• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38.071.367.400 đồng
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4.330.115.250 đồng
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00127, Thứ Ba, ngày 15-05-2018
29
44
06
49
37
03
24

Giá trị Jackpot 1

38.071.367.400 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.330.115.250 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
8
640
13707
Giá trị giải (đồng)
38.071.367.400
4.330.115.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00124, Thứ Ba, ngày 08-05-2018
16
24
03
38
23
42
48
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
14
728
13633
Giá trị giải (đồng)
31.688.034.150
3.620.856.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00121, Thứ Ba, ngày 01-05-2018
38
20
25
23
07
01
14
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
15
995
22527
Giá trị giải (đồng)
323.711.172.750
5.634.574.750
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00118, Thứ Ba, ngày 24-04-2018
41
24
17
46
40
18
06
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
967
20916
Giá trị giải (đồng)
305.150.984.400
3.572.331.600
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00115, Thứ Ba, ngày 17-04-2018
27
02
10
31
38
26
39
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
24
1269
27418
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000
66.969.623.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00112, Thứ Ba, ngày 10-04-2018
36
48
22
25
31
01
41
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
1118
25787
Giá trị giải (đồng)
333.842.446.200
6.760.271.800
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00109, Thứ Ba, ngày 03-04-2018
51
53
21
39
20
42
01
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
0
0
0
Giá trị giải (đồng)
303.276.464.400
3.364.051.600
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00106, Thứ Ba, ngày 27-03-2018
09
15
55
13
14
54
22
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
27
1219
25937
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000
25.040.212.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00103, Thứ Ba, ngày 20-03-2018
55
43
49
46
11
40
37
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
2
15
1000
23905
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000
37.377.430.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00100, Thứ Ba, ngày 13-03-2018
01
49
46
02
17
47
44
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
18
1221
25523
Giá trị giải (đồng)
306.583.901.400
3.731.544.600
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00097, Thứ Ba, ngày 06-03-2018
02
40
13
48
22
06
12
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
17
1627
33439
Giá trị giải (đồng)
342.197.962.500
7.688.662.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00094, Thứ Ba, ngày 27-02-2018
28
08
49
16
44
23
45
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
22
1733
34747
Giá trị giải (đồng)
315.871.733.550
4.763.525.950
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 120

DMCA.com Protection Status