KQXS Kết quả Xổ số ngày 04-01-2020

  • KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
54949
08119
18807
83419
96779
17235
12384
84620
04288
97115
9498
6409
8411
2897
7106
3219
7061
3554
6767
3799
886
753
220
47
71
70
07
Đầu Đuôi
07,9,6,7
19,9,5,1,9
20,0
35
49,7
54,3
61,7
79,1,0
84,8,6
98,7,9

XSMB Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

nhan ket qua xo so mien bac Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
  • KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM

Giải thưởng
Bình Phước
TPHCM
Hậu Giang
Long An
G.8
03
10
84
08
G.7
350
626
533
436
G.6
3179
7713
6594
4450
9600
2537
6967
7120
4029
2943
3958
2873
G.5
6237
1835
8298
6240
G.4
11456
47691
14635
20647
18824
83098
82212
53970
01756
92440
12645
43836
23845
53258
82914
15755
84041
88645
82664
18158
86623
80646
15806
58392
72515
03123
27783
76112
G.3
69689
93436
28341
88788
74434
31538
14712
05110
G.2
00466
00454
80661
87394
G.1
64421
22175
10817
25158
DB6
503775
830331
532472
085563

XSBP Nhận KQXS Bình Phước, soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSHCM Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSHG Nhận KQXS Hậu Giang, soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSLA Nhận KQXS Long An, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

nhan ket qua xo so mien bac Để nhận thống kê KQ miền Nam, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ Xo so truc tiep miền Nam, cập nhật từng giây, soạn XSMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
  • KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Giải thưởng
Đà Nẵng
Đắk Nông
Quảng Ngãi
G.8
04
82
68
G.7
852
446
970
G.6
8288
2615
5582
4807
6776
3001
9855
0219
0462
G.5
1654
3485
3368
G.4
36046
78737
35818
16307
48642
64579
22767
21478
94009
32980
82545
51098
39557
52142
22561
00101
20404
95112
22489
59442
49431
G.3
33728
54651
73245
98565
35018
10259
G.2
20788
01842
92577
G.1
18286
10835
04970
DB6
563360
069713
012276

XSDNA Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDNO Nhận KQXS Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSQNG Nhận KQXS Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

nhan ket qua xo so mien bac Để nhận thống kê KQ miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn XSMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 241