• XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
38
39
G.7
369
483
G.6
1586
6841
2789
3097
7777
3828
G.5
0376
5485
G.4
27244
66610
64461
91663
81259
50799
54279
41134
73775
29114
87970
42108
93100
85347
G.3
29665
52259
49329
31814
G.2
57954
51276
G.1
14304
15604
DB6
223988
811279

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
13
16
G.7
056
384
G.6
6762
2460
8152
2196
6271
7227
G.5
0377
0122
G.4
29568
26246
05672
19267
00148
34090
12695
69654
30729
05873
59205
90694
99472
67354
G.3
26018
72483
05012
06135
G.2
20588
05823
G.1
40969
45166
DB6
468462
355419

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
08
07
G.7
595
743
G.6
3351
4070
7028
3303
0359
8550
G.5
1625
7256
G.4
65026
21637
05965
24946
85762
47939
40048
14288
26566
44967
47268
40181
44459
07585
G.3
28159
44916
08628
33939
G.2
77285
88064
G.1
40821
60011
DB6
226231
938258

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
21
03
G.7
591
467
G.6
2842
9730
3480
1371
6512
7166
G.5
2764
2494
G.4
57824
61963
53899
53242
30676
24193
25678
27036
97043
38200
46964
00223
40975
37571
G.3
12970
18965
71119
24569
G.2
92734
11491
G.1
22740
12445
DB6
043039
779482

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
90
03
G.7
414
708
G.6
3695
7816
8606
7260
5486
6052
G.5
4029
3216
G.4
57641
92289
05298
78201
67763
39894
16415
24852
47297
55325
00084
10690
39221
24487
G.3
22880
85283
47707
05784
G.2
23270
84380
G.1
15248
09953
DB6
868768
905485

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
36
92
G.7
282
001
G.6
2386
1097
3802
9381
5693
2985
G.5
4753
3793
G.4
53639
87685
18170
74850
13296
82184
85577
58785
99931
88462
44894
75553
66626
66696
G.3
73523
55181
99740
07905
G.2
41926
17377
G.1
94518
04798
DB6
517484
624132

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
14
86
G.7
714
458
G.6
5676
8918
5293
7086
1725
9669
G.5
3486
5629
G.4
21720
76183
31941
28928
44709
24105
38155
04096
36603
28798
87843
75124
50373
80199
G.3
96751
30117
92124
47716
G.2
30757
00110
G.1
74222
15846
DB6
898625
701938

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
58
99
G.7
024
187
G.6
9238
8564
5407
7734
4809
4304
G.5
5665
7443
G.4
51358
76178
95993
25211
81326
82929
40348
12827
44221
15989
03585
71000
55770
42594
G.3
95937
95728
02813
54176
G.2
19789
01849
G.1
16478
69844
DB6
930671
894974

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
53
30
G.7
690
025
G.6
1892
1516
4227
3986
7955
2129
G.5
1743
3718
G.4
09878
97582
64613
46575
33850
45519
89134
61208
17824
71492
28076
74073
49693
01804
G.3
83228
57702
71808
43220
G.2
67710
25053
G.1
28795
14057
DB6
152034
162518

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
73
74
G.7
518
186
G.6
2171
9181
0393
4454
3293
4004
G.5
7332
3297
G.4
22694
17748
32980
52633
14639
85733
02770
52671
22180
28525
89610
41570
68515
54545
G.3
18351
24898
77332
55312
G.2
41437
86268
G.1
23011
79329
DB6
532338
391370

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 1616