• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
70.095.625.050đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.638.447.850đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00293, Thứ Ba, ngày 18-06-2019
31
24
47
54
46
45
04

Giá trị Jackpot 1

70.095.625.050đ

Giá trị Jackpot 2

3.638.447.850đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
511
12142
Giá trị giải (đồng)
70.095.625.050
3.638.447.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00290, Thứ Ba, ngày 11-06-2019
30
49
05
02
20
13
35
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
14
605
12825
Giá trị giải (đồng)
64.349.594.400
4.397.402.900
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00287, Thứ Ba, ngày 04-06-2019
41
20
18
24
33
26
55
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
507
11733
Giá trị giải (đồng)
59.020.828.950
3.805.317.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00284, Thứ Ba, ngày 28-05-2019
32
31
33
22
15
37
51
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
606
12077
Giá trị giải (đồng)
53.501.940.750
3.192.108.050
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00281, Thứ Ba, ngày 21-05-2019
11
53
12
31
29
37
41
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
481
10985
Giá trị giải (đồng)
48.503.567.100
4.148.609.900
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00278, Thứ Ba, ngày 14-05-2019
21
06
15
40
11
30
10
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
575
11433
Giá trị giải (đồng)
43.647.956.850
3.609.097.650
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00275, Thứ Ba, ngày 07-05-2019
06
49
08
07
03
09
24
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
22
748
13654
Giá trị giải (đồng)
39.120.897.000
3.106.091.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00272, Thứ Ba, ngày 30-04-2019
45
41
13
05
40
03
52
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
481
8507
Giá trị giải (đồng)
35.412.222.450
3.601.358.050
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00269, Thứ Ba, ngày 23-04-2019
43
21
31
22
45
20
30
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
383
8291
Giá trị giải (đồng)
31.616.504.400
3.179.611.600
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00266, Thứ Ba, ngày 16-04-2019
33
32
29
16
52
53
05
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
964
21556
Giá trị giải (đồng)
114.222.823.500
4.062.507.350
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00263, Thứ Ba, ngày 09-04-2019
49
10
14
19
48
36
03
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
20
1024
21539
Giá trị giải (đồng)
104.660.257.350
3.705.261.050
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00260, Thứ Ba, ngày 02-04-2019
22
26
01
04
20
09
48
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
1023
20461
Giá trị giải (đồng)
95.702.711.250
3.307.359.150
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00257, Thứ Ba, ngày 26-03-2019
44
40
48
19
15
28
14
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
23
970
18583
Giá trị giải (đồng)
87.855.300.750
4.377.501.800
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 49

DMCA.com Protection Status