Quay thưởng hôm nay

  • XSND - XỔ SỐ Nam Định

icon

XS MB mở tại Nam Định: Thứ 7, 27/05/2017

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
15355
80605
37167
55910
51611
05932
65166
69571
76118
05131
2263
4256
0186
9794
7680
9382
0554
4247
3845
7383
414
927
661
10
17
62
63
Đầu Đuôi
0 5
1 0,1,8,4,0,7
2 7
3 2,1
4 7,5
5 5,6,4
6 7,6,3,1,2,3
7 1
8 6,0,2,3
9 4

XSMB Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

nhan ket qua xo so mien bac Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

XS MB mở tại Nam Định: Thứ 7, 20/05/2017

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
43031
91600
74313
38685
36490
24469
14133
05289
86880
94252
3826
1064
6157
8290
9972
3814
1771
4850
3084
2110
203
375
443
05
45
07
80
Đầu Đuôi
0 0,3,5,7
1 3,4,0
2 6
3 1,3
4 3,5
5 2,7,0
6 9,4
7 2,1,5
8 5,9,0,4,0
9 0,0

XSMB Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

nhan ket qua xo so mien bac Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

XS MB mở tại Nam Định: Thứ 7, 13/05/2017

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
58255
20821
68070
01084
68912
20282
52719
48705
81592
09676
0326
3896
9853
3507
5653
7148
8608
7022
1683
8019
254
670
933
02
13
97
76
Đầu Đuôi
0 5,7,8,2
1 2,9,9,3
2 1,6,2
3 3
4 8
5 5,3,3,4
6 -
7 0,6,0,6
8 4,2,3
9 2,6,7

XSMB Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

nhan ket qua xo so mien bac Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

XS MB mở tại Nam Định: Thứ 7, 06/05/2017

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
61795
37838
69674
66371
00845
75765
98086
12245
22548
11355
1860
5584
7749
8410
6208
1656
1059
9777
9491
6183
585
143
705
27
65
98
92
Đầu Đuôi
0 8,5
1 0
2 7
3 8
4 5,5,8,9,3
5 5,6,9
6 5,0,5
7 4,1,7
8 6,4,3,5
9 5,1,8,2

XSMB Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

nhan ket qua xo so mien bac Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

XS MB mở tại Nam Định: Thứ 7, 29/04/2017

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
54621
45168
79790
49952
88360
30891
99629
70422
98040
58497
0421
5420
5427
8175
3361
1404
2466
2301
4035
0544
272
369
077
95
84
58
38
Đầu Đuôi
0 4,1
1 -
2 1,9,2,1,0,7
3 5,8
4 0,4
5 2,8
6 8,0,1,6,9
7 5,2,7
8 4
9 0,1,7,5

XSMB Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

nhan ket qua xo so mien bac Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

XS MB mở tại Nam Định: Thứ 7, 22/04/2017

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
59036
08440
87300
98127
23136
17174
15330
14453
96464
41560
2420
4834
9497
2072
0785
1761
2942
7512
8411
8962
765
735
320
10
95
73
75
Đầu Đuôi
0 0
1 2,1,0
2 7,0,0
3 6,6,0,4,5
4 0,2
5 3
6 4,0,1,2,5
7 4,2,3,5
8 5
9 7,5

XSMB Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

nhan ket qua xo so mien bac Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

XS MB mở tại Nam Định: Thứ 7, 15/04/2017

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
88945
18100
19633
03626
93208
24356
99422
01060
22287
71669
5274
9739
9789
3334
7867
9181
0784
8106
1744
4178
478
308
244
02
36
20
62
Đầu Đuôi
0 0,8,6,8,2
1 -
2 6,2,0
3 3,9,4,6
4 5,4,4
5 6
6 0,9,7,2
7 4,8,8
8 7,9,1,4
9 -

XSMB Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

nhan ket qua xo so mien bac Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Xổ số NAM ĐỊNH - XSND, SXND
Thông tin Xổ số NAM ĐỊNH :

Tường thuật kết quả Xổ số + NAM ĐỊNH trực tiếp từ trường quay Nhanh và chính xác, XSND truc tiep, XS ND
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 28