• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
82.070.152.050 đồng
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4.646.748.800 đồng
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00188, Thứ Bảy, ngày 13-10-2018
12
21
23
44
47
48
43

Giá trị Jackpot 1

82.070.152.050 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.646.748.800 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
607
13405
Giá trị giải (đồng)
82.070.152.050
4.646.748.800
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00185, Thứ Bảy, ngày 06-10-2018
05
06
16
42
48
51
03
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
518
12337
Giá trị giải (đồng)
75.218.555.100
3.885.460.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00182, Thứ Bảy, ngày 29-09-2018
03
07
12
32
34
55
38
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
630
13025
Giá trị giải (đồng)
67.249.412.850
3.000.000.000 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00179, Thứ Bảy, ngày 22-09-2018
50
40
08
17
01
28
21
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
513
12015
Giá trị giải (đồng)
63.494.160.150
3.680.143.500 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00176, Thứ Bảy, ngày 15-09-2018
30
28
50
46
05
02
49
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
9
456
11168
Giá trị giải (đồng)
57.372.868.650
5.333.582.600
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00173, Thứ Bảy, ngày 08-09-2018
24
35
12
09
11
43
15
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
755
14208
Giá trị giải (đồng)
51.566.176.200
4.688.394.550
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00170, Thứ Bảy, ngày 01-09-2018
36
20
02
28
21
08
05
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
657
12026
Giá trị giải (đồng)
46.296.717.600
4.102.899.150
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00167, Thứ Bảy, ngày 25-08-2018
11
10
32
48
15
40
27
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
515
10508
Giá trị giải (đồng)
41.260.462.050
3.543.315.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00164, Thứ Bảy, ngày 18-08-2018
33
39
55
51
36
07
11
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
10
428
9445
Giá trị giải (đồng)
36.370.625.250
3.156.157.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00161, Thứ Bảy, ngày 11-08-2018
33
17
31
44
42
16
14
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
393
8283
Giá trị giải (đồng)
32.194.626.150
3.428.481.450
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00158, Thứ Bảy, ngày 04-08-2018
11
12
24
32
41
48
03
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
6
559
11505
Giá trị giải (đồng)
45.513.635.250
3.631.662.050 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00155, Thứ Bảy, ngày 28-07-2018
11
16
22
25
30
40
09
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
8
476
9925
Giá trị giải (đồng)
39.828.676.800
4.683.462.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00152, Thứ Bảy, ngày 21-07-2018
31
52
37
07
46
33
28
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
2
513
9669
Giá trị giải (đồng)
34.751.723.250
4.119.356.050
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 330

DMCA.com Protection Status