• XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
60
83
58
10
G.7
822
058
532
738
G.6
0367
6679
0099
5702
5932
5270
1512
8802
8546
2586
0863
2468
G.5
9852
0647
7232
5438
G.4
62398
72557
22994
10350
00606
52463
57784
92716
79348
70773
12364
65183
45317
41944
12716
96724
06805
91956
65033
30871
93180
82566
37155
34838
20532
84797
23324
89392
G.3
94681
33053
86549
91874
25334
44446
96079
39790
G.2
02586
36221
35053
39056
G.1
36649
40507
42740
67117
DB6
152327
221403
624128
781035

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
09
92
28
87
G.7
133
882
330
018
G.6
8620
8430
1580
2702
8674
2956
9655
9540
5872
6049
6095
2885
G.5
5824
9670
8998
1859
G.4
37982
15698
45341
93575
34768
92518
26262
92865
49228
14215
71598
41061
71742
13753
25392
87736
16461
74644
89134
00105
30050
04634
88821
15458
41152
52034
15341
89987
G.3
91304
06098
25182
81085
72308
12029
45570
23808
G.2
62736
38192
58010
26565
G.1
62355
02721
76044
92924
DB6
219520
521713
641500
645393

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
63
84
64
33
G.7
049
694
470
129
G.6
5705
1243
6384
7581
6123
9564
2881
9582
8824
5762
0735
5389
G.5
3136
6331
3105
9477
G.4
79369
30420
60009
80121
32761
31169
76851
06504
00943
96060
34655
05246
05597
35346
46671
09592
43342
91347
54437
48856
07400
18027
42537
92782
46109
08524
19335
23333
G.3
72389
99022
49915
07659
87045
61087
84934
94816
G.2
48020
44390
33104
21613
G.1
64473
50593
61546
18309
DB6
071353
059230
668606
151637

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
13
81
95
45
G.7
597
474
830
105
G.6
2839
4975
9089
2947
4454
9277
0649
3152
8186
3702
2440
6799
G.5
9877
9772
0730
8031
G.4
76662
04889
52371
53610
32998
86948
46921
40932
18241
05770
29784
87631
64322
99977
94479
25029
04298
29694
04437
57500
80313
00183
83497
84876
92329
74341
78524
17638
G.3
46928
84494
00936
50040
00108
88205
58773
35280
G.2
76038
88795
29959
99975
G.1
73409
13871
77797
21219
DB6
632991
782514
089359
361140

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
65
61
29
96
G.7
530
212
425
719
G.6
2683
2170
9967
6612
7109
9046
3981
2827
3527
9470
4795
5496
G.5
4310
3636
5593
5517
G.4
41509
00179
49587
39711
72899
11034
15791
20335
80216
76116
78374
57299
70896
85051
98980
74857
66456
58782
28236
29771
29976
37121
33731
10247
06863
38661
74017
08698
G.3
67127
87326
73686
49663
90275
03237
23510
90083
G.2
12395
06178
80874
49255
G.1
08283
25900
87087
28535
DB6
449449
993308
097421
464697

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
89
33
50
42
G.7
764
732
200
124
G.6
4397
7037
2215
9232
7652
4501
2306
8137
6155
0000
8149
5358
G.5
8655
5342
1811
7506
G.4
89669
32895
52727
69753
87828
30529
47163
69711
97466
05379
18298
10103
96823
55731
27498
94935
19936
01318
63810
32783
28869
56411
62265
40437
70304
93506
35464
94673
G.3
60182
82506
46801
73473
83745
85408
62347
90820
G.2
72422
37156
45879
38602
G.1
31161
17601
71371
52962
DB6
881616
409833
903513
070194

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Bình Phước
Hậu Giang
G.8
42
10
84
84
G.7
436
366
308
507
G.6
0184
3203
9321
6844
5855
6197
1422
5721
1375
0930
2295
8768
G.5
7397
4376
5694
5848
G.4
21400
97035
08298
44819
50462
43830
99002
55409
70611
50702
20036
62480
57110
63433
14210
04935
70780
41547
12430
87509
03839
46465
47526
43173
53910
24818
40739
59541
G.3
16247
40949
34095
96878
76504
62252
25823
15338
G.2
74052
23403
82255
38987
G.1
91772
71112
72148
85680
DB6
827194
333958
960451
470840

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
56
28
54
29
G.7
346
805
671
513
G.6
0453
2799
3508
9235
4527
4503
7508
4963
4271
7660
3103
9364
G.5
1332
3273
5556
6119
G.4
23678
45681
06355
80042
69522
74957
33392
88242
05982
82978
45636
75486
00764
83274
77638
22974
33516
60665
57250
60934
72217
32042
87682
55045
11938
95408
37455
34036
G.3
53620
33972
92004
13961
63472
85457
32071
75213
G.2
44220
03502
02190
41715
G.1
18331
25893
76629
39687
DB6
056236
459577
692964
840032

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
13
18
39
41
G.7
294
644
518
288
G.6
6480
7889
2136
6977
4069
2583
6869
0462
4179
9328
7836
8780
G.5
8528
7046
6816
5971
G.4
67093
85438
90391
71831
57055
47553
97442
75112
69899
73261
41899
34195
83141
16416
80182
08471
99668
64861
33143
84079
37064
98110
53079
72202
33757
62234
58993
60786
G.3
44554
82810
50419
25948
60300
86797
80979
21314
G.2
26809
50566
90943
90507
G.1
81964
81584
46806
70309
DB6
779547
067456
713531
806781

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
63
96
25
65
G.7
133
882
330
330
G.6
6778
9029
0341
3878
7988
6237
2567
4125
9496
2642
0213
5372
G.5
9655
9515
8184
1005
G.4
93664
49006
76322
94256
40581
26258
18239
57791
63434
48682
28302
45733
41730
56370
76238
00214
68249
06951
02661
02277
16242
04348
79993
35744
63885
03270
87625
25728
G.3
38619
25628
78859
35507
88761
77071
91177
42499
G.2
26648
58289
29621
45481
G.1
53134
82694
31196
23992
DB6
416236
082275
218726
490251

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 431