• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
45.053.287.500đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.713.281.050đ
Kỳ quay thưởng: #01025, Thứ Ba, ngày 23-04-2024
01
53
39
40
49
34
09
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
758
17482
Giá trị giải (đồng)
45.053.287.500
3.713.281.050
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #01024, Thứ Bảy, ngày 20-04-2024
43
02
35
06
47
45
14
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
670
15900
Giá trị giải (đồng)
41.561.844.600
3.325.342.950
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #01023, Thứ Năm, ngày 18-04-2024
54
21
33
01
23
43
28
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
18
729
14634
Giá trị giải (đồng)
38.633.758.050
3.625.181.100
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #01022, Thứ Ba, ngày 16-04-2024
05
50
03
40
46
32
37
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
741
16464
Giá trị giải (đồng)
36.274.024.650
3.362.988.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #01021, Thứ Bảy, ngày 13-04-2024
42
37
38
40
36
29
46
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
9
787
16665
Giá trị giải (đồng)
33.007.128.150
3.334.125.350
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #01020, Thứ Năm, ngày 11-04-2024
33
06
03
43
15
25
55
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
2
2
103
4108
72534
Giá trị giải (đồng)
157.093.357.425
2.288.150.825
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #01019, Thứ Ba, ngày 09-04-2024
46
44
27
12
51
04
22
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
41
3112
69136
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000
25.409.725.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #01018, Thứ Bảy, ngày 06-04-2024
39
09
13
30
54
20
23
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
47
3272
73555
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000
67.784.892.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #01017, Thứ Năm, ngày 04-04-2024
03
08
12
47
25
48
15
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
32
3348
67843
Giá trị giải (đồng)
337.543.447.350
7.171.494.150
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #01016, Thứ Ba, ngày 02-04-2024
52
20
18
01
51
12
37
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
43
3182
66871
Giá trị giải (đồng)
317.948.300.400
4.994.255.600
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #01015, Thứ Bảy, ngày 30-03-2024
55
38
54
17
27
14
23
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
2
31
2901
62094
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000
10.983.938.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #01014, Thứ Năm, ngày 28-03-2024
38
07
49
26
18
01
21
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
2
71
3289
61928
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000
7.915.123.550
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #01013, Thứ Ba, ngày 26-03-2024
01
16
38
08
13
44
47
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
42
2734
63321
Giá trị giải (đồng)
297.045.137.100
4.773.402.950
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 664

DMCA.com Protection Status