• XSQT KQ SXQT - Xổ số Quảng Trị hôm nay - KQXSQT

icon

XSQT Thứ 5

, XS QT ngày 08/06/2023
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
94
428
4360
3383
1439
6160
87223
55480
10395
96351
82222
44506
34381
42151
94592
87228
70805
877517
ĐầuĐuôi
06,5
17
28,3,2,8
39
4-
51,1
60,0
7-
83,0,1
94,5,2

XSQT KQ SXQT - Xổ số Quảng Trị hôm nay - KQXSQT Nhận KQXS QT, soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSQT KQ SXQT - Xổ số Quảng Trị hôm nay - KQXSQT Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

SXQT Thứ 5

, SXQT ngày 01/06/2023
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
87
982
7650
3144
8911
9870
32830
59801
35861
41622
90108
35077
17201
80788
12593
24471
02073
379299
ĐầuĐuôi
01,8,1
11
22
30
44
50
61
70,7,1,3
87,2,8
93,9
XSQT KQ SXQT - Xổ số Quảng Trị hôm nay - KQXSQT Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
36
395
3160
9534
2448
1084
15111
19521
61750
38811
66724
64631
41273
20675
85555
15796
88251
396689
ĐầuĐuôi
0-
11,1
21,4
36,4,1
48
50,5,1
60
73,5
84,9
95,6
XSQT KQ SXQT - Xổ số Quảng Trị hôm nay - KQXSQT Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

XSQT Thứ 5

, XS QT ngày 18/05/2023
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
82
797
8205
1126
6550
4218
41819
69306
16923
83583
98283
34413
28544
32944
16749
74869
22277
232371
ĐầuĐuôi
05,6
18,9,3
26,3
3-
44,4,9
50
69
77,1
82,3,3
97
XSQT KQ SXQT - Xổ số Quảng Trị hôm nay - KQXSQT Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

SXQT Thứ 5

, SXQT ngày 11/05/2023
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
53
256
5202
0072
8465
1018
95846
41350
44956
02509
47488
56852
56256
62277
14769
75791
93532
233338
ĐầuĐuôi
02,9
18
2-
32,8
46
53,6,0,6,2,6
65,9
72,7
88
91
XSQT KQ SXQT - Xổ số Quảng Trị hôm nay - KQXSQT Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
50
913
3814
2841
9219
9038
53868
17454
27636
94912
56840
77962
79697
01132
86264
66600
18033
812358
ĐầuĐuôi
00
13,4,9,2
2-
38,6,2,3
41,0
50,4,8
68,2,4
7-
8-
97
XSQT KQ SXQT - Xổ số Quảng Trị hôm nay - KQXSQT Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
icon

XSQT Thứ 5, XS QT ngày 27/04/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
47
469
5169
6921
8267
9756
66109
92620
97461
93223
66217
31827
88175
41075
91124
60474
87556
777347
ĐầuĐuôi
09
17
21,0,3,7,4
3-
47,7
56,6
69,9,7,1
75,5,4
8-
9-
XSQT KQ SXQT - Xổ số Quảng Trị hôm nay - KQXSQT Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
0
Xổ số Quảng Trị - XSQT, SXQT
Thông tin Xổ số Quảng Trị :

Tường thuật kết quả Xổ số Quảng Trị trực tiếp từ trường quay Nhanh và chính xác, KQXSQT truc tiep, XS QT
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 495