• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40.161.824.400 đồng
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.232.273.000 đồng
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00128, Thứ Năm, ngày 17-05-2018
31
38
13
53
45
55
46

Giá trị Jackpot 1

40.161.824.400 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.232.273.000 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
479
11025
Giá trị giải (đồng)
40.161.824.400
3.232.273.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00125, Thứ Năm, ngày 10-05-2018
08
39
06
43
02
34
11
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
571
12780
Giá trị giải (đồng)
33.632.951.700
3.836.957.950
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00122, Thứ Năm, ngày 03-05-2018
27
33
23
37
39
49
44
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
14
1130
23297
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000
36.846.222.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00119, Thứ Năm, ngày 26-04-2018
26
36
54
29
31
23
55
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
15
941
19915
Giá trị giải (đồng)
311.383.703.550
4.264.855.950
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00116, Thứ Năm, ngày 19-04-2018
35
04
17
19
49
55
09
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
11
1157
23632
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000
7.032.403.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00113, Thứ Năm, ngày 12-04-2018
35
54
37
04
42
29
19
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
22
1363
27060
Giá trị giải (đồng)
341.100.719.850
7.566.746.650
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00110, Thứ Năm, ngày 05-04-2018
17
31
32
25
09
07
06
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
18
1365
26937
Giá trị giải (đồng)
317.878.643.550
4.986.515.950
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00107, Thứ Năm, ngày 29-03-2018
52
27
05
39
35
46
31
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
20
1173
24297
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000
7.207.922.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00104, Thứ Năm, ngày 22-03-2018
24
01
34
08
33
41
20
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
14
1030
22900
Giá trị giải (đồng)
304.515.142.950
3.501.682.550
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00101, Thứ Năm, ngày 15-03-2018
39
23
15
49
20
28
19
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
1307
27632
Giá trị giải (đồng)
314.502.409.200
4.611.378.800
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00098, Thứ Năm, ngày 08-03-2018
17
41
18
52
14
23
40
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
22
1319
28814
Giá trị giải (đồng)
350.981.591.250
8.664.621.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00095, Thứ Năm, ngày 01-03-2018
17
05
04
38
07
20
09
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
33
1570
32802
Giá trị giải (đồng)
323.797.375.200
5.644.152.800
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00092, Thứ Năm, ngày 22-02-2018
42
36
48
32
11
14
20
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
21
1544
30453
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000
40.973.178.500
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 120

DMCA.com Protection Status