• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
33.072.762.000 đồng
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.932.804.800 đồng
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00156, Thứ Năm, ngày 19-07-2018
13
28
44
47
34
11
10

Giá trị Jackpot 1

33.072.762.000 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.932.804.800 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
417
8692
Giá trị giải (đồng)
33.072.762.000
3.932.804.800
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00153, Thứ Năm, ngày 12-07-2018
18
24
21
15
49
08
22
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
532
11274
Giá trị giải (đồng)
45.034.013.550
3.371.513.450
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00150, Thứ Năm, ngày 05-07-2018
04
51
24
43
15
22
48
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
502
9999
Giá trị giải (đồng)
39.908.934.300
3.742.049.150
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00147, Thứ Năm, ngày 28-06-2018
43
33
48
51
11
31
23
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
345
8347
Giá trị giải (đồng)
34.769.813.250
3.171.035.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00144, Thứ Năm, ngày 21-06-2018
02
08
19
23
25
33
32
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
10
655
12564
Giá trị giải (đồng)
44.151.049.200
3.609.888.450
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00141, Thứ Năm, ngày 14-06-2018
15
03
45
54
48
32
55
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
5
497
10996
Giá trị giải (đồng)
38.662.053.150
4.150.397.100
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00137, Thứ Năm, ngày 07-06-2018
11
16
18
26
46
47
42
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
449
9965
Giá trị giải (đồng)
33.451.356.000
3.571.430.750
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00134, Thứ Năm, ngày 31-05-2018
03
15
18
25
26
29
19
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
8
742
13208
Giá trị giải (đồng)
38.730.036.000
3.772.192.400
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00131, Thứ Năm, ngày 24-05-2018
48
25
29
24
36
26
40
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
634
12330
Giá trị giải (đồng)
33.284.469.900
3.167.129.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00128, Thứ Năm, ngày 17-05-2018
31
38
13
53
45
55
46
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
479
11025
Giá trị giải (đồng)
40.161.824.400
3.232.273.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00125, Thứ Năm, ngày 10-05-2018
08
39
06
43
02
34
11
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
571
12780
Giá trị giải (đồng)
33.632.951.700
3.836.957.950
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00122, Thứ Năm, ngày 03-05-2018
27
33
23
37
39
49
44
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
14
1130
23297
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000
36.846.222.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00119, Thứ Năm, ngày 26-04-2018
26
36
54
29
31
23
55
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
15
941
19915
Giá trị giải (đồng)
311.383.703.550
4.264.855.950
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 145

DMCA.com Protection Status