Quay thưởng hôm nay

  • XỔ SỐ Thái Bình - XSTB

icon

XS MB mở tại Thái Bình: Chủ Nhật, 04/12/2016

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
86749
41132
63922
33125
53308
99887
60527
84697
66711
11197
6847
6266
8423
3327
3431
2697
9902
8178
4882
1110
297
230
288
46
02
92
20
Đầu Đuôi
0 8,2,2
1 1,0
2 2,5,7,3,7,0
3 2,1,0
4 9,7,6
5 -
6 6
7 8
8 7,2,8
9 7,7,7,7,2

XSMB Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

nhan ket qua xo so mien bac Nhận KQ miền Bắc truc tiep, XSTT cập nhật từng giây, soạn DK TTMB gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
icon

XS MB mở tại Thái Bình: Chủ Nhật, 27/11/2016

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
37392
63930
19679
21946
20824
82574
67866
23126
96389
74725
9766
5562
4559
4217
9721
4335
4721
6742
9426
4322
613
646
717
19
35
92
91
Đầu Đuôi
0 -
1 7,3,7,9
2 4,6,5,1,1,6,2
3 0,5,5
4 6,2,6
5 9
6 6,6,2
7 9,4
8 9
9 2,2,1

XSMB Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

nhan ket qua xo so mien bac Nhận KQ miền Bắc truc tiep, XSTT cập nhật từng giây, soạn DK TTMB gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
icon

XS MB mở tại Thái Bình: Chủ Nhật, 20/11/2016

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
66074
88945
65264
90182
72867
22410
95023
49907
75195
88776
2775
3213
9284
4783
0234
7558
5600
9344
0915
1908
133
061
866
33
16
76
63
Đầu Đuôi
0 7,0,8
1 0,3,5,6
2 3
3 4,3,3
4 5,4
5 8
6 4,7,1,6,3
7 4,6,5,6
8 2,4,3
9 5

XSMB Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

nhan ket qua xo so mien bac Nhận KQ miền Bắc truc tiep, XSTT cập nhật từng giây, soạn DK TTMB gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
icon

XS MB mở tại Thái Bình: Chủ Nhật, 13/11/2016

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
04998
69902
54461
15594
20867
28777
77898
71940
74524
64529
5220
0309
6452
1222
5336
4177
5203
1921
4253
4654
234
569
109
92
60
61
49
Đầu Đuôi
0 2,9,3,9
1 -
2 4,9,0,2,1
3 6,4
4 0,9
5 2,3,4
6 1,7,9,0,1
7 7,7
8 -
9 8,4,8,2

XSMB Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

nhan ket qua xo so mien bac Nhận KQ miền Bắc truc tiep, XSTT cập nhật từng giây, soạn DK TTMB gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
icon

XS MB mở tại Thái Bình: Chủ Nhật, 06/11/2016

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
47674
88865
34220
52339
76702
19245
80888
59065
91072
21347
0483
2010
1416
7532
4803
7333
5634
9234
0999
1134
795
052
804
56
39
48
62
Đầu Đuôi
0 2,3,4
1 0,6
2 0
3 9,2,3,4,4,4,9
4 5,7,8
5 2,6
6 5,5,2
7 4,2
8 8,3
9 9,5

XSMB Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

nhan ket qua xo so mien bac Nhận KQ miền Bắc truc tiep, XSTT cập nhật từng giây, soạn DK TTMB gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
icon

XS MB mở tại Thái Bình: Chủ Nhật, 30/10/2016

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
35526
04965
27510
02170
78485
67008
76712
79177
17219
30768
6687
5664
8210
3101
8671
1603
0373
5291
5460
7175
205
096
281
02
63
89
90
Đầu Đuôi
0 8,1,3,5,2
1 0,2,9,0
2 6
3 -
4 -
5 -
6 5,8,4,0,3
7 0,7,1,3,5
8 5,7,1,9
9 1,6,0

XSMB Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

nhan ket qua xo so mien bac Nhận KQ miền Bắc truc tiep, XSTT cập nhật từng giây, soạn DK TTMB gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
icon

XS MB mở tại Thái Bình: Chủ Nhật, 23/10/2016

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
99887
55404
83890
14725
73757
08454
37739
02559
99954
96463
7415
2703
3289
2628
7419
3313
7902
2426
0623
3914
532
113
107
86
10
51
85
Đầu Đuôi
0 4,3,2,7
1 5,9,3,4,3,0
2 5,8,6,3
3 9,2
4 -
5 7,4,9,4,1
6 3
7 -
8 7,9,6,5
9 0

XSMB Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

nhan ket qua xo so mien bac Nhận KQ miền Bắc truc tiep, XSTT cập nhật từng giây, soạn DK TTMB gửi 8936 (miễn phí đăng ký)
Xổ số THÁI BÌNH - XSTB, SXTB
Thông tin XSTB :

Tường thuật kết quả Xổ số + THÁI BÌNH trực tiếp từ trường quay Nhanh và chính xác, XSTB truc tiep, SXTB
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 136