• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
324.942.454.200 đồng
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5.771.383.800 đồng
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00091, Thứ Ba, ngày 20-02-2018
52
24
02
50
21
01
33

Giá trị Jackpot 1

324.942.454.200 đồng

Giá trị Jackpot 2

5.771.383.800 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
1138
25741
Giá trị giải (đồng)
324.942.454.200
5.771.383.800
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00089, Thứ Ba, ngày 13-02-2018
30
26
42
09
54
25
19
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
24
1637
33896
Giá trị giải (đồng)
307.948.444.500
3.883.160.500
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00086, Thứ Ba, ngày 06-02-2018
01
20
29
31
43
53
16
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
26
1509
31864
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000
13.248.804.500
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00083, Thứ Ba, ngày 30-01-2018
55
51
19
53
24
15
29
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
33
1802
38531
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000
10.505.465.350
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00080, Thứ Ba, ngày 23-01-2018
41
23
03
53
10
15
35
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
26
1542
32811
Giá trị giải (đồng)
271.952.211.000
4.762.454.350
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00077, Thứ Ba, ngày 16-01-2018
06
27
49
41
42
33
22
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
24
1466
32123
Giá trị giải (đồng)
247.416.944.250
4.948.803.450
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00074, Thứ Ba, ngày 09-01-2018
50
51
18
28
46
25
15
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
2
30
1592
32016
Giá trị giải (đồng)
223.764.257.100
4.819.902.900
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00071, Thứ Ba, ngày 02-01-2018
47
04
37
08
34
07
24
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
25
1487
29893
Giá trị giải (đồng)
198.519.424.050
3.639.438.200
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00068, Thứ Ba, ngày 26-12-2017
13
07
26
42
11
18
49
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
18
1164
23378
Giá trị giải (đồng)
179.085.637.200
7.052.447.800
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00065, Thứ Ba, ngày 19-12-2017
38
20
02
25
03
44
12
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
17
1069
22496
Giá trị giải (đồng)
161.744.780.550
5.125.685.950
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00062, Thứ Ba, ngày 12-12-2017
32
07
39
08
06
21
27
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
837
18792
Giá trị giải (đồng)
145.563.767.850 dong
3.327.795.650 dong
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00059, Thứ Ba, ngày 05-12-2017
55
40
27
38
42
46
05
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
607
15054
Giá trị giải (đồng)
135.897.635.550
4.298.782.050
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: #00056, Thứ Ba, ngày 28-11-2017
53
51
39
19
49
02
20
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
2
16
873
16318
Giá trị giải (đồng)
124,208,597,100
1,846,275,500
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 30

DMCA.com Protection Status