KQXS Kết quả Xổ số ngày 26-12-2020

  • KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
80287
96436
12301
64627
99998
15789
56798
51176
20943
91748
5098
8196
2664
2263
0732
7173
7149
0911
2174
7286
184
114
729
75
35
36
48
Đầu Đuôi
01
11,4
27,9
36,2,5,6
43,8,9,8
5-
64,3
76,3,4,5
87,9,6,4
98,8,8,6

XSMB Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

nhan ket qua xo so mien bac Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
  • KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM

Giải thưởng
Bình Phước
TPHCM
Hậu Giang
Long An
G.8
35
54
63
90
G.7
718
813
112
075
G.6
3920
2872
3867
3052
9031
5320
3898
1311
1172
5504
2795
5647
G.5
1551
1742
0987
9770
G.4
06089
77939
76625
46477
69278
19195
50953
80289
15009
92473
30472
00233
93200
23146
47714
45217
08766
66140
27301
90101
21332
19236
65530
02721
36952
37685
19071
99592
G.3
95882
03148
35833
52751
34487
91646
19348
02975
G.2
21010
69103
81864
83849
G.1
19944
23585
00813
47147
DB6
507907
204767
315906
138913

XSBP Nhận KQXS Bình Phước, soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSHCM Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSHG Nhận KQXS Hậu Giang, soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSLA Nhận KQXS Long An, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

nhan ket qua xo so mien bac Để nhận thống kê KQ miền Nam, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ Xo so truc tiep miền Nam, cập nhật từng giây, soạn XSMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
  • KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Giải thưởng
Đà Nẵng
Đắk Nông
Quảng Ngãi
G.8
15
24
28
G.7
795
774
370
G.6
0212
1714
8566
3226
3043
7619
5815
2755
9827
G.5
7369
9198
4980
G.4
02038
73316
95169
52151
53709
14484
09791
94071
78625
08619
08161
80317
69606
86446
69587
65765
35603
07297
63002
49517
58272
G.3
66978
23704
70819
57918
28753
30633
G.2
77679
85934
81608
G.1
51859
88162
47648
DB6
291139
825744
236023

XSDNA Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDNO Nhận KQXS Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSQNG Nhận KQXS Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

nhan ket qua xo so mien bac Để nhận thống kê KQ miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn XSMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 390