• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
45.292.760.400đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.791.853.600đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00279, Thứ Năm, ngày 16-05-2019
30
43
28
08
33
40
24

Giá trị Jackpot 1

45.292.760.400đ

Giá trị Jackpot 2

3.791.853.600đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
455
9627
Giá trị giải (đồng)
45.292.760.400
3.791.853.600
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00276, Thứ Năm, ngày 09-05-2019
21
49
19
48
55
54
27
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
451
9226
Giá trị giải (đồng)
40.648.074.600
3.275.777.400
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00273, Thứ Năm, ngày 02-05-2019
33
10
02
16
17
36
20
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
445
9105
Giá trị giải (đồng)
36.699.868.650
3.744.429.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00270, Thứ Năm, ngày 25-04-2019
16
22
23
33
36
38
45
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
377
8185
Giá trị giải (đồng)
32.860.128.000
3.317.792.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00267, Thứ Năm, ngày 18-04-2019
15
26
48
08
07
24
10
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
14
1079
22604
Giá trị giải (đồng)
117.272.637.300
4.401.375.550
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00264, Thứ Năm, ngày 11-04-2019
32
08
31
37
55
01
53
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
875
18136
Giá trị giải (đồng)
107.805.747.000
3.349.498.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00261, Thứ Năm, ngày 04-04-2019
29
26
38
51
16
47
13
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
12
908
17031
Giá trị giải (đồng)
98.312.907.900
3.597.381.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00258, Thứ Năm, ngày 28-03-2019
43
37
49
23
44
03
27
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
868
17595
Giá trị giải (đồng)
90.282.744.300
3.269.715.950
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00255, Thứ Năm, ngày 21-03-2019
46
07
32
42
53
18
28
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
772
16077
Giá trị giải (đồng)
82.774.946.550
3.813.018.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00252, Thứ Năm, ngày 14-03-2019
18
21
25
35
44
53
04
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
9
699
14221
Giá trị giải (đồng)
75.457.784.550
3.267.720.100
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00249, Thứ Năm, ngày 07-03-2019
33
20
02
14
47
41
27
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
533
12621
Giá trị giải (đồng)
68.424.485.250
3.696.977.650
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00246, Thứ Năm, ngày 28-02-2019
19
34
40
15
04
42
49
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
15
586
12388
Giá trị giải (đồng)
62.151.686.400
3.659.927.700
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 36

DMCA.com Protection Status