• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
79.232.699.100đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4.327.754.200đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00546, Thứ Bảy, ngày 27-02-2021
11
24
06
30
50
52
22

Giá trị Jackpot 1

79.232.699.100đ

Giá trị Jackpot 2

4.327.754.200đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
904
18379
Giá trị giải (đồng)
79.232.699.100
4.327.754.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00543, Thứ Bảy, ngày 20-02-2021
32
34
01
02
04
39
20
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
605
15511
Giá trị giải (đồng)
70.245.519.600
3.329.178.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00540, Thứ Bảy, ngày 13-02-2021
03
34
14
11
42
31
24
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
754
16153
Giá trị giải (đồng)
62.441.824.800
3.588.821.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00538, Thứ Bảy, ngày 06-02-2021
32
53
06
35
33
22
12
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
10
655
16260
Giá trị giải (đồng)
57.142.434.000
6.176.105.900
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00535, Thứ Bảy, ngày 30-01-2021
21
18
29
07
02
17
19
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
615
14597
Giá trị giải (đồng)
49.303.866.450
5.305.153.950
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00532, Thứ Bảy, ngày 23-01-2021
45
39
12
41
55
31
34
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
523
12181
Giá trị giải (đồng)
42.744.858.150
4.576.375.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00529, Thứ Bảy, ngày 16-01-2021
44
13
32
29
15
28
49
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
15
505
11043
Giá trị giải (đồng)
36.663.441.600
3.900.662.300
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00526, Thứ Bảy, ngày 09-01-2021
19
46
24
48
29
10
05
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
2
390
9004
Giá trị giải (đồng)
31.590.120.000
3.336.959.900
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00523, Thứ Bảy, ngày 02-01-2021
45
07
23
26
35
19
11
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
507
10458
Giá trị giải (đồng)
31.214.532.450
3.725.315.900
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00520, Thứ Bảy, ngày 26-12-2020
41
01
43
33
24
51
48
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
5
596
14052
Giá trị giải (đồng)
76.465.061.400
3.570.655.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00517, Thứ Bảy, ngày 19-12-2020
14
32
49
37
34
20
31
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
665
13113
Giá trị giải (đồng)
69.054.094.650
4.012.252.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00514, Thứ Bảy, ngày 12-12-2020
14
46
41
03
36
32
54
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
503
12094
Giá trị giải (đồng)
62.117.400.450
3.241.508.450
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 423

DMCA.com Protection Status