• XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
66
81
G.7
780
548
G.6
3513
5559
7746
2639
3023
8139
G.5
1756
8698
G.4
40747
86933
47917
52887
71263
82799
90746
87647
27999
12199
52258
01869
57255
45205
G.3
37075
32838
67527
72397
G.2
97063
87585
G.1
73572
45308
DB6
473744
022690

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
48
17
G.7
612
013
G.6
5149
4778
6978
1962
0233
6845
G.5
1814
1185
G.4
94449
06745
58270
98739
99593
07701
73997
41693
91989
72794
40183
10492
06720
80440
G.3
75225
20832
32871
08597
G.2
10807
80867
G.1
98789
97602
DB6
627474
782690

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
60
78
G.7
023
513
G.6
4853
1355
3055
0509
7490
7247
G.5
8824
4470
G.4
35055
60087
25148
74655
31101
01784
61855
12303
19152
10019
63667
20658
06718
08478
G.3
87582
21640
14457
18458
G.2
84496
97324
G.1
31759
17343
DB6
301923
351704

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
99
44
G.7
783
041
G.6
1050
4704
8228
1370
7517
3899
G.5
1596
4638
G.4
33136
45855
45022
08362
47469
77272
01670
16576
71625
89765
96525
66773
07340
52680
G.3
63637
98878
43634
94910
G.2
21144
76826
G.1
37039
83054
DB6
010580
549979

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
52
46
G.7
093
732
G.6
4273
8656
2366
5280
6952
5551
G.5
1739
9255
G.4
58431
95254
30487
32013
72037
92177
72137
86102
85904
69095
98751
24075
64674
18230
G.3
74869
95905
01798
47578
G.2
61082
56421
G.1
86240
34250
DB6
821833
076502

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
30
60
G.7
437
834
G.6
1531
3078
0461
0890
8166
7656
G.5
8969
2083
G.4
27319
98234
91968
75656
68768
39512
65836
29189
90435
42066
37212
96371
61554
38399
G.3
97383
02494
85615
22703
G.2
09234
69454
G.1
36764
91676
DB6
224376
211683

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
36
80
G.7
496
616
G.6
1985
3055
1375
0598
9331
8705
G.5
3935
5993
G.4
61634
69037
07506
58478
06577
08421
99949
26625
76119
48836
80758
43449
40714
38748
G.3
47997
07658
57062
15209
G.2
66778
91579
G.1
68373
93659
DB6
239950
952255

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
87
34
G.7
565
250
G.6
9722
5896
1251
0944
4917
2435
G.5
0827
2068
G.4
23237
56846
87703
70698
40400
85732
03001
42132
29822
63742
08761
15404
60745
29598
G.3
39464
04684
03309
37845
G.2
04709
75193
G.1
61806
71585
DB6
229038
260528

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
24
63
G.7
381
500
G.6
6790
9564
7278
6325
0141
3322
G.5
6473
9102
G.4
16475
01963
49989
62443
35193
68988
33955
31919
26100
80804
13753
14757
16339
82184
G.3
38688
70408
42256
57098
G.2
37827
53728
G.1
87106
25193
DB6
153349
243417

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
74
95
G.7
314
485
G.6
2739
5297
0555
4891
7075
5895
G.5
9670
2056
G.4
93147
00091
44099
24742
97415
00325
30225
34644
92950
50736
61008
44827
65557
54522
G.3
88002
64970
90497
33549
G.2
42647
19422
G.1
09065
22959
DB6
301158
636450

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 1289