• XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN

Giải thưởng
TPHCM
Đồng Tháp
Cà Mau
G.8
93
76
47
G.7
585
525
639
G.6
9466
3764
6674
4493
4679
8328
6568
2514
2011
G.5
3426
4064
5142
G.4
18079
76135
40643
82450
59658
11589
06150
41675
87894
46939
83751
72043
52938
11132
89935
21797
14976
72821
05574
23246
31649
G.3
31690
22363
16680
54462
78199
23125
G.2
06903
80707
33357
G.1
67578
35778
55937
DB6
862409
614158
654039

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMNĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Nam, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
G.8
20
08
24
G.7
986
822
492
G.6
0056
5702
5216
0832
3253
6898
7819
3667
2082
G.5
8909
2741
7976
G.4
04433
62172
47622
95029
80836
15012
30888
84491
10327
95832
61630
90692
28793
28600
97597
91887
33034
65673
35454
58730
54551
G.3
93933
17703
79330
49374
64345
51901
G.2
09593
49541
03529
G.1
99578
03204
50314
DB6
092743
564242
654274

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tiền Giang , soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Kiên Giang , soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đà Lạt , soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMNĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Nam, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
93
28
71
82
G.7
757
829
999
763
G.6
7642
9604
1678
6869
0597
7676
1803
0440
4244
4640
6162
6955
G.5
3033
9583
4101
9110
G.4
06563
09805
68271
23722
10807
51453
73025
86734
94621
46535
37356
01203
63035
41863
36066
68883
59616
04692
16735
43288
39018
72479
62000
11967
34673
75480
64471
75653
G.3
17334
89952
77697
82946
28797
92100
79613
71882
G.2
66134
28875
02832
08503
G.1
36537
33230
49279
71483
DB6
015571
678289
284799
961761

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
21
02
72
G.7
657
284
438
G.6
6043
2699
0496
3086
7582
2760
1054
7254
8096
G.5
6649
6245
4065
G.4
89154
51482
29283
50003
65393
80808
71378
26631
69493
06961
59722
60771
21756
03214
90775
53198
18276
98329
19560
74418
27707
G.3
79053
90687
21279
09990
09631
98950
G.2
14383
94737
34878
G.1
43440
28411
62673
DB6
239059
646735
943050

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
92
89
48
G.7
166
534
419
G.6
9958
1373
3775
4528
0335
6520
9521
3436
6822
G.5
1674
4269
4435
G.4
79248
43555
75450
39588
73268
11056
06131
16038
57258
68053
72039
79898
97432
29382
18164
61208
26975
48840
05709
21946
46629
G.3
10380
76434
38279
55520
21371
08044
G.2
16805
13079
22476
G.1
02407
31710
79195
DB6
500382
153860
497822

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
49
74
64
G.7
292
454
039
G.6
1702
1645
9876
2359
1607
9353
7656
0987
5196
G.5
7736
2610
6282
G.4
99521
35990
03730
43491
44210
05791
13431
55639
15553
62017
26611
09466
31926
16500
33146
10707
20003
37926
59584
31448
52095
G.3
90213
82336
39830
61203
56224
64736
G.2
69655
34925
47680
G.1
51917
93583
20309
DB6
299397
877903
366831

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
37
85
68
G.7
318
238
091
G.6
3151
4326
2878
0143
4576
6208
9756
9350
3947
G.5
0156
8550
2999
G.4
80840
80559
18645
09535
41675
38482
09588
62614
04072
05188
23613
96038
97998
34538
44612
07040
48778
39189
41114
57706
46516
G.3
80263
45781
27628
76695
71764
33435
G.2
41747
67706
04665
G.1
96618
53393
05026
DB6
769324
304031
345710

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 78

xsmb | Xổ số miền Trung

DMCA.com Protection Status