• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31.660.230.900 đồng
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.775.856.900 đồng
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00155, Thứ Ba, ngày 17-07-2018
40
27
22
31
14
05
48

Giá trị Jackpot 1

31.660.230.900 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.775.856.900 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
473
10056
Giá trị giải (đồng)
31.660.230.900
3.775.856.900
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00152, Thứ Ba, ngày 10-07-2018
06
29
16
10
27
20
24
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
825
14755
Giá trị giải (đồng)
43.270.472.550
3.175.564.450 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00149, Thứ Ba, ngày 03-07-2018
47
34
49
48
30
32
50
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
451
9664
Giá trị giải (đồng)
38.162.758.350
3.548.029.600
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00146, Thứ Ba, ngày 26-06-2018
17
39
43
21
40
18
03
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
2
8
470
9947
Giá trị giải (đồng)
33.230.491.950
3.968.832.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00143, Thứ Ba, ngày 19-06-2018
17
41
31
16
52
37
34
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
522
11319
Giá trị giải (đồng)
42.685.218.300
3.447.018.350
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00140, Thứ Ba, ngày 12-06-2018
04
13
23
35
27
29
14
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
722
14213
Giá trị giải (đồng)
36.793.704.900
3.942.802.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00136, Thứ Ba, ngày 05-06-2018
26
51
21
11
52
32
05
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
586
11620
Giá trị giải (đồng)
31.656.701.100
3.372.024.650
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00133, Thứ Ba, ngày 29-05-2018
17
46
09
18
13
50
26
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
694
14092
Giá trị giải (đồng)
37.041.107.700
3.584.533.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00130, Thứ Ba, ngày 22-05-2018
04
08
35
47
17
05
39
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
11
610
14017
Giá trị giải (đồng)
31.780.304.400
3.647.009.800
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00127, Thứ Ba, ngày 15-05-2018
29
44
06
49
37
03
24
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
8
640
13707
Giá trị giải (đồng)
38.071.367.400
4.330.115.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00124, Thứ Ba, ngày 08-05-2018
16
24
03
38
23
42
48
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
14
728
13633
Giá trị giải (đồng)
31.688.034.150
3.620.856.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00121, Thứ Ba, ngày 01-05-2018
38
20
25
23
07
01
14
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
15
995
22527
Giá trị giải (đồng)
323.711.172.750
5.634.574.750
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00118, Thứ Ba, ngày 24-04-2018
41
24
17
46
40
18
06
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
967
20916
Giá trị giải (đồng)
305.150.984.400
3.572.331.600
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 87

DMCA.com Protection Status