• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40.722.802.950đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6.527.422.200đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00430, Thứ Năm, ngày 28-05-2020
01
49
08
44
04
21
52

Giá trị Jackpot 1

40.722.802.950đ

Giá trị Jackpot 2

6.527.422.200đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
0
0
0
Giá trị giải (đồng)
40.722.802.950
6.527.422.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00427, Thứ Năm, ngày 21-05-2020
46
30
22
25
15
02
10
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
408
8899
Giá trị giải (đồng)
35.786.056.800
5.978.894.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00424, Thứ Năm, ngày 14-05-2020
23
29
51
55
47
07
12
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
511
9225
Giá trị giải (đồng)
31.171.245.600
5.466.138.050
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00421, Thứ Năm, ngày 07-05-2020
32
28
19
09
54
30
22
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
1193
25534
Giá trị giải (đồng)
175.919.619.900
3.533.530.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00418, Thứ Năm, ngày 30-04-2020
32
12
33
31
41
39
14
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
22
912
19287
Giá trị giải (đồng)
157.535.203.350
3.406.069.400
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00413, Thứ Năm, ngày 26-03-2020
36
11
35
07
31
08
45
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
25
1124
24395
Giá trị giải (đồng)
130.391.512.500
7.775.566.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00410, Thứ Năm, ngày 19-03-2020
42
03
43
41
49
35
31
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
756
16251
Giá trị giải (đồng)
110.372.538.000
5.551.235.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00407, Thứ Năm, ngày 12-03-2020
27
19
24
02
34
14
48
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
786
16344
Giá trị giải (đồng)
93.827.290.800
3.712.874.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00404, Thứ Năm, ngày 05-03-2020
41
54
09
34
40
08
13
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
560
13396
Giá trị giải (đồng)
83.145.846.450
3.287.339.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00401, Thứ Năm, ngày 27-02-2020
55
29
21
03
11
47
50
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
631
13235
Giá trị giải (đồng)
73.148.581.650
5.140.739.600
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00398, Thứ Năm, ngày 20-02-2020
03
01
36
33
51
20
49
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
528
12205
Giá trị giải (đồng)
66.299.572.650
4.379.738.600
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00395, Thứ Năm, ngày 13-02-2020
28
39
34
35
32
25
07
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
492
11360
Giá trị giải (đồng)
59.497.631.400
3.623.967.350
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00392, Thứ Năm, ngày 06-02-2020
18
13
36
34
45
49
37
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
10
656
12915
Giá trị giải (đồng)
53.881.925.250
3.660.378.200
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 165

DMCA.com Protection Status