KQXS Kết quả Xổ số ngày 16-05-2020

  • KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
75146
18878
63961
81730
97775
73665
34335
86636
45951
42875
7071
0913
4908
6892
3830
8979
4445
4572
8628
1582
111
951
928
24
44
23
52
Đầu Đuôi
08
13,1
28,8,4,3
30,5,6,0
46,5,4
51,1,2
61,5
78,5,5,1,9,2
82
92

XSMB Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

nhan ket qua xo so mien bac Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
  • KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM

Giải thưởng
Bình Phước
TPHCM
Hậu Giang
Long An
G.8
59
24
84
25
G.7
710
974
759
242
G.6
7922
6086
4047
8023
8679
8278
7092
9963
4138
1489
7363
1745
G.5
1326
6142
5475
9239
G.4
60429
62332
13220
38119
80905
77253
56832
90432
92251
09317
66133
80214
89969
33738
64077
02438
98199
14782
90462
97719
87528
15658
38580
25725
65554
20411
78901
93136
G.3
75700
21283
18706
14307
20303
03682
82832
01455
G.2
90083
90342
85470
73647
G.1
69402
65452
74938
69207
DB6
278080
723711
562668
134729

XSBP Nhận KQXS Bình Phước, soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSHCM Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSHG Nhận KQXS Hậu Giang, soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSLA Nhận KQXS Long An, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

nhan ket qua xo so mien bac Để nhận thống kê KQ miền Nam, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ Xo so truc tiep miền Nam, cập nhật từng giây, soạn XSMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
  • KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Giải thưởng
Đà Nẵng
Đắk Nông
Quảng Ngãi
G.8
98
70
07
G.7
376
096
346
G.6
8858
7159
7574
8100
3114
4003
7919
1991
3060
G.5
8666
9724
9291
G.4
07877
10339
31000
67372
57856
32650
51453
65548
02187
60140
91187
66385
31839
37090
16230
86491
04704
08269
26194
67458
87595
G.3
17897
89762
82634
47876
32103
51804
G.2
58435
08693
15444
G.1
03703
46476
28305
DB6
929214
886948
173600

XSDNA Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDNO Nhận KQXS Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSQNG Nhận KQXS Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

nhan ket qua xo so mien bac Để nhận thống kê KQ miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn XSMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 3789