• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
50.491.951.050đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4.787.484.700đ
Kỳ quay thưởng: #00889, Thứ Năm, ngày 08-06-2023
38
51
43
36
03
53
02
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
582
13574
Giá trị giải (đồng)
50.491.951.050
4.787.484.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00888, Thứ Ba, ngày 06-06-2023
50
27
44
23
01
14
43
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
628
14040
Giá trị giải (đồng)
48.285.119.100
4.542.281.150
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00887, Thứ Bảy, ngày 03-06-2023
23
38
28
29
41
36
07
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
538
12190
Giá trị giải (đồng)
45.597.828.900
4.243.693.350
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00886, Thứ Năm, ngày 01-06-2023
40
03
47
46
41
18
36
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
2
379
9437
Giá trị giải (đồng)
43.522.243.950
4.013.072.800
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00885, Thứ Ba, ngày 30-05-2023
01
28
40
24
46
14
34
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
3
498
10897
Giá trị giải (đồng)
41.223.910.350d
3.757.702.400d
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00884, Thứ Bảy, ngày 27-05-2023
43
18
04
39
06
08
28
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
15
679
12314
Giá trị giải (đồng)
38.990.916.300
3.509.591.950
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00883, Thứ Năm, ngày 25-05-2023
33
46
19
15
16
31
07
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
483
9329
Giá trị giải (đồng)
37.840.372.050
3.381.753.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00882, Thứ Ba, ngày 23-05-2023
54
26
36
27
47
35
40
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
3
435
9593
Giá trị giải (đồng)
36.233.149.800
3.203.173.450
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00881, Thứ Bảy, ngày 20-05-2023
14
21
48
53
01
36
44
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
11
384
7958
Giá trị giải (đồng)
34.404.588.750
4.661.644.750
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00880, Thứ Năm, ngày 18-05-2023
41
13
21
30
23
14
49
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
491
9032
Giá trị giải (đồng)
32.942.141.850
4.499.150.650
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00879, Thứ Ba, ngày 16-05-2023
30
34
40
44
19
24
51
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
522
10023
Giá trị giải (đồng)
31.705.358.250
4.361.730.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00878, Thứ Bảy, ngày 13-05-2023
45
35
43
24
22
54
50
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
17
848
17848
Giá trị giải (đồng)
76.361.538.900
4.172.246.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00877, Thứ Năm, ngày 11-05-2023
19
34
03
33
51
01
17
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
17
739
17299
Giá trị giải (đồng)
73.659.305.100
3.871.997.800
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 156

DMCA.com Protection Status