
37904
88014
98979
G.3
83250
14404
96784
55602
62975
13673
G.2
26090
19452
31776
G.1
38414
54044
18930
DB6
691434
594589
041067

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 3, XSMN ngày 11/04/2017

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
61
94
00
G.7
835
269
920
G.6
3218
2102
9168
0795
5955
1590
6456
6546
4032
G.5
2739
2700
6743
G.4
83204
48396
56347
87591
38524
23001
67370
70923
18305
55654
69238
21246
41953
32973
48323
51918
76700
18060
15568
61855
10553
G.3
54783
17325
68644
73343
01101
61163
G.2
18312
39070
19933
G.1
86032
82087
55384
DB6
993832
965423
518140

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 3

, ngày 04/04/2017
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
44
20
50
G.7
364
669
967
G.6
5521
9067
7285
8232
5434
6661
3147
2069
5291
G.5
5703
1785
7427
G.4
59112
61163
27884
20675
62110
80307
57522
33177
82311
41340
56833
74911
97741
97253
22878
87868
85112
25737
12050
08221
80398
G.3
66693
27871
11499
46421
67568
90593
G.2
83384
09696
11857
G.1
84925
77872
23069
DB6
998622
511665
355603

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 3

, ngày 28/03/2017
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
10
67
61
G.7
315
781
341
G.6
8653
4865
3840
7752
4659
7864
0538
4206
0481
G.5
2917
7592
0473
G.4
87121
86110
91136
24054
06333
13695
89350
88096
14106
05582
12389
25075
25537
79115
76577
81267
35791
19814
03441
59308
78821
G.3
43666
65960
62860
64093
86220
33464
G.2
58591
20595
56902
G.1
48390
12785
81312
DB6
748323
596614
380668

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 3, XSMN ngày 21/03/2017

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
17
71
03
G.7
721
953
674
G.6
5463
7447
0257
9403
3715
9376
5578
4179
3881
G.5
1640
9780
1899
G.4
70041
47686
21571
46571
14493
03623
47494
88417
89556
89334
89411
08641
59601
02933
48702
36834
07344
98648
91950
24166
35178
G.3
48882
96001
50753
48518
20644
51282
G.2
31824
59431
12166
G.1
08528
12746
26476
DB6
062949
433016
215554

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 3, XSMN ngày 14/03/2017

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
48
79
68
G.7
960
158
187
G.6
4008
4321
5639
6002
4744
6844
4451
4515
1377
G.5
3248
1242
5377
G.4
17725
48330
40427
16484
58045
02186
20376
60452
68864
61203
62022
02962
78100
30548
82883
17449
02236
18606
66282
46663
84096
G.3
05458
31098
15315
66972
61093
04074
G.2
58414
91505
90485
G.1
89746
24075
12175
DB6
423306
074560
243642

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 3, ngày 07/03/2017

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
31
85
75
G.7
452
550
192
G.6
5729
8807
3851
3885
4652
9816
8770
9216
0160
G.5
8174
1173
0068
G.4
65914
36112
91741
42118
16211
12148
96167
86931
77548
61718
74991
56362
28375
12713
96133
24505
22982
52451
37494
42978
25869
G.3
10816
98162
66537
76963
26706
45242
G.2
65002
24351
33331
G.1
33795
28255
57232
DB6
668989
096850
204473

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 3, XSMN ngày 28/02/2017

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
56
95
65
G.7
443
920
205
G.6
4184
5097
8065
9157
9999
0416
4855
2877
6928
G.5
7637
6687
1616
G.4
58620
36723
34962
06945
16925
51307
65858
25795
53162
69602
12317
55099
58425
40357
41074
04078
22705
35452
61555
80551
26277
G.3
15621
83520
83194
56382
86262
94721
G.2
53994
91301
50135
G.1
46086
00642
64319
DB6
178338
783280
098392

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 3, XSMN ngày 21/02/2017

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
06
45
04
G.7
804
971
468
G.6
2102
7896
5251
9018
6758
2228
9843
3855
6706
G.5
5189
5710
6118
G.4
26183
58882
09113
42318
83534
60967
50977
34546
34594
47518
47654
42517
86364
15131
22808
93190
95003
22256
93437
96983
13271
G.3
57520
07034
55647
08875
94964
28899
G.2
81433
41501
73695
G.1
69360
77517
66427
DB6
770748
064925
968476

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 60