• XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
78
73
39
79
G.7
804
910
053
211
G.6
2059
6967
7063
7178
3123
2541
1556
1680
8578
5670
4579
0515
G.5
5312
2375
9328
9644
G.4
86343
63484
71488
51956
26337
24923
68153
08784
73036
77725
83856
45284
48547
01178
94162
96983
32480
45417
97742
85092
56394
63329
79167
84351
83305
09420
13776
96550
G.3
06113
74835
18442
25304
31593
98620
41048
29323
G.2
24521
75881
17647
10717
G.1
91993
15333
03761
47282
DB6
206576
970167
698205
444500

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
27
49
94
68
G.7
498
540
532
665
G.6
9278
0676
8783
1932
2646
4776
3661
7170
9862
3650
7938
1263
G.5
3431
3396
3699
5894
G.4
60574
74635
57371
66842
21301
55404
68561
67118
74362
68665
50465
48370
79985
18160
79288
14694
82524
93597
32631
20203
37270
79028
93166
44290
80417
44709
45320
81656
G.3
24847
26641
04639
67075
27722
18921
40916
08841
G.2
23264
19166
12201
59464
G.1
88267
77246
57083
54513
DB6
750488
153878
923650
235543

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
61
52
95
95
G.7
341
278
219
597
G.6
7059
0715
6468
5832
7227
7091
8360
6542
5297
5213
3451
5495
G.5
5238
8430
9555
2301
G.4
55581
24011
56397
83064
23817
61275
30963
69146
95421
64180
02518
94637
43779
13484
73366
56732
15788
08866
55901
30388
03807
69119
57716
88227
84625
92289
23195
19105
G.3
53850
76587
15459
52487
72453
92329
54430
20232
G.2
56610
16775
09396
82737
G.1
76599
87021
68906
70735
DB6
208093
483886
026185
792253

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
65
71
93
19
G.7
427
051
702
184
G.6
9843
8402
3977
6049
4473
5174
9362
0171
5834
0635
9590
6934
G.5
1317
4483
4360
4829
G.4
38120
48914
12464
25770
99919
28188
93355
34571
77664
13152
09080
52117
67752
57141
04429
55437
23907
89171
01266
74270
94652
37045
30179
24546
34041
97620
46247
08756
G.3
94268
11865
45649
75466
97253
26916
83688
12998
G.2
45596
47121
81396
40945
G.1
82970
12324
51249
78794
DB6
105565
745825
475709
392380

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
69
01
13
05
G.7
240
592
997
448
G.6
5060
9771
0106
6558
8586
2316
8953
0504
5352
4606
3286
4905
G.5
6469
3005
2192
9977
G.4
50773
99906
52240
60167
43733
21029
14678
31293
44115
08215
82895
36565
66982
03376
62442
91459
59946
72838
63746
99388
66999
57634
50054
37819
17243
26746
94778
44629
G.3
52930
25041
06449
39050
69922
62039
38204
65910
G.2
82932
14040
14833
36528
G.1
97986
80219
88824
87025
DB6
838980
825071
660600
940535

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
71
52
35
39
G.7
429
650
234
319
G.6
7004
8309
8856
7871
0360
8758
4887
3554
0464
7643
9814
4580
G.5
2829
1821
6834
7843
G.4
01469
96611
74407
73652
60495
48189
59254
13760
85649
08725
45951
10773
54155
48902
62513
59954
53795
98744
93669
09589
39207
00207
74080
07321
77745
69869
79415
20420
G.3
42996
18726
73837
48615
22188
91325
76214
94355
G.2
52180
83749
32341
13990
G.1
14422
84806
77400
84992
DB6
320725
562675
954840
664825

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
56
42
71
08
G.7
657
984
550
140
G.6
7844
7023
4690
2737
6876
5782
3047
7463
7305
0468
4244
1182
G.5
1907
3066
2597
5984
G.4
53297
88946
81819
82970
26579
12071
90661
03190
30276
47285
29911
86532
86908
81871
93633
87730
39655
88143
51900
68975
53894
49053
26983
38810
92058
55517
46291
29597
G.3
86658
76859
23644
64489
35761
37842
88274
43789
G.2
52277
69244
69068
10403
G.1
79251
27728
58937
88976
DB6
134770
129033
035032
354025

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
78
11
44
07
G.7
209
402
960
929
G.6
1072
1952
8890
1957
8379
4591
7383
5598
8890
1792
0427
8349
G.5
2853
5569
3013
3465
G.4
83699
72459
76087
43135
20884
23976
57547
76015
98026
57725
05175
03625
97915
66890
69795
28941
65667
17664
61330
25404
90215
09993
18156
95249
18655
74094
31680
30908
G.3
55953
52313
02042
23706
10246
82717
83276
34908
G.2
11642
02539
33334
90298
G.1
04262
68907
54242
26943
DB6
744789
713308
973507
304275

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
72
23
37
16
G.7
205
979
122
695
G.6
4125
6553
3410
5955
7998
7710
4597
8819
8616
7189
2797
6403
G.5
7254
8005
2872
1050
G.4
78939
59171
67639
54150
48777
02536
51447
66435
56073
88122
37486
67316
17604
13565
35621
06913
65557
45665
38045
90058
15095
12202
68554
83468
09335
07245
66511
67887
G.3
04680
40710
30604
32236
13214
54294
29959
37318
G.2
73150
39304
78360
48793
G.1
43433
58116
20693
78303
DB6
991820
272500
498598
853183

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
47
48
73
20
G.7
353
105
738
589
G.6
7583
1442
8979
5271
5799
2563
5016
7332
8561
6611
7342
6768
G.5
7607
8599
2495
8598
G.4
88247
34716
66967
01501
00741
92512
53315
97743
64744
18735
50937
42588
11075
74395
48137
91857
93464
17502
40015
75684
58798
19448
63130
42106
07061
08033
46307
63799
G.3
83899
68937
94917
17602
82252
62417
75234
94900
G.2
73073
89707
75786
26155
G.1
72207
54847
02775
65043
DB6
628749
800724
444811
378091

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 448