• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
42.691.966.950đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4.653.973.300đ
Kỳ quay thưởng: #00675, Thứ Năm, ngày 20-01-2022
46
41
34
21
08
32
48
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
15
662
13202
Giá trị giải (đồng)
42.691.966.950
4.653.973.300
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00674, Thứ Ba, ngày 18-01-2022
43
33
06
16
15
41
51
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
15
721
15339
Giá trị giải (đồng)
40.661.845.500
4.428.404.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00673, Thứ Bảy, ngày 15-01-2022
20
47
46
26
48
41
18
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
473
10831
Giá trị giải (đồng)
38.394.271.200
4.176.451.550
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00672, Thứ Năm, ngày 13-01-2022
37
46
26
07
12
17
28
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
719
13837
Giá trị giải (đồng)
36.143.063.400
3.926.317.350
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00671, Thứ Ba, ngày 11-01-2022
46
12
25
28
26
33
22
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
668
15316
Giá trị giải (đồng)
34.313.096.550
3.722.987.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00670, Thứ Bảy, ngày 08-01-2022
41
17
06
48
37
50
13
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
488
10830
Giá trị giải (đồng)
32.041.280.550
3.470.563.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00669, Thứ Năm, ngày 06-01-2022
30
14
04
21
08
49
38
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
8
589
12808
Giá trị giải (đồng)
40.268.451.000
3.243.754.750
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00668, Thứ Ba, ngày 04-01-2022
28
11
39
49
22
17
43
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
12
803
16136
Giá trị giải (đồng)
38.074.658.250
3.897.184.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00667, Thứ Bảy, ngày 01-01-2022
28
32
25
55
04
33
03
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
3
500
11925
Giá trị giải (đồng)
35.927.361.300
3.658.595.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00666, Thứ Năm, ngày 30-12-2021
25
32
09
37
27
46
23
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
622
12419
Giá trị giải (đồng)
33.605.699.250
3.400.633.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00665, Thứ Ba, ngày 28-12-2021
44
08
48
40
09
03
02
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
512
12092
Giá trị giải (đồng)
32.003.504.400
3.222.611.600
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00664, Thứ Bảy, ngày 25-12-2021
25
23
35
08
33
06
27
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
2
20
1676
35622
Giá trị giải (đồng)
214.130.470.800
2.693.336.350
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00663, Thứ Năm, ngày 23-12-2021
29
08
43
54
22
45
23
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
19
1878
35188
Giá trị giải (đồng)
204.118.789.350
4.274.263.650
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 1049

DMCA.com Protection Status