• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
300.000.000.000 đồng
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7.716.697.000 đồng
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00117, Thứ Bảy, ngày 21-04-2018
55
16
43
46
18
41
35

Giá trị Jackpot 1

300.000.000.000 đồng

Giá trị Jackpot 2

7.716.697.000 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
10
871
19482
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000
7.716.697.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00114, Thứ Bảy, ngày 14-04-2018
02
14
54
45
10
26
20
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
30
1482
28802
Giá trị giải (đồng)
348.542.745.600
8.393.638.400
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00111, Thứ Bảy, ngày 07-04-2018
33
12
24
34
36
53
05
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
26
1511
27205
Giá trị giải (đồng)
324.541.622.100
5.726.846.900
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00108, Thứ Bảy, ngày 31-03-2018
51
53
07
43
31
03
26
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
27
1395
25725
Giá trị giải (đồng)
303.276.464.400
3.364.051.600
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00105, Thứ Bảy, ngày 24-03-2018
45
30
38
01
48
50
12
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
918
21031
Giá trị giải (đồng)
311.943.369.900
4.327.041.100
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00102, Thứ Bảy, ngày 17-03-2018
14
03
35
52
28
50
29
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
35
1179
26349
Giá trị giải (đồng)
321.738.459.600
5.415.384.400
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00099, Thứ Bảy, ngày 10-03-2018
27
49
20
31
09
48
42
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
21
1242
28284
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000
70.013.824.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00096, Thứ Bảy, ngày 03-03-2018
10
47
32
04
37
52
49
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
29
1182
25648
Giá trị giải (đồng)
332.230.461.150
6.581.162.350
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00093, Thứ Bảy, ngày 24-02-2018
07
45
32
05
49
24
01
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
21
1361
30270
Giá trị giải (đồng)
305.600.910.600
3.622.323.400
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00090, Thứ Bảy, ngày 17-02-2018
35
22
29
28
16
43
45
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
33
1519
29772
Giá trị giải (đồng)
316.828.524.450
4.869.836.050
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00088, Thứ Bảy, ngày 10-02-2018
36
25
08
46
10
19
07
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
2
20
1769
37307
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000
22.350.630.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00085, Thứ Bảy, ngày 03-02-2018
29
12
42
55
48
54
18
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
2
15
1505
32743
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000
23.238.831.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00082, Thứ Bảy, ngày 27-01-2018
21
50
38
26
40
36
11
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
1185
25473
Giá trị giải (đồng)
290.823.421.800
6.859.255.550
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 6

DMCA.com Protection Status