• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
48.334.463.400đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5.485.187.800đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00239, Thứ Ba, ngày 12-02-2019
01
12
17
34
48
49
47

Giá trị Jackpot 1

48.334.463.400đ

Giá trị Jackpot 2

5.485.187.800đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
14
836
15780
Giá trị giải (đồng)
48.334.463.400
5.485.187.800
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00234, Thứ Ba, ngày 29-01-2019
15
20
26
41
45
55
10
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
461
10784
Giá trị giải (đồng)
39.668.776.950
4.522.333.750
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00231, Thứ Ba, ngày 22-01-2019
01
40
55
14
52
22
21
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
385
9470
Giá trị giải (đồng)
34.615.289.550
3.960.835.150
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00228, Thứ Ba, ngày 15-01-2019
06
29
22
13
30
04
52
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
13
721
15791
Giá trị giải (đồng)
77.234.333.700
3.448.025.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00225, Thứ Ba, ngày 08-01-2019
48
11
03
05
09
45
40
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
805
17227
Giá trị giải (đồng)
70.875.624.450
3.260.529.450
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00222, Thứ Ba, ngày 01-01-2019
37
27
21
19
46
02
12
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
9
604
13791
Giá trị giải (đồng)
64.464.220.650
3.655.801.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00219, Thứ Ba, ngày 25-12-2018
03
17
23
21
09
51
15
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
13
808
15688
Giá trị giải (đồng)
58.562.007.150
3.763.148.550
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00216, Thứ Ba, ngày 18-12-2018
25
09
26
01
15
17
08
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
762
15129
Giá trị giải (đồng)
53.457.332.700
3.195.962.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00213, Thứ Ba, ngày 11-12-2018
11
37
01
44
39
05
31
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
702
13818
Giá trị giải (đồng)
47.620.664.400
4.047.739.950
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00210, Thứ Ba, ngày 04-12-2018
10
13
16
23
30
49
24
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
506
11140
Giá trị giải (đồng)
42.768.578.550
3.508.619.300
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00207, Thứ Ba, ngày 27-11-2018
03
05
23
28
35
44
08
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
11
582
11811
Giá trị giải (đồng)
38.191.004.850
3.290.607.600
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00204, Thứ Ba, ngày 20-11-2018
49
40
23
09
44
33
17
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
441
9390
Giá trị giải (đồng)
34.256.649.000
3.837.968.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00201, Thứ Ba, ngày 13-11-2018
41
25
32
47
03
26
05
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
3
455
10578
Giá trị giải (đồng)
41.305.528.200
3.365.007.250 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 60

DMCA.com Protection Status