• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
143.369.946.750đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.643.539.800đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00415, Thứ Ba, ngày 31-03-2020
19
53
12
43
40
41
23

Giá trị Jackpot 1

143.369.946.750đ

Giá trị Jackpot 2

3.643.539.800đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
2
26
1413
28079
Giá trị giải (đồng)
143.369.946.750
3.643.539.800
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00412, Thứ Ba, ngày 24-03-2020
52
03
21
20
09
33
50
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
21
1396
26708
Giá trị giải (đồng)
123.683.187.000
7.030.196.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00409, Thứ Ba, ngày 17-03-2020
49
50
14
43
18
01
08
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
816
17703
Giá trị giải (đồng)
104.401.521.300
4.887.789.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00406, Thứ Ba, ngày 10-03-2020
45
36
30
23
25
52
53
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
742
15525
Giá trị giải (đồng)
89.968.227.600
3.284.089.900
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00403, Thứ Ba, ngày 03-03-2020
43
14
49
15
40
31
12
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
6
838
15293
Giá trị giải (đồng)
80.559.793.650
5.964.207.600
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00400, Thứ Ba, ngày 25-02-2020
05
48
39
13
21
36
06
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
686
14655
Giá trị giải (đồng)
71.004.697.950
4.902.530.300
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00397, Thứ Ba, ngày 18-02-2020
37
27
47
32
48
36
50
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
646
13001
Giá trị giải (đồng)
64.111.378.350
4.136.605.900
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00394, Thứ Ba, ngày 11-02-2020
53
04
18
32
14
21
02
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
14
663
13932
Giá trị giải (đồng)
57.387.718.200
3.389.532.550
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00391, Thứ Ba, ngày 04-02-2020
52
10
47
06
55
20
46
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
641
14573
Giá trị giải (đồng)
52.092.567.750
3.461.560.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00388, Thứ Ba, ngày 28-01-2020
24
55
40
33
01
20
46
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
547
11130
Giá trị giải (đồng)
45.952.786.650
3.390.114.650
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00386, Thứ Ba, ngày 21-01-2020
52
14
54
47
45
31
13
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
7
616
12818
Giá trị giải (đồng)
42.441.754.800
6.030.452.650
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00383, Thứ Ba, ngày 14-01-2020
04
39
51
50
17
03
53
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
480
11183
Giá trị giải (đồng)
36.634.873.800
5.385.243.650
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00380, Thứ Ba, ngày 07-01-2020
54
16
22
11
42
08
13
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
502
11047
Giá trị giải (đồng)
31.673.873.550
4.834.021.400
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 60

DMCA.com Protection Status