• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31.465.133.850 đồng
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.527.799.900 đồng
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00202, Thứ Năm, ngày 15-11-2018
21
40
13
52
49
16
54

Giá trị Jackpot 1

31.465.133.850 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.527.799.900 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
3
302
7191
Giá trị giải (đồng)
31.465.133.850
3.527.799.900 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00199, Thứ Năm, ngày 08-11-2018
22
53
52
28
39
31
14
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
6
394
8743
Giá trị giải (đồng)
38.020.462.950
5.236.233.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00196, Thứ Năm, ngày 01-11-2018
54
42
11
15
44
03
41
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
366
9091
Giá trị giải (đồng)
32.839.102.200
4.660.526.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00193, Thứ Năm, ngày 25-10-2018
23
48
31
16
29
45
19
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
695
14395
Giá trị giải (đồng)
94.362.451.050
4.079.058.300
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00190, Thứ Năm, ngày 18-10-2018
42
22
01
11
47
34
30
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
17
601
13107
Giá trị giải (đồng)
86.856.031.200
3.245.011.650
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00187, Thứ Năm, ngày 11-10-2018
05
16
17
37
46
49
35
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
661
13452
Giá trị giải (đồng)
79.704.990.300
4.383.953.050
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00184, Thứ Năm, ngày 04-10-2018
03
12
09
34
17
42
46
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
677
14370
Giá trị giải (đồng)
72.901.033.500
3.627.957.850 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00181, Thứ Năm, ngày 27-09-2018
12
35
29
54
51
08
34
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
9
572
12078
Giá trị giải (đồng)
67.249.412.850
3.213.103.350 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00178, Thứ Năm, ngày 20-09-2018
47
03
32
46
35
49
51
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
529
10958
Giá trị giải (đồng)
61.507.022.700
3.459.350.450 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00175, Thứ Năm, ngày 13-09-2018
26
40
06
07
44
04
09
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
677
12000
Giá trị giải (đồng)
55.368.863.400
5.110.915.350
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00172, Thứ Năm, ngày 06-09-2018
21
27
24
11
04
15
07
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
587
11881
Giá trị giải (đồng)
49.962.814.050
4.510.243.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00169, Thứ Năm, ngày 30-08-2018
42
49
05
22
54
28
36
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
498
10720
Giá trị giải (đồng)
44.848.312.950
3.941.965.300
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00166, Thứ Năm, ngày 23-08-2018
14
38
18
39
27
53
02
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
522
10784
Giá trị giải (đồng)
39.404.614.350
3.337.109.900
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 192

DMCA.com Protection Status