KQXS Kết quả Xổ số ngày 12-09-2020

  • KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
51880
88005
25771
26029
34257
84661
38552
36118
32450
49503
4932
0114
8251
1821
9461
1024
6778
8797
5980
8173
457
287
953
84
04
19
61
Đầu Đuôi
05,3,4
18,4,9
29,1,4
32
4-
57,2,0,1,7,3
61,1,1
71,8,3
80,0,7,4
97

XSMB Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

nhan ket qua xo so mien bac Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
  • KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM

Giải thưởng
Bình Phước
TPHCM
Hậu Giang
Long An
G.8
22
61
99
76
G.7
726
228
983
558
G.6
8604
4365
4564
8220
3939
2203
1557
4903
4510
9341
1170
1425
G.5
6463
6926
6946
4704
G.4
93426
53687
45152
41442
46067
38106
80258
67325
28510
33171
61383
56590
85479
01965
23210
57202
13391
43551
21310
01781
08929
80906
70634
49118
76543
50161
84394
46367
G.3
02625
90067
29491
40040
89718
14246
03150
53058
G.2
79719
90811
52491
43121
G.1
24440
67840
94908
23320
DB6
733413
151529
074741
076451

XSBP Nhận KQXS Bình Phước, soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSHCM Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSHG Nhận KQXS Hậu Giang, soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSLA Nhận KQXS Long An, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

nhan ket qua xo so mien bac Để nhận thống kê KQ miền Nam, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ Xo so truc tiep miền Nam, cập nhật từng giây, soạn XSMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
  • KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Giải thưởng
Đà Nẵng
Đắk Nông
Quảng Ngãi
G.8
31
53
82
G.7
205
355
149
G.6
4941
4361
1794
7714
6865
6216
7107
0655
9353
G.5
1447
1371
3406
G.4
99220
03278
16928
14361
85125
84608
05179
01006
67692
92851
53272
83867
49316
76601
93379
74771
19810
03921
85846
57888
12666
G.3
74310
20569
60012
75310
66475
38374
G.2
22202
64647
61759
G.1
21056
07752
99831
DB6
819663
006409
509294

XSDNA Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDNO Nhận KQXS Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSQNG Nhận KQXS Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

nhan ket qua xo so mien bac Để nhận thống kê KQ miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn XSMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 178