• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
41.305.528.200 đồng
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.365.007.250 đồng
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00201, Thứ Ba, ngày 13-11-2018
41
25
32
47
03
26
05

Giá trị Jackpot 1

41.305.528.200 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.365.007.250 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
3
455
10578
Giá trị giải (đồng)
41.305.528.200
3.365.007.250 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00198, Thứ Ba, ngày 06-11-2018
22
19
53
23
43
47
03
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
3
480
10167
Giá trị giải (đồng)
36.334.813.350
5.048.938.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00195, Thứ Ba, ngày 30-10-2018
01
12
22
27
30
39
46
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
500
10163
Giá trị giải (đồng)
31.358.509.500
4.496.016.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00192, Thứ Ba, ngày 23-10-2018
21
30
01
03
13
06
36
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
15
806
17188
Giá trị giải (đồng)
91.712.411.850
3.784.609.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00189, Thứ Ba, ngày 16-10-2018
05
29
34
46
42
28
17
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
2
11
816
16509
Giá trị giải (đồng)
84.650.926.350
2.466.750.750
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00186, Thứ Ba, ngày 09-10-2018
50
46
10
27
51
55
01
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
707
14341
Giá trị giải (đồng)
77.724.187.950
4.163.863.900
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00183, Thứ Ba, ngày 02-10-2018
28
37
32
03
07
33
22
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
744
15526
Giá trị giải (đồng)
71.233.011.300
3.442.622.050 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00180, Thứ Ba, ngày 25-09-2018
13
17
14
02
03
06
09
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
17
683
14038
Giá trị giải (đồng)
65.331.482.700
3.884.290.450 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00177, Thứ Ba, ngày 18-09-2018
08
21
32
43
48
53
38
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
614
13132
Giá trị giải (đồng)
59.535.024.150
3.240.239.500 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00174, Thứ Ba, ngày 11-09-2018
45
17
28
49
42
13
50
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
595
13502
Giá trị giải (đồng)
53.696.842.500
4.925.135.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00171, Thứ Ba, ngày 04-09-2018
08
34
37
18
20
29
51
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
687
13747
Giá trị giải (đồng)
48.210.550.500
4.315.547.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00168, Thứ Ba, ngày 28-08-2018
48
10
39
02
31
15
23
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
510
10940
Giá trị giải (đồng)
43.233.200.400
3.762.508.350
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 59

DMCA.com Protection Status