• XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 3

, ngày 15/08/2017
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
67
39
40
G.7
083
834
626
G.6
2936
9085
8363
1369
0153
5655
8511
3107
7585
G.5
2191
4682
1102
G.4
18084
19634
49432
45725
40365
26532
17055
79287
89276
14386
23853
08838
45644
52702
67694
78540
59803
11949
09597
57469
91374
G.3
77377
07072
37237
25011
26643
44911
G.2
14285
96020
48482
G.1
84972
44608
70215
DB6
485216
115655
434243

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 3

, ngày 08/08/2017
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
31
85
29
G.7
701
408
538
G.6
4341
4877
2226
1469
4739
0808
7029
9111
6891
G.5
1432
6875
6734
G.4
40108
19491
09686
97150
30799
80898
71715
62754
97862
08778
07909
14403
09027
38558
87175
93068
42342
03164
68559
80477
97478
G.3
69578
60335
34235
79026
87828
94324
G.2
86037
68915
33798
G.1
33977
71517
47118
DB6
642712
293331
935812

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 3, XSMN ngày 01/08/2017

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
91
40
67
G.7
697
836
563
G.6
4883
9594
0612
5224
3894
3096
3802
2650
3463
G.5
1983
9961
1983
G.4
54814
69344
31282
71782
25524
43783
72093
22175
58004
43399
19961
63332
40786
64588
14098
69164
24253
37698
75247
84689
30296
G.3
84860
60277
57957
57760
35199
22063
G.2
13491
17296
37810
G.1
90707
87133
09632
DB6
461876
981163
268430

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 3

, ngày 25/07/2017
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
18
54
61
G.7
453
221
939
G.6
6938
9438
1879
2496
2659
1966
9319
0922
5020
G.5
5189
6742
8727
G.4
90259
59675
40874
78867
03822
95659
67666
57295
71214
21843
87682
94712
50930
45009
55147
73446
66005
63082
78414
60639
90577
G.3
71126
29245
54139
59459
53266
70498
G.2
53300
89702
68163
G.1
98393
07417
58741
DB6
286616
944083
656876

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 3

, ngày 18/07/2017
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
27
60
65
G.7
036
698
015
G.6
8726
1387
3733
2922
8091
7979
8278
4227
9210
G.5
3739
2324
4026
G.4
51863
63561
91231
15329
23522
82903
33164
70316
69642
75876
26976
18556
36002
96335
43476
97865
83920
25685
45386
02740
51665
G.3
57934
32321
45975
08728
27219
93944
G.2
85888
73735
73631
G.1
99595
11142
43898
DB6
019459
759538
766559

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 3, XSMN ngày 11/07/2017

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
26
61
50
G.7
281
974
272
G.6
7994
0565
9951
7163
5000
3457
8314
3091
6586
G.5
6058
8138
9789
G.4
69469
19905
26092
25783
52670
22293
69543
57032
20436
90798
54848
77277
61140
69168
23797
70426
56146
29233
97532
80423
14225
G.3
49172
98326
05969
05943
85564
55213
G.2
05615
03674
06582
G.1
79791
01028
99470
DB6
095828
903759
737666

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 3, XSMN ngày 04/07/2017

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
27
53
20
G.7
317
659
269
G.6
4846
0158
6629
3119
8064
5160
5914
1318
7186
G.5
5578
1610
5136
G.4
23769
46704
89171
67064
98577
14763
99177
66685
62608
20988
87790
83899
24353
31545
83260
86032
40880
69964
68693
67691
18000
G.3
80124
67320
68102
85615
27173
59338
G.2
69337
76176
98212
G.1
70324
67598
42909
DB6
361870
813952
015586

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 3, ngày 27/06/2017

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
13
60
40
G.7
053
291
842
G.6
1981
5483
1336
7558
3985
2961
2708
7819
3071
G.5
5154
6596
4389
G.4
36211
18868
55046
11481
82173
42965
05495
88994
08261
18200
28792
18644
20721
17205
63702
93513
64381
17202
02838
74977
48141
G.3
29951
57334
05161
79324
74697
58997
G.2
84652
45374
73543
G.1
91867
72968
30134
DB6
608163
131295
062254

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 3, XSMN ngày 20/06/2017

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
73
54
32
G.7
366
603
722
G.6
9965
8168
0677
2115
6154
5411
6780
8655
3859
G.5
1681
1703
3061
G.4
31862
81714
96121
86195
91247
73436
53192
75205
41353
57485
76285
86418
37859
87952
71644
34925
79421
28110
06060
59354
74762
G.3
07441
59503
75426
49079
78194
46558
G.2
06651
40897
15978
G.1
43914
49352
06444
DB6
424932
114250
815444

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 3, XSMN ngày 13/06/2017

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
25
04
32
G.7
373
532
907
G.6
0902
4341
1791
5925
7156
0414
1638
3062
7804
G.5
2295
1307
5166
G.4
25719
42743
77815
93812
41159
81411
21543
46181
27630
67337
70254
54845
18718
45122
21619
39776
09753
95088
75869
08753
79863
G.3
65840
59581
38418
05334
43642
97364
G.2
35247
19709
61873
G.1
55414
10677
78713
DB6
660318
593809
272726

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 38