• XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
56
14
66
86
G.7
202
867
061
273
G.6
4788
2815
8482
9298
7490
8076
1954
1209
9172
9794
6762
7713
G.5
1026
8176
8813
7817
G.4
75222
11939
05390
79262
12658
78311
23787
96767
38455
21505
80917
71189
82813
43049
94265
15089
40361
80035
88997
68178
41724
78227
16483
61967
31307
24182
42844
94878
G.3
19310
04180
30777
30977
71870
87310
77822
85757
G.2
95898
54358
46752
05885
G.1
93991
83325
82765
18255
DB6
086733
903175
793778
290156

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
45
09
62
17
G.7
636
947
883
930
G.6
7319
3432
9600
9085
9453
7709
8113
2082
8021
1131
3844
6542
G.5
9699
1974
9718
7426
G.4
57768
20913
27895
78338
14285
84330
79303
28882
77427
13358
30343
65757
81450
58610
81774
94126
99728
69511
85236
57355
41164
25936
21082
58797
93908
19100
33079
09637
G.3
01340
46518
26475
26054
03189
02315
97745
27403
G.2
51473
35332
86370
11140
G.1
08556
04281
49743
23132
DB6
425659
669051
642592
097415

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
61
39
86
65
G.7
149
027
742
869
G.6
2249
3443
0232
3575
1920
4916
3783
8716
4911
0642
7846
9829
G.5
7568
1502
2356
6315
G.4
22968
18623
69934
10347
93727
71064
76824
88769
57408
76707
71366
37210
61585
99950
18981
67751
31986
85232
63056
61124
02967
33117
92633
68878
21191
27938
55405
50182
G.3
39837
54044
54079
16935
99480
19573
77713
93696
G.2
71726
26503
12052
09340
G.1
36162
12463
68306
65906
DB6
187173
736932
058823
504117

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
21
54
98
67
G.7
778
034
086
534
G.6
0910
0217
2485
6543
3561
1659
2284
9657
7626
3283
2342
7409
G.5
4873
9057
6553
7883
G.4
03438
74181
21439
71527
18441
43833
09690
46990
70809
51436
45083
46952
24086
38015
00105
61245
51789
61099
30537
07509
54002
28289
59015
91569
79663
76271
02135
60787
G.3
60766
56412
87102
83019
80597
10314
96397
70022
G.2
33488
25986
30352
97802
G.1
14351
66418
01471
79242
DB6
033554
081430
445376
227867

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
01
88
72
73
G.7
806
226
026
947
G.6
2214
0131
2281
1829
8806
5465
2715
7366
8381
8932
7028
3593
G.5
4119
5392
2498
9246
G.4
09434
10570
09675
00691
25939
91662
17131
14120
21588
69110
12882
60876
61073
08083
23080
45746
84176
35290
25545
64654
79284
78763
22488
76789
79164
23229
27771
62494
G.3
29797
14063
25632
95615
31868
15834
21890
71051
G.2
47419
88954
49853
04322
G.1
29969
46924
00606
20269
DB6
101272
692238
298546
298285

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
80
54
21
15
G.7
587
002
207
698
G.6
6411
3106
5545
5854
4913
8386
1754
3270
1775
2750
6151
9163
G.5
4661
7818
0227
4078
G.4
30649
08122
87765
78456
52379
37329
55791
18475
13918
46281
11150
26395
01386
27979
00343
39775
82940
64958
92793
00794
25461
32174
60851
08112
20493
90001
25195
90552
G.3
96785
31942
21683
46513
50614
17013
23000
20152
G.2
94577
53648
04414
79727
G.1
80830
22845
92767
16318
DB6
200606
820585
837871
728076

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
35
16
13
54
G.7
318
438
915
068
G.6
6091
8108
6370
0065
2178
2514
2340
7217
0294
8301
5389
5962
G.5
8365
0928
0509
0470
G.4
19743
90491
60122
97426
33166
73701
97730
53545
93709
54055
31426
47816
76581
69862
52199
60456
19257
92974
73674
34211
91633
42149
73388
53909
22118
18648
14054
23182
G.3
47571
35588
52908
67184
22125
53409
31769
17645
G.2
76449
76932
75692
13731
G.1
49671
48335
49986
00910
DB6
755944
578796
053900
947492

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
31
40
28
74
G.7
531
425
968
007
G.6
9025
8022
0631
2832
4058
8940
9785
2441
7650
7389
4678
4197
G.5
4630
0932
5327
1290
G.4
21276
02597
18892
85485
16997
31833
46081
31400
15173
87696
74921
35062
37505
94993
43014
24461
91187
23370
70196
00401
41082
21111
12949
28351
38291
95937
29424
68572
G.3
38910
92675
82164
12059
83538
40428
26302
75264
G.2
23355
11394
61731
48840
G.1
63450
08597
90328
90328
DB6
044937
813827
167925
306581

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
38
21
68
78
G.7
624
620
079
795
G.6
0504
4014
6847
8772
7290
3191
6947
3888
6939
2497
0918
7106
G.5
3110
2663
3376
1163
G.4
56552
06682
82785
51132
89970
16325
03805
29956
56632
93554
47571
89859
31376
63264
26369
12633
79143
63548
59678
61341
85019
65225
05687
70618
36866
67995
99355
48448
G.3
53738
82584
38287
23612
48044
35036
82540
42204
G.2
54242
74965
39775
26720
G.1
09591
40854
62410
39765
DB6
310208
620613
635150
954335

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
48
55
66
57
G.7
257
290
358
592
G.6
6422
7120
3688
9550
4808
8699
4824
3793
2537
1502
5140
3921
G.5
6978
0349
5474
5211
G.4
34972
17122
82191
08243
17654
41052
32470
81282
28919
48309
71271
56829
54394
32514
35611
90116
48590
14642
11141
73201
74654
17152
12089
56170
92048
37944
70938
66785
G.3
56398
40285
92683
70688
26759
17397
38172
49788
G.2
71709
25856
26085
67330
G.1
73577
51248
45023
50690
DB6
723191
417800
190112
521110

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 487