• XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
91
50
G.7
995
049
G.6
0174
7070
2720
9739
3057
0155
G.5
0344
2363
G.4
34190
26491
46767
15651
94836
12151
29912
85068
93542
16498
58582
73023
51066
93043
G.3
37838
47370
69374
50740
G.2
81893
31077
G.1
60802
54589
DB6
683105
154671

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
14
30
G.7
692
397
G.6
8986
5898
8525
8467
0717
0105
G.5
5219
5771
G.4
83437
20313
72096
52204
42765
70978
98148
95976
90927
10063
01499
64228
50806
12533
G.3
52484
09279
50524
36990
G.2
39549
23710
G.1
96021
42118
DB6
629643
998389

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
61
29
G.7
448
242
G.6
3942
9887
0928
3849
7441
0684
G.5
7257
9677
G.4
74561
86789
49524
92510
42486
01956
25950
95926
09135
80930
28944
40703
58737
84928
G.3
19272
35968
00347
76033
G.2
46380
36596
G.1
12712
61904
DB6
417155
581205

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
54
01
G.7
925
257
G.6
2815
3847
0354
7040
6007
3908
G.5
2393
1743
G.4
90273
06986
11661
32015
51628
70704
31300
57414
69548
94932
97973
13375
16564
50885
G.3
01272
31854
33504
63545
G.2
45882
92740
G.1
18519
61665
DB6
327026
025576

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
78
27
G.7
641
496
G.6
8863
6506
1951
8074
1372
9598
G.5
1093
6028
G.4
99479
69735
83627
36311
46766
99767
02087
46556
38133
50792
12353
68964
80074
96803
G.3
02712
58411
27081
08038
G.2
96984
72716
G.1
81264
20937
DB6
443342
874746

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
64
00
G.7
691
554
G.6
6221
6837
5734
1605
4512
9627
G.5
8085
2330
G.4
75267
27155
96943
93063
94558
23139
28930
67803
20023
89664
06060
56511
22805
24101
G.3
37074
07489
66065
87108
G.2
66078
11339
G.1
56965
79731
DB6
897460
654093

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
82
18
G.7
834
693
G.6
2843
7057
6905
1618
3382
7166
G.5
8798
0295
G.4
14878
77680
73897
33432
78745
02698
75813
98036
74860
55730
21113
58002
24857
24085
G.3
26210
40158
72828
51511
G.2
72628
43429
G.1
90726
75465
DB6
679369
793144

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
61
73
G.7
193
516
G.6
9463
5320
0943
8174
3904
8640
G.5
5787
5277
G.4
68780
42128
51228
08971
27489
22687
33695
62661
34890
03987
25514
84234
50210
59749
G.3
12964
40317
32955
29744
G.2
82166
77707
G.1
16141
86928
DB6
090553
219309

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
97
99
G.7
165
889
G.6
1751
8447
6263
6436
8730
7957
G.5
6264
3100
G.4
82323
55161
33133
12523
93066
36329
80218
38354
35577
62942
40775
71047
81062
74537
G.3
05672
18872
31106
00327
G.2
15589
49954
G.1
71228
37240
DB6
328093
767459

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
07
90
G.7
407
364
G.6
3750
3383
3982
2174
9594
8313
G.5
0338
3415
G.4
13030
72879
42780
48665
68944
78540
34165
76635
78813
58453
49555
88470
79662
58455
G.3
97223
81845
95124
56658
G.2
98741
78090
G.1
50568
38715
DB6
284535
164667

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 807