• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
97.303.702.800đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.762.358.800đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00306, Thứ Năm, ngày 18-07-2019
24
29
39
04
31
41
38

Giá trị Jackpot 1

97.303.702.800đ

Giá trị Jackpot 2

3.762.358.800đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
589
14090
Giá trị giải (đồng)
97.303.702.800
3.762.358.800
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00303, Thứ Năm, ngày 11-07-2019
06
35
09
15
38
26
34
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
19
1126
18811
Giá trị giải (đồng)
90.442.473.600
4.368.840.150
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00300, Thứ Năm, ngày 04-07-2019
46
05
04
52
54
14
03
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
616
12870
Giá trị giải (đồng)
84.311.080.050
3.687.574.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00297, Thứ Năm, ngày 27-06-2019
49
09
53
29
32
44
05
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
11
613
12559
Giá trị giải (đồng)
78.122.912.250
4.530.368.650
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00294, Thứ Năm, ngày 20-06-2019
51
15
49
41
23
09
52
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
641
12883
Giá trị giải (đồng)
71.915.836.350
3.840.693.550
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00291, Thứ Năm, ngày 13-06-2019
53
15
29
22
06
09
25
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
715
13177
Giá trị giải (đồng)
65.946.387.450
3.177.421.450
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00288, Thứ Năm, ngày 06-06-2019
54
30
10
36
51
13
16
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
418
9540
Giá trị giải (đồng)
60.811.500.000
4.004.281.300
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00285, Thứ Năm, ngày 30-05-2019
40
33
31
34
37
17
35
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
450
9756
Giá trị giải (đồng)
55.166.476.800
3.377.056.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00282, Thứ Năm, ngày 23-05-2019
42
21
13
55
53
33
44
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
456
9681
Giá trị giải (đồng)
50.248.806.150
4.342.525.350
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00279, Thứ Năm, ngày 16-05-2019
30
43
28
08
33
40
24
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
455
9627
Giá trị giải (đồng)
45.292.760.400
3.791.853.600
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00276, Thứ Năm, ngày 09-05-2019
21
49
19
48
55
54
27
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
451
9226
Giá trị giải (đồng)
40.648.074.600
3.275.777.400
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00273, Thứ Năm, ngày 02-05-2019
33
10
02
16
17
36
20
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
445
9105
Giá trị giải (đồng)
36.699.868.650
3.744.429.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00270, Thứ Năm, ngày 25-04-2019
16
22
23
33
36
38
45
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
377
8185
Giá trị giải (đồng)
32.860.128.000
3.317.792.000
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 360

DMCA.com Protection Status