• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
76.939.767.750đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.677.180.250đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00367, Thứ Năm, ngày 05-12-2019
27
16
11
09
35
40
51

Giá trị Jackpot 1

76.939.767.750đ

Giá trị Jackpot 2

3.677.180.250đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
662
14493
Giá trị giải (đồng)
76.939.767.750
3.677.180.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00364, Thứ Năm, ngày 28-11-2019
53
28
26
55
18
01
14
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
13
567
12270
Giá trị giải (đồng)
70.845.145.500
3.209.152.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00360, Thứ Năm, ngày 21-11-2019
38
24
21
47
35
42
34
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
180
11414
Giá trị giải (đồng)
64.726.581.900
4.464.324.900
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00357, Thứ Năm, ngày 14-11-2019
41
36
55
16
12
09
35
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
550
12269
Giá trị giải (đồng)
58.593.943.200
3.782.920.600
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00354, Thứ Năm, ngày 07-11-2019
37
44
12
19
01
52
18
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
481
10521
Giá trị giải (đồng)
53.142.153.150
3.177.166.150
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00351, Thứ Năm, ngày 31-10-2019
19
48
37
22
47
18
46
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
2
384
8594
Giá trị giải (đồng)
48.060.708.600
4.854.312.100
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00348, Thứ Năm, ngày 24-10-2019
45
41
23
09
14
50
13
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
550
10040
Giá trị giải (đồng)
42.764.346.750
4.265.827.450
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00345, Thứ Năm, ngày 17-10-2019
51
53
34
14
05
11
16
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
1
350
8007
Giá trị giải (đồng)
38.474.598.450
3.789.188.750
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00342, Thứ Năm, ngày 10-10-2019
42
55
17
04
53
51
29
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
347
7445
Giá trị giải (đồng)
34.070.500.650
3.299.844.550
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00339, Thứ Năm, ngày 03-10-2019
26
08
44
04
07
37
29
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
9
763
14074
Giá trị giải (đồng)
80.834.053.800
3.207.249.950
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00336, Thứ Năm, ngày 26-09-2019
55
43
38
51
07
12
15
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
515
11395
Giá trị giải (đồng)
74.541.701.100
4.118.458.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00333, Thứ Năm, ngày 19-09-2019
02
22
34
08
39
41
13
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
15
570
11156
Giá trị giải (đồng)
69.277.580.400
3.533.555.950
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00330, Thứ Năm, ngày 12-09-2019
49
45
18
29
33
32
40
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
7
524
10196
Giá trị giải (đồng)
64.475.576.850
3.179.297.550
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 143

DMCA.com Protection Status