• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
49.600.925.850đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.210.031.650đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00476, Thứ Ba, ngày 15-09-2020
13
14
17
53
26
15
21

Giá trị Jackpot 1

49.600.925.850đ

Giá trị Jackpot 2

3.210.031.650đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
577
12731
Giá trị giải (đồng)
49.600.925.850
3.210.031.650
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00473, Thứ Ba, ngày 08-09-2020
52
22
48
55
53
47
14
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
10
512
9997
Giá trị giải (đồng)
44.505.977.700
3.738.333.950
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00470, Thứ Ba, ngày 01-09-2020
49
47
24
53
22
11
03
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
433
10012
Giá trị giải (đồng)
39.735.698.700
3.208.302.950
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00468, Thứ Ba, ngày 25-08-2020
44
47
36
38
21
35
14
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
426
9575
Giá trị giải (đồng)
36.268.263.300
4.169.552.550
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00465, Thứ Ba, ngày 18-08-2020
51
52
44
46
22
41
02
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
347
7404
Giá trị giải (đồng)
31.594.148.400
3.650.206.450
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00462, Thứ Ba, ngày 11-08-2020
33
52
02
53
39
12
44
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
502
9946
Giá trị giải (đồng)
37.842.198.150
3.166.395.550
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00459, Thứ Ba, ngày 04-08-2020
10
21
20
15
51
32
08
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
474
9509
Giá trị giải (đồng)
34.160.517.300
3.462.279.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00456, Thứ Ba, ngày 28-07-2020
54
03
11
20
44
34
16
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
1
20
1133
20565
Giá trị giải (đồng)
108.125.269.950
6.969.310.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00453, Thứ Ba, ngày 21-07-2020
06
44
31
38
14
37
04
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
792
17598
Giá trị giải (đồng)
91.825.726.800
5.158.249.650
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00450, Thứ Ba, ngày 14-07-2020
43
34
22
51
05
32
12
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
17
753
15356
Giá trị giải (đồng)
77.917.521.900
3.612.893.550
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00447, Thứ Ba, ngày 07-07-2020
35
32
50
24
48
07
01
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
720
14501
Giá trị giải (đồng)
70.362.637.500
3.245.922.900
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00444, Thứ Ba, ngày 30-06-2020
20
11
18
21
19
05
52
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
15
798
15517
Giá trị giải (đồng)
64.312.813.650
3.426.736.300
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00441, Thứ Ba, ngày 23-06-2020
54
02
46
52
18
28
19
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
14
567
11922
Giá trị giải (đồng)
58.805.962.050
3.428.209.800
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 181

DMCA.com Protection Status