• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
50.218.452.300đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4.367.671.300đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00508, Thứ Bảy, ngày 28-11-2020
20
49
01
36
45
44
52

Giá trị Jackpot 1

50.218.452.300đ

Giá trị Jackpot 2

4.367.671.300đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
489
10045
Giá trị giải (đồng)
50.218.452.300
4.367.671.300
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00505, Thứ Bảy, ngày 21-11-2020
08
51
19
14
20
49
28
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
563
11389
Giá trị giải (đồng)
44.600.432.700
3.743.446.900
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00502, Thứ Bảy, ngày 14-11-2020
11
34
15
44
05
48
35
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
526
10573
Giá trị giải (đồng)
39.485.472.600
3.175.118.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00499, Thứ Bảy, ngày 07-11-2020
33
30
52
45
12
28
15
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
413
9192
Giá trị giải (đồng)
34.338.855.450
3.769.275.950
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00496, Thứ Bảy, ngày 31-10-2020
20
18
54
08
43
19
50
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
11
410
9366
Giá trị giải (đồng)
31.074.947.850
3.287.180.900
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00493, Thứ Bảy, ngày 24-10-2020
41
50
22
12
21
27
34
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
455
10692
Giá trị giải (đồng)
47.360.481.150
3.386.944.600
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00490, Thứ Bảy, ngày 17-10-2020
25
37
03
14
49
54
53
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
591
10848
Giá trị giải (đồng)
41.911.723.200
3.518.180.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00487, Thứ Bảy, ngày 10-10-2020
05
53
10
54
47
50
22
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
3
383
8957
Giá trị giải (đồng)
37.248.098.700
3.971.449.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00484, Thứ Bảy, ngày 03-10-2020
22
12
14
23
39
44
28
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
2
432
9062
Giá trị giải (đồng)
32.504.337.750
3.444.365.150
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00481, Thứ Bảy, ngày 26-09-2020
48
13
15
40
07
10
01
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
14
525
11612
Giá trị giải (đồng)
58.170.711.000
3.561.709.150
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00478, Thứ Bảy, ngày 19-09-2020
04
07
31
08
29
41
38
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
9
502
11251
Giá trị giải (đồng)
53.115.328.650
3.600.520.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00475, Thứ Bảy, ngày 12-09-2020
44
20
24
31
21
30
40
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
10
442
9926
Giá trị giải (đồng)
47.710.641.000
3.356.073.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00472, Thứ Bảy, ngày 05-09-2020
09
46
19
31
12
22
20
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
512
11391
Giá trị giải (đồng)
42.646.878.750
3.531.767.400
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 658

DMCA.com Protection Status