• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
77.375.046.900 đồng
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5.469.424.100 đồng
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00035, Thứ Năm, ngày 19-10-2017
45
24
40
06
15
17
39

Giá trị Jackpot 1

77.375.046.900 đồng

Giá trị Jackpot 2

5.469.424.100 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
447
8816
Giá trị giải (đồng)
77.375.046.900
5.469.424.100
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00032, Thứ Năm, ngày 12-10-2017
37
05
11
42
08
31
52
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
420
9496
Giá trị giải (đồng)
69.615.950.250
4.607.302.250
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00029, Thứ Năm, ngày 05-10-2017
14
35
41
03
01
19
20
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
377
7866
Giá trị giải (đồng)
62.814.288.900
3.851.562.100
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00026, Thứ Năm, ngày 28-09-2017
20
27
47
31
28
39
10
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
284
6634
Giá trị giải (đồng)
59.174.588.100
3.447.150.900
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00023, Thứ Năm, ngày 21-09-2017
09
24
51
43
16
12
39
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
9
501
8634
Giá trị giải (đồng)
55.150.230.000
5.794.470.000
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00020, Thứ Năm, ngày 14-09-2017
44
51
23
32
43
22
15
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
308
6987
Giá trị giải (đồng)
52.263.240.150
5.473.693.350
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00017, Thứ Năm, ngày 07-09-2017
32
04
40
18
31
22
08
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
325
7245
Giá trị giải (đồng)
48.190.895.850
5.021.210.650
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00014, Thứ Năm, ngày 31-08-2017
20
08
35
27
36
47
18
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
409
8324
Giá trị giải (đồng)
45.086.515.950
4.676.279.550
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00011, Thứ Năm, ngày 24-08-2017
42
46
37
16
05
18
10
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
389
8152
Giá trị giải (đồng)
41.355.943.950
4.261.771.550
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00008, Thứ Năm, ngày 17-08-2017
20
32
11
30
34
12
53
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
340
7337
Giá trị giải (đồng)
37.754.634.900
3.861.626.100
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00005, Thứ Năm, ngày 10-08-2017
10
11
19
41
50
54
03
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
3
285
6252
Giá trị giải (đồng)
34.588.091.550
3.509.787.950
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00002, Thứ Năm, ngày 03-08-2017
04
24
25
09
27
45
40
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
378
7264
Giá trị giải (đồng)
31.024.813.350
3.113.868.150
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 28

DMCA.com Protection Status