• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
92.278.133.400đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.203.962.200đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00304, Thứ Bảy, ngày 13-07-2019
52
05
45
29
23
50
01

Giá trị Jackpot 1

92.278.133.400đ

Giá trị Jackpot 2

3.203.962.200đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
23
961
16387
Giá trị giải (đồng)
92.278.133.400
3.203.962.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00301, Thứ Bảy, ngày 06-07-2019
05
39
46
53
36
29
48
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
14
582
13170
Giá trị giải (đồng)
86.460.678.750
3.926.418.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00298, Thứ Bảy, ngày 29-06-2019
31
43
34
06
19
10
37
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
643
13375
Giá trị giải (đồng)
79.909.429.350
3.198.501.900
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00295, Thứ Bảy, ngày 22-06-2019
42
09
01
54
28
23
49
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
584
12557
Giá trị giải (đồng)
73.896.412.800
4.060.757.600
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00292, Thứ Bảy, ngày 15-06-2019
40
13
55
52
45
23
09
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
509
11183
Giá trị giải (đồng)
67.915.717.950
3.396.235.950
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00289, Thứ Bảy, ngày 08-06-2019
02
27
10
08
23
35
47
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
659
12716
Giá trị giải (đồng)
62.484.145.050
4.190.130.750
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00286, Thứ Bảy, ngày 01-06-2019
24
42
41
31
10
47
20
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
435
9606
Giá trị giải (đồng)
56.962.077.600
3.576.567.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00283, Thứ Bảy, ngày 25-05-2019
35
55
04
44
12
50
19
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
12
576
11282
Giá trị giải (đồng)
51.772.968.300
4.511.876.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00280, Thứ Bảy, ngày 18-05-2019
06
13
29
10
18
38
53
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
14
601
11715
Giá trị giải (đồng)
46.636.259.700
3.941.131.300
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00277, Thứ Bảy, ngày 11-05-2019
22
20
28
11
06
26
36
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
510
11743
Giá trị giải (đồng)
42.030.094.350
3.429.335.150
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00274, Thứ Bảy, ngày 04-05-2019
02
03
26
53
17
01
50
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
9
502
10088
Giá trị giải (đồng)
38.166.078.000
3.907.342.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00271, Thứ Bảy, ngày 27-04-2019
26
01
51
11
33
22
04
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
0
0
0
Giá trị giải (đồng)
34.252.173.750
3.472.463.750
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 375

DMCA.com Protection Status