• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40.085.895.450đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5.768.690.500đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00385, Thứ Bảy, ngày 18-01-2020
32
18
19
13
23
43
11

Giá trị Jackpot 1

40.085.895.450đ

Giá trị Jackpot 2

5.768.690.500đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
591
12650
Giá trị giải (đồng)
40.085.895.450
5.768.690.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00382, Thứ Bảy, ngày 11-01-2020
11
47
19
17
25
08
53
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
694
12360
Giá trị giải (đồng)
34.734.762.300
5.174.120.150
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00379, Thứ Bảy, ngày 04-01-2020
26
14
55
44
42
04
48
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
41
1097
21435
Giá trị giải (đồng)
111.099.202.950
4.648.035.450
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00376, Thứ Bảy, ngày 28-12-2019
17
26
10
32
29
28
21
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
14
862
19970
Giá trị giải (đồng)
101.245.855.800
3.553.219.100
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00373, Thứ Bảy, ngày 21-12-2019
05
42
37
34
20
08
51
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
0
0
0
Giá trị giải (đồng)
93.381.149.550
3.779.934.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00370, Thứ Bảy, ngày 14-12-2019
47
03
30
40
33
34
26
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
10
663
13081
Giá trị giải (đồng)
86.361.737.250
4.724.065.750
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00367, Thứ Bảy, ngày 07-12-2019
07
18
38
42
47
51
08
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
19
861
14872
Giá trị giải (đồng)
78.697.118.100
3.872.441.400
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00364, Thứ Bảy, ngày 30-11-2019
50
09
10
08
44
32
15
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
666
13883
Giá trị giải (đồng)
72.655.918.050
3.201.196.950
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00361, Thứ Bảy, ngày 23-11-2019
29
50
55
07
30
45
15
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
589
12158
Giá trị giải (đồng)
66.837.919.800
4.698.918.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00358, Thứ Bảy, ngày 16-11-2019
06
18
08
52
22
49
10
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
612
12301
Giá trị giải (đồng)
60.416.984.100
3.985.480.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00355, Thứ Bảy, ngày 09-11-2019
29
41
03
01
06
25
12
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
543
11339
Giá trị giải (đồng)
55.018.617.150
3.385.662.150
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00352, Thứ Bảy, ngày 02-11-2019
02
35
15
34
48
50
32
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
445
8956
Giá trị giải (đồng)
49.723.313.700
5.039.046.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00349, Thứ Bảy, ngày 26-10-2019
18
22
50
53
51
20
35
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
414
8448
Giá trị giải (đồng)
44.324.971.050
4.439.230.150
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 207

DMCA.com Protection Status