• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
143.092.525.800đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4.794.824.050đ
Kỳ quay thưởng: #01061, Thứ Ba, ngày 16-07-2024
47
31
34
20
36
52
02
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
1389
29054
Giá trị giải (đồng)
143.092.525.800
4.794.824.050
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #01060, Thứ Bảy, ngày 13-07-2024
44
12
52
33
02
13
34
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
31
1455
30846
Giá trị giải (đồng)
132.641.850.900
3.633.637.950
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #01059, Thứ Năm, ngày 11-07-2024
21
02
23
22
11
01
26
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
55
1686
31945
Giá trị giải (đồng)
126.939.109.350
4.518.167.100
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #01058, Thứ Ba, ngày 09-07-2024
09
08
33
53
28
06
10
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
15
1735
35548
Giá trị giải (đồng)
119.737.487.100
3.717.986.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #01057, Thứ Bảy, ngày 06-07-2024
25
10
12
08
22
55
52
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
2
33
1607
32178
Giá trị giải (đồng)
113.275.605.450
1.767.804.975
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #01056, Thứ Năm, ngày 04-07-2024
29
20
41
34
10
19
08
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
21
1287
27533
Giá trị giải (đồng)
108.455.115.900
3.556.097.400
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #01055, Thứ Ba, ngày 02-07-2024
08
07
52
54
53
50
02
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
20
1361
25227
Giá trị giải (đồng)
103.450.239.300
6.940.249.300
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #01054, Thứ Bảy, ngày 29-06-2024
15
46
11
32
34
48
47
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
15
1055
22771
Giá trị giải (đồng)
94.939.428.000
5.994.603.600
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #01053, Thứ Năm, ngày 27-06-2024
43
41
21
07
22
46
32
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
21
1017
21877
Giá trị giải (đồng)
87.506.345.100
5.168.705.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #01052, Thứ Ba, ngày 25-06-2024
09
27
05
01
13
18
08
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
22
1434
27369
Giá trị giải (đồng)
80.672.952.450
4.409.439.650
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #01051, Thứ Bảy, ngày 22-06-2024
31
17
25
42
41
35
36
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
29
1120
21119
Giá trị giải (đồng)
76.722.113.100
3.970.457.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #01050, Thứ Năm, ngày 20-06-2024
29
55
10
43
01
34
49
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
956
19508
Giá trị giải (đồng)
74.105.630.400
3.679.737.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #01049, Thứ Ba, ngày 18-06-2024
36
23
20
44
38
27
52
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
21
1184
22913
Giá trị giải (đồng)
70.914.719.100
3.325.191.500
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 507

DMCA.com Protection Status