• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
69.843.950.850đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.000.000.000đ
Kỳ quay thưởng: #00833, Thứ Bảy, ngày 28-01-2023
09
22
29
38
47
23
33
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
17
1021
19927
Giá trị giải (đồng)
69.843.950.850
4.450.051.600
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00832, Thứ Năm, ngày 26-01-2023
15
18
41
20
08
33
14
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
727
16315
Giá trị giải (đồng)
67.293.412.500
4.166.658.450
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00830, Thứ Năm, ngày 19-01-2023
38
52
03
21
32
33
30
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
791
16980
Giá trị giải (đồng)
62.304.180.150
3.612.299.300
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00829, Thứ Ba, ngày 17-01-2023
36
09
20
50
44
01
40
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
866
18669
Giá trị giải (đồng)
59.818.408.950
3.336.102.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00828, Thứ Bảy, ngày 14-01-2023
30
17
24
53
43
05
26
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
22
807
16275
Giá trị giải (đồng)
56.793.486.450
4.023.574.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00827, Thứ Năm, ngày 12-01-2023
14
05
47
37
55
45
25
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
640
14449
Giá trị giải (đồng)
54.479.037.450
3.766.413.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00826, Thứ Ba, ngày 10-01-2023
46
19
14
05
12
51
36
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
733
16298
Giá trị giải (đồng)
51.992.583.600
3.490.141.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00825, Thứ Bảy, ngày 07-01-2023
54
33
15
09
03
04
16
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
697
14990
Giá trị giải (đồng)
49.544.227.650
3.218.101.650
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00824, Thứ Năm, ngày 05-01-2023
12
37
34
49
05
47
28
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
12
625
13368
Giá trị giải (đồng)
47.581.312.800
3.487.777.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00823, Thứ Ba, ngày 03-01-2023
47
48
43
24
09
13
18
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
15
720
15390
Giá trị giải (đồng)
45.442.629.750
3.250.145.750
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00822, Thứ Bảy, ngày 31-12-2022
36
15
52
10
45
42
20
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
12
678
15098
Giá trị giải (đồng)
43.191.318.000
4.215.920.150
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00821, Thứ Năm, ngày 29-12-2022
51
08
06
33
38
37
48
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
717
14341
Giá trị giải (đồng)
40.919.760.750
3.963.524.900
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 1798

DMCA.com Protection Status