• XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
44
07
66
91
G.7
067
958
128
235
G.6
4352
8194
9856
2523
4055
8139
8973
7475
2957
0940
9814
7751
G.5
7278
9594
7750
8652
G.4
08272
62642
22098
80335
48156
74264
75630
46932
59565
43989
31487
95073
19237
64137
95621
27887
82945
64191
13655
27151
52034
05677
23667
05229
03050
42889
59152
75740
G.3
76694
50505
21709
34098
71458
15608
29230
28638
G.2
07604
26518
00426
15320
G.1
64593
72108
56078
57417
DB6
731473
210135
100138
255873

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
89
86
79
63
G.7
542
685
640
119
G.6
4986
3798
4184
9364
7699
5321
6758
7207
2934
2030
6177
2859
G.5
9863
5164
1476
5163
G.4
82235
67754
38740
19692
20482
72453
50908
45493
73314
48826
60308
13334
58530
61834
85969
28702
58168
58984
58462
85498
74290
07181
36705
81107
74060
36127
98909
80348
G.3
15730
15195
42993
65540
52934
28031
11682
71256
G.2
85716
24401
67916
66964
G.1
88510
84103
19904
18399
DB6
517935
794565
495941
250607

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
92
61
43
20
G.7
267
439
067
931
G.6
7778
1557
9853
0480
1526
6127
1254
8062
2353
3999
6383
6750
G.5
5181
3649
4614
1772
G.4
30349
60871
08096
65363
76860
13575
97428
34588
16921
96245
90227
01024
74061
22965
60763
18666
40673
75981
08744
76672
55635
46331
20844
45981
37225
40867
45995
39611
G.3
46020
37264
79081
90297
31168
42780
56332
37850
G.2
14951
75217
51790
64611
G.1
93890
38069
40285
92046
DB6
965021
852061
187194
325399

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
93
26
43
93
G.7
614
529
024
724
G.6
9667
2625
3725
4458
4429
3073
4168
2057
9844
9989
1862
4484
G.5
3941
9642
2740
4755
G.4
78446
70415
31101
11014
29811
10623
03479
57013
14511
55541
71350
93487
72147
73099
79395
41923
05977
36994
29741
20285
78564
03279
96600
88961
86461
56153
17158
43310
G.3
88689
78109
06370
32144
73517
88920
70078
99975
G.2
00823
88487
27194
79189
G.1
28248
13230
82169
66825
DB6
320869
698715
257907
715083

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
02
28
37
16
G.7
068
470
417
238
G.6
5169
5487
8485
2232
8060
0195
5148
7487
7815
6814
7544
4579
G.5
4291
4860
6642
8613
G.4
72297
84796
74447
98172
04375
78575
09585
79564
14441
38486
18000
45612
00436
31434
89993
08681
34928
95227
19885
75681
59317
68285
90041
24119
19509
00507
30614
30183
G.3
16082
39058
71635
27891
10728
34675
28958
19230
G.2
13733
33344
86659
19753
G.1
12553
70776
54829
84728
DB6
201056
974485
291349
268585

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
66
04
29
93
G.7
534
145
451
988
G.6
6638
0927
0288
1444
8218
0584
8222
2633
3974
5664
8432
9714
G.5
1337
3807
9811
8396
G.4
26364
89494
10843
53631
31323
05834
86967
69533
88315
52246
95098
49334
95779
72849
42933
34207
10543
42566
33554
58103
35581
54130
11890
52480
09904
37591
96329
49339
G.3
37139
27932
80425
63321
77156
70867
17968
75301
G.2
67655
41899
67087
75888
G.1
39722
59586
82763
60884
DB6
206980
997752
540995
267657

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
24
34
13
18
G.7
295
385
607
308
G.6
7954
5279
9745
3180
4778
1073
7992
2447
7915
7399
8544
1052
G.5
9760
7986
4724
3203
G.4
37187
67186
72750
19706
45193
73027
71682
43041
45912
41943
89717
99994
13139
50453
48308
76184
66091
54581
46481
16188
78213
17038
02353
88518
43760
37097
28475
24203
G.3
77338
90532
62245
53728
46064
18281
28132
80667
G.2
71867
97421
98916
33961
G.1
99197
40673
84872
93241
DB6
447907
335361
155348
781664

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
14
35
24
26
G.7
987
441
920
461
G.6
5178
5018
5643
4242
6832
0597
0277
6746
9458
9306
6971
5841
G.5
6200
6451
3949
4541
G.4
99510
71678
85230
15550
10366
36303
40607
82071
77736
38885
22788
08285
35839
71199
59915
57089
36514
74230
58879
20878
14643
11426
65277
42632
87186
11922
72609
62442
G.3
09096
56866
02282
08124
72889
95626
66370
38076
G.2
45316
64072
90558
84212
G.1
17392
26503
93249
49858
DB6
267716
508665
969472
803808

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
64
27
56
30
G.7
997
951
067
707
G.6
1509
2876
4887
9541
1306
1203
3742
6748
9552
4191
2351
8657
G.5
0360
4156
0335
3112
G.4
12901
69062
67460
66996
16178
84394
88562
27551
20226
23816
93849
30973
31015
08168
70690
64094
71910
40274
92594
03305
50234
62381
69342
04442
45864
53278
36681
01287
G.3
73050
65126
14300
24328
25576
69631
80469
80713
G.2
58427
92368
09237
83438
G.1
56781
81209
56638
90115
DB6
944892
122133
700699
856324

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
03
47
88
29
G.7
202
757
729
254
G.6
2451
2626
5492
5765
9922
2791
9438
7106
7875
1757
2977
7352
G.5
2473
8871
9125
6880
G.4
45643
13923
76697
01571
71883
55111
62978
61542
75229
64110
09510
42270
10421
96299
40112
21670
28438
60872
92607
17695
00495
21814
70261
51964
33142
55989
90318
84103
G.3
81321
60753
92308
95395
91541
43558
64527
87639
G.2
47759
01763
10230
63199
G.1
67231
81796
24791
03889
DB6
197889
305486
624994
524707

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 5285