• XSCT KQ SXCT - Xổ số Cần Thơ hôm nay - KQXSCT

icon

XSCT Thứ 4

, XS CT ngày 19/07/2017
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
59
000
8287
0543
4000
8041
10959
13961
21983
31539
49031
92582
69810
04664
22338
92804
92043
108870
ĐầuĐuôi
00,0,4
10
2-
39,1,8
43,1,3
59,9
61,4
70
87,3,2
9-

XSCT KQ SXCT - Xổ số Cần Thơ hôm nay - KQXSCT Nhận KQXS CT, soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSCT KQ SXCT - Xổ số Cần Thơ hôm nay - KQXSCT Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

SXCT Thứ 4

, SXCT ngày 12/07/2017
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
17
564
0920
0897
1320
0535
03135
87441
89927
97573
31377
48685
87000
44100
61529
21669
76710
955637
ĐầuĐuôi
00,0
17,0
20,0,7,9
35,5,7
41
5-
64,9
73,7
85
97
XSCT KQ SXCT - Xổ số Cần Thơ hôm nay - KQXSCT Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
67
243
9752
6970
0382
1047
57940
06360
05500
70647
27488
07023
05877
16124
96480
27180
87270
116953
ĐầuĐuôi
00
1-
23,4
3-
43,7,0,7
52,3
67,0
70,7,0
82,8,0,0
9-
XSCT KQ SXCT - Xổ số Cần Thơ hôm nay - KQXSCT Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

XSCT Thứ 4

, XS CT ngày 28/06/2017
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
40
670
9122
5314
0745
0990
54320
83331
60896
61340
04408
66607
89102
90691
86749
02263
05430
788508
ĐầuĐuôi
08,7,2,8
14
22,0
31,0
40,5,0,9
5-
63
70
8-
90,6,1
XSCT KQ SXCT - Xổ số Cần Thơ hôm nay - KQXSCT Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

SXCT Thứ 4

, SXCT ngày 21/06/2017
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
83
276
3539
6690
1543
1185
45149
99394
07568
05417
15467
77071
77638
26329
34713
43721
68431
389346
ĐầuĐuôi
0-
17,3
29,1
39,8,1
43,9,6
5-
68,7
76,1
83,5
90,4
XSCT KQ SXCT - Xổ số Cần Thơ hôm nay - KQXSCT Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
07
281
5379
6173
7276
6875
07352
19537
11063
30451
73804
84597
03309
18284
55603
84448
91639
699213
ĐầuĐuôi
07,4,9,3
13
2-
37,9
48
52,1
63
79,3,6,5
81,4
97
XSCT KQ SXCT - Xổ số Cần Thơ hôm nay - KQXSCT Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

XSCT Thứ 4, XS CT ngày 07/06/2017

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
82
093
4963
3580
8427
6260
53627
74469
38955
71938
19901
13034
02008
05323
92041
11478
10702
262587
ĐầuĐuôi
01,8,2
1-
27,7,3
38,4
41
55
63,0,9
78
82,0,7
93
XSCT KQ SXCT - Xổ số Cần Thơ hôm nay - KQXSCT Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Xổ số Cần Thơ - XSCT, SXCT
Thông tin Xổ số Cần Thơ :

Tường thuật kết quả Xổ số Cần Thơ trực tiếp từ trường quay Nhanh và chính xác, KQXSCT truc tiep, XS CT
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 42