• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32.664.333.450đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.296.037.050đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00458, Thứ Bảy, ngày 01-08-2020
40
30
13
18
47
29
04

Giá trị Jackpot 1

32.664.333.450đ

Giá trị Jackpot 2

3.296.037.050đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
1
294
6782
Giá trị giải (đồng)
32.664.333.450
3.296.037.050
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00455, Thứ Bảy, ngày 25-07-2020
54
02
19
55
34
21
24
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
14
861
17607
Giá trị giải (đồng)
102.347.224.500
6.327.304.950
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00452, Thứ Bảy, ngày 18-07-2020
30
03
28
13
22
53
16
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
15
667
14629
Giá trị giải (đồng)
86.441.982.150
4.560.055.800
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00449, Thứ Bảy, ngày 11-07-2020
06
03
38
04
14
20
35
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
692
14975
Giá trị giải (đồng)
74.543.157.300
3.237.964.150
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00446, Thứ Bảy, ngày 04-07-2020
09
45
03
18
10
29
36
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
11
817
16254
Giá trị giải (đồng)
68.149.331.400
3.853.016.050
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00443, Thứ Bảy, ngày 27-06-2020
38
47
53
50
02
06
14
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
449
11268
Giá trị giải (đồng)
62.496.583.500
3.224.932.950
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00440, Thứ Bảy, ngày 20-06-2020
33
50
43
05
09
44
46
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
3
471
10296
Giá trị giải (đồng)
56.914.961.250
3.218.098.600
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00437, Thứ Bảy, ngày 13-06-2020
53
07
43
09
11
30
10
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
604
11536
Giá trị giải (đồng)
52.151.425.050
3.546.152.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00434, Thứ Bảy, ngày 06-06-2020
12
24
51
35
08
32
21
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
12
572
11644
Giá trị giải (đồng)
47.236.049.400
7.251.116.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00431, Thứ Bảy, ngày 30-05-2020
12
13
41
42
48
53
20
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
420
9378
Giá trị giải (đồng)
42.364.771.950
6.709.863.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00428, Thứ Bảy, ngày 23-05-2020
04
55
13
27
47
50
31
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
462
9492
Giá trị giải (đồng)
37.457.550.750
6.164.616.400
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00425, Thứ Bảy, ngày 16-05-2020
55
49
19
52
35
38
01
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
369
8702
Giá trị giải (đồng)
32.685.784.500
5.634.420.150
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00422, Thứ Bảy, ngày 09-05-2020
39
30
46
45
19
18
11
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
1057
23958
Giá trị giải (đồng)
183.593.994.150
4.386.239.100
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 4065

DMCA.com Protection Status