• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38.923.540.050đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.411.051.450đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00566, Thứ Năm, ngày 15-04-2021
51
05
47
42
27
08
36

Giá trị Jackpot 1

38.923.540.050đ

Giá trị Jackpot 2

3.411.051.450đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
489
10916
Giá trị giải (đồng)
38.923.540.050
3.411.051.450
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00563, Thứ Năm, ngày 08-04-2021
11
08
22
16
30
28
45
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
718
12249
Giá trị giải (đồng)
33.504.099.600
3.999.050.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00560, Thứ Năm, ngày 01-04-2021
24
54
18
38
13
34
08
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
2
20
1637
34013
Giá trị giải (đồng)
136.404.173.550
1.776.739.125
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00557, Thứ Năm, ngày 25-03-2021
24
19
20
29
39
36
22
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
27
2071
37515
Giá trị giải (đồng)
121.944.966.150
9.073.561.650
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00554, Thứ Năm, ngày 18-03-2021
17
54
41
38
46
24
51
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
15
1256
25131
Giá trị giải (đồng)
108.239.519.100
7.550.734.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00551, Thứ Năm, ngày 11-03-2021
43
44
04
12
25
05
27
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
27
1444
25609
Giá trị giải (đồng)
95.157.557.400
6.097.182.900
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00548, Thứ Năm, ngày 04-03-2021
23
41
21
33
09
02
45
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
22
911
19393
Giá trị giải (đồng)
85.415.028.150
5.014.679.650
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00545, Thứ Năm, ngày 25-02-2021
32
19
51
09
45
40
01
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
807
17785
Giá trị giải (đồng)
76.449.418.500
4.018.500.800
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00542, Thứ Năm, ngày 18-02-2021
47
26
05
22
02
10
53
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
11
841
17745
Giá trị giải (đồng)
67.282.911.300
4.126.719.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00537, Thứ Năm, ngày 04-02-2021
50
43
53
51
44
28
13
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
573
13110
Giá trị giải (đồng)
54.561.200.700
5.889.302.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00534, Thứ Năm, ngày 28-01-2021
34
16
40
04
55
03
02
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
518
11840
Giá trị giải (đồng)
47.149.347.450
5.065.762.950
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00531, Thứ Năm, ngày 21-01-2021
31
09
47
20
52
22
18
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
530
11531
Giá trị giải (đồng)
40.652.627.700
4.343.905.200
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 171

DMCA.com Protection Status