• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36.370.625.250 đồng
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.156.157.700 đồng
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00169, Thứ Bảy, ngày 18-08-2018
33
39
55
51
36
07
11

Giá trị Jackpot 1

36.370.625.250 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.156.157.700 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
10
428
9445
Giá trị giải (đồng)
36.370.625.250
3.156.157.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00166, Thứ Bảy, ngày 11-08-2018
33
17
31
44
42
16
14
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
393
8283
Giá trị giải (đồng)
32.194.626.150
3.428.481.450
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00163, Thứ Bảy, ngày 04-08-2018
11
12
24
32
41
48
03
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
6
559
11505
Giá trị giải (đồng)
45.513.635.250
3.631.662.050 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00160, Thứ Bảy, ngày 28-07-2018
11
16
22
25
30
40
09
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
8
476
9925
Giá trị giải (đồng)
39.828.676.800
4.683.462.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00157, Thứ Bảy, ngày 21-07-2018
31
52
37
07
46
33
28
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
2
513
9669
Giá trị giải (đồng)
34.751.723.250
4.119.356.050
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00154, Thứ Bảy, ngày 14-07-2018
34
23
38
50
04
19
01
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
4
545
11277
Giá trị giải (đồng)
47.012.873.700
3.591.386.800
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00151, Thứ Bảy, ngày 07-07-2018
02
49
45
30
48
53
41
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
9
440
9224
Giá trị giải (đồng)
41.690.392.500
3.939.988.950
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00148, Thứ Bảy, ngày 30-06-2018
12
30
23
03
24
33
01
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
490
10725
Giá trị giải (đồng)
36.351.516.000
3.346.780.450
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00145, Thứ Bảy, ngày 23-06-2018
08
55
46
06
23
13
01
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
2
397
9097
Giá trị giải (đồng)
31.562.051.700
3.783.449.750
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00142, Thứ Bảy, ngày 16-06-2018
21
30
47
15
14
44
48
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
531
10299
Giá trị giải (đồng)
40.558.167.300
3.210.679.350 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00139, Thứ Bảy, ngày 09-06-2018
09
52
39
53
23
25
38
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
616
12452
Giá trị giải (đồng)
35.057.037.900
3.749.839.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00135, Thứ Bảy, ngày 02-06-2018
17
22
32
07
05
33
06
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
8
503
11167
Giá trị giải (đồng)
40.421.556.750
3.187.946.750
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00132, Thứ Bảy, ngày 26-05-2018
40
07
31
12
44
28
15
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
567
11748
Giá trị giải (đồng)
35.144.050.350
3.373.749.550
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 56

DMCA.com Protection Status