• XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
41
74
G.7
574
657
G.6
5457
9895
1683
8188
8420
9584
G.5
2032
3939
G.4
26309
68916
18970
02691
61038
19226
41410
51697
11362
16920
41754
89892
15517
50187
G.3
89487
30933
14344
05291
G.2
75336
11820
G.1
51216
37623
DB6
635363
569127

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
76
34
G.7
834
745
G.6
2080
4232
1849
1820
5160
3105
G.5
3755
9549
G.4
63704
73442
07203
05753
14435
52388
47800
22598
14155
36800
49849
55463
07020
43222
G.3
63010
85739
78914
18651
G.2
55516
03971
G.1
61391
43437
DB6
452232
090146

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
45
73
G.7
328
591
G.6
5166
0387
9078
1366
0215
6346
G.5
8436
3697
G.4
10094
58510
18657
56008
23787
05906
31595
35993
69203
11215
30625
51934
70977
58099
G.3
14784
53127
05192
77203
G.2
73907
77701
G.1
40937
33253
DB6
402190
509721

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
06
89
G.7
172
282
G.6
4995
0453
4783
0761
3783
8080
G.5
5298
7838
G.4
35728
99291
61569
06186
59871
68594
71963
23471
98137
74569
91527
32067
69664
28131
G.3
43407
39942
98809
02394
G.2
80955
83710
G.1
43375
51560
DB6
587977
641776

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
36
74
G.7
402
619
G.6
4860
8917
1984
2883
7115
6079
G.5
1943
4445
G.4
01883
52984
89672
98925
47289
75496
76509
69697
34753
45614
27614
39371
89904
59813
G.3
48603
53681
87332
89631
G.2
42930
63865
G.1
30431
86442
DB6
587553
810122

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
69
32
G.7
786
344
G.6
0832
3515
5224
2584
1967
1803
G.5
3862
2404
G.4
15957
53416
73991
67286
97292
72000
49940
42730
32249
99509
76878
27560
23960
19307
G.3
40686
62150
75626
50064
G.2
55320
00286
G.1
15743
30269
DB6
621449
146930

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
13
64
G.7
062
109
G.6
0401
2491
3602
0697
9152
5969
G.5
6747
4156
G.4
72600
32688
61173
97467
24418
22293
72591
94440
67223
81872
57937
57263
19001
74739
G.3
80218
93915
46144
60472
G.2
98164
32086
G.1
00891
18612
DB6
966636
343037

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
51
05
G.7
134
594
G.6
4969
4403
1793
8249
7598
1944
G.5
7353
8241
G.4
25406
18421
21988
56682
67132
42056
14442
52175
00478
94069
20654
97020
47494
67201
G.3
94778
82296
66095
04182
G.2
45794
28869
G.1
08164
21446
DB6
920455
595820

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
91
46
G.7
799
226
G.6
8027
7543
9092
5205
9956
0866
G.5
9939
7296
G.4
04299
92896
24136
57773
05324
07055
20988
24546
94906
26248
72842
49171
84391
88747
G.3
18114
26988
67345
40681
G.2
13484
84182
G.1
78221
90084
DB6
613334
511205

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
98
55
G.7
009
040
G.6
8737
1504
3013
3200
5229
5619
G.5
4559
1596
G.4
35634
07052
98354
85307
56447
19811
63950
75547
33259
40690
97097
84140
10132
41750
G.3
19017
19605
27147
98278
G.2
49546
76520
G.1
96511
82066
DB6
422094
000057

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 524