• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
59.497.631.400đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.623.967.350đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00395, Thứ Năm, ngày 13-02-2020
28
39
34
35
32
25
07

Giá trị Jackpot 1

59.497.631.400đ

Giá trị Jackpot 2

3.623.967.350đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
492
11360
Giá trị giải (đồng)
59.497.631.400
3.623.967.350
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00392, Thứ Năm, ngày 06-02-2020
18
13
36
34
45
49
37
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
10
656
12915
Giá trị giải (đồng)
53.881.925.250
3.660.378.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00389, Thứ Năm, ngày 30-01-2020
28
30
12
47
18
50
41
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
7
636
12449
Giá trị giải (đồng)
47.938.521.450
3.610.751.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00387, Thứ Năm, ngày 23-01-2020
18
15
49
25
31
09
46
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
609
12262
Giá trị giải (đồng)
44.100.944.850
3.184.354.450
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00384, Thứ Năm, ngày 16-01-2020
10
46
44
26
11
33
55
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
520
11815
Giá trị giải (đồng)
38.298.729.900
5.570.116.550
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00381, Thứ Năm, ngày 09-01-2020
54
21
20
17
29
52
51
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
374
8222
Giá trị giải (đồng)
33.409.526.250
5.026.871.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00378, Thứ Năm, ngày 02-01-2020
40
29
33
26
12
14
50
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
920
19392
Giá trị giải (đồng)
108.639.141.150
4.374.695.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00375, Thứ Năm, ngày 26-12-2019
54
05
12
06
18
23
26
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
1127
21393
Giá trị giải (đồng)
98.509.997.550
3.249.234.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00372, Thứ Năm, ngày 19-12-2019
18
28
34
29
25
22
50
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
14
751
15657
Giá trị giải (đồng)
91.007.696.550
3.516.217.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00369, Thứ Năm, ngày 12-12-2019
42
01
09
49
50
15
48
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
591
14279
Giá trị giải (đồng)
83.862.112.800
4.446.329.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00366, Thứ Năm, ngày 05-12-2019
27
16
11
09
35
40
51
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
662
14493
Giá trị giải (đồng)
76.939.767.750
3.677.180.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00363, Thứ Năm, ngày 28-11-2019
53
28
26
55
18
01
14
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
13
567
12270
Giá trị giải (đồng)
70.845.145.500
3.209.152.250
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 66

DMCA.com Protection Status