• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36.634.873.800đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5.385.243.650đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00383, Thứ Ba, ngày 14-01-2020
04
39
51
50
17
03
53

Giá trị Jackpot 1

36.634.873.800đ

Giá trị Jackpot 2

5.385.243.650đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
480
11183
Giá trị giải (đồng)
36.634.873.800
5.385.243.650
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00380, Thứ Ba, ngày 07-01-2020
54
16
22
11
42
08
13
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
502
11047
Giá trị giải (đồng)
31.673.873.550
4.834.021.400
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00377, Thứ Ba, ngày 31-12-2019
55
22
02
28
26
44
27
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
14
936
21608
Giá trị giải (đồng)
105.104.974.350
3.982.010.050
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00374, Thứ Ba, ngày 24-12-2019
55
30
03
34
50
16
48
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
2
18
793
17237
Giá trị giải (đồng)
96.266.883.900
4.100.571.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00371, Thứ Ba, ngày 17-12-2019
37
14
19
22
04
05
43
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
17
886
18242
Giá trị giải (đồng)
88.681.195.200
3.257.717.550
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00368, Thứ Ba, ngày 10-12-2019
49
42
33
43
05
20
26
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
773
16326
Giá trị giải (đồng)
81.294.373.650
4.161.025.350
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00365, Thứ Ba, ngày 03-12-2019
36
50
29
52
41
21
42
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
634
13394
Giá trị giải (đồng)
75.051.358.950
3.467.357.050
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00362, Thứ Ba, ngày 26-11-2019
07
19
38
41
42
47
04
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
3
13
690
13562
Giá trị giải (đồng)
68.962.775.250
1.645.004.350
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00359, Thứ Ba, ngày 19-11-2019
33
40
35
19
21
38
04
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
656
13532
Giá trị giải (đồng)
62.562.161.550
4.223.833.750
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00356, Thứ Ba, ngày 12-11-2019
36
10
17
27
24
39
33
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
708
14597
Giá trị giải (đồng)
56.779.236.300
3.581.286.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00353, Thứ Ba, ngày 05-11-2019
44
06
50
16
03
17
28
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
9
495
11850
Giá trị giải (đồng)
51.547.657.800
5.241.750.900
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00350, Thứ Ba, ngày 29-10-2019
43
12
31
16
55
15
11
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
490
10306
Giá trị giải (đồng)
46.241.529.150
4.652.181.050
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 152

DMCA.com Protection Status