• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
139.974.556.350 đồng
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4.751.773.250 đồng
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00060, Thứ Năm, ngày 07-12-2017
14
35
03
54
44
26
25

Giá trị Jackpot 1

139.974.556.350 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.751.773.250 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
22
942
16767
Giá trị giải (đồng)
139.974.556.350
4.751.773.250
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00057, Thứ Năm, ngày 30-11-2017
55
26
13
53
05
37
28
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
757
14706
Giá trị giải (đồng)
126,430,993,200
3,246,932,900
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00050, Thứ Năm, ngày 23-11-2017
02
01
50
25
18
03
14
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
7
609
13225
Giá trị giải (đồng)
117.975.638.100
3.674.925.400
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00047, Thứ Năm, ngày 16-11-2017
48
47
01
16
22
25
21
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
497
11529
Giá trị giải (đồng)
108.584.968.350
3.252.716.100
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00044, Thứ Năm, ngày 09-11-2017
36
03
23
34
02
06
50
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
2
545
11585
Giá trị giải (đồng)
100.817.638.950
5.110.772.400
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00041, Thứ Năm, ngày 02-11-2017
52
09
03
21
12
51
07
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
454
10804
Giá trị giải (đồng)
90.407.671.050
3.954.109.300
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00038, Thứ Năm, ngày 26-10-2017
30
15
10
34
02
50
03
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
426
9309
Giá trị giải (đồng)
83.506.415.700
3.187.303.150
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00035, Thứ Năm, ngày 19-10-2017
45
24
40
06
15
17
39
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
447
8816
Giá trị giải (đồng)
77.375.046.900
5.469.424.100
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00032, Thứ Năm, ngày 12-10-2017
37
05
11
42
08
31
52
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
420
9496
Giá trị giải (đồng)
69.615.950.250
4.607.302.250
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00029, Thứ Năm, ngày 05-10-2017
14
35
41
03
01
19
20
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
377
7866
Giá trị giải (đồng)
62.814.288.900
3.851.562.100
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00026, Thứ Năm, ngày 28-09-2017
20
27
47
31
28
39
10
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
284
6634
Giá trị giải (đồng)
59.174.588.100
3.447.150.900
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00023, Thứ Năm, ngày 21-09-2017
09
24
51
43
16
12
39
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
9
501
8634
Giá trị giải (đồng)
55.150.230.000
5.794.470.000
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00020, Thứ Năm, ngày 14-09-2017
44
51
23
32
43
22
15
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
308
6987
Giá trị giải (đồng)
52.263.240.150
5.473.693.350
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 57

DMCA.com Protection Status