• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
46.636.259.700đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.941.131.300đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00280, Thứ Bảy, ngày 18-05-2019
06
13
29
10
18
38
53

Giá trị Jackpot 1

46.636.259.700đ

Giá trị Jackpot 2

3.941.131.300đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
14
601
11715
Giá trị giải (đồng)
46.636.259.700
3.941.131.300
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00277, Thứ Bảy, ngày 11-05-2019
22
20
28
11
06
26
36
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
510
11743
Giá trị giải (đồng)
42.030.094.350
3.429.335.150
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00274, Thứ Bảy, ngày 04-05-2019
02
03
26
53
17
01
50
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
9
502
10088
Giá trị giải (đồng)
38.166.078.000
3.907.342.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00271, Thứ Bảy, ngày 27-04-2019
26
01
51
11
33
22
04
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
0
0
0
Giá trị giải (đồng)
34.252.173.750
3.472.463.750
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00268, Thứ Bảy, ngày 20-04-2019
40
08
44
24
12
10
51
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
1
26
1193
22314
Giá trị giải (đồng)
119.957.842.650
4.699.731.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00265, Thứ Bảy, ngày 13-04-2019
36
09
21
13
20
43
32
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
937
19103
Giá trị giải (đồng)
110.883.292.950
3.691.448.400
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00262, Thứ Bảy, ngày 06-04-2019
01
50
46
41
20
30
48
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
702
15484
Giá trị giải (đồng)
101.454.269.700
3.349.040.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00259, Thứ Bảy, ngày 30-03-2019
03
54
50
18
35
15
32
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
11
773
17828
Giá trị giải (đồng)
92.936.478.900
3.564.575.350
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00256, Thứ Bảy, ngày 23-03-2019
52
03
30
41
46
09
22
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
696
16397
Giá trị giải (đồng)
85.400.833.350
4.104.783.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00253, Thứ Bảy, ngày 16-03-2019
10
18
22
24
35
40
53
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
637
14899
Giá trị giải (đồng)
77.924.209.350
3.274.047.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00250, Thứ Bảy, ngày 09-03-2019
24
18
44
35
34
31
52
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
14
690
14345
Giá trị giải (đồng)
70.408.534.800
3.917.427.600
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00247, Thứ Bảy, ngày 02-03-2019
48
46
02
01
20
03
31
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
693
13528
Giá trị giải (đồng)
64.196.433.750
3.227.194.150
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00244, Thứ Bảy, ngày 23-02-2019
52
30
39
43
19
16
21
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
554
13122
Giá trị giải (đồng)
58.168.007.850
3.217.296.750
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 33

DMCA.com Protection Status