• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38.474.598.450đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.789.188.750đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00345, Thứ Năm, ngày 17-10-2019
51
53
34
14
05
11
16

Giá trị Jackpot 1

38.474.598.450đ

Giá trị Jackpot 2

3.789.188.750đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
1
350
8007
Giá trị giải (đồng)
38.474.598.450
3.789.188.750
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00342, Thứ Năm, ngày 10-10-2019
42
55
17
04
53
51
29
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
347
7445
Giá trị giải (đồng)
34.070.500.650
3.299.844.550
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00339, Thứ Năm, ngày 03-10-2019
26
08
44
04
07
37
29
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
9
763
14074
Giá trị giải (đồng)
80.834.053.800
3.207.249.950
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00336, Thứ Năm, ngày 26-09-2019
55
43
38
51
07
12
15
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
515
11395
Giá trị giải (đồng)
74.541.701.100
4.118.458.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00333, Thứ Năm, ngày 19-09-2019
02
22
34
08
39
41
13
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
15
570
11156
Giá trị giải (đồng)
69.277.580.400
3.533.555.950
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00330, Thứ Năm, ngày 12-09-2019
49
45
18
29
33
32
40
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
7
524
10196
Giá trị giải (đồng)
64.475.576.850
3.179.297.550
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00327, Thứ Năm, ngày 05-09-2019
20
27
30
24
33
45
21
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
413
9396
Giá trị giải (đồng)
60.028.396.500
4.129.127.350
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00324, Thứ Năm, ngày 29-08-2019
10
12
11
48
23
27
09
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
3
467
10311
Giá trị giải (đồng)
54.916.559.850
3.561.145.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00321, Thứ Năm, ngày 22-08-2019
04
07
17
30
39
16
27
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
11
501
10439
Giá trị giải (đồng)
49.866.250.350
4.174.804.800
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00318, Thứ Năm, ngày 15-08-2019
39
47
25
31
32
19
08
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
468
9593
Giá trị giải (đồng)
45.290.687.700
3.666.408.950
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00315, Thứ Năm, ngày 08-08-2019
01
18
41
21
06
17
22
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
3
371
9075
Giá trị giải (đồng)
40.878.482.250
3.176.163.900
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00312, Thứ Năm, ngày 01-08-2019
49
18
39
48
45
01
26
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
328
7909
Giá trị giải (đồng)
36.751.522.800
3.750.169.200
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 264

DMCA.com Protection Status