• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40.558.167.300 đồng
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.210.679.350 đồng
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00142, Thứ Bảy, ngày 16-06-2018
21
30
47
15
14
44
48

Giá trị Jackpot 1

40.558.167.300 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.210.679.350 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
531
10299
Giá trị giải (đồng)
40.558.167.300
3.210.679.350 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00139, Thứ Bảy, ngày 09-06-2018
09
52
39
53
23
25
38
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
616
12452
Giá trị giải (đồng)
35.057.037.900
3.749.839.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00135, Thứ Bảy, ngày 02-06-2018
17
22
32
07
05
33
06
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
8
503
11167
Giá trị giải (đồng)
40.421.556.750
3.187.946.750
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00132, Thứ Bảy, ngày 26-05-2018
40
07
31
12
44
28
15
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
567
11748
Giá trị giải (đồng)
35.144.050.350
3.373.749.550
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00129, Thứ Bảy, ngày 19-05-2018
53
52
35
45
55
33
25
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
8
598
11622
Giá trị giải (đồng)
42.114.151.200
3.449.198.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00126, Thứ Bảy, ngày 12-05-2018
09
38
01
54
26
55
51
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
555
13041
Giá trị giải (đồng)
35.643.065.250
4.060.303.900
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00123, Thứ Bảy, ngày 05-05-2018
48
16
33
37
40
32
15
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
6
878
18115
Giá trị giải (đồng)
303.899.669.850
3.433.296.650
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00120, Thứ Bảy, ngày 28-04-2018
19
29
32
22
46
12
25
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
20
936
20794
Giá trị giải (đồng)
317.750.310.300
4.972.256.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00117, Thứ Bảy, ngày 21-04-2018
55
16
43
46
18
41
35
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
10
871
19482
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000
7.716.697.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00114, Thứ Bảy, ngày 14-04-2018
02
14
54
45
10
26
20
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
30
1482
28802
Giá trị giải (đồng)
348.542.745.600
8.393.638.400
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00111, Thứ Bảy, ngày 07-04-2018
33
12
24
34
36
53
05
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
26
1511
27205
Giá trị giải (đồng)
324.541.622.100
5.726.846.900
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00108, Thứ Bảy, ngày 31-03-2018
51
53
07
43
31
03
26
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
27
1395
25725
Giá trị giải (đồng)
303.276.464.400
3.364.051.600
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00105, Thứ Bảy, ngày 24-03-2018
45
30
38
01
48
50
12
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
918
21031
Giá trị giải (đồng)
311.943.369.900
4.327.041.100
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 60

DMCA.com Protection Status