• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
300.000.000.000 đồng
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
40.973.178.500 đồng
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00092, Thứ Năm, ngày 22-02-2018
42
36
48
32
11
14
20

Giá trị Jackpot 1

300.000.000.000 đồng

Giá trị Jackpot 2

40.973.178.500 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
21
1544
30453
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000
40.973.178.500
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00087, Thứ Năm, ngày 08-02-2018
37
29
41
22
50
21
33
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
17
1364
29319
Giá trị giải (đồng)
307.756.203.150
3.861.800.350
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00084, Thứ Năm, ngày 01-02-2018
08
01
43
09
39
07
52
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
41
2447
47716
Giá trị giải (đồng)
306.891.445.800
3.765.716.200
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00081, Thứ Năm, ngày 25-01-2018
01
10
30
44
45
50
04
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
23
1372
28003
Giá trị giải (đồng)
281.341.050.600
5.805.658.750
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00078, Thứ Năm, ngày 18-01-2018
39
36
12
30
24
28
15
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
28
1608
33118
Giá trị giải (đồng)
256.090.121.850
5.912.489.850
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00075, Thứ Năm, ngày 11-01-2018
35
37
30
07
45
04
01
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
25
2065
35743
Giá trị giải (đồng)
229.877.713.200
3.679.272.900
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00072, Thứ Năm, ngày 04-01-2018
46
55
31
35
07
01
51
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
3
14
965
24548
Giá trị giải (đồng)
207.385.131.000
4.624.516.750
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00069, Thứ Năm, ngày 28-12-2017
07
18
26
29
31
35
34
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
14
1181
22730
Giá trị giải (đồng)
185.756.375.100
7.793.640.900
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00066, Thứ Năm, ngày 21-12-2017
37
23
27
35
22
46
19
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
14
870
18736
Giá trị giải (đồng)
167.473.255.350
5.762.183.150
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00063, Thứ Năm, ngày 14-12-2017
50
11
12
22
28
46
07
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
835
17533
Giá trị giải (đồng)
150.431.996.550
3.868.709.950
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00060, Thứ Năm, ngày 07-12-2017
14
35
03
54
44
26
25
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
22
942
16767
Giá trị giải (đồng)
139.974.556.350
4.751.773.250
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00057, Thứ Năm, ngày 30-11-2017
55
26
13
53
05
37
28
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
757
14706
Giá trị giải (đồng)
126,430,993,200
3,246,932,900
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00050, Thứ Năm, ngày 23-11-2017
02
01
50
25
18
03
14
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
7
609
13225
Giá trị giải (đồng)
117.975.638.100
3.674.925.400
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 80

DMCA.com Protection Status