• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
61.507.022.700 đồng
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.459.350.450 đồng
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00178, Thứ Năm, ngày 20-09-2018
47
03
32
46
35
49
51

Giá trị Jackpot 1

61.507.022.700 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.459.350.450 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
529
10958
Giá trị giải (đồng)
61.507.022.700
3.459.350.450 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00175, Thứ Năm, ngày 13-09-2018
26
40
06
07
44
04
09
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
677
12000
Giá trị giải (đồng)
55.368.863.400
5.110.915.350
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00172, Thứ Năm, ngày 06-09-2018
21
27
24
11
04
15
07
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
587
11881
Giá trị giải (đồng)
49.962.814.050
4.510.243.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00169, Thứ Năm, ngày 30-08-2018
42
49
05
22
54
28
36
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
498
10720
Giá trị giải (đồng)
44.848.312.950
3.941.965.300
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00166, Thứ Năm, ngày 23-08-2018
14
38
18
39
27
53
02
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
522
10784
Giá trị giải (đồng)
39.404.614.350
3.337.109.900
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00163, Thứ Năm, ngày 16-08-2018
51
34
06
46
10
48
47
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
13
386
8437
Giá trị giải (đồng)
34.965.205.950
3.140.259.400
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00160, Thứ Năm, ngày 09-08-2018
24
29
32
33
49
55
09
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
357
7708
Giá trị giải (đồng)
31.059.648.300 dong
3.302.372.800 dong
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00157, Thứ Năm, ngày 02-08-2018
55
11
17
06
41
16
07
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
484
10484
Giá trị giải (đồng)
43.671.479.700
3.426.978.100 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00154, Thứ Năm, ngày 26-07-2018
24
37
40
46
33
21
52
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
17
431
9181
Giá trị giải (đồng)
38.113.527.900
4.492.889.900
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00151, Thứ Năm, ngày 19-07-2018
13
28
44
47
34
11
10
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
417
8692
Giá trị giải (đồng)
33.072.762.000
3.932.804.800
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00148, Thứ Năm, ngày 12-07-2018
18
24
21
15
49
08
22
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
532
11274
Giá trị giải (đồng)
45.034.013.550
3.371.513.450
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00145, Thứ Năm, ngày 05-07-2018
04
51
24
43
15
22
48
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
502
9999
Giá trị giải (đồng)
39.908.934.300
3.742.049.150
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00142, Thứ Năm, ngày 28-06-2018
43
33
48
51
11
31
23
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
345
8347
Giá trị giải (đồng)
34.769.813.250
3.171.035.700
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 52

DMCA.com Protection Status