• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
65.331.482.700 đồng
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.884.290.450 đồng
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00180, Thứ Ba, ngày 25-09-2018
13
17
14
02
03
06
09

Giá trị Jackpot 1

65.331.482.700 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.884.290.450 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
17
683
14038
Giá trị giải (đồng)
65.331.482.700
3.884.290.450 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00177, Thứ Ba, ngày 18-09-2018
08
21
32
43
48
53
38
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
614
13132
Giá trị giải (đồng)
59.535.024.150
3.240.239.500 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00174, Thứ Ba, ngày 11-09-2018
45
17
28
49
42
13
50
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
595
13502
Giá trị giải (đồng)
53.696.842.500
4.925.135.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00171, Thứ Ba, ngày 04-09-2018
08
34
37
18
20
29
51
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
687
13747
Giá trị giải (đồng)
48.210.550.500
4.315.547.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00168, Thứ Ba, ngày 28-08-2018
48
10
39
02
31
15
23
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
510
10940
Giá trị giải (đồng)
43.233.200.400
3.762.508.350
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00165, Thứ Ba, ngày 21-08-2018
46
12
23
32
09
14
31
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
693
13375
Giá trị giải (đồng)
38.068.041.000
3.188.601.750
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00162, Thứ Ba, ngày 14-08-2018
38
36
45
52
29
30
46
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
11
428
9642
Giá trị giải (đồng)
33.702.871.350
3.596.064.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00159, Thứ Ba, ngày 07-08-2018
03
09
15
20
39
49
04
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
13
776
14208
Giá trị giải (đồng)
47.175.342.150 dong
3.184.634.100 dong
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00156, Thứ Ba, ngày 31-07-2018
01
05
47
27
50
31
41
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
511
11067
Giá trị giải (đồng)
41.892.910.050
3.229.359.250 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00153, Thứ Ba, ngày 24-07-2018
18
34
53
37
11
50
20
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
497
10466
Giá trị giải (đồng)
36.779.450.250
4.344.659.050
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00150, Thứ Ba, ngày 17-07-2018
40
27
22
31
14
05
48
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
473
10056
Giá trị giải (đồng)
31.660.230.900
3.775.856.900
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00147, Thứ Ba, ngày 10-07-2018
06
29
16
10
27
20
24
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
825
14755
Giá trị giải (đồng)
43.270.472.550
3.175.564.450 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00144, Thứ Ba, ngày 03-07-2018
47
34
49
48
30
32
50
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
451
9664
Giá trị giải (đồng)
38.162.758.350
3.548.029.600
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 67

DMCA.com Protection Status