KQXS Kết quả Xổ số ngày 29-06-2019

  • KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
97734
58493
49762
51935
03064
54365
97448
00329
75100
67838
6008
9597
1968
7837
2086
0811
5992
9301
3982
6541
299
836
526
10
86
85
92
Đầu Đuôi
00,8,1
11,0
29,6
34,5,8,7,6
48,1
5-
62,4,5,8
7-
86,2,6,5
93,7,2,9,2

XSMB Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

nhan ket qua xo so mien bac Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
  • KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM

Giải thưởng
Bình Phước
TPHCM
Hậu Giang
Long An
G.8
48
20
21
44
G.7
873
186
183
870
G.6
0598
6186
4862
4444
1231
0036
7523
0652
8844
3387
5903
1522
G.5
5909
7134
2627
5038
G.4
76091
15402
56886
16316
23883
45909
68955
20270
38068
52478
88115
25775
72123
33742
68267
71597
72606
84853
77528
48809
57752
93166
38230
56090
95875
15382
52817
49662
G.3
45786
01078
27103
88089
34966
10802
54709
86876
G.2
36576
43024
81711
69834
G.1
06159
80925
61986
12968
DB6
584539
368196
285293
146119

XSBP Nhận KQXS Bình Phước, soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSHCM Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSHG Nhận KQXS Hậu Giang, soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSLA Nhận KQXS Long An, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

nhan ket qua xo so mien bac Để nhận thống kê KQ miền Nam, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ Xo so truc tiep miền Nam, cập nhật từng giây, soạn XSMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
  • KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Giải thưởng
Đà Nẵng
Đắk Nông
Quảng Ngãi
G.8
84
01
43
G.7
135
430
328
G.6
2242
8383
1004
8192
5812
8048
1761
0688
7271
G.5
0341
7961
9766
G.4
68726
95661
45176
99197
07425
80822
26341
82080
14884
76496
30399
91297
89228
72624
99720
65347
85324
14938
40105
54229
55920
G.3
74023
23380
76903
60583
12066
84345
G.2
96665
74602
04307
G.1
12513
74488
85005
DB6
489203
696298
325945

XSDNA Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDNO Nhận KQXS Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSQNG Nhận KQXS Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

nhan ket qua xo so mien bac Để nhận thống kê KQ miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn XSMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 64