• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
42.364.771.950đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6.709.863.200đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00431, Thứ Bảy, ngày 30-05-2020
12
13
41
42
48
53
20

Giá trị Jackpot 1

42.364.771.950đ

Giá trị Jackpot 2

6.709.863.200đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
420
9378
Giá trị giải (đồng)
42.364.771.950
6.709.863.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00428, Thứ Bảy, ngày 23-05-2020
04
55
13
27
47
50
31
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
462
9492
Giá trị giải (đồng)
37.457.550.750
6.164.616.400
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00425, Thứ Bảy, ngày 16-05-2020
55
49
19
52
35
38
01
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
369
8702
Giá trị giải (đồng)
32.685.784.500
5.634.420.150
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00422, Thứ Bảy, ngày 09-05-2020
39
30
46
45
19
18
11
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
1057
23958
Giá trị giải (đồng)
183.593.994.150
4.386.239.100
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00419, Thứ Bảy, ngày 02-05-2020
53
09
06
16
43
02
19
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
22
1079
20899
Giá trị giải (đồng)
163.627.248.450
4.082.963.300
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00416, Thứ Bảy, ngày 25-04-2020
18
04
53
30
55
24
13
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
920
21152
Giá trị giải (đồng)
147.103.949.100
3.414.889.150
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00414, Thứ Bảy, ngày 28-03-2020
55
01
13
27
11
10
19
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
17
1425
25967
Giá trị giải (đồng)
137,578,088,550
8,574,074,450
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00411, Thứ Bảy, ngày 21-03-2020
14
29
17
12
53
10
25
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
14
1001
22170
Giá trị giải (đồng)
116.918.632.650
6.278.579.350
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00408, Thứ Bảy, ngày 14-03-2020
38
20
39
12
25
40
37
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
821
16256
Giá trị giải (đồng)
98.660.027.100
4.249.845.400
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00405, Thứ Bảy, ngày 07-03-2020
05
11
40
30
48
21
20
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
4
636
13392
Giá trị giải (đồng)
87.411.418.500
3.761.291.650
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00402, Thứ Bảy, ngày 29-02-2020
26
51
23
17
54
09
32
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
609
15325
Giá trị giải (đồng)
75.711.825.300
5.425.544.450
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00399, Thứ Bảy, ngày 22-02-2020
07
54
49
51
24
32
44
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
598
12529
Giá trị giải (đồng)
68.557.422.900
4.630.610.850dd
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00396, Thứ Bảy, ngày 15-02-2020
36
49
26
37
38
42
46
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
542
11768
Giá trị giải (đồng)
61.707.788.850
3.869.540.400
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 484

DMCA.com Protection Status