• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31.343.414.700đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.597.293.500đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00229, Thứ Năm, ngày 17-01-2019
13
14
22
34
35
55
54

Giá trị Jackpot 1

31.343.414.700đ

Giá trị Jackpot 2

3.597.293.500đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
368
7787
Giá trị giải (đồng)
31.343.414.700
3.597.293.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00226, Thứ Năm, ngày 10-01-2019
12
22
31
35
40
47
08
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
5
598
12732
Giá trị giải (đồng)
73.202.106.900
3.519.027.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00223, Thứ Năm, ngày 03-01-2019
54
31
45
37
49
23
18
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
564
12644
Giá trị giải (đồng)
64.464.220.650
3.213.678.350
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00220, Thứ Năm, ngày 27-12-2018
05
33
50
20
42
43
40
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
604
11273
Giá trị giải (đồng)
60.350.101.500
3.198.677.150
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00217, Thứ Năm, ngày 20-12-2018
44
17
24
34
33
08
55
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
618
12349
Giá trị giải (đồng)
55.116.976.800
3.380.367.400
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00214, Thứ Năm, ngày 13-12-2018
11
14
49
36
02
55
53
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
498
10572
Giá trị giải (đồng)
49.539.451.350
4.260.938.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00211, Thứ Năm, ngày 06-12-2018
13
09
42
39
27
23
49
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
18
712
12905
Giá trị giải (đồng)
43.892.386.050
3.633.486.800
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00208, Thứ Năm, ngày 29-11-2018
51
23
27
42
10
52
20
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
1
378
8714
Giá trị giải (đồng)
39.994.410.450
3.200.378.400
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00205, Thứ Năm, ngày 22-11-2018
17
22
24
28
37
44
06
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
6
544
9719
Giá trị giải (đồng)
35.575.536.450
3.984.511.300
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00202, Thứ Năm, ngày 15-11-2018
21
40
13
52
49
16
54
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
3
302
7191
Giá trị giải (đồng)
31.465.133.850
3.527.799.900 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00199, Thứ Năm, ngày 08-11-2018
22
53
52
28
39
31
14
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
6
394
8743
Giá trị giải (đồng)
38.020.462.950
5.236.233.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00196, Thứ Năm, ngày 01-11-2018
54
42
11
15
44
03
41
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
366
9091
Giá trị giải (đồng)
32.839.102.200
4.660.526.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00193, Thứ Năm, ngày 25-10-2018
23
48
31
16
29
45
19
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
695
14395
Giá trị giải (đồng)
94.362.451.050
4.079.058.300
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 156

DMCA.com Protection Status