Quay thưởng hôm nay

  • XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 3

, ngày 21/02/2017
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
06
45
04
G.7
804
971
468
G.6
2102
7896
5251
9018
6758
2228
9843
3855
6706
G.5
5189
5710
6118
G.4
26183
58882
09113
42318
83534
60967
50977
34546
34594
47518
47654
42517
86364
15131
22808
93190
95003
22256
93437
96983
13271
G.3
57520
07034
55647
08875
94964
28899
G.2
81433
41501
73695
G.1
69360
77517
66427
DB6
770748
064925
968476

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 3

, ngày 14/02/2017
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
42
54
25
G.7
626
237
314
G.6
2560
0023
6689
6654
6482
5290
7475
5967
6763
G.5
1770
5043
4301
G.4
01855
91880
69564
82285
36680
06204
25562
05136
03418
62367
05685
80409
94034
21617
87243
56025
87500
68300
43385
86285
66555
G.3
93714
56634
57803
73096
39178
80470
G.2
96528
45539
86511
G.1
77862
24464
52696
DB6
562586
886637
144230

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 3, XSMN ngày 07/02/2017

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
43
79
11
G.7
259
832
048
G.6
3616
5594
9223
2661
0517
3154
1697
0481
3086
G.5
2309
3708
1252
G.4
28446
90293
34302
47050
17809
71676
28870
01640
72604
79660
43676
75568
82586
16831
88569
99879
75451
61441
37317
57669
00840
G.3
79978
09608
35302
62598
01181
28915
G.2
10470
19869
98437
G.1
09162
54072
31265
DB6
170988
185940
383177

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 3

, ngày 31/01/2017
Giải thưởng
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
G.8
93
02
49
G.7
695
888
565
G.6
2746
8752
4074
9381
2662
6836
9017
1341
3467
G.5
2800
9723
1490
G.4
15858
24652
61760
48815
58935
85514
38238
27391
08319
77724
48556
26905
58011
46098
33378
40372
74532
16480
44135
03559
52962
G.3
01025
43918
52311
75307
75012
49174
G.2
41760
69723
82608
G.1
41346
80547
05519
DB6
022750
569465
722545

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 3

, ngày 24/01/2017
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
94
61
28
G.7
246
652
181
G.6
2192
9461
0618
6117
5326
8785
8338
2484
1178
G.5
4303
5536
9439
G.4
87910
96308
00245
04697
39272
42899
20259
54193
59069
14286
00581
37287
78907
68916
52571
65726
85744
72555
44439
87752
57309
G.3
62007
25918
33978
22120
67770
91813
G.2
77219
05736
11463
G.1
80281
29114
53494
DB6
351035
261435
389322

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

KQXSMN Thứ 3, XSMN ngày 17/01/2017

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
14
33
36
G.7
887
119
083
G.6
9865
6707
3911
1167
7566
5293
5447
0167
7500
G.5
8355
1197
1119
G.4
64846
02531
22855
48139
46986
31499
00309
49729
63154
55603
65181
67556
10014
60271
91025
74590
34679
52794
29967
77825
49856
G.3
04455
78461
85647
47820
50001
08684
G.2
46433
84039
58574
G.1
97562
57684
78923
DB6
835558
272804
267727

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 3, XSMN ngày 10/01/2017

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
77
58
12
G.7
285
443
269
G.6
4177
8637
6368
3698
4316
6841
8759
8077
4664
G.5
1159
3725
6387
G.4
31634
84832
32959
63421
59916
98917
09596
31436
72078
23900
51490
18355
16758
73509
86551
14044
77540
02971
34097
57198
17453
G.3
03621
96162
05651
01333
65519
44531
G.2
94380
76435
31739
G.1
64474
83064
00203
DB6
589396
755124
810166

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

SXMN Thứ 3, ngày 03/01/2017

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
97
41
35
G.7
989
284
949
G.6
0988
1749
9844
9032
0043
0988
0775
4659
7372
G.5
9217
8536
8317
G.4
50218
17989
01157
59300
97302
05200
20158
70674
33536
66832
43002
27453
53532
24418
65353
75793
96382
31413
65174
73667
37750
G.3
16651
76520
37005
12364
46308
43627
G.2
47541
14788
18798
G.1
36648
13535
77637
DB6
673506
312152
416602

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XS MN Thứ 3, XSMN ngày 27/12/2016

Giải thưởng
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
G.8
81
13
07
G.7
517
740
656
G.6
7894
4812
4801
1742
4742
6399
6465
6789
1027
G.5
4724
4178
1732
G.4
26972
12526
59137
89171
67396
50239
64641
29420
40746
02222
06761
17767
83102
31085
39446
92551
85730
08627
51080
86169
65665
G.3
54778
07011
83910
17168
95379
40457
G.2
30946
96587
91200
G.1
81077
75439
08089
DB6
891791
082608
360062

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

XSMN Thứ 3, XSMN ngày 20/12/2016

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
37
52
18
G.7
946
366
958
G.6
2477
2187
5017
5319
2397
0293
7512
6770
7020
G.5
4984
5420
1218
G.4
10751
67188
84931
78610
83870
91815
46947
85062
72138
83993
72013
43997
31560
72165
43881
31812
57559
82228
51119
46885
17414
G.3
94144
37732
19175
28433
93960
40644
G.2
43357
19613
38651
G.1
64586
70892
74051
DB6
282964
792160
133872

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 56