• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
39.917.681.400đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.949.531.300đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00347, Thứ Ba, ngày 22-10-2019
40
27
16
02
36
26
31

Giá trị Jackpot 1

39.917.681.400đ

Giá trị Jackpot 2

3.949.531.300đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
0
0
0
Giá trị giải (đồng)
39.917.681.400
3.949.531.300
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00344, Thứ Ba, ngày 15-10-2019
46
48
29
09
53
12
03
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
414
9615
Giá trị giải (đồng)
36.880.715.100
3.612.090.600
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00341, Thứ Ba, ngày 08-10-2019
08
48
39
36
43
50
40
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
408
8288
Giá trị giải (đồng)
32.751.516.900
3.153.290.800
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00338, Thứ Ba, ngày 01-10-2019
38
41
22
47
49
05
29
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
9
545
13180
Giá trị giải (đồng)
78.968.804.250
4.610.358.600
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00335, Thứ Ba, ngày 24-09-2019
12
48
53
40
33
39
35
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
609
12588
Giá trị giải (đồng)
72.724.240.650
3.916.518.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00332, Thứ Ba, ngày 17-09-2019
38
03
47
26
14
43
10
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
637
12121
Giá trị giải (đồng)
67.885.940.550
3.378.929.300
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00329, Thứ Ba, ngày 10-09-2019
54
39
09
19
06
50
37
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
16
749
13886
Giá trị giải (đồng)
62.861.898.900
4.443.960.950
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00326, Thứ Ba, ngày 03-09-2019
55
14
29
35
13
41
25
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
445
9859
Giá trị giải (đồng)
58.394.904.150
3.947.628.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00323, Thứ Ba, ngày 27-08-2019
47
29
46
16
22
33
55
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
512
10199
Giá trị giải (đồng)
53.375.693.250
3.389.938.100
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00320, Thứ Ba, ngày 20-08-2019
10
48
54
55
38
30
46
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
380
9409
Giá trị giải (đồng)
48.546.543.000
4.028.170.650
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00317, Thứ Ba, ngày 13-08-2019
27
16
40
04
32
08
23
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
15
580
11066
Giá trị giải (đồng)
43.839.772.950
3.505.196.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00314, Thứ Ba, ngày 06-08-2019
20
42
19
09
26
11
17
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
14
621
11635
Giá trị giải (đồng)
39.293.007.150
4.032.556.350
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00311, Thứ Ba, ngày 30-07-2019
32
08
21
03
51
12
07
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
461
9521
Giá trị giải (đồng)
35.273.732.250
3.585.970.250
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 2551

DMCA.com Protection Status