• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
82.774.946.550đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.813.018.000đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00255, Thứ Năm, ngày 21-03-2019
46
07
32
42
53
18
28

Giá trị Jackpot 1

82.774.946.550đ

Giá trị Jackpot 2

3.813.018.000đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
772
16077
Giá trị giải (đồng)
82.774.946.550
3.813.018.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00252, Thứ Năm, ngày 14-03-2019
18
21
25
35
44
53
04
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
9
699
14221
Giá trị giải (đồng)
75.457.784.550
3.267.720.100
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00249, Thứ Năm, ngày 07-03-2019
33
20
02
14
47
41
27
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
533
12621
Giá trị giải (đồng)
68.424.485.250
3.696.977.650
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00246, Thứ Năm, ngày 28-02-2019
19
34
40
15
04
42
49
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
15
586
12388
Giá trị giải (đồng)
62.151.686.400
3.659.927.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00243, Thứ Năm, ngày 21-02-2019
03
10
11
15
29
34
50
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
13
685
14102
Giá trị giải (đồng)
56.212.337.100
6.360.507.100
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00240, Thứ Năm, ngày 14-02-2019
08
15
26
41
43
53
46
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
623
13514
Giá trị giải (đồng)
50.622.710.700
5.739.437.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00237, Thứ Năm, ngày 07-02-2019
50
32
47
20
27
28
41
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
382
8264
Giá trị giải (đồng)
44.397.880.500
5.047.789.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00235, Thứ Năm, ngày 31-01-2019
10
20
44
34
28
19
29
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
486
10752
Giá trị giải (đồng)
41.293.427.700
4.702.850.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00232, Thứ Năm, ngày 24-01-2019
31
55
49
35
38
44
24
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
325
8630
Giá trị giải (đồng)
36.240.081.150
4.141.367.550
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00229, Thứ Năm, ngày 17-01-2019
13
14
22
34
35
55
54
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
368
7787
Giá trị giải (đồng)
31.343.414.700
3.597.293.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00226, Thứ Năm, ngày 10-01-2019
12
22
31
35
40
47
08
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
5
598
12732
Giá trị giải (đồng)
73.202.106.900
3.519.027.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00223, Thứ Năm, ngày 03-01-2019
54
31
45
37
49
23
18
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
564
12644
Giá trị giải (đồng)
64.464.220.650
3.213.678.350
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00220, Thứ Năm, ngày 27-12-2018
05
33
50
20
42
43
40
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
604
11273
Giá trị giải (đồng)
60.350.101.500
3.198.677.150
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 207

DMCA.com Protection Status