• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32.990.974.950đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4.814.957.800đ
Kỳ quay thưởng: #00968, Thứ Bảy, ngày 09-12-2023
47
09
27
26
06
34
41
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
619
11708
Giá trị giải (đồng)
32.990.974.950
4.814.957.800
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00967, Thứ Năm, ngày 07-12-2023
28
09
13
53
33
50
47
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
507
9651
Giá trị giải (đồng)
31.401.323.850
4.638.329.900
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00966, Thứ Ba, ngày 05-12-2023
32
02
04
19
39
35
49
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
20
826
17445
Giá trị giải (đồng)
50.531.713.500
4.482.627.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00965, Thứ Bảy, ngày 02-12-2023
10
48
01
37
20
51
54
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
23
1033
15666
Giá trị giải (đồng)
48.458.017.200
4.252.216.550
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00964, Thứ Năm, ngày 30-11-2023
54
28
21
09
50
13
51
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
562
12592
Giá trị giải (đồng)
46.969.203.000
4.086.792.750
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00963, Thứ Ba, ngày 28-11-2023
48
47
10
52
55
24
28
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
527
11951
Giá trị giải (đồng)
44.717.168.550
3.836.566.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00962, Thứ Bảy, ngày 25-11-2023
10
17
09
07
25
53
49
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
687
14059
Giá trị giải (đồng)
42.235.023.000
3.560.772.750
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00961, Thứ Năm, ngày 23-11-2023
52
26
33
06
04
55
15
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
413
9819
Giá trị giải (đồng)
40.785.765.150
3.399.744.100
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00960, Thứ Ba, ngày 21-11-2023
39
51
07
16
03
37
09
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
608
12852
Giá trị giải (đồng)
38.984.117.250
3.199.561.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00959, Thứ Bảy, ngày 18-11-2023
10
07
29
14
28
01
02
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
13
667
12430
Giá trị giải (đồng)
37.188.068.250
3.137.295.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00958, Thứ Năm, ngày 16-11-2023
05
44
10
49
18
03
28
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
3
461
10564
Giá trị giải (đồng)
35.952.406.950
4.225.328.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00957, Thứ Ba, ngày 14-11-2023
15
22
04
38
09
12
40
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
754
13994
Giá trị giải (đồng)
34.196.392.650
4.030.215.300
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00956, Thứ Bảy, ngày 11-11-2023
02
04
42
41
19
03
23
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
461
10208
Giá trị giải (đồng)
32.810.830.500
3.876.263.950
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 541

DMCA.com Protection Status