• XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
45
34
04
65
G.7
297
145
360
619
G.6
3942
1722
5506
5619
3341
9055
0396
3621
9798
2742
3928
6135
G.5
5306
5582
6897
0470
G.4
83843
44800
30542
17735
77660
48603
11914
37981
22946
40240
74821
10361
45931
26925
68377
33805
18085
79315
05948
92549
68621
02549
19067
38418
11664
60235
29398
10962
G.3
34668
25913
73810
93711
10363
00162
20296
43792
G.2
23940
32613
44919
12195
G.1
10841
74695
10793
13736
DB6
296025
597175
343594
321950

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
97
41
72
11
G.7
122
064
064
926
G.6
9921
0540
9087
9711
8952
0313
1951
0101
5315
6020
2979
3520
G.5
8075
1103
3820
6517
G.4
95815
21700
20539
61517
66510
88081
90813
32722
49428
28895
25878
07062
89795
16827
46519
41494
48913
44639
79358
26821
63690
95056
25412
00834
25704
13058
27012
49985
G.3
93911
54748
06200
01151
86932
85891
20954
83374
G.2
17280
20565
43668
00668
G.1
41174
60898
44496
24691
DB6
863914
563395
479752
702051

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
66
13
01
95
G.7
301
435
706
336
G.6
4419
2096
9235
9050
5576
1879
3379
8327
1356
6181
3622
6882
G.5
7757
4918
7315
2175
G.4
69707
50614
68603
03621
86840
79699
05053
64589
87626
59909
77489
95648
50215
11110
43262
28914
64995
17829
30101
12912
60251
64677
23938
51595
10470
66990
06720
37777
G.3
86310
01551
51629
97023
32826
40267
67328
13658
G.2
70779
82553
73616
52931
G.1
01069
74899
68249
03977
DB6
920631
666780
894328
189852

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
26
11
62
95
G.7
558
061
534
391
G.6
8715
2586
8652
7376
4188
4290
0991
9645
4052
2614
7741
8075
G.5
4785
4452
5979
5180
G.4
41029
02223
22272
52204
07773
62408
63136
78953
58004
59144
13355
45326
70779
30300
68681
94965
37965
74701
93859
84702
61723
63915
86314
59020
02716
67994
60513
10815
G.3
50145
51775
79050
17216
72963
74291
48669
40011
G.2
18000
27636
26783
18428
G.1
86320
47805
86417
81863
DB6
925810
403124
434925
977422

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
27
31
25
84
G.7
840
506
550
768
G.6
5638
5838
5916
2853
7874
0141
3273
6210
2088
4252
5769
2999
G.5
8489
6564
6348
9910
G.4
35704
25964
06997
14109
49260
20515
41417
29050
61896
01882
01994
59985
84943
35514
89957
88480
13160
31888
63980
55353
54587
94341
12360
48928
30468
68379
12566
50340
G.3
02861
59808
01419
86178
91352
87756
15534
61150
G.2
21393
82130
43627
67872
G.1
19578
75375
15253
41495
DB6
108098
078827
048784
426566

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
99
07
38
03
G.7
348
912
753
330
G.6
7381
9015
3846
5354
9472
6469
0305
9532
2559
6179
3117
1309
G.5
7501
3599
4568
2198
G.4
69882
98312
50845
07248
56737
08464
60497
57580
05548
22050
73407
73948
87601
83613
02350
32857
44192
68789
58650
54282
88891
35625
22567
22687
48462
46652
63855
45978
G.3
77239
76525
43553
21931
65261
46747
25252
48798
G.2
54263
32729
74038
72733
G.1
72760
75796
55344
05230
DB6
735904
275361
025549
765353

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
88
37
67
55
G.7
938
579
743
324
G.6
1223
5222
5091
0291
2494
0436
2977
1851
6194
8211
9624
0520
G.5
8838
1262
0876
0621
G.4
42225
19556
61567
51937
86143
27647
81745
19309
51152
10309
43490
27424
73912
70142
04213
50420
70530
23126
63463
45640
75519
31907
46127
71743
31550
29904
80501
61201
G.3
74339
42307
95305
48143
52102
03279
31251
92604
G.2
67180
31020
77802
18012
G.1
33313
43284
21602
91609
DB6
774344
812742
011646
827262

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
90
38
17
27
G.7
005
549
086
602
G.6
5590
3844
5710
2314
4134
0421
8731
2375
9261
4804
3274
2226
G.5
7246
8914
4523
7708
G.4
60968
56064
19390
75936
38270
07563
12341
57412
78267
47407
75172
13521
60225
53016
98845
95106
11858
11005
03002
49301
35768
09803
10795
12143
38100
30973
99375
37541
G.3
54631
20615
23533
38007
24021
24302
84001
76822
G.2
12955
76106
36684
92318
G.1
71206
14904
50957
67049
DB6
981317
410244
755883
198358

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
08
98
24
93
G.7
522
606
470
394
G.6
5707
6436
5878
6117
8832
4303
8903
0771
8905
4812
3273
6880
G.5
3357
7012
1324
2053
G.4
77312
43515
79916
13257
40754
59869
72936
23806
91009
01740
61747
85262
13726
50246
74120
59933
76608
14391
31223
46832
67508
42806
87202
57917
65066
82009
16130
66461
G.3
84410
49573
33041
09562
47752
95952
29196
40081
G.2
41314
39088
09738
49798
G.1
60594
96922
45759
75144
DB6
934806
733438
123353
459149

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
87
08
42
18
G.7
212
933
699
289
G.6
0993
6069
6582
2123
0763
3096
2741
0808
4176
5545
0300
9321
G.5
7514
6750
4633
7226
G.4
78874
66320
63086
84841
53705
63175
31510
43675
84717
73430
81947
09584
67935
12754
05124
47335
37510
71389
76438
23363
28057
53049
91846
83465
16445
75908
59330
87876
G.3
75854
39998
13305
35304
84978
82782
98692
12772
G.2
92408
17305
45906
45297
G.1
02626
32744
72807
57428
DB6
559479
211809
340709
576870

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 233