• XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
05
20
26
48
G.7
463
096
633
858
G.6
1552
9759
2554
9319
5879
8421
7541
9019
9780
0179
9477
4639
G.5
8672
8592
9245
4325
G.4
53259
95294
35263
38069
10158
45386
66212
24273
96010
32536
79016
58375
08815
41639
84000
41947
36256
00846
11960
22321
83197
09954
60681
00135
88618
32245
64223
75079
G.3
53414
99605
77105
18824
25939
78448
36254
64150
G.2
41938
12430
65375
22093
G.1
24715
24135
31861
60686
DB6
063233
331639
384051
475175

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
63
89
20
79
G.7
260
287
980
333
G.6
6879
4846
9181
9662
8717
4094
8478
5675
8182
9298
9778
7347
G.5
6545
9475
1399
8525
G.4
87137
11858
58616
28538
19370
22517
87915
32306
90385
07244
17458
62906
56905
34558
81043
63999
62675
04268
99682
96074
32969
97279
13525
21878
64546
59169
78649
58849
G.3
55682
86425
16760
99988
07001
94348
56598
18042
G.2
56854
18921
77096
46861
G.1
80920
87937
46108
37888
DB6
467972
087646
332287
871775

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
14
58
01
54
G.7
792
857
101
447
G.6
4587
3906
8662
9295
0434
3996
3115
8705
8098
8270
6429
0904
G.5
6128
5267
6438
3136
G.4
89623
79988
62519
07526
28305
27148
45595
59261
04060
18199
20318
00961
91005
58028
98518
05926
37755
73859
44728
38462
67510
96623
80909
13355
08854
64108
14467
91184
G.3
95563
88478
21244
92475
00432
68847
93541
67091
G.2
30360
65847
86956
67803
G.1
30532
27333
34233
64432
DB6
791104
921019
432241
930598

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
99
83
54
36
G.7
989
469
766
377
G.6
4106
4451
2033
9561
0394
3317
2638
2022
7425
8693
5715
5103
G.5
7150
0498
6534
7250
G.4
64425
60618
32023
86786
87397
67483
86697
16605
32611
50715
50502
87819
70701
81630
25838
04377
70191
32544
69279
48001
39911
78052
37958
67085
76377
73969
48311
30631
G.3
81874
44529
60303
50827
99532
56348
09437
30345
G.2
62399
52151
46687
99932
G.1
96075
88024
25776
40091
DB6
135994
151753
571486
159503

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
67
64
29
16
G.7
333
284
051
178
G.6
4883
6318
0224
9051
4766
1537
4281
3120
1783
5579
2603
1979
G.5
6904
3461
9724
3834
G.4
66833
50016
81070
00285
93794
45940
06169
33185
49717
47461
41498
84549
42624
87138
82649
06822
20100
75192
54285
98362
41269
36565
06402
82064
62990
27313
84966
14732
G.3
43149
36742
18991
97545
18323
08312
00569
41324
G.2
97454
58384
53661
00384
G.1
48535
55773
15155
31762
DB6
960928
899797
549039
060842

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
20
60
09
12
G.7
246
766
406
131
G.6
3287
9108
9057
8980
8434
4961
3454
3658
2355
9843
1158
7804
G.5
3626
2410
9001
6585
G.4
16082
67755
98155
68384
15922
34818
92005
01130
13188
17130
99230
47226
85071
94520
51690
80510
69637
48063
05309
40143
01502
52471
22228
67622
72594
76010
28960
01451
G.3
59960
06638
18409
86498
66474
55898
16820
07364
G.2
10754
20495
48958
03548
G.1
49181
68556
72326
48528
DB6
996045
356255
338805
482282

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
77
68
58
90
G.7
412
803
465
102
G.6
8598
5320
3835
1398
2650
2889
1233
2850
1180
8990
4440
4426
G.5
2420
4216
6523
0955
G.4
25701
32013
74711
90531
25186
00441
31004
12890
71358
05991
74940
66751
87445
01847
23622
51181
99921
84920
82516
53881
98882
11778
48151
21347
63437
08001
69877
75909
G.3
15141
72585
51502
29178
40798
93266
84881
79400
G.2
87730
94597
35662
45904
G.1
08555
19467
90722
11487
DB6
266655
671998
855143
064949

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
08
88
92
41
G.7
019
369
552
694
G.6
9582
4996
7202
9317
9206
8238
9515
9141
2496
2010
9169
3260
G.5
3245
5122
0766
3086
G.4
94710
09166
42425
66135
24718
28503
81596
73399
78479
90799
64227
16650
46520
07524
50652
92566
66095
52394
15287
08694
88550
05083
69617
61209
35145
02723
57012
72605
G.3
01178
06547
64500
86620
05228
45749
18483
03132
G.2
87080
94447
73771
85647
G.1
67465
30316
53484
41561
DB6
514982
423809
996093
499979

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
56
41
21
05
G.7
158
530
693
700
G.6
6275
9385
3233
1460
7105
3006
9351
1310
5885
6459
5338
2210
G.5
6984
4405
5017
5389
G.4
64806
91698
86068
97006
98882
60085
20135
45400
39392
18603
08026
38131
08344
69763
24298
31115
09876
85999
27207
64375
45330
58540
74742
13034
51526
63899
86540
32103
G.3
18368
68047
23994
55504
47269
01564
36676
33499
G.2
18829
27272
27125
02382
G.1
21582
00696
31806
33911
DB6
407180
744278
088296
451359

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
77
94
69
13
G.7
355
822
627
292
G.6
3333
6503
5091
2009
3534
1391
2676
1927
3513
1202
9836
9913
G.5
0193
9752
3609
8949
G.4
43773
74355
88625
52950
50334
62642
66521
02914
85150
64414
92389
87819
88191
03267
35278
53217
31983
85971
24044
16809
41423
15561
81974
00493
71808
98985
32122
44349
G.3
86931
25020
40381
81358
72407
06865
15079
13172
G.2
31202
58896
96626
37703
G.1
65940
52858
47300
37286
DB6
963848
819946
263153
406808

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 789