• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
39.917.681.400đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.949.531.300đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00346, Thứ Bảy, ngày 19-10-2019
01
10
21
43
42
26
25

Giá trị Jackpot 1

39.917.681.400đ

Giá trị Jackpot 2

3.949.531.300đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
403
8806
Giá trị giải (đồng)
39.917.681.400
3.949.531.300
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00343, Thứ Bảy, ngày 12-10-2019
21
48
55
53
39
51
05
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
379
7262
Giá trị giải (đồng)
35.556.777.750
3.464.986.450
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00340, Thứ Bảy, ngày 05-10-2019
37
51
29
10
31
30
50
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
3
353
7098
Giá trị giải (đồng)
31.371.899.700
3.359.683.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00337, Thứ Bảy, ngày 28-09-2019
43
21
04
23
40
08
44
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
505
11879
Giá trị giải (đồng)
76.640.721.150
4.351.682.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00334, Thứ Bảy, ngày 21-09-2019
23
45
42
05
02
30
34
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
638
11813
Giá trị giải (đồng)
70.806.645.750
3.703.452.100
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00331, Thứ Bảy, ngày 14-09-2019
42
36
45
10
54
44
14
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
412
10149
Giá trị giải (đồng)
66.202.794.750
3.191.913.100
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00328, Thứ Bảy, ngày 07-09-2019
35
07
31
38
17
46
16
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
477
10562
Giá trị giải (đồng)
61.549.528.800
4.298.142.050
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00325, Thứ Bảy, ngày 31-08-2019
23
51
13
32
52
20
42
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
425
9668
Giá trị giải (đồng)
56.692.930.350
3.758.520.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00322, Thứ Bảy, ngày 24-08-2019
20
51
34
49
40
19
01
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
406
8890
Giá trị giải (đồng)
51.577.194.000
3.190.104.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00319, Thứ Bảy, ngày 17-08-2019
11
26
53
09
24
38
41
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
507
10722
Giá trị giải (đồng)
46.901.064.450
3.845.339.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00316, Thứ Bảy, ngày 10-08-2019
50
36
07
43
17
42
44
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
419
9059
Giá trị giải (đồng)
42.504.716.100
3.356.856.550
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00313, Thứ Bảy, ngày 03-08-2019
27
25
26
24
13
30
04
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
400
8435
Giá trị giải (đồng)
38.078.447.700
3.897.605.300
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00310, Thứ Bảy, ngày 27-07-2019
50
02
44
33
25
03
17
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
372
7867
Giá trị giải (đồng)
33.976.192.350
3.441.799.150
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 219

DMCA.com Protection Status