• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
48.189.077.850đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4.142.185.250đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00507, Thứ Năm, ngày 26-11-2020
18
19
52
29
36
31
50

Giá trị Jackpot 1

48.189.077.850đ

Giá trị Jackpot 2

4.142.185.250đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
568
11465
Giá trị giải (đồng)
48.189.077.850
4.142.185.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00504, Thứ Năm, ngày 19-11-2020
12
45
28
23
15
48
43
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
533
11511
Giá trị giải (đồng)
42.989.314.350
3.564.433.750
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00501, Thứ Năm, ngày 12-11-2020
04
20
25
22
43
47
12
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
1
429
9220
Giá trị giải (đồng)
37.909.410.600
4.166.004.300
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00498, Thứ Năm, ngày 05-11-2020
51
02
34
18
06
01
52
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
391
8525
Giá trị giải (đồng)
32.835.526.500
3.602.239.400
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00495, Thứ Năm, ngày 29-10-2020
16
23
14
21
09
11
54
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
15
703
14015
Giá trị giải (đồng)
50.690.711.550
3.167.742.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00492, Thứ Năm, ngày 22-10-2020
02
12
21
38
03
24
14
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
604
11740
Giá trị giải (đồng)
45.421.905.900
3.171.547.350
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00489, Thứ Năm, ngày 15-10-2020
47
38
50
08
52
41
45
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
3
369
8635
Giá trị giải (đồng)
40.405.919.700
3.350.869.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00486, Thứ Năm, ngày 08-10-2020
21
51
20
26
10
18
52
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
393
9445
Giá trị giải (đồng)
35.567.089.050
3.784.670.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00483, Thứ Năm, ngày 01-10-2020
54
19
38
03
06
07
50
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
472
9105
Giá trị giải (đồng)
31.064.969.100
3.284.435.300
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00480, Thứ Năm, ngày 24-09-2020
28
52
42
53
41
12
50
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
519
10959
Giá trị giải (đồng)
56.419.684.950
3.367.150.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00477, Thứ Năm, ngày 17-09-2020
53
01
28
44
05
43
49
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
437
10656
Giá trị giải (đồng)
51.498.833.700
3.420.910.300
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00474, Thứ Năm, ngày 10-09-2020
45
37
27
18
25
50
52
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
0
517
11290
Giá trị giải (đồng)
46.002.032.400
3.166.228.300
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 180

DMCA.com Protection Status