Quay thưởng hôm nay

  • XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 3

, ngày 21/03/2017
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
17
71
03
G.7
721
953
674
G.6
5463
7447
0257
9403
3715
9376
5578
4179
3881
G.5
1640
9780
1899
G.4
70041
47686
21571
46571
14493
03623
47494
88417
89556
89334
89411
08641
59601
02933
48702
36834
07344
98648
91950
24166
35178
G.3
48882
96001
50753
48518
20644
51282
G.2
31824
59431
12166
G.1
08528
12746
26476
DB6
062949
433016
215554

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 3

, ngày 14/03/2017
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
48
79
68
G.7
960
158
187
G.6
4008
4321
5639
6002
4744
6844
4451
4515
1377
G.5
3248
1242
5377
G.4
17725
48330
40427
16484
58045
02186
20376
60452
68864
61203
62022
02962
78100
30548
82883
17449
02236
18606
66282
46663
84096
G.3
05458
31098
15315
66972
61093
04074
G.2
58414
91505
90485
G.1
89746
24075
12175
DB6
423306
074560
243642

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 3, XSMN ngày 07/03/2017

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
31
85
75
G.7
452
550
192
G.6
5729
8807
3851
3885
4652
9816
8770
9216
0160
G.5
8174
1173
0068
G.4
65914
36112
91741
42118
16211
12148
96167
86931
77548
61718
74991
56362
28375
12713
96133
24505
22982
52451
37494
42978
25869
G.3
10816
98162
66537
76963
26706
45242
G.2
65002
24351
33331
G.1
33795
28255
57232
DB6
668989
096850
204473

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 3

, ngày 28/02/2017
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
56
95
65
G.7
443
920
205
G.6
4184
5097
8065
9157
9999
0416
4855
2877
6928
G.5
7637
6687
1616
G.4
58620
36723
34962
06945
16925
51307
65858
25795
53162
69602
12317
55099
58425
40357
41074
04078
22705
35452
61555
80551
26277
G.3
15621
83520
83194
56382
86262
94721
G.2
53994
91301
50135
G.1
46086
00642
64319
DB6
178338
783280
098392

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 3

, ngày 21/02/2017
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
06
45
04
G.7
804
971
468
G.6
2102
7896
5251
9018
6758
2228
9843
3855
6706
G.5
5189
5710
6118
G.4
26183
58882
09113
42318
83534
60967
50977
34546
34594
47518
47654
42517
86364
15131
22808
93190
95003
22256
93437
96983
13271
G.3
57520
07034
55647
08875
94964
28899
G.2
81433
41501
73695
G.1
69360
77517
66427
DB6
770748
064925
968476

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 3, XSMN ngày 14/02/2017

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
42
54
25
G.7
626
237
314
G.6
2560
0023
6689
6654
6482
5290
7475
5967
6763
G.5
1770
5043
4301
G.4
01855
91880
69564
82285
36680
06204
25562
05136
03418
62367
05685
80409
94034
21617
87243
56025
87500
68300
43385
86285
66555
G.3
93714
56634
57803
73096
39178
80470
G.2
96528
45539
86511
G.1
77862
24464
52696
DB6
562586
886637
144230

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 3, XSMN ngày 07/02/2017

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
43
79
11
G.7
259
832
048
G.6
3616
5594
9223
2661
0517
3154
1697
0481
3086
G.5
2309
3708
1252
G.4
28446
90293
34302
47050
17809
71676
28870
01640
72604
79660
43676
75568
82586
16831
88569
99879
75451
61441
37317
57669
00840
G.3
79978
09608
35302
62598
01181
28915
G.2
10470
19869
98437
G.1
09162
54072
31265
DB6
170988
185940
383177

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 3, ngày 31/01/2017

Giải thưởng
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
G.8
93
02
49
G.7
695
888
565
G.6
2746
8752
4074
9381
2662
6836
9017
1341
3467
G.5
2800
9723
1490
G.4
15858
24652
61760
48815
58935
85514
38238
27391
08319
77724
48556
26905
58011
46098
33378
40372
74532
16480
44135
03559
52962
G.3
01025
43918
52311
75307
75012
49174
G.2
41760
69723
82608
G.1
41346
80547
05519
DB6
022750
569465
722545

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 3, XSMN ngày 24/01/2017

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
94
61
28
G.7
246
652
181
G.6
2192
9461
0618
6117
5326
8785
8338
2484
1178
G.5
4303
5536
9439
G.4
87910
96308
00245
04697
39272
42899
20259
54193
59069
14286
00581
37287
78907
68916
52571
65726
85744
72555
44439
87752
57309
G.3
62007
25918
33978
22120
67770
91813
G.2
77219
05736
11463
G.1
80281
29114
53494
DB6
351035
261435
389322

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 3, XSMN ngày 17/01/2017

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
14
33
36
G.7
887
119
083
G.6
9865
6707
3911
1167
7566
5293
5447
0167
7500
G.5
8355
1197
1119
G.4
64846
02531
22855
48139
46986
31499
00309
49729
63154
55603
65181
67556
10014
60271
91025
74590
34679
52794
29967
77825
49856
G.3
04455
78461
85647
47820
50001
08684
G.2
46433
84039
58574
G.1
97562
57684
78923
DB6
835558
272804
267727

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 88