• XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
58
61
26
18
G.7
014
400
604
384
G.6
6907
6733
8472
9214
4219
5971
4383
3668
7870
5847
9723
4684
G.5
4684
9685
0771
6468
G.4
53441
57565
19947
63976
80780
76216
43413
90642
58544
08499
14031
85901
53134
38475
70410
49227
60370
19852
71855
33067
29567
23306
89692
47638
63010
30436
20871
44764
G.3
69965
09722
65863
39154
34711
60248
93470
13079
G.2
34258
21919
93280
80245
G.1
42831
51509
09342
91434
DB6
436392
072034
751784
021784

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
52
65
08
61
G.7
085
536
526
636
G.6
3478
3706
1331
7180
0121
1435
4527
1820
0959
2560
5042
6629
G.5
6783
4909
6483
4561
G.4
25847
27754
37004
81873
73651
03062
49273
98675
78134
00190
75058
11613
65554
22957
19553
82329
97760
82537
33712
48956
49599
16429
28671
85267
41203
74119
06415
06168
G.3
86409
80751
44301
74320
89063
69454
72411
00263
G.2
89037
99900
51451
23400
G.1
38828
83690
12820
10289
DB6
368915
049810
506893
123449

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
57
17
95
11
G.7
494
796
536
772
G.6
2329
5161
8292
1720
4097
1290
4730
2799
9359
6231
7782
6140
G.5
1512
3745
6927
2283
G.4
68456
39319
87287
23995
82590
81014
53028
80824
42459
13087
11612
89258
57900
85996
72635
98535
26752
57449
61380
58956
30572
12119
45481
14115
07362
81779
54109
29585
G.3
89090
01773
91927
29598
86491
68694
71043
75612
G.2
36658
41028
77615
08091
G.1
09666
63093
72746
48262
DB6
097869
688807
337190
110449

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
49
76
99
13
G.7
189
432
037
452
G.6
9239
3474
7652
7025
2537
5243
2677
7889
7197
1748
5932
0041
G.5
7773
7653
8189
5186
G.4
53163
05069
45427
91823
78643
82962
72788
81523
40551
50147
91608
98107
42792
42542
25463
60691
50183
93290
58030
11897
07950
02519
81852
53445
06023
46357
69721
11140
G.3
75437
21379
43925
44240
25322
06846
12257
71858
G.2
17469
45031
48431
26999
G.1
99152
70915
12888
35228
DB6
555304
540070
413167
565398

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
21
31
77
53
G.7
811
698
276
735
G.6
9890
7629
3126
5804
2373
3544
6995
5145
7386
5806
1633
9272
G.5
1170
0140
1090
2019
G.4
42667
18761
05633
17246
23205
22627
92461
76007
88177
73150
59455
19450
55864
83786
97971
11866
44470
96820
26346
92829
22519
43746
76112
80021
49854
38239
65608
02023
G.3
94977
71049
53661
53284
56380
49506
93056
33398
G.2
11461
35039
97181
81355
G.1
21928
27900
13779
05170
DB6
661939
554068
713178
605091

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
14
84
19
94
G.7
379
976
859
767
G.6
6141
8729
2739
9948
3548
9585
4334
1034
2126
1358
2714
4238
G.5
8531
0194
2973
6860
G.4
54616
42966
51588
68724
78307
91474
72435
23611
37642
83190
95280
08353
16171
16835
46672
81928
12510
02388
01063
25067
41553
66596
51519
04904
85699
78920
63083
68712
G.3
02103
72890
83943
06767
27583
18568
10007
30332
G.2
29769
60078
99254
77564
G.1
16857
18339
55192
73077
DB6
748834
756726
481072
658796

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
64
58
95
29
G.7
364
738
442
886
G.6
4951
6507
7051
1435
4247
6859
8227
6578
0305
1615
6973
0345
G.5
4942
3516
1844
6432
G.4
90321
55875
79307
34384
66632
99008
33725
96953
93754
90962
48634
51232
21519
57859
73758
81314
32326
26785
78003
53827
20770
88105
27241
05843
55782
94724
41472
33097
G.3
86657
48511
88977
32238
09529
72724
86488
25660
G.2
68572
09887
89464
08636
G.1
34569
72114
97195
52723
DB6
018204
448885
127380
595167

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
92
98
89
70
G.7
926
120
538
664
G.6
2310
5163
7445
7729
7192
2983
1293
4282
9576
1746
3186
8389
G.5
7705
9409
9009
2814
G.4
59725
09302
15436
97927
25513
93488
92673
95308
28932
50175
54348
11128
15360
77858
95164
42882
68940
79446
67281
85160
87579
35730
05728
98460
81025
00604
02670
62080
G.3
60703
78419
98236
39702
38130
04575
46185
58684
G.2
54268
34627
00108
81523
G.1
73340
21146
93183
71128
DB6
486755
834415
850830
983112

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
00
51
54
81
G.7
403
632
400
113
G.6
8823
7920
3996
6213
5141
4450
8773
4812
9529
6377
5489
1733
G.5
2199
0691
6901
3662
G.4
91471
73599
28585
71627
22593
16798
80855
59763
22739
98129
69216
79159
27969
07632
25326
55282
09687
46259
02438
84832
45400
34235
00814
65156
11746
13971
58709
95934
G.3
10187
18357
18196
43915
76863
51552
57109
81504
G.2
51071
90320
38101
07046
G.1
83669
57040
79996
42230
DB6
835921
089159
137686
577002

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
59
34
85
62
G.7
181
641
002
197
G.6
0031
8044
5925
6672
6914
8291
8420
8161
7959
1005
0997
1098
G.5
5143
5064
2913
8586
G.4
27978
15307
21251
66196
28455
49525
04211
52812
41736
98696
96811
64133
01947
27333
16030
51920
11440
74430
48327
53257
24289
55962
96606
58379
87855
34951
08524
01813
G.3
35539
47962
11922
64910
21824
94759
20607
88320
G.2
21525
37137
17383
71646
G.1
38000
71129
79418
31804
DB6
871204
386540
784888
404010

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 1002