• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
45.228.896.850đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6.045.280.850đ
Kỳ quay thưởng: #00762, Thứ Bảy, ngày 13-08-2022
29
19
28
30
33
36
14
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
610
13664
Giá trị giải (đồng)
45.228.896.850
6.045.280.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00761, Thứ Năm, ngày 11-08-2022
01
21
55
34
12
48
50
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
594
12081
Giá trị giải (đồng)
42.823.778.700
5.778.045.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00760, Thứ Ba, ngày 09-08-2022
51
55
41
10
09
36
52
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
3
610
13389
Giá trị giải (đồng)
40.722.247.650
5.544.542.050
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00759, Thứ Bảy, ngày 06-08-2022
53
51
41
21
06
27
43
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
552
11049
Giá trị giải (đồng)
38.170.136.550
5.260.974.150
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00758, Thứ Năm, ngày 04-08-2022
09
48
54
20
41
08
02
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
528
11873
Giá trị giải (đồng)
36.032.949.300
5.023.508.900
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00757, Thứ Ba, ngày 02-08-2022
02
05
47
40
48
28
31
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
588
12263
Giá trị giải (đồng)
34.019.568.300
4.799.799.900
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00756, Thứ Bảy, ngày 30-07-2022
44
01
24
35
04
47
17
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
440
9790
Giá trị giải (đồng)
31.865.574.450
4.560.467.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00755, Thứ Năm, ngày 28-07-2022
28
39
29
17
05
06
34
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
16
871
16135
Giá trị giải (đồng)
42.178.630.800
4.353.181.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00754, Thứ Ba, ngày 26-07-2022
09
47
13
14
05
08
53
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
765
16548
Giá trị giải (đồng)
40.513.467.450
4.168.163.050
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00753, Thứ Bảy, ngày 23-07-2022
27
39
29
40
28
54
13
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
546
11883
Giá trị giải (đồng)
38.195.566.050
3.910.618.450
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00752, Thứ Năm, ngày 21-07-2022
55
33
20
45
51
02
01
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
460
11164
Giá trị giải (đồng)
35.972.954.400
3.663.661.600
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00751, Thứ Ba, ngày 19-07-2022
08
34
09
33
35
52
36
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
570
12884
Giá trị giải (đồng)
33.952.631.250
3.439.181.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00750, Thứ Bảy, ngày 16-07-2022
34
06
27
46
13
18
33
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
636
12363
Giá trị giải (đồng)
31.962.266.400
3.218.029.600
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 2752

DMCA.com Protection Status