• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
78.697.118.100đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.872.441.400đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00368, Thứ Bảy, ngày 07-12-2019
07
18
38
42
47
51
08

Giá trị Jackpot 1

78.697.118.100đ

Giá trị Jackpot 2

3.872.441.400đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
19
861
14872
Giá trị giải (đồng)
78.697.118.100
3.872.441.400
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00365, Thứ Bảy, ngày 30-11-2019
50
09
10
08
44
32
15
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
666
13883
Giá trị giải (đồng)
72.655.918.050
3.201.196.950
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00361, Thứ Bảy, ngày 23-11-2019
29
50
55
07
30
45
15
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
589
12158
Giá trị giải (đồng)
66.837.919.800
4.698.918.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00358, Thứ Bảy, ngày 16-11-2019
06
18
08
52
22
49
10
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
612
12301
Giá trị giải (đồng)
60.416.984.100
3.985.480.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00355, Thứ Bảy, ngày 09-11-2019
29
41
03
01
06
25
12
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
543
11339
Giá trị giải (đồng)
55.018.617.150
3.385.662.150
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00352, Thứ Bảy, ngày 02-11-2019
02
35
15
34
48
50
32
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
445
8956
Giá trị giải (đồng)
49.723.313.700
5.039.046.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00349, Thứ Bảy, ngày 26-10-2019
18
22
50
53
51
20
35
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
414
8448
Giá trị giải (đồng)
44.324.971.050
4.439.230.150
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00346, Thứ Bảy, ngày 19-10-2019
01
10
21
43
42
26
25
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
403
8806
Giá trị giải (đồng)
39.917.681.400
3.949.531.300
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00343, Thứ Bảy, ngày 12-10-2019
21
48
55
53
39
51
05
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
379
7262
Giá trị giải (đồng)
35.556.777.750
3.464.986.450
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00340, Thứ Bảy, ngày 05-10-2019
37
51
29
10
31
30
50
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
3
353
7098
Giá trị giải (đồng)
31.371.899.700
3.359.683.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00337, Thứ Bảy, ngày 28-09-2019
43
21
04
23
40
08
44
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
505
11879
Giá trị giải (đồng)
76.640.721.150
4.351.682.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00334, Thứ Bảy, ngày 21-09-2019
23
45
42
05
02
30
34
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
638
11813
Giá trị giải (đồng)
70.806.645.750
3.703.452.100
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00331, Thứ Bảy, ngày 14-09-2019
42
36
45
10
54
44
14
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
412
10149
Giá trị giải (đồng)
66.202.794.750
3.191.913.100
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 151

DMCA.com Protection Status