• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
85.400.833.350đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4.104.783.200đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00256, Thứ Bảy, ngày 23-03-2019
52
03
30
41
46
09
22

Giá trị Jackpot 1

85.400.833.350đ

Giá trị Jackpot 2

4.104.783.200đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
696
16397
Giá trị giải (đồng)
85.400.833.350
4.104.783.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00253, Thứ Bảy, ngày 16-03-2019
10
18
22
24
35
40
53
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
637
14899
Giá trị giải (đồng)
77.924.209.350
3.274.047.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00250, Thứ Bảy, ngày 09-03-2019
24
18
44
35
34
31
52
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
14
690
14345
Giá trị giải (đồng)
70.408.534.800
3.917.427.600
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00247, Thứ Bảy, ngày 02-03-2019
48
46
02
01
20
03
31
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
693
13528
Giá trị giải (đồng)
64.196.433.750
3.227.194.150
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00244, Thứ Bảy, ngày 23-02-2019
52
30
39
43
19
16
21
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
554
13122
Giá trị giải (đồng)
58.168.007.850
3.217.296.750
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00241, Thứ Bảy, ngày 16-02-2019
28
14
37
40
08
05
41
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
588
12636
Giá trị giải (đồng)
52.474.074.150
5.945.144.550
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00238, Thứ Bảy, ngày 09-02-2019
44
50
46
14
02
15
18
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
2
307
7734
Giá trị giải (đồng)
46.036.778.250
5.229.889.450
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00236, Thứ Bảy, ngày 02-02-2019
46
36
23
35
27
11
37
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
525
10836
Giá trị giải (đồng)
42.935.678.850
4.885.322.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00233, Thứ Bảy, ngày 26-01-2019
20
43
27
33
53
54
48
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
398
8306
Giá trị giải (đồng)
37.689.645.000
4.302.430.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00230, Thứ Bảy, ngày 19-01-2019
46
42
51
29
13
53
36
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
314
7444
Giá trị giải (đồng)
32.903.474.700
3.770.633.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00227, Thứ Bảy, ngày 12-01-2019
14
54
26
07
13
42
11
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
23
941
15488
Giá trị giải (đồng)
74.780.896.800
3.175.421.100
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00224, Thứ Bảy, ngày 05-01-2019
47
53
10
55
38
11
51
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
11
571
12990
Giá trị giải (đồng)
68.530.859.400
3.451.848.750
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00221, Thứ Bảy, ngày 29-12-2018
52
50
36
08
42
43
30
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
482
10680
Giá trị giải (đồng)
62.343.118.200
3.420.123.450
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 28

DMCA.com Protection Status