• XSBN KQ SXBN - Xổ số Bắc Ninh hôm nay - KQXSBN

icon

XS MB mở tại Bắc Ninh: Thứ 4, 20/09/2017

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
07873
59472
89795
29700
65810
85183
80242
49512
96035
55050
1677
4321
6545
8887
0872
4060
4191
7732
9562
9499
145
221
165
50
95
97
76
Đầu Đuôi
0 0
1 0,2
2 1,1
3 5,2
4 2,5,5
5 0,0
6 0,2,5
7 3,2,7,2,6
8 3,7
9 5,1,9,5,7

XSMB Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

nhan ket qua xo so mien bac Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

XS MB mở tại Bắc Ninh: Thứ 4, 13/09/2017

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
64060
77124
10057
66512
67988
35206
58389
82060
19839
27969
5295
2557
6540
8718
8724
4795
4399
3662
3259
5534
238
399
724
82
04
69
73
Đầu Đuôi
0 6,4
1 2,8
2 4,4,4
3 9,4,8
4 0
5 7,7,9
6 0,0,9,2,9
7 3
8 8,9,2
9 5,5,9,9

XSMB Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

nhan ket qua xo so mien bac Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

XS MB mở tại Bắc Ninh: Thứ 4, 06/09/2017

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
34369
38830
66977
81491
49213
63826
49920
22266
47089
92295
6253
1785
2801
2370
9328
1787
3833
3214
3308
0036
946
501
369
62
40
77
76
Đầu Đuôi
0 1,8,1
1 3,4
2 6,0,8
3 0,3,6
4 6,0
5 3
6 9,6,9,2
7 7,0,7,6
8 9,5,7
9 1,5

XSMB Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

nhan ket qua xo so mien bac Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

XS MB mở tại Bắc Ninh: Thứ 4, 30/08/2017

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
69303
08686
01581
96485
40365
58102
48689
11371
53530
99359
5984
7621
3679
9756
4521
5373
6833
4375
5662
4480
768
285
067
53
76
10
99
Đầu Đuôi
0 3,2
1 0
2 1,1
3 0,3
4 -
5 9,6,3
6 5,2,8,7
7 1,9,3,5,6
8 6,1,5,9,4,0,5
9 9

XSMB Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

nhan ket qua xo so mien bac Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

XS MB mở tại Bắc Ninh: Thứ 4, 23/08/2017

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
18468
46860
98715
71896
79241
20351
74554
54801
81187
33545
7476
9583
7880
0347
9663
5109
8244
8065
2078
9593
210
285
414
49
82
12
70
Đầu Đuôi
0 1,9
1 5,0,4,2
2 -
3 -
4 1,5,7,4,9
5 1,4
6 8,0,3,5
7 6,8,0
8 7,3,0,5,2
9 6,3

XSMB Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

nhan ket qua xo so mien bac Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

XS MB mở tại Bắc Ninh: Thứ 4, 16/08/2017

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
28985
16167
15427
09579
59586
69859
92586
77357
74449
76642
0876
1927
3992
5174
9173
0238
3943
2556
7173
7225
214
801
309
10
61
95
52
Đầu Đuôi
0 1,9
1 4,0
2 7,7,5
3 8
4 9,2,3
5 9,7,6,2
6 7,1
7 9,6,4,3,3
8 5,6,6
9 2,5

XSMB Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

nhan ket qua xo so mien bac Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

XS MB mở tại Bắc Ninh: Thứ 4, 09/08/2017

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
89716
00595
92957
17359
52375
11402
12036
47286
83750
80247
0498
9522
1498
6419
4984
5967
0968
5464
2489
8698
315
974
100
76
90
36
57
Đầu Đuôi
0 2,0
1 6,9,5
2 2
3 6,6
4 7
5 7,9,0,7
6 7,8,4
7 5,4,6
8 6,4,9
9 5,8,8,8,0

XSMB Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

nhan ket qua xo so mien bac Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Xổ số Bắc Ninh - XSBN, SXBN
Thông tin Xổ số Bắc Ninh :

Tường thuật kết quả Xổ số Bắc Ninh trực tiếp từ trường quay Nhanh và chính xác, KQXSBN truc tiep, XS BN
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 17