• XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
81
91
92
03
G.7
446
127
681
721
G.6
8294
4262
1335
0092
9586
2241
1590
4393
1640
4179
4679
7367
G.5
3383
3772
6705
9597
G.4
58946
58108
76959
92181
41257
93875
44812
92758
57975
23937
88844
21611
15158
25460
83752
96341
51505
62116
33665
78124
65630
04675
17107
44168
51508
55643
01531
51330
G.3
78642
20985
43280
02985
69431
30679
95257
06364
G.2
58950
78420
13064
35665
G.1
86352
93846
01145
27606
DB6
522519
193631
970856
766671

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
56
59
89
10
G.7
203
049
943
662
G.6
9738
4040
0424
2230
7785
5399
8382
9789
0065
0531
6669
2335
G.5
8873
0884
7150
1341
G.4
14979
09493
30076
90293
67243
78572
11717
93745
96649
94079
73388
81773
64508
48980
80945
91961
56360
37093
03631
59727
34193
29106
76263
20182
08970
61808
80051
91742
G.3
72684
36600
95342
22890
11254
20733
70047
12872
G.2
45026
88487
07838
92067
G.1
17584
93533
42046
02439
DB6
565625
379085
378947
479937

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
67
39
18
51
G.7
170
347
263
077
G.6
0196
1293
9725
9654
7497
7772
0933
4669
3201
8740
9909
6898
G.5
6014
5192
7771
1539
G.4
98015
70263
41836
61686
99381
43950
26564
92127
85779
15239
54189
91404
59544
26877
42347
21621
56721
19586
00085
66300
30831
56218
35479
75861
36616
39531
07875
02078
G.3
84240
12643
42132
04321
85363
30668
69814
86546
G.2
59499
18522
42750
11666
G.1
93961
11432
76476
81175
DB6
232734
706387
953928
940395

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
90
00
13
54
G.7
593
557
538
859
G.6
3337
7935
2687
9995
1374
5946
0232
7578
7410
4347
6156
9574
G.5
7586
3208
4148
9868
G.4
46889
93468
91941
53737
98793
89750
36900
37546
56246
24408
69577
17437
91920
37870
47721
75206
80961
81607
99898
81665
93234
87996
28642
85912
73482
88953
73412
49814
G.3
38130
15041
74688
17950
88162
65400
92066
79570
G.2
86078
71480
26909
75762
G.1
07272
02929
89395
84363
DB6
879406
174016
468109
111359

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
62
95
91
53
G.7
639
529
630
329
G.6
6008
7853
6654
4346
1048
4075
1617
1078
5919
2597
3925
6979
G.5
7344
5655
9057
7565
G.4
67880
20115
24735
87751
86412
54277
65961
09048
55172
44956
55634
55046
24649
27462
03707
25096
38255
48568
62208
02868
46717
93368
72695
46686
88233
48772
24277
58979
G.3
55435
87645
60189
90077
00223
87008
13799
41955
G.2
16876
54895
68253
41420
G.1
18730
98110
24566
75736
DB6
349403
211356
961453
279102

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
27
09
16
01
G.7
015
041
790
052
G.6
0844
4040
4143
5917
9212
8310
5335
6907
4641
6385
2452
0350
G.5
4946
3502
4171
8404
G.4
93173
49558
51995
43373
11907
70544
09985
12392
95426
89142
43291
94523
93049
74332
98839
28676
86832
22650
72383
96740
29317
39438
34381
04570
88385
03598
46116
96524
G.3
44859
42928
77900
51081
52912
32870
13668
26433
G.2
30187
54610
90450
51706
G.1
14533
92132
29978
93070
DB6
781762
830049
119818
056888

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
93
24
96
03
G.7
416
171
251
335
G.6
8865
5001
9760
4807
3530
9315
7433
1735
8628
5760
1150
1754
G.5
0682
8735
4583
6561
G.4
41733
06052
14797
55676
99344
19928
10204
90688
99424
84676
94219
18562
16630
74307
72257
33631
66813
44675
69919
90344
35301
56618
14867
18481
68416
97439
63389
44460
G.3
48459
15844
04848
20509
91285
97811
34971
64743
G.2
97168
93320
27820
89537
G.1
80861
11646
97770
34246
DB6
565972
034241
054003
029267

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
38
37
93
40
G.7
987
900
932
604
G.6
0113
9613
5405
8723
9695
0750
8066
9247
1822
3368
6797
8994
G.5
1990
9606
1539
6442
G.4
28022
40464
06970
95652
82812
51140
82636
16351
67135
36176
92097
62601
19208
27132
81028
82972
05006
62816
84346
57290
15455
60949
24270
91863
72144
18880
17526
31890
G.3
85297
30867
32715
96871
35047
95542
81330
44869
G.2
58539
01177
61259
74862
G.1
82418
84332
09580
80931
DB6
292377
179627
340046
284420

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
89
00
20
77
G.7
621
329
727
057
G.6
4028
5723
0634
6497
1828
4586
2829
5902
8683
3840
1594
5189
G.5
2862
8236
2954
0055
G.4
59691
50922
25668
74960
94763
03164
49828
94942
72073
17680
52081
88738
79548
10133
49422
24008
93197
41190
64145
60606
75911
20038
04933
82583
35036
10332
65162
22929
G.3
77538
29466
34709
55475
96826
93231
42275
35486
G.2
05733
60224
86872
22490
G.1
11027
72026
85394
74296
DB6
850589
628605
817504
317633

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
57
07
88
93
G.7
122
291
576
454
G.6
6390
0619
7363
9839
3044
9311
2505
7181
0969
9220
5968
4125
G.5
7265
7640
3871
4864
G.4
97088
96388
79310
03293
43435
92070
32246
35524
37291
09198
72435
31063
49728
59396
76921
43240
41790
41574
63085
73980
85045
42658
94855
80331
25921
24835
13126
03291
G.3
44857
30568
87958
20788
04926
75691
78156
02480
G.2
80907
51424
33768
01077
G.1
31596
68811
26731
79309
DB6
114920
582950
168266
448719

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 654