• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
77.917.521.900đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.612.893.550đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00450, Thứ Ba, ngày 14-07-2020
43
34
22
51
05
32
12

Giá trị Jackpot 1

77.917.521.900đ

Giá trị Jackpot 2

3.612.893.550đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
17
753
15356
Giá trị giải (đồng)
77.917.521.900
3.612.893.550
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00447, Thứ Ba, ngày 07-07-2020
35
32
50
24
48
07
01
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
720
14501
Giá trị giải (đồng)
70.362.637.500
3.245.922.900
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00444, Thứ Ba, ngày 30-06-2020
20
11
18
21
19
05
52
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
15
798
15517
Giá trị giải (đồng)
64.312.813.650
3.426.736.300
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00441, Thứ Ba, ngày 23-06-2020
54
02
46
52
18
28
19
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
14
567
11922
Giá trị giải (đồng)
58.805.962.050
3.428.209.800
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00438, Thứ Ba, ngày 16-06-2020
33
15
54
02
23
16
45
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
10
617
12460
Giá trị giải (đồng)
53.852.086.200
3.735.115.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00435, Thứ Ba, ngày 09-06-2020
01
22
08
48
42
03
44
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
521
11779
Giá trị giải (đồng)
49.186.580.250
3.216.725.650
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00432, Thứ Ba, ngày 02-06-2020
19
42
55
04
48
31
22
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
44
512
10989
Giá trị giải (đồng)
44.372.894.250
6.932.987.900
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00429, Thứ Ba, ngày 26-05-2020
23
12
34
24
11
47
43
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
586
11715
Giá trị giải (đồng)
39.110.032.200
6.348.225.450
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00426, Thứ Ba, ngày 19-05-2020
16
15
19
05
55
49
03
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
705
12963
Giá trị giải (đồng)
34.151.397.600
5.797.266.050
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00423, Thứ Ba, ngày 12-05-2020
01
25
34
08
44
38
28
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
17
1295
27588
Giá trị giải (đồng)
192.141.839.100
5.335.999.650
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00420, Thứ Ba, ngày 05-05-2020
15
20
01
18
13
04
22
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
20
1191
25294
Giá trị giải (đồng)
171.117.842.250
4.915.251.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00417, Thứ Ba, ngày 28-04-2020
04
30
46
06
10
16
34
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
3
19
1390
26944
Giá trị giải (đồng)
153.880.578.750
4.167.848.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00415, Thứ Ba, ngày 31-03-2020
19
53
12
43
40
41
23
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
2
26
1413
28079
Giá trị giải (đồng)
143.369.946.750
3.643.539.800
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 259

DMCA.com Protection Status