• XSHCM KQ SXHCM - Xổ số TPHCM hôm nay - KQXSHCM

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
56
011
4162
9262
0105
0061
34061
67440
70722
30442
42206
41298
24385
09741
91261
81209
20752
369757
ĐầuĐuôi
05,6,9
11
22
3-
40,2,1
56,2,7
62,2,1,1,1
7-
85
98

XSHCM KQ SXHCM - Xổ số TPHCM hôm nay - KQXSHCM Nhận KQXS HCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSHCM KQ SXHCM - Xổ số TPHCM hôm nay - KQXSHCM Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
58
861
8847
9543
3544
5429
02543
00821
06933
58773
45648
60251
47121
55053
20256
85984
93407
287290
ĐầuĐuôi
07
1-
29,1,1
33
47,3,4,3,8
58,1,3,6
61
73
84
90
XSHCM KQ SXHCM - Xổ số TPHCM hôm nay - KQXSHCM Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
01
702
5058
2398
0190
4011
59486
93204
83935
17760
37449
99491
24910
89617
02643
41327
16713
512221
ĐầuĐuôi
01,2,4
11,0,7,3
27,1
35
49,3
58
60
7-
86
98,0,1
XSHCM KQ SXHCM - Xổ số TPHCM hôm nay - KQXSHCM Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
47
991
3978
8725
6029
9969
19162
66393
94516
76063
26654
71388
03383
89213
87026
88661
02819
850085
ĐầuĐuôi
0-
16,3,9
25,9,6
3-
47
54
69,2,3,1
78
88,3,5
91,3
XSHCM KQ SXHCM - Xổ số TPHCM hôm nay - KQXSHCM Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
30
235
8940
2305
2446
8338
60167
05730
25044
80924
37270
78677
44347
46249
70303
93852
91183
755452
ĐầuĐuôi
05,3
1-
24
30,5,8,0
40,6,4,7,9
52,2
67
70,7
83
9-
XSHCM KQ SXHCM - Xổ số TPHCM hôm nay - KQXSHCM Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
52
273
6471
1805
7415
8352
94890
75845
72482
80745
77283
67616
62143
80731
21628
95782
96502
367405
ĐầuĐuôi
05,2,5
15,6
28
31
45,5,3
52,2
6-
73,1
82,3,2
90
XSHCM KQ SXHCM - Xổ số TPHCM hôm nay - KQXSHCM Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
81
622
6438
1991
6183
5065
12948
51769
86882
52940
67210
90391
48288
83991
77028
49084
73247
526989
ĐầuĐuôi
0-
10
22,8
38
48,0,7
5-
65,9
7-
81,3,2,8,4,9
91,1,1
XSHCM KQ SXHCM - Xổ số TPHCM hôm nay - KQXSHCM Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Xổ số TPHCM - XSHCM, SXHCM
Thông tin Xổ số TPHCM :

Tường thuật kết quả Xổ số TPHCM trực tiếp từ trường quay Nhanh và chính xác, KQXSHCM truc tiep, XS HCM
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 30