KQXS Kết quả Xổ số ngày 11-01-2020

  • KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
33658
32909
67989
61821
09815
80307
80281
26090
22437
12380
4151
7277
7224
9694
3891
4778
1030
0006
0244
8385
876
512
594
35
78
12
08
Đầu Đuôi
09,7,6,8
15,2,2
21,4
37,0,5
44
58,1
6-
77,8,6,8
89,1,0,5
90,4,1,4

XSMB Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

nhan ket qua xo so mien bac Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
  • KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM

Giải thưởng
Bình Phước
TPHCM
Hậu Giang
Long An
G.8
17
84
77
32
G.7
857
740
930
617
G.6
6173
4529
8741
9038
1939
1609
5625
2127
6577
2039
5674
1083
G.5
6817
6505
3268
8709
G.4
16776
52068
22828
83689
88881
94160
59283
21724
51850
41392
99727
50874
66726
38113
65608
85970
70502
72942
44107
84801
79897
30699
28556
72726
06518
75067
36623
40118
G.3
28623
08985
91968
15748
85093
66230
13645
81697
G.2
18103
80839
50302
14988
G.1
32767
41714
38901
34860
DB6
043635
982705
184322
686629

XSBP Nhận KQXS Bình Phước, soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSHCM Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSHG Nhận KQXS Hậu Giang, soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSLA Nhận KQXS Long An, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

nhan ket qua xo so mien bac Để nhận thống kê KQ miền Nam, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ Xo so truc tiep miền Nam, cập nhật từng giây, soạn XSMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
  • KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Giải thưởng
Đà Nẵng
Đắk Nông
Quảng Ngãi
G.8
76
64
32
G.7
940
511
886
G.6
3507
6640
5783
9231
2274
2052
2497
8832
7614
G.5
2485
3810
8470
G.4
63607
74569
78785
32043
32203
88434
68863
87055
19507
12812
54949
28720
57928
02244
56744
94412
77656
85368
21684
36965
45861
G.3
29013
64869
63854
12318
35501
13711
G.2
84035
03559
11668
G.1
32032
49510
44861
DB6
371938
234325
793831

XSDNA Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDNO Nhận KQXS Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSQNG Nhận KQXS Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

nhan ket qua xo so mien bac Để nhận thống kê KQ miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn XSMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 126