• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31.179.786.600đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.131.087.400đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00457, Thứ Năm, ngày 30-07-2020
07
54
29
06
16
26
04

Giá trị Jackpot 1

31.179.786.600đ

Giá trị Jackpot 2

3.131.087.400đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
432
8491
Giá trị giải (đồng)
31.179.786.600
3.131.087.400
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00454, Thứ Năm, ngày 23-07-2020
49
52
31
12
47
04
02
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
653
15244
Giá trị giải (đồng)
97.175.363.250
5.752.653.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00451, Thứ Năm, ngày 16-07-2020
32
24
02
11
20
05
06
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
793
16442
Giá trị giải (đồng)
82.008.822.450
4.067.482.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00448, Thứ Năm, ngày 09-07-2020
17
10
26
11
54
03
21
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
11
650
14427
Giá trị giải (đồng)
72.401.479.950
3.472.460.950
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00445, Thứ Năm, ngày 02-07-2020
38
48
04
53
10
20
05
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
524
11779
Giá trị giải (đồng)
66.366.603.300
3.654.935.150
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00442, Thứ Năm, ngày 25-06-2020
40
27
19
12
09
10
55
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
6
801
14601
Giá trị giải (đồng)
60.472.186.950
3.613.345.900
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00439, Thứ Năm, ngày 18-06-2020
18
27
54
05
45
50
09
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
16
926
12571
Giá trị giải (đồng)
54.952.073.850
3.122.220.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00436, Thứ Năm, ngày 11-06-2020
35
21
32
03
52
25
34
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
464
10198
Giá trị giải (đồng)
50.713.813.200
3.386.418.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00433, Thứ Năm, ngày 04-06-2020
12
54
06
34
39
16
19
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
545
11203
Giá trị giải (đồng)
45.728.364.900
7.083.595.750
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00430, Thứ Năm, ngày 28-05-2020
01
49
08
44
04
21
52
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
434
10046
Giá trị giải (đồng)
40.722.802.950
6.527.422.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00427, Thứ Năm, ngày 21-05-2020
46
30
22
25
15
02
10
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
408
8899
Giá trị giải (đồng)
35.786.056.800
5.978.894.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00424, Thứ Năm, ngày 14-05-2020
23
29
51
55
47
07
12
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
511
9225
Giá trị giải (đồng)
31.171.245.600
5.466.138.050
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00421, Thứ Năm, ngày 07-05-2020
32
28
19
09
54
30
22
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
1193
25534
Giá trị giải (đồng)
175.919.619.900
3.533.530.850
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 6965

DMCA.com Protection Status